Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Hľadáš svoju cestu?

Tak už stojíš na nej.

Janko B.

Online

Máme online 13 hostí Designed by:

Poselství realizujícím se dvojicím PDF Tlačiť E-mail
poselství lásky

CHRÁM PÁROVÉHO VZTAHU
R H E I A
Poselství realizujícím se dvojicím


Jsme sny bohů… Zdáme se jim, abychom jim připomínali sebe… Zdáme se jim, abychom se jim připomínali…
Vidí nás jak se rozvíjíme, dívají se, jak rosteme, jak se k nim přibližujeme, jak se k sobě přibližujeme…Vidí nás tak, jak my nevidíme je…
Oslovují nás neslyšnými hlasy znějícími z našich srdcí.
Prší láskyplných déšť do našich nastavených dlaní…
Každý náš den je jejich snem - snem, který si tvořivě vysnívají…
My jsme těmi, kdo realizují jejich představy.
Jsme těmi, kdo dávají jejich jemnému dechu tvar tělesnosti, těmi, kdo zrcadlí jejich podoby, kdo jim připomínají, že jsou.
Od kořenů, od hutných prazákladů pevně daných zákonů a skutečností rosteme ze světa dolních bohů do spojení s volností obyvatel nebes.
Stoupáme ze dvou do Jednoho…
Nasloucháme hlasu, kterým jsme utvářeni a žijeme poezii reality, žijeme sen o Probuzení…
Jsme dva, abychom byli Jedním
Jsme tady, abychom byli Tam
Jsme sebou, abychom byli Jimi

