Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 15 hostí Designed by:

Vůle milovat PDF Tlačiť E-mail 
Vůle milovat


 


Vůle vaší duše k lásce se stává vaší touhou milovat.

Vyjadřujete vytrvalou, jemnou, stálou a trpělivou lásku  své duše.

Vůle duše milovat posiluje vaše přání dávat a přijímat lásku, takže dokážete zůstat lásce otevření i  tam, kde jste se v minulosti spíše stahovali. Nebudete se už snažit o pocity lásky, láska se stane vaší přirozenou odpovědí.

Vůli své duše milovat můžete prožívat, když se s ní spojíte a budete stimulovat skrytý bod světla uprostřed vašeho solárního plexu. V tomto centru existuje jeden zřetelný bod světla a jeden skrytý, probouzející se bod světla obklopený deseti plátky. Tento skrytý bod leží uvnitř zřetelného bodu světla uprostřed vašeho solárního plexu. Oba mají vliv na to, jak dokážete projevovat lásku, takže jsou aspektem vašich srdečních center, a proto o nich zde hovořím.

Zřetelný bod světla je u většiny lidí na světě stimulován až příliš, a solární plexus se tak stává nejaktivnějším centrem ze všech. Zřetelný bod obsahuje ego, tužby, individuální vůli, z čehož vznikají pocity oddělenosti, vlastní důležitosti a sobectví. Skrytý bod je u většiny lidstva jen potemnělým, neprobuzeným světlem.

Většina lidí ještě nejedná z vůle duše milovat. Mnozí z vás, kdo čtete tuto knihu, máte tento skrytý bod už dosti aktivní a jeho aktivita vás přitahuje k vaší duši a k lásce.

Pozorujte, jak vaše duše posílá světlo a stimuluje tak skrytý bod. Až budete připravení stimulovat skrytý bod v centru vašeho solárního plexu, prolněte se se svou duší. Spojte drahokam ve svém srdečním centru s drahokamem vaší duše. Vnímejte nebo sledujte, jak vaše duše posílá energii do vašeho srdečního centra, až z něj začne mocně vyzařovat světlo a proudit vzhůru, do vašeho hlavového centra. Prociťujte, jak sílí vyzařování energetického centra ve vaší hlavě. Rozšiřujete se do jednoty Univerza, spojujete se s veškerým životem. Teď se vaše duše připravuje na probuzení skrytého bodu ve vašem solárním plexu. Představte si svůj solar plexus s jeho deseti plátky obklopujícími drahokam v jeho středu. Drahokam se skládá ze dvou bodů- zřetelného bodu světla a zastíněného, vyvíjejícího se skrytého bodu světla uvnitř zřetelného bodu. Soustřeďte se na skrytý, probouzející se bod.

Spojte se se svou duší, zatímco posílá svou vůli milovat k vašemu skrytému bodu, aby jej aktivovala. Zněte zpěvem „Óm" a pozorujte, jak vaše duše vysílá z hlavového centra svou vůli milovat do skrytého bodu ve vašem solárním plexu. Energie vůle vyslaná z hlavového centra může vypadat třeba jako světelná jiskra nebo čára nebo vodopád světla. Představujte si, jak skrytý bod díky vůli duše milovat čím dál víc září a vaše touha po lásce roste. Opakujte toto cvičení několikrát, dokud více nepocítíte nebo nebudete mít jasnější představu, jak vaše duše vysílá svou vůli milovat z hlavového centra do solárního plexu. Procvičujte si tento pohyb energie, abyste si jej mohli vytvářet čím dál snadněji také v různých životních situacích a posilovali svou touhu jednat, mluvit a myslet láskyplně. Nemusíte se nutit k lásce. Prostě se spojte se svou duší, stimulujte svůj skrytý bod a nechte sebou proudit vůli své duše milovat, což zvýší i vaši vlastní touhu milovat.

Když světlo sestupuje z vašeho hlavového centra do skrytého bodu v centru solárního plexu, vytváříte druhou spojnici mezi vašimi srdečními centry. (Prvním propojením je spojnice mezi vaším srdečním a hlavovým centrem.)

Prociťujte vytrvalou a neochvějnou lásku vaší duše.

Láska vaší duše je stálá, vždy přítomná a je na ni spolehnutí. Můžete si být jistí,že vaše duše vás miluje, ať se s vámi děje cokoliv. Žádná nálada, myšlenka ani pocit neovlivní vůli vaší duše milovat. Na chvíli vnímejte trvalost lásky vaší duše k vám. Neustále vás zalévá svou láskou. Představte si, že máte sami sebe rádi tak, jako vás miluje vaše duše- trvale, stále- láskou, která se nemění podle nálad a myšlenek.

