Príručka pre prechod duchovnou cestou - vložené 17.8.11 Tlačiť


 

 

 

 

 

 

 

 

Príručka pre prechod duchovnou cestou

 


Ak chce človek prejsť duchovnou cestou, to znamená cestou od osvietenia po oslobodenie duše, musí si uvedomiť, že po tejto ceste musí prejsť každý človek. To znamená že nemusí váhať či áno alebo nie, pretože ak je k tomu príležitosť, ak dospel v tomto živote k poznaniu, že táto cesta existuje, že už ho nenapĺňa spôsob života, ktorý doteraz žil, že chce niečo viac, že chce pochopiť zákony vesmíru, poznanie, chce sa dozvedieť všetko o svete v ktorom žije, vo svete v ktorom bude žiť po smrti, tak by sa mal pripraviť na duchovnú cestu, ktorá nie je ťažká ale ani nie úplne ľahká.

Pár poznámok ku tejto ceste by som vám rád teraz povedal. Na začiatku tejto cesty je dobré si uvedomiť, že nie každý sa na túto cestu dostane, pretože nie je dostatočne pripravený na túto cestu. Z celkového množstva ľudí na zemi sa na túto cestu vydáva približne jedno percento ľudí do roka. Nie je veľa ľudí, ktorí dospejú do štádia, že sú schopní prejsť po tejto ceste. Každý, kto si toto uvedomuje, že by chcel dosiahnuť v tomto živote niečo viacej, ako to čo zrovna teraz prežíva, že by chcel pochopiť zákony vesmíru, chcel by mať poznanie o tomto svete, chcel by prejsť po ceste k tomuto poznaniu, tak by si mal zároveň uvedomiť, že takých ľudí je na svete veľmi málo. Títo ľudia sú niečím výnimoční. Sú výnimoční tým, že dosiahli stav vedomia, ktoré si uvedomuje, že tak ako som doteraz žil už ďalej žiť nechcem. Chcem dosiahnuť hlbšie prežívanie svojho života, radostnejšie, šťastnejšie. Nechcem, aby ma už trápili choroby. Chcem si oslobodiť svoju dušu. Toto oslobodenie duše je veľmi podstatné pre jeho ďalší život, pretože oslobodením duše sa stane veľmi zaujímavá vec. Duša, ako súčasť tela človeka má zárodok Boha v sebe. Má možnosti, ktoré ponúka aj telesnému telu. Čo sú toto za možnosti?

1. Možnosťou je schopnosť komunikovať s vesmírom a vesmírnymi bytosťami. Komunikovať so všetkými bytosťami so všetkých planét. Nejdem vysvetľovať ako. Kto prejde po tejto ceste, bude to vedieť. Jeho duša to bude vedieť. On bude tá duša. Tým to bude vedieť ten daný človek.

2. Každý človek, ktorý si oslobodí dušu, bude lepšou bytosťou, lepším človekom. Bude múdrejší, bude vedieť veľmi veľa o živote na zemi, ale aj veľmi veľa o živote v duchovných úrovniach a vyšších svetoch. To sú miesta, kam sa duša dostane po smrti, kde sa bude ďalej vzdelávať, učiť a postupovať po jednotlivých úrovniach vyššie a vyššie až do vyšších svetov.

Ak sme si uvedomili, že prechod od osvietenia k oslobodeniu duše musí prejsť každý, nemá cenu váhať a zdržovať sa. Treba to jednoducho vykonať, prejsť a žiť šťastnejší život ako doteraz. Prečo si môžem dovoliť tvrdiť, že ten život pre človeka, ktorý si dokáže oslobodiť svoju dušu bude šťastnejší? Na tejto ceste pochopí zákonitosti svojho vedomia. Pochopí, že vedomie ho veľa razy klame, že mu spôsobuje strach, že mu pripravuje chvíle, ktorých sa človek bojí. Vytvára mu smútok, kladie mu do cesty situácie, v ktorých sa cíti veľmi nepríjemne. Všetky tieto situácie sú na to, aby človek pochopil, aby sa naučil základné veci o svojej psychike. Pochopí, ako pracuje jeho ego a tým, že toto pochopí, vlastne nad ním vyhrá. Človek, aby sa zbavil svojho ega, musí ho pochopiť. Keď ho pochopí, dosiahne stav vyrovnania so svojim egom a stáva sa múdrejším človekom. V čom sa bude táto múdrosť prejavovať? Pochopenie človeka, že jeho ego vystupuje na každý podnet veľmi reaktívnym spôsobom, že sa mieša do vecí, do ktorých sa miešať nemá, že stupňuje svoje požiadavky, že neustále predkladá pred nás problémy, ktoré treba riešiť, pričom ich vôbec netreba riešiť. Pochopenie týchto vecí spôsobí to, že človek sa stane pokojnejším. Pokojne bude riešiť svoje problémy, ktoré mu život prináša. Nebude sa trápiť vecami, ktoré nespadajú do jeho poľa pôsobnosti. Nebude riešiť „galaktické“ problémy, „medzištátne“ problémy, ale bude riešiť svoje problémy, tie na ktoré má vplyv. Pochopí nezmyselnosť riešenia národnostných a národných otázok. Bude riešiť otázky svojej rodiny a svoje problémy. Bude z neho múdry človek.