…Všechno, co jste kdy zažili, nyní vyúsťuje k tomuto momentu absolutního spojení. Dospějete k němu tehdy, dosáhnete-li stejného stadia lehkosti - budete-li stejně lehcí, budou-li vaše energie stejně rovnoměrně rozloženy. Pomáhejte si vzájemně dosahovat lehkosti - vyvádějte se z bažin tíže a temnoty, podávejte ruku jeden druhému…. Učíte se tak vzájemnosti, bez níž nemůžete postoupit dále - vzájemnost budiž vaší nejvyšší hodnotou…
+++
Otevírejte se jeden druhému beze strachu jako květina se otevírá slunci… Sledujte, kterak se stahujete podobni hlemýžďům ve strachu z doteku, ve strachu z nového a neznámého, ve strachu z poranění a narušení svých představ o sobě… Víte však, že ve skutečnosti není nic, co by mohlo být zraněno. Jste plni informačních semen, jste stvořeni z buněk, z nichž každá přetéká věčně živou nezničitelnou informací o vás - vždy připravena prožít jakékoli proměny a transformace sebe sama, vás samých… Bojíte se tedy toho, na co jste již jako buňky těla vesmíru dávno připraveni, toho, co se s vámi již odehrává…
+++
Podívejte se jeden na druhého skrze clonu vašich projevů, podob, vlastností… Podívejte se, jak se skrze ně k sobě nemůžete přiblížit. Prohlédněte clonu vašich myšlenek, které utvářejí propletence bariér mezi vámi. Podívejte, jak se do toho všeho jeden před druhým zahalujete - jak se stahujete do ulit svých zvyklostí a závislostí, svých osvědčených metod zapomínání. Tuhost vašich myslí, ztuhlost těl a mrtvá nehybnost záležitostí - všechno podléhá neuvěřitelně rychle rozkladu a způsobuje otravování. Nedopusťte ani jediný ústupek - na nic není třeba hrát. Nejste těmi, kdo se mají podřizovat - máte vše potřebné k tomu, abyste sktečně BYLI v každém okamžiku. Ani jediný ústupek starému, ani jediný ústupek zapomnění… Jste již stejně živí a připravení. Jste již otevřeni, jste již blízcí k probuzení…
+++
Uvědomte si svou krásu - nic více není třeba. Krásu vašich slov, krásu vašich pohybů - oživte krásu jako ostrov uprostřed pohřbeného světa. Nechte svou jinou krásu tryskat, nechte svou jinou krásu hořet, nechte svou jinou krásu stoupat, nechte svou jinou krásu růst… Jste symbolickým vyjádřením a sdělením jediné skutečnosti, která je ve vás uložena - poselství živé krásy. Nenechte krásu umírat od slepoty a lhostejnosti, nenechte jí zalknout se všedností a nicotností. Připomínejte si vzájemně krásu a rozvíjejte jí vzájemným viděním sebe krásnými v každém okamžiku, v každé situaci. Dokážete vidět krásu v její různorodosti, v pohybu a prolínání. Vidíte se vždy v mnoha podobách, každý pohyb je myšlenkou o kráse, každé spočinutí jejím připomenutím… Nechcete-li vidět krásu, nechcete vidět ani jeden druhého…
+++
Pochopte, že jste ve skutečnosti VŠECHNO, že se můžete jen jako VŠECHNO prožívat. Plnosti vašeho propojení brání strach ze VŠEHO, strach ze všeho, co v sobě při tom můžete objevit. Vaše izolace a osamění je úzkostlivou tendencí oddělit se od toho, od čeho se oddělit nelze - přijímáte jen některé, vydělené aspekty z celku, pokoušíte se vidět jej jen tak, jak chcete, jak je v souladu s vašimi omezenými představami. Srovnejte si své představy s mohutností celku, s mohutností a nekonečností toho, co vám chybí… Používáte to, co vám může pomoci jen částečně, neboť nemůžete plnou pomoc přijmout tak, jako nemůžete plně přijmout sebe. Podívejte se, co je za touto větou, nahlédněte do jejího prostoru - dívejte se za věty a slova… Všechny momenty izolace a odcizení jsou jen instrukcí a naplánovaným znakem ke změně, k prohlédnutí lživosti nikam nevedoucí cesty.
+++
Všímejte si, čím a jak se jeden druhého dotýkáte - jakými slovy, jakými projevy, jakými činy… Každé slovo, každá, byť sebeméně významná věta vyslovená směrem k druhému je vskutku dotekem, je přiblížením se k němu, je výzvou ke kontaktu a propojení. Vnímejte tyto dotyky slov a činů jako dotyky rukou a pociťujte, co způsobují… Vše, co si navzájem sdělujete, se přelévá do různých podob a forem, vše je navazováním kontaktu a předehrou ke Spojení… Pokud jste spolu, buďte přítomni v každém vysloveném i vyslechnutém slově, sledujte, jak zní, jak působí a co způsobuje. Zkoušejte různé výšky, tóny a melodie - sdělujte si to, co skutečně chcete sdělit…
+++
Uvěřte jeden v druhého! Uvěřte ve své schopnosti a možnosti, uvěřte vůbec ve skutečnost vaší společné existence! Máte tajemnou možnost jeden druhého formovat a utvářet "pouhými" myšlenkami o něm a na něj. Uzřete druhého jako celek už nyní, neboť nelze čekat, že někdy jindy, v daleké budoucnosti bude dokonalejší. Jste takoví, jak se vzájemně vnímáte, jak se vzájemně utváříte svým vnímáním. Myslete na sebe soustředěně a ve zvláštních předurčených chvílích, které sobě věnujete. Myslete na sebe a uvěřte v sebe stejně jako věříte v to, co nemůžete uvidět. Vy jeden druhého můžete uvidět a přesto v sebe nevěříte. Jak tedy můžete doopravdy věřit v něco, co nevidíte vůbec? Pouze vaše víra ve spojení dvou vede ke zrození Třetího, ke zrození a tedy zviditelnění toho, co je doposud před vašimi zraky ukryto…
+++
Poznávejte se skutečně a vzájemně. Všechno, co o sobě zdánlivě víte, je jen povrchní informace pro běžné potřeby tohoto světa. Je ještě to, co doposud jeden před druhým skrýváte, k čemu nemůžete proniknout. Proto sbírejte sílu k tomuto průniku, k tomuto poznání a odhalení toho, co je za znaky a symboly, kterými se zde jeden druhému představujete. Jste ještě něco jiného, něco, co nemůžete doposud uchopit, co můžete pouze pocítit v náznacích, které k vám pronikají skulinami mezi myšlenkami, které jeden druhému věnujete. Ptejte se mezi myšlenkami, poznávejte se v prázdnotě mezi nimi…

Prevzaté z: http://svetlojelaska.blog.cz/


Program podujatí - Gaia2010


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Láska, šťastie, dôvera v transformačnom procese

Už niekoľko článkov som napísal  o láske a vždy som si myslel, že už ma pravdepodobne nič nového nenapadne, s čím by som vám mohol potešiť vaše duše. A predsa sa mi ukázali nové myšlienky,  ktoré, si myslím, vás zaujmú.

