Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 20 hostí Designed by:

Andělské a Archandělské modlitby PDF Tlačiť E-mail


 

 

Andělské a Archandělské modlitby

 


Přivolání archanděla Jofiela:

Volám Tě k sobě, archanděli Jofieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl rozšířit můj duchovní obzor tak, abych mohla lépe porozumět Božím zákonům. Naplň mé srdce darem rozlišovat mezi dobrem a zlem a zbav mé myšlenky tvrdosti souzení a hodnocení. Osviť svým zlatožlutým paprskem mého Ducha, aby v mém srdci byly rozbořeny všechny bariéry a mé myšlenky se staly láskyplnými. Pomoz mi přijmout samu sebe i ostatní takové, jací jsou, bez soudů a hodnocení, abych tak mohla dosáhnout duchovní dokonalosti. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Chamuela:
Volám Tě k sobě, archanděli Chamueli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys otevřel mé vědomí čisté radosti, kráse, něze a harmonii. Prosím, nechť skrze Tebe mohu objevit, přijmout a plně rozvíjet svůj potenciál tvořivosti a tvůrčích sil. Harmonizuj právě nyní, prosím, svým růžovým paprskem mou srdeční čakru, abych mohla spatřit a plně pocítit hlubokou lásku, důvěru a pocit bezpečí v sobě a ve všech mých vztazích. Díky Tobě nyní také pociťuji upřímnou radost ze života a lehkost bytí. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Zadkiela:
Volám Tě k sobě, archanděli Zadkieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl spatřit můj vlastní stín, mou temnou stránku, abych tak mohla projít pomyslnou smrtí a vzkříšením. Jen touto duchovní obrodou se mohu stát skutečně svobodnou. Nechť Tvůj fialový paprsek osvítí mého Ducha a pomůže tak rozpustit všechna má lpění, trápení, starosti a smutky, bolesti a utrpení, staré způsoby chování a myšlení, a rozpustit tak tu část karmy, která právě dnes může být takto transformována ve Světlo, Lásku a Svobodu. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Haniela:
Volám Tě k sobě, archanděli Hanieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl rozpomenout se na sílu mého Ducha a objevit tak v sobě Boží potenciál a nekonečné možnosti. Pomoz mi, prosím, odhalit své vnitřní bohatství a přinést tak světu obohacení o svůj talent a schopnosti. Uč mne nechtít být individualistou a vynikat z vůle ega a sobeckých motivů, nýbrž rozvíjet svůj vnitřní potenciál pro blaho všech a dojít tak k poznání Jednoty. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Metatrona:
Volám Tě k sobě, archanděli Metatrone! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl naladit se na vyšší úroveň vědomí. Pomoz mi zpracovávat mé ego a rozpouštět jej, pomoz mi odhalit skrytou či projevenou duchovní pýchu a rozpustit ji svým fialovým paprskem. Ukaž mi, prosím, cesty k duchovním vědám a esoterickým pravdám, abych se mohla jednoho dne spojit s Kristovým vědomím. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Sandalfona:
Volám Tě k sobě, archanděli Sandalfone! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mne naplnil romantickými pocity a pomohl nalézt své nejhlubší touhy. Dej mi sílu a odvahu uskutečnit sny, tužby a přání a naplň mne svou energií přinášející obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Dopomoz mi otevřít mé srdce lásce; milovat, věřit svým snům, mít radost ze života a vnímat jeho krásu. Pomoz mi sjednotit stín se světlem, mužskou část se ženskou, své vnitřní světlo s vesmírným a pocítit tak jednotu s Božstvím. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Camaela:
