Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 12 hostí Designed by:

TICHO A KLID - Eckhart Tolle PDF Tlačiť E-mail
TICHO A KLID


Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě. Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste, je neod
dělitelné od ticha. To je onen pocit já jsem, který je hlubší než jméno a forma. Ticho je vaší přirozeností. Co je ticho? Vnitřní prostor či vědomí, v němž se slova na této stránce stávají myšlenkami. Bez tohoto vědomí by nebylo žádné vnímání, žádné myšlení, žádný svět. Vy jste toto vědomí vtělené do člověka. Protějškem vnějšího hluku je vnitřní hluk myšlení. Protějškem vnějšího ticha je vnitřní ticho.
Kdykoli je kolem vás ticho - naslouchejte mu. Vnímejte je. Věnujte mu pozornost. Naslouchání tichu vyvolává ticho ve vašem nitru, neboť ticho lze vnímat jedině skrze ně samé.
Všimněte si, že když vnímáte ticho, tak nemyslíte na nic. Uvědomujete si, ale nemyslíte. Jakmile si začnete uvědomovat ticho, okamžitě se dostanete do stavu klidné vnitřní bdělosti. Jste přítomní. Vymanili jste se z dlouhých tisíciletí kolektivního návyku.
Podívejte se na strom nebo na květinu. Tiše ji vnímejte. Jak je tichá, jak hluboce je zakořeněná v Bytí. Dovolte přírodě, aby vás učila tichu. Když se díváte na strom a vnímáte jeho tichý klid, sami se uklidníte. Spojíte se s tichem na velice hluboké úrovni. Cítíte jednotu se vším, co vnímáte v tichu a skrze ně. Uvědomovat si svou vlastní jednotu se vším kolem sebe je pravá láska. Ticho pomáhá, ale k nalezení klidu je nepotřebujete. I v hlučném prostředí si můžete uvědomovat ticho pod hladinou hluku, prostor, v němž hluk vzniká. To je vnitřní prostor čistého vědomí - vědomí samo.

Můžete si uvědomovat vědomí jako pozadí veškerého smyslového vnímání, veškerého myšlení. Vnímat vlastní vědomí vede k dosažení vnitřního klidu.
Jakýkoli rušivý hluk vám může být stejně nápomocný jako ticho. Jak? Přestanete-li se bránit a hluk přijmete, také dosáhnete vnitřního klidu a ticha.
Kdykoli přijímáte přítomný okamžik - ať už je jakýkoli - jste v klidu.Vnímejte pauzy mezi jednotlivými myšlenkami, tichý prostor mezi slovy při rozhovoru, mezi tóny piana či flétny nebo pauzu mezi nadechnutím a vydechnutím.
Jestliže vnímáte tyto pauzy, vědomí "něčeho" se stane prostě vědomím. Ve vašem nitru se zrodí beztvarý rozměr čistého vědomí, které nahradí ztotožnění s formou. Pravá inteligence působí potichu. Tvůrčí sílu a řešení problémů najdete v tichu.
Je ticho pouhá nepřítomnost obsahu a hluku? Ne, ticho je inteligence sama - vědomí, z nějž se rodí veškeré formy. A jak by mohlo být toto vědomí odděleno od toho, čím jste? Forma, za kterou se považujete, vznikla právě z tohoto vědomí.
Vědomí je esencí všech galaxií a každého stébla trávy; všech květin, stromů, ptáků a vůbec všeho.

Ticho je jediná věc na tomto světě, která nemá žádnou formu. Koneckonců to není věc a není z tohoto světa.
Když se díváte v klidu na strom nebo na člověka, kdo se dívá? Něco hlubšího než člověk. Vědomí se dívá na svůj výtvor.
V bibli je psáno, že Bůh stvořil svět a viděl, že svět je dobrý. To vidíte, když se díváte na svět bez myšlení.
Potřebujete víc vědomostí? Zachrání svět víc informací, víc rychlých počítačů a víc vědecké analýzy? Nepotřebuje lidstvo spíš moudrost? Ale co je to moudrost a kde ji lze najít? Moudrost přichází se schopností být v klidu. Jen se dívejte a naslouchejte. Nic víc nedělejte. Tiché pozorování a naslouchání aktivuje neracionální inteligenci ve vašem nitru. Nechejte ticho vést vaše slova a činy.


