Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Krása v hlave je dočasná.

Krása v srdci je večná.

Janko B.

Online

Máme online 15 hostí Designed by:

NEUSTÁLE VZDÁVEJ DÍKY - vložené 21.1.12 PDF Tlačiť E-mail

 

 

 


NEUSTÁLE VZDÁVEJ DÍKYKdyž po ránu posloucháte jak ptáci zpívají, máte nesmírný pocit míru a radosti. Zcela první věc, kterou ptáci dělají po svém probuzení na prahu svítání je, že otevírají svá srdíčka a zpívají svou píseň radosti a díkuvzdání. Díkuvzdání je jejich první myšlenka.


Tak jak se den po dni učíte žít blíže přírodě, bude se váš vztah ke Mně, k vašemu pánu a Bohu, stávat stále reálnější a stále radostnější.
Ptáci se nemusí učit lásce ke Mně a přijímat Mě jako svého Stvořitele, prostě o Mně vědí, jsou si toho vědomi a zpívají písně na Mou počest.
Ponořte se do obyčejných věcí života, vstřebávejte krásy kolem sebe. Až se stanete velice citlivými a vnímavými, budete vidět skutečně nádhernou věc i ve stéble trávy. Ale musíte otevřít oči a své Srdce, abyste byli schopni vnímat všechny mé zázraky kolem sebe.
"Ten, kdo má oči, ať se dívá a ten, kdo má uši, ať poslouchá."
Každý má oči a uši a přesto všichni vidí to, co mají před sebou úplně jinak.


Když něco považujete za samozřejmé, ať už je to osoba nebo věc, všichni zjistíte, že život i tento člověk nebo věc ztrácejí jiskru, stávají se mrtvými.
Když však přestanete považovat věci za samozřejmé, začnete se na ně dívat jinýma očima, uvidíte, že to, co se zdálo nudným a nezajímavým, ožilo, je to jiskření, třpyt, nádherný klenot, upřeně se na to zahledíte v údivu, budete s toho dotýkat se vší úctou, pozvednete své srdce a budete Mi děkovat, neboť víte a poznali jste, že všechny dobré a dokonalé dary jsou ode Mne.


Budete stát v úžasu jako dítě. Toto je cesta, kterou by se měl neustále ubírat život - plná divů a nádhery - a může být takový, když se naučíte vidět věci takové, jaké opravdu jsou, a nic nebudete považovat za samozřejmé.
Nikomu se nelíbí, když je u něho něco považováno za samozřejmé. Své děti nikdy nepovažuji za samozřejmost. Kráčejte v Mých šlépějích, žijte podle mě, pečujte o druhé, jako Já o ně pečuji. Pak bude život nový a stane se nádherným. Uvidíte, že vše má účel a že vše je naplánováno. Nic není nudné, nebo nezajímavé, neboť vaše oči jsou otevřené, vaše uši jsou otevřené, jste bdělí, dychtiví, hledáte krásu a tudíž ji na každém kroku nacházíte.


Krása je všude kolem pro ty, kteří chtějí vidět. Vybírejte vždy správně a do starého, hloupého, bezútěšného života vpouštějte stále méně omylů. Vykročte pevně vpřed do nového s hlavou pozdviženou v hluboké, hluboké vděčnosti a díkuvzdání.
Když budou vaše oči a uši otevřeny Mým zázrakům, budete skutečně žít nový život. Budete žít ve Mně.

Eileen Caddy

 

ŽIJETE TADY A TEDˇ
A SAMI ZA SEBE


Milovat sebe znamená přijmout se takoví jací jsme právě teď. Každý z nás je originál a je neopakovatelný, k jedné zkušenosti se každý z nás staví podle svých vlastních pocitů. Každý je velmi cenný člověk, bez ohledu na svou minulost, bez ohledu na Vaše myšlenky, které máte, bez ohledu na to kdo ve Vás věří a kdo ne. Každý žije svůj život, život sám podle svých postojů a svých prožitků, svých pocitů a svých zkušeností.
Každý se ve svém životě učí, roste, posouvá se, mění hodnoty života podle životních zkušeností, které se mu dějí.