Volám Tě k sobě, archanděli Camaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl zpracovat traumata z minulých životů a rozpustit staré strachy, křivdy a utrpení duše. Pomoz mi svou energií dojít k poznání, že právě skrze tyto traumatické zkušenosti z minula dnes mohu jasně odlišit temnotu od světla a mohla jsem tak duševně i duchovně dozrát. Za Tvé pomoci nyní bezpečně spatřuji temné stránky své duše, neboť pouze tím, že jsem schopna uvidět vlastního démona v sobě a přijmout jej, jsem také schopna jej rozpustit ve Světlo. Právě teď ze mne mizí všechny bolesti, zloba a nenávist, smutek, hněv i pocit křivdy. Přestávají mít více nade mnou moc, neboť Ty, Camaeli, je měníš svým mocným paprskem na Světlo a do Světla je odvádíš. Nechť vše uvolněné je také tímto Světlem nahrazené. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Muriela:
Volám Tě k sobě, archanděli Murieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys naplnil mé srdce svou sametově něžnou energií, aby se má srdeční čakra mohla plně rozvinout v nádherný růžový květ se zelenými okvětními lístky. Prosím Tě nyní o její léčení, rozpusť všechny bloky a překážky v ní, jež mi brání plně prožívat a projevovat bezpodmínečnou lásku, radost a důvěru na všech úrovních. Nechť se právě nyní prolomí všechny bariéry a pomyslné hranice mezi mnou a okolím. Otevírám své srdce lásce bez podmínek a přijímám pokoru do všech svých životů. Díky Tobě, Murieli, také mohu od této chvíle lépe zažívat spojení s přírodními duchy skrze krystaly, rostliny či pouhým pobytem v přírodě. Ve spojení s nimi se naplňuji klidem, ale také novou silou na všech úrovních. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Matky Sofie:
Volám Tě archanděli Matko Sofie! abys mi pomohla poznat, přijmout a plně rozvíjet Bohyni v sobě. Pomoz mi přijmout své ženství, hýčkat jej a plně se jako žena rozvíjet a projevovat na všech úrovních. Pomoz mi, Sofie, rozpustit všechnu bolest, pocity křivdy, utrpení, ponížení a hanlivé výroky mužů a vše, co ve mě zůstává vlivem jejich činů či karmických vazeb s nimi. Já ... odpouštím všem mužům ve všech svých životech. Děkuji jim za vše, co pro mne vykonali, a s láskou a úctou je propouštím ze svého života. Dávám sobě i jim svobodu. Matko Sofie, prosím Tě z celého srdce, naplň mou bytost svým světelným paprskem a probuď ve mě vědomí, že jako žena jsem tady na světě v bezpečí. Jsem ráda ženou. Je krásné být ženou a jako žena se cítím být plně respektována a uctívána. Sofie, žádám Tě také, abys mi pomohla svou energií rozpustit všechnu soutěživost, závist či žárlivost, kterou bych pociťovala vůči mužům a naplň mne pocitem uznání, lásky a respektu vůči mužskému aspektu ve světě i v mém životě. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Anaela:
Volám Tě k sobě, archanděli Anaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, pomoz mi spatřit své staré představy o hodnotách, své nízké pudy a vášně, a také netoleranci, agresi a pýchu. Pomoz mi, prosím, uchopit negativní dědictví minulosti zasahující mou rodinu i kolektivní vědomí. Prosím, Anaeli, abych byla ode všeho zmiňovaného i všeho s tím spojeného očištěna tvou mocnou energií a přijala na místo toho jemnost, pokoru, duševní rovnováhu, sebepřijetí, odvahu a rozhodné jednání do všech mých životů. Anaeli, prosím, pomoz mi také správně chápat vesmírné zákony a bez podmínek a výhrad je přijímat a řídit se jimi. Nechť Tě provází věčně Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Natanaela:
Volám Tě k sobě, archanděli Natanaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, pomoz mi rozpustit blokády, které v mém vědomí oddělují Nebe od Země a také mi pomoz odložit duchovní obavy a strach. Pomoz mi integrovat duchovno do mého každodenního života a svým zářením mi zprostředkuj, spojení s Anděly a Mistry, abych se mohla odevzdat jejich duchovnímu vedení. Pomoz mi neustále se projevovat na všech úrovních svého bytí jako duchovní bytost, abych tak v sobě mohla probudit Mistra Světla, jímž ve skutečnosti jsem. Pomoz mi, Natanaeli, setkat se ve svém hlubokém nitru s vlastním Božstvím, plně se mu odevzdat a nechat se jím vést, aby mohly do mého života vstoupit zázraky a uskutečnit se tak Boží vůle. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Raguela:
