Ovládnutí vašich životů a vstup do Magie...Zlaté klíče transformace a Nové vědomí Tlačiť

 

 


Ovládnutí vašich životů a vstup do Magie...Zlaté klíče transformace a Nové vědomí - Poselství AA Michaela

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, září 2011

Milovaná Rodino Nové Země… s Radostí vidíme, jak tolik z vás pracuje na posunech a změnách, které vás obklopují, abyste se stali Vším-Čím-Jste a Můžete-Být v tomto čase. Po otevření Portálu Lví Brány začátkem srpna nastalo obrovské zrychlení frekvence a mnoho z vás bylo připraveno udělat další krok z Páté Dimenze Světla do Šesté Dimenze Říše Snů a Magie a znovu asistovalo při ukotvování spojení „Času snů“ se Zemí.

Milovaní, naše srdce jásají, když vidíme, jak naplňujete účel, za kterým jste přišli, slaďujete se s Vyššími Frekvencemi Světla a dovolujete si stát se Multidimenzionálními Bytostmi Světla a Hmoty.


Šestá Dimenze Světla je místem Magie, říše Kouzelného Dítěte a Stvořitele Snů. Je to Dimenze, ve které Planetární Vědomí vytváří Sny, Touhy, Fantazie a Projekce, které se projektují jako „Hmotná Realita“ v Nižších Říších Hmoty. Kráčet v „Čase snů“ znamená, že musíte být „probuzení“ z ovládajících iluzí reality Třetí Dimenze, zcela uzemněni v Nové Mřížce Reality Páté Dimenze a být tak schopni vstoupit do Říší Magie Času snů a jeho toku Hojnosti a Radosti, aniž byste ztratili své uzemnění v Hmotné Realitě. To je skutečné „Ovládnutí vašeho života“ a je to samozřejmě i součástí vašeho osobního přání, rozvíjet se a růst spolu se Zemí a přijímat vše, co je možné ve vaší současné Planetární Realitě.


Takže, Milovaní, tentokrát budeme hovořit o tom, jak se můžete plně uzemnit v Realitě Páté Dimenze a poté i jak se můžete posunout do Vědomí Šesté Dimenze, pokud se cítíte na tento posun připraveni.


Pátá Dimenze: Kódy Grálu a Zlaté Klíče Transformace


Milovaná Rodino Nové Země, v uplynulých deseti letech jsme často hovořili o „Kódech Grálu“ a jejich důležitosti pro vaši Evoluci. „Kódy Grálu“ jsou Kódy Světla Aktivátorů Kosmického DNA, které vás udržují „na příjmu (online)“ Kosmického Kristovského Vědomí a energie Vnitřní Rovnováhy.


Jakmile vstoupíte do Páté Dimenze Vědomí, obdržíte energii Kosmického Krista, která byla ukotvena Kristovými Avatary Jeshuou a Marii Magdalenou. Tato Kosmická Kristovská energie vám skrze Kódy Grálu poskytuje Probuzení k Tomu-Kdo-Jste. Jakmile se jednou probudíte (a ti, kteří jsou přivedeni ke čtení těchto slov, už jsou), jste připraveni ovládnout svůj život v Páté Dimenzi – stát se jeho mistrem. Zde vám nabízíme Šest Zlatých Klíčů Transformace. „Klíče“ jsou již součástí Toho-Kdo-Jste a Toho-Kým-Se-Stáváte. My se vám jednoduše snažíme pomoci aktivovat tyto Světelné Kódy, jak pokračujete na své Cestě.


První Klíč je Světelný Klíč k dokonalému ovládnutí vašeho Světelného těla a Harmonických Tónů Světla. Jakmile se probudíte z iluze Třetí Dimenze, plně pochopíte, že jste Lidský Anděl a bytost Světla a budete aktivovat své Světelné Tělo, dokud všechny meridiány a spojení nebudou na místě usnadňujícím Posvátnou Jednotu těla a duše. Posouváte se do systému 13 čaker a plně se ukotvujete v čakrách Zemské Hvězdy a Hvězdy Duše. Stáváte se mistrem Světelných Harmonických Tónů, schopni přijímat, dekódovat a vysílat pulsaci Světla z Božího Kosmického Srdce.