Je jen na každém jedinci jak své zkoušky zvládne, jsme zodpovědní jen za sebe za svá rozhodnutí, protože život, který žijeme, je jen NÁŠ.
Nikdo nám nemůže rozmlouvat nebo nařizovat co a jak máme udělat, může nám jen poradit, ale rozhodnutí za změny a postoje ve svém životě máme my sami. Je to náš život.


Pokud nás někdo nutí, omezuje, svazuje, brání nám tak vlastně v našem vlastním vývoji a zastavuje nás.Pak se ale nikam nedostaneme, nic v životě nedokážeme, nikam se neposouváme. Máme právo svobodné volby, ale také za ni jsme sami zodpovědni.
Zodpovědnost za to co žijeme máme my a nemůžeme se pak na druhé vymlouvat že nám v tom či onom bránili, nebo jsme to či ono neudělali kvůli druhým, je to opět naše volba a za ni neseme my sami zodpovědnost.


Nemáme se nikým a ničím nechat svazovat, ale také my nemáme druhým bránit být sami sebou, neboť každý se ubírá svou vlastní cestou a má své vlastní tempo.
Nikdy nikoho neovlivňujme, jen pokud on sám prosí o radu buďme nápomocni, ale nechejme jednat a rozhodnout člověka samého, neboť všichni jsme sami sebou. Sami rosteme, sami se vyvíjíme, sami se rozhodujeme, sami jsme za sebe zodpovědní. Všichni lidé jsou hodnotní, nádherní a jedineční. A mají právo žít podle sebe.
Jsme tu sami za sebe - sami jsme přišli sami jednou odcházet budeme,.
Máme se jen naučit žít lásku, porozumění, soucit a pomoc bližnímu, pokud o ní stojí.
Máme se také naučit milovat sami sebe, ustát si sami sebe, vážit si sami sebe.
Ne hodnotit druhé, neovlivňovat je, nenutit je k ničemu, i kdyby to byli na naši nejbližší, nemáme právo je měnit, jen být třeba příkladem, vlastním životem, nebo přístupem k životu.


Každý si volí svou cestu sám. Je jeho, ne naše.
Smyslem všeho co jste až doposud prožili, bylo naučit Vás něco víc o tom, jak si tvořit ve svém životě štěstí, radost a hlavně lásku.


Jednou z cest jak víc milovat sebe sama, je přestat se porovnávat s ostatními, přestat se hodnotit. K sebelásce patří víra v sebe, důvěra v to, kdo jste, a ochota podle toho jednat. Nestačí svou víru a důvěru jen cítit, potřebujete ji prožívat také ve svém vnějším světě. Jste fyzickou bytostí a Vaše radost pramení z toho, že kolem sebe vidíte věci odrážející Vaší vnitřní krásu - co teda kolem sebe vidíte? Jak žijete? Je to obraz vašeho vnitřního rozpoložení. Vašeho naladění, stejné přitahuje stejné, co tedy žijete, jaké lidi potkáváte? To je Váš odraz Vás samých.


Jste nespokojeni s okolím?
- pak je to Vaše vnitřní nespokojenost.
Jste dotčeni lidmi kolem Vás? Jak se k Vám chovají, jak na Vás působí? - pak je to odraz Vás samých, Vaše chování k nim.
Jste smutní cítíte se osamoceni? - pak je to Váš vnitřní smutek, radost kterou neumíte dát.


Chybí Vám objetí, pohlazení, radost spokojenost?
- pak je to nedostatek lásky k sobě, nedostatek radosti z toho co máme, co žijete! Chybí Vám vděčnost, protože člověk má a žije to co si sám připravil. Proč Vás to teda tíží jak žijete? Nehledejte kolem začněte u sebe.
To jak žijete, vše je odměna za to, že jste si věřili a jednali tak, že jste následovali svou cestu a vizi svými činy. Nesete následky vlastních myšlenek slov i skutků, jaké tedy jsou?


