Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 15 hostí Designed by:

Spirituální průvodci. Andělé a Archandělé PDF Tlačiť E-mail.

.


Spirituální průvodci. Andělé a Archandělé

 
Každý člověk má spirituální průvodce, které si přitahujeme podle úrovně světla. Jak se vyvíjíme, přitahujeme si nové průvodce. Náš průvodce je vždy spirituálně vyvinutější než jsme my. Poté, co se probudíme ze spánku duše a začneme se očišťovat, osvětlovat a více zaměřovat na to, co je opravdu podstatné, začneme ke své vibraci přitahovat vyšší průvodce. Vyšší průvodci jsou velmi čisté bytosti, které jsou speciálně vycvičeni, aby pomohly lidem naplnit jejich vizi. Vyšší průvodci jsou velmi čisté bytosti. Jsou speciálně vycvičeni, aby pomohly lidem naplnit jejich vizi. Čím jste vyvinutější, tím více průvodců máte. Pomáhají nám ve všech oblastech života. Můžete mít celou armádu pomocníků ve spirituálním světě. Čím jste vyvinutější, tím více průvodců máte. Ve spirituálním světě můžete mít celou armádu pomocníků.

Na Zem přicházejí vysoce vyvinuté bytosti, čekající a sledující lidi, aby zvýšili své vibrace, aby s nimi mohly navázat kontakt. Tyto bytosti nám přes lidi s vyšší vibrací chtějí předat vedení, moudrost a informace. Tyto bytosti mohou do určitého stupně snížit svou frekvenci a setkat se s námi, ale musíme být otevření a neustále se očišťovat, aby ke spojení došlo. Čím více máme v sobě světla, tím více vysokofrekvenčního vedení a informací přes nás prochází. Je třeba si být vědom svých fyzických a emočních omezení, uvědomovat si odpovědnost za svůj život a zůstávat po celou dobu uzemněný.

Andělé nás obklopují, podněcují nás, inspirují, dodávají odvahu, pomáhají nám, uhlazují nám cestu k vzestupu a pomáhají nám s praktickými problémy. Kolem nás je vždy anděl strážný, který nás vede a našeptává nám rady. V současné době máme kolem spoustu andělů. Většina lidí je nevidí, protože andělé mají vyšší vibrace. Jak zvyšujeme své vibrace, jsme si přítomnosti andělů více vědomi a necháváme se léčit pomocí božského světla. Někdy můžeme cítít, jak nám začínají na zádech růst éterická křídla.

Jeden muž byl hodně naštvaným mužem. Navštívil seminář s názvem Vnitřní klid, kde bylo řečeno, že pokud máme ve svém těle bolest nebo zranění, naše vnitřní dítě se nám pokouší dát zprávu, kterou jinak ignorujeme, a pokud neposloucháme zprávy našeho těla, nemůžeme zažít klid. Tento muž řekl terapeutce, že má zranění zad, které ho velmi bolí, a že toto zranění mu udělal někdo jiný. Nejprve mu vyjádřila soucit a poté vysvětlila, že ti, kdo na něj útočí, jsou vnějškovým zrcadlem způsobu, kterým na sebe útočí a tak zraňuje sám sebe. Tato informace jím otřásla, ale byl natolik otevřený, že tomu porozuměl. Nabídla mu dvě cesty - mohl se držet tohoto způsobu zranění, jeho bolesti a ztráty vnitřního klidu, nebo ji nechat odejít.

Ze semináře odcházel naštvaný. Doma o tom ještě přemýšlel. Najednou se v jeho obývacím pokoji objevilo světlo a před ním stál velký, zářící, krásný, zlatý anděl. Ukázal mu film jeho života, zejména jeho hororové dětství s násilnickým, na alkoholu závislým otcem. Vzpomněl si, jak se jako malý pokoušel před násilím chránit matku a byl za to bit, nebo když mu bylo 10 let, jak seděl s nohou v sádře, a jeho otec se ho pokoušel bít holí přes sádru. Jak se díval na tento film, cítil sílu, teplo a lásku anděla. Anděl mu řekl: " Nech bolest odejít. Nech to vše odejít." Poté se rozplakal. Druhý den na semináři se poprvé ve svém životě svěřil druhým se svou bolestí a utrpením ze svého dětství s otcem, který ho zneužíval. Po celý den cítil, jak s ním andělé pracují na tomto uvolnění. Po semináři odtud odcházel příjemný, milující, uvolněný muž bez bolesti zad.

Archandělé jsou krásné, světelné, obrovské bytosti s velkým soucitem a obrovskou mocí. Archandělé s námi pracují na individuální úrovni, a jiní archandělé mají na starosti velké projekty. Nikdy se nebojte je požádat o pomoc. V meditaci nebo ve spánku můžete navštívit jejich komnaty ve spirituální říši. Pokud o to požádáte, budou pracovat bez vaší vědomé účasti.

Archanděl Michael pracuje na modrém paprsku ochrany a podporuje funkci krční čakry. Dodává sílu a ochranu, svým mečem odděluje nízkofrekvenční entity, chrání proti útoku a zranění, posiluje boží vůli a víru.

