Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom,

ale voči Bohu.

Exupéry


Online

Máme online 12 hostí Designed by:

Kto alebo čo sme… PDF Tlačiť E-mail
Kto alebo čo sme…


PRIAMA CESTA K VEDOMIU

Vedomie vzniká z poznatkov a pozorovania. Mali by ste vedieť, aké sily vo vás pôsobia a aké procesy vo vás prebiehajú. Potom budete môcť celkom novým spôsobom pozorovať, cítiť a prežívať všetko, čo sa deje – vo vás, vo vašom živote i v živote iných ľudí.

V stave plného vedomia už vaše pocity a myšlienky nebudú samovoľne rozhodovať, čo urobíte a ako zareagujete. To bude mať za následok, že k sebe začnete priťahovať čoraz viac ľudí, ktorí si takisto uvedomujú, kto sú a čo sa deje. A s takými ľuďmi si nebudete automaticky „stláčať tlačidlá“.

O čo vedomejší život povediete, o to krajšie budú vaše vzťahy i partnerstvo a o to zriedkavejšie budete zažívať drámy. Vo vzťahoch sa drámy vyskytujú vtedy, ak spolu nepozorovane (nevedome) zarezonujú obavy, predstavy a želania dvoch ľudí, čím sa navzájom znásobia.

Najkratšia cesta, ako prerušiť akúkoľvek automatickú reakciu a v stave vedomia sa preniesť ponad momentálnu situáciu, vedie cez dve otázky:

  • Kto alebo čo som?
  • Čo sa tu deje?

Tieto dve otázky sú nástroje, pomocou ktorých budete vidieť cez ktorýkoľvek životný závoj. Len čo si osvojíte potrebné znalosti, postačia vám na to, aby ste sa v každej chvíli dostali do pozície vedomého pozorovateľa.

KTO ALEBO ČO SOM? – PRVÝ POZNATOK

Hlboko v každom z nás sídli časť, ktorá túži vedieť, kam patrí. Ona zodpovedá za neutíchajúcu túžbu po „domove“. Jednoducho túži niekam patriť. Chce sa dozvedieť odpoveď na otázky: Kto alebo čo som? Kto a čo patrí ku mne? Načo som tu? Takáto hlboká túžba pôsobí v každom človeku, skryto či otvorene. Ona je dôvodom, prečo máme z času na čas pocit, že niečo hľadáme. Práve táto hľadajúca časť v nás prebúdza túžbu po životnom partnerovi. V nádeji, že konečne nájde domov. Milujúci životný partner môže byť skutočne vynikajúci, no nie je odpoveďou na všetky naše otázky, preto si občas uvedomujeme, že ani v najkrajšom partnerstve náš vnútorný nepokoj celkom neutícha.

Kto alebo čo ste?

Už ste sa niekedy pokúsili nájsť na to odpoveď? K čomu ste dospeli? Skúšali ste sa stotožniť so svojou prácou? Ste sekretárka, riaditeľ, vedúca oddelenia, remeselník, žena v domácnosti, inžinier…? Táto otázka je pre vás zásadná, lebo ak veríte, že ste to, čo vlastne iba robíte, stávajú sa vaše pocity a myšlienky závislými od iných. Potom sa vás vždy osobne dotkne každá zmena zamestnania. Potom osobne vnímate každý výrok iných ľudí o vašej práci alebo o vašom správaní. Potom ľudia, ktorí vás poznajú iba v určitej úlohe, a nie komplexne, svojím posudkom či poznámkou rozhodujú o tom, či sa budete cítiť dobre alebo nie. Každú kritiku vašej činnosti vnímate ako kritiku vašej ľudskej hodnoty. Mnohí ľudia upadajú do hlbokých pocitov márnosti, keď prídu o prácu. Okrem straty príjmu a ďalších nepríjemných zmien je podstatnou príčinou to, že nevedia, kto sú. S pracovnou pozíciou strácajú veľkú časť svojej identity. Myslia si, že ich život a oni ako ľudia už nemajú nijakú hodnotu, a to iba preto, že určitý časový úsek musia prežiť bez  zodpovedajúcej funkcie.

V skutočnosti nie ste vašou prácou, iba tú prácu vykonávate. Na prechodný čas vo svojom živote vykonávate prácu sekretárky, riaditeľa, inžiniera, remeselníka, ženy v domácnosti či vedúcej oddelenia.

Niekedy sa na získanie určitého nadhľadu odporúča predstaviť si, že v živote hráte rozličné roly. Ibaže v skutočnosti vám to veľmi nepomôže, lebo tej vašej časti, ktorá túži vedieť, kto alebo čo ste, akoby ste odpovedali: „Všetko, čo robím, sú iba rozličné úlohy. Sú to nepravé identity. To nie som ja.“

Ako sa cítite pri predstave, že celý váš život pozostáva iba z toho, že ustavične hráte nejaké úlohy? Ako vo večnom divadle, v nikdy sa nekončiacom slede očakávaní? Vidíte? To nie je odpoveď, ktorú hľadáte. Pravdou je, že jednoducho robíte rozličné veci. Nemá to nič spoločné s tým, kto v skutočnosti ste.