Ako sa na túto cestu vydať? V prvom rade chcem upozorniť, že po tejto ceste sa vydajú len tí ľudia, ktorí sú na ňu pripravení. Nie je možné sa na ňu dostať ľuďom, ktorí nemajú šancu po nej prejsť. Každý, kto sa vydá na túto cestu, je na ňu pripravený. Je to tak zariadené a takto to je. Nemusíte sa báť a pýtať sa, prečo práve ja. Preto, lebo si pripravený! Dospel si do tohto štádia a môžeš zavŕšiť svoju cestu na zemi tým, že si oslobodíš svoju dušu.

Ako začať? Dôležité pri prechode duchovnou cestou je zvyšovať svoje poznanie o duchovných otázkach. Zvyšovanie duchovného poznania je možné docieliť viacerými spôsobmi. Spomeniem niektoré. Poznanie je možné získať čítaním vhodných duchovných kníh, s duchovnou tematikou, ezoterické knihy a tak podobne. Druhým spôsobom je čítanie vhodných článkov z internetu, ktoré sa venujú duchovným otázkam a vysvetľujú duchovné problémy, históriu starých národov od počiatku vzniku sveta, články o duchovnej vede a tak podobne. Ďalším spôsobom, ako je možné získavať poznanie je sledovaním vhodných filmov, ktoré sa taktiež venujú tejto tematike. Je ich už dnes veľmi veľa. Niektoré sú spravené veľmi pekne. Mohol by som ich zopár vymenovať: Avatar, Matrix – kto pochopí hlbšiu podstatu tohto filmu, veľa filmov o histórii Atlantídy, histórii Egypta, histórii Grécka atď. Človek sa začne nalaďovať na duchovný spôsob prežívania života. Čím viacej počas dňa myslí na duchovné veci, začnú sa v ňom odohrávať zaujímavé procesy. Začne sa mu postupne meniť telo. Akým spôsobom? Telo sa mu začne čistiť od rôznych nečistôt, ktoré počas života na seba nachytal. Sú to nečistoty jednak chemického pôvodu, rôzne chemikálie, ktoré človek dostal do tela jedlom, dýchaním atď. Začne sa mu meniť tráviaci systém. Začne vylučovať menej štiav a človek začne meniť skladbu svojej stravy. Jeho strava bude viacej zeleninová a menej mäsová. Viacej ovocia a menej pikantných látok. Začne sa mu meniť myslenie. Jeho nové myslenie bude viacej zamerané na pochopenie iných ľudí, bude viacej láskavý voči ich problémom, bude ich viacej počúvať. Bude si všímať, čo títo ľudia potrebujú, čo mu vlastne hovoria, čím ho môžu obohatiť. Začne viacej vnímať.

Aby sme to zhrnuli. Dôležité je poznanie. Dôležitá je zmena stravy a vyčistenie si organizmu. Dôležité je zvýšené vnímanie ľudí okolo seba. Ak toto bude človek praktizovať po nejakú dobu, tak sa u neho začnú prejavovať prvé príznaky prechodu po správnej ceste. Ktoré sú to príznaky? Niektoré z príznakov budú príjemné, niektoré budú menej príjemné. Začneme tými menej príjemnými. Menej príjemný príznak je ten, že mu telo horšie trávi a bolieva ho žalúdok. Tu je rada veľmi jednoduchá. Zmenšiť porcie jedla a jesť zeleninovú stravu, jednoduché jedlá – ryža, chlieb, mlieko, zelenina, ovocie, sója. Mäso len biele aj to nie každý deň. Dva, maximálne tri krát za týždeň. Piť veľa vody, nejesť žiadne sladké. Zo sladkého iba med. Keď takto prispôsobí svoju stravu, prestane ho bolieť žalúdok a procesy, ktoré sa v ňom dejú sa urýchlia. K ďalším príznakom, ktoré by som zaradil k tým nepríjemnejším je to, že jeho psychika je citlivejšia. Citlivejšie vníma okolitý svet, viacej sa ho dotýkajú rôzne krivdy ľudí, ktoré sa dejú. Viacej sa ho dotýkajú negatívne veci, ktoré počúva od ľudí okolo seba, alebo vidí v televízii alebo počuje v rozhlase. Na prvý pohľad sa mu to zdá negatívna vlastnosť, avšak pri podrobnejšom pohľade zistí, že je to vlastne pozitívne, že získal viacej citu, citlivosti voči dejom okolo seba. Vníma viacej, vníma lepšie, hlbšie. Prejdeme k pozitívnym veciam, ktoré človek začne cítiť. K pozitívnym veciam by som pripočítal schopnosť vnímať energie. Človek, ktorý kráča po duchovnej ceste začína vnímať ďaleko silnejšie jemné energie, ktoré sú okolo neho. Vníma energie radosti ale i strachu. Vníma energie lásky ale vníma i energiu nenávisti. Tie horšie energie, negatívne energie ho unavujú, pozitívne energie ho oblažujú. Ďalšia vec, ktorú by som pripočítal k pozitívnym vlastnostiam jeho duchovného prechodu je schopnosť vnímať svet taký aký je. Bez prikrášlených predstáv svojim vedomím, svojim egom. Človek začína vnímať svet taký aký v skutočnosti je. Nevidí ho prikrášlený, primaľovaný svojim vedomím a uisťovaním, „áno takto je to, tak ako si to myslíš“. Ten svet môže byť trošku iný. Každý vníma svet trošku inak. Vidí ho tak ako ho chce vidieť. Niekto sa na svet díva pozitívnymi očami, všetko okolo neho je pekné. Niekto vidí to isté ako veľmi škaredý svet. Každý to vidíme inak. Človek pri prechode duchovnou cestou, v určitom štádiu, začne vidieť svet taký, aký je. Aj s dobrými aj so zlými stránkami. Ďalšia pozitívna vec, ktorá ho stretne na tejto ceste je, že začne stretávať ľudí, ktorí sú takí istí ako on. Sú na tejto ceste a začnú si navzájom pomáhať. Je to veľmi dôležitý bod, pretože zrazu zistí, že nielen on je taký, ale sú aj ďalší ľudia, ktorí dospeli do toho istého štádia, ktorí sú na duchovnej ceste, ktorí si dokážu pomáhať. Toto je dosť silný bod, kedy si človek uvedomí, že by nemal byť individualista, ale že ľudia by si mali medzi sebou pomáhať. To zistenie je neskôr podporené tým, že ak si na duchovnej ceste ľudia začnú pomáhať, darí sa im cestu prejsť rýchlejšie. Darí sa im prekonávať prekážky spoločne, majú sa komu vyrozprávať, pochváliť, posťažovať si. Majú spoločné myšlienky. Prekonávajú spoločné problémy. Je to veľmi dobre.

