O pravej láske trocha inak Tlačiť

 

 

 

 

 

 

O pravej láske trocha inak


Nedávno som čítal jeden článok o duchovnom dedičstve národa a dnešnom svete.  Nebudem teraz zámerne menovať krajinu o ktorú sa jednalo, nie je to podstatné. Autor opisoval stav duchovného dedičstva, ako je všetko  rozpredané, ako ich ale rovnako by som mohol povedať aj nás utlačujú, využívajú, vykorisťujú boháči iných krajín. Celý článok bol o tom, aby ľudia sa zobudili a modlili sa za svoje národné, duchovné, tradičné dedičstvo. Celý článok bol pekne zabalený do duchovného podtónu. Škoda, že som si to neskopíroval, mohol som to sem priložiť.

Ďalším faktom, že som sa odhodlal napísať dnešný článok je aj to, že vnímam reakcie ľudí  aj z iného uhlu  pohľadu. Veľmi ma mrzí keď počujem rôzne nadávky, vyhrážky, egoistické boje o svoje egoistické pravdy jednotlivcov, alebo skupín. Najhoršie je, keď si to zabalia do ilúzie pravej lásky k národu, rodine, partnerom, deťom, prírode, náboženstvu a podobne.

Ich mottom podvedomia je: „kto nie je so mnou, je proti mne, alebo nám“, „kto neskáče tak ako ja chcem, toho potrestám“ / nejakou formou/.

Sme v čase, keď stále prebieha transformačný proces. V čase, keď všetko vrcholí. Vnímam to ako pozitívne zmeny myslenia. Podvedomé strachy, nevedomosť, vina to všetko sa derie von z nás. U niekoho ľahšie, u niekoho ťažko. Emócie ktoré prežívame, sú zrkadlom nášho vnútra. Rovnako aj naše reakcie. Niektorí z nás nechápu, prečo sa jedinci v ich blízkosti menia, zmenili. Nechápu, že ich vibrácie sa zmenili, lebo sa chcú meniť. Nechápu, že poslúchli volanie srdca, duše k vyššej forme šťastia, lásky.

Všetci sme na ceste poznania. Niektorí z nás len stoja a nechápavo pozerajú,  čo sa deje a so strachom v očiach, že ich blízky odchádzajú od nich, alebo kričia, vyhrážajú sa, psychicky vydierajú, len aby ich stiahli nazad. Zo začiatku sa im aj darí.  Prečo? Tá nová cesta je hlas srdca a jedinec stále bojuje so svojou  pripútanosťou. No nakoniec vnútorné volanie im dá dostatok sily, aby pretrhli putá, poslúchli volanie duše a odpútajú sa.  Pokiaľ sa na to pozerám z nadhľadu, urýchľovačom rozhodnutia sú práve tí, ktorí odmietajú transformáciu. Čím viacej kričia, vydierajú, násilne poučujú, vyhrážajú, nepochopili vlastný strach zo straty istôt, ktoré im dáva ich vlastné ego,  ich myšlienkové vzorce. Ako by v mene ich lásky zobrali na seba zodpovednosť za toho druhého, čo je fakticky majetnícka láska.

Zatiaľ nechápu, že bezpodmienečná láska, ktorá nás obklopuje je nemajetnícka láska. Je o dôvere, ochote vnímať všetky potreby duše, o slobode prejavu existencie, bytia. Hromžia, lebo nepochopili akú zastaralú  psychickú rolu šťastia hrajú. Odmietajú pripustiť ich vlastné pripútanosti k minulosti, životným drámam, jedincom. Škoda. Viem len to, že aj oni majú šancu  pridať sa a preseknúť všetky staré prilepené, pribraté a prebraté vzorce myslenia. Viem, že nakoniec na to prídu. Ale ten koniec bude naozaj na konci, keď ich naozaj všetci opustia, nikto ich nebude už počúvať a tí všetci s nemajetníckou láskou sa za nich budú modliť.

My všetci sa učíme prijímať nemajetnícku lásku. Sme niekde na začiatku a postupne sa všetko odhaľuje. Najlepším vzorom pre nás je vesmír, anjeli, archanjeli, majstri, príroda a atď.  Myslíte si, že slnko, dážď, vietor rozdeľujú ľudí na zlých a dobrých? Vesmírne, svetelné energie, liečivé energie, sú tu len pre jednotlivcov, alebo pre nás všetkých? Myslíte si, že nebeské, svetelné bytosti milujú len niektorých z nás alebo všetkých rovnako? Myslíte si, že milujú nás podľa národnosti, pohlavia, skutkov? Nie. Ich láska je stále rovnaká, nemajetnícka. Nesúdia nás a rovnako každému nám pomáhajú. Pomáhajú, vnímajú nás cez nemajetnícku – bezpodmienečnú lásku.

