Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Vypočuť druhého je umenie.

Vypočuť svoju dušu je šťastie.

Janko Bálint

Online

Máme online 11 hostí Designed by:

Máří Magdalena - 11-11 Klíčové datum Aktivace - vložené 3.1.12 PDF Tlačiť E-mail

 

 

 

 

 

 

 

Máří Magdalena - 11-11 Klíčové datum Aktivace

Channellováno v Johannesburgu, Jižní Africe dne 11.11.2010 Michelle Eloff

 

 

Já jsem Marie Magdaléna a zdravím vás a vítám do boží přítomnosti pravdy, světla a lásky. Vítejte, drazí.
Toto je čas veliké oslavy - především vzhledem k tomuto specifickému datu aktivace, jelikož otevírá portály sebemistrovství na nové úrovni. Tato úroveň zahrnuje systémy energií a paprsků světla, které hovoří posvátným jazykem k čakrám vašich těl. Tento jazyk slaďuje vaše čakry s ozvěnou hlubšího vnitřního středu galaktického centra, který vám odhaluje nové dimenze vaší osobní cesty ke svobodě a nabízí vám možnost spojit se s hlubší moudrostí, pochopením a sebeuvědoměním.

Mnoho bylo lidstvu v poslední době odkryto. Tato odhalení rozplétají systémy iluze a odkrývají vám všem, jak moc bylo, a stále ještě je, důležité rozbití Peněžního Matrixu. Je to součástí cesty k probuzení z mnoha dimenzí iluze, která ovládá váš svět. Proto čím víc z vás se probudí k pravdě života, tím víc svobody zažijete. Toto se nyní šíří ke zbytku lidstva a umožňuje to více příležitostí opravdu pochopit, co to znamená osvobodit se a zapojit se do nové cesty.

Cesta svobody je ta, která vás všechny vyzývá pochopit posvátnou sílu života a tudíž i posvátnou sílu sebe sama.
Tyto síly nejsou složité, ve skutečnosti jsou velmi jednoduché, jenže zákony vašeho fyzického světa vnitřní systém zkomplikovaly. Proto nyní lépe pochopíte co jsme mínili tím, když jsme dříve říkali, že nižší ego komplikuje a duše zjednodušuje. Pokud se věci stanou příliš složitými, pak proces začnou ovlivňovat pokřivené destruktivní energie. Čím jednodušší energie či přístup, tím jasnější (průzračnější) výsledek. Přesto je nutné mít na paměti, že odkrývání a osvobozování lidstva od omezující iluze samo o sobě přináší mnohé výzvy. To není takovou komplikací, je to součástí cesty k osvobození.


Našim srdcím přináší velikou radost, když vidíme, kolik z vás pozvedlo svůj plášť pravdy, svůj meč pravdy, a vybralo si vykročit na cestu opravdovosti. Kolik z vás stojí jako bojovník či bojovnice světla a objímá světlo své pravdy a rozšiřuje tyto paprsky božského osvícení do světa tím, že je přijme sám (sama) v sobě. To umožňuje realizaci mnoha nových projektů světla a proto jsme velmi potěšeni, že můžeme otevřít tyto portály, tyto brány příležitosti každému z vás. Mohlo by to být nazváno také zasvěcením (iniciací). Musíte pochopit, že zasvěcení je proces - nejprve se musíte rozhodnout pro změnu, poté použít nástroje, které jste se naučili používat během svého života, a uvést je v činnost a ujistit se, že změna byla provedena. Tímto procesem se zároveň učíte i rostete.


Iniciace je proces započetí něčeho nového, spuštění různých energií, započetí nových plánů a proto pokud jste zasvěcováni do něčeho nového, pak jednoduše stojíte opět na začátku nové cesty. Tato nová cesta přináší mocné frekvence, které je vaše tělo připraveno přijmout a přivítat. Tato zasvěcení dláždí cestu, která vás přibližuje k dosažení cíle sebemistrovství. Každé zasvěcení je součástí dokončení poslání, kterým je vzestup. Jinými slovy - vrátit se domů a moci tak rozmlouvat a zároveň se stát jedním s Matkou/Otcem Bohem.

Vzestup není vzdáleným cílem. Každé léčení, které zažijete, každá výzva, kterou projdete a každý aspekt sebe, který ovládnete (naučíte se jej používat) je minivzestupem sám o sobě. Nyní skupina z Kosmu rozšiřuje svá srdce ke každému z vás, aby vám připomněla, že je čas učinit krok vpřed a připustit si, že je čas, abyste se setkali s mnohem vyvinutější a rozšířenější verzí sebe sama. Podporuje vás to ve sjednocení s rozdělenými aspekty sebe sama, které se ztratily ve vnějším světě nebo, chcete-li, v zóně soumraku, jako výsledek traumatu, bolesti, strádání a šoku, který jste zažili z rukou systému kontroly, které rozdělovaly a oslabovaly svět.


Nyní je váš čas - zastavit se, věnovat tomu pozornost a pochopit, že vy jste ti, kteří se zrodili, aby přinesli změnu. Již jsme vám dříve řekli, že jste poslové světla, nositelé světla. Jste ti, kteří mají učinit průlom, jste tak říkajíc vyvolení. Tím myslíme, že jste duše, které se inkarnovaly s určitým záměrem, osudem, plánem a to zahrnuje i to, že sehrajete důležitou roli při osvobození lidstva.


Kristovské Vědomí není jednotlivou bytostí - je to shromáždění mocných zplnomocněných duší sladěných s Kristovským Vědomím. Kristova energie je kolektivním tělem vyšší inteligence a vyšší moudrosti, která rozšiřuje svou energii k duším, které si stále volí sebe-uvědomění, sebe-posílení a svobodu. Svobodu žít příslib nového života, svobodu být opravdový a postavit se tváří v tvář autoritám, které vás zbavily vaší svobody na mnoha úrovních a mnoha způsoby.

Mnoho let jsme hovořili o tom, jak se změní váš fyzický svět i jak se změní váš ekonomický, vzdělávací i lékařský systém a mnoho dalších systémů vašeho fyzického světa. Toto všechno se děje teď. Proto slyšíte (čtete) má slova z velmi důležitého důvodu. Vaše Vyšší Já vás přivedlo k tomuto bodu v této době, aby vám připomnělo cestu, kterou jste si zvolili, aby vás znovu ujistilo, že jste na správné cestě.


Proudí skrze vás božská esence a přítomnost Zdroje. Jste božím poslem Bohů a Bohyní, který stojí v čele, aby ho ostatní mohli následovat. Je to součástí vaší služby, vašeho poslání - vytvořit nový život pro sebe tím, že se osvobodíte. Tento obrat vytvoří cestu, po které vás mohou ostatní následovat. Vy jste ti, kteří mají vést svým příkladem.


Mnoho lidí věří, že se na Zemi mnoho velkých změn uskuteční v prosinci 2012. To není pravda. Změny, o kterých se hovoří, nastanou v roce 2020. Po 19. prosinci 2020 se energie posunou a opravdu nastane Věk Vodnáře. Dva velcí duchové vašeho Kosmu - Saturn a Jupiter - budou na 0 stupních Vodnáře a ohlásí tím skutečné zrození Věku Vodnáře. To neznamená, že máte nyní čas ke spokojenosti a odložení nebo zpoždění vaší cesty či posílení. Ve skutečnosti je to naopak. V prosinci 2012 nastane posun vědomí v energii, která ovlivňuje lidstvo. Je to konec důležitého cyklu.