Energií Božího Srdce je Láska a proto, když aktivujete První Klíč Světelného Těla, začnete aktivovat Druhý Klíč Boží Lásky. Tady, Milovaní, pochopíte, že všechno je vyjádřením Boží Lásky a že usilujete o sladění s Boží Láskou a Soucitem, jak se před vámi odkrývají ve vašem životě. Tímto se stanete Mistry Boží Lásky.


Jak cítíte Tok Boží Lásky proudící skrze vaše Světelné Tělo, Milovaní, začínáte rozumět, že život, zkušenost, Vše-Co-Jste, je součástí Proudu Času a že Čas sám o sobě je nekonečný a vyjádřený mnoha různými způsoby v různých dimenzích. Jakmile se osvobodíte od iluze Lineárního Času, jste schopni začít používat
Třetí Klíč, abyste se stali Mistry Času a sladili se s Vnitřním Proudem Galaktického a Kosmického Času.


Milovaní, nyní jste připraveni zcela ovládnout
Čtvrtý Klíč – Klíč Projevu a Kreativity. Jak se posouváte Prostorem a Časem s Boží Láskou, začínáte vidět, jakým způsobem jste schopni použít své Boží Dary záměru a touhy k projevení toho, co potřebujete od toku Hojnosti Lásky. Všude jste obklopeni a objímáni Proudy Boží Lásky a Hojnosti, které chtějí být vyjádřeny skrze vaše Tvoření Lásky.


Nyní se stáváte více jistými v Páté Dimenzi, Milovaní, a posouváte se k
Pátém Zlatému Klíči a jeho Světelným Kódům – toto je Klíč Společenství. V Pětidimenzionální Realitě Nové Země je mnoho Komunit a vy zjistíte, že budete proudit mezi mnoha různými druhy Společenství ve snaze vyjádřit své Světlo, Sílu a To-Kým-Jste. Pružnost a Proudění budou přirozeností „Společenství“ v Realitě Nové Země. Vyzkoušíte mnoho různých forem Komunit, jak budete mířit do Nové Země a hledat formu, která nejlépe vyjádří Kdo-Jste.


A, konečně, aktivujete Šestý Klíč Světelné Kódy, které vám dovolí přístup a vyjádření Úkolu přítomnosti vaší Duše v Nové Zemi. Milovaná Rodino Nové Země, Nová Zem je o Svobodě – Svobodě Volby. A tak si zvolíte i způsob vyjádření Úkolu vaší Duše. Možná jste Moudří, Strážci Moudrosti, Učitelé či Léčitelé. Možná jste Ochránci Dne, Mistři Času. Možná jste Strážci Země nebo Oceánů. Možná pracujete s Dévami a Elementály Krystalů? Jste Spirituální Bojovníci, Umělci, Hudebníci či Starší? A nebo jste možná Duše Nové Země, které jednoduše vyjadřují Kdo-Jsou v Nové Energii a Novém Vědomí.


Milovaní, při Aktivaci Mistrovských Zlatých Klíčů objevíte sebe – co je váš Úkol a jaká je vaše Vášeň v Energii Nové Země.


Vstup do Říše Šesté Dimenze Snů a Magického Tvoření

Milovaná rodino Nové Země, jakmile jste ovládli základní Dovednosti Života Páté Dimenze a jste zcela uzemněni a ukotveni v čakrách Zemské Hvězdy a Hvězdy Duše, můžete začít vstupovat do Říší Šesté Dimenze Snů a Magie. Musíte být zcela uzemněni, abyste se přesunuli ze slábnoucích iluzí Třetí Dimenze do Nové Reality Páté Dimenze a kouzelného Snového Světa Šesté Dimenze. Pokud nejste uzemněni, riskujete, že se ztratíte ve svých vlastních iluzích a klamech.


