Diskuze o roce 2012 – od Archanděla Metatrona a Lorda Buddhy – část 5. - vložené 31.12.11 Tlačiť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze o roce 2012 – od Archanděla Metatrona a Lorda Buddhy – část 5.

Vloženo 31. 12. 2011

Chanelováno Natalií Glasson 28.12.2011

 

Čas přechodu už na nás nějakou dobu působí, ale energie jsou teď zesilovány, aby je mohli všichni prožít a mít z nich prospěch. Přejeme si pro vás, abyste věděli hluboko ve vašich srdcích, kostech, krvi, orgánech, mysli a v celé své bytosti že my, energie Stvořitele na vnitřních pláních vás bezpodmínečně milujeme a jsme zde, abychom vás podpořili jakýmkoli pro nás možným způsobem. Teď je čas sjednotit naše energie jako jednu, držet víru, důvěru a naději v našich srdcích. Prožíváme spolu posun ve vibraci energií a jediný možný výsledek je láska. Všechny milující duše na vnitřních pláních jsou zde, aby vás vedly vaším vlastním jedinečným a individuálním procesem vzestupu, ze kterého bude mít prospěch i Země a veškeré lidstvo. Přejeme si vás provést procesem růstu, je na vás, kdy nebo kolikrát se rozhodnete dělat tuto meditaci. Můžete ji dělat ve dnech před 1. lednem 2012 a i potom. Také ji můžete udělat 31.12.2011. Dovolte si následovat své vlastní vedení a to co cítíte pro sebe jako nejvhodnější.

Upravte si okolí tak, aby vám bylo příjemně a pohodlně se posaďte.

Nechte svou mysl aby následovala rytmus vašeho dechu, postupně to zpomalujte.


Říkejte nahlas:

„Volám mé osobní původce, anděly, archanděly a Nanebevstoupené Mistry aby se shromáždili okolo mne a propůjčili mi svou  energii lásky a podpory. Volám lásku a podporu archanděla Metatrona, Archanděla Marii, Archanděla Faith, Archanděla Gabriela, Archanděla Hope, Archanděla Rafaela, Archanděla Máří, Archanděla Jophiela, Archanděla Christine, Archanděla Chamuela, Archanděla Charity, Archanděla Jeremiela, Archanděla Jozefínu, Archanděla Zadkiela, Archanděla Ametysta, Archanděla Uriela, Archanděla Sandalfona a celé Andělské království. Volám Lorda Buddhu a Dvanáct Buddhů, Helia a Vestu, Melchiora, Lorda Melchizedeka a Melchizedekovy učedníky, Mahatmu a všechny majestátné kosmické bytosti světla. Ukotvuji do mé bytosti Planetární, Solární, Galaktické, Vesmírné, Multi-Vesmírné, Kosmické úrovně Stvořitelova vesmíru. Volám Dvanáct Paprsků Světla a jejich Šohany. Volám Velké Bílé Bratrstvo a Sesterstvo světla, Nanebevstoupené mistry, Galaktickou federaci a skupinu velitele Aštara. Volám ženské Božské bytosti a příslušně vyvážené vibrace ženských a mužských energií Stvořitele. Volám milující a nádherné Mimozemské bytosti aby podporovaly moji bytost. Volám Matku Zemi aby nesla svědectví a volám přírodní živly, bytosti a duchy. Volám milující energie Stvořitele aby mě v tento čas podporovaly a vedly a ukotvily se v mé bytosti. Nakonec volám průvodce pracující přímo se mnou     …… “.    ( zde můžete volat vaše oblíbené)

Zatímco se soustředíte na váš dech, nechejte energie, aby se usadili okolo vás a ve vás.

„ Volám silnou a bezpečnou trojitou ochranu Archanděla Michaela a žádám mou duši a monádu, aby dohlížely nad tímto procesem růstu, aby po celou dobu zajistily mou ochranu.“

(Níže je mantra, která byla dána lidstvu jakožto dar speciálně pro toto období růstu 2012. Vzešla od Nanebevstoupených mistrů, prosím naučte se ji a používejte tak často jak jen to je možné.)