ŽITÍ LÁSKY , RADOSTI, VDEČNOSTI ,žití sebelásky je jednat podle toho, mluvit tak s lidmi a vytvořit si na světě své nebe na zemi pro sebe a lidi kolem sebe. Nestačí lásku jen dávat a vyzařovat, milovat sebe sama znamená lásku také přijímat. Když rozdáváte lásku, radost štěstí, pak se to vše vrací k Vám. Přijměte to, co sami dáváte také od ostatních.


Milovat se znamená překročit kruh viny. Nemanipulovat s lidmi a nechat jim jejich svobodu. Když jim necháte právo udělat si se svým životem co se jim líbí, můžete mít zpočátku pocit, že jste ztratili svůj vliv. Najdete však úplně novou úroveň vzájemné upřímnosti a láska, která by bez vaší odvahy a ochoty vzdát se kontroly nebyla možná.


Důležité je také odpuštění. Někteří z vás si stále připomínáte staré věci a znovu zažíváte zlobu. Zlobíte se možná na sebe, nebo na někoho kdo vás zklamal. Když lpíte na čemkoliv co vám ublížilo, co se Vás dotklo, na zlobě, uraženosti, na negativním pocitu vůči druhému - ubližujete tím hlavně sobě. Ostatní se k vám budou chovat tak, jak se chováte sami k sobě. Nečekejte, až vás lidé začnou respektovat a chovat se k vám pozitivněji. Nezačnou, dokud se tak nezačnete chovat sami k sobě. Nemusíte zůstávat mezi lidmi, kteří vás nerespektují, neváží si vás a nejednají s vámi pěkně. Nemusíte setrvávat tam, kde se necítíte dobře, dejte sobě svobodu, - svobodu Ducha!


Pokud se přeci ocitnete ve společnosti, kde se necítíte dobře, nehodnoťte, buďte velkorysí a slušní, otevření a upřímní. Pamatujte, že úcta a láska má přednost. Nepotřebujete se na druhé zlobit a domáhat se svých práv, protože tím vyvoláte vzájemný boj o moc.
Vaše vztahy s druhými mohou být jen tak dobré, jak dobrý je jejich vztah k sobě samým. Nevědí někdy jak milovat sebe sama, jak tedy mohou milovat vás? I kdyby jste se snažili sebevíc a dělali sebelepší věci, nemohou vám dát lásku, kterou hledáte. Klíček dobrým pocitům z chování druhých je odpuštění a přání druhým lásku opravdově a čistě, upřímně a bezpodmínečně!


Když mluvíte s lidmi způsobem vyjadřujícím úctu, slušnost máte vždy lepší pocit ze sebe sama. Možná jste si všimli, že když dáte průchod své zlobě nebo ublíženosti, abyste se zbavili vnitřního napětí, bylo vám nakonec často ještě hůř. Přinejmenším ve Vás zůstal pocit nedokončenosti. Nemůžete s něčeho odejít, dokud to neuděláte s láskou. Situace, jež opouštíte v hněvu, vás čekají k dokončení v budoucnosti. Nemusí to být s tím samým člověkem, nicméně vytvoříte si podobnou situaci s podobným člověkem, abyste měli možnost vyřešit ji s láskou a v míru.
Je důležité respektovat druhé.. Buďte ochotni vidět jejich potřeby a přání, jejich lepší stránky. Jejich Božskou podstatu!

Milujte sebe a milujte vše, co Vám život přináší.
Radujte se a buďte šťastni v každou chvíli života.
Opouštějte s láskou a odpuštěním chvíle smutné a bolavé.
A hlavně buďte upřímní, pokorní a tvořiví!
Neboť vše, co ve Vašem životě žijete je Vaším výtvorem.
Co si připravíte, co si nachystáme, to pak žijete.
Je to Váš výtvor, jsou to Vaše myšlenky, slova i skutky.
A pokud nejste šťastni, hledejte v sobě kde se stala chyba!
Je to jen Váš život, tak jej opravdově žijte!