Náš svet sa mení a tak nič už nie je tak, ako to bolo pred x rokmi dozadu. Tie tlaky ktoré vnímame, vidíme, sú staré štruktúry vedomia jednotlivcov ale aj rodín, kolektívov, národov. Tie tvoria kolektívne myslenie ľudstva. Pravdepodobne toto myslenie vidíme ako zhoršený stav. Áno je to pravda, ale aj nie. Teraz som si spomenul na krásne prirovnanie. Aj matka keď rodí, rodí niečo úchvatné, krásne a predsa v bolestiach. Rodí sa nový život, nové šťastie, iné vnímanie lásky, nové myslenie.

Všetko má svoj čas. Niektoré pôrody trvajú krátko a niektoré dlho, príliš dlho a niekedy treba vykonať rez záchrany života. Rovnako je to aj v našich životoch. Niekomu transformácia vedomia ide rýchlejšie, u niekoho pomalšie. Sú jedinci, ktorí prijmú transformáciu v tej najposednejšej fáze, keď ich už všetci opustia. Nemyslel som len na ľudí, či už rodinu a priateľov, ale budú mať pocit, že ich opustil aj samotný Boh. Ostanú sami a konečne budú mať čas si nadstaviť vlastné zrkadlo svojho myslenia.  Už nebudú mať koho riešiť, kontrolovať, riadiť, poučovať, donucovať, psychicky vydierať.  Konečne začnú riešiť seba, svoj život, vlastnú samotu cez otázku „prečo“.

 


Pre nich mám len jednu radu. Milovaní, nebojte sa strachu, viny, minulosti, vašej nedokonalosti. Všetci sme nedokonalí. Začnite byť k sebe úprimný. Úprimne z hĺbky duše, srdca prijímajte seba samých.  Úprimnosťou v srdci k sebe samému pochopíte svoju cestu a čím skôr pretnete všetky nepotrebné putá, vzorce myslenia, o to skôr budete rovnako ako vaši blízky, počuť volanie vašej, svojej duše a rovnako ako oni, ochutnáte nemajetnícku bezpodmienečnú lásku .

Priatelia, to že sa národy  opäť miešajú mi pripomína začiatok ľudstva pred Babylonom. Vtedy sme žili v jednote a potom neskôr sme urobili chybu. Dnes to vyzerá tak, že sa pomaly vraciame k tej jednote. Učíme sa byť v jednote cez nemajetnícku lásku. To je naša cesta a na konci naším cieľom je tá pravá láskyplná JEDNOTA.

Ako dlho to všetko bude trvať?  Ťažko  povedať. Mne, jedincovi Silu dáva cesta a konečný cieľ. Samozrejme vnímam, kde sa nachádza ľudstvo. Som rovnako jeho súčasťou, bunkou. Preto sa snažím držať Ježišovho učenia „ čo je cisárove dajte cisárovi, čo je Božie, Bohu.“  Vidím a cítim  tento ťažký a dlhý pôrod, no verím, že to bude pôrod a nie rez záchrany života.

Všetci, ktorí sme prijali a spoznali aspoň kúsok nemajetníckej, bezpodmienečnej lásky,  rovnako aj tí všetci, ktorí počujeme volanie duše, modlime sa za našich milovaných. Zahaľme ich našou láskou a súcitom. Privolávajme na pomoc anjelov lásky, harmónie, súcitu, odpustenia, poznania a nových začiatkov. Oslovme deň čo deň archanjela Metatrona, Michaela, majstra Saint Germaina a ostaných, nech nám, ale hlavne im pomáhajú. Nech hmla nevedomosti sa rozostúpi, aby duch nemajetníckej lásky mohol naplno vstúpiť do nášho života, bytia.


Pomôcky pre nás a pre všetkých

Rušenie sľubov :

Týmto ruším všetky mnou dané sľuby a zároveň žiadam o zrušenie všetkých sľubov daných mne. V mene Svetla a nemajetníckej Lásky uvoľňujem a prežiarujem všetky duše a putá k týmto sľubom viazané po celej línii času, vo všetkých sférach a na všetkých úrovniach bytia. Tak sa staň Tu a Teraz.


Prelamovanie pečatí ega :

V mene môjho vyššieho Ja pomocou energií Svetla a Lásky prelamujem, uvoľňujem a rozpúšťam každú pečať ega, nevedomia a temnoty, ktorá je na všetkých mojich telách zapečatená a odovzdávam na prežiarenie všetkého u mňa Svetlom a Láskou v zmysle najvyššieho prospechu mňa a mojej duše. Ďakujem.


Prosím o Božiu milosť a v plnej miere prijímam pre seba Jeho milosť v súlade s prospechom mojej duše.Ja Som Svetlo, Ja Som Láska, Som súčasťou vesmíru, bunkou Boha.