Opakujte dvanáctkrát:

„ Já jsem božská jednota mé duše,

Já jsem úplná integrace mojí monády,

Já jsem vibrace lásky Stvořitele,

Já jsem kódy, vzorce a pravda Stvořitelovy lásky,

Já jsem láska a zesiluji lásku Země.“

Chvíli seďte, abyste si prožili vliv vašich slov a záměrů.

„Jak sedím obklopen všemi aspekty Stvořitele, které jsou všemi aspekty mé bytosti, žádám, aby byly navždy rozpuštěny všechny nepotřebné energie, očekávání, zvyky a záměry. Nechť je moje celá bytost promyta očistným světlem, aktivujíc vibraci čistoty a míru.

Já se nyní úplně a absolutně sjednocuji s bohatstvím a přebytkem energií, plujících nyní ze Stvořitelovy duše, aby pomohly nastávajícímu procesu přechodu, nechť jsem zakuklen ve stvořitelově světle zatímco se spojuje s celou mojí bytostí.

Já žádám aktivaci lásky, aby nyní začala v rámci mé bytosti.

Moje milovaná duše, Já tebe volám z hlubin mé bytosti aby ses spojila s celou mojí bytostí. Vynes nyní na povrch veškerou tvou lásku,aby se udržela v mém aurickém poli a těle.“

Soustřeďte pozornost své mysli na vaši srdeční čakru a nechejte vykvést lásku proudící ve velkém množství, rozpínaje při tom vaší srdeční čakru.

„Moje milovaná Monádo, Já tě volám, abys mě kompletně obejmula ve svých milujících vibracích. Já jsem teď připraven zažehnout energii mé monády a dovolit aktivaci potřebným kódům, šablonám, vzorcům, vědomí, moudrosti a vibraci lásky, které potřebuji, aby proudily celou mojí bytostí a aby se, pokud je to nyní vhodné, ukotvily fyzicky. Prosím aktivuj vibraci lásky v mé bytosti a dovol mi přijmout všechny příslušné vibrace lásky z mé monády.“

Už jste energií své monády, takže si představujte, ciťte nebo prožijte nejnádhernější paprsky světla mocně a silně všesměrově vyvěrající z vašeho srdce do vaší reality.

„Já žádám Archanděla Metatrona a Lorda Buddhu o asistenci při aktivaci mé DNA, s aktivací a manifestací mého Vlákna Lásky DNA, dovolujíc mi přijmout se jako a být hojností lásky.“

Zatímco sedíte v přijetí, opakujte si v mysli jednoduchou mantru „Já jsem 2012“.

„Lásku, kterou jsem obdržel, zažehl a posbíral, usměrňuji do Země, pro pozvednutí Země a lidstva. Srovnávám svoji srdeční čakru se srdeční čakrou Matky Země a Stvořitele.“

Na chvíli se oddejte vyjádření lásky ze svého srdce, pošlete ji celým světem a do Stvořitelova vesmíru, zatímco budete říkat tuto mantru:

„Já jsem Stvořitel,

Já jsem Vesmírná vibrace lásky,

Já jsem Matka Země,

Já jsem Vesmírná vibrace lásky,

Já jsem lidskost,

Já jsem Vesmírná vibrace lásky,

Já jsem,

Já jsem Vesmírná vibrace lásky.“

 

Toto dělejte tak dlouho jak chcete, dejte si dostatek času na integraci a vedení.

Možná se budete chtít zeptat, jaké se vám v roce 2012 objeví kvality a zkušenosti.

Chceme říci, že dvě mantry, které jsme s vámi sdíleli, jsou zvláště vhodné pro použití ve vašem každodenním životě. Ta druhá je pro léčení a srovnání všeho s láskou.

S bezpodmínečnou láskou a mnoha požehnáními,

Archanděl Metatron, Lord Buddha a všichni vaši přátelé z vnitřních plání.

Příští týden nebude žádná zpráva.