Pri ďalšom postupe po tejto ceste človek naráža na určité prekážky. Prekážky sú tvorené chybnými predstavami o živote. Tieto chybné predstavy o živote musí postupne odfiltrovať. Musí sa ich zbaviť. Ako to môže urobiť? V prvom rade musí na ne prísť. Musí na ne prísť SÁM. Duchovná cesta ho bude viesť k riešeniu týchto svojich negatívnych vlastností a to tak, že mu ich bude ukazovať na iných ľuďoch vo veľmi vypätých situáciách, kde bude úplne zrejmé, že táto vlastnosť nie je vhodná. On má pochopiť, že takú istú vlastnosť má aj on. Aby videl, že tá vlastnosť, ktorú má, je nevhodná, je chybná. Nie je dobrá pre život, pre ľudí. Ako príklad môžem uviesť strach. Energia strachu je veľmi nevhodná, pretože človeka drží pri zemi, neumožňuje mu rozlet, neumožňuje mu vidieť krásu života, krásu prírody. Vychutnávať si život. Človek, ktorý sa bojí, je akoby prikrčený pri zemi. Bojí sa zdvihnúť oči aby náhodou nevidel niečo zlé. Ako náhle človek pochopí, že strach je niečo čo nepotrebuje, že si to vytvára len jeho myseľ, že strach je úplne zbytočný, tak si veľmi vydýchne. Keď toto pochopí, tak postupuje o veľký kus ďalej a môže riešiť ďalší problém, ďalšiu negatívnu vlastnosť, ktorú má. Takýmto spôsobom postupne si odfiltruje všetky svoje negatívne vlastnosti. Keď si ich uvedomí, aké sú negatívne, že mu vôbec nepomáhajú, že sú nevhodné, tak sa ich zbaví. Stáva sa lepším človekom, veselším, radostnejším. Toto je veľmi dôležitý bod na duchovnej ceste, pretože väčšinu nevhodných vlastností človek odbúral ešte pred vstupom na duchovnú cestu. Tie posledné, ktoré mu ešte zostávajú, si vlastne odfiltruje a je z neho iný človek. Jeho okolie si začne všímať, že ten človek sa zmenil, že je akýsi iný, je lepší. Lepšie sa mu bude žiť medzi ľuďmi. Ľudia ho budú viacej uznávať.

Potom pristupuje ďalšia zastávka na duchovnej ceste. Je to určitá skúška odvahy, skúška pozornosti, skúška dobroty človeka prechádzajúceho duchovnou cestou. Čo sú toto za skúšky? Duchovný svet nemôže vpustiť medzi seba bytosť, ktorá by nebola schopná pomáhať. Schopnosť pomáhať je veľmi dôležitá všade ale hlavne v duchovnom svete. Duchovný svet nie je zriadený pre individuality, pre jednotlivcov, pre uzavreté osobnosti, ktoré nepotrebujú nikoho. Toto nie je možné. Tak človek, ktorý prechádza duchovnou cestou, je stavaný do situácií, kedy sa má rozhodnúť a má sa rozhodnúť správne. Podľa týchto rozhodnutí sa buď posunie ďalej alebo sú pred neho stavané ďalšie problémy, ktoré sú stále vyhrotenejšie, až pochopí riešenie daných situácií, ktoré je správne. Tieto skúšky budú pokračovať aj ďalej s rozličnými obmenami.