Naše světelné projekty k nám byly přivedeny díky tvořivé síle Otce/Matky Boha. Byla nám přiřazena tato úloha, abychom vás ujistili, že každý, tak jako vy, se setká se svým osudem. Činíme tak tím, že tyto energie rozšiřujeme k vám. Do roku 2020 se uskuteční změny na mnoha úrovních, zejména pád ekonomiky vašeho světa a také již nebudou existovat tajemství, žádné nové zprávy. Uvidíte to všude.

Toto všechno znamená, že musíte dříve než kdykoli předtím přijmout, že vaše role je v životě zásadně důležitá. Jste součástí většího plánu, který vede k těmto mocným světelným projektům. Není čas, aby lidé váhali, odkládali své vyléčení na zítřek. Není prostor pro souzení, kritizování a zavrhování něčího života, světla, pravdivé podstaty. Proto vás žádáme, abyste nyní otevřeli svá srdce a představili si sami sebe, jak jste pevně objímání společným srdcem energie Matky/Otce Boha. Tato mocná srdeční energie vám nabízí léčení, které vám pomůže smířit se s faktem, že jste lidská bytost, smířit se s tím, kam jste dosud došli a nyní, v tento moment, se odevzdat osudu a vyzvat tuto část svého blueprintu (modrotisku), aby se vám odhalila zcela novým způsobem.


Elohim Míru k vám posílá svou energii a Mistr Kuthumi-Agrippa a Liga Slunečních Archandělů k vám přichází, aby kolem vás vytvořila nový pruh světla. A pokud je to vaše přání a vůle, pak i energie, která vás zasvětí do nové úrovně vaší pravdy, bude aktivována ve vašich čakrách. Vše, co musíte učinit je říct "ano".

Kuthumi-Agrippa aktivuje zlatý paprsek Zlatého Vědomí ve vašich čakrách - to je aktivací zasvěcení, pokud jste si vybrali, že chcete být jeho součástí. Tím, že jste se rozhodli pro ano, jste souhlasili k připojení se k silám s vyšší inteligencí - posvátnému Božskému Ženství a Božskému Mužství. Každý z vás je nyní vylaďován s posvátnou přítomností, božským bytím světla, které vás provede časem změny. Přítomnost vám přináší léčení a podporuje vás v pochopení hlubšího významu vašich Skutečných Já. Toto božské bytí sjednocuje síly s vaším Strážným Andělem a spojení jejich světel přináší novou dimenzi léčení, poznání a osvobození na vaší životní cestě.


Zhluboka se nadechněte, vydechněte, uvolněte své tělo, svou mysl. Dovolte mocnému světelnému tělu, tělu pravdy, posvátné esenci všeho, které ztělesňuje pravdu a světlo, aby se stalo jedním s vaší vnitřní esencí a aktivovalo tak vaši vnitřní sílu zcela novým způsobem. Vaše vnitřní síla je klíčem otevírajícím dveře do skrytých dimenzí toho, kým jste na širší úrovni. Tyto vaše části vás volají, lákají vás k vykročení vpřed, k napřímení se, k růstu v lásce a důvěře, že tento další krok na vaší cestě vás přivede blíže k vašem Skutečnému Já. Umožňuje vám rozšířit vaše sebeuvědomění a vyslat sílu vaší vnitřní esence ke zbytku Matky Přírody.


Tímto se vaše energie vplétá do posvátné mřížky energie, která se nachází uvnitř éterického chrámu těla Matky Země. Tato energetická mřížka jí pak přináší mocné léčení a stejně tak i vám. Otevřete všechny své čakry, abyste mohli obdržet tyto mocné síly léčení, odevzdejte se jejímu světlu a přivítejte božskou přítomnost Matky Marie. Vstupuje do vašeho energetického pole a přináší vám krásnou, vyrovnanou a klidnou příležitost léčení vašeho vnitřního dítěte. Pokud je vám to příjemné, přijměte tuto energii.


Prociťte konejšivou přítomnost Matky Marie, která vstupuje do hlubin vašeho bytí. Tato energie naplňuje vaše vnitřní dítě uklidňující hřejivou přítomností Matky Marie. Připomíná vašemu vnitřnímu dítěti, že je ztělesněním tvořivosti a velkolepé představivosti. Připomíná mu jeho vize, schopnost se smát, hrát si a spolupracovat se všemi královstvími života z pozice radosti a nevinnosti. Představujte si své vnitřní dítě, jak se stává zářivějším, jak se toto světlo rozlévá do všech částí vašeho já, které byly ztracené vlivem hledání své pravdy zejména ve vnějším světě.


Pokud je něco, v čem by vám Matka Marie mohla pomoci - ve vztahu k léčení vnitřního dítěte, požádejte ji o to teď.

Dovolte této energii vstoupit do hlubin vašeho podvědomí, aby odstranila vaše strachy a očistila vaše nižší ego. Jednoduše ji přivítejte, vdechněte ji a dovolte této energii proniknout do každé vaší části, která potřebuje tuto pomoc.


Vyšlete tuto léčivou energii i Matce Zemi, vyšlete ji království zvířat a všem dalším královstvím života, které obývají tělo Matky Země. Posvátné energie mřížky světelného vědomí odpovídají této léčivé energii, která posiluje kolektivní mřížky světla. Představte si, jak se všechny vaše energie spojují a stávají se jedním ohromným jezerem světelného vědomí. Jakmile se vaše energie setkají, splynou a vytvoří toto jezero světelného vědomí, vzplane nádherný plamen diamantového vědomí v samém středu těla Matky Země.


Vy jste božským klíčem. Jste posvátným plamenem a tento božský plamen - toto diamantové světlo ve vás vytvoří kreativní a nádhernou síť světelného vědomí, která bude proudit všemi vašimi čakrami. Pouze to dovolte a oddejte se tomu.

Zhluboka se nadechněte, vydechněte a nechte to proudit.

Nyní přivítejte energii St. Germaina. Přistupuje a vysílá k vám (s vaším dovolením) přítomnost nádherného fialového, indigového, safírového a smaragdového plamene. Tyto plameny přinášejí léčení vašemu dospívajícímu já, projasňují cestu k osamostatnění vašeho já, aby propustilo jakýkoli potlačený strach, stud, vinu či frustraci. Tyto energie mohly být uskladněny uvnitř vašich buněk jako výsledek vašich pocitů nedorozumění coby dospívajícího.

Plameny St. Germaina vám umožňují vytvořit čtyři způsoby léčení vašeho dospívajícího já a vytvořených procesů, které vám znemožnily porozumět systému, do kterého jste se narodili. Umožní vám osvobodit se od toho, naučit se komunikovat s vaší pravdou z pozice vnitřní síly. Pomohou vám utvořit a vyzařovat energii duševní inteligence, vnitřní tvořivostí, intelektu, schopnosti tvořit, abyste mohli motivovat sebe i druhé. Také vám otevřou cestu k tomu, abyste se upevnili více vědomým způsobem ve svém fyzickém těle a tím i ve vašem fyzickém životě.