 

Přeložil: David Mach

 

Prevzaté z: www.novoucestou.cz


 

 

 

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 

Diskuze o roce 2012 – od Archanděla Metatrona a Lorda Buddhy – část 5.

Vloženo 31. 12. 2011

Chanelováno Natalií Glasson 28.12.2011

Čas přechodu už na nás nějakou dobu působí, ale energie jsou teď zesilovány, aby je mohli všichni prožít a mít z nich prospěch. Přejeme si pro vás, abyste věděli hluboko ve vašich srdcích, kostech, krvi, orgánech, mysli a v celé své bytosti že my, energie Stvořitele na vnitřních pláních vás bezpodmínečně milujeme a jsme zde, abychom vás podpořili jakýmkoli pro nás možným způsobem. Teď je čas sjednotit naše energie jako jednu, držet víru, důvěru a naději v našich srdcích. Prožíváme spolu posun ve vibraci energií a jediný možný výsledek je láska. Všechny milující duše na vnitřních pláních jsou zde, aby vás vedly vaším vlastním jedinečným a individuálním procesem vzestupu, ze kterého bude mít prospěch i Země a veškeré lidstvo. Přejeme si vás provést procesem růstu, je na vás, kdy nebo kolikrát se rozhodnete dělat tuto meditaci. Můžete ji dělat ve dnech před 1. lednem 2012 a i potom. Také ji můžete udělat 31.12.2011. Dovolte si následovat své vlastní vedení a to co cítíte pro sebe jako nejvhodnější.

Upravte si okolí tak, aby vám bylo příjemně a pohodlně se posaďte.

Nechte svou mysl aby následovala rytmus vašeho dechu, postupně to zpomalujte.

Říkejte nahlas:

„Volám mé osobní původce, anděly, archanděly a Nanebevstoupené Mistry aby se shromáždili okolo mne a propůjčili mi svou  energii lásky a podpory. Volám lásku a podporu archanděla Metatrona, Archanděla Marii, Archanděla Faith, Archanděla Gabriela, Archanděla Hope, Archanděla Rafaela, Archanděla Máří, Archanděla Jophiela, Archanděla Christine, Archanděla Chamuela, Archanděla Charity, Archanděla Jeremiela, Archanděla Jozefínu, Archanděla Zadkiela, Archanděla Ametysta, Archanděla Uriela, Archanděla Sandalfona a celé Andělské království. Volám Lorda Buddhu a Dvanáct Buddhů, Helia a Vestu, Melchiora, Lorda Melchizedeka a Melchizedekovy učedníky, Mahatmu a všechny majestátné kosmické bytosti světla. Ukotvuji do mé bytosti Planetární, Solární, Galaktické, Vesmírné, Multi-Vesmírné, Kosmické úrovně Stvořitelova vesmíru. Volám Dvanáct Paprsků Světla a jejich Šohany. Volám Velké Bílé Bratrstvo a Sesterstvo světla, Nanebevstoupené mistry, Galaktickou federaci a skupinu velitele Aštara. Volám ženské Božské bytosti a příslušně vyvážené vibrace ženských a mužských energií Stvořitele. Volám milující a nádherné Mimozemské bytosti aby podporovaly moji bytost. Volám Matku Zemi aby nesla svědectví a volám přírodní živly, bytosti a duchy. Volám milující energie Stvořitele aby mě v tento čas podporovaly a vedly a ukotvily se v mé bytosti. Nakonec volám průvodce pracující přímo se mnou     …… “.    ( zde můžete volat vaše oblíbené)

Zatímco se soustředíte na váš dech, nechejte energie, aby se usadili okolo vás a ve vás.

„ Volám silnou a bezpečnou trojitou ochranu Archanděla Michaela a žádám mou duši a monádu, aby dohlížely nad tímto procesem růstu, aby po celou dobu zajistily mou ochranu.“

(Níže je mantra, která byla dána lidstvu jakožto dar speciálně pro toto období růstu 2012. Vzešla od Nanebevstoupených mistrů, prosím naučte se ji a používejte tak často jak jen to je možné.)