Volám Tě k sobě, archanděli Ragueli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mou celou bytost prozářil svou přátelskou energií a já Tě od této chvíle mohla vždy spatřovat v každičkém stromu přírody, v nichž se zrcadlíš. A tak jako strom má korunu a své kořeny, pomoz mi vnímat se nohama na Zemi s hlavou v Nebesích. Nechť mi Tvá energie, milovaný Ragueli, pomůže s láskou pečovat o mé fyzické tělo, které bych při duchovní práci mohla zanedbávat. Nauč mě vnímat jeho potřeby a plně je uspokojovat. Pomoz mi spatřit a přiznat si veškeré své negativní návyky, vnímat disharmonie v těle a vše, co mi mé tělo signalizuje skrze mé pocity. Prosím tě o harmonizaci zemských čaker, mých jemněhmotných těl a jejich propojení s fyzickým tělem. Ragueli, buď při mě vždy, když budu očišťovat prostory, ve kterých se povětšinou nacházím a pomáhej mi s jejich očistou a harmonizací. Svým zářením mi zprostředkuj spojení s mých Andělem Strážným. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Raziela:
Volám Tě k sobě, archanděli Razieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, nauč mne plně chápat, cítit a projevovat tvé učení "Já jsem", které pomáhá probouzet v člověku Božské vědomí - svou skutečnou přirozenost a podstatu, a pochopit tak neoddělenost od Boha. Nechť se ve mě s pomocí Tvé síly zrodí Mistrovské Já, v jehož zakotvení mohu stát daleko nad zákony, které tvoří utrpení, nemoc a nedostatek. Vědomím Mistrovského Já je mé ego zbavováno vlády nade mnou a já právě teď zažívám neomezený tok energie lásky, jednoty s Bohem a léčení, neboť JÁ JSEM Boží proud lásky, svobody, hojnosti a zdraví. Razieli, nechť Tvá sluneční energie podpoří mou sexuální energii, která je také aspektem tvoření. Prosím, abys mne zbavil mé zlosti a mnohých dalším potlačených emocionálních projevů, které stravují mé vnitřní orgány, a tak mohlo dojít k jejich očistě a následnému uzdravení. Díky Tvému slunečnímu zasvěcení se ze mne právě nyní stává charismatická, tvořivá, radostná a úspěšná bytost projevující své vědomí Já jsem Boží přítomnost na všech úrovních - na těle, duši i duchu. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Bariela:
Volám Tě k sobě, archanděli Barieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl pocítit opravdovou a upřímnou lásku a vděčnost vůči všem a všemu, stvořenému i nestvořenému. Prosím skrze Tebe o posílení citu a vnímání ke všem bytostem na Zemi, aby má láska a soucítění k nim podpořilo léčení naší krásné planety Země. Pomoz mi ji vnímat všemi smysly a vždy pociťovat hlubokou úctu a pokoru k její kráse a síle a vnímat její energie, abych tak mohla být zahalena větrem pravdy, vodou lásky, ohněm obnovy a stát pevně na Zemi odpovědnosti. Prosím, vnes do mého života smích a čistou radost ze života. Pomoz mi pochopit hlubokou pravdu o tom, že vše, co přijímám, musí mít možnost proudit dál, neboť v opačném případě dochází ke stagnaci energie a následně projevu nedostatku. Pomoz mi tedy dát všemu živému respekt a lásku, abych od všeho živoucího, rostlin i zvířat, mohla přijmout jejich tajemství léčení a skrytá poselství. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Modlitba ke Strážnému Anděli:
Vesmírná moci a sílo Země, Anděla Strážného teď přiveďte ke mně. Nechť křídla stříbrná nade mnou zvedá a zlobě nepřátel proniknout nedá. V lásce a v míru bez těžkých pout, chci Vesmírem tančit, vedle něj plout. Ve své práci chci síly s ním spojit, úlevu přinášet a rány hojit. Anděli Strážný teď při mě stůj, od všech disharmonií mne opatruj. Přispěj mi, prosím, k mému dnešnímu dílu, přines mi moudrost, moc i sílu. Nechť dílo naše plody své vidí, k radosti Bohyně, pro dobro lidí. Děkuji

