Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Krása v hlave je dočasná.

Krása v srdci je večná.

Janko B.

Online

Máme online 15 hostí Designed by:

HLAVNÍ ÚKOLY MUŽE A ŽENY PDF Tlačiť E-mail
HLAVNÍ ÚKOLY MUŽE A ŽENY

Zřídkakdy uslyšíte jak od mužů, tak od žen správnou odpověď na otázky: Jaký je váš hlavní životní úkol? Proč jste se narodili? Pochopitelně se úkoly mužů a žen překrývají, ale jsou i rozdílnosti, na které se však „modernizací“ částečně pozapomnělo.

Hlavním úkolem ženy je přinášet světu lásku! K tomu je vybavena vším: jemnou intuicí, dobrou duší, měkkým hlasem, bystrým rozumem přecházejícím v moudrost, krásnou figurou – je to tedy laskavost, moudrost, citlivost a krása a tohle všechno je předurčeno k tomu, aby milovala a v této lásce porodila muže! Mám na mysli porodit ne chlapečka, ale především muže!

Žena svou láskou utváří skutečného muže.

V čem spočívá hlavní úkol muže? Muž přichází na Zemi proto, aby tvořil, jednal, rozkrýval ženskou duši a opíral se o ni!

Muž tvoří prvopočáteční impulz, který dovoluje lásce, aby se projevila! Žena reaguje na impulzy muže a odhaluje svou lásku! Co může být takovým počátečním impulzem? Podívejte se, jak k němu dochází v životě, zamyslete se, na co ženy reagují. Může to být pohled, slovo, čin, nějaké konání, síla a krása. Protože dnešní ženy mají silně vyvinutý úsudek, často reagují na rozum nebo bohatství.

Pokud muž roznítil v ženě lásku a ona ho touto láskou obklopila, tak jeho jednání nabývá budovatelského charakteru, to znamená, že tvoří dobré a překrásné. Pokud přijde o ženskou lásku, ničí nebo netvoří to nejlepší (kolik škody přinesly například vědecké objevy zrozené bez lásky). Muž bez ženské lásky začne být nepředvídatelný – je agresivní, nebo naopak infantilní. Může začít žít v nečinnosti, pít, zhynout. Jestliže vidíte na muži nějaké nedostatky, vždy za nimi stojí nedostatek atmosféry lásky mezi rodiči a nerozkrytá láska ženy.

Už jsme mluvili o tom, že do života přicházejí polotovary, to jest nerozkryté ženy a nedotvoření muži, proto od mužů nejdou vždy dobré impulzy (například jejich síla se projevuje jako hrubost, smělost jako drzost), a protože žena je také často takový polotovar, přitahuje ji jeho hrubost, drzost a jiné negativní projevy.

Kolik vidíme v životě žen, jež muži ponižují a urážejí, ony je však přesto milují! V takovém případě není žena rozkryta ve své plnosti, proto jí chybí pocit vlastní hodnoty a přichází k ní pokažený příjem tvořivého impulzu ze strany muže. Jestliže vidíte, že se dívce líbí chlapec, který se před ní chová hrubě, nebo pokud se cítí příjemně ve společnosti nevázaných mladíků, je třeba hledat příčinu v nesprávných vztazích mezi jejími rodiči. A pokud rodiče říkají, že jejich děti dostali špatné muže (ženy), je nutné hledat příčinu v sobě a ve svých dětech.

Poměrně často se mladé dívky nezamilovávají do svých vrstevníků, ale do dospělých, nebo dokonce do ženatých mužů. Jedním z důvodů je to, že takový muž je menší polotovar. Má mnohem rozvinutější mužský živel, zatímco mladíci si ještě dlouho mohou vytvářet tyto vlastnosti a poměrně často zůstanou psychicky nedovyvinutými až do konce života, proto si dívky jdou pro hotové – vždyť je nikdo neučí, jak porodit svého muže. A to je velká práce a ten, kdo ji dovrší, je odměněn skutečným štěstím.

Vyjdeme-li z řečeného, je vidět, nakolik je důležité vstoupit do života již maximálně harmonicky rozvinutý. V takovém případě muž vylučuje dobré, krásné, uvěřitelné impulzy, na něž bude reagovat stejně harmonicky rozvitá osobnost. Od začátku u nich probíhá vzájemný vztah na jemnějších a hlubších citech, snadněji najdou shodu, což je překrásný základ pro vytvoření dvojice. A pro osobnost dítěte je výrazně jednodušší být harmonická v harmonické rodině, takže znovu docházíme k rodičům k jejich harmonii, k jejich lásce a štěstí.