Eckhart Tolle - Ticho promlouvá

R ♥ R


Prevzaté z: Probuzení * 2012 * - Awakening * 2012 *


Program podujatí - Gaia2010


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Láska, šťastie, dôvera v transformačnom procese

Už niekoľko článkov som napísal  o láske a vždy som si myslel, že už ma pravdepodobne nič nového nenapadne, s čím by som vám mohol potešiť vaše duše. A predsa sa mi ukázali nové myšlienky,  ktoré, si myslím, vás zaujmú.

Každá duša v každom veku má právo na lásku, šťastie.  Je to nádherný pohľad, keď vidíme šťastné páry na ulici ako sa prechádzajú držiac sa za ruky a z ich srdiečok len tak srší láska. Je to jedno či sú to mladý alebo v strednom veku a v poslednej dobe sa prestali hanbiť aj niektorí ešte skôr narodení.  Mám taký pocit, že transformačný proces nevynecháva ani túto stránku existencie, školu života na našej milovanej planéte.

Tento rok, ako už určite viete, alebo ste to zistili na vlastnej koži, je v znamení najväčších transformačný procesov. Najviac sú skúšane vzťahy. Či sú to priateľské, milenecké, rodinné, partnerské, pracovné, alebo vzťahy k hojnosti, vedomostiam, k prírode, k sebe samému  atď., všetky prechádzajú očistou. Všetci, ako sme tu na Zemi, všetci do jedného, do konca veľkých cyklov sme vyskúšaní. Na tých skúškach sa nás nikto nič nepýta, stačí, že máme dostatok informácií a preukazujeme sa s našim prejavením sa.  Tam kde nedokážeme udržať rovnováhu vzťahu,  je len otázka času na zmenu života.  V čom spočíva jeho rovnováha? Predsa v dôvere. Ak je naštrbená dôvera z jednej strany, veľmi ťažko sa to napráva. Ani prikrytie štrbiny s láskou niekedy nepomáha. V takýchto prípadoch často dochádza k odlišnému vnímaniu problému, čo nakoniec vyústi ku zmene, konaniu, pohnutiu sa zo stagnácie niekam.

Často práve tie odlišné vnímania a ich pevné a odhodlané naše bránenia donútia druhú stranu vo vzťahu, aby sa pohol niekam, urobil zmenu, aj za cenu odchodu, rozchodu, ukončenia vzťahu.

Pokiaľ by som  chcel uľahčiť túto tému, tak by som to mohol aj takto napísať. Tieto problémy najviac prežívajú karmické vzťahy, ktoré po ukončení  karmického dlhu skôr či neskôr zaniknú, aby ich predstavitelia mohli ďalej pokračovať v ďalších karmických lekciách.

Transformácia, to nie je len o karmických dlhoch a lekciách, priatelia.  Transformácia je o zmenách. Vieme a momentálne máme veľmi veľa poznatkov o tom, že terajší transformačný proces je o zmene vedomia.  Je to o zmene, premene myslenia a tým pádom aj konania. Ak rozprávame o zmene myslenia, tak nesmieme vynechať akceptáciu zmeny myšlienkových foriem, zmenu starých dogmatických myšlienkových štruktúr, programov.

Je to zvláštne, že väčšina z nás dokáže s ľahkosťou rozprávať o transformačných procesoch, ale len dovtedy, pokiaľ nás osobne nezasiahne tento proces. Potom akoby zabudli, že aj oni sú súčasťou tohto mystéria. Ak sa to týka nás osobne a nepasuje nám to, tak rovnako hromžíme, plačeme, nechápeme ako tí ostatní, ktorí absolútne nič nevedia o transformácii, duchovne.

Pravdepodobne, veľmi sme si zvykli na niektoré staré programové štruktúry vo vzťahoch a držíme sa ich ako kliešte. Zvláštne sú reakcie hlavne vtedy,  keď niekto úplne inak koná, ako to predpisujú staré vzorce správania. Krútime hlavou, nechápeme, prečo ten jednotlivec tak inak  koná vo vzťahu ako koná. Myslíme si, či nestratil svoj rozum. Priatelia, správne to myslíme, naozaj ho stratil. Stratil ten starý a prijal ten nový.