Kráčet v Šesté Dimenzi znamená být schopen rozpoznat různé druhy Snů od Iluzí a být schopen rozlišit mezi vlastními sny a tvořením a tím, co stvořili ostatní ve Společné Realitě. Protože doopravdy neexistuje skutečný rozdíl mezi „Sny“ a „Realitou“, jsou to jednoduše jen různé aspekty říší božího Světla. Jakmile to pochopíte, umožní vám to kráčet v mnoha „Snových Realitách“ a pevně uchopit svou vlastní „realitu“ a své vlastní sny. Neztratíte se ve Světě Snů stvořeném někým jiným (pokud si to nezvolíte), ale zůstanete pravdiví ke svým vlastním snům a projevením.


Abyste mohli vstoupit do Světa Snů Šesté Dimenze, musíte
aktivovat „Magické Dítě“ uvnitř. Milovaní, Velký Učitel Jeshua vám říká, že abyste mohli vstoupit do „Království Nebeského“ Vyšších Dimenzí, měli byste se stát „malými dětmi“. Říká také, že „Království Boží“ je ve vás. Ano, samozřejmě, říše Tvořivé Magie jsou Vnitřní Roviny reality Kolektivního Snu na Planetě Zemi a vstup do tohoto prostoru vyžaduje nevinnost, důvěru a čistotu dítěte.


Milovaní, je to pouze „Čisté Srdce“, které může vstoupit do Světa Snů. Být Čistým Srdcem znamená být jako dítě – hravé a naplněné „představivostí“. Znamená to nebát se a důvěřovat Vyššímu Dobru a Vyššímu Účelu. Pokud nejste „Čistým Srdcem“ a jako nevinné dítě, riskujete střet s iluzemi a klamy, jak mysl ega bojuje s přirozeností Reality Magie a Snů.


Jak vstupujete do Magických říší Šesté Dimenze, znovu probudíte Tvořivou Sílu Mýtů, Archetypů a Příběhů. Pochopíte, že jsou to Tvořivé Substance reality a pochopíte, že „víra“ a „snění“ jsou cesty, na kterých je Materiální Realita utkaná z Příběhů a Mýtů o Archetypálních říších.


Milovaní, toto je mocné místo vstupu a jakmile započnete tuto Cestu, zažijete fyzické změny. Zpočátku můžete cítit extrémní vyčerpání a únavu. Váš mozek se totiž noří do vlnové délky „Théta“ v bdělém stavu. Dosud jste zažívali Thétu ve spánku, takže když vstoupíte do Snového času Šesté Dimenze, vaše tělo si myslí, že spí a proto zažíváte pocity extrémní „tíhy“ a únavy, protože vaše tělo je dočasně zmatené touto změnou.


Poté můžete být i mentálně zmatení, jak se posouvá váš mozek mezi vlnovými délkami Beta, Alfa a Théta při bdělém stavu vědomí. Můžete mít jasné sny za dne nebo můžete být zapomnětliví, dezorientovaní či trpět závratí, jak se váš mozek usazuje v novém „vzorci posunu“, aby vám umožnil přesun mezi dimenzemi a zpracování informací obsažených ve všech těchto prostorech, abyste mohli pevně uchopit různé vrstvy reality.


Ano, Milovaní, realita se stává mnoho-vrstvou jako sendvič! Uvnitř vrstev „Sendviče Realit“ se začínáte orientovat mezi dimenzemi s jasným vnímáním, co kam patří a do které úrovně či vrstvy reality a také co je Sen, Magie, Iluze či Klam.


Ovšem jakmile ovládnete tento Nový Dimenzionální přístup, objevíte mocné spojení s Říšemi Hojnosti a Projevu. Naučíte se, jak projevit touhy svého Srdce – individuálně i kolektivně – vstupem do Magických Říší Snového času Šesté Dimenze.
Přejeme vám Radost, Hojnost a Lásku v čase, který leží před námi, jak se Nová Země začíná projevovat!