Tyto čtyři paprsky nyní rozšiřují svoji energii k nejhlubším oblastem vašeho podvědomí, obtékají vaše nižší ego a všechny lidské filtry, které vám byly naprogramovány a které vám brání uvidět - skutečně uvidět - pravdu. Tato pravda byla zahalena všemi druhy falešných myšlenek, které vám byly od mala předkládány, abyste je přijali jako pravdu. Vaši rodiče, jejich rodiče a mnoho vašich příbuzných bylo naprogramováno stejným systémem a byli spoutáni a vězněni stejnými lidskými filtry, kterým vy nyní čelíte a rozhodli jste se od nich osvobodit.

St Germain vás žádá, abyste tyto energie vyslali každému vnitřnímu dospívajícímu každého dospělého člověka na planetě a dovolili jste paprskům těchto plamenů, aby se rozšířily až k Matce Zemi, Matce Přírodě a každému království života obývajícímu její tělo.


Nyní si představte, jak tyto energie proplétají společnou mřížku, která již byla aktivována, aby posílila moc světelného vědomí a ochraňovala tento plán světla ve vašem těle.

Galaktický Střed vám skrze vaši korunní čakru posílá zlatý paprsek super vědomí. Tento paprsek super vědomí přidává ještě jednu vrstvu prohlubující vaše pochopení - abyste zcela přijali a poznali sebe jako Pravou Bytost, která si vybrala být svobodná a vést ostatní svým příkladem.


St Germain nyní zažehl mocný zlatý paprsek podél diamantového plamene. Tento plamen Zlatého Vědomí nese světlo mužského vědomí a Zlaté Bytosti dimenzí, ve kterých se nachází Shamballa, k vám vysílají svou energii, což chrání energii tohoto nejvyššího bytí, která vystoupila, aby vás podpořila - posvátnou energii, která se spojila s vaším Strážným Andělem, který vás ochraňuje na vaší cestě. Obklopte se tímto paprskem a dovolte, aby vás léčil kde a jakým způsobem je to potřeba.


Pokud vaše dospívající já potřebuje jakékoli další St. Germainovo léčení, prosím požádejte ho teď.

Zhluboka se nadechněte, zcela vydechněte a přivítejte světelné projekty, jejichž jste součástí, do svého modrotisku a představte si miliony plamenů, kterého se ve vašem modrotisku zažehují a spojují se se společnou mřížkou posvátných světelných projektů, ke kterým jste byli určeni a které vám budou odhaleny v nepříliš vzdálené budoucnosti.


Nyní před vás přistupuje Kuthumi-Agrippa jako Král Sluneční Ligy Archandělů. Přichází, aby vás obdaroval zlatým pírkem; toto pírko reprezentuje symbol Ma´at (bohyně pravdy a spravedlnosti pozn. MK). Toto je symbol pírka vašeho srdce a souvisí s pověstí, že pokud je vaše srdce lehké jako pírko, pak můžete vstoupit do dalších světů pravdy - nicméně toto pírko nezastupuje jen světlo vašeho srdce, ale i posvátný zlatý brk, který můžete použít k napsání nového příběhu svého života.


Pokud jste ochotni pokračovat po cestě, kterou jste započali, potom přijměte od Kuthumi-Agrippy pírko. Svým přijetím tohoto pírka sloučíte posvátný jazyk plamenů svého modrotisku s kolektivním modrotiskem Galaktického Centra. Tyto plameny jsou součástí mocných portálů transformace, které jsme již aktivovali.

Tvé Pravé Já tě nyní žádá, abys jakoukoli svou část, u které cítíš, že tě "sabotuje" či drží zpět, předal Kuthumi-Agrippovi k léčení a udělals to teď.


Kuthumi-Agrippa vezme tyto tvé části do Zlatého Chrámu Shambally k léčení. Potrvá to sedm dní a během této doby tvá čtyři nižší těla (tvé fyzické tělo, emocionální tělo, mentální tělo a tělo tvé duše, které se pojí s tvým duševním já) a také nižší ego projdou hlubokým čištěním energií, které proběhne i v rámci rodových linií.

Poděkuj za tuto možnost tak hlubokého léčení.

Pokud jste i po tomto stále spokojeni se službou coby Pracovníka světla mezi tkalci světla a ve svém srdci cítíte, že jste určeni být součástí této komunity světla a světelných projektů, na které dohlížíme (já Marie Magdalena, Lord Kuthumi-Agrippa, St. Germain, Archanděl Michael, Bohyně Jezebel a Lady Guinevra) a jsme podporováni Sluneční Ligou Archandělů Světla, Dušemi posvátných energií Kosmu, energiemi Lorda Maitreyi a samozřejmě Matkou/Otcem Bohyní/Bohem… Tedy ještě jednou: pokud ve svém srdci cítíte, že jste určeni k tomu být součástí těchto projektů světla, pak otevřete své třetí oko a své srdce Kuthumi-Agrippovi. Teď.


Palcem své pravé ruky tlačí proti vašemu třetímu oku a zažehuje zlatý plamen Zlatého Chrámu Učení. Svojí levou dlaň nyní pokládá na vaši srdeční čakru a aktivuje smaragdový plamen. Toto jsou fyzické kódy k práci (poslání), které máme předat lidstvu. Vaše vědomá osobní volba být součástí těchto světelných projektů k vám promlouvá a vy ucítíte inspiraci, motivaci, potřebu a touhu být součástí toho, co přineseme v budoucnu. Toto bude váš signál, toto vám odhalí projekt či projekty, jejichž součástí chcete být.


Kuthumi-Agrippa vás nyní objímá svými zlatými křídly a tiskne vás k svému srdci a vy slyšíte tlukot jeho srdce. Přináší to klid a mír vašemu tělu i mysli.

Matka Marie vám nyní posílá další paprsek krásného léčení a St. Germain vede energii z diamantového a zlatého plamene a tu přivádí k vaší korunní čakře a to je signál všem existujícím bytostem světla, že jste si zvolili setkání se svým osudem (určením). Že jste si vybrali poznání, že jste důležitou součástí transformace vědomí lidstva.


Nyní jen buďte v klidu. Odevzdejte se další úrovni léčení, která k vám přichází. Zatímco tato energie vstupuje do vašeho těla, povím vám něco o projektech světla, které přijdou.

Už aktivně pracujeme se Zámotky Světla (Pods of Light; pod znamená zámotek, kokon, lusk - snad překládám správně; pozn. MK), které jsou společným předivem energie a splétají medově zlatou přízi Zlatého Vědomí. Vytváří společenství světla představující specifické energie a nesoucí specifické nástroje světla, které jsou známy i jako kódy podporující a ulehčující vyvinutí zvláštní energie, která vytvoří základnu pro větší společenství světla.


Někteří z vás touží vytvořit skutečné (fyzické) soběstačné komunity, které budou fungovat na barterovém systému (výměnný "obchod") ne aby přežily, ale aby žily v hojnosti a v souladu s Matkou Zemí a Matkou Přírodou i všemi ostatními. Pro ty z vás, co ve svém srdci cítili toto volání vytvořit takové projekty, je toto potvrzení, že vaše vnitřní touha je skutečným hlasem, který vás volal.


