Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokiaľ láska bolí,

tak to nie je láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 20 hostí Designed by:

Máří Magdalena - Poselství slunovratu 12.12. 2011- vložené 3.1.12 PDF Tlačiť E-mail

 

 

 

 

Máří Magdalena - Poselství slunovratu 12.12. 2011


Přijala Michelle Manders v Johannesburgu, 2. prosince 2011

 

 

 

Já jsem Máří Magdalena a vítám vás v posvátné přítomnosti božské lásky, bezpečí a ochrany. Vítejte.
Přichází vhodná doba, abyste zhodnotili svou cestu za uplynulých dvanáct měsíců. Každý krok, který jste učinili, vás přivedl blíž k opravdovým aspektům vašeho celistvého já, které vás žádá, abyste prozkoumali oblast svého vnitřního já. Budete se tak díky sebepoznání moci povznést nad to, co vás dosud oslabovalo a bránilo vašemu porozumění; poznáte mnohé pravdy, jež leží pod povrchem vašich bolestí.

Vstupujete do sféry velkolepých změn a
rok 2012 tvoří prostor pro to, aby se tyto změny odehrály. Svět Ducha je rozsáhlý a všemocný. Matka/Otec Bůh, božské protějšky, jsou s vámi a povzbuzují vás, abyste vstoupili do vědomí vítězství a uchopili světlo, které je ve vás uloženo. Je zatím skryté, neboť ve vaší minulosti se vytvořilo mnoho závojů iluze, kvůli nimž věříte i cítíte, že nejste schopni překonat boje, utrpení a výzvy, kterým čelíte.

I když se nyní vlivem velkého časového posunu odehrávají četné změny na úrovni Země,
odehrává se v této době také největší posun ve vědomí lidstva. Proto na vás naléháme, abyste se již probudili ze snu o své minulosti, z iluze, která dosud živila velkou část vašeho bytí, a abyste vykročili vstříc ztělesnění vaší kolektivní duše.

Využijte čas, který nyní máte, abyste si uvědomili všechno, co jste zažili v uplynulých dvanácti měsících. Zaznamenejte si všechno, co se vám podařilo překonat, změny, které se udály, i to, co vám ještě zbývá k řešení. Tím se vám mnohé vyjasní a budete si moci lépe uvědomit, kam je třeba vložit své síly. Nemusíte už být loutka na provázku, ovládaná nesouladem, temnotou a tíhou svého předchozího bytí, tedy každého dne, týdne, měsíce a všech let, které vás dovedly až sem.

Většina lidí soustředí 95% své energie na minulost, takže v přítomnosti ponechávají jen malou část svého já.
Vaše přítomnost je ale vyžadována tady a teď, abyste mohli využít to, co k vám bude přicházet v příštích třech letech.

Cesta lidstva se nyní pozvedá na jiný stupeň intenzity. Tím máme na mysli, že jste vyzýváni, abyste se skutečně probudili, více si uvědomovali, co se děje uvnitř vás, a vědomě se podíleli na hře života.

Rok 2012 je důležitým milníkem v posunu vědomí lidstva.
Energie se stupňují až do doby, kdy bude Věk Vodnáře dostatečně a kolektivně zakotven ve vědomí lidstva, k čemuž dojde v roce 2020. Ovšem abyste se s tím vyrovnali, je třeba se probudit již nyní. Věku Vodnáře vévodí zlovolná planeta Saturn, která je nejvíce vzdálena Zemi. Je chladná, tmavá, hutná, těžká a zosobňuje strachy a karmu lidstva.

Právě proto je nyní tak důležité, abyste vstoupili do svého těla a aktivně na sobě pracovali, čelili svým stínům a uzdravovali svá zranění.
Až dosud totiž lidé byli schopni vidět zranění ostatních, ale přišel čas, aby světlo odráželo světlo. A přestože žijete ve světě duality, kde světlo a tma, dobro a zlo jsou skutečností, dosáhli jste již ve svém životě bodu, kdy máte přístup k vyššímu vědomí a tím i k příležitostem posunout se do citově i duchovně vhodnějších sfér. Věk Vodnáře není jen o svobodě, lásce a světle; bude to jedno z nejobtížnějších období v historii lidstva, pokud se lidé nechopí znovu své moci a nebudou již teď aktivně pracovat na získání vnitřní svobody.

Poslové vyšších světelných světů jsou zde přítomni, shromáždili se v této době slunovratu, aby vám více než kdy dříve poskytli svou podporu, vedení a zasvěcení, díky nimž budete moci postoupit výše po spirále vyššího vědomí. Vzestup je proces povznesení se nad to, co vás oslabuje a brání vám uchopit vyšší aspekty svého mocného, skutečného já. Jste urychlovači velkolepé změny, a protože v celé historii lidstva je toto tak důležitý okamžik pro posun kolektivní duše a vědomí, je každý jeden z vás v tomto ději nepostradatelný.