Po zbytek dnešního dne a zítra sledujte svůj vnitrní dialog. Zachyťte všechny myšlenky a pocity, které jsou vůči vám nelaskavé. Pak se spojte se svou duší a vnímejte, jak posílá svou vůli milovat z vašeho hlavového centra do skrytého bodu, posilujíc vaši schopnost vytrvale milovat sebe sama. Proměňte jakékoliv zlé myšlenky v láskyplné. Čím trvaleji milujete sebe sama, tím trvalejší lásku budete dostávat od druhých.

Pomyslete na člověka, jehož jste si vybrali ke spojování duší. Jak stálá a vyrovnaná je vaše láska, kterou mu projevujete? Kolísala vaše ochota být láskyplní s vašimi náladami a rozmary? Až budete stimulovat skrytý bod, kontaktujte se s kvalitami lásky, jakými jsou vytrvalost, neochvějnost a stálost. Spojte se s duší a vyzařujte celistvou, vytrvalou lásku. Řekněte si, že budete vyzařovat lásku vytrvale a bude na ni spolehnutí. Můžete si říct: „Zavazuji se milovat tě tak trvale, jak jen dokážu." Představte si, jak daného člověka milujete láskou vaší duše- nekolísající, trvalou láskou.

Rozpomeňte se, jak trvale jste daného člověka milovali, složitá období nevyjímaje. Světlo vaší lásky bylo možná chvílemi jasnější, chvílemi potemnělejší, ale bylo tam. Vzpomeňte si, jak jste nabízeli lásku i ve chvílích, kdy jste měli chuť se stáhnout a nechat si ji v sobě. Uznejte, jak trvalá je vaše láska už teď. Uložte si do mysli obraz, jak tohoto člověka milujete trvale a neochvějně.

Pomyslete na nějakou situaci, ve které jste dřív nedokázali zůstat otevření a dávat lásku. Přehrajte si v mysli, jak ji od nynějška řešíte jinak. Spojte se se svou duší, zatímco vysílá vůli milovat do vašeho centra solárního plexu. Představujte si, jak jednáte s láskou, i když ten druhý jedná příkře. Představte si, že se cítíte klidní a v míru, průchozí vůči jeho emocím. Když projevujete vůli vaší duše milovat, vaše láska se nemění podle akcí a reakcí druhých. Milujete bez ohledu na to, co zrovna cítíte nebo co se děje ve vašem životě.

A nemáte-li chuť cítit k někomu lásku, to nevadí. Možná dokážete milovat jen jeho duši a ne osobnost. Protože milujete vytrvale také sebe sama, můžete se rozhodnout nebýt s někým, jehož chování vás zraňuje. Můžete si vážit sebe sama, své duše, cesty a vlastního života a zároveň nekolísat v lásce k druhým. Nenuťte se k žádným pocitům ani činům, lásku k druhým nevyjímaje! Nadále se  spojujte s duší člověka, s nímž řešíte vztah, a zároveň se svou duší aktivujte svůj skrytý bod v solárním plexu. Lásku pak projevujte jen tehdy, když cítíte, že je ta pravá chvíle.

Ponechte druhým svobodu. Zanechte tužeb, aby byli takoví, jací chcete. Přestaňte druhým vnucovat svá praní. Prožívejte jemnost lásky duše.

Další z kvalit vůle vaší duše milovat je její jemnost. Láska duše proudí do světa jemně, nabízí a zve, namísto vnucování či ovládání. Je to láska, která respektuje, je jemná, nevtíravá, váží si cesty a rozhodnutí druhých. Prožijte jemnost lásky, kterou vaše duše miluje vás. Vaše duše je vždycky citlivá a laskavá. Nikdy vám neporoučí a nekritizuje vás. Nabízí vám nové způsoby existence, ale nechá vás vybrat si, jestli chcete tyto možnosti a cesty následovat. Sledujte během příštích několika hodin nebo dní, jak používáte svou vůli sami na sebe.

Jakmile se přistihnete, že se k něčemu nutíte a tlačíte, zadržte! Není potřeba nutit se jednat a dělat věci jediným způsobem. Spojte se se svou duší a stimulujte svůj skrytý bod, abyste posílili svou vůli milovat sebe sama. Chovejte

se k sobě jemně, s respektem a láskou. Vzpomeňte si, jak se vám to někdy podařilo a jaký pocit jste z toho měli.