 


Napísal: Ján Bálint 14.8.2011


Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

 12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


O pravej láske trocha inak


Nedávno som čítal jeden článok o duchovnom dedičstve národa a dnešnom svete.  Nebudem teraz zámerne menovať krajinu o ktorú sa jednalo, nie je to podstatné. Autor opisoval stav duchovného dedičstva, ako je všetko  rozpredané, ako ich ale rovnako by som mohol povedať aj nás utlačujú, využívajú, vykorisťujú boháči iných krajín. Celý článok bol o tom, aby ľudia sa zobudili a modlili sa za svoje národné, duchovné, tradičné dedičstvo. Celý článok bol pekne zabalený do duchovného podtónu. Škoda, že som si to neskopíroval, mohol som to sem priložiť.

Ďalším faktom, že som sa odhodlal napísať dnešný článok je aj to, že vnímam reakcie ľudí  aj z iného uhlu  pohľadu. Veľmi ma mrzí keď počujem rôzne nadávky, vyhrážky, egoistické boje o svoje egoistické pravdy jednotlivcov, alebo skupín. Najhoršie je, keď si to zabalia do ilúzie pravej lásky k národu, rodine, partnerom, deťom, prírode, náboženstvu a podobne.

Ich mottom podvedomia je: „kto nie je so mnou, je proti mne, alebo nám“, „kto neskáče tak ako ja chcem, toho potrestám“ / nejakou formou/.

Sme v čase, keď stále prebieha transformačný proces. V čase, keď všetko vrcholí. Vnímam to ako pozitívne zmeny myslenia. Podvedomé strachy, nevedomosť, vina to všetko sa derie von z nás. U niekoho ľahšie, u niekoho ťažko. Emócie ktoré prežívame, sú zrkadlom nášho vnútra. Rovnako aj naše reakcie. Niektorí z nás nechápu, prečo sa jedinci v ich blízkosti menia, zmenili. Nechápu, že ich vibrácie sa zmenili, lebo sa chcú meniť. Nechápu, že poslúchli volanie srdca, duše k vyššej forme šťastia, lásky.

Všetci sme na ceste poznania. Niektorí z nás len stoja a nechápavo pozerajú,  čo sa deje a so strachom v očiach, že ich blízky odchádzajú od nich, alebo kričia, vyhrážajú sa, psychicky vydierajú, len aby ich stiahli nazad. Zo začiatku sa im aj darí.  Prečo? Tá nová cesta je hlas srdca a jedinec stále bojuje so svojou  pripútanosťou. No nakoniec vnútorné volanie im dá dostatok sily, aby pretrhli putá, poslúchli volanie duše a odpútajú sa.  Pokiaľ sa na to pozerám z nadhľadu, urýchľovačom rozhodnutia sú práve tí, ktorí odmietajú transformáciu. Čím viacej kričia, vydierajú, násilne poučujú, vyhrážajú, nepochopili vlastný strach zo straty istôt, ktoré im dáva ich vlastné ego,  ich myšlienkové vzorce. Ako by v mene ich lásky zobrali na seba zodpovednosť za toho druhého, čo je fakticky majetnícka láska.

Zatiaľ nechápu, že láska agapé, ktorá nás obklopuje je nemajetnícka láska. Je o dôvere, ochote vnímať všetky potreby duše, o slobode prejavu existencie, bytia. Hromžia, lebo nepochopili akú zastaralú  psychickú rolu šťastia hrajú. Odmietajú pripustiť ich vlastné pripútanosti k minulosti, životným drámam, jedincom. Škoda. Viem len to, že aj oni majú šancu  pridať sa a preseknúť všetky staré prilepené, pribraté a prebraté vzorce myslenia. Viem, že nakoniec na to prídu. Ale ten koniec bude naozaj na konci, keď ich naozaj všetci opustia, nikto ich nebude už počúvať a tí všetci s nemajetníckou láskou sa za nich budú modliť.

My všetci sa učíme prijímať nemajetnícku lásku. Sme niekde na začiatku a postupne sa všetko odhaľuje. Najlepším vzorom pre nás je vesmír, anjeli, archanjeli, majstri, príroda a atď.  Myslíte si, že slnko, dážď, vietor rozdeľujú ľudí na zlých a dobrých? Vesmírne, svetelné energie, liečivé energie, sú tu len pre jednotlivcov, alebo pre nás všetkých? Myslíte si, že nebeské, svetelné bytosti milujú len niektorých z nás alebo všetkých rovnako? Myslíte si, že milujú nás podľa národnosti, pohlavia, skutkov? Nie. Ich láska je stále rovnaká, nemajetnícka. Nesúdia nás a rovnako každému nám pomáhajú. Pomáhajú, vnímajú nás cez nemajetnícku – bezpodmienečnú lásku agapé.

