Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Hľadáš svoju cestu?

Tak už stojíš na nej.

Janko B.

Online

Máme online 14 hostí 



Designed by:

Výměna energie mezi lidmi a energetické díry v naší auře PDF Tlačiť E-mail





Výměna energie mezi lidmi a energetické díry v naší auře


Možná na sobě pracujete a naučili jste se již zacházet s vlastními negativními myšlenkami a emocemi. Věnovat se jen sám sobě však bohužel nestačí. Naše energie je ovlivňována i tím, jak komunikujeme s ostatními lidmi. Vliv na ni má opravdu kdokoli - přátelé, kolegové v práci, zaměstnanci, šefové, ale i lidé, které sotva známe, dokonce i ti, vedle nichž se posadíme v autobuse nebo kteří nás obsluhují v obchodě.


Výměna pozitivní a negativní energie

Výměna energie mezi lidmi

K výměně energie dochází mezi lidmi neustále a ne vždy má tato výměna příznivý účinek na zdraví. Energie prospívající zdraví se zpravidla přenáší mezi zamilovanými či mezi matkou a dítětem. K příkladům výměny negativní energie lze zařadit případy, kdy se na sebe lidé hněvají, žárlí jeden na druhého, nebo ze sebe mají strach. Začněte sledovat, jaké pocity ve vás různí lidé vyvolávají. Dovolte intuici, aby vám sdělovala informace o lidech a tom, jak vaše energie reaguje na energii jejich a naopak.

Buďte si vědomi nejběžnějších typů výměny negativních energií mezi lidmi. V zaměstnání se nezřídka setkáváme se špatně vyváženou energií. Častou příčinou je například výměna energie mezi lidmi, který řeší zrovna nějaký svůj problém a jinými lidmi. Na tom není nic překvapujícího. Jen si vzpomeňte, jak těžké je zbavit se nepříjemných pocitů, když se s někým pohádáte.

Je negativní energie skutečně jen negativní energie? Zdaleka ne. K odčerpávání energie dochází na mnoha úrovních. Lidé a situace, které jsou popisovány v následujících odstavcích, pro vás nejspíš nebudou ničím neznámým. A to je dobře, protože vám to umožní vyhnout se problémům.


Energetické díry v astrální úrovni aury

Stejně jako je možno roztrhnout nebo rozdělit hmotu, lze i v energetických vrstvách vytvořit díry. Aura je při každé výměně negativních informací mezi vámi a ostatními lidmi velice zranitelná. K vytvoření díry může dojít například tak, že na vás někdo nasměruje celý řetězec negativní emoční energie - například během hádky. Tak se může vážně poškodit cesta, kterou dochází k výměně energie s vnějším prostředím. Stanete-li se obětí takové výměny, začnou se ve vašem energetickém poli tvořit díry, jimiž pak může unikat životně důležitá energie. Děr může vzniknout až sedm, podle toho, kolik je zasaženo čaker.

Jak k tomu dojde? Když je člověk verbálně agresivní (například během hádky), jeho energetické pole se zvětší a začne vibrovat vysokou rychlostí. Je to, jako když vytváří energii plnou trnů nebo ostnů. Takové útočné rychlé frekvence pak mohou u člověka se slabou či zesláblou aurou vést k jejímu proděravění. Škodu však nezpůsobuje jen verbálně vyjádřená negativní emoce. Stejně nebezpečně mohou být i negativně nabité myšlenky, jako je závist nebo nenávist.

Lidé mohou auru jiných lidí zasáhnout vědomě i nevědomě. Většinou nemají nejmenší tušení, jakou sílu může mít energie jejich negativních emocí. Tak se například můžete cítit vyčerpaní, když pracujete nebo žijete s někým, kdo je dlouhodobě ustaraný nebo příliš panovačný. Nebo, strávíte-li nějakou dobu s člověkem, který má kolem sebe velice silnou energii, jež však nerezonuje s vaší frekvencí, může dojít k poškození vaší aury, a to i na několika místech. Každý máme vlastní frekvenci a ta se během života mění. V závislosti na tom, čemu se v životě naučíme, se frekvence zjemňuje nebo houstne.

Od přírody jsme přitahováni k lidem, jejichž frekvence souzní s naší. Asi víte, že mezi lidmi existuje něco jako přitažlivost. Za ní stojí právě ony frekvence. To také vysvětluje, proč může být někdo dlouhou dobu náš nejlepší přítel, a vy pak po měsících a někdy i letech zjistíte, že už nejste "na stejné vlně". Vaše frekvence už prostě nerezonují. Frekvence druhých vás dokonce může odpuzovat. Myslím, že je užitečné to vědět. protože spousta lidí si myslí, že by měli být přátelé na celý život. A potom se cítí provinile, když poznají, že už se svými nejlepšími přáteli nemají nic společného. Můžete mluvit o štěstí, jestliže se vaši přátelé vyvíjejí stejným tempem jako vy, takže si dokážete udržet stále stejnou míru přitažlivosti.


Jak poznat, že je astrální vrstva aury poškozená?

Už jsem se zmínil, že tyto energetické díry mohou vznikat v čakrách. Podle symptomů pak můžete zjistit (a nemusíte být zrovna psychotroniky), na kterých místech se taková nerovnováha s největší pravděpodobností vyskytuje. Jestliže dojde k energetické nerovnováze, téměř okamžitě zaznamenáte v emočním spektru nepatrnou změnu. Lidé s těmito typy nerovnováhy pociťují také často výrazný nedostatek energie, jsou podráždění, netrpěliví a tak dále.