Podpora mezi mužem a ženou

V již existující rodině musí muž neustále na sobě pracovat, dovršovat sebe sama, zlepšovat se, vyvolávat o sebe zájem. V tomto případě z něj budou vycházet nové tvořivé impulzy a neustále budou vzbuzovat lásku v ženě – v takové rodině poroste láska s věkem. Častěji ale vidíme obrácený obrázek, když po svatbě začne muž jaksi hnít. Být v neustálém pohybu je velice složité, zejména pokud v tom brání nálož karmických rodových problémů.

Proto musí žena výjimečně jemně a moudře pomáhat muži, aby se změnil – je to i v jejích zájmech. Má nekonečný arsenál prostředků k probouzení mužovy aktivity a ten je nutné maximálně využívat.

Muž zase musí naopak chápat, že v ženě roste láska pod vlivem dynamických procesů, jež v něm samotném probíhají. Pokud leží na gauči, očekává marně, že v jeho ženě poroste láska a úcta k němu.

Často můžeme slyšet, že muži jsou sexuálně nepokojní, sexuálně agresivní. Stojí za tím jejich podvědomá snaha získat energetickou podporu od ženy, od její lásky. On intuitivně pociťuje potřebu naplnit láskou svou činnost, a proto se tyto energie snaží získat všemi způsoby. Pokud on sám zní na odpovídajících energiích a pokud mu žena nedá nejvyšší vibrace, začne ho to táhnout především k takovým sexuálním vztahům, kde získá potřebné energie rychle. Jestliže zní láska na všech úrovních, zaujímají sexuální vztahy určené místo ve vzájemných vztazích muže a ženy jako část celku a nevystupují na hlavní úroveň.

O královském slově

Mnozí již slyšeli o královském slově. Je to volní, tvůrčí slovo muže naplněné nejhlubší láskou k ženě. A čím je silnější a plnější láska mezi nimi, tím urozenější je královské slovo muže a tím význačnější je pro svět. Tehdy se slovo stává slovem tvůrce!

Na Zemi znělo mnoho královských slov neopírajících se o lásku, ale o vůli a z těchto královských slov pramení mnohá neštěstí. Protože se intuitivně snažili učinit slovo vážnějším, naplnit ho láskou, obklopovali se vládci všech úrovní obdivovatelkami, souložnicemi, harémem, lásku lidu ke své osobě uměle vytvářeli. Ale největší zvučení získává královské slovo, pokud je naplňuje vzájemná láska jedné jediné ženy, která v sobě nese všechny ženy světa!

Tady je vhodné zmínit problém, jenž v poslední době nabyl na významu. V současnosti probíhá intenzivní duchovní probuzení žen, které jsou schopny rozkrýt svou lásku, ale potřebují mužské tvůrčí impulzy. Je dobře, pokud žena dostává prostřednictvím muže celé spektrum impulzů – těmi je pro ni i manžel i milenec i dítě i učitel i Bůh… Tak se i její láska, která z ní prýští, rozlévá v celém rozsahu, leč je to zřídkakdy. Nejčastěji ženy od svých mužů tyto impulzy nezískávají, proto je intuitivně začínají hledat. Některé skutečně nacházejí zájem po straně (o milostných trojúhelnících bude řeč někdy příště), ale většina žen opírajících se o morálku zůstává věrná svým mužům, ale přitom jejich přirozenost vyžaduje rozvoj. Co mají dělat?

Intuitivně hledá žena východ z této situace v duchovních sférách, proto je nejvíce duchovně zaujatých především mezi ženami. Seznámení se s náboženstvím, učeními, učiteli do určité míry řeší tento problém, neboť ženy dostávají impulzy dobra, lásky, moudrosti, velkodušnosti, tedy všeho toho, co ve svém životě nemají. To je přitahuje a zaujímá, ovšem protože ženy milují konkrétně, vytvářejí kult Boha, Krista, nějakého světce, proroka, krále a mága, učitele, vznešeného vůdce… Směřují k nejrozmanitějším rituálům, metodám a praktikám…

Styk s duchovními učiteli, ať už pozemskými, či nebeskými, umožňují získat impulzy nutné k rozkrytí života. Ale tyto impulzy jsou nehmotné a zaujímají pouze vrchní středy, ovšem rodí v nejvyšší míře iluzi lásky a šťastného života. Z toho pochází výrazy jako božská láska, ráj, nirvána. Pochopitelně je výrazně snazší a příjemnější stýkat se s duchovním učitelem: on nic nepožaduje, nemotá se stále před očima, nepije, neničí nervy, je dobrý, starostlivý a pozorný.

