Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Hľadáš svoju cestu?

Tak už stojíš na nej.

Janko B.

Online

Máme online 13 hostí Designed by:

PRAVÉ LIDSTVÍ PDF Tlačiť E-mail 

PRAVÉ LIDSTVÍKde je v lidech světlo, tam z nich také vyzařuje.

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží jako děti , bylo by vše a našich životech zcela jiné.
"Buďte jako děti! " o tom hlásal už samotný Ježíš. A dobře věděl proč.
Celá naše budoucnost leží v tom, aby se každý ve svých daných poměrech snažil prokazovat lidem pravé lidství.
Kdo se odhodlá být lidský, rozhodne se konat pravé dobro, nesmí očekávat, že mu lidé budou odklízet kameny z cesty, nýbrž musí být připraven, že mu jich naopak hodně navalí.
Jen opravdové konání dobra, opravdové nabídnutí pomoci v těch nejobyčejnějších situacích má tu pravou hodnotu.
Malé skutky ale v Pravdě - ty se počítají! Ne nesmyslné hraní si na dobro a pomoc.
Jen pravá síla ducha, která je naplněna bezpodmínečnou láskou, která nese symboliku odvahy odhodlání, vyjití z davu, ustátí si vlastní cesty, vlastních rozhodnutí.
Konat to, co cítím a podle toho co cítím.
Ne to co se ode mě očekává, nebo to, podle čeho mě druzí budou oceňovat. To jsou pak totiž skutky Ega a ne skutky lásky!
Každý člověk, kterého v životě potkáme má svou hodnotu a cenu a má pro nás svůj význam.
Otevřete oči a hledejte.
Otevřete oči a pozorujte, co se kolem Vás děje a kde je potřeba opravdově podat pomocnou ruku a kde je potřeba nějak s něčím pomoci a přispět tak sami za sebe ale ke společnému dílu. Buďte připraveni i na zklamání. Ukažte se lidem jako člověk.
Mezi lidmi je mnoho chladu, nezájmu, strachu, protože nemáme dost odvahy! Jak často než pomůžeme, koukáme kolem sebe - Co na to řeknou ostatní? Dávejme se tak srdečně, jak srdeční vskutku jsme, jaký je náš čistý úmysl!
Jen ten, kdo dává sebe opravdově, kdo nabízí sebe službě bez očekávání, uznání, pochvaly, ocenění, jen ten dává čistě.
Jen ten, kdo koná bezpodmínečnou láskou, upřímností a mnohdy v tichosti, jen ten dává opravdové hodnoty a pomoci.
Jen ten, který v pokoře slouží dobru a světlu je poslem, je na pravém místě!
S tím však mnohdy souvisí také převzetí vlastní zodpovědnosti za konané skutky a to se mnozí stále ještě bojí. S tím souvisí také mnohdy odvaha ukázat, zda opravdu jsem připraven kdykoliv pomoci, kdekoliv a komukoliv, pokud jsem také požádán o pomoc.
Mnohdy se také sami sebe ptáme, " kde je pro mě znamení zda konám správně?"
V důsledku to znamená, že když kráčíme správnou cestou, tak se i přes nepřízeň osudu smíme probouzet do nového dne vždy o něco vnitřně vyrovnanější, upřímnější i míruplnější k nedostatkům jiných lidí. Být láskyplný, soucitný, milující.
Když kráčíme správně, máme pocit, že každým vstupem do nového dne odpadla z našeho nejhlubšího nitra další tíživá skála, která nás dusila pod svým tlakem a bránila nám volně a zhluboka se nadechnout a těšit se z krásy svěžího, ničím nedotčeného dne.
Je třeba probudit se v poznání, že pro skutečné vnitřní štěstí člověka, jeho vnitřní povznesení a očištění, je nutné, aby se na svých životních cestách nikdy nenechal zaplést do pocitů viny, zatrpklosti, či niterné útočnosti vůči jinému člověku. Nehodnotit, neposuzovat, milovat a žít.
Prožívat s láskou každý okamžik života jako by byl poslední.
Být vědomý vývoje vesmíru a toho že vesmír i život je neustále v pohybu a s tím souvisí, že to, co je nám ukazováno a předkládáno, kde se máme co naučit nám bude stejně opět vráceno a znovu postaveno do cesty. Pokud tedy vše co nejdříve uchopíme a zvládneme, pak sami i sobě vlastní cestu čistíme.
Kdo nepřeje druhému opravdové dobro, nebude mít dobro sám.
Kdo v pravou chvíli nepodá pomocnou ruku podle potřeby z lidství, nebude podána ruka ani jemu.
Kdo nad druhé se povyšuje, sám bude jednou ponížen.
Kdo koná proti Boží vůli a vesmírným zákonům , sám půjde cestou mylnou.
S láskou čistě opravdově milovat odpouštět a žít plnohodnotně dar života!
To je pravé poznání, které vede k pravým hodnotám jako pokora, lidskost, pomoc.
A o tom učil a předával tato poznání svým učením i samotný Mistr Ježíš.
Kolik jeho známých výroků často slyšíme, ale žijeme podle nich opravdově?
"Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!" Toto jsou slova, která vyslovil Kristus nad lidstvem, když v poznání nevýslovné lidské nenávisti zmučený umíral na kříži.
Uvažujme o nich nezaujatě, klidně. Najděme si k tomu čas.
To je pravá ukázka LIDSTVÍ A LÁSKY!
JEHO UČENÍ A ODKAZ PO VĚKY VĚKŮ SE NESOU VESMÍREM.