Postupne sa človek dostáva aj cez obdobie skúšok a pristupuje k ďalšiemu bodu a tým je cibrenie vlastných schopností. Čo pod týmto rozumiem? Cibrenie vlastných schopností sú určité dary, ktoré na duchovnej ceste získal. Tieto dary sú veľmi rôzne. Nedá sa zovšeobecniť, že každý človek bude vedieť to a to. Niektorí z nich sa stanú liečitelia. Budú mať schopnosti, že budú vedieť identifikovať chorobu človeka, hľadať spôsob liečenia, pomôcť človeku pri liečení a vyliečiť ho. Niekto bude mať schopnosť vidieť bytosti okolo seba ako sú víly, rusalky atď. Bude vidieť duchovným zrakom. Niektorí budú mať zvýšenú intuíciu, predvídavosť. Budú vedieť o niektorých udalostiach skôr, ako sa udejú. A tak podobne. Cibrenie týchto zvláštnych schopností je veľmi dôležité, aby si človek pri nich uvedomil, že jeho telo sa neskladá len z telesna ale existuje niečo, čo sa nazýva duchovné zmysly. Tieto duchovné zmysly si postupne otvára. Uvedomuje si ich a pracuje na nich.

Prechodom cez tento bod sa dostáva k ďalšiemu bodu a tým že začne využívať tieto nové duchovné zmysly, nové danosti. Vloží ich do služby ostatných ľudí. Liečiteľ začne liečiť. Človek, ktorý dostal dar múdrosti, bude pomáhať ľuďom múdrymi radami a tak podobne. Niektorí sa postavia na vedúce pozície vo firmách, obciach, mestách, niektorí v štáte. Budú dávať svoje schopnosti do služby ostatným ľuďom. Jednoducho, v tejto časti cesty sú to už múdre, inteligentné bytosti, ktoré chcú pomáhať iným ľuďom.

Potom prichádza ďalší bod, kedy sa človeku podarí oslobodiť dušu, ktorá dovtedy prebývala v krvi človeka a po oslobodení si vytvorí obydlie nad hlavou človeka, nad jeho temenom a v tejto polohe postupne preberá vedomie príslušného človeka, ktorý prechádza duchovnou cestou. Čo to znamená preberať vedomie človeka? Človek, keď si povie JA, tak myslí tým seba, svoje telo. Avšak to nie je celá pravda. Človek sa skladá z viacerých zložiek. Tie zložky sa nazývajú jednotlivé telá. Človek má viacero tiel. Každé z týchto tiel si žiada, aby bolo o ňom povedané slovo JA. Najskôr musí človek dokázať zlúčiť tieto svoje telá do jednej bytosti, do jedného JA. To zlučovanie sa deje automaticky a trvá pomerne dlhú dobu. Na konci tohto obdobia je človek, konzistentná bytosť, ktorej JA je jeho vedomím. Je vedomím celej jeho bytosti. Toto jeho vedomie si postupne vytvára otlačok vo vedomí svojej duše. Duša preberá vedomie človeka. Človek je dušou. Dochádza k oslobodeniu duše. Duša preberie riadenie príslušného človeka. Stáva sa to, čo od začiatku sa malo stať a takto mal človek pracovať, takto mal fungovať už tisícky rokov. Dostáva sa do stavu, kedy je z neho vyvážená ľudská bytosť. Telesná, ale aj duchovná. Človek žije v telesnej realite a zároveň má duchovne prežívať svoj život. Toto je veľmi zaujímavá časť prechodu duchovnou cestou, pretože z človeka stáva veľmi významná a osobitá bytosť. Prečo tomu tak je? Bytosť, ktorá sa dostala do štádia, že ho riadi jeho vlastný duch, ktorý si prebral vedomie, tak táto duša má prístup ku všetkým informáciám vesmíru. Vie komunikovať s bytosťami vesmíru, má prístup k informáciám vesmíru. Bytosť, ktorá je v tomto štádiu, je veľmi múdra, rozvážna a snaží sa pomáhať ostatným ľuďom. Je to výnimočný človek z ľudského ponímania a mimoriadne úspešná duša z duchovného nazerania.

Tu by sme ukončili naše rozprávanie o duchovnej ceste človeka od osvietenia k oslobodeniu duše. Keď sa človek dostane do tohto štádia, ďalej ho už netreba viesť, pretože jeho duša už vie čo treba. Jeho duša má prístup ku všetkým informáciám. Už nepotrebuje aby ju niekto viedol. Duša je veľmi inteligentná. Už vie čo treba robiť s danou bytosťou. Toľko som vám chcel povedať o duchovnej ceste človeka. Všetkým na tejto ceste prajem veľa šťastia, pevné zdravie a každého môžem vyzvať, aby to skúsil, aby prešiel po tejto ceste, pretože to je cesta dobrá, vhodná a každý človek po tejto ceste raz aj tak bude musieť prejsť. Je to vždy výzva pre každého človeka. Či to zvládne, či sa mu to podarí. Ja vravím, každý kto to skúsi, má polovicu výhry vo vrecku. Skúste to! Je to dobrodružstvo, je to zaujímavé. Je to neustále hľadanie nových informácií, nových podnetov, nových priateľov. Je to zaujímavé. Je to dobré. Je to vhodné. A tak to má byť.