S láskou v lásce pro lásku Iva B. 11.1.1012


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

 


 

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – január 2012

Milovaní priatelia. Sme naplnení šťastím, že spoločne začíname tvoriť novú realitu lásky. Realitu, o akej človek zatiaľ len sníval. Každý váš krok, aj keď nesmelý, dáva ľudstvu väčšiu nádej ukotviť bezpodmienečnú lásku nie len v srdci, ale aj vo vašej spoločnosti.

Smejte sa, radujte sa, tancujte, spievajte.  Matka Zem – Gaia vstúpila s vami do vyšších vibrácií. Dáva vám ešte viac lásky. Uvoľnili sa ďalšie energie, ktoré vám dokážu pomôcť v prekonaní vašich osobných prekážok. Všetko teraz záleží len na vašom chcení. Zmenil sa aj váš časopriestor. Ste v Tu a teraz. Všetko sa odohráva ihneď. Ak  žijete so strachom, tak to sa znásobuje a tvorí sa naďalej.  Pokiaľ  s láskou, tak to sa vám tvorí, premieta sa do vášho bytia.

Nebojte sa tvoriť cez lásku. Prijmite zodpovednosť za vašu existenciu v láske a nečakajte, že to niekto za vás vyrieši. „Niekto“,  vám môže radiť, našepkávať, dávať vám energiu, silu aby ste to urobili, dokázali prekonať postupne všetky vaše prekážky. Nakoniec ten prvý krok aj tak ostane len a len na vás.

Ako môžete získať energiu lásky jednoduchým spôsobom? Už sme vám to napísali, ale zopakujeme vám to s radosťou. Smejte sa od srdca, spontánne a často. Vibrácia smiechu prechádza od srdca cez celé telo, nevynechá ani jednu bunku. Rovnako prežiari vaše čakry a auru. Spontánna láskyplná radosť, vám dodá silu ďalej pokračovať a zároveň vás aj ochráni pred nízkymi vibráciami. Tanec a spev sú partneri a dokážu vás nie len očistiť, nabudiť, ale aj chrániť. Pokiaľ sa chcete naučiť niečo nové, krásne a hlavne užitočné, využite možnosť absolvovať semináre, kurzy intuitívneho tanca a vytvorte si tanečné ale aj mantrické kruhy.  Budú to vaše ostrovy bezpodmienečnej lásky, kde vždy nájdete silu na prekonanie vašich transformačných prekážok.

V tomto roku 2012, bude veľmi dôležité, aby ste prekonali strach z emócií a rozprávali o svojich pocitoch. Nie je to egoistické ak niekomu poviete aj to, čo vás zarmucuje, ťaží. Aspoň sa dozviete, čo môžete od neho očakávať, otvoria sa vám oči, odložíte si okuliare zvané ilúzia. Vieme, pravda niekedy bolí, ale to len preto, nakoľko obsahuje veľa vašich očakávaní. Tie tak tiež treba poslať preč. Bezpodmienečná láska neobsahuje žiadne ilúzie, ani očakávania. Je to stav srdca, kedy dávate ale aj prijímate rovnakú kvalitu lásky. Ak je to inak, vzniká disharmónia.

Určite ste zistili, že pozitívne zmeny sa dejú okolo vás aj v iných oblastiach. Možno máte väčšiu chuť na čaj, zeleninu, ovocie, polievky na čistú obyčajnú vodu. To znamená, že ste postúpili ďalej v komunikácii s dušou. Lepšie cítite jej potreby a takouto formou rýchlejšie vyplavujete zo seba nežiaduce veci.  Podvedome prečisťujete vlastný telesný chrám. Je to veľmi potrebné, s ohľadom na vašu energetickú krištalickú mriežku, energetický chrám, ktorá sa tak tiež zmení, ak budete dostatočne prečistení.

