Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 40 hostí Designed by:

Test či ste vy, alebo niekto vo vašej rodine, indigové, krištáľové alebo dúhové dieťa PDF Tlačiť E-mail 

Test či ste vy, alebo niekto vo vašej rodine, indigové, krištáľové alebo dúhové dieťa


Mnoho ľudí by rado vedelo, či sú oni alebo ich potomkovia indigoví, krištáľoví alebo dúhoví, čo je ešte novšia generácia detí.Nasledujúci test napriek tomu, že sa týka indigových detí, platí zväčša aj pre ostatné „zvláštne“ deti. Ak by sa vám zdalo, že máte už zopár šedín a predsa v teste vyhodnotíte, že ste indigové dieťa, nemýlite sa. Prvý „výsadok“ takýchto detí prišiel na svet hneď po druhej svetovej vojne. Bolo to však skôr ojedinelé, dnes možno hovoriť o dvoch tretinách novej generácie. Taký je odhad viacerých jasnovidcov.


Test pro děti 0-5 let


 • při probuzení si často stěžuje na fyzické bolesti, protože by raději zůstalo ve „svém světě“.
 • potřebuje extrémně málo spánku a je plné energie
 • je jistým způsobem jiné než ostatní děti
 • nenechá se emocionálně vtáhnout do nějaké situace
 • k předmětům se chová, jako by byly živé a mohly jsme jim činit bolest
 • přímo extrémně touží po náklonnosti a bezpečí, chtělo by se nacházet stále ve stejné místnosti
 • dovede se vcítit do jiných lidí a je velmi intuitivní. Často ví předem, co chce říct.
 • první slovo, které umělo vyslovit, bylo „ne“ a toto slovo používá častěji než ostatní slova.
 • často si hraje s neviditelnými kamarády, které skutečně vnímá
 • chce být neustále v blízkosti svých rodičů a nepřetržitě vyžaduje jejich pozornost
 • umí se pořádně nudit
 • je to typický samotář
 • ví přesně, co chce a dá se mu to jen těžko vymluvit
 • ve věku, kdy děti začínají mluvit, začne koktat, protože  nenachází dostatečně ta rychlá správná slova
 • říká s velkým přesvědčením věci, které vlastně vůbec nemůže vědět
 • komunikuje se zvířaty, rostlinami a kameny
 • má mediální schopnost a cítí, co je „opravdové“
 • svým vnitřním zrakem vidí obrazy, barvy a tvary, které nedokáže dost dobře vysvětlit
 • vybavují se mu situace z předchozích životů

Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:

0 = nikdy

1 = příležitostně

2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)

3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


 

 

Test pro děti 6-10 let

 • má jiné stravovací návyky než vy. Ví přesně co potřebuje a co chce jíst.
 • stále ho něco žene vpřed, je plné nadbytečné, těžce kontrolovatelné energie
 • je často příliš unavené, aby vstalo, obléklo se a šlo do školy. Jednoduše je příliš unavené na to, aby dělalo cokoliv.
 • je nepozorné, nesoustředěné, vše dokáže odvrátit jeho pozornost od toho, co právě dělá
 • nespravedlnost ho opravdu pobuřuje
 • nereaguje na obvinění
 • je tolerantní ke všem a ke všemu
 • má poměrně málo strachu o sebe, ale dokáže se velmi strachovat o ostatní
 • denně vás přivádí na vaše hranice, emocionálně i duševně
 • má extrémní sociální cítění, diskutuje s každým, všude a vždy
 • má sklon k tomu být samotářem
 • tráví čas raději s dospělými než se stejně starými kamarády
 • za všech okolností touží po lásce, spravedlnosti, toleranci a neodsuzování
 • protestuje při každé příležitosti a má velmi silnou vůli
 • nenechá se omezovat překonanými názory
 • není snadné ho zkrotit, protože se cítí být králem/královnou a žádá, abychom se k němu odpovídajícím způsobem chovali
 • chce znát raději pravdu než jakoukoliv lež
 • často cítí, že mu jiné děti a dospělí nerozumí a že ho neakceptují
 • náš materiální svět je pro něj příliš jednoduchý a příliš nudný
 • miluje intenzivní, duchaplné rozhovory
 • působí léčivě na jiné lidi
 • nemá žádný velký vztah k materiální skutečnosti
 • rozumí lidským a duševním souvislostem
 • je velmi loajální a věrné rodině a blízkým přátelům, jakoby rozumělo tomu, že k sobě patří navěky
 • často se cítí, jakoby na Zemi bylo na špatném místě a říká: „Chci jít zase zpátky.“

Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:

0 = nikdy

1 = příležitostně

2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)