Je potřeba je konečně v Pravdě a lásce začít žít!
Jen tak se vrátí klid a mír do našich duší,
Jen tak zaplane pochodeň světla a lásky v každém z nás,
Jen tak uslyšíme hlas své duše
A ucítíme sílu lásky v srdcích,
Jen tak uděláme ty pravé a potřebné změny v sobě
a pak v celém Vesmíru pro dobro nás všech i Planety Země!
Je potřeba žít, prožívat, radovat se,
Milovat, tvořit a sdílelet vlnu lásky věčné v nekonečném vesmíru!

S láskou v úctě a Pravdě Ivana Batová 2012


Chalíl Džibrán PROROK

- O lásce


Když vám pokyne láska, následujte ji,
i když jsou její cesty tvrdé a strmé.
A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí,
i když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi.
A když k vám promluví, uvěřte v ni,
i když její hlas může rozmetat vaše sny jako severák, pustošící zahradu.

Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž.
Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest.
Neboť jak vystupuje k vašemu vrcholu a laská vaše nejněžnější větévky, chvějící se v slunci,
tak také sestupuje k vašim kořenům, lnoucím k zemi, a otřásá jimi.
Svazuje vás jako snopy obilí.
Vymlacuje vás, aby vás obnažila.
Prosívá vás, aby vás zbavila plev.
Vymílá vás doběla.
Hněte vás, dokud nezvláčníte.
A pak vás postoupí svému svatému ohni,
abyste se stali svatým chlebem pro svatou hostinu Boha.

To vše má láska s vámi učinit,
abyste mohli poznat tajemství svého srdce a v tomto poznání se stali zlomkem srdce Života.

Ale kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky,
pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky
do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete smát,
ne však celým svým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami.
Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe.
Láska neovládá, ani nechce být ovládána.
Neboť lásce postačuje láska.
Milujete-li, neměli byste říkat: ,V mém srdci je Bůh`, ale spíše byste měli říci: ,Jsem v srdci Boha!`
A nedomnívejte se, že můžete usměrňovat běh lásky,
neboť láska, uzná-li vás toho hodnými, bude sama řídit váš běh.

Láska nemá jiné přání než naplnit sebe samu.
Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání, pak ať jsou to tato přání:
Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou píseň noci.
Poznat bolest z přemíry něhy.
Být poraněn svým vlastním pochopením lásky,
a krvácet dobrovolně a radostně.
Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky;
odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky;
vracet se večer domů s vděčností
a pak usínat s modlitbou za milovanou bytost v srdci a s písní chvály na rtech.


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information