Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom,

ale voči Bohu.

Exupéry


Online

Máme online 14 hostí Designed by:

Barbara Bessen – Klíč od brány k vlastní pravdě – rok 2012 a léta následující PDF Tlačiť E-mail 

Barbara Bessen – Klíč od brány k vlastní pravdě – rok 2012 a léta následující


Barbara Bessen pro časopis Lichtfokus, květen 2012


„Člověk míní, Pán Bůh mění,“ říká jedno staré rčení. Je tomu skutečně tak? Kdo nebo co řídí život člověka? On sám nebo vyšší bytosti? Vyšší já nebo bytosti, které se na nás energeticky přiživují? Ovlivňují naše myšlenky a z nich plynoucí skutky? Jak dalece je vliv „shora“ určující pro rok 2012, léta následující a cestu Země? Od Harmonické konvergence (1987) lze pozorovat, že transformace na naší planetě nabírá stále vyšší obrátky.
Příroda se vzpíná a podporuje matku Zemi při jejích vlastních proměnách, které se aktivují ze středu jejího bytí. Jádro, krystalický střed Země je v pohybu, mění se a rozšiřuje a začíná se probouzet pod  vysokou energií dopadající z vesmíru. To pak lze na Gaie pozorovat jako pohyby tektonických desek,  pohyb vody, vzduchu a země. Člověk jako nedospělý host na této planetě je v centru dění a může se rovněž orientovat na své vnitřní krystalické jádro, božskou jiskru a podílet se na transformaci podle svých schopností. Tyto změny, které přicházejí z nitra, ale i z vyšších úrovní galaxie a universa, jsou znameními, jež se v prvé řadě projevují vnějším způsobem. Pozorujeme změny na zemském povrchu a skrze ně pociťujeme vření v nitru Země. Vnímáme přesuny a posuny a analogicky k tomu pozorujeme i vlastní proměnu v našem vnějším okolí. Lze to pociťovat v pracovní i osobní oblasti při ztrátě zaměstnání, peněz a přátelství nebo dokonce i nerozlučných partnerství. I prostřednictvím nových nápadů a nabídek, které život zcela mění. Je to, jako by se vnějšek od nás odděloval jako stará kůže, kterou svlékáme. Prožíváme to zčásti s údivem a strachem, ale i s pocitem blaha, pokud na to nahlížíme z nadhledu, protože v tom rozpoznáváme lásku a vyšší smysl. Tyto vnější změny nám chtějí ukázat, že je nyní třeba poznat své vnitřní jádro, vnímat jej a spolupracovat s ním.

Když člověk vstoupil do této inkarnace, bez ohledu na to, kde žije, přinesl si sebou ke zpracování plný batoh zkušeností, karmických otisků a starých vzorců. Tuto analogii popisuje Kryon rád. Díky Harmonické konvergenci jsme získali skupinu nových duchovních pomocníků, kteří nám pomáhají batoh vyprázdnit. Protože prázdný batoh povzbuzuje k novým poznatkům, novým nápadům a mimořádným zkušenostem, dokonce i ke kvantovému skoku. Saint Germain hovoří o nulové energii, kterou získáme vyprázdněným batohem. To odpovídá také další aktivaci DNA, interdimenzionálnímu ukládání naší akašické kroniky, která obsahuje všechny naše současně se odvíjející životy i veškerý život tady na Zemi. Nastavíme-li se na nulu, jsme volní, získáme dokonalý rozhled a můžeme konat mimo hrací plán Země, udržovaný magnetickou mřížkou Země. Staneme se interdimenzionálními a máme tak přístup k jakémukoli nadání, jaké jsme kdy měli a můžeme je využívat. Kdo z nás si říká, nemohu malovat, nejsem žádný malíř, nebo neumím zacházet s čísly, ten možná v sobě odhalí malíře nebo jiného umělce a zjistí, že je v něm skryt i matematik.

Jsme tedy, jak to Kryon vždy rád říká, jednou nohou ještě v dualitě, vždyť tu chceme prožívat svůj život, proto jsme přece tady. A druhou nohou již žijeme interdimenzionálně ve vyšších dimenzích. Uměním je pak oboje vzájemně propojit.
Co to má společného s rokem 2012 a následujícími léty? Velmi mnoho, protože bychom neměli naši pozornost soustřeďovat na vnější události, nýbrž na interdimenzionální záležitosti v souladu s našimi vyššími částmi. Tam, kde už není dualita, kde už nejsou žádné starosti o euro, tam, kde vládne všeobjímající láska. Vzestup neznamená opuštění Země, nýbrž vnášení Světla na Zemi. Prostřednictvím naší vlastní osobní transformace sem přinášíme Světlo a ukotvujeme jej. Většinou ve státech a místech, kde jsme již žili. Proměňujeme staré zkušenosti a současně vkládáme Lásku, jež tvoří základ transformace. Potkáváme často staré kamarády. Saint Germain hovoří rád o sparringových partnerech (cvičný, tréningový soupeř, pozn.překl.), kteří při transformaci pomáhají nám a my jim. Tak vidím krystalickou globální síť, která přebírá zodpovědnost a uvádí změny na Zemi.

Další měsíce roku 2012 nebudou určitě pro náš život lehké, mnohé bude vyplouvat na povrch,  aby to pak definitivně odešlo a uvolnilo místo novému. Můžeme to pozorovat ze zpráv a informací, které se za nimi skrývají. Odhalíme je tak, že si osvítíme zprávy interdimenzionálním pohledem. Světlo Všeho-co-existuje stojí za každou válkou, hladomorem i za slabým eurem a jeho uživateli, ať žijí kdekoli.