Like


Prevzaté z: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/prirucka-pre-prechod-duchovnou12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Príručka pre prechod duchovnou cestou

Ak chce človek prejsť duchovnou cestou, to znamená cestou od osvietenia po oslobodenie duše, musí si uvedomiť, že po tejto ceste musí prejsť každý človek. To znamená že nemusí váhať či áno alebo nie, pretože ak je k tomu príležitosť, ak dospel v tomto živote k poznaniu, že táto cesta existuje, že už ho nenapĺňa spôsob života, ktorý doteraz žil, že chce niečo viac, že chce pochopiť zákony vesmíru, poznanie, chce sa dozvedieť všetko o svete v ktorom žije, vo svete v ktorom bude žiť po smrti, tak by sa mal pripraviť na duchovnú cestu, ktorá nie je ťažká ale ani nie úplne ľahká.

Pár poznámok ku tejto ceste by som vám rád teraz povedal. Na začiatku tejto cesty je dobré si uvedomiť, že nie každý sa na túto cestu dostane, pretože nie je dostatočne pripravený na túto cestu. Z celkového množstva ľudí na zemi sa na túto cestu vydáva približne jedno percento ľudí do roka. Nie je veľa ľudí, ktorí dospejú do štádia, že sú schopní prejsť po tejto ceste. Každý, kto si toto uvedomuje, že by chcel dosiahnuť v tomto živote niečo viacej, ako to čo zrovna teraz prežíva, že by chcel pochopiť zákony vesmíru, chcel by mať poznanie o tomto svete, chcel by prejsť po ceste k tomuto poznaniu, tak by si mal zároveň uvedomiť, že takých ľudí je na svete veľmi málo. Títo ľudia sú niečím výnimoční. Sú výnimoční tým, že dosiahli stav vedomia, ktoré si uvedomuje, že tak ako som doteraz žil už ďalej žiť nechcem. Chcem dosiahnuť hlbšie prežívanie svojho života, radostnejšie, šťastnejšie. Nechcem, aby ma už trápili choroby. Chcem si oslobodiť svoju dušu. Toto oslobodenie duše je veľmi podstatné pre jeho ďalší život, pretože oslobodením duše sa stane veľmi zaujímavá vec. Duša, ako súčasť tela človeka má zárodok Boha v sebe. Má možnosti, ktoré ponúka aj telesnému telu. Čo sú toto za možnosti?

1. Možnosťou je schopnosť komunikovať s vesmírom a vesmírnymi bytosťami. Komunikovať so všetkými bytosťami so všetkých planét. Nejdem vysvetľovať ako. Kto prejde po tejto ceste, bude to vedieť. Jeho duša to bude vedieť. On bude tá duša. Tým to bude vedieť ten daný človek.

2. Každý človek, ktorý si oslobodí dušu, bude lepšou bytosťou, lepším človekom. Bude múdrejší, bude vedieť veľmi veľa o živote na zemi, ale aj veľmi veľa o živote v duchovných úrovniach a vyšších svetoch. To sú miesta, kam sa duša dostane po smrti, kde sa bude ďalej vzdelávať, učiť a postupovať po jednotlivých úrovniach vyššie a vyššie až do vyšších svetov.

Ak sme si uvedomili, že prechod od osvietenia k oslobodeniu duše musí prejsť každý, nemá cenu váhať a zdržovať sa. Treba to jednoducho vykonať, prejsť a žiť šťastnejší život ako doteraz. Prečo si môžem dovoliť tvrdiť, že ten život pre človeka, ktorý si dokáže oslobodiť svoju dušu bude šťastnejší? Na tejto ceste pochopí zákonitosti svojho vedomia. Pochopí, že vedomie ho veľa razy klame, že mu spôsobuje strach, že mu pripravuje chvíle, ktorých sa človek bojí. Vytvára mu smútok, kladie mu do cesty situácie, v ktorých sa cíti veľmi nepríjemne. Všetky tieto situácie sú na to, aby človek pochopil, aby sa naučil základné veci o svojej psychike. Pochopí, ako pracuje jeho ego a tým, že toto pochopí, vlastne nad ním vyhrá. Človek, aby sa zbavil svojho ega, musí ho pochopiť. Keď ho pochopí, dosiahne stav vyrovnania so svojim egom a stáva sa múdrejším človekom. V čom sa bude táto múdrosť prejavovať? Pochopenie človeka, že jeho ego vystupuje na každý podnet veľmi reaktívnym spôsobom, že sa mieša do vecí, do ktorých sa miešať nemá, že stupňuje svoje požiadavky, že neustále predkladá pred nás problémy, ktoré treba riešiť, pričom ich vôbec netreba riešiť. Pochopenie týchto vecí spôsobí to, že človek sa stane pokojnejším. Pokojne bude riešiť svoje problémy, ktoré mu život prináša. Nebude sa trápiť vecami, ktoré nespadajú do jeho poľa pôsobnosti. Nebude riešiť „galaktické“ problémy, „medzištátne“ problémy, ale bude riešiť svoje problémy, tie na ktoré má vplyv. Pochopí nezmyselnosť riešenia národnostných a národných otázok. Bude riešiť otázky svojej rodiny a svoje problémy. Bude z neho múdry človek.