Archanděl Jofiel pracuje na žlutém paprsku moudrosti a podporuje funkci korunní čakry. Přináší moudrost, pomáhá lidem udržet si víru, překonat neznalost, pýchu a úzkoprsé myšlení, pomáhá při vzdělávání a učení.

Archanděl Chamuel pracuje na růžovém paprsku lásky. Přináší lásku, soucit a odpuštění, rozněcuje plameny lásky, pomáhá při odpoutání se od minulosti a přeměně systémů přesvědčení.

Archanděl Gabriel pracuje na bílém paprsku očisty a podporuje činnost základní čakry. Přináší očistu, jasnost myšlení, radost, velkorysost, probuzení, řád a disciplínu.

Archanděl Rafael pracuje na zeleném paprsku rovnováhy a podporuje funkci třetího oka. Přináší léčení, hojnost a zdraví, pomáhá cestovatelům a dále léčitelům, aby měli vize a vhledy.

Archanděl Uriel pracuje na zlatém paprsku moudrosti a podporuje funkci solárního plexu. Přináší klid a sebevědomí, pomáhá lidem uvolňovat strach a pochopit jejich lekce.

Archanděl Zadkiel pracuje na fialovém paprsku přeměny a podporuje funkci čakry duše. Pomáhá přeměňovat staré a nepotřebné systémy a přináší radost a soucit, pomáhá při odpuštění, diplomacii a toleranci.

Archanděl Metatron pracuje na sytě zlatém paprsku vedení a podporuje funkci čakry hvězdná brána. Pomáhá pochopit pravdu a být upřímný k sobě a druhým.

Archanděl Mariel podporuje funkci čakry duše.

Archanděl Christiel podporuje funkci příčinné čakry a uklidňuje naši vyšší mysl.

Archanděl Sandalfon pracuje s čakrou Země.

Invokace. Uvádím zde invokace, které vám pomůžou se sladit s energií archandělů a přinést je do vaší aury.

"Invokuji Archanděla Michaela, aby mi stál po boku. Žádám tě, abys mě naplnil odvahou a silou a pomohl mi přivést mé skutky k uskutečnění. Žádám tě, abys svým mečem odseknul všechny mé negativní provazy a připoutanosti. Žádám tě, abych byla obklopena tvou tmavě modrou energií, aby do mé aury vstoupilo pouze to, co je nejvyšší a nejčistší světlo." Chvíli počkejte, aby mohl Archanděl Michael dokončit svou práci a říct vám, co potřebuje.

"Invokuji Archanděla Gabriela, aby mi stál po boku. Žádám tě, abys mě naplnil svou čistě bílou energií a přinesl mi vedení týkající se dalšího kroku mé cesty. Žádám tě, aby symboly mého životního poslání byly aktivovány a ukázány mi. Přines mi radost, velkorysost, jasnost, porozumění, štědrost a pořádek do mého života." Chvíli počkejte, aby mohl Archanděl Gabriel dokončit svou práci a říct vám, co potřebuje.

"Invokuji Archanděla Uriela, aby mi stál po boku. Žádám tě, abys mě naplnil svou čistě žlutou energií a pomohl mi urovnat ve svém životě všechny konflikty, abych se mohla navrátit do vnitřního klidu a vědomí rovnosti s ostatními. Uvolni všechny mé mentální a emoční okovy a uvolni všechny mé strachy." Chvíli počkejte, aby mohl Archanděl Uriel dokončit svou práci a říct vám, co potřebuje.

"Invokuji Archanděla Rafaela, aby mi stál po boku. Žádám tě, abys mě naplnil svou smaragdově léčivou energií a hojností. Žádám tě, abys mě chránil na mých cestách a naplň mou mysl spravedlností, pravdou a vizí." Chvíli počkejte, aby mohl Archanděl Rafael dokončit svou práci a říct vám, co potřebuje.

"Invokuji Archanděla Chamuela, aby mi stál po boku. Žádám tě, abys mě naplnil svou růžovou energií a pomohl najít soucit a odpuštění sobě a každému, koho jsem vědomě či nevědomě zranila. Žádám tě, abys mi pomohl otevřít srdce na osobní a vesmírné úrovni." Chvíli počkejte, aby mohl Archanděl Chamuel dokončit svou práci a říct vám, co potřebuje.

"Invokuji Archanděla Jofiela, aby mi stál po boku. Žádám tě, abys mě naplnil svou čistě bílou energií a moudrostí a podněcoval mou mysl, pomohl učit se a učit ostatní na té nejvyšší úrovni. Žádám tě, aby symboly moudrosti, které jsem nashromáždila po celé věky, byly aktivovány." Chvíli počkejte, aby mohl Archanděl Jofiel dokončit svou práci a říct vám, co potřebuje.

"Invokuji Archanděla Zadkiela, aby mi stál po boku. Žádám tě, abys mě naplnil svou fialovou energií a aby všechna má negativita byla rozpuštěna a uvolněna a nahrazena radostí, ohleduplností a tolerancí." Chvíli počkejte, aby mohl Archanděl Zadkiel dokončit svou práci a říct vám, co potřebuje.


Poznatky - A new light on Ascension - Diana Cooper. Fotka od Yvonne-Scouller12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information