Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 11 hostí Designed by:

Otevřít se přijímání - vložené 19.1.2012 PDF Tlačiť E-mail

 

 

 Otevřít se přijímání
Představte si, chcete-li, že jste král a vaše pokladnice jsou plné. Máte takové bohatství, že nevíte, kde začít rozdávat dřív. Lidé ve vašem království chodí a povídají si, jak jsou chudí, ale když jim nabídnete své peníze, dělají, jako by vás neviděli nebo hledají, co je na vaší nabídce špatného.
Dívám se a všude vidím plné sklady - neotevřené, nevyu¬žité nebo dokonce neviděné. Asi jste slyšeli spojení "nebe na zemi". Můžete ho mít. Nemůže vám v tom zabránit nic než vaše schopnost o to poprosit a přijmout to. O jaké sklady jde? Co všechno v nich je, co bychom rádi vydali?
Je to především láska. Vyšší duchovní bytosti - "My neměříme růst stejně jako vy (postupem v kariéře, větším výdělkem a podobně). Díváme se na duchovní vývoj, k němuž patří radost, láska k sobě sama, umění přijímat, změna negativního v pozitivní, zušlech¬ťování ega, ochota otevřít se novému nebo schopnost spolu¬pracovat na společném díle."Lásky je všude veliká hojnost je jí jako vzduchu, který dýcháte

Prosíte o lásku? Čím více dáváte a přijímáte lásku, tím více duchovně rostete. Kdykoliv se soustředíte na něco, co nefunguje, nebo přemýšlíte o někom, kdo vás nemiluje, jste jako člověk, který se odvrací od králových peněz. Vždycky máte možnost vzpomínat na období, kdy jste byli milováni, před¬stavovat si budoucnost plnou hojnosti a podílet se tak a brát si z duchovního bohatství.
Na co obvykle myslíte? Každý nádech vás vynáší do světa esencí, odkud se tvoří formy, a s každým výdechem posíláte svá přání do světa. Kdykoliv dokážete uvidět lásku, kterou máte, rozšíříte ji. Jeden ze zákonů přijímání říká, že kdykoli poznáte, že jste něco dostali, ještě víc si to ve svém životě roz¬šíříte a pokaždé, když něco neoceníte, bude velmi těžké po¬slat vám víc.
Čím více se soustředíte na to špatné, tím více špatného si ve svém životě tvoříte; tím více to proniká i do oblastí vašeho života, které dříve dobře fungovaly. Čím více se soustředíte na to, co je na vašem životě dobré a co se vám daří, tím lépe se vám povede i v ostatních oblastech. A stejné je to s přijí¬máním. Čím více uvidíte a oceníte, co všechno dostáváte, tím více budete mít.
Jsou dva typy přání: přání vaší osobnosti a přání vaší duše.Co jsou přání vaší duše?

Přání duchovně růst je přáním duše, stejně jako prosba o vyšší poslání: o vyjasnění, lásku nebo soustředěnost. Touha najít svou vyšší cestu nebo mít ve svém životě více světla jsou také přání duše.
Žádosti osobnosti bývají svrchním ošacením pro přání duše. Jsou obvykle konkrétnější, jako například žádost o nové auto nebo jiné hmotné předměty. Budete-li ochotni dívat se na hlubší motivaci za tím kterým přáním a uvědomíte-li si, co čekáte, že danou věcí získáte, otevřete si daleko více cest a možných forem, ve kterých to k vám může přijít.
Žádosti osobnosti jsou velmi specifické, takže Vesmíru trvá často déle, než najde cesty, jak vám žádanou věc přinést. Kdybyste však namísto peněz žádali spíše o to, co vám tyto peníze mají přinést, třeba o více bezpečí, příležitost cestovat, možnost vzít si v práci volno nebo o lehké splácení měsíčních účtů - to vše se vám dá donést snadněji než peníze.Učit se přijímat znamená učit se žádat spíše o esenci toho, co chcete, než o konkrétní formu

