Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Krása v hlave je dočasná.

Krása v srdci je večná.

Janko B.

Online

Máme online 22 hostí Designed by:

Vzostup vedomia a dopadajúce frekvencie slnečných erupcii PDF Tlačiť E-mail 


Vzostup vedomia a dopadajúce frekvencie slnečných erupcii

Amiela 12.5.2012


Zem a celý vesmír vzostupujú. Všetky úrovne sa posúvajú nahor v dychu Zdroja, Stvoriteľa. Prechádzame portálmi a bránami do individuálnych časových línií a realít. Deje sa to preto, lebo každý sníva svoj sen, svoju vlastnú realitu, ktorú máme prežiť kvôli rastu svojej duše. Táto frekvencia umožňuje, že sa ľudstvo začína navracať do prebudeného stavu. Spali sme od pádu Atlantídy a nastal čas, na ktorý sme čakali. Čas na budíček ľudstva a planéty. Každý z nás, ktorí sme tu, sme si tento čas vybrali, aby sme to zažili na vlastnej koži. Každý má šancu vzostúpiť. To, čo je potrebné, je presunúť centrum sústredenia z hlavy do Srdca a vyjadriť zámer vzostúpiť. Frekvencie, ktoré dopadajú na Zem, pochádzajú z Galaktického stredu (Centrálneho Slnka). Zasahujú každú planetárnu sústavu a ovplyvňujú celý vesmír a všetko v ňom. Deje sa to postupne vo vlnách, aby si všetky organizmy zvykli na aktuálne energie .Časovo sa tak deje každých 26 tisíc rokov. Dopadajúce frekvencie a slnečné erupcie znamenajú začiatok časovej línie vzostupu, posunu na inú úroveň vedomia u všetkých bytostí Stvoriteľa. Solárne erupcie uvoľňujú stále vyššie frekvencie, ktoré pôsobia tak, že pozdvihujú vibrácie všetkého, s čím sa stretnú. Zvyšovanie frekvencii môže byť nepríjemné aj pre tých, ktorí sa na to určitý čas pripravovali. Deje sa to, keď vibrujeme do akýchkoľvek vyšších úrovní, svetov, na ktoré nie sme zvyknutí. Tieto pocity ľudia vnímajú ako brnenie v každej bunke fyzického a energetického poľa. Pri dopade frekvencii slnečných erupcí môžeme pociťovať nervozitu, bolesti hlavy a kĺbov, zníženú koncentrácie, závraty, zvýšenú únavu. Príčinou ťažkostí je oslobodzovanie sa a reštrukturalizácia nášho Svetelného tela. Všetky staré nižšie vibrácie musia byť uvoľnené z hlboko pochovaných miest našej bytosti. Ja tomu hovorím hľbkový reštart ako keď do počítača vložím nový program.
Zvyšujúca sa vibrácia bude čoraz nepríjemnejšia pre tých, ktorí sa nesnažia zvýšiť svoju frekvenciu. Ľudia, ktorí si vybrali, že zostanú v egu, to potrebujú pre vývoj svojej duše. Rok 2012 im poskytne skvelú pomoc v podobe rôznych životných lekcii. Škola Zeme a dimenzionálne majstrovstvo sa týkajú rôznych úrovní vibrácii. Ľudstvo bolo vo vedomí, ktoré sa spomalilo do veľmi pomalej vibrácie, aby zažilo fyzickú oddelenosť od Zdroja. Hra práve skončila a tento cyklus končí. Nastáva čas, aby sme si spomenuli, kto a čo skutočne sme. Robíme to tak, že zvyšujeme vibrácie. Najľahšia cesta je byť Láskou. Akonáhle to urobíte úprimne a zo Srdca, spoznáte, že to tak je a začnete svoju vlastnú duchovnú a spirituálnu prácu.Každý by si mal byť vedomý, čo sa deje. Solárne erupcie magnetickej radiácie, únik radiácie vo Fukušime, vojny, choroby, nehody, pád všetkých vládnych štruktúr a