Každá zmena vo vás prináša nové možnosti rýchlejšieho napredovania. Pokiaľ ste už absolvovali kurzy Reiki, Shamballa a podobné,  využívajte ich potenciál čím viac vo svoj prospech. Dostali ste ich ako pomôcky, urýchľovače v transformačnom procese. Čím častejšie ich budete používať, tím rýchlejšie sa zbavíte negatívnych  nánosov minulosti, pocítite a pochopíte potreby vášho Vyššieho Ja, uvoľníte staré myšlienkové formy, psychické bloky, vyliečite rany duše. O to rýchlejšie si spomeniete na vaše minulé životy, životný plán, odkiaľ ste, prečo ste tu, aké nadania máte. Niektorí z vás za posledné mesiace začali tvoriť úžasným spôsobom. Robia to, čo doteraz nerobili. Vedeli, že by mali niečo robiť, no nevedeli čo a ako. Bola to ako hmla, ktorá sa zrazu rozplynula a do ich života vstúpilo nové svetlo.

Práve tento úspech, malý vzostup im umožnil sa zbaviť ďalšieho stresu v ich existenciách. Oveľa väčšími dúškami prijímajú svetlo poznania, prekonávajú už zabudnuté, veľmi hlboko uložené traumy, posledné skúšky pred vzostupom. Rovnako aj vy milovaní priatelia, zbavte sa stresu, nestrebávajte ho do seba. Ak máte nejaký problém, dajte si otázku, čo mi tento problém naznačuje, kam ma vedie? Buďte k sebe úprimný a prijmite odpoveď ktorá k vám prichádza. V týchto prípadoch môžete na pomoc volať aj nás, vašich duchovných pomocníkov, anjelov, archanjelov, strážneho anjela, vesmír, Gaiu. Určite vám pošepkáme, naznačíme, pošleme vám niekoho, aby vám poradil. Alebo si otvorte nejakú duchovnú knihu intuitívne na nejakej strane, kde nájdete slovo, vetu, myšlienku, ktorá vám pomôže.

Niektorí z vás máte doma aj iných pomocníkov. Poďakujte sa im za ich bezpodmienečnú lásku, ktorú vám dávajú. Sú rovnako vašimi učiteľmi. Ukazujú vám, ako na to. Neviete o ktorých pomocníkov vám teraz hovoríme? Sú to vaši milovaní štvornohí priatelia, speváci najkrajších árií. Je im to jedno či máte dobrú, alebo zlú náladu. Rovnako vás milujú stále v Tu a Teraz.

Nakoniec sa chceme poďakovať všetkým dušičkám, ktoré prakticky využívajú našu energiu na liečenie. Robíte nám radosť. Pracujte s ňou stále, využívajte ju aj v maličkostiach. Viete veľmi dobre, že vtedy pracujeme spoločne. Sme ako jedna veľká rodina. Tešíme sa na naše opätovné stretnutia s vami či už v meditáciách, alebo priamo, ktorí ste nastúpili na vyšší stupeň videnia.

Milujeme vás priatelia.

 

 

{phocadownload view=youtube|url=http://www.youtube.com/watch?v=oxYHMbNIhPw&feature=related}

 

Posolstvo jednorožcov – január 2012


Milovaní priatelia. Sme naplnení šťastím, že spoločne začíname tvoriť novú realitu lásky. Realitu, o akej človek zatiaľ len sníval. Každý váš krok, aj keď nesmelý, dáva ľudstvu väčšiu nádej ukotviť bezpodmienečnú lásku nie len v srdci, ale aj vo vašej spoločnosti.

Smejte sa, radujte sa, tancujte, spievajte.  Matka Zem – Gaia vstúpila s vami do vyšších vibrácií. Dáva vám ešte viac lásky. Uvoľnili sa ďalšie energie, ktoré vám dokážu pomôcť v prekonaní vašich osobných prekážok. Všetko teraz záleží len na vašom chcení. Zmenil sa aj váš časopriestor. Ste v Tu a teraz. Všetko sa odohráva ihneď. Ak  žijete so strachom, tak to sa znásobuje a tvorí sa naďalej.  Pokiaľ  s láskou, tak to sa vám tvorí, premieta sa do vášho bytia.

Nebojte sa tvoriť cez lásku. Prijmite zodpovednosť za vašu existenciu v láske a nečakajte, že to niekto za vás vyrieši. „Niekto“,  vám môže radiť, našepkávať, dávať vám energiu, silu aby ste to urobili, dokázali prekonať postupne všetky vaše prekážky. Nakoniec ten prvý krok aj tak ostane len a len na vás.