Vesmír vám často přinese přesně to, oč žádáte, a vy zjistíte, že to vlastně není to, co chcete. To je velké plýtvání časem. Dřív než řeknete, že něco chcete, ptejte se: "Mohl/a bych své přání formulovat šířeji nebo přesněji?"
Řeknete-li: "Chci, aby mě tento člověk miloval," nebo "Chci, aby mi ten a ten člověk přinášel radost," velmi jste Vesmíru omezili možnosti dát vám, co chcete, zejména pokud vás tito lidé nemilují a nepřinášejí vám radost. Když si ale řek¬nete: "Jsem otevřený/á přijmout do svého života ženu/muže, která/ý mne bude milovat," získáte to mnohem snadněji, pro¬tože nejste upnutí na formu (na jednoho konkrétního člo¬věka), ale ptáte se spíše po esenci (lásce a radosti).
Když chcete, aby se vám něco objevilo v jedné konkrétní podobě, může to trvat déle, než když necháte Vesmír kouzlit a dělat zázraky a vyplnit vám spíše přání duše než žádosti osobnosti. K tomu je často zapotřebí umět se odpoutat a dát věcem volný průběh.
Možná se vám už stalo, že jste si něco představovali a pak se vám to splnilo. Jenže mnozí z vás nevíte, jak opustit to staré, co máte, a jak se otevřít novému. Chcete-li dostávat, buďte ochotní otevírat se novým formám.
Máte-li ve svém životě změť různých vztahů, nebo trávíte-li většinu svého času ve vztahu, který vás neuspokojuje, nezbývá už pro jiný, nějaký lepší vztah ve vašem životě žádné místo. Žádáte-li o více peněz, ale všechen svůj čas trávíte rozdáváním svých služeb nebo nevýdělečnými aktivitami, bude mnohem složitější si peníze přitáhnout.Chcete-li si vytvořit to, oč žádáte, buďte ochotní dělat věci, do kterých vás vede vaše duše.

Když o něco požádáte, začnete pak často procházet řadou nečekaných změn, které vás mají na danou věc připravit. Potřebujete možná změnit svůj přístup. Možná máte nějaké názory, které vytvářejí energetické bloky znemožňující vám přitáhnout si žádaný dar. Vesmír vám hned pošle různé situ¬ace, které vám dají příležitost otevřít se a změnit svůj přístup, abyste tak mohli mít to, co chcete.
Abyste mohli mít to, oč žádáte, musíte se někdy něčeho vzdát. Možná se potřebujete vzdát nějakého přítele nebo myš¬lenky, neužitečné aktivity nebo příliš velkého strachu. Není to proto, že by vás Vesmír chtěl trestat nebo ztěžovat vám cestu, ale protože máte uvnitř jemného a milujícího učitele, který vám chce dát cokoliv, až když jste na to připravení a přispěje to k vašemu nejvyššímu dobru.
Nemusíte například hned dostat větší sumu peněz, pokud nejste připravení ji zvládnout. Vaše vyšší já vám možná nej¬dříve připraví mnoho lekcí, ve kterých budete moci změnit a posunout své názory, aby tak peníze, které přijdou, opravdu přispěly k vašemu růstu. Žádáte-li o věci egoisticky, Vesmír vás na ně vždycky nejprve připraví, aby vás nepoškozovaly, až je budete mít. Mnohé z žádostí o slávu a velké peníze v pod¬statě nejsou k užitku vaší duše, a mohou být proto pozdrženy.
Když se rozhlížíme po lidských myslích, jsme smutní z toho, o jak málo žádáte. Vidíme omezený záběr vašich myš¬lenek, kdy se díváte spíše do dlaně, místo abyste mířili k výši¬nám.Jsou cesty jak mít ve svém životě víc.

Jednou z nich je používat svou představivost, protože představivost je velký dar, kterým jste byli obdařeni. Kdykoliv si cokoliv představujete, jděte ještě dál - představte si něco ještě lepšího! Ať chcete cokoliv - dům, přítele, milence, jaký¬koliv vztah, auto či pohodový život - fantazírujte o tom, rozši¬řujte svou vizi.
Fantazie mohou ukazovat na vaše vyšší poslání. Mnohé z představ, které se nejčastěji objevují ve vaší fantazii (včetně těch, od nichž se cítíte na hony vzdálení), jsou totiž obrazy va¬šeho vyššího poslání a života, jakým budete žít, až jej dosáh¬nete.
O co můžete žádat? Můžete žádat o duchovní růst a více světla, protože to je všeobecná prosba, kterou vaše duše vyu¬žije, aby vám mohla přinést mnoho nečekaných darů. (Až k vám tyto dary přijdou, budete je chtít vidět a ocenit.)Důvěřujte v sebe a věřte, že můžete vytvořit, cokoliv chcete.