Bez ustání jste svědky utrpení, zneužívání, bolesti a otřesně násilných činů, které vykonávají lidské bytosti vůči svým bratrům a sestrám. Takto bolestnými a ničivými způsoby se tato temnota projevuje následkem nedostatku lásky a světla, a proto vás
já, Máří Magdalena, spolu se světelnými hierarchiemi, vznešeným řádem Archandělů a Andělů, naléhavě prosím, abyste povstali a plně a hluboce převzali zodpovědnost za uzdravení vlastních zranění, za to, že budete čelit svým temnotám a překonáte oslabující vzorce z minulosti, čímž odstraníte překážky z minulosti, které ovlivňují vaše myšlenky, skutky i slova. Tím vytvoříte prostor pro vyšší stav bytí, který se stane součástí vašeho každodenního života.

Nejdražší, tento čas nemá obdoby. V této historické chvíli se budou psát dějiny, v určitém smyslu v této chvíli přichází Armageddon a souboj světla a temna. Tuto bitvu svádí každý z vás sám v sobě, a promítá ji do okolního světa a do činů, jichž jste svědky. Máte v sobě sílu obrátit tento tok událostí. Máte schopnost zajistit, aby kolektivní vědomí přešlo do světla emocionální i duchovní inteligence a spojilo se s vědomím, které zahrnuje vyšší moudrost a nepodmíněnou lásku.

Slunovrat, který se každým rokem odehrává dne 12. prosince, je okýnkem příležitosti.
Pracovníci Světla získávají příležitost vykročit na novou cestu, která je dovede k posvátným zahradám vnitřního ráje, avšak vlivem značné síly negativního kolektivního vědomí je to obtížná a namáhavá cesta, kterou mnozí vzdají, zvednou nešťastně ruce a sklesle se poddají bolestem z minulosti. Ale slyšte naše slova, k minulosti se již nemůžete dále stavět do pozice lhostejné oběti. Je nezbytné, abyste si plně uvědomili, že toto je z hlediska všech součástí a oblastí života ta nejdůležitější chvíle. Miliony z nás vám přišly nabídnout uzdravení, moudrost přítomnosti a způsoby, jak se osvobodit. Můžeme vám je ale jen ukázat, nabídnout; nemůžeme za vás nic udělat, nicméně budeme to zcela jistě dělat s vámi.

Promlouvám nyní k samému středu vaší duše a k nejhlubším a nejbolestivějším částem vás samých a ujišťuji vás,
můžete se spolehnout na to, že jste v pozici, ze které se můžete povznést nad svou minulost a žít život, kde světlo odráží světlo a kde ti, se kterými jste v jakémkoli vztahu, odrážejí vaše silné stránky, krásu a moc.

Jste připraveni přispět k posunu kolektivního vědomí, tedy posunout jej do vyšších sfér emocionální a duchovní inteligence? Jste připraveni dát životu možnost ukázat vám svou odvrácenou tvář? Jste ochotni využít své schopnosti otevřít se novým věcem, které povedou k jiné kvalitě života? Žádáme vás o vaši pomoc a podporu tím, že uchopíte svou sílu a vědomě se rozhodnete dělat, co je potřeba, abyste změnili svět tím, že změníte svět ve svém vlastním nitru.

Následující tři roky budou pro lidstvo hlubokou a obtížnou výzvou. Vše, co zatím není vidět, co se skrývá pod povrchem, bude vyžadovat značnou pozornost. Bude to velice citlivé období, kde do hry vstoupí mnoho temnoty, která bude zkouškou jak jednotlivcům, tak lidstvu jako celku. Je to proto, že svět temna je velmi záludný, vkrádá se tiše a může proniknout do těch částí vás samých, které jsou nejcitlivější a nejzranitelnější. Může vás tak donutit, abyste vzdali svůj boj, odkládali ho na později, případně hledali důvody, proč se sami nemůžete uzdravit.

Znovu vám opakuji, drazí, nejdražší, že toto je pro vás i pro zbytek lidstva ta nejdůležitější doba, neboť máte možnost nadhledu, jste v bodu, kde vám může posloužit lepší porozumění fungování života. Bude to hlavně prostřednictvím vašich dovedností, které využijete ke službě ostatním. Řeč Ducha je velkolepá a Matka/Otec Bůh s vámi rozmlouvá všemi částmi stvoření, avšak protože tolik z vás se nechalo oklamat a uvěřilo vědomí oddělenosti, odpojení, odloučení se od Ducha způsobilo mnohým z vás jakési kóma, tedy mylnou představu bezpečí, i když je tento stav provázen silným znepokojením.

Přichází cyklus největšího posílení;
jste vyzýváni, abyste se nechali vést neviditelným světem. Jsme tu, přišli jsme, protože vaše modlitby byly vyslyšeny. Milujeme vás všechny a náš soucit i schopnost procítit, čím si procházíte, jsou hluboké, neboť mnoho z nás dříve kráčelo v lidských tělech. Podstoupili jsme stejné zkoušky a těžkosti, bojovali jsme a trpěli jsme jako vy, a proto vám díky své osobní cestě vzestupu a vítězství nad temnotou můžeme ukázat cestu ven z Matrixu Iluze a pomoci vám spojit se s mřížkami osvícení.