Vaše duše nevnucuje lidem svou vůli. Nemá touhu nebo očekávání, jak by měli druzí vypadat nebo co by měli dělat. Vaše duše nechává druhým svobodu, aby dělali to, co je přitahuje. Pomyslete na člověka, s jehož duší jste se spojovali. Nevnucovali jste mu svou vůli, aby udělal v určité oblasti něco, co jste chtěli vy? Nepřejete si za něj či za ni něco, i když je to třeba pro jejich dobro? Můžete milovat více jako vaše duše- jemně, citlivě, bez bez vnucování své vůle v podobě očekávání a tužeb. Tím druhé lidi osvobodíte od nutnosti na vaše přání reagovat. Důvěřujete duším lidí a vesmíru, že jim přinesou to nejlepší.

Spojte se se svou duší, když posílá svou vůli milovat, aby aktivovala skrytý bod. Nechte sebou proudit jemnost lásky duše a posílejte ji druhému člověku. Spojte se s jeho duší a vyzařujte k němu jemnou, citlivou, nevmě­šující se lásku. Vzdejte se své touhy, aby ten druhý dělal něco jen pro vaše uspokojení nebo aby se choval, jak si představujete. Pozorujte se, jaké to je.nemít ve vztahu k druhým žádné touhy, žádné představy, jak by měli vypadat nebo co by měli dělat.

Vybavte si, kdy jste nechali odeznít nějakou svou touhu ve vztahu k jinému člověku. Mějte pro sebe uznání za to, že se vám už podařilo vyjádřit jemně a citlivě lásku, aniž byste někomu vnucovali svou vůli. Zformulujte si nějakou větu, která by vám pomohla uvolnit vaše představy týkající se druhých. Můžete si třeba říci: „Teď uvolňuji své touhy i očekávání, která jsem vůči tobě měl/a. Můžeš svobodně následovat svou vlastní moudrost a vnitřní vedení."

Na chvíli se teď zamyslete nad různými lidmi ve vašem životě. Co od nich očekáváte, co si od nich přejete mít? Najděte ve vztahu ke každému z nich jednu takovou silnou tužbu. Pak si představte, jaké by to bylo se jí vzdát. Spojte se se svou duší, když posílá svou vůli milovat do skrytého bodu ve vašem solárním plexu. Spojte se s dušemi těchto lidí a uvolněte své požadavky vůči nim, zatímco vyzařujete jemnou citlivou a nevměšující se lásku. Když to uděláte, osvobozujete se od utrpení, které možná zažíváte, když vaše touhy nenacházejí patřičnou odezvu. Druzí pak mohou uvolnit dávný, třeba i hluboko ukrytý, pocit odporu, který v sobě třeba vůči vám nesou z dob, kdy jste se je snažili svou vůlí k něčemu přimět. Když milujete jemně jako duše, dáváte lidem svobodu jít svou cestou a následovat své vlastní vedení, jak žít svůj život.

Prociťujte vytrvalou lásku vaší duše k vám i k ostatním lidem.

Vůle vaší duše milovat je trvalá. Vaše duše je oddaná lásce; její láska je vytrvalá a přetrvávající. Každou situaci vidí jako příležitost nabídnout lásku. Nikdy nevzdává lásku k druhým lidem. Prociťte, jak vás vaše duše vždycky milovala a vždycky bude milovat. Vezměte si třeba slunce. Je tu, i když někdy skryté za mraky nebo svítící na druhé straně Země. Jeho přítomnost je stálá, vyrovnaná a přetrvávající. Láska duše je stálá, vyrovnaná a věčná jako slunce. Lidé ji cítí nebo necítí, záleží na „mračnech" jejich emocí, ale láska sama je vždy přítomná.

Procvičujte si stálost a oddanost jako kvality vůle duše milovat ve vztahu k člověku, jehož jste si pro svou práci vybrali. Spojte se se svou duší a aktivujte skrytý bod vůlí duše milovat. Spojte se s duší tohoto člověka a vyzařujte stálou, přetrvávající lásku. Nezáleží na tom, jakou podobu teď má váš vnější vztah. Lidi můžete milovat, ať jsou nablízku či vzdálení, i když milují někoho jiného nebo vám vaši lásku ani neopětují. Vymyslete si opět nějakou větu: „Miluji tě láskou duše bez ohledu na to, co děláš nebo jak jednáš."