Budete-li si věřit a necháte odejít vzpomínky na období svého života, kdy se vám nedařilo, pomůže vám to otevřít se větší hojnosti. Když už musíte myslet na minulost, myslete na doby, kdy jste byli silní a tvořiví. Jděte do svého srdce a ptejte se, jestli cítíte, že si zasloužíte všechnu tu radost a lásku, která vás čeká na cestě vašeho vyššího poslání.
Můžete si začít představovat radost, mír a harmonii jako své životní právo. Můžete žádat o soustředěnost, vyjasnění a lásku. Žádejte o vizi svého vyššího poslání a buďte ochotní uznat i ty nejdrobnější dary, které vám každý den přicházejí. Čím více budete potvrzovat, co vám Vesmír posílá, tím více si toho můžete do svého života přinést.


Žádejte! Nemůžeme vám dát nic, dokud o to nepožádáte. Vesmír čeká na vaše přání. Když vidíte, že se vám začínají plnit, buďte ochotní brát a přijímat. Když se objeví příležitost, chopte se jí! Děkujte a oceňujte za to Vesmír - a můžete si tvo¬řit své nebe na zemi.


Prevzaté z: www.skola-esoteriky.cz 

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – január 2012

Milovaní priatelia. Sme naplnení šťastím, že spoločne začíname tvoriť novú realitu lásky. Realitu, o akej človek zatiaľ len sníval. Každý váš krok, aj keď nesmelý, dáva ľudstvu väčšiu nádej ukotviť bezpodmienečnú lásku nie len v srdci, ale aj vo vašej spoločnosti.

Smejte sa, radujte sa, tancujte, spievajte.  Matka Zem – Gaia vstúpila s vami do vyšších vibrácií. Dáva vám ešte viac lásky. Uvoľnili sa ďalšie energie, ktoré vám dokážu pomôcť v prekonaní vašich osobných prekážok. Všetko teraz záleží len na vašom chcení. Zmenil sa aj váš časopriestor. Ste v Tu a teraz. Všetko sa odohráva ihneď. Ak  žijete so strachom, tak to sa znásobuje a tvorí sa naďalej.  Pokiaľ  s láskou, tak to sa vám tvorí, premieta sa do vášho bytia.

Nebojte sa tvoriť cez lásku. Prijmite zodpovednosť za vašu existenciu v láske a nečakajte, že to niekto za vás vyrieši. „Niekto“,  vám môže radiť, našepkávať, dávať vám energiu, silu aby ste to urobili, dokázali prekonať postupne všetky vaše prekážky. Nakoniec ten prvý krok aj tak ostane len a len na vás.

Ako môžete získať energiu lásky jednoduchým spôsobom? Už sme vám to napísali, ale zopakujeme vám to s radosťou. Smejte sa od srdca, spontánne a často. Vibrácia smiechu prechádza od srdca cez celé telo, nevynechá ani jednu bunku. Rovnako prežiari vaše čakry a auru. Spontánna láskyplná radosť, vám dodá silu ďalej pokračovať a zároveň vás aj ochráni pred nízkymi vibráciami. Tanec a spev sú partneri a dokážu vás nie len očistiť, nabudiť, ale aj chrániť. Pokiaľ sa chcete naučiť niečo nové, krásne a hlavne užitočné, využite možnosť absolvovať semináre, kurzy intuitívneho tanca a vytvorte si tanečné ale aj mantrické kruhy.  Budú to vaše ostrovy bezpodmienečnej lásky, kde vždy nájdete silu na prekonanie vašich transformačných prekážok.

V tomto roku 2012, bude veľmi dôležité, aby ste prekonali strach z emócií a rozprávali o svojich pocitoch. Nie je to egoistické ak niekomu poviete aj to, čo vás zarmucuje, ťaží. Aspoň sa dozviete, čo môžete od neho očakávať, otvoria sa vám oči, odložíte si okuliare zvané ilúzia. Vieme, pravda niekedy bolí, ale to len preto, nakoľko obsahuje veľa vašich očakávaní. Tie tak tiež treba poslať preč. Bezpodmienečná láska neobsahuje žiadne ilúzie, ani očakávania. Je to stav srdca, kedy dávate ale aj prijímate rovnakú kvalitu lásky. Ak je to inak, vzniká disharmónia.