Ako môžete získať energiu lásky jednoduchým spôsobom? Už sme vám to napísali, ale zopakujeme vám to s radosťou. Smejte sa od srdca, spontánne a často. Vibrácia smiechu prechádza od srdca cez celé telo, nevynechá ani jednu bunku. Rovnako prežiari vaše čakry a auru. Spontánna láskyplná radosť, vám dodá silu ďalej pokračovať a zároveň vás aj ochráni pred nízkymi vibráciami. Tanec a spev sú partneri a dokážu vás nie len očistiť, nabudiť, ale aj chrániť. Pokiaľ sa chcete naučiť niečo nové, krásne a hlavne užitočné, využite možnosť absolvovať semináre, kurzy intuitívneho tanca a vytvorte si tanečné ale aj mantrické kruhy.  Budú to vaše ostrovy bezpodmienečnej lásky, kde vždy nájdete silu na prekonanie vašich transformačných prekážok.

V tomto roku 2012, bude veľmi dôležité, aby ste prekonali strach z emócií a rozprávali o svojich pocitoch. Nie je to egoistické ak niekomu poviete aj to, čo vás zarmucuje, ťaží. Aspoň sa dozviete, čo môžete od neho očakávať, otvoria sa vám oči, odložíte si okuliare zvané ilúzia. Vieme, pravda niekedy bolí, ale to len preto, nakoľko obsahuje veľa vašich očakávaní. Tie tak tiež treba poslať preč. Bezpodmienečná láska neobsahuje žiadne ilúzie, ani očakávania. Je to stav srdca, kedy dávate ale aj prijímate rovnakú kvalitu lásky. Ak je to inak, vzniká disharmónia.

Určite ste zistili, že pozitívne zmeny sa dejú okolo vás aj v iných oblastiach. Možno máte väčšiu chuť na čaj, zeleninu, ovocie, polievky na čistú obyčajnú vodu. To znamená, že ste postúpili ďalej v komunikácii s dušou. Lepšie cítite jej potreby a takouto formou rýchlejšie vyplavujete zo seba nežiaduce veci.  Podvedome prečisťujete vlastný telesný chrám. Je to veľmi potrebné, s ohľadom na vašu energetickú krištalickú mriežku, energetický chrám, ktorá sa tak tiež zmení, ak budete dostatočne prečistení.

Každá zmena vo vás prináša nové možnosti rýchlejšieho napredovania. Pokiaľ ste už absolvovali kurzy Reiki, Shamballa a podobné,  využívajte ich potenciál čím viac vo svoj prospech. Dostali ste ich ako pomôcky, urýchľovače v transformačnom procese. Čím častejšie ich budete používať, tím rýchlejšie sa zbavíte negatívnych  nánosov minulosti, pocítite a pochopíte potreby vášho Vyššieho Ja, uvoľníte staré myšlienkové formy, psychické bloky, vyliečite rany duše. O to rýchlejšie si spomeniete na vaše minulé životy, životný plán, odkiaľ ste, prečo ste tu, aké nadania máte. Niektorí z vás za posledné mesiace začali tvoriť úžasným spôsobom. Robia to, čo doteraz nerobili. Vedeli, že by mali niečo robiť, no nevedeli čo a ako. Bola to ako hmla, ktorá sa zrazu rozplynula a do ich života vstúpilo nové svetlo.

Práve tento úspech, malý vzostup im umožnil sa zbaviť ďalšieho stresu v ich existenciách. Oveľa väčšími dúškami prijímajú svetlo poznania, prekonávajú už zabudnuté, veľmi hlboko uložené traumy, posledné skúšky pred vzostupom. Rovnako aj vy milovaní priatelia, zbavte sa stresu, nestrebávajte ho do seba. Ak máte nejaký problém, dajte si otázku, čo mi tento problém naznačuje, kam ma vedie? Buďte k sebe úprimný a prijmite odpoveď ktorá k vám prichádza. V týchto prípadoch môžete na pomoc volať aj nás, vašich duchovných pomocníkov, anjelov, archanjelov, strážneho anjela, vesmír, Gaiu. Určite vám pošepkáme, naznačíme, pošleme vám niekoho, aby vám poradil. Alebo si otvorte nejakú duchovnú knihu intuitívne na nejakej strane, kde nájdete slovo, vetu, myšlienku, ktorá vám pomôže.