Každá duša v každom veku má právo na lásku, šťastie.  Je to nádherný pohľad, keď vidíme šťastné páry na ulici ako sa prechádzajú držiac sa za ruky a z ich srdiečok len tak srší láska. Je to jedno či sú to mladý alebo v strednom veku a v poslednej dobe sa prestali hanbiť aj niektorí ešte skôr narodení.  Mám taký pocit, že transformačný proces nevynecháva ani túto stránku existencie, školu života na našej milovanej planéte.

Tento rok, ako už určite viete, alebo ste to zistili na vlastnej koži, je v znamení najväčších transformačný procesov. Najviac sú skúšane vzťahy. Či sú to priateľské, milenecké, rodinné, partnerské, pracovné, alebo vzťahy k hojnosti, vedomostiam, k prírode, k sebe samému  atď., všetky prechádzajú očistou. Všetci, ako sme tu na Zemi, všetci do jedného, do konca veľkých cyklov sme vyskúšaní. Na tých skúškach sa nás nikto nič nepýta, stačí, že máme dostatok informácií a preukazujeme sa s našim prejavením sa.  Tam kde nedokážeme udržať rovnováhu vzťahu,  je len otázka času na zmenu života.  V čom spočíva jeho rovnováha? Predsa v dôvere. Ak je naštrbená dôvera z jednej strany, veľmi ťažko sa to napráva. Ani prikrytie štrbiny s láskou niekedy nepomáha. V takýchto prípadoch často dochádza k odlišnému vnímaniu problému, čo nakoniec vyústi ku zmene, konaniu, pohnutiu sa zo stagnácie niekam.

Často práve tie odlišné vnímania a ich pevné a odhodlané naše bránenia donútia druhú stranu vo vzťahu, aby sa pohol niekam, urobil zmenu, aj za cenu odchodu, rozchodu, ukončenia vzťahu.

Pokiaľ by som  chcel uľahčiť túto tému, tak by som to mohol aj takto napísať. Tieto problémy najviac prežívajú karmické vzťahy, ktoré po ukončení  karmického dlhu skôr či neskôr zaniknú, aby ich predstavitelia mohli ďalej pokračovať v ďalších karmických lekciách.

Transformácia, to nie je len o karmických dlhoch a lekciách, priatelia.  Transformácia je o zmenách. Vieme a momentálne máme veľmi veľa poznatkov o tom, že terajší transformačný proces je o zmene vedomia.  Je to o zmene, premene myslenia a tým pádom aj konania. Ak rozprávame o zmene myslenia, tak nesmieme vynechať akceptáciu zmeny myšlienkových foriem, zmenu starých dogmatických myšlienkových štruktúr, programov.

Je to zvláštne, že väčšina z nás dokáže s ľahkosťou rozprávať o transformačných procesoch, ale len dovtedy, pokiaľ nás osobne nezasiahne tento proces. Potom akoby zabudli, že aj oni sú súčasťou tohto mystéria. Ak sa to týka nás osobne a nepasuje nám to, tak rovnako hromžíme, plačeme, nechápeme ako tí ostatní, ktorí absolútne nič nevedia o transformácii, duchovne.

Pravdepodobne, veľmi sme si zvykli na niektoré staré programové štruktúry vo vzťahoch a držíme sa ich ako kliešte. Zvláštne sú reakcie hlavne vtedy,  keď niekto úplne inak koná, ako to predpisujú staré vzorce správania. Krútime hlavou, nechápeme, prečo ten jednotlivec tak inak  koná vo vzťahu ako koná. Myslíme si, či nestratil svoj rozum. Priatelia, správne to myslíme, naozaj ho stratil. Stratil ten starý a prijal ten nový.