Opakujte dvanáctkrát:

„ Já jsem božská jednota mé duše,

Já jsem úplná integrace mojí monády,

Já jsem vibrace lásky Stvořitele,

Já jsem kódy, vzorce a pravda Stvořitelovy lásky,

Já jsem láska a zesiluji lásku Země.“

Chvíli seďte, abyste si prožili vliv vašich slov a záměrů.

„Jak sedím obklopen všemi aspekty Stvořitele, které jsou všemi aspekty mé bytosti, žádám, aby byly navždy rozpuštěny všechny nepotřebné energie, očekávání, zvyky a záměry. Nechť je moje celá bytost promyta očistným světlem, aktivujíc vibraci čistoty a míru.

Já se nyní úplně a absolutně sjednocuji s bohatstvím a přebytkem energií, plujících nyní ze Stvořitelovy duše, aby pomohly nastávajícímu procesu přechodu, nechť jsem zakuklen ve stvořitelově světle zatímco se spojuje s celou mojí bytostí.

Já žádám aktivaci lásky, aby nyní začala v rámci mé bytosti.

Moje milovaná duše, Já tebe volám z hlubin mé bytosti aby ses spojila s celou mojí bytostí. Vynes nyní na povrch veškerou tvou lásku,aby se udržela v mém aurickém poli a těle.“

Soustřeďte pozornost své mysli na vaši srdeční čakru a nechejte vykvést lásku proudící ve velkém množství, rozpínaje při tom vaší srdeční čakru.

„Moje milovaná Monádo, Já tě volám, abys mě kompletně obejmula ve svých milujících vibracích. Já jsem teď připraven zažehnout energii mé monády a dovolit aktivaci potřebným kódům, šablonám, vzorcům, vědomí, moudrosti a vibraci lásky, které potřebuji, aby proudily celou mojí bytostí a aby se, pokud je to nyní vhodné, ukotvily fyzicky. Prosím aktivuj vibraci lásky v mé bytosti a dovol mi přijmout všechny příslušné vibrace lásky z mé monády.“

Už jste energií své monády, takže si představujte, ciťte nebo prožijte nejnádhernější paprsky světla mocně a silně všesměrově vyvěrající z vašeho srdce do vaší reality.

„Já žádám Archanděla Metatrona a Lorda Buddhu o asistenci při aktivaci mé DNA, s aktivací a manifestací mého Vlákna Lásky DNA, dovolujíc mi přijmout se jako a být hojností lásky.“

Zatímco sedíte v přijetí, opakujte si v mysli jednoduchou mantru „Já jsem 2012“.

„Lásku, kterou jsem obdržel, zažehl a posbíral, usměrňuji do Země, pro pozvednutí Země a lidstva. Srovnávám svoji srdeční čakru se srdeční čakrou Matky Země a Stvořitele.“

Na chvíli se oddejte vyjádření lásky ze svého srdce, pošlete ji celým světem a do Stvořitelova vesmíru, zatímco budete říkat tuto mantru:

„Já jsem Stvořitel,

Já jsem Vesmírná vibrace lásky,

Já jsem Matka Země,

Já jsem Vesmírná vibrace lásky,

Já jsem lidskost,

Já jsem Vesmírná vibrace lásky,

Já jsem,

Já jsem Vesmírná vibrace lásky.“

Toto dělejte tak dlouho jak chcete, dejte si dostatek času na integraci a vedení.

Možná se budete chtít zeptat, jaké se vám v roce 2012 objeví kvality a zkušenosti.

Chceme říci, že dvě mantry, které jsme s vámi sdíleli, jsou zvláště vhodné pro použití ve vašem každodenním životě. Ta druhá je pro léčení a srovnání všeho s láskou.

S bezpodmínečnou láskou a mnoha požehnáními,

Archanděl Metatron, Lord Buddha a všichni vaši přátelé z vnitřních plání.

Příští týden nebude žádná zpráva.

Přeložil: David Mach

Prevzaté z:

 

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information