3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


Test pro děti od 11 let a dospělé
 • nemůžete ho honit. Je to prostě nemožné
 • musí se hodně pohybovat. Když se učí, je stále v pohybu nebo je hyperaktivní
 • častěji trpí alergiemi a/nebo kožními vyrážkami
 • někdy je po delší dobu úplně vyčerpané a nedokáže se zregenerovat
 • často není dostatečně uzemněné a “vznáší se někde nad zemí”
 • umí argumentovat zcela bez emocí, logicky a jistě
 • nenechá se potrestat, umí si ale uložit trest samo
 • dovede se extrémně vcítit do dospělých a je vášnivé, ale také silné a nezávislé
 • cítí, že je kreativně a spirituálně “déle” než ostatní děti
 • v obtížných situacích je velmi silné a dokáže slabším dodat odvahy
 • trpí povrchností ve styku s bližními
 • vyžaduje od svých bližních jasné koncepce a jasné linie
 • chce abychom se k němu chovali jako k plnohodnotnému členu rodiny
 • dělá většinou jen to, co samo považuje za správné
 • netoleruje, když někdo rozhoduje bez něj, aniž by ho předem informoval
 • odmítá většinu toho, co mu říkáme, narážíme u něj na “hluché uši”
 • je otevřené čistým návrhům a poctivě míněným námětům
 • požaduje od vás, abyste se ho ptali na jeho mínění a přesvědčení
 • spirituálním koncepcím rozumí lépe než materiálním
 • žije vnitřně podle nejvyšších  duševních principů a ideálů
 • zná svou životní úlohu a netrpělivě čeká na to, až konečně “dospěje”
 • ví, že se ve všech věcech nachází spirituální energie, že vše tvoří jednotu a že jsme spolu navzájem spojeni

Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:

0 = nikdy

1 = příležitostně

2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)

3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

Vyhodnocení testu

Pokud jste označovali hlavně 0 a 1, můžete vycházet z toho, že vaše dítě není indigovým dítětem. Možná jen někdy projevuje podobné způsoby chování.

Pokud jste své dítě často hodnotili 2, můžete vycházet z toho, že dítě přišlo na svět s indigovým pláštěm na své hlavní životní barvě.  Má potom hodně vlastností indigové barvy a indigové osobnosti, je opravdovým dítětem nové doby a pomáhá lidstvu uskutečnit v novém tisíciletí přeměnu. Není to ale stoprocentní indigové dítě.

Pokud jste si nápadně často poznačili hodnocení 3, můžete vycházet z toho, že máte v rodině „ryzí“ indigové dítě.

U dětí s hodnocením 2 a 3 je velmi důležité, abyste si udělali čas a začali přemýšlet o tom, co to pro vás znamená. Vychovávat dítě nové doby je velký úkol, který se vyplatí, pokud s tímto faktem budete zacházet vědomě. Představte si, co by se stalo, kdyby všichni rodiče indigových dětí měli tu odvahu a nechali své dítě dospět, aniž by muselo zažívat pocity úzkosti, traumata, obviňování a agrese, a tyto děti by pak za dvacet let převzaly naše vlády a jiná vedoucí místa. Měli bychom si uvědomit, jak krásný svět by nás pak v naší bezprostřední budoucnosti čekal.


Jedenáct zlatých pravidel, jak vychovat šťastné indigové dítě

Láska a starostlivost jsou nejdůležitější pilíře, na kterých leží schopnost zvládnout všechny stresové stavy, výzvy a změny, které indigové dítě  během svého dospívání prožívá. Těchto jedenáct zlatých pravidel se zakládá n bezpodmínečné lásce a péči.