Niektorí z vás máte doma aj iných pomocníkov. Poďakujte sa im za ich bezpodmienečnú lásku, ktorú vám dávajú. Sú rovnako vašimi učiteľmi. Ukazujú vám, ako na to. Neviete o ktorých pomocníkov vám teraz hovoríme? Sú to vaši milovaní štvornohí priatelia, speváci najkrajších árií. Je im to jedno či máte dobrú, alebo zlú náladu. Rovnako vás milujú stále v Tu a Teraz.

Nakoniec sa chceme poďakovať všetkým dušičkám, ktoré prakticky využívajú našu energiu na liečenie. Robíte nám radosť. Pracujte s ňou stále, využívajte ju aj v maličkostiach. Viete veľmi dobre, že vtedy pracujeme spoločne. Sme ako jedna veľká rodina. Tešíme sa na naše opätovné stretnutia s vami či už v meditáciách, alebo priamo, ktorí ste nastúpili na vyšší stupeň videnia.

Milujeme vás priatelia.

 

Správu prijal: Ján Bálint 3.1.2012

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

 

 


 

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – január 2012

Milovaní priatelia. Sme naplnení šťastím, že spoločne začíname tvoriť novú realitu lásky. Realitu, o akej človek zatiaľ len sníval. Každý váš krok, aj keď nesmelý, dáva ľudstvu väčšiu nádej ukotviť bezpodmienečnú lásku nie len v srdci, ale aj vo vašej spoločnosti.

Smejte sa, radujte sa, tancujte, spievajte.  Matka Zem – Gaia vstúpila s vami do vyšších vibrácií. Dáva vám ešte viac lásky. Uvoľnili sa ďalšie energie, ktoré vám dokážu pomôcť v prekonaní vašich osobných prekážok. Všetko teraz záleží len na vašom chcení. Zmenil sa aj váš časopriestor. Ste v Tu a teraz. Všetko sa odohráva ihneď. Ak  žijete so strachom, tak to sa znásobuje a tvorí sa naďalej.  Pokiaľ  s láskou, tak to sa vám tvorí, premieta sa do vášho bytia.

Nebojte sa tvoriť cez lásku. Prijmite zodpovednosť za vašu existenciu v láske a nečakajte, že to niekto za vás vyrieši. „Niekto“,  vám môže radiť, našepkávať, dávať vám energiu, silu aby ste to urobili, dokázali prekonať postupne všetky vaše prekážky. Nakoniec ten prvý krok aj tak ostane len a len na vás.

Ako môžete získať energiu lásky jednoduchým spôsobom? Už sme vám to napísali, ale zopakujeme vám to s radosťou. Smejte sa od srdca, spontánne a často. Vibrácia smiechu prechádza od srdca cez celé telo, nevynechá ani jednu bunku. Rovnako prežiari vaše čakry a auru. Spontánna láskyplná radosť, vám dodá silu ďalej pokračovať a zároveň vás aj ochráni pred nízkymi vibráciami. Tanec a spev sú partneri a dokážu vás nie len očistiť, nabudiť, ale aj chrániť. Pokiaľ sa chcete naučiť niečo nové, krásne a hlavne užitočné, využite možnosť absolvovať semináre, kurzy intuitívneho tanca a vytvorte si tanečné ale aj mantrické kruhy.  Budú to vaše ostrovy bezpodmienečnej lásky, kde vždy nájdete silu na prekonanie vašich transformačných prekážok.