Mnoho lidí se stává hluboce skleslými v reakci na temnotu přítomnou ve světě, ale málokdo se to snaží změnit. Vy to přitom změnit můžete, a začíná to jednoduchým úkonem, kdy tuto změnu provedete v sobě samých. Každý den zavolejte podstatu svého Anděla Strážného, bytosti, která byla určena jen vám, bytosti, která vás vede, podporuje a ukazuje vám směr, kterým máte jít, abyste došli osvícení.


Následujících osm let je nesmírně důležitých, neboť bude vytvořen prostor pro ty, kdo hledají pravdu, aby skutečně porozuměli svému osudu, své minulosti, a tím objevili klíč od dveří ke svobodě. Pomůže vám to se nad svůj osud povznést a najít své místo ve vyšších sférách, kde nad vámi již osud nemá moc. Toho je dosaženo modlitbami, rituály, meditacemi, spoluprací s vaším Andělem Strážným a používáním Vědomí Alchymie.

Pokud nejste ochotni se snažit překonat své výzvy, zůstaňte klidní, nic se pro vás nezmění. Vaše snaha o plné osvobození, o to stát se Vodnářskými posly světla, se může zcela projevit, když se stanete skutečnými světelnými vůdci na cestě Opravdových.

Jak jsem již řekla, Armageddon se odehrává uvnitř vás a projevuje se ve vnějším světě. My jsme zde, přítomní, ochotní a schopní kráčet po vašem boku, ukazovat vám, co máte dělat. Až si vybudujete blízký vztah se svým Andělem Strážným, budete dostávat telepatické vzkazy a rady, které vás budou vést směrem ke vzestupu.


V cyklu, který je před vámi, přesněji v cyklu nadcházejících tří let bude třeba využít své rozlišovací schopnosti víc než kdy dříve. Budou se objevovat mnozí nepravdiví lidé, mnozí falešní prorokové, kteří se vás budou snažit přemluvit, oklamat a budou vás nutit věřit iluzi. To je jen jedna z dalších běžných nástrah Temných, kteří se zběsile kroutí, protože jejich čas se naplňuje. Volí proto násilnější způsoby, jak udržet srdce lidstva ve své moci: zmrazí je strachem, lpěním na minulosti, jinými slovy je oddělují od pravdy.

Jak moc je pro vás důležitý mír? Jak moc toužíte po tom, podílet se na snaze, aby vědomí lidstva jako celku vstoupilo do sféry světla a pravdy? Vy, kdo hledáte pravdu, naleznete způsob, jak ukazovat cestu ostatním, kteří ji také hledají.

Prociťte světlo, lásku a přítomnost Matky/Otce Boha, jak vás obklopují. Pamatujte si, že Matka/Otec Bůh stvořil všechno a jeho podstata s vámi hovoří skrze všechno okolo vás. Učiňte svou volbu, vezměte moc nad svým životem zpět do svých rukou a odevzdejte vůli svého vyššího já Matce/Otci Bohu. Příští tři roky budou sice obtížné, ale stejně tak to bude doba největšího probuzení a posunu vědomí. Budeme proto pořád s vámi, a až vám budou před očima postupně mizet jednotlivé závoje, budete si naši přítomnost uvědomovat čím dál tím víc. Je třeba, abyste nám vyšli vstříc, abyste byli prostředky, kterými se může vyšší duch světla projevovat ve světě.

Řekneme vám, jak se stát božským nástrojem pro zázračné skutky Matky/Otce Boha. Světlo, které budete ze svého nitra vyzařovat, bude tak mocné, že jakkoli veliké množství temnoty ho nebude moci uhasit nebo ztlumit. Ještě dnes dejte sami sobě slib. Připojte se k našemu snažení, které má přinést změnu. Stanete se tak tím, co byste si sami přáli ve světě vidět.


Sebeuvědomění je ochranný plášť, který vás zahaluje a chrání před manipulací a zákeřnostmi Matrixu Iluze. Pomáhá vám navázat hlubší a pevnější vztah se sebou samými. Poznávání sebe sama je přitom nejdůležitější přísadou v receptu na váš nový život. Když se totiž znáte lépe než kdokoli jiný, nic vás už nemůže oklamat, nic vás nemůže svést z cesty, neboť budete znát pravdu bez jakýchkoli pochyb. Stanete se silou, kterou není možné přehlédnout, a světlo, které budete vyzařovat, pohltí a osvítí temnotu.

Oslavujeme v tento čas s vámi. Oslavujeme v tento den, který je okýnkem příležitosti, jež se před vámi otevírá a vítá vás. Obklopujeme vás a zveme vás, abyste učinili tento další krok na cestě opravdových, vstříc zahradám osvobození, a abyste s námi pracovali na osvobození vašeho světa.

Každý z vás má jedinečné nadání, které přispěje ke společnému uzdravení. Objevíte jej cestou ke svému vlastnímu uzdravení. Vydejte se tedy na cestu a těšte se na poklady, které na ní naleznete, a na výsledky, které vám přinese. Pojďte s námi a dovolte nám, abychom vám pomohli změnit váš svět.

Já jsem Máří Magdalena a má láska je