Burza a celý trh se zlatem je pozemským myšlenkovým konstruktem. My sami rozhodujeme, zda tento konstrukt budeme podporovat takový, jaký je, našimi myšlenkami plnými obav a strachu, nebo zda pohlédneme na euro jako na energii, která potřebuje lásku a světlo, aby mohly nastat změny, jež jsou potřebné. Jde koneckonců o kořeny celé této smlouvy, související  s manipulací. Myslím, že bychom měli euro duchovně podporovat Láskou, protože cílený kolaps, který pochopitelně teď víří v mnoha hlavách, není tou správnou cestou. Musíme duchovně posilovat energii eura a naše sousedy, aby se mohly otevřít nové cesty. Saint Germain často říká, že novinky nepřijdou od těch, kdo jsou nyní u moci, přijdou od úplně normálních lidí, kteří žijí prostě tak, jak to považují za správné. To je ta nejlepší, nejjednodušší a ženská cesta transformace. Je těžké to pojmout slovy, avšak my přece každou vteřinou rozhodujeme, jak myslíme a jak žijeme. Když  odhalíme celou tu dramatičnost současné doby a přistoupíme k ní s lehkostí, pak bude takový i náš život. Bude-li tak žít stále víc lidí, nastanou změny samy od sebe. Přicházejí z buněk, jež nás tvoří. Vlastně pro to nemusíme nic zvláštního dělat. Měli bychom být sami sebou, vycházet ze svého nitra, snažit se žít soběstačně, ať už si pod tím představujeme cokoli. Může to být zdravá výživa, pěstování vlastní zeleniny, ale může to být i jen život podle vlastního názoru. Jsme božské bytosti, které silou své vůle mohou stvořit cokoli. To však neznamená, že své vnější okolí musíme bezpodmínečně měnit tlakem nebo silou. Měníme naším čistým záměrem. Ten platí a i když je sice tichý, je velmi účinný. Měníme své pole (vědomí) naším způsobem života. A proto je každý jednotlivý člověk tak důležitý.

Co se týká roku 2012 a následujících let, pro mne osobně to znamená – nadále zkoumat své myšlenky, žít tím, čím skutečně chci žít, méně se dívat na televizi a nenechávat se již svádět  zprávami k nějakému hodnocení. Pobývat hodně v přírodě, hovořit s přírodními a živlovými bytostmi a podporovat je. Nechat se inspirovat svým Vyšším já, co je třeba udělat. To může každý dosáhnout během pár vteřin, buď přímou komunikací, již umožňují proudící vysoké energie, nebo otevřením se pro inspiraci.

V současně době tu žije přes sedm miliard světů. Neboť podle kvantové fyziky tvoří každý z nás svůj vlastní svět tím, že je pozorovatelem. Teprve pak něco vzniká. Otázkou tedy je: Jak a co chceme pozorovat? Vidíme jen to, čeho si ve vnějším světě chtějí všímat naše pozemské dualistické oči? Pokud jsou oči spojené s pohledem vnitřního božského pozorovatele, pak je láskyplné vše, co tvoříme. A právě v tom vidím v roce 2012 mnoho příležitostí. Skutečná otázka by tedy měla znít: Co bych chtěl já sám, aby se v roce 2012 stalo? Pak se to také stane. Kryon jednou na podobnou otázku, co se stane v roce 2012, řekl: „Země přechází na novou oběžnou dráhu, Slunce prochází významnými změnami vedenými z Centrálního slunce, které jsou na Zemi citelné kvůli oslabení magnetické mřížky kolem Země. Je to změna paradigmatu. Člověk se vymaňuje z hracího plánu Země a získává vyšší poznatky. Každý člověk se rozhoduje, zda tento dar přijme nebo ne. A změny ve vnějším světě může také každý určovat podle sebe. Vy jste přece tvůrci. Země jde svou cestou a těší se z každého člověka, který ji doprovází. Každého nekonečně miluje a váží si ho, ať se rozhodne jakkoli!“

Ostatně všichni si uvědomujeme, že klíč k bráně nádherného světa leží v našem Posvátném vyšším srdci, které je mimo dualitu. V něm můžeme vždy hledat útočiště, když se venku příliš ochladí. Tam je klíč k našemu božskému Bytí, které nepomíjí a umožňuje nám pohled srdcem. Cestu k němu nám otevírá čistý záměr a naše důvěra. Změny, po kterých tolik toužíme, začínají v srdci každého jednotlivce.
Rok 2012 a následující léta tedy přinesou každému to, co očekává, co vymyslí a na co se naladí. Já se rozhoduji pro sjednocenou Evropu, stabilní euro a rostoucí mír na celém světě, potravu pro všechny lidi a rozpuštění karmy. Rozhoduji se pro to, aby se mé srdce doširoka otevřelo lásce k sobě samotné a soucitu k ostatním. Rozhoduji se také pro lehkost, radost ze života a legraci. Pro co se rozhodnete vy?
Barbara Bessen

Článek byl publikován v květnu 2012 v časopise Lichtfokus. Z německého originálu http://zukunftskongress.wordpress.com/2012/05/10/barbara-bessen-4/ pro www.novoucestou.cz. Přeložila Jana S.


Prevzaté z: http://www.transformace.info/


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information