 1. Vědomě začněte milovat své dítě od okamžiku, kdy ho začnete vnímat ve svém těle (u mnohých z nás to kupodivu znamená od okamžiku jeho zplození). Mluvte s ním, když vám roste v bříšku a zvěte jeho duši, abyste se sblížili. Zásobujte své tělo dobrou, zdravou stravou, pomáhejte mu cvičením, procházkami na čerstvém vzduchu a klidem.
 1. Dopřejte svému dítěti  od počátku denně masáž těla. Masáž podporuje trávení a pomáhá dítěti, aby dobře spalo, zkrátka, by se cítilo dobře, zdravě a v harmonii s okolním světem.
 1. Pozorujte své dítě a naslouchejte mu. Zjistěte přesně jeho stravovací návyky a zvyklosti týkající se spánku, naučte se rozpoznat jeho reakce na okolní svět, například reakci na hluk či jiné dojmy. Dbejte na jeho interakci s ostatními dětmi. Mnoho celostních léčebných systému, jako je např. Ajurvéda či barevná terapie, nabízí náhled do různých interpretací typů člověka, které vám usnadní pochopení vašeho dítěte a jeho podporu.
 1. Ukažte svému dítěti, jak může vědomě dýchat. Když se my lidé dostaneme do situací, které jsou traumatické nebo bolestné, většinou zadržíme dech, protože přerušením dýchání přerušíme také spojení s našimi city.Pomocí jednoduchých cviků z jógy nebo technik dýchání můžete své dítě naučit zvládat takovéto situace snadněji. Dítě bude navíc veselejší a koordinovanější a bude si umět v obtížných situacích lépe pomoci.
 1. Indigové děti mají jiné stravovací návyky než my a většinou vědí zcela přesně, co potřebují a co jim dělá dobře. Postarejte se o to, aby vaše indigové dítě mělo k dispozici zdravé, pokud možno ekologicky vypěstované potraviny, ale dovolte mu jíst i „neplnohodnotnou“ stravu, pokud ji „potřebuje“ – většinou vám dítě dovede vysvětlit, proč mu bude nyní to či ono právě dělat dobře (jeho tělo to může zužitkovat na základě geneticky odlišných jater). Naučte se mu důvěřovat. Viděla jsem indigové děti, které od svých tří let vyžadovaly často k pití kolu a rodiče jim ji dávali. Teď jsou tyto děti na prahu dospělosti a jsou zdravé a silné. Indigové děti jí méně, zato ale častěji.
 1. Naučte se udržovat v rovnováze pomocí meditace, modliteb nebo cviků zaměřených na koncentraci. Indigové dítě vás hned odhalí, pokud v rovnováze nejste. Aby se dítě zklidnilo a bylo spokojenější, nepotřebuje bezpodmínečně meditaci. Můžete s ním dělat například mírná uklidňující cvičení. Pěkná hudba, posezení v přírodě, možná u vody, daleko od všudypřítomného elektrosmogu. Nebo použitím nejrůznějších vůní pomůže dítěti nalézt harmonii a mír.
 1. Naslouchejte. Indigové dítě ví, co dělá, co chce a co potřebuje. Nezaujaté naslouchání vás dostane do podivuhodných situací. Často stejně nemůžete odporem nic změnit, a potom je naslouchání opravdu účinným pomocným prostředkem.
 1. Poproste své indigové dítě, aby vám pomohlo. Dejte mu na srozuměnou, že taky něco nevíte, nebo že něčemu nerozumíte. Jednejte s ním jako s rovnocennou duší (tou totiž také je, jen je tato duše skryta v malém těle) a získáte v něm opravdového pomocníka.
 1. Nechejte svému indigovému dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku (od prvního dne!) mu také určete zřetelné a jasné struktury. Potřebuje jasně definované hranice, ale v rámci tohoto stanoveného rámce potřebuje veškerou volnost, kterou jste schopni mu poskytnout. To není lehký úkol a vyžaduje to mnoho emoční vyrovnanosti obou rodičů a průhlednost jejich vztahu k sobě navzájem. Vyhledejte, pokud je to nutné, odbornou pomoc. Indigové dítě vždy pozná vaše emoční nedostatky a příliš vám vaši situaci neulehčí. S profesionální pomocí budete moci růst a spirituálně se rozvíjet i vy sami.
 1. Musíme naše děti naučit, jak mají myslet, ale ne, co si mají myslet. Když jim budeme vědomosti jen zprostředkovávat, řekneme jim, co si mají myslet, co by měli vědět, co mají dělat a že to, co jim předkládáme, je pravda. „Myslet“ se tak nenaučí. Můžeme je ale podporovat v tom, aby samy hledaly řešení, aby si sami osvojovali vědomosti, buď s pomocí ostatních nebo tím, že budou čerpat ze svého vnitřního bohatství. Umožněte jim objevovat jejich vlastní pravdu, dělat jejich vlastní chyby, naučte je samostatně a odpovědně myslet.
 1. Nevažte na svou lásku žádné podmínky. Stejně nemáte žádnou jinou možnost. Dítě vás bude „vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti.

Text je výběr z knih od Carolina Hehenkamp

Carolina Hehenkamp – Indigové děti – Praktický rádce - Kniha je zaměřena vyloženě terapeuticky, což může mnohým z nás ulehčit život. Najdete v ní praktická cvičení, rady i příklady ze života rodin s indigovými dětmi (i indigovými rodiči). Rovněž se obeznámíte s lidským energetickým systémem, s fungováním mozku našich nových potmků i úkolem jejich rodičů.

Prevzaté z:

http://www.2012rok.sk/wp/pedagogika-po-novom/6836-test-ci-ste-vy-alebo-niekto-vo-vasej-rodine-indigove-kristalove-alebo-duhove-dieta


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information