Viem sú to naozaj len jedinci, sú ako prvé lastovičky,  ukazujú nám nebojácne  možnosti transformácie, prijímania nového vedomia.  Tak trocha som vám teraz zabudol pripomenúť aj zrýchlený čas v tomto procese.  Tí ktorí sa neboja zmien a s vďačnosťou prijímajú všetky ponuky vesmíru v osobnom živote, čo znamená aj v partnerskom, čiže  aj v láske a šťastí, tak tí svoje karmické lekcie aj oveľa rýchlejšie zvládajú. Nechcem  osočovať tých, ktorí to nezvládajú, no viem, že  často len nechápavo krútia hlavami a vyslovujú otázku „ prečo“?

Chápem, je to pre nich kruté, lebo ich uhol pohľadu cez staré vzorce myslenia im nedovolí prekročiť ich prah vlastných strachov, ilúzií. Transformácia, čiže premena, sa bude stále viac a viac dotýkať práve aj v tomto smere všetkých nás. Prestaňme sa báť a prekročme vlastný tieň. Nebojme sa zmien. Viem, čoho sa najviac boja ľudia. Toho, že čo povie rodina, babička, dedko, veď oni sú úž starí a nepochopili by nás. A tak sa naďalej držíme starých programov,  hráme naše staré role, alebo sa aj meníme v niektorých oblastiach transformácie,  ale v tejto  s láskou v srdci tých starých dobrákov vedome klameme.

Už nehovoriac o tom, že to vidia naše deti a možno čoskoro to uvidia ich deti a budeme od nich rovnako očakávať, že sa pridajú k nám, aby rovnako klamali ako my. Tak sa to predsa robí, s láskou v srdci klameme pre umelé šťastie v rodine, vo vzťahu, v partnerskom živote, ale aj v kolektíve. Verte mi, nepíše sa mi toto všetko ľahko.  Je to len môj uhol pohľadu na momentálny transformačný proces.  Počuli ste niekedy o tom, že by Ježiš rozdelil ľudí na starých a mladých a mladým by povedal: s láskou v srdci a v úcte k ich veku môžete pokojne klamať?  Keď niečo vysvetľoval, všetkým rovnako dával a nechal to len na nich aby sa slobodne rozhodovali, či prijmú jeho učenie.  Prijatie, prijímanie   transformácie a následné postupné  zmeny a nielen jedna zmena vedomia, je cesta v našom Teraz a Tu. Slobodne prijímame, uvoľňujeme to staré a nalaďujeme sa na to nové. Je to naša voľba. Pokiaľ niekto nabral rýchlejšie tempo transformácie, tak mu to doprajme a nepozerajme sa na neho ako na nejakého čudáka, ktorý zrazu opustil staré, pre niekoho ako sa hovorí tisícročiami odskúšané, pre vás dobrý myšlienkový systém.

V transformácii som sa naučil jedno. S láskou a dôverou prijímam všetko, čo mi prináša vesmír. Rovnako je to aj v mojom partnerskom živote. Prijímam všetky zmeny a s dôverou prijímam rovnako aj lásku, šťastie.  Myslím si, že aj vy viete,  pred karmickými lekciami neutečieme, a to isté platí aj v partnerskom živote, v láske.  Kým voľakedy sme sa rozhodovali  desaťročia, dnes ten čas je skrátený. Ak sme sa naučili počúvať naše srdcia, tak tento proces je ešte rýchlejší.

Skúsme pochopiť  preto práve tých, ktorí už preskočili svoj vlastný tieň, postúpili v transformačnom procese aj v rámci vzťahu, lásky a šťastia aj tak, že dokázali netradičným spôsobom prijať zmeny vo vlastných osobných životoch. Na to predsa treba mať dostatok sily, odvahy.  Ak zbadáte takých, ktorý vôbec nezapadajú do starých štruktúr myslenia, tak im radšej fandite a nezatracujte ich. Čoskoro aj tak po týchto prvých lastovičkách priletia aj ostatné lastovičky, a to teraz myslím na nové generácie mladých, na ktorých sa dnes často pozeráme ako na nezodpovedných a to len preto, lebo ich myslenie je už iné než naše.

Myslím si, že to je len začiatok. Čo všetko sa bude ešte v budúcnosti masívne búrať?  Všetko to, čo my nezvládneme teraz v Teraz a Tu v tomto transformačnom procese.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information