Od některých z vás bylo požadováno, abyste zůstali v korporátním světě nebo se do něj vrátili. Vy jste portály světla v těchto hustých energiích, které v sobě obsahují mnohé z těchto institucí vládnoucí společnosti. Vaše role je velmi těžká a odvážná a my vám děkujeme za vaši odvahu zůstat v této náročné pozici - být světlem v tak velké tmavé místnosti. Za svoji odvahu, sílu i za to, co ve společnosti ukotvujete, budete odměněni.

Někteří z vás byli povoláni, aby vytvořili změny ve světě medicíny, další z vás ve školství. Všichni ve svém srdci víte, že jste spojeni s aspektem kolektivní mřížky, který je nyní připraven na změnu. Jste katalyzátory té změny, transformátoři, ničitelé starého, aby mohlo přijít nové.


Také otevíráme pódium pro Učitele Zlatého Chrámu, aby nyní vstoupili do svého světla jako součást Smaragdové Školy Mystérií. Vaše energie obdrží vědomé spojení s vnitřním věděním a každým dalším projektem světla, který nyní bude vyvinut a v budoucnosti bude k vašemu srdci promlouvat skrze vaši pravdu.

Zhluboka se nadechněte a relaxujte s vědomím, že hluboko uvnitř v sobě víte a vždy jste věděli, že je toho mnohem víc k prožití. Že před vámi bylo mnoho skryto a že také většina z vás se toho nemohla ani dotknout, ale nyní vám vše bude odkryto. Vyzýváme vás, abyste důvěřovali, odevzdali se a důvěřovali vedení svého vyššího já a silám světla, které vás podporují, vedou a chrání na této vaší cestě.


Znovu se zhluboka nadechněte a jak Mistr Kuthumi-Agrippa rozevírá svá křídla, udělejte jeden krok zpět. Plameny stále tančí ve vaší korunní čakře.

Energie a přítomnost Boha a Bohyně k vám posílá proužek světla. Tento proužek je paprskem energie, která je vám nabízena; tento paprsek je proužkem komunikace nebo lépe řečeno přenosu. Tento přenos vám umožňuje sladit svoji energii se Zdrojem mnohem rychlejším, čistším a koncentrovanějším způsobem. Dovolte své představivosti, aby vám ukázala, jak tento proužek vypadá. Pokud je pro vás jednoduší vidět paprsek, pak to dovolte a poděkujte.


Znovu se zhluboka nadechněte, plně vydechněte a poděkujte všem bytostem světla, které s vámi nyní byly. Poděkujte sobě za to, že jste odpověděli na toto volání po přijetí tohoto světla, této příležitosti spojit se s širšími aspekty sebe, abyste cítili sílu a přítomnost své vnitřní autority. Poděkujte si za to, že jste dovolili světlu, které ztělesňujete, aby vám ukázalo cestu vpřed. I my vám děkujeme za odvahu, za to, že jste se k nám připojili, že jste řekli ano vnitřnímu vědění, že jste součástí společného vědomí světla, které bylo vytvořeno, aby lidstvu zajistilo rozvzpomenutí si na pravdu. Toto je klíčový čas, drazí, a my vás potřebujeme tolik, jako vy cítíte, že potřebujete nás. Jste vybráni, abyste propojili Nebe a Zemi v jeden systém energie, jinými slovy, abyste byli lidskými bytostmi, které na Zemi přinesou živoucí principy Nebe na Zemi. Abyste sloučili tyto energie do zemských sfér pomocí transformace společenských zákonů na opravdové právo, etiku a hodnoty světla, integrity, poctivosti a pravdy.

Jakmile nastane Věk Vodnáře, pak přijdou velké výzvy, drazí, protože pak vám moderní technologie vašeho světa odhalí, co všechno bylo vynaloženo na její vývoj. V některých úrovních to bude velmi pozitivní, ale na některých úrovních to bude velmi nebezpečné.

Důvod proč říkáme nebezpečné je ten, že budou lidé (mnoho lidí) na vaší planetě, kteří se rozhodnou spojit svá těla se syntetickými částmi, jinými slovy budou napůl lidmi napůl roboty. Ujišťujeme vás, že to nemá co dělat se sci-fi nebo směšnými konstrukcemi futuristických filmů. Tohle je fakt. Je to další důvod proč je tak důležité, abyste se znovu spojili s Matkou Zemí, její podstatou, abyste se znovuzrodili do přirozeného stavu.

Váš svět byl několikrát smyslů zbavený díky moderní technologii, která z toho velmi těžila. Věk Vodnáře je věk vědy a technologie, je to určeno Lordem Saturnem a může to být velmi temné. V tu chvíli mnozí z vás pochopí, proč vás vyzýváme, abyste se spojili se svým duševním já, tvořivým já, s tím kým jste, abyste pochopili své pocity a emoce a dovolili jejich léčení. Je životně důležité, abyste se posílili a spojili se coby Pracovníci Světla a mohli tak posilovat i ostatní učením sebe sama i ostatních - v systémech osvobození se, ve stávání se skutečně svobodnými, v rozpoznání světových vládnoucích struktur a toho, čím jsou, protože nejzoufalejší lidé jsou náchylní ke spoléhání se na směšné koncepty manipulace, ovládání a kontroly, takže by mohla skutečně nastat temná varianta Věku Vodnáře. Nicméně světlá strana Věku Vodnáře je také velmi mocná a reprezentuje ji mocná přítomnost Andělů a Archandělů, poslů Matky/Otce Boha, Pánů a Paní, Bohů a Bohyní světla.

Nemůžete tedy čekat do roku 2020, abyste tak říkajíc rozhodli tuto bitvu, musíte začít teď. Tyto energie musí být zabezpečeny nyní a vy jste ti, kteří to mohou udělat, protože vy jste ve fyzické formě, pocházíte ze všech vrstev života a máte přístup k těmto světům a my můžeme pracovat skrze vás, společně s vámi a v souladu s vámi. Povedeme vás, ale musíte důvěřovat sami sobě, své moudrosti, intuici a také věřit nám, abychom vám mohli pomoci.

Takže, drazí, toto klíčové datum je mocným bodem obratu pro každého z vás. Prošli jste vstupem do nové úrovně vaší opravdovosti a nyní bude pro vás mnoho rozpleteno, mnoho pravd vám bude zjeveno. Doporučujeme vám, abyste každé ráno našli několik minut a požádali svého Strážného Anděla a všechny bytosti, které s vámi spolupracují, aby vás držely v kuželu ochrany a radili vám, vedli vás, motivovali a inspirovali a ukázali vám těmito komunikačními kanály, co je od vás požadováno, jak to máte udělat a pak se odevzdali, dovolili a důvěřovali tomu, že k vám všechny příležitosti přijdou nebo že je najdete.

Děkuji vám drazí Pracovníci Světla. Jsme oddaní službě pro vás, s vámi a skrze vás. Děkujeme vám za vaši oddanost a hledání toho, kým jste a za pokračování v růstu. Nechť je každý z vás požehnán nad vaše nejodvážnější sny a ať vše, co nyní potřebujete ke svému osvobození, k vám přijde půvabnými, harmonickými a zázračnými cestami. Žehnáme vám a vězte, že naše láska je vždy s vámi.


Já jsem Marie Magdalena a má láska je s vámi. Au revoir.