systémov, znečistenie prostredia, záplavy a extrémne počasie, to sú rôzne metódy, pri ktorých si duše nevybrali vzostup a týmto spôsobom sú odstraňované zo Zeme. Začalo vo veľkom čistenie a obnova Matky Zem. Ide o záverečnú skúšku nášho majstrovstva a ukončenia vzdelania v Škole Zem. Rok 2012 je čas promócii pre tých, ktorí dokončili školskú dochádzku. Slnečné erupcie signalizujú ako ohňostroj, že začína promočná slávnosť. Niekto odmietne dokončiť školu, iný si ju bude chcieť zopakovať v ďalšom cykle výuky. Všetko je v poriadku a presne tak ako byť má. Tých, ktorí sa rozhodli, že nepôjdu cestou vzostupu, musíme nechať, aj keď ešte zostávajú v našich životoch. Oddeľte sa od nich s Láskou. Milujte ich takých, akí sú. Buďte si toho vedomí, ale zároveň buďte bez strachu. Cíťte Lásku a súcit ku všetkým, ale zostaňte od nich oddelení, aby ste nepadli do pasce ilúzie niekoho iného alebo aby ste sa nenechali zatiahnuť do nižších vibrácii. Každý človek si predsa slobodne vyberá svoju cestu a my s tým nemôžeme nič robiť, iba to prijať a rešpektovať. Prišli sme do Školy Zem z rôznych miest, časových línií, dimenzii a častí Univerza/Multiverza a Omniverza, aby sme sa pripojili k tejto hre. Sme učitelia a bohovia na seminári. Škola Zem bola školiacou základňou, ale to teraz končí a je čas vzostúpiť na vyšší stupeň štúdia, aby sme odišli do Univerza odovzdávať ďalej, čo sme sa naučili. Pozemská škola je najťažšia škola vo vesmíre. Tento vzostup končí majstrovským stupňom. Predtým ako sme sem prišli v tomto období masového vzostupu, zničili sme 4 svety. Zem Mu bola zničená počas mimozemských vojen na Zemi. Potopili sme Lemúriu, Atlantidu, na ktorej sme nakoniec “spadli” do 3. dimenzie, aby sme dokončili Božský plán oddelenia od Zdroja. Nastal čas postúpiť do vyšších dimenzii. Všetko, čo sa teraz odohráva, je o tom. Misia skončila. Je čas vrátiť sa domov, k Zdroju.
Frekvencie dopadajúcich slnečných erupcii pôsobia na každého z nás, DNA sa bude mení a preskupuje, mutuje. Časti DNA, ktoré boli „rozopnuté“, aby sme mohli „padnút“ po zániku Atlantídy, aby sme zažili nižšie vibračné dimenzie, sú teraz premieňané do svojho prirodzeného stavu. Sú v nás postupne aktivované vlákna DNA, ktoré boli doteraz nevyužité. Deje sa to dopadajúcim žiarením, kódom univerza, ktorý otvára v nás všetko podľa individuálneho plánu každého jednotlivca. Tým sa zvyšuje naše vedomie a rozpomíname sa, kto sme, prečo sme tu, čo je naša úloha, o našich minulých životoch, našich božských silách, ktoré sme odmietli používať. Slnečné erupcie môžu byť problém pre ľudí, ktorí sa nezameriavajú na svoju spiritualitu a nárast vlastnej fyzickej frekvencie. Neexistuje dobro a zlo, iba voľby slobodnej vôle a práce. Tá práca spočíva v tom, že sa obrátime do seba. Tam nájdeme svoje skutočné Já. Všetko, čo je mimo nášho Srdce, je ilúzia. Tú ilúziu tvoria naše myšlienky a emócie. Všetku pravdu môžeme nájsť iba v sebe. Je uzavretá v našej DNA. Slnečné erupcie dekódujú DNA a spôsobujú, že sa vibrácia života zvyšuje. Vyššia vibračná úroveň sa týka vzostupujúcej Zeme a všetkých, ktorí