V tomto roku 2012, bude veľmi dôležité, aby ste prekonali strach z emócií a rozprávali o svojich pocitoch. Nie je to egoistické ak niekomu poviete aj to, čo vás zarmucuje, ťaží. Aspoň sa dozviete, čo môžete od neho očakávať, otvoria sa vám oči, odložíte si okuliare zvané ilúzia. Vieme, pravda niekedy bolí, ale to len preto, nakoľko obsahuje veľa vašich očakávaní. Tie tak tiež treba poslať preč. Bezpodmienečná láska neobsahuje žiadne ilúzie, ani očakávania. Je to stav srdca, kedy dávate ale aj prijímate rovnakú kvalitu lásky. Ak je to inak, vzniká disharmónia.

Určite ste zistili, že pozitívne zmeny sa dejú okolo vás aj v iných oblastiach. Možno máte väčšiu chuť na čaj, zeleninu, ovocie, polievky na čistú obyčajnú vodu. To znamená, že ste postúpili ďalej v komunikácii s dušou. Lepšie cítite jej potreby a takouto formou rýchlejšie vyplavujete zo seba nežiaduce veci.  Podvedome prečisťujete vlastný telesný chrám. Je to veľmi potrebné, s ohľadom na vašu energetickú krištalickú mriežku, energetický chrám, ktorá sa tak tiež zmení, ak budete dostatočne prečistení.

Každá zmena vo vás prináša nové možnosti rýchlejšieho napredovania. Pokiaľ ste už absolvovali kurzy Reiki, Shamballa a podobné,  využívajte ich potenciál čím viac vo svoj prospech. Dostali ste ich ako pomôcky, urýchľovače v transformačnom procese. Čím častejšie ich budete používať, tím rýchlejšie sa zbavíte negatívnych  nánosov minulosti, pocítite a pochopíte potreby vášho Vyššieho Ja, uvoľníte staré myšlienkové formy, psychické bloky, vyliečite rany duše. O to rýchlejšie si spomeniete na vaše minulé životy, životný plán, odkiaľ ste, prečo ste tu, aké nadania máte. Niektorí z vás za posledné mesiace začali tvoriť úžasným spôsobom. Robia to, čo doteraz nerobili. Vedeli, že by mali niečo robiť, no nevedeli čo a ako. Bola to ako hmla, ktorá sa zrazu rozplynula a do ich života vstúpilo nové svetlo.

Práve tento úspech, malý vzostup im umožnil sa zbaviť ďalšieho stresu v ich existenciách. Oveľa väčšími dúškami prijímajú svetlo poznania, prekonávajú už zabudnuté, veľmi hlboko uložené traumy, posledné skúšky pred vzostupom. Rovnako aj vy milovaní priatelia, zbavte sa stresu, nestrebávajte ho do seba. Ak máte nejaký problém, dajte si otázku, čo mi tento problém naznačuje, kam ma vedie? Buďte k sebe úprimný a prijmite odpoveď ktorá k vám prichádza. V týchto prípadoch môžete na pomoc volať aj nás, vašich duchovných pomocníkov, anjelov, archanjelov, strážneho anjela, vesmír, Gaiu. Určite vám pošepkáme, naznačíme, pošleme vám niekoho, aby vám poradil. Alebo si otvorte nejakú duchovnú knihu intuitívne na nejakej strane, kde nájdete slovo, vetu, myšlienku, ktorá vám pomôže.

Niektorí z vás máte doma aj iných pomocníkov. Poďakujte sa im za ich bezpodmienečnú lásku, ktorú vám dávajú. Sú rovnako vašimi učiteľmi. Ukazujú vám, ako na to. Neviete o ktorých pomocníkov vám teraz hovoríme? Sú to vaši milovaní štvornohí priatelia, speváci najkrajších árií. Je im to jedno či máte dobrú, alebo zlú náladu. Rovnako vás milujú stále v Tu a Teraz.

Nakoniec sa chceme poďakovať všetkým dušičkám, ktoré prakticky využívajú našu energiu na liečenie. Robíte nám radosť. Pracujte s ňou stále, využívajte ju aj v maličkostiach. Viete veľmi dobre, že vtedy pracujeme spoločne. Sme ako jedna veľká rodina. Tešíme sa na naše opätovné stretnutia s vami či už v meditáciách, alebo priamo, ktorí ste nastúpili na vyšší stupeň videnia.

Milujeme vás priatelia.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information