©Michelle Eloff & The Lightweaver, http://www.thelightweaver.org dnes již www.palaceofpeace.net


Pro www.channeling.wbs.cz a www.posvatnesrdce.cz (www.sacredheart.cz) přeložila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.


 

 

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 

Máří Magdalena - 11-11 Klíčové datum Aktivace

Channellováno v Johannesburgu, Jižní Africe dne 11.11.2010 Michelle Eloff

Já jsem Marie Magdaléna a zdravím vás a vítám do boží přítomnosti pravdy, světla a lásky. Vítejte, drazí.
Toto je čas veliké oslavy - především vzhledem k tomuto specifickému datu aktivace, jelikož otevírá portály sebemistrovství na nové úrovni. Tato úroveň zahrnuje systémy energií a paprsků světla, které hovoří posvátným jazykem k čakrám vašich těl. Tento jazyk slaďuje vaše čakry s ozvěnou hlubšího vnitřního středu galaktického centra, který vám odhaluje nové dimenze vaší osobní cesty ke svobodě a nabízí vám možnost spojit se s hlubší moudrostí, pochopením a sebeuvědoměním.

Mnoho bylo lidstvu v poslední době odkryto. Tato odhalení rozplétají systémy iluze a odkrývají vám všem, jak moc bylo, a stále ještě je, důležité rozbití Peněžního Matrixu. Je to součástí cesty k probuzení z mnoha dimenzí iluze, která ovládá váš svět. Proto čím víc z vás se probudí k pravdě života, tím víc svobody zažijete. Toto se nyní šíří ke zbytku lidstva a umožňuje to více příležitostí opravdu pochopit, co to znamená osvobodit se a zapojit se do nové cesty.

Cesta svobody je ta, která vás všechny vyzývá pochopit posvátnou sílu života a tudíž i posvátnou sílu sebe sama.
Tyto síly nejsou složité, ve skutečnosti jsou velmi jednoduché, jenže zákony vašeho fyzického světa vnitřní systém zkomplikovaly. Proto nyní lépe pochopíte co jsme mínili tím, když jsme dříve říkali, že nižší ego komplikuje a duše zjednodušuje. Pokud se věci stanou příliš složitými, pak proces začnou ovlivňovat pokřivené destruktivní energie. Čím jednodušší energie či přístup, tím jasnější (průzračnější) výsledek. Přesto je nutné mít na paměti, že odkrývání a osvobozování lidstva od omezující iluze samo o sobě přináší mnohé výzvy. To není takovou komplikací, je to součástí cesty k osvobození.

Našim srdcím přináší velikou radost, když vidíme, kolik z vás pozvedlo svůj plášť pravdy, svůj meč pravdy, a vybralo si vykročit na cestu opravdovosti. Kolik z vás stojí jako bojovník či bojovnice světla a objímá světlo své pravdy a rozšiřuje tyto paprsky božského osvícení do světa tím, že je přijme sám (sama) v sobě. To umožňuje realizaci mnoha nových projektů světla a proto jsme velmi potěšeni, že můžeme otevřít tyto portály, tyto brány příležitosti každému z vás. Mohlo by to být nazváno také zasvěcením (iniciací). Musíte pochopit, že zasvěcení je proces - nejprve se musíte rozhodnout pro změnu, poté použít nástroje, které jste se naučili používat během svého života, a uvést je v činnost a ujistit se, že změna byla provedena. Tímto procesem se zároveň učíte i rostete.

Iniciace je proces započetí něčeho nového, spuštění různých energií, započetí nových plánů a proto pokud jste zasvěcováni do něčeho nového, pak jednoduše stojíte opět na začátku nové cesty. Tato nová cesta přináší mocné frekvence, které je vaše tělo připraveno přijmout a přivítat. Tato zasvěcení dláždí cestu, která vás přibližuje k dosažení cíle sebemistrovství. Každé zasvěcení je součástí dokončení poslání, kterým je vzestup. Jinými slovy - vrátit se domů a moci tak rozmlouvat a zároveň se stát jedním s Matkou/Otcem Bohem.

Vzestup není vzdáleným cílem. Každé léčení, které zažijete, každá výzva, kterou projdete a každý aspekt sebe, který ovládnete (naučíte se jej používat) je minivzestupem sám o sobě. Nyní skupina z Kosmu rozšiřuje svá srdce ke každému z vás, aby vám připomněla, že je čas učinit krok vpřed a připustit si, že je čas, abyste se setkali s mnohem vyvinutější a rozšířenější verzí sebe sama. Podporuje vás to ve sjednocení s rozdělenými aspekty sebe sama, které se ztratily ve vnějším světě nebo, chcete-li, v zóně soumraku, jako výsledek traumatu, bolesti, strádání a šoku, který jste zažili z rukou systému kontroly, které rozdělovaly a oslabovaly svět.

Nyní je váš čas - zastavit se, věnovat tomu pozornost a pochopit, že vy jste ti, kteří se zrodili, aby přinesli změnu. Již jsme vám dříve řekli, že jste poslové světla, nositelé světla. Jste ti, kteří mají učinit průlom, jste tak říkajíc vyvolení. Tím myslíme, že jste duše, které se inkarnovaly s určitým záměrem, osudem, plánem a to zahrnuje i to, že sehrajete důležitou roli při osvobození lidstva.

Kristovské Vědomí není jednotlivou bytostí - je to shromáždění mocných zplnomocněných duší sladěných s Kristovským Vědomím. Kristova energie je kolektivním tělem vyšší inteligence a vyšší moudrosti, která rozšiřuje svou energii k duším, které si stále volí sebe-uvědomění, sebe-posílení a svobodu. Svobodu žít příslib nového života, svobodu být opravdový a postavit se tváří v tvář autoritám, které vás zbavily vaší svobody na mnoha úrovních a mnoha způsoby.

Mnoho let jsme hovořili o tom, jak se změní váš fyzický svět i jak se změní váš ekonomický, vzdělávací i lékařský systém a mnoho dalších systémů vašeho fyzického světa. Toto všechno se děje teď. Proto slyšíte (čtete) má slova z velmi důležitého důvodu. Vaše Vyšší Já vás přivedlo k tomuto bodu v této době, aby vám připomnělo cestu, kterou jste si zvolili, aby vás znovu ujistilo, že jste na správné cestě.

Proudí skrze vás božská esence a přítomnost Zdroje. Jste božím poslem Bohů a Bohyní, který stojí v čele, aby ho ostatní mohli následovat. Je to součástí vaší služby, vašeho poslání - vytvořit nový život pro sebe tím, že se osvobodíte. Tento obrat vytvoří cestu, po které vás mohou ostatní následovat. Vy jste ti, kteří mají vést svým příkladem.

Mnoho lidí věří, že se na Zemi mnoho velkých změn uskuteční v prosinci 2012. To není pravda. Změny, o kterých se hovoří, nastanou v roce 2020. Po 19. prosinci 2020 se energie posunou a opravdu nastane Věk Vodnáře. Dva velcí duchové vašeho Kosmu - Saturn a Jupiter - budou na 0 stupních Vodnáře a ohlásí tím skutečné zrození Věku Vodnáře. To neznamená, že máte nyní čas ke spokojenosti a odložení nebo zpoždění vaší cesty či posílení. Ve skutečnosti je to naopak. V prosinci 2012 nastane posun vědomí v energii, která ovlivňuje lidstvo. Je to konec důležitého cyklu.