Prvý poznatok k otázke, kto alebo čo ste, znie: Nie ste to, čo robíte. Nie ste vaším konaním. „Človek osvietený poznaním neuverí, že šťastie a utrpenie vznikajú bez príčiny.“

Siddhártha Gautama-prebudený mudrc, učiteľ a zakladateľ budhizmu * asi 563 pred n. l. † asi 483 pred n. l.

KTO ALEBO ČO SOM? – DRUHÝ POZNATOK

Väčšina civilizácií zistila, že človek sa skladá minimálne z troch častí, ktoré sa často označujú pojmami telo, duch a duša. Aby rozum mohol počas života využívať určité poznatky, musia sa niekde ukladať. Členenie ľudskej bytosti na telo, ducha a dušu značne uľahčuje odpoveď na otázku, kto alebo čo som. Podstatné je priradiť k týmto slovám aj správne významy: Telo nie je iba biologický dopravný prostriedok. Je zodpovedné za vznik i za prežívanie pocitov. Duch je zodpovedný za myšlienky, a teda aj za spomienky, poznatky, nádeje, obavy či plány.

Duša je v prvom rade niečo, čo nie je ani telom, ani pocitmi, ani myšlienkami. O čo viac závojov postupne odhrniete, o to jasnejšie si uvedomíte, že podstatou duše je láska a v konečnom dôsledku aj pravda. Vaše telo je zodpovedné za vaše pocity preto, lebo pocity sú vlastne telesné reakcie.

Každá myšlienka, ktorú si pomyslíte, spúšťa v hypofýze produkciu špeciálnych posolstiev – hormónov, ktoré zodpovedajú vašim myšlienkam. Hormóny vzápätí putujú k príslušným bunkám vášho tela a bunky zareagujú určitou zmenou, ktorú vnímate ako pocit. Napríklad pocity strachu vnímate v oblasti slnečného pletenca, pocity lásky v oblasti srdca, stres a zlosť v oblasti žalúdka.

Lenže kto alebo čo potom ste? Ste vaše telo a vaše pocity?

Pravdou je, že pocity vo svojom tele iba cítite, nie ste nimi. Nie ste ani vaším telom. Telo iba máte, obývate ho a používate. Umožňuje vám zúčastňovať sa na živote, navštevovať rôzne miesta a ľudí, dotýkať sa ich, pociťovať zmyslové vnemy, pohybovať vecami, tvoriť, zbierať skúsenosti…

Prostredníctvom zázračného daru tela môžete tento svet vnímať. Vaše telo je váš najlepší priateľ. Ak ho budete vnímať takto, budete ho čoraz väčšmi milovať práve také, aké je, lebo aj keď má určité nedostatky, v podstate vám nijako nebráni vnímať krásu života a zúčastňovať sa na ňom. Nedostali ste ho preto, aby ste s ním ustavične boli nespokojní. Máte ho, aby ste mohli putovať životom. Nakoniec ho tu tak či tak budete musieť nechať, podobne ako opustíte výletnú loď po nádhernej okružnej plavbe.

Váš duch sa skladá zo všetkého, na čo myslíte a na čo si spomínate. Je to vaša osobná zbierka starších i novších myšlienok.

Chod vašich myšlienok, ktoré v spolupráci s vaším telom vytvárajú pocity, z vás robí jedinečnú osobnosť. Okrem toho, čo vnímate ako svoje „ja“. Lenže ste naozaj týmito myšlienkami? Ste vaším rozumom? Určite ste si už všimli, že v niektorých životných situáciách si váš rozum robí, čo chce. Celé dni sa zamestnáva jednou a tou istou témou, a často sa mu nedarí nájsť uspokojivé riešenie. Váš rozum vtedy premýšľa v akomsi kolobehu. No a vy ste niekde uprostred. Všetko síce môžete pozorovať, ale nič proti tomu nezmôžete.

Vaše myšlienky (a s nimi spojené pocity) prebiehajú jednoducho ďalej, akoby sa vás na nič nepýtali ani vás vôbec nepotrebovali. Stáva sa to preto, lebo v skutočnosti nie ste vašimi myšlienkami. Väčšinu z nich iba prežívate. Sú to takzvané myšlienkové vzory. Lenže pokiaľ je človek zahalený závojom nevedomosti, nevie o tom. Jednoducho je presvedčený, že je tým, čo sa v skutočnosti iba odohráva v jeho telesnom a duchovnom systéme.

Vaša duša nemá s myšlienkami a pocitmi nič spoločné. Je tým, čo by zostalo, keby vám ktosi zobral telo, pocity i myšlienky.

Telo (bunkové spojenia), pocity (bunkové reakcie) a myšlienkové pochody považujeme za prvky biologického života. Duša nie je nič z toho. Existuje mimo biologického života, preto môže pretrvať. Pocity sú prejavom tela. Myšlienky sú prejavom ducha. Láska je prejavom duše.