Náš svet sa mení a tak nič už nie je tak, ako to bolo pred x rokmi dozadu. Tie tlaky ktoré vnímame, vidíme, sú staré štruktúry vedomia jednotlivcov ale aj rodín, kolektívov, národov. Tie tvoria kolektívne myslenie ľudstva. Pravdepodobne toto myslenie vidíme ako zhoršený stav. Áno je to pravda, ale aj nie. Teraz som si spomenul na krásne prirovnanie. Aj matka keď rodí, rodí niečo úchvatné, krásne a predsa v bolestiach. Rodí sa nový život, nové šťastie, iné vnímanie lásky, nové myslenie.

Všetko má svoj čas. Niektoré pôrody trvajú krátko a niektoré dlho, príliš dlho a niekedy treba vykonať rez záchrany života. Rovnako je to aj v našich životoch. Niekomu transformácia vedomia ide rýchlejšie, u niekoho pomalšie. Sú jedinci, ktorí prijmú transformáciu v tej najposednejšej fáze, keď ich už všetci opustia. Nemyslel som len na ľudí, či už rodinu a priateľov, ale budú mať pocit, že ich opustil aj samotný Boh. Ostanú sami a konečne budú mať čas si nadstaviť vlastné zrkadlo svojho myslenia.  Už nebudú mať koho riešiť, kontrolovať, riadiť, poučovať, donucovať, psychicky vydierať.  Konečne začnú riešiť seba, svoj život, vlastnú samotu cez otázku „prečo“.

Pre nich mám len jednu radu. Milovaní, nebojte sa strachu, viny, minulosti, vašej nedokonalosti. Všetci sme nedokonalí. Začnite byť k sebe úprimný. Úprimne z hĺbky duše, srdca prijímajte seba samých.  Úprimnosťou v srdci k sebe samému pochopíte svoju cestu a čím skôr pretnete všetky nepotrebné putá, vzorce myslenia, o to skôr budete rovnako ako vaši blízky, počuť volanie vašej, svojej duše a rovnako ako oni, ochutnáte nemajetnícku lásku agapé.

Priatelia, to že sa národy  opäť miešajú mi pripomína začiatok ľudstva pred Babylonom. Vtedy sme žili v jednote a potom neskôr sme urobili chybu. Dnes to vyzerá tak, že sa pomaly vraciame k tej jednote. Učíme sa byť v jednote cez nemajetnícku lásku. To je naša cesta a na konci naším cieľom je tá pravá láskyplná JEDNOTA.

Ako dlho to všetko bude trvať?  Ťažko  povedať. Mne, jedincovi Silu dáva cesta a konečný cieľ. Samozrejme vnímam, kde sa nachádza ľudstvo. Som rovnako jeho súčasťou, bunkou. Preto sa snažím držať Ježišovho učenia „ čo je cisárove dajte cisárovi, čo je Božie, Bohu.“  Vidím a cítim  tento ťažký a dlhý pôrod, no verím, že to bude pôrod a nie rez záchrany života.

Všetci, ktorí sme prijali a spoznali aspoň kúsok nemajetníckej, bezpodmienečnej lásky,  rovnako aj tí všetci, ktorí počujeme volanie duše, modlime sa za našich milovaných. Zahaľme ich našou láskou a súcitom. Privolávajme na pomoc anjelov lásky, harmónie, súcitu, odpustenia, poznania a nových začiatkov. Oslovme deň čo deň archanjela Metatrona, Michaela, majstra Saint Germaina a ostaných, nech nám, ale hlavne im pomáhajú. Nech hmla nevedomosti sa rozostúpi, aby duch nemajetníckej lásky mohol naplno vstúpiť do nášho života, bytia.


Pomôcky pre nás a pre všetkých


Rušenie sľubov :


Týmto ruším všetky mnou dané sľuby a zároveň žiadam o zrušenie všetkých sľubov daných mne. V mene Svetla a nemajetníckej Lásky uvoľňujem a prežiarujem všetky duše a putá k týmto sľubom viazané po celej línii času, vo všetkých sférach a na všetkých úrovniach bytia. Tak sa staň Tu a Teraz.


Prelamovanie pečatí ega :


V mene môjho vyššieho Ja pomocou energií Svetla a Lásky prelamujem, uvoľňujem a rozpúšťam každú pečať ega, nevedomia a temnoty, ktorá je na všetkých mojich telách zapečatená a odovzdávam na prežiarenie všetkého u mňa Svetlom a Láskou v zmysle najvyššieho prospechu mňa a mojej duše. Ďakujem.Prosím o Božiu milosť a v plnej miere prijímam pre seba Jeho milosť v súlade s prospechom mojej

duše.Ja Som Svetlo, Ja Som Láska, Som súčasťou vesmíru, bunkou Boha. 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information