Naše světelné projekty k nám byly přivedeny díky tvořivé síle Otce/Matky Boha. Byla nám přiřazena tato úloha, abychom vás ujistili, že každý, tak jako vy, se setká se svým osudem. Činíme tak tím, že tyto energie rozšiřujeme k vám. Do roku 2020 se uskuteční změny na mnoha úrovních, zejména pád ekonomiky vašeho světa a také již nebudou existovat tajemství, žádné nové zprávy. Uvidíte to všude.

Toto všechno znamená, že musíte dříve než kdykoli předtím přijmout, že vaše role je v životě zásadně důležitá. Jste součástí většího plánu, který vede k těmto mocným světelným projektům. Není čas, aby lidé váhali, odkládali své vyléčení na zítřek. Není prostor pro souzení, kritizování a zavrhování něčího života, světla, pravdivé podstaty. Proto vás žádáme, abyste nyní otevřeli svá srdce a představili si sami sebe, jak jste pevně objímání společným srdcem energie Matky/Otce Boha. Tato mocná srdeční energie vám nabízí léčení, které vám pomůže smířit se s faktem, že jste lidská bytost, smířit se s tím, kam jste dosud došli a nyní, v tento moment, se odevzdat osudu a vyzvat tuto část svého blueprintu (modrotisku), aby se vám odhalila zcela novým způsobem.

Elohim Míru k vám posílá svou energii a Mistr Kuthumi-Agrippa a Liga Slunečních Archandělů k vám přichází, aby kolem vás vytvořila nový pruh světla. A pokud je to vaše přání a vůle, pak i energie, která vás zasvětí do nové úrovně vaší pravdy, bude aktivována ve vašich čakrách. Vše, co musíte učinit je říct "ano".

Kuthumi-Agrippa aktivuje zlatý paprsek Zlatého Vědomí ve vašich čakrách - to je aktivací zasvěcení, pokud jste si vybrali, že chcete být jeho součástí. Tím, že jste se rozhodli pro ano, jste souhlasili k připojení se k silám s vyšší inteligencí - posvátnému Božskému Ženství a Božskému Mužství. Každý z vás je nyní vylaďován s posvátnou přítomností, božským bytím světla, které vás provede časem změny. Přítomnost vám přináší léčení a podporuje vás v pochopení hlubšího významu vašich Skutečných Já. Toto božské bytí sjednocuje síly s vaším Strážným Andělem a spojení jejich světel přináší novou dimenzi léčení, poznání a osvobození na vaší životní cestě.

Zhluboka se nadechněte, vydechněte, uvolněte své tělo, svou mysl. Dovolte mocnému světelnému tělu, tělu pravdy, posvátné esenci všeho, které ztělesňuje pravdu a světlo, aby se stalo jedním s vaší vnitřní esencí a aktivovalo tak vaši vnitřní sílu zcela novým způsobem. Vaše vnitřní síla je klíčem otevírajícím dveře do skrytých dimenzí toho, kým jste na širší úrovni. Tyto vaše části vás volají, lákají vás k vykročení vpřed, k napřímení se, k růstu v lásce a důvěře, že tento další krok na vaší cestě vás přivede blíže k vašem Skutečnému Já. Umožňuje vám rozšířit vaše sebeuvědomění a vyslat sílu vaší vnitřní esence ke zbytku Matky Přírody.

Tímto se vaše energie vplétá do posvátné mřížky energie, která se nachází uvnitř éterického chrámu těla Matky Země. Tato energetická mřížka jí pak přináší mocné léčení a stejně tak i vám. Otevřete všechny své čakry, abyste mohli obdržet tyto mocné síly léčení, odevzdejte se jejímu světlu a přivítejte božskou přítomnost Matky Marie. Vstupuje do vašeho energetického pole a přináší vám krásnou, vyrovnanou a klidnou příležitost léčení vašeho vnitřního dítěte. Pokud je vám to příjemné, přijměte tuto energii.

Prociťte konejšivou přítomnost Matky Marie, která vstupuje do hlubin vašeho bytí. Tato energie naplňuje vaše vnitřní dítě uklidňující hřejivou přítomností Matky Marie. Připomíná vašemu vnitřnímu dítěti, že je ztělesněním tvořivosti a velkolepé představivosti. Připomíná mu jeho vize, schopnost se smát, hrát si a spolupracovat se všemi královstvími života z pozice radosti a nevinnosti. Představujte si své vnitřní dítě, jak se stává zářivějším, jak se toto světlo rozlévá do všech částí vašeho já, které byly ztracené vlivem hledání své pravdy zejména ve vnějším světě.

Pokud je něco, v čem by vám Matka Marie mohla pomoci - ve vztahu k léčení vnitřního dítěte, požádejte ji o to teď.

Dovolte této energii vstoupit do hlubin vašeho podvědomí, aby odstranila vaše strachy a očistila vaše nižší ego. Jednoduše ji přivítejte, vdechněte ji a dovolte této energii proniknout do každé vaší části, která potřebuje tuto pomoc.

Vyšlete tuto léčivou energii i Matce Zemi, vyšlete ji království zvířat a všem dalším královstvím života, které obývají tělo Matky Země. Posvátné energie mřížky světelného vědomí odpovídají této léčivé energii, která posiluje kolektivní mřížky světla. Představte si, jak se všechny vaše energie spojují a stávají se jedním ohromným jezerem světelného vědomí. Jakmile se vaše energie setkají, splynou a vytvoří toto jezero světelného vědomí, vzplane nádherný plamen diamantového vědomí v samém středu těla Matky Země.

Vy jste božským klíčem. Jste posvátným plamenem a tento božský plamen - toto diamantové světlo ve vás vytvoří kreativní a nádhernou síť světelného vědomí, která bude proudit všemi vašimi čakrami. Pouze to dovolte a oddejte se tomu.

Zhluboka se nadechněte, vydechněte a nechte to proudit.

Nyní přivítejte energii St. Germaina. Přistupuje a vysílá k vám (s vaším dovolením) přítomnost nádherného fialového, indigového, safírového a smaragdového plamene. Tyto plameny přinášejí léčení vašemu dospívajícímu já, projasňují cestu k osamostatnění vašeho já, aby propustilo jakýkoli potlačený strach, stud, vinu či frustraci. Tyto energie mohly být uskladněny uvnitř vašich buněk jako výsledek vašich pocitů nedorozumění coby dospívajícího.

Plameny St. Germaina vám umožňují vytvořit čtyři způsoby léčení vašeho dospívajícího já a vytvořených procesů, které vám znemožnily porozumět systému, do kterého jste se narodili. Umožní vám osvobodit se od toho, naučit se komunikovat s vaší pravdou z pozice vnitřní síly. Pomohou vám utvořit a vyzařovat energii duševní inteligence, vnitřní tvořivostí, intelektu, schopnosti tvořit, abyste mohli motivovat sebe i druhé. Také vám otevřou cestu k tomu, abyste se upevnili více vědomým způsobem ve svém fyzickém těle a tím i ve vašem fyzickém životě.