Ako sa na túto cestu vydať? V prvom rade chcem upozorniť, že po tejto ceste sa vydajú len tí ľudia, ktorí sú na ňu pripravení. Nie je možné sa na ňu dostať ľuďom, ktorí nemajú šancu po nej prejsť. Každý, kto sa vydá na túto cestu, je na ňu pripravený. Je to tak zariadené a takto to je. Nemusíte sa báť a pýtať sa, prečo práve ja. Preto, lebo si pripravený! Dospel si do tohto štádia a môžeš zavŕšiť svoju cestu na zemi tým, že si oslobodíš svoju dušu.

Ako začať? Dôležité pri prechode duchovnou cestou je zvyšovať svoje poznanie o duchovných otázkach. Zvyšovanie duchovného poznania je možné docieliť viacerými spôsobmi. Spomeniem niektoré. Poznanie je možné získať čítaním vhodných duchovných kníh, s duchovnou tematikou, ezoterické knihy a tak podobne. Druhým spôsobom je čítanie vhodných článkov z internetu, ktoré sa venujú duchovným otázkam a vysvetľujú duchovné problémy, históriu starých národov od počiatku vzniku sveta, články o duchovnej vede a tak podobne. Ďalším spôsobom, ako je možné získavať poznanie je sledovaním vhodných filmov, ktoré sa taktiež venujú tejto tematike. Je ich už dnes veľmi veľa. Niektoré sú spravené veľmi pekne. Mohol by som ich zopár vymenovať: Avatar, Matrix – kto pochopí hlbšiu podstatu tohto filmu, veľa filmov o histórii Atlantídy, histórii Egypta, histórii Grécka atď. Človek sa začne nalaďovať na duchovný spôsob prežívania života. Čím viacej počas dňa myslí na duchovné veci, začnú sa v ňom odohrávať zaujímavé procesy. Začne sa mu postupne meniť telo. Akým spôsobom? Telo sa mu začne čistiť od rôznych nečistôt, ktoré počas života na seba nachytal. Sú to nečistoty jednak chemického pôvodu, rôzne chemikálie, ktoré človek dostal do tela jedlom, dýchaním atď. Začne sa mu meniť tráviaci systém. Začne vylučovať menej štiav a človek začne meniť skladbu svojej stravy. Jeho strava bude viacej zeleninová a menej mäsová. Viacej ovocia a menej pikantných látok. Začne sa mu meniť myslenie. Jeho nové myslenie bude viacej zamerané na pochopenie iných ľudí, bude viacej láskavý voči ich problémom, bude ich viacej počúvať. Bude si všímať, čo títo ľudia potrebujú, čo mu vlastne hovoria, čím ho môžu obohatiť. Začne viacej vnímať.

Aby sme to zhrnuli. Dôležité je poznanie. Dôležitá je zmena stravy a vyčistenie si organizmu. Dôležité je zvýšené vnímanie ľudí okolo seba. Ak toto bude človek praktizovať po nejakú dobu, tak sa u neho začnú prejavovať prvé príznaky prechodu po správnej ceste. Ktoré sú to príznaky? Niektoré z príznakov budú príjemné, niektoré budú menej príjemné. Začneme tými menej príjemnými. Menej príjemný príznak je ten, že mu telo horšie trávi a bolieva ho žalúdok. Tu je rada veľmi jednoduchá. Zmenšiť porcie jedla a jesť zeleninovú stravu, jednoduché jedlá – ryža, chlieb, mlieko, zelenina, ovocie, sója. Mäso len biele aj to nie každý deň. Dva, maximálne tri krát za týždeň. Piť veľa vody, nejesť žiadne sladké. Zo sladkého iba med. Keď takto prispôsobí svoju stravu, prestane ho bolieť žalúdok a procesy, ktoré sa v ňom dejú sa urýchlia. K ďalším príznakom, ktoré by som zaradil k tým nepríjemnejším je to, že jeho psychika je citlivejšia. Citlivejšie vníma okolitý svet, viacej sa ho dotýkajú rôzne krivdy ľudí, ktoré sa dejú. Viacej sa ho dotýkajú negatívne veci, ktoré počúva od ľudí okolo seba, alebo vidí v televízii alebo počuje v rozhlase. Na prvý pohľad sa mu to zdá negatívna vlastnosť, avšak pri podrobnejšom pohľade zistí, že je to vlastne pozitívne, že získal viacej citu, citlivosti voči dejom okolo seba. Vníma viacej, vníma lepšie, hlbšie. Prejdeme k pozitívnym veciam, ktoré človek začne cítiť. K pozitívnym veciam by som pripočítal schopnosť vnímať energie. Človek, ktorý kráča po duchovnej ceste začína vnímať ďaleko silnejšie jemné energie, ktoré sú okolo neho. Vníma energie radosti ale i strachu. Vníma energie lásky ale vníma i energiu nenávisti. Tie horšie energie, negatívne energie ho unavujú, pozitívne energie ho oblažujú. Ďalšia vec, ktorú by som pripočítal k pozitívnym vlastnostiam jeho duchovného prechodu je schopnosť vnímať svet taký aký je. Bez prikrášlených predstáv svojim vedomím, svojim egom. Človek začína vnímať svet taký aký v skutočnosti je. Nevidí ho prikrášlený, primaľovaný svojim vedomím a uisťovaním, „áno takto je to, tak ako si to myslíš“. Ten svet môže byť trošku iný. Každý vníma svet trošku inak. Vidí ho tak ako ho chce vidieť. Niekto sa na svet díva pozitívnymi očami, všetko okolo neho je pekné. Niekto vidí to isté ako veľmi škaredý svet. Každý to vidíme inak. Človek pri prechode duchovnou cestou, v určitom štádiu, začne vidieť svet taký, aký je. Aj s dobrými aj so zlými stránkami. Ďalšia pozitívna vec, ktorá ho stretne na tejto ceste je, že začne stretávať ľudí, ktorí sú takí istí ako on. Sú na tejto ceste a začnú si navzájom pomáhať. Je to veľmi dôležitý bod, pretože zrazu zistí, že nielen on je taký, ale sú aj ďalší ľudia, ktorí dospeli do toho istého štádia, ktorí sú na duchovnej ceste, ktorí si dokážu pomáhať. Toto je dosť silný bod, kedy si človek uvedomí, že by nemal byť individualista, ale že ľudia by si mali medzi sebou pomáhať. To zistenie je neskôr podporené tým, že ak si na duchovnej ceste ľudia začnú pomáhať, darí sa im cestu prejsť rýchlejšie. Darí sa im prekonávať prekážky spoločne, majú sa komu vyrozprávať, pochváliť, posťažovať si. Majú spoločné myšlienky. Prekonávajú spoločné problémy. Je to veľmi dobre.