Určite ste zistili, že pozitívne zmeny sa dejú okolo vás aj v iných oblastiach. Možno máte väčšiu chuť na čaj, zeleninu, ovocie, polievky na čistú obyčajnú vodu. To znamená, že ste postúpili ďalej v komunikácii s dušou. Lepšie cítite jej potreby a takouto formou rýchlejšie vyplavujete zo seba nežiaduce veci.  Podvedome prečisťujete vlastný telesný chrám. Je to veľmi potrebné, s ohľadom na vašu energetickú krištalickú mriežku, energetický chrám, ktorá sa tak tiež zmení, ak budete dostatočne prečistení.

Každá zmena vo vás prináša nové možnosti rýchlejšieho napredovania. Pokiaľ ste už absolvovali kurzy Reiki, Shamballa a podobné,  využívajte ich potenciál čím viac vo svoj prospech. Dostali ste ich ako pomôcky, urýchľovače v transformačnom procese. Čím častejšie ich budete používať, tím rýchlejšie sa zbavíte negatívnych  nánosov minulosti, pocítite a pochopíte potreby vášho Vyššieho Ja, uvoľníte staré myšlienkové formy, psychické bloky, vyliečite rany duše. O to rýchlejšie si spomeniete na vaše minulé životy, životný plán, odkiaľ ste, prečo ste tu, aké nadania máte. Niektorí z vás za posledné mesiace začali tvoriť úžasným spôsobom. Robia to, čo doteraz nerobili. Vedeli, že by mali niečo robiť, no nevedeli čo a ako. Bola to ako hmla, ktorá sa zrazu rozplynula a do ich života vstúpilo nové svetlo.

Práve tento úspech, malý vzostup im umožnil sa zbaviť ďalšieho stresu v ich existenciách. Oveľa väčšími dúškami prijímajú svetlo poznania, prekonávajú už zabudnuté, veľmi hlboko uložené traumy, posledné skúšky pred vzostupom. Rovnako aj vy milovaní priatelia, zbavte sa stresu, nestrebávajte ho do seba. Ak máte nejaký problém, dajte si otázku, čo mi tento problém naznačuje, kam ma vedie? Buďte k sebe úprimný a prijmite odpoveď ktorá k vám prichádza. V týchto prípadoch môžete na pomoc volať aj nás, vašich duchovných pomocníkov, anjelov, archanjelov, strážneho anjela, vesmír, Gaiu. Určite vám pošepkáme, naznačíme, pošleme vám niekoho, aby vám poradil. Alebo si otvorte nejakú duchovnú knihu intuitívne na nejakej strane, kde nájdete slovo, vetu, myšlienku, ktorá vám pomôže.

Niektorí z vás máte doma aj iných pomocníkov. Poďakujte sa im za ich bezpodmienečnú lásku, ktorú vám dávajú. Sú rovnako vašimi učiteľmi. Ukazujú vám, ako na to. Neviete o ktorých pomocníkov vám teraz hovoríme? Sú to vaši milovaní štvornohí priatelia, speváci najkrajších árií. Je im to jedno či máte dobrú, alebo zlú náladu. Rovnako vás milujú stále v Tu a Teraz.

Nakoniec sa chceme poďakovať všetkým dušičkám, ktoré prakticky využívajú našu energiu na liečenie. Robíte nám radosť. Pracujte s ňou stále, využívajte ju aj v maličkostiach. Viete veľmi dobre, že vtedy pracujeme spoločne. Sme ako jedna veľká rodina. Tešíme sa na naše opätovné stretnutia s vami či už v meditáciách, alebo priamo, ktorí ste nastúpili na vyšší stupeň videnia.

Milujeme vás priatelia.

 

 

{phocadownload view=youtube|url=http://www.youtube.com/watch?v=oxYHMbNIhPw&feature=related}

 

Posolstvo jednorožcov – január 2012


Milovaní priatelia. Sme naplnení šťastím, že spoločne začíname tvoriť novú realitu lásky. Realitu, o akej človek zatiaľ len sníval. Každý váš krok, aj keď nesmelý, dáva ľudstvu väčšiu nádej ukotviť bezpodmienečnú lásku nie len v srdci, ale aj vo vašej spoločnosti.