Zdroj: www.starchildglobal.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


 

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 

Ovládnutí vašich životů a vstup do Magie...Zlaté klíče transformace a Nové vědom - Poselství AA Michaela

Uveřejnil(a) Lenka

Neděle, 11 Září 2011 21:44

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, září 2011

Milovaná Rodino Nové Země… s Radostí vidíme, jak tolik z vás pracuje na posunech a změnách, které vás obklopují, abyste se stali Vším-Čím-Jste a Můžete-Být v tomto čase. Po otevření Portálu Lví Brány začátkem srpna nastalo obrovské zrychlení frekvence a mnoho z vás bylo připraveno udělat další krok z Páté Dimenze Světla do Šesté Dimenze Říše Snů a Magie a znovu asistovalo při ukotvování spojení „Času snů“ se Zemí.

Milovaní, naše srdce jásají, když vidíme, jak naplňujete účel, za kterým jste přišli, slaďujete se s Vyššími Frekvencemi Světla a dovolujete si stát se Multidimenzionálními Bytostmi Světla a Hmoty.


Šestá Dimenze Světla je místem Magie, říše Kouzelného Dítěte a Stvořitele Snů. Je to Dimenze, ve které Planetární Vědomí vytváří Sny, Touhy, Fantazie a Projekce, které se projektují jako „Hmotná Realita“ v Nižších Říších Hmoty. Kráčet v „Čase snů“ znamená, že musíte být „probuzení“ z ovládajících iluzí reality Třetí Dimenze, zcela uzemněni v Nové Mřížce Reality Páté Dimenze a být tak schopni vstoupit do Říší Magie Času snů a jeho toku Hojnosti a Radosti, aniž byste ztratili své uzemnění v Hmotné Realitě. To je skutečné „Ovládnutí vašeho života“ a je to samozřejmě i součástí vašeho osobního přání, rozvíjet se a růst spolu se Zemí a přijímat vše, co je možné ve vaší současné Planetární Realitě.


Takže, Milovaní, tentokrát budeme hovořit o tom, jak se můžete plně uzemnit v Realitě Páté Dimenze a poté i jak se můžete posunout do Vědomí Šesté Dimenze, pokud se cítíte na tento posun připraveni.


Pátá Dimenze: Kódy Grálu a Zlaté Klíče Transformace


Milovaná Rodino Nové Země, v uplynulých deseti letech jsme často hovořili o „Kódech Grálu“ a jejich důležitosti pro vaši Evoluci. „Kódy Grálu“ jsou Kódy Světla Aktivátorů Kosmického DNA, které vás udržují „na příjmu (online)“ Kosmického Kristovského Vědomí a energie Vnitřní Rovnováhy.


Jakmile vstoupíte do Páté Dimenze Vědomí, obdržíte energii Kosmického Krista, která byla ukotvena Kristovými Avatary Jeshuou a Marii Magdalenou. Tato Kosmická Kristovská energie vám skrze Kódy Grálu poskytuje Probuzení k Tomu-Kdo-Jste. Jakmile se jednou probudíte (a ti, kteří jsou přivedeni ke čtení těchto slov, už jsou), jste připraveni ovládnout svůj život v Páté Dimenzi – stát se jeho mistrem. Zde vám nabízíme Šest Zlatých Klíčů Transformace. „Klíče“ jsou již součástí Toho-Kdo-Jste a Toho-Kým-Se-Stáváte. My se vám jednoduše snažíme pomoci aktivovat tyto Světelné Kódy, jak pokračujete na své Cestě.


První Klíč je Světelný Klíč k dokonalému ovládnutí vašeho Světelného těla a Harmonických Tónů Světla. Jakmile se probudíte z iluze Třetí Dimenze, plně pochopíte, že jste Lidský Anděl a bytost Světla a budete aktivovat své Světelné Tělo, dokud všechny meridiány a spojení nebudou na místě usnadňujícím Posvátnou Jednotu těla a duše. Posouváte se do systému 13 čaker a plně se ukotvujete v čakrách Zemské Hvězdy a Hvězdy Duše. Stáváte se mistrem Světelných Harmonických Tónů, schopni přijímat, dekódovat a vysílat pulsaci Světla z Božího Kosmického Srdce.