Milovat druhé stálou, vytrvalou láskou neznamená, že s nimi musíte žít nebo být navěky v přímém vztahu. Nemusíte si je ani neustále uvědomovat, ani jim dávat svou energii. Znamená to, že ať udělají cokoliv, nepřestanete je milovat jako duše. jejich chování se vám nemusí líbit a nemusíte ho schvalovat. Umíte však oddělit jejich chování od nich samotných a milujete jako duše- trvalou, stálou a věčnou láskou.

Zažívejte trpělivost lásky duše tím, že budete trpěliví k sobě i k druhým.

Vůle vaší duše milovat je vždy trpělivá. Je v harmonii s rytmem vesmíru. Představte si, že jste slunce svítící do vaší sluneční soustavy. Jako slunce neustále vysíláte své hřejivé světlo, sledujete vývoj planet po milióny let.

Necháváte život jít svým tempem a vyvíjet se podle svého vlastního načasování. Zatímco vaše duše posílá své světlo, aby aktivovala skrytý bod, prociťujte její trpělivost. Je jako slunce. Vaše duše vás nechává růst tempem, které vám

vyhovuje a je pro vás to pravé. Nespěchá.

V příštích několika dnech či hodinách si všímejte jakékoliv netrpělivosti vůči sobě samým. Když v sobě zaznamenáte netrpělivost se sebou nebo s rychlostí svého růstu, buďte zas jen trpěliví. Pamatujte, že se nemusíte změnit hned a ve všem najednou. Budete-li trpěliví a vytrvalí, dojdete k trvalým změnám. Růst je většinou postupný. Vyvíjejte se tempem, které vám vyhovuje a z něhož máte dobrý pocit. Pro vaši duši nehraje roli čas. Cesta nebo proces, jakým dosahujete osvícení, jsou stejně důležité jako cíl. Posunout se z nižších do vyšších vibrací je velká výzva. Vyžaduje to neustálou pozornost udržet si vyšší vibrace své duše a vytvořit si nové zvyky. Přejměte do sebe trpělivost své duše a nechte věci přicházet v pravý čas. Mějte záměr více milovat a dělejte v tom směru každý den drobné kroky. Odpusťte si, budete-li někdy jednat bez lásky. Důležitou součástí lásky duše je totiž láska k sobě samým právě ted, a úcta ke všem vašem pocitům.

Pomyslete na člověka, jehož jste si vybrali. Nechcete po něm netrpělivě, aby rostl nebo se v něčem změnil? Nesnažíte se a netlačíte na to, aby se vše dělo rychleji, než tomu je? Spojte se s duší a stimulujte skrytý bod vůlí milovat. Buďte jako slunce, trpěliví a klidní. Zatímco vámi proudí trpělivost vaší duše, pusťte jakýkoliv pocit netrpělivosti nebo spěchu. Spojte se s duší toho druhého a vyzařujte trpělivou lásku. V duchu si můžete říci například toto: „Je v pořádku, že rosteš svým vlastním tempem. Dávám ti svobodu a opouštím své představy, jak a kdy máš cokoliv dělat." Milujte a oceňujte se za všechny situace a okamžiky, kdy už jste byli vůči tomuto člověku trpěliví a chápající. Myslete na sebe jako na trpělivé, klidné a chápající osobnosti.

Vyjádřete odpuštění vaší duše tím, že odpustíte sobě i druhým.

Vůle vaší duše milovat v sobě nese odpuštění. Odpouští, ať druzí udělali cokoliv. Odpuštění je pro duši snadné, protože ví, že někteří lidé ještě nejsou schopni více milovat sebe nebo vás. Nikdy se nebrání, protože si uvědomuje, že

lidé se k vám mohou chovat jen tak dobře, jak se dokáží chovat sami k sobě. Snažte se a najděte dobré motivy pro to, co lidé dělají. Obvykle vás nechtějí zraňovat. Jednají necitlivě a bez lásky, protože jim samotným schází sebevědomí a sebeuznání. Nemají ještě probuzená svá srdeční centra. Nečekejte od těch, kteří vás zranili, že to uvidí a omluví se vám. Odpouštějte lidem tak, jako se odpouští malým dětem, které zatím neumí jednat lépe. Jednou budou mít probuzená svá srdeční centra i tito lidé.