s ňou chcú vzostúpiť do 5. dimenzie. Dimenzie sú vibračné úrovne, na ktorých buď žijeme alebo sa na ne nalaďujeme. Smerujeme do stavu, kedy všetko, čo bolo doteraz skryté, sa stává viditeľným. Nepremárnime túto príležitosť. Pochopme, čo sa deje. Buďme Láskou a učme sa iba byť a plynúť. Nerobme si starosti s inými ľuďmi a s tým, aké sú ich sny a cesta. Určite máme všetci radi svoju rodinu a priateľov, ale iba sledujme, čo sa deje. Staňme sa pozorovateľom všetkého okolo nás bez zasahovania. Nemôžeme robiť nič iné ako snívať svoj sen a vytvoriť si svoje nebo alebo peklo, ktoré chceme po posune vytvoriť. Ľudia, ktorých milujeme, to pre nás urobiť nemôžu. Posun už prebieha, ale my nejdeme všetci na rovnaké miesto, aj keď niektorí môžu skutočne pokračovať v ceste spoločne, nelipnime však na tejto možnosti.
Všetci, ktorí pracujú na vytvorení a posilnení Svetla vovnútri svojej merkaby (otvárajúceho sa kvetu života), sú pod ochranou. Každý si potrebuje spomenúť na naše spirituálne nástroje. Tieto informácie máme uložené v sebe. Je čas ich začať používať. Požiadajme svojich sprievodcov a vyššie Já, aby nám pomáhali. Spirituálny vývoj a majstrovstvo je proces, ktorý zaberie veľa životov. Priemerný človek vzostupuje počas 2500 reinkarnácii. Niektorí sú veľmi staré duše, ktoré prešli „starými svetmi“ na Zemi a planete Maldek. 4. svet sa teraz dokončuje a my sme blízko vstupu do 5. dimenzie Novej Zeme. Negativitu a dualitu prežívame do tej miery, aby sme sa naučili všetko, čo dokážeme. Preto teraz vzostupujeme. „Staré duše“ majú viac pozemských skúseností v nižších dimenziách. Inak sú vlastne všetky duše rovnako staré a všetky pochádzajú z Jedného, Jednoty, Zdroja. Staré duše sú tie, ktoré potrebujú byť prebudené k tomu, čím skutočne sú. Cieľom je dosiahnuť najvyššie vibrácie a s nimi najvyššiu úroveň vedomia a svojich schopností. Ako multidimenzionálne bytosti môžeme cestovať všetkými vibračnými a dimenzionálnymi úrovňami ako sa nám páči. Dimenzie majú mnoho vrstiev podobne ako cibuľa. Sú prepojené a spolupracujú, aby bol Boží plán zavŕšený. Rok 2012 dovoľuje všetkým, ktorí sa tak rozhodnú, aby sa stali prebudenými Božími bytosťami. Tým ako vzostupujeme, rozširuje sa naša úroveň porozumenia. Čoskoro budeme okamžite realizovať svoje sny a bude to ďaleko presahovať všetko, čo si teraz vieme predstaviť. Okamžitá realizácia a manifestácia je prirodzený stav Božskej bytosti. Keď snívame a manifestujeme našu budúcnosť na individuálnej úrovni, robíme to aj kolektivne. Odstráňme preto v myšlienkach všetko, čo nás obmedzuje. Odstráňme pravidlá hry. Ak sa blížime k 5. dimenzii bez pravidiel, môžeme definovať každú skúsenosť v čase, kedy sa deje. Začnime všetko vnímať z neobmedzenej perspektívy. Musíme to robiť na najhlbších úrovniach nás samých, keď prechádzame týmto procesom, aby sme spoločně ovpyvňovali, čo budeme, až budeme prechádzať posledným vírom a bránou roku 2012 a posunom medzi dimenziami.


Prevzaté z: http://svetelnaporadna.webnode.sk/svetelne-spravy/


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information