KRÁTKY VÝLET K DUŠI

Výraz duša je vlastne iba slovo. No za ním sa skrýva myšlienka, ktorá v rozličných kultúrach nadobudla rôzne obsahy. Napríklad budhisti odmietajú predstavu duše. Považujú ju skôr za čosi ako nadradené jadro osobnosti a veria, že to, čo nazývame „osobnosťou“, prežije smrť človeka. Okrem toho budhisti veľmi dobre vedia, že toto „niečo“ pretrváva a opätovne sa vracia na tento svet v telesnej forme. Iné kultúry veria alebo verili, že určité črty osobnosti fyzickým koncom nezanikajú, ale ako dokonalá sebavedomá osobnosť budú žiť ďalej v inej forme existencie.

Starí Egypťania dávali mŕtvym do hrobu hmotné statky preto, aby duši na druhej strane nič nechýbalo. Rozličné výklady toho, čo vlastne znamená duša, sú dôvodom, prečo mnohí racionálne založení ľudia túto tému obsahujúcu skôr nejasnosti než overiteľné fakty odmietajú alebo prinajmenšom ignorujú.

Napriek zdanlivým nejasnostiam a rozdielnym presvedčeniam a skúsenostiam majú všetky kultúry, náboženstvá a výklady predsa len istú spoločnú črtu, a síce: „Byť človekom znamená čosi viac než iba telo a myšlienky.“ Nejednotnosť výkladov vznikla z toho, ako sa snažili čo najpresnejšie vystihnúť toto „čosi viac“. Nech už veríte či neveríte čomukoľvek, na odstránenie závojov, ktoré zahaľujú pravdu a lásku, postačí, ak budete vedieť, cítiť alebo aspoň tušiť, že ste „čosi viac“ než iba vaše telo, myšlienky a pocity. Vášmu „viac“ to postačí. Nie je dôležité, či si myslíte alebo ste presvedčení, že cítite spojenie so svojou dušou, alebo že existuje nejaké vyššie ja, či si myslíte, že ste láska, svetlo alebo že je vo vás boh. Nazvite si to, ako vám to najlepšie vyhovuje. Dôležité je iba to, čo cítite, pretože presne to naozaj ste.

Druhý poznatok k otázke, kto alebo čo ste, znie: Máte telo, ale nie ste telom. Zažívate pocity, ale nie ste pocitmi. Vnímate myšlienky, ale nie ste myšlienkami. „Ak je pripravená duša, je pripravené všetko.“

William Shakespeare anglický básnik a dramatik * 23. 3. 1564 Stratford nad Avonom † 23. 4. 1616 Stratford nad Avonom

 

KTO ALEBO ČO SOM? – AKO V SEBE NÁJDETE ODPOVEĎ

Zrejme vám je už jasné, čo všetko nie ste. Vylúčili ste viaceré bežné, zväčša samovoľné (podvedomé) odpovede a teraz vás možno zaujíma, kto alebo čo ste naozaj. To, čo ste naozaj, je tá vaša časť, ktorú zvyčajne nazývame dušou. Je to vlastne číre vedomie bez myšlienok. Duša nemyslí. Láska nepremýšľa. Je to niečo, čo vo vás jednoducho je. To, čo ste naozaj, je tá vaša časť, ktorá všetko pozoruje. Aby ste si túto svoju časť naplno uvedomili, môžete si ju „zaktivizovať“.

Položte si obe už spomenuté otázky: „Kto alebo čo som?“ a „Čo sa tu deje?“, ale pozor, mimoriadna sila týchto otázok je v tom, že na ne nebudete odpovedať. Namiesto toho sa do seba jednoducho iba započúvajte a čakajte. Kto alebo čo som? Táto otázka zaktivizuje vášho pozorovateľa. Vcíťte sa do seba a čakajte. Možno budete cítiť, že čosi vo vašom tele alebo vo vašom rozume hľadá odpoveď. Jednoducho sa pritom stíšite. Váš vnútorný pozorovateľ je teraz prítomný.

Čo sa tu deje?

Druhá otázka sa už obracia na vášho pozorovateľa, nie na rozum. Cítite, ako čosi hľadí vašimi očami a pozorne, bez premýšľania vníma situáciu. Akoby určitá vaša časť opustila scénu a pozorovala ju zvonka. Táto časť vníma situáciu s odstupom. Je možné, že dostanete odpoveď, ktorá zmení váš celkový pohľad na vec. V tomto novom pohľade bude viac pravdy, jasnosti a múdrosti o tom, čo sa práve deje.

Tretí poznatok k otázke, kto alebo čo ste, znie: Nie ste ani to, čo sa tu deje. No ak sa spýtate, kto ste a čo sa tu deje, zaktivizujete tú časť, ktorou naozaj ste.

Z knihy Tajomstvo siedmych závojov Ruediger Schache


Prevzaté z: http://anitram.wordpress.com/12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information