Tyto čtyři paprsky nyní rozšiřují svoji energii k nejhlubším oblastem vašeho podvědomí, obtékají vaše nižší ego a všechny lidské filtry, které vám byly naprogramovány a které vám brání uvidět - skutečně uvidět - pravdu. Tato pravda byla zahalena všemi druhy falešných myšlenek, které vám byly od mala předkládány, abyste je přijali jako pravdu. Vaši rodiče, jejich rodiče a mnoho vašich příbuzných bylo naprogramováno stejným systémem a byli spoutáni a vězněni stejnými lidskými filtry, kterým vy nyní čelíte a rozhodli jste se od nich osvobodit.

St Germain vás žádá, abyste tyto energie vyslali každému vnitřnímu dospívajícímu každého dospělého člověka na planetě a dovolili jste paprskům těchto plamenů, aby se rozšířily až k Matce Zemi, Matce Přírodě a každému království života obývajícímu její tělo.

Nyní si představte, jak tyto energie proplétají společnou mřížku, která již byla aktivována, aby posílila moc světelného vědomí a ochraňovala tento plán světla ve vašem těle.

Galaktický Střed vám skrze vaši korunní čakru posílá zlatý paprsek super vědomí. Tento paprsek super vědomí přidává ještě jednu vrstvu prohlubující vaše pochopení - abyste zcela přijali a poznali sebe jako Pravou Bytost, která si vybrala být svobodná a vést ostatní svým příkladem.

St Germain nyní zažehl mocný zlatý paprsek podél diamantového plamene. Tento plamen Zlatého Vědomí nese světlo mužského vědomí a Zlaté Bytosti dimenzí, ve kterých se nachází Shamballa, k vám vysílají svou energii, což chrání energii tohoto nejvyššího bytí, která vystoupila, aby vás podpořila - posvátnou energii, která se spojila s vaším Strážným Andělem, který vás ochraňuje na vaší cestě. Obklopte se tímto paprskem a dovolte, aby vás léčil kde a jakým způsobem je to potřeba.

Pokud vaše dospívající já potřebuje jakékoli další St. Germainovo léčení, prosím požádejte ho teď.

Zhluboka se nadechněte, zcela vydechněte a přivítejte světelné projekty, jejichž jste součástí, do svého modrotisku a představte si miliony plamenů, kterého se ve vašem modrotisku zažehují a spojují se se společnou mřížkou posvátných světelných projektů, ke kterým jste byli určeni a které vám budou odhaleny v nepříliš vzdálené budoucnosti.

Nyní před vás přistupuje Kuthumi-Agrippa jako Král Sluneční Ligy Archandělů. Přichází, aby vás obdaroval zlatým pírkem; toto pírko reprezentuje symbol Ma´at (bohyně pravdy a spravedlnosti pozn. MK). Toto je symbol pírka vašeho srdce a souvisí s pověstí, že pokud je vaše srdce lehké jako pírko, pak můžete vstoupit do dalších světů pravdy - nicméně toto pírko nezastupuje jen světlo vašeho srdce, ale i posvátný zlatý brk, který můžete použít k napsání nového příběhu svého života.

Pokud jste ochotni pokračovat po cestě, kterou jste započali, potom přijměte od Kuthumi-Agrippy pírko. Svým přijetím tohoto pírka sloučíte posvátný jazyk plamenů svého modrotisku s kolektivním modrotiskem Galaktického Centra. Tyto plameny jsou součástí mocných portálů transformace, které jsme již aktivovali.

Tvé Pravé Já tě nyní žádá, abys jakoukoli svou část, u které cítíš, že tě "sabotuje" či drží zpět, předal Kuthumi-Agrippovi k léčení a udělals to teď.

Kuthumi-Agrippa vezme tyto tvé části do Zlatého Chrámu Shambally k léčení. Potrvá to sedm dní a během této doby tvá čtyři nižší těla (tvé fyzické tělo, emocionální tělo, mentální tělo a tělo tvé duše, které se pojí s tvým duševním já) a také nižší ego projdou hlubokým čištěním energií, které proběhne i v rámci rodových linií.

Poděkuj za tuto možnost tak hlubokého léčení.

Pokud jste i po tomto stále spokojeni se službou coby Pracovníka světla mezi tkalci světla a ve svém srdci cítíte, že jste určeni být součástí této komunity světla a světelných projektů, na které dohlížíme (já Marie Magdalena, Lord Kuthumi-Agrippa, St. Germain, Archanděl Michael, Bohyně Jezebel a Lady Guinevra) a jsme podporováni Sluneční Ligou Archandělů Světla, Dušemi posvátných energií Kosmu, energiemi Lorda Maitreyi a samozřejmě Matkou/Otcem Bohyní/Bohem… Tedy ještě jednou: pokud ve svém srdci cítíte, že jste určeni k tomu být součástí těchto projektů světla, pak otevřete své třetí oko a své srdce Kuthumi-Agrippovi. Teď.

Palcem své pravé ruky tlačí proti vašemu třetímu oku a zažehuje zlatý plamen Zlatého Chrámu Učení. Svojí levou dlaň nyní pokládá na vaši srdeční čakru a aktivuje smaragdový plamen. Toto jsou fyzické kódy k práci (poslání), které máme předat lidstvu. Vaše vědomá osobní volba být součástí těchto světelných projektů k vám promlouvá a vy ucítíte inspiraci, motivaci, potřebu a touhu být součástí toho, co přineseme v budoucnu. Toto bude váš signál, toto vám odhalí projekt či projekty, jejichž součástí chcete být.

Kuthumi-Agrippa vás nyní objímá svými zlatými křídly a tiskne vás k svému srdci a vy slyšíte tlukot jeho srdce. Přináší to klid a mír vašemu tělu i mysli.

Matka Marie vám nyní posílá další paprsek krásného léčení a St. Germain vede energii z diamantového a zlatého plamene a tu přivádí k vaší korunní čakře a to je signál všem existujícím bytostem světla, že jste si zvolili setkání se svým osudem (určením). Že jste si vybrali poznání, že jste důležitou součástí transformace vědomí lidstva.

Nyní jen buďte v klidu. Odevzdejte se další úrovni léčení, která k vám přichází. Zatímco tato energie vstupuje do vašeho těla, povím vám něco o projektech světla, které přijdou.

Už aktivně pracujeme se Zámotky Světla (Pods of Light; pod znamená zámotek, kokon, lusk - snad překládám správně; pozn. MK), které jsou společným předivem energie a splétají medově zlatou přízi Zlatého Vědomí. Vytváří společenství světla představující specifické energie a nesoucí specifické nástroje světla, které jsou známy i jako kódy podporující a ulehčující vyvinutí zvláštní energie, která vytvoří základnu pro větší společenství světla.

Někteří z vás touží vytvořit skutečné (fyzické) soběstačné komunity, které budou fungovat na barterovém systému (výměnný "obchod") ne aby přežily, ale aby žily v hojnosti a v souladu s Matkou Zemí a Matkou Přírodou i všemi ostatními. Pro ty z vás, co ve svém srdci cítili toto volání vytvořit takové projekty, je toto potvrzení, že vaše vnitřní touha je skutečným hlasem, který vás volal.

Od některých z vás bylo požadováno, abyste zůstali v korporátním světě nebo se do něj vrátili. Vy jste portály světla v těchto hustých energiích, které v sobě obsahují mnohé z těchto institucí vládnoucí společnosti. Vaše role je velmi těžká a odvážná a my vám děkujeme za vaši odvahu zůstat v této náročné pozici - být světlem v tak velké tmavé místnosti. Za svoji odvahu, sílu i za to, co ve společnosti ukotvujete, budete odměněni.