Vzájemné vztahy s duchovními učiteli pomáhají rozkrýt vrchní aspekty lásky (vzpomeňte si na měřítko lásky), ale celé spektrum lásky může žena rozkrýt pouze s pozemským mužem, nemůže tu využít žádnou náhražku. Rozkrytí lásky prostřednictvím duchovního učitele je pouze jedna etapa na cestě a nemůže být příliš dlouhá, jinak nastane odvrácení od pravdy a vzniknou problémy na pozemské úrovni. Proto je neobyčejně důležité naučit se na každý duchovní krok, na každý impulz shora reagovat láskou na všech úrovních. To znamená, že je nutná realizace lásky k sobě a ke svým blízkým.

Autor :Inspirala

R ♥ R


Prevzaté z: Probuzení * 2012 * - Awakening * 2012 *


Program podujatí - Gaia2010


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Láska, šťastie, dôvera v transformačnom procese

Už niekoľko článkov som napísal  o láske a vždy som si myslel, že už ma pravdepodobne nič nového nenapadne, s čím by som vám mohol potešiť vaše duše. A predsa sa mi ukázali nové myšlienky,  ktoré, si myslím, vás zaujmú.

Každá duša v každom veku má právo na lásku, šťastie.  Je to nádherný pohľad, keď vidíme šťastné páry na ulici ako sa prechádzajú držiac sa za ruky a z ich srdiečok len tak srší láska. Je to jedno či sú to mladý alebo v strednom veku a v poslednej dobe sa prestali hanbiť aj niektorí ešte skôr narodení.  Mám taký pocit, že transformačný proces nevynecháva ani túto stránku existencie, školu života na našej milovanej planéte.

Tento rok, ako už určite viete, alebo ste to zistili na vlastnej koži, je v znamení najväčších transformačný procesov. Najviac sú skúšane vzťahy. Či sú to priateľské, milenecké, rodinné, partnerské, pracovné, alebo vzťahy k hojnosti, vedomostiam, k prírode, k sebe samému  atď., všetky prechádzajú očistou. Všetci, ako sme tu na Zemi, všetci do jedného, do konca veľkých cyklov sme vyskúšaní. Na tých skúškach sa nás nikto nič nepýta, stačí, že máme dostatok informácií a preukazujeme sa s našim prejavením sa.  Tam kde nedokážeme udržať rovnováhu vzťahu,  je len otázka času na zmenu života.  V čom spočíva jeho rovnováha? Predsa v dôvere. Ak je naštrbená dôvera z jednej strany, veľmi ťažko sa to napráva. Ani prikrytie štrbiny s láskou niekedy nepomáha. V takýchto prípadoch často dochádza k odlišnému vnímaniu problému, čo nakoniec vyústi ku zmene, konaniu, pohnutiu sa zo stagnácie niekam.

Často práve tie odlišné vnímania a ich pevné a odhodlané naše bránenia donútia druhú stranu vo vzťahu, aby sa pohol niekam, urobil zmenu, aj za cenu odchodu, rozchodu, ukončenia vzťahu.

Pokiaľ by som  chcel uľahčiť túto tému, tak by som to mohol aj takto napísať. Tieto problémy najviac prežívajú karmické vzťahy, ktoré po ukončení  karmického dlhu skôr či neskôr zaniknú, aby ich predstavitelia mohli ďalej pokračovať v ďalších karmických lekciách.

Transformácia, to nie je len o karmických dlhoch a lekciách, priatelia.  Transformácia je o zmenách. Vieme a momentálne máme veľmi veľa poznatkov o tom, že terajší transformačný proces je o zmene vedomia.  Je to o zmene, premene myslenia a tým pádom aj konania. Ak rozprávame o zmene myslenia, tak nesmieme vynechať akceptáciu zmeny myšlienkových foriem, zmenu starých dogmatických myšlienkových štruktúr, programov.

Je to zvláštne, že väčšina z nás dokáže s ľahkosťou rozprávať o transformačných procesoch, ale len dovtedy, pokiaľ nás osobne nezasiahne tento proces. Potom akoby zabudli, že aj oni sú súčasťou tohto mystéria. Ak sa to týka nás osobne a nepasuje nám to, tak rovnako hromžíme, plačeme, nechápeme ako tí ostatní, ktorí absolútne nič nevedia o transformácii, duchovne.

Pravdepodobne, veľmi sme si zvykli na niektoré staré programové štruktúry vo vzťahoch a držíme sa ich ako kliešte. Zvláštne sú reakcie hlavne vtedy,  keď niekto úplne inak koná, ako to predpisujú staré vzorce správania. Krútime hlavou, nechápeme, prečo ten jednotlivec tak inak  koná vo vzťahu ako koná. Myslíme si, či nestratil svoj rozum. Priatelia, správne to myslíme, naozaj ho stratil. Stratil ten starý a prijal ten nový.