Viem sú to naozaj len jedinci, sú ako prvé lastovičky,  ukazujú nám nebojácne  možnosti transformácie, prijímania nového vedomia.  Tak trocha som vám teraz zabudol pripomenúť aj zrýchlený čas v tomto procese.  Tí ktorí sa neboja zmien a s vďačnosťou prijímajú všetky ponuky vesmíru v osobnom živote, čo znamená aj v partnerskom, čiže  aj v láske a šťastí, tak tí svoje karmické lekcie aj oveľa rýchlejšie zvládajú. Nechcem  osočovať tých, ktorí to nezvládajú, no viem, že  často len nechápavo krútia hlavami a vyslovujú otázku „ prečo“?

Chápem, je to pre nich kruté, lebo ich uhol pohľadu cez staré vzorce myslenia im nedovolí prekročiť ich prah vlastných strachov, ilúzií. Transformácia, čiže premena, sa bude stále viac a viac dotýkať práve aj v tomto smere všetkých nás. Prestaňme sa báť a prekročme vlastný tieň. Nebojme sa zmien. Viem, čoho sa najviac boja ľudia. Toho, že čo povie rodina, babička, dedko, veď oni sú úž starí a nepochopili by nás. A tak sa naďalej držíme starých programov,  hráme naše staré role, alebo sa aj meníme v niektorých oblastiach transformácie,  ale v tejto  s láskou v srdci tých starých dobrákov vedome klameme.

Už nehovoriac o tom, že to vidia naše deti a možno čoskoro to uvidia ich deti a budeme od nich rovnako očakávať, že sa pridajú k nám, aby rovnako klamali ako my. Tak sa to predsa robí, s láskou v srdci klameme pre umelé šťastie v rodine, vo vzťahu, v partnerskom živote, ale aj v kolektíve. Verte mi, nepíše sa mi toto všetko ľahko.  Je to len môj uhol pohľadu na momentálny transformačný proces.  Počuli ste niekedy o tom, že by Ježiš rozdelil ľudí na starých a mladých a mladým by povedal: s láskou v srdci a v úcte k ich veku môžete pokojne klamať?  Keď niečo vysvetľoval, všetkým rovnako dával a nechal to len na nich aby sa slobodne rozhodovali, či prijmú jeho učenie.  Prijatie, prijímanie   transformácie a následné postupné  zmeny a nielen jedna zmena vedomia, je cesta v našom Teraz a Tu. Slobodne prijímame, uvoľňujeme to staré a nalaďujeme sa na to nové. Je to naša voľba. Pokiaľ niekto nabral rýchlejšie tempo transformácie, tak mu to doprajme a nepozerajme sa na neho ako na nejakého čudáka, ktorý zrazu opustil staré, pre niekoho ako sa hovorí tisícročiami odskúšané, pre vás dobrý myšlienkový systém.

V transformácii som sa naučil jedno. S láskou a dôverou prijímam všetko, čo mi prináša vesmír. Rovnako je to aj v mojom partnerskom živote. Prijímam všetky zmeny a s dôverou prijímam rovnako aj lásku, šťastie.  Myslím si, že aj vy viete,  pred karmickými lekciami neutečieme, a to isté platí aj v partnerskom živote, v láske.  Kým voľakedy sme sa rozhodovali  desaťročia, dnes ten čas je skrátený. Ak sme sa naučili počúvať naše srdcia, tak tento proces je ešte rýchlejší.

Skúsme pochopiť  preto práve tých, ktorí už preskočili svoj vlastný tieň, postúpili v transformačnom procese aj v rámci vzťahu, lásky a šťastia aj tak, že dokázali netradičným spôsobom prijať zmeny vo vlastných osobných životoch. Na to predsa treba mať dostatok sily, odvahy.  Ak zbadáte takých, ktorý vôbec nezapadajú do starých štruktúr myslenia, tak im radšej fandite a nezatracujte ich. Čoskoro aj tak po týchto prvých lastovičkách priletia aj ostatné lastovičky, a to teraz myslím na nové generácie mladých, na ktorých sa dnes často pozeráme ako na nezodpovedných a to len preto, lebo ich myslenie je už iné než naše.

Myslím si, že to je len začiatok. Čo všetko sa bude ešte v budúcnosti masívne búrať?  Všetko to, čo my nezvládneme teraz v Teraz a Tu v tomto transformačnom procese.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information