Někteří z vás byli povoláni, aby vytvořili změny ve světě medicíny, další z vás ve školství. Všichni ve svém srdci víte, že jste spojeni s aspektem kolektivní mřížky, který je nyní připraven na změnu. Jste katalyzátory té změny, transformátoři, ničitelé starého, aby mohlo přijít nové.

Také otevíráme pódium pro Učitele Zlatého Chrámu, aby nyní vstoupili do svého světla jako součást Smaragdové Školy Mystérií. Vaše energie obdrží vědomé spojení s vnitřním věděním a každým dalším projektem světla, který nyní bude vyvinut a v budoucnosti bude k vašemu srdci promlouvat skrze vaši pravdu.

Zhluboka se nadechněte a relaxujte s vědomím, že hluboko uvnitř v sobě víte a vždy jste věděli, že je toho mnohem víc k prožití. Že před vámi bylo mnoho skryto a že také většina z vás se toho nemohla ani dotknout, ale nyní vám vše bude odkryto. Vyzýváme vás, abyste důvěřovali, odevzdali se a důvěřovali vedení svého vyššího já a silám světla, které vás podporují, vedou a chrání na této vaší cestě.

Znovu se zhluboka nadechněte a jak Mistr Kuthumi-Agrippa rozevírá svá křídla, udělejte jeden krok zpět. Plameny stále tančí ve vaší korunní čakře.

Energie a přítomnost Boha a Bohyně k vám posílá proužek světla. Tento proužek je paprskem energie, která je vám nabízena; tento paprsek je proužkem komunikace nebo lépe řečeno přenosu. Tento přenos vám umožňuje sladit svoji energii se Zdrojem mnohem rychlejším, čistším a koncentrovanějším způsobem. Dovolte své představivosti, aby vám ukázala, jak tento proužek vypadá. Pokud je pro vás jednoduší vidět paprsek, pak to dovolte a poděkujte.

Znovu se zhluboka nadechněte, plně vydechněte a poděkujte všem bytostem světla, které s vámi nyní byly. Poděkujte sobě za to, že jste odpověděli na toto volání po přijetí tohoto světla, této příležitosti spojit se s širšími aspekty sebe, abyste cítili sílu a přítomnost své vnitřní autority. Poděkujte si za to, že jste dovolili světlu, které ztělesňujete, aby vám ukázalo cestu vpřed. I my vám děkujeme za odvahu, za to, že jste se k nám připojili, že jste řekli ano vnitřnímu vědění, že jste součástí společného vědomí světla, které bylo vytvořeno, aby lidstvu zajistilo rozvzpomenutí si na pravdu. Toto je klíčový čas, drazí, a my vás potřebujeme tolik, jako vy cítíte, že potřebujete nás. Jste vybráni, abyste propojili Nebe a Zemi v jeden systém energie, jinými slovy, abyste byli lidskými bytostmi, které na Zemi přinesou živoucí principy Nebe na Zemi. Abyste sloučili tyto energie do zemských sfér pomocí transformace společenských zákonů na opravdové právo, etiku a hodnoty světla, integrity, poctivosti a pravdy.

Jakmile nastane Věk Vodnáře, pak přijdou velké výzvy, drazí, protože pak vám moderní technologie vašeho světa odhalí, co všechno bylo vynaloženo na její vývoj. V některých úrovních to bude velmi pozitivní, ale na některých úrovních to bude velmi nebezpečné.

Důvod proč říkáme nebezpečné je ten, že budou lidé (mnoho lidí) na vaší planetě, kteří se rozhodnou spojit svá těla se syntetickými částmi, jinými slovy budou napůl lidmi napůl roboty. Ujišťujeme vás, že to nemá co dělat se sci-fi nebo směšnými konstrukcemi futuristických filmů. Tohle je fakt. Je to další důvod proč je tak důležité, abyste se znovu spojili s Matkou Zemí, její podstatou, abyste se znovuzrodili do přirozeného stavu.

Váš svět byl několikrát smyslů zbavený díky moderní technologii, která z toho velmi těžila. Věk Vodnáře je věk vědy a technologie, je to určeno Lordem Saturnem a může to být velmi temné. V tu chvíli mnozí z vás pochopí, proč vás vyzýváme, abyste se spojili se svým duševním já, tvořivým já, s tím kým jste, abyste pochopili své pocity a emoce a dovolili jejich léčení. Je životně důležité, abyste se posílili a spojili se coby Pracovníci Světla a mohli tak posilovat i ostatní učením sebe sama i ostatních - v systémech osvobození se, ve stávání se skutečně svobodnými, v rozpoznání světových vládnoucích struktur a toho, čím jsou, protože nejzoufalejší lidé jsou náchylní ke spoléhání se na směšné koncepty manipulace, ovládání a kontroly, takže by mohla skutečně nastat temná varianta Věku Vodnáře. Nicméně světlá strana Věku Vodnáře je také velmi mocná a reprezentuje ji mocná přítomnost Andělů a Archandělů, poslů Matky/Otce Boha, Pánů a Paní, Bohů a Bohyní světla.

Nemůžete tedy čekat do roku 2020, abyste tak říkajíc rozhodli tuto bitvu, musíte začít teď. Tyto energie musí být zabezpečeny nyní a vy jste ti, kteří to mohou udělat, protože vy jste ve fyzické formě, pocházíte ze všech vrstev života a máte přístup k těmto světům a my můžeme pracovat skrze vás, společně s vámi a v souladu s vámi. Povedeme vás, ale musíte důvěřovat sami sobě, své moudrosti, intuici a také věřit nám, abychom vám mohli pomoci.

Takže, drazí, toto klíčové datum je mocným bodem obratu pro každého z vás. Prošli jste vstupem do nové úrovně vaší opravdovosti a nyní bude pro vás mnoho rozpleteno, mnoho pravd vám bude zjeveno. Doporučujeme vám, abyste každé ráno našli několik minut a požádali svého Strážného Anděla a všechny bytosti, které s vámi spolupracují, aby vás držely v kuželu ochrany a radili vám, vedli vás, motivovali a inspirovali a ukázali vám těmito komunikačními kanály, co je od vás požadováno, jak to máte udělat a pak se odevzdali, dovolili a důvěřovali tomu, že k vám všechny příležitosti přijdou nebo že je najdete.

Děkuji vám drazí Pracovníci Světla. Jsme oddaní službě pro vás, s vámi a skrze vás. Děkujeme vám za vaši oddanost a hledání toho, kým jste a za pokračování v růstu. Nechť je každý z vás požehnán nad vaše nejodvážnější sny a ať vše, co nyní potřebujete ke svému osvobození, k vám přijde půvabnými, harmonickými a zázračnými cestami. Žehnáme vám a vězte, že naše láska je vždy s vámi.

Já jsem Marie Magdalena a má láska je s vámi. Au revoir.

©Michelle Eloff & The Lightweaver, http://www.thelightweaver.org dnes již www.palaceofpeace.net

Pro www.channeling.wbs.cz a www.posvatnesrdce.cz (www.sacredheart.cz) přeložila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information