Přivolání Archanděla Rafaela:
Buď pozdraven, andělský strážce Východu, tvé jméno je Rafael. Léčiteli, ochránče, vyživující Gájiny děti, anděli lásky, radosti a smíchu. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou léčivou silou a pomoz mi harmonizovat celou mou bytost v souladu s vůlí Vesmíru. Prosím, vyhledej všechny příčiny i následky disharmonií na mém těle, duši i duchu a nahraď je prosím vědomím zdraví na všech úrovních, které bez výhrad a bez podmínek přijímám. Pokud je to potřebné, nechť vystoupí poznatky o těchto disharmoniích do mého vědomí, pak Tě tedy prosím, pomoz mi je pochopit, přijmout a transformovat je na Světlo a Lásku. Prosím, pomoz mi zbavit se duševních jedů - nahromaděných emocí a uzdravit tak svou duši i tělo. Prosím, naplň mne svou esencí a spoj tak mužskou a ženskou část mé bytosti, abych mohla dojít k harmonii. Děkuji.

Přivolání Archanděla Michaela:
Buď pozdraven, andělský strážce Jihu, Tvé jméno je Michael. Ty, který vnášíš do světa rovnováhu, anděli spravedlnosti, síly a ochrany. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou mocnou silou, ochraňuj mne a nedej proniknout síle, jež by mi mohla škodit či vysávat mou vlastní sílu. Pomoz mi, prosím, vyléčit mé vnitřní konflikty a vše to, co mne odděluje od poznání, že pocházím ze stejného Světla, jež ve mě září, a k němuž kráčím a zpět se navracím. Naplň mne svou esencí, abych pocítila klid a bezpečí na všech úrovních. Děkuji.
Prosba k Archandělu Michaelovi při strachu či potřebě odpojit různá energetická vlákna nesloužící k harmonii:
Archanděli Michaeli, prosím, přijď ke mě napříč časem a prostorem a vyslyš mou upřímnou prosbu. Prosím Tě, Michaeli, přesekni svým mocným mečem všechna mentální a emocionální spojení, která se mnou byla navázána nebo která jsem já sama vytvořila, a též všechna vlákna strachu, manipulace a vysávání síly. Děkuji Ti.

Přivolání Archanděla Gabriela:
Buď pozdraven, andělský strážce Západu, Tvé jméno je Gabriel. Ty, který přinášíš transformaci dětem mystérií, anděli vzkříšení, milosti a míru. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou laskavou energií naděje a zrození. Pomoz mi, prosím, obracet své vědomí do vyšších úrovní a pociťovat každým okamžikem čistou, dávající lásku. Prosím, naplň mé srdce a srdeční čakru hojivou energií lásky a vyčisti všechny bloky a překážky v nich. Taktéž mi pomoz uvědomit si mou ženskou část bytosti, plně ji vnímat, rozvíjet a respektovat. Naplň mne svou esencí, abych transformovala můj strach ze změny a pocítila tak nekonečný klid, ale také odhodlání vykročit vstříc svým touhám duše. Děkuji.

Přivolání Archanděla Uriela:
Buď pozdraven, andělský strážce Severu, Tvé jméno je Uriel. Ty, který přinášíš sny a věštby, anděli přírody, psychických sil a učení. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou moudrostí a vhledem a pomáhej mi prosím poznávat, jakou sílu a svobodu přináší schopnost odpouštět. Pomoz mi probudit a pocítit mé vlastní Světlo a osvoboď mne od závislostí, projekcí ega a duchovní pýchy. Dej mi schopnost propojit v sobě Nebe se Zemí a veď mne na mé duchovní cestě. Děkuji12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information