Pri ďalšom postupe po tejto ceste človek naráža na určité prekážky. Prekážky sú tvorené chybnými predstavami o živote. Tieto chybné predstavy o živote musí postupne odfiltrovať. Musí sa ich zbaviť. Ako to môže urobiť? V prvom rade musí na ne prísť. Musí na ne prísť SÁM. Duchovná cesta ho bude viesť k riešeniu týchto svojich negatívnych vlastností a to tak, že mu ich bude ukazovať na iných ľuďoch vo veľmi vypätých situáciách, kde bude úplne zrejmé, že táto vlastnosť nie je vhodná. On má pochopiť, že takú istú vlastnosť má aj on. Aby videl, že tá vlastnosť, ktorú má, je nevhodná, je chybná. Nie je dobrá pre život, pre ľudí. Ako príklad môžem uviesť strach. Energia strachu je veľmi nevhodná, pretože človeka drží pri zemi, neumožňuje mu rozlet, neumožňuje mu vidieť krásu života, krásu prírody. Vychutnávať si život. Človek, ktorý sa bojí, je akoby prikrčený pri zemi. Bojí sa zdvihnúť oči aby náhodou nevidel niečo zlé. Ako náhle človek pochopí, že strach je niečo čo nepotrebuje, že si to vytvára len jeho myseľ, že strach je úplne zbytočný, tak si veľmi vydýchne. Keď toto pochopí, tak postupuje o veľký kus ďalej a môže riešiť ďalší problém, ďalšiu negatívnu vlastnosť, ktorú má. Takýmto spôsobom postupne si odfiltruje všetky svoje negatívne vlastnosti. Keď si ich uvedomí, aké sú negatívne, že mu vôbec nepomáhajú, že sú nevhodné, tak sa ich zbaví. Stáva sa lepším človekom, veselším, radostnejším. Toto je veľmi dôležitý bod na duchovnej ceste, pretože väčšinu nevhodných vlastností človek odbúral ešte pred vstupom na duchovnú cestu. Tie posledné, ktoré mu ešte zostávajú, si vlastne odfiltruje a je z neho iný človek. Jeho okolie si začne všímať, že ten človek sa zmenil, že je akýsi iný, je lepší. Lepšie sa mu bude žiť medzi ľuďmi. Ľudia ho budú viacej uznávať.

Potom pristupuje ďalšia zastávka na duchovnej ceste. Je to určitá skúška odvahy, skúška pozornosti, skúška dobroty človeka prechádzajúceho duchovnou cestou. Čo sú toto za skúšky? Duchovný svet nemôže vpustiť medzi seba bytosť, ktorá by nebola schopná pomáhať. Schopnosť pomáhať je veľmi dôležitá všade ale hlavne v duchovnom svete. Duchovný svet nie je zriadený pre individuality, pre jednotlivcov, pre uzavreté osobnosti, ktoré nepotrebujú nikoho. Toto nie je možné. Tak človek, ktorý prechádza duchovnou cestou, je stavaný do situácií, kedy sa má rozhodnúť a má sa rozhodnúť správne. Podľa týchto rozhodnutí sa buď posunie ďalej alebo sú pred neho stavané ďalšie problémy, ktoré sú stále vyhrotenejšie, až pochopí riešenie daných situácií, ktoré je správne. Tieto skúšky budú pokračovať aj ďalej s rozličnými obmenami.