Odpuštění své duše prožívejte tak, že odpustíte především sobě. Až bude vaše duše posílat svou vůli milovat do skrytého bodu, odpusťte si věci, které jste v minulosti udělali a stále se kvůli nim cítíte nepříjemně. Nechte do sebe plynout jemnou, stálou a odpouštějící lásku vaší duše. Otevřete se lásce vaší duše, zatímco si plně odpouštíte.

Odpuštění vaší duše můžete nabídnout i ostatním lidem. Pomyslete na člověka, jehož jste si vybrali. Zlobíte se na něj kvůli něčemu? Máte pocit, že něco, co udělal, vás zranilo? Jste-li připraveni tyto pocity pustit a prožít odpuštění

vaší duše, spojte se s duší tohoto člověka. Při spojení se svou duší vyzařujte odpuštění. Řekněte si třeba: „Odpouštím ti vše, co vnímám jako ublížení. Uvolňuji veškerou sebelítost a obviňování, které nás rozdělilo. Odpouštím si, že jsem někdy nebyl/a schopen/na nabídnout ti lásku."

Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste byli milující a dokázali tomuto člověku odpustit. Vybavte si, jaký mír jste potom cítili. Myslete na sebe jako na odpouštějícího člověka, který se nebrání, když se setká s neschopností lidí projevit lásku.

Odpustit neznamená něco udělat nebo podniknout. Znamená to přistu­povat k lidem s láskou, která neposuzuje a neodsuzuje. Odpuštění není o tom, že byste museli přehlížet nebo schvalovat jednání druhých, a nezna­mená ani, že byste se měli cítit nadřazení. Odpuštění uvolňuje negativní energii, kterou v sobě máte, a osvobozuje vás, abyste mohli milovat jako duše. Pokaždé, když si vyberete lásku, vyhráli jste. Když odpouštíte, ozdra­vuje se i vaše tělo, máte ze sebe lepší pocit a máte více energie, kterou můžete věnovat sobě a svému životu.

Chcete-li lidem odpustit a máte pocit, že to nejde, nenuťte se. Začněte tím, že odpustíte sobě, že nechcete někomu odpustit. Pak se spojte se svou duší, až bude posílat svou vůli milovat do skrytého bodu vašeho solárního plexu.

Prociťujte proud lásky vaší duše tak dlouho, až budete připraveni odpustit druhému, ať to trvá, jak chce dlouho. Odpustit lidem neznamená fyzicky se s nimi zkontaktovat nebo podniknout nějaké vnější akce. Je to vnitřní přístup, který vám přinese mír. Vyberte si pocit vnitřního klidu a jasu, který následuje po uvolnění odporu, zloby, strachu nebo viny, které možná cítíte.

Šiřte všude dobrou vůli. Buďte láskou v akci.

Vyjadřujte vůli své duše milovat tím, že budete všude šířit dobrou vůli. Spojujte se na úrovni duše s lidmi, které potkáváte. Prociťujte své spojení s duší a vnímejte duše jiných lidí. Buďte slunečním paprskem a přinášejte lásku všem,

které potkáte. Vyzařujte lásku neznámým lidem, příležitostným známým i svým milovaným. Vyjadřujte ji slovy i činy, bez ohledu na to, jak druzí jednají nebo jak se k vám chovají. Usmívejte se, aniž byste potřebovali úsměv opětovat.

Vnímejte lásku své duše, abyste mohli milovat lidi, ať se chovají jakkoliv. Mluví-li o vás nepěkně nebo na vás nehezky myslí, procvičujte se v láskyplném myšlení na ně. Odpusťte jim jejich jednání a rozdávejte svou lásku velkoryse. Uvědomte si, že lidé jednající nelaskavě jsou často ve velkém napětí, přetížení, nebo mají nějaké problémy, s nimiž se nedokáží vyrovnat klidně. Připadají-li vám lidé zlí nebo necitliví, nesoustřeďte se na tyto kvality. Raději se zaměřte na to, co je v nim světlého a dobrého. Lidem, s nimiž máte velké potíže, můžete dokonce poděkovat za to, že přišli do vašeho života, protože vám umožňují zažívat nově vůli své duše milovat a probouzet svá srdeční centra. Mluvte pozitivně a povzbuzujte lidi svou řečí i svými činy. Užívejte si šíření lásky, protože vše, co dáte, se vám mnohonásobně vrací. Uznejte, jak jste milující a jak často už teď nabízíte lidem lásku a dobrou vůli.

Prevzaté z: http://www.skola-esoteriky.cz/
12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information