První čakra

Znenadání máte pocit, že jste nepříjemní a vypočítaví. Spontánně se pouštíte do různých činností, přijímáte rozhodnutí, která si předem nepromyslíte. Zvláštní je, že si přitom říkáte, jak nemožně se chováte. Přesto máte pocit, že s tím nedokážete přestat - jako by vás nohy samy od sebe vedly na okraj propasti.

Druhá čakra

Zničehonic zjistíte, že se váš vztah k rodině začal měnit. Ztrácíte elán, cítíte se osamoceni, možná i neužiteční. Únik energie z této čakry může být chybně diagnostikován jako deprese. Můžete také začít jiným lidem závidět jejich úspěch, neboť díry v této čakře mohou zažehnout jiskry žárlivosti a chorobné citové závislosti. Třeba si všimnete, že vám dělá potíže mluvit pravdu a že nutíte lidi, aby jednali podle vašeho přání. V krajním případě se z lidí s touto formou energetických děr mohou stát extremisté a dokonce teroristé.

Třetí čakra

Začnete se chovat jako pověstný pštros - strachy ze všeho a ze všech strkáte hlavu do písku. Vyhýbáte se odpovědnosti za své zdraví i za svou práci. Bojíte se vyjít z domu a vůči lidem cítíte nedůvěru a dokonce nenávist.

Čtvrtá čakra

Dojde-li k narušení energie v této čakře, začnete pozorovat, že se z vás stává krutý, necitlivý a cynický člověk. Trpíte roztěkaností a úzkostí. Přistihnete se při neužitečných a bezobsažných diskusích a hádkách. Lidé s vážně porušenou čakrou na této úrovni najednou zjistí, že jim nedělá potíže někoho zradit nebo že s velkým potěšením krutě žertují.

Pátá čakra

Najednou začnete měnit vztahy s lidmi, které milujete. Obviňujete minulost ze všech svým nezdarů a malérů. Lidé s touto nerovnováhou zničehonic ztratí zájem o výsledky své práce a úspěch je neláká. Dokáží naslouchat už jen sami sobě a ani si nevšimnou, jak se postupně od ostatních izolují.

Šestá čakra

Nerovnováha v této čakře z vás udělá praštěného a zapomnětlivého člověka. Ztratíte inspiraci a smysl pro humor, začnete se od ostatních lidí odtahovat.

Sedmá čakra

Dojde-li k proděravění či deformaci této čakry, ovlivní to vaše "vnitřní tykadla" a začnete přitahovat nesprávné lidi, často i podvodníky. Přestane si vybírat a začnete vůči lidem cítit vnitřní agresi. Dost možná se dáte na cestu, kterou jste předtím odmítali, například začnete brát drogy či nepřiměřeně konzumovat alkohol. Lidé, které budete přitahovat, vás budou strhávat ke špatným činům a k dysfunkčnímu chování.


Aura poškozená násilím

Vyplatí se vědět, že auru, zejména na astrální úrovni, můžeme nepříznivě ovlivnit sledováním televizních programů či filmů plných násilí a agresivity nebo dokonce i poslechem hnějivé, znepokojivé hudby. Pornografie, agresivita a násilí jsou spojeny se spodními čakrami a mohou vést k jejich přetížení.

Nejvější nebezpečí hrozí dětem - když je dítě vystaveno negativním energetickým polím (např. nevhodné televizní pořady nebo některé počítačové hry), mohou v jeho auře vzniknout prohlubně a díry. Je důležité vědět, že aura dítěte existuje a funguje už před narozením, ještě když je v matčině děloze. Rodiče by si měli proto pečlivě hlídat své emoce, neboť jejich silné projevy mohou nenarozenému dítěti značně oslabit některé čakry. Zejména matky by se měly izolovat od násilí a znepokojivých informací.


Energetické díry v mentální i astrální rovině

Existuje další typ externí energie, jež nás ovlivňuje a může protrhnout naší auru. Dochází k tomu nejen na astrální, nýbrž i na mentální úrovni. Jedná se o závažnou energetickou rovnováhu, která vzniká tehdy, když k nám někdo vědomě a úmyslně vysílá negativní emoce spojené s důraznými příkazy (jedná se jakýsi druh negativní afirmace). U této nerovnováhy nejenže energie uniká, ale začíná vibrovat ve frekvenci nevhodné pro vaši přirozenost. Vaše aura vibruje na základě něčího příkazu.

Takovýto druh nerovnováhy však nevytvářejí, jak se možná domníváte, jakýsi kouzelníci či čarodějky, nýbrž lidé z nejbližšího okolí. Obvykle se tak děje při intenzivním vzájemném psychoemočním zatížení. Vezměme si jako příklad vašeho značně ctižádostivého kolegu v práci, který na vás žárlí a závidí vám. Ve chvílích, kdy jste obzvlášť vyčerpaní a stresováni, na vás tento člověk začne ze svého hlubokého vnitřního já křičet přímočaré, důrazné afirmace: "Jsi ztracený případ!", "Nikdy nebudeš dobrým šéfem" Pokud něco takového uslyšíte v okamžiku, kdy se nacházíte v nízkém energetickém stavu, může vás tento výbuch negativní energie proměnit v jakési zombie nebo dokonce způsobit, že se zlomyslné přání stane skutečností.

Tento druh energetické nerovnováhy však nemusí nutně vyvolat jiná osoba. Bohužel se nezřídka objevují lidé, kteří takový destruktivní útok vedou proti vlastní auře sami. Až příliš často jsou zaplaveni emocemi sebenenávisti a sebeodmítání a ke své mysli hovoří destruktivním a lehkomyslným způsobem, a tak se nevědomě přeprogramují z vibrací s lehkou frekvencí na vibrace, jejichž frekvence je tmavá a hustá.

zdroj: Alla Svirinskaja - Tajemství energie


Prevzaté z: http://zivotni-energie.cz/




12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information