Postupne sa človek dostáva aj cez obdobie skúšok a pristupuje k ďalšiemu bodu a tým je cibrenie vlastných schopností. Čo pod týmto rozumiem? Cibrenie vlastných schopností sú určité dary, ktoré na duchovnej ceste získal. Tieto dary sú veľmi rôzne. Nedá sa zovšeobecniť, že každý človek bude vedieť to a to. Niektorí z nich sa stanú liečitelia. Budú mať schopnosti, že budú vedieť identifikovať chorobu človeka, hľadať spôsob liečenia, pomôcť človeku pri liečení a vyliečiť ho. Niekto bude mať schopnosť vidieť bytosti okolo seba ako sú víly, rusalky atď. Bude vidieť duchovným zrakom. Niektorí budú mať zvýšenú intuíciu, predvídavosť. Budú vedieť o niektorých udalostiach skôr, ako sa udejú. A tak podobne. Cibrenie týchto zvláštnych schopností je veľmi dôležité, aby si človek pri nich uvedomil, že jeho telo sa neskladá len z telesna ale existuje niečo, čo sa nazýva duchovné zmysly. Tieto duchovné zmysly si postupne otvára. Uvedomuje si ich a pracuje na nich.

Prechodom cez tento bod sa dostáva k ďalšiemu bodu a tým že začne využívať tieto nové duchovné zmysly, nové danosti. Vloží ich do služby ostatných ľudí. Liečiteľ začne liečiť. Človek, ktorý dostal dar múdrosti, bude pomáhať ľuďom múdrymi radami a tak podobne. Niektorí sa postavia na vedúce pozície vo firmách, obciach, mestách, niektorí v štáte. Budú dávať svoje schopnosti do služby ostatným ľuďom. Jednoducho, v tejto časti cesty sú to už múdre, inteligentné bytosti, ktoré chcú pomáhať iným ľuďom.

Potom prichádza ďalší bod, kedy sa človeku podarí oslobodiť dušu, ktorá dovtedy prebývala v krvi človeka a po oslobodení si vytvorí obydlie nad hlavou človeka, nad jeho temenom a v tejto polohe postupne preberá vedomie príslušného človeka, ktorý prechádza duchovnou cestou. Čo to znamená preberať vedomie človeka? Človek, keď si povie JA, tak myslí tým seba, svoje telo. Avšak to nie je celá pravda. Človek sa skladá z viacerých zložiek. Tie zložky sa nazývajú jednotlivé telá. Človek má viacero tiel. Každé z týchto tiel si žiada, aby bolo o ňom povedané slovo JA. Najskôr musí človek dokázať zlúčiť tieto svoje telá do jednej bytosti, do jedného JA. To zlučovanie sa deje automaticky a trvá pomerne dlhú dobu. Na konci tohto obdobia je človek, konzistentná bytosť, ktorej JA je jeho vedomím. Je vedomím celej jeho bytosti. Toto jeho vedomie si postupne vytvára otlačok vo vedomí svojej duše. Duša preberá vedomie človeka. Človek je dušou. Dochádza k oslobodeniu duše. Duša preberie riadenie príslušného človeka. Stáva sa to, čo od začiatku sa malo stať a takto mal človek pracovať, takto mal fungovať už tisícky rokov. Dostáva sa do stavu, kedy je z neho vyvážená ľudská bytosť. Telesná, ale aj duchovná. Človek žije v telesnej realite a zároveň má duchovne prežívať svoj život. Toto je veľmi zaujímavá časť prechodu duchovnou cestou, pretože z človeka stáva veľmi významná a osobitá bytosť. Prečo tomu tak je? Bytosť, ktorá sa dostala do štádia, že ho riadi jeho vlastný duch, ktorý si prebral vedomie, tak táto duša má prístup ku všetkým informáciám vesmíru. Vie komunikovať s bytosťami vesmíru, má prístup k informáciám vesmíru. Bytosť, ktorá je v tomto štádiu, je veľmi múdra, rozvážna a snaží sa pomáhať ostatným ľuďom. Je to výnimočný človek z ľudského ponímania a mimoriadne úspešná duša z duchovného nazerania.

Tu by sme ukončili naše rozprávanie o duchovnej ceste človeka od osvietenia k oslobodeniu duše. Keď sa človek dostane do tohto štádia, ďalej ho už netreba viesť, pretože jeho duša už vie čo treba. Jeho duša má prístup ku všetkým informáciám. Už nepotrebuje aby ju niekto viedol. Duša je veľmi inteligentná. Už vie čo treba robiť s danou bytosťou. Toľko som vám chcel povedať o duchovnej ceste človeka. Všetkým na tejto ceste prajem veľa šťastia, pevné zdravie a každého môžem vyzvať, aby to skúsil, aby prešiel po tejto ceste, pretože to je cesta dobrá, vhodná a každý človek po tejto ceste raz aj tak bude musieť prejsť. Je to vždy výzva pre každého človeka. Či to zvládne, či sa mu to podarí. Ja vravím, každý kto to skúsi, má polovicu výhry vo vrecku. Skúste to! Je to dobrodružstvo, je to zaujímavé. Je to neustále hľadanie nových informácií, nových podnetov, nových priateľov. Je to zaujímavé. Je to dobré. Je to vhodné. A tak to má byť.

Like

Prevzaté z : http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/prirucka-pre-prechod-duchovnou 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information