Smejte sa, radujte sa, tancujte, spievajte.  Matka Zem – Gaia vstúpila s vami do vyšších vibrácií. Dáva vám ešte viac lásky. Uvoľnili sa ďalšie energie, ktoré vám dokážu pomôcť v prekonaní vašich osobných prekážok. Všetko teraz záleží len na vašom chcení. Zmenil sa aj váš časopriestor. Ste v Tu a teraz. Všetko sa odohráva ihneď. Ak  žijete so strachom, tak to sa znásobuje a tvorí sa naďalej.  Pokiaľ  s láskou, tak to sa vám tvorí, premieta sa do vášho bytia.

Nebojte sa tvoriť cez lásku. Prijmite zodpovednosť za vašu existenciu v láske a nečakajte, že to niekto za vás vyrieši. „Niekto“,  vám môže radiť, našepkávať, dávať vám energiu, silu aby ste to urobili, dokázali prekonať postupne všetky vaše prekážky. Nakoniec ten prvý krok aj tak ostane len a len na vás.

Ako môžete získať energiu lásky jednoduchým spôsobom? Už sme vám to napísali, ale zopakujeme vám to s radosťou. Smejte sa od srdca, spontánne a často. Vibrácia smiechu prechádza od srdca cez celé telo, nevynechá ani jednu bunku. Rovnako prežiari vaše čakry a auru. Spontánna láskyplná radosť, vám dodá silu ďalej pokračovať a zároveň vás aj ochráni pred nízkymi vibráciami. Tanec a spev sú partneri a dokážu vás nie len očistiť, nabudiť, ale aj chrániť. Pokiaľ sa chcete naučiť niečo nové, krásne a hlavne užitočné, využite možnosť absolvovať semináre, kurzy intuitívneho tanca a vytvorte si tanečné ale aj mantrické kruhy.  Budú to vaše ostrovy bezpodmienečnej lásky, kde vždy nájdete silu na prekonanie vašich transformačných prekážok.

V tomto roku 2012, bude veľmi dôležité, aby ste prekonali strach z emócií a rozprávali o svojich pocitoch. Nie je to egoistické ak niekomu poviete aj to, čo vás zarmucuje, ťaží. Aspoň sa dozviete, čo môžete od neho očakávať, otvoria sa vám oči, odložíte si okuliare zvané ilúzia. Vieme, pravda niekedy bolí, ale to len preto, nakoľko obsahuje veľa vašich očakávaní. Tie tak tiež treba poslať preč. Bezpodmienečná láska neobsahuje žiadne ilúzie, ani očakávania. Je to stav srdca, kedy dávate ale aj prijímate rovnakú kvalitu lásky. Ak je to inak, vzniká disharmónia.

Určite ste zistili, že pozitívne zmeny sa dejú okolo vás aj v iných oblastiach. Možno máte väčšiu chuť na čaj, zeleninu, ovocie, polievky na čistú obyčajnú vodu. To znamená, že ste postúpili ďalej v komunikácii s dušou. Lepšie cítite jej potreby a takouto formou rýchlejšie vyplavujete zo seba nežiaduce veci.  Podvedome prečisťujete vlastný telesný chrám. Je to veľmi potrebné, s ohľadom na vašu energetickú krištalickú mriežku, energetický chrám, ktorá sa tak tiež zmení, ak budete dostatočne prečistení.

Každá zmena vo vás prináša nové možnosti rýchlejšieho napredovania. Pokiaľ ste už absolvovali kurzy Reiki, Shamballa a podobné,  využívajte ich potenciál čím viac vo svoj prospech. Dostali ste ich ako pomôcky, urýchľovače v transformačnom procese. Čím častejšie ich budete používať, tím rýchlejšie sa zbavíte negatívnych  nánosov minulosti, pocítite a pochopíte potreby vášho Vyššieho Ja, uvoľníte staré myšlienkové formy, psychické bloky, vyliečite rany duše. O to rýchlejšie si spomeniete na vaše minulé životy, životný plán, odkiaľ ste, prečo ste tu, aké nadania máte. Niektorí z vás za posledné mesiace začali tvoriť úžasným spôsobom. Robia to, čo doteraz nerobili. Vedeli, že by mali niečo robiť, no nevedeli čo a ako. Bola to ako hmla, ktorá sa zrazu rozplynula a do ich života vstúpilo nové svetlo.