Viem sú to naozaj len jedinci, sú ako prvé lastovičky,  ukazujú nám nebojácne  možnosti transformácie, prijímania nového vedomia.  Tak trocha som vám teraz zabudol pripomenúť aj zrýchlený čas v tomto procese.  Tí ktorí sa neboja zmien a s vďačnosťou prijímajú všetky ponuky vesmíru v osobnom živote, čo znamená aj v partnerskom, čiže  aj v láske a šťastí, tak tí svoje karmické lekcie aj oveľa rýchlejšie zvládajú. Nechcem  osočovať tých, ktorí to nezvládajú, no viem, že  často len nechápavo krútia hlavami a vyslovujú otázku „ prečo“?

Chápem, je to pre nich kruté, lebo ich uhol pohľadu cez staré vzorce myslenia im nedovolí prekročiť ich prah vlastných strachov, ilúzií. Transformácia, čiže premena, sa bude stále viac a viac dotýkať práve aj v tomto smere všetkých nás. Prestaňme sa báť a prekročme vlastný tieň. Nebojme sa zmien. Viem, čoho sa najviac boja ľudia. Toho, že čo povie rodina, babička, dedko, veď oni sú úž starí a nepochopili by nás. A tak sa naďalej držíme starých programov,  hráme naše staré role, alebo sa aj meníme v niektorých oblastiach transformácie,  ale v tejto  s láskou v srdci tých starých dobrákov vedome klameme.

Už nehovoriac o tom, že to vidia naše deti a možno čoskoro to uvidia ich deti a budeme od nich rovnako očakávať, že sa pridajú k nám, aby rovnako klamali ako my. Tak sa to predsa robí, s láskou v srdci klameme pre umelé šťastie v rodine, vo vzťahu, v partnerskom živote, ale aj v kolektíve. Verte mi, nepíše sa mi toto všetko ľahko.  Je to len môj uhol pohľadu na momentálny transformačný proces.  Počuli ste niekedy o tom, že by Ježiš rozdelil ľudí na starých a mladých a mladým by povedal: s láskou v srdci a v úcte k ich veku môžete pokojne klamať?  Keď niečo vysvetľoval, všetkým rovnako dával a nechal to len na nich aby sa slobodne rozhodovali, či prijmú jeho učenie.  Prijatie, prijímanie   transformácie a následné postupné  zmeny a nielen jedna zmena vedomia, je cesta v našom Teraz a Tu. Slobodne prijímame, uvoľňujeme to staré a nalaďujeme sa na to nové. Je to naša voľba. Pokiaľ niekto nabral rýchlejšie tempo transformácie, tak mu to doprajme a nepozerajme sa na neho ako na nejakého čudáka, ktorý zrazu opustil staré, pre niekoho ako sa hovorí tisícročiami odskúšané, pre vás dobrý myšlienkový systém.

V transformácii som sa naučil jedno. S láskou a dôverou prijímam všetko, čo mi prináša vesmír. Rovnako je to aj v mojom partnerskom živote. Prijímam všetky zmeny a s dôverou prijímam rovnako aj lásku, šťastie.  Myslím si, že aj vy viete,  pred karmickými lekciami neutečieme, a to isté platí aj v partnerskom živote, v láske.  Kým voľakedy sme sa rozhodovali  desaťročia, dnes ten čas je skrátený. Ak sme sa naučili počúvať naše srdcia, tak tento proces je ešte rýchlejší.

Skúsme pochopiť  preto práve tých, ktorí už preskočili svoj vlastný tieň, postúpili v transformačnom procese aj v rámci vzťahu, lásky a šťastia aj tak, že dokázali netradičným spôsobom prijať zmeny vo vlastných osobných životoch. Na to predsa treba mať dostatok sily, odvahy.  Ak zbadáte takých, ktorý vôbec nezapadajú do starých štruktúr myslenia, tak im radšej fandite a nezatracujte ich. Čoskoro aj tak po týchto prvých lastovičkách priletia aj ostatné lastovičky, a to teraz myslím na nové generácie mladých, na ktorých sa dnes často pozeráme ako na nezodpovedných a to len preto, lebo ich myslenie je už iné než naše.

Myslím si, že to je len začiatok. Čo všetko sa bude ešte v budúcnosti masívne búrať?  Všetko to, čo my nezvládneme teraz v Teraz a Tu v tomto transformačnom procese.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information