Energií Božího Srdce je Láska a proto, když aktivujete První Klíč Světelného Těla, začnete aktivovat Druhý Klíč Boží Lásky. Tady, Milovaní, pochopíte, že všechno je vyjádřením Boží Lásky a že usilujete o sladění s Boží Láskou a Soucitem, jak se před vámi odkrývají ve vašem životě. Tímto se stanete Mistry Boží Lásky.


Jak cítíte Tok Boží Lásky proudící skrze vaše Světelné Tělo, Milovaní, začínáte rozumět, že život, zkušenost, Vše-Co-Jste, je součástí Proudu Času a že Čas sám o sobě je nekonečný a vyjádřený mnoha různými způsoby v různých dimenzích. Jakmile se osvobodíte od iluze Lineárního Času, jste schopni začít používat Třetí Klíč, abyste se stali Mistry Času a sladili se s Vnitřním Proudem Galaktického a Kosmického Času.


Milovaní, nyní jste připraveni zcela ovládnout Čtvrtý Klíč – Klíč Projevu a Kreativity. Jak se posouváte Prostorem a Časem s Boží Láskou, začínáte vidět, jakým způsobem jste schopni použít své Boží Dary záměru a touhy k projevení toho, co potřebujete od toku Hojnosti Lásky. Všude jste obklopeni a objímáni Proudy Boží Lásky a Hojnosti, které chtějí být vyjádřeny skrze vaše Tvoření Lásky.


Nyní se stáváte více jistými v Páté Dimenzi, Milovaní, a posouváte se k Pátém Zlatému Klíči a jeho Světelným Kódům – toto je Klíč Společenství. V Pětidimenzionální Realitě Nové Země je mnoho Komunit a vy zjistíte, že budete proudit mezi mnoha různými druhy Společenství ve snaze vyjádřit své Světlo, Sílu a To-Kým-Jste. Pružnost a Proudění budou přirozeností „Společenství“ v Realitě Nové Země. Vyzkoušíte mnoho různých forem Komunit, jak budete mířit do Nové Země a hledat formu, která nejlépe vyjádří Kdo-Jste.


A, konečně, aktivujete Šestý Klíč Světelné Kódy, které vám dovolí přístup a vyjádření Úkolu přítomnosti vaší Duše v Nové Zemi. Milovaná Rodino Nové Země, Nová Zem je o Svobodě – Svobodě Volby. A tak si zvolíte i způsob vyjádření Úkolu vaší Duše. Možná jste Moudří, Strážci Moudrosti, Učitelé či Léčitelé. Možná jste Ochránci Dne, Mistři Času. Možná jste Strážci Země nebo Oceánů. Možná pracujete s Dévami a Elementály Krystalů? Jste Spirituální Bojovníci, Umělci, Hudebníci či Starší? A nebo jste možná Duše Nové Země, které jednoduše vyjadřují Kdo-Jsou v Nové Energii a Novém Vědomí.


Milovaní, při Aktivaci Mistrovských Zlatých Klíčů objevíte sebe – co je váš Úkol a jaká je vaše Vášeň v Energii Nové Země.


Vstup do Říše Šesté Dimenze Snů a Magického Tvoření

Milovaná rodino Nové Země, jakmile jste ovládli základní Dovednosti Života Páté Dimenze a jste zcela uzemněni a ukotveni v čakrách Zemské Hvězdy a Hvězdy Duše, můžete začít vstupovat do Říší Šesté Dimenze Snů a Magie. Musíte být zcela uzemněni, abyste se přesunuli ze slábnoucích iluzí Třetí Dimenze do Nové Reality Páté Dimenze a kouzelného Snového Světa Šesté Dimenze. Pokud nejste uzemněni, riskujete, že se ztratíte ve svých vlastních iluzích a klamech.


Kráčet v Šesté Dimenzi znamená být schopen rozpoznat různé druhy Snů od Iluzí a být schopen rozlišit mezi vlastními sny a tvořením a tím, co stvořili ostatní ve Společné Realitě. Protože doopravdy neexistuje skutečný rozdíl mezi „Sny“ a „Realitou“, jsou to jednoduše jen různé aspekty říší božího Světla. Jakmile to pochopíte, umožní vám to kráčet v mnoha „Snových Realitách“ a pevně uchopit svou vlastní „realitu“ a své vlastní sny. Neztratíte se ve Světě Snů stvořeném někým jiným (pokud si to nezvolíte), ale zůstanete pravdiví ke svým vlastním snům a projevením.


Abyste mohli vstoupit do Světa Snů Šesté Dimenze, musíte aktivovat „Magické Dítě“ uvnitř. Milovaní, Velký Učitel Jeshua vám říká, že abyste mohli vstoupit do „Království Nebeského“ Vyšších Dimenzí, měli byste se stát „malými dětmi“. Říká také, že „Království Boží“ je ve vás. Ano, samozřejmě, říše Tvořivé Magie jsou Vnitřní Roviny reality Kolektivního Snu na Planetě Zemi a vstup do tohoto prostoru vyžaduje nevinnost, důvěru a čistotu dítěte.


Milovaní, je to pouze „Čisté Srdce“, které může vstoupit do Světa Snů. Být Čistým Srdcem znamená být jako dítě – hravé a naplněné „představivostí“. Znamená to nebát se a důvěřovat Vyššímu Dobru a Vyššímu Účelu. Pokud nejste „Čistým Srdcem“ a jako nevinné dítě, riskujete střet s iluzemi a klamy, jak mysl ega bojuje s přirozeností Reality Magie a Snů.


Jak vstupujete do Magických říší Šesté Dimenze, znovu probudíte Tvořivou Sílu Mýtů, Archetypů a Příběhů. Pochopíte, že jsou to Tvořivé Substance reality a pochopíte, že „víra“ a „snění“ jsou cesty, na kterých je Materiální Realita utkaná z Příběhů a Mýtů o Archetypálních říších.


Milovaní, toto je mocné místo vstupu a jakmile započnete tuto Cestu, zažijete fyzické změny. Zpočátku můžete cítit extrémní vyčerpání a únavu. Váš mozek se totiž noří do vlnové délky „Théta“ v bdělém stavu. Dosud jste zažívali Thétu ve spánku, takže když vstoupíte do Snového času Šesté Dimenze, vaše tělo si myslí, že spí a proto zažíváte pocity extrémní „tíhy“ a únavy, protože vaše tělo je dočasně zmatené touto změnou.


Poté můžete být i mentálně zmatení, jak se posouvá váš mozek mezi vlnovými délkami Beta, Alfa a Théta při bdělém stavu vědomí. Můžete mít jasné sny za dne nebo můžete být zapomnětliví, dezorientovaní či trpět závratí, jak se váš mozek usazuje v novém „vzorci posunu“, aby vám umožnil přesun mezi dimenzemi a zpracování informací obsažených ve všech těchto prostorech, abyste mohli pevně uchopit různé vrstvy reality.


Ano, Milovaní, realita se stává mnoho-vrstvou jako sendvič! Uvnitř vrstev „Sendviče Realit“ se začínáte orientovat mezi dimenzemi s jasným vnímáním, co kam patří a do které úrovně či vrstvy reality a také co je Sen, Magie, Iluze či Klam.


Ovšem jakmile ovládnete tento Nový Dimenzionální přístup, objevíte mocné spojení s Říšemi Hojnosti a Projevu. Naučíte se, jak projevit touhy svého Srdce – individuálně i kolektivně – vstupem do Magických Říší Snového času Šesté Dimenze.
Přejeme vám Radost, Hojnost a Lásku v čase, který leží před námi, jak se Nová Země začíná projevovat!

Zdroj: www.starchildglobal.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information