Práve tento úspech, malý vzostup im umožnil sa zbaviť ďalšieho stresu v ich existenciách. Oveľa väčšími dúškami prijímajú svetlo poznania, prekonávajú už zabudnuté, veľmi hlboko uložené traumy, posledné skúšky pred vzostupom. Rovnako aj vy milovaní priatelia, zbavte sa stresu, nestrebávajte ho do seba. Ak máte nejaký problém, dajte si otázku, čo mi tento problém naznačuje, kam ma vedie? Buďte k sebe úprimný a prijmite odpoveď ktorá k vám prichádza. V týchto prípadoch môžete na pomoc volať aj nás, vašich duchovných pomocníkov, anjelov, archanjelov, strážneho anjela, vesmír, Gaiu. Určite vám pošepkáme, naznačíme, pošleme vám niekoho, aby vám poradil. Alebo si otvorte nejakú duchovnú knihu intuitívne na nejakej strane, kde nájdete slovo, vetu, myšlienku, ktorá vám pomôže.

Niektorí z vás máte doma aj iných pomocníkov. Poďakujte sa im za ich bezpodmienečnú lásku, ktorú vám dávajú. Sú rovnako vašimi učiteľmi. Ukazujú vám, ako na to. Neviete o ktorých pomocníkov vám teraz hovoríme? Sú to vaši milovaní štvornohí priatelia, speváci najkrajších árií. Je im to jedno či máte dobrú, alebo zlú náladu. Rovnako vás milujú stále v Tu a Teraz.

Nakoniec sa chceme poďakovať všetkým dušičkám, ktoré prakticky využívajú našu energiu na liečenie. Robíte nám radosť. Pracujte s ňou stále, využívajte ju aj v maličkostiach. Viete veľmi dobre, že vtedy pracujeme spoločne. Sme ako jedna veľká rodina. Tešíme sa na naše opätovné stretnutia s vami či už v meditáciách, alebo priamo, ktorí ste nastúpili na vyšší stupeň videnia.

Milujeme vás priatelia.

 

Správu prijal: Ján Bálint 3.1.2012

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

 

 


 

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – január 2012

Milovaní priatelia. Sme naplnení šťastím, že spoločne začíname tvoriť novú realitu lásky. Realitu, o akej človek zatiaľ len sníval. Každý váš krok, aj keď nesmelý, dáva ľudstvu väčšiu nádej ukotviť bezpodmienečnú lásku nie len v srdci, ale aj vo vašej spoločnosti.

Smejte sa, radujte sa, tancujte, spievajte.  Matka Zem – Gaia vstúpila s vami do vyšších vibrácií. Dáva vám ešte viac lásky. Uvoľnili sa ďalšie energie, ktoré vám dokážu pomôcť v prekonaní vašich osobných prekážok. Všetko teraz záleží len na vašom chcení. Zmenil sa aj váš časopriestor. Ste v Tu a teraz. Všetko sa odohráva ihneď. Ak  žijete so strachom, tak to sa znásobuje a tvorí sa naďalej.  Pokiaľ  s láskou, tak to sa vám tvorí, premieta sa do vášho bytia.

Nebojte sa tvoriť cez lásku. Prijmite zodpovednosť za vašu existenciu v láske a nečakajte, že to niekto za vás vyrieši. „Niekto“,  vám môže radiť, našepkávať, dávať vám energiu, silu aby ste to urobili, dokázali prekonať postupne všetky vaše prekážky. Nakoniec ten prvý krok aj tak ostane len a len na vás.

Ako môžete získať energiu lásky jednoduchým spôsobom? Už sme vám to napísali, ale zopakujeme vám to s radosťou. Smejte sa od srdca, spontánne a často. Vibrácia smiechu prechádza od srdca cez celé telo, nevynechá ani jednu bunku. Rovnako prežiari vaše čakry a auru. Spontánna láskyplná radosť, vám dodá silu ďalej pokračovať a zároveň vás aj ochráni pred nízkymi vibráciami. Tanec a spev sú partneri a dokážu vás nie len očistiť, nabudiť, ale aj chrániť. Pokiaľ sa chcete naučiť niečo nové, krásne a hlavne užitočné, využite možnosť absolvovať semináre, kurzy intuitívneho tanca a vytvorte si tanečné ale aj mantrické kruhy.  Budú to vaše ostrovy bezpodmienečnej lásky, kde vždy nájdete silu na prekonanie vašich transformačných prekážok.

V tomto roku 2012, bude veľmi dôležité, aby ste prekonali strach z emócií a rozprávali o svojich pocitoch. Nie je to egoistické ak niekomu poviete aj to, čo vás zarmucuje, ťaží. Aspoň sa dozviete, čo môžete od neho očakávať, otvoria sa vám oči, odložíte si okuliare zvané ilúzia. Vieme, pravda niekedy bolí, ale to len preto, nakoľko obsahuje veľa vašich očakávaní. Tie tak tiež treba poslať preč. Bezpodmienečná láska neobsahuje žiadne ilúzie, ani očakávania. Je to stav srdca, kedy dávate ale aj prijímate rovnakú kvalitu lásky. Ak je to inak, vzniká disharmónia.

Určite ste zistili, že pozitívne zmeny sa dejú okolo vás aj v iných oblastiach. Možno máte väčšiu chuť na čaj, zeleninu, ovocie, polievky na čistú obyčajnú vodu. To znamená, že ste postúpili ďalej v komunikácii s dušou. Lepšie cítite jej potreby a takouto formou rýchlejšie vyplavujete zo seba nežiaduce veci.  Podvedome prečisťujete vlastný telesný chrám. Je to veľmi potrebné, s ohľadom na vašu energetickú krištalickú mriežku, energetický chrám, ktorá sa tak tiež zmení, ak budete dostatočne prečistení.

Každá zmena vo vás prináša nové možnosti rýchlejšieho napredovania. Pokiaľ ste už absolvovali kurzy Reiki, Shamballa a podobné,  využívajte ich potenciál čím viac vo svoj prospech. Dostali ste ich ako pomôcky, urýchľovače v transformačnom procese. Čím častejšie ich budete používať, tím rýchlejšie sa zbavíte negatívnych  nánosov minulosti, pocítite a pochopíte potreby vášho Vyššieho Ja, uvoľníte staré myšlienkové formy, psychické bloky, vyliečite rany duše. O to rýchlejšie si spomeniete na vaše minulé životy, životný plán, odkiaľ ste, prečo ste tu, aké nadania máte. Niektorí z vás za posledné mesiace začali tvoriť úžasným spôsobom. Robia to, čo doteraz nerobili. Vedeli, že by mali niečo robiť, no nevedeli čo a ako. Bola to ako hmla, ktorá sa zrazu rozplynula a do ich života vstúpilo nové svetlo.

Práve tento úspech, malý vzostup im umožnil sa zbaviť ďalšieho stresu v ich existenciách. Oveľa väčšími dúškami prijímajú svetlo poznania, prekonávajú už zabudnuté, veľmi hlboko uložené traumy, posledné skúšky pred vzostupom. Rovnako aj vy milovaní priatelia, zbavte sa stresu, nestrebávajte ho do seba. Ak máte nejaký problém, dajte si otázku, čo mi tento problém naznačuje, kam ma vedie? Buďte k sebe úprimný a prijmite odpoveď ktorá k vám prichádza. V týchto prípadoch môžete na pomoc volať aj nás, vašich duchovných pomocníkov, anjelov, archanjelov, strážneho anjela, vesmír, Gaiu. Určite vám pošepkáme, naznačíme, pošleme vám niekoho, aby vám poradil. Alebo si otvorte nejakú duchovnú knihu intuitívne na nejakej strane, kde nájdete slovo, vetu, myšlienku, ktorá vám pomôže.

Niektorí z vás máte doma aj iných pomocníkov. Poďakujte sa im za ich bezpodmienečnú lásku, ktorú vám dávajú. Sú rovnako vašimi učiteľmi. Ukazujú vám, ako na to. Neviete o ktorých pomocníkov vám teraz hovoríme? Sú to vaši milovaní štvornohí priatelia, speváci najkrajších árií. Je im to jedno či máte dobrú, alebo zlú náladu. Rovnako vás milujú stále v Tu a Teraz.

Nakoniec sa chceme poďakovať všetkým dušičkám, ktoré prakticky využívajú našu energiu na liečenie. Robíte nám radosť. Pracujte s ňou stále, využívajte ju aj v maličkostiach. Viete veľmi dobre, že vtedy pracujeme spoločne. Sme ako jedna veľká rodina. Tešíme sa na naše opätovné stretnutia s vami či už v meditáciách, alebo priamo, ktorí ste nastúpili na vyšší stupeň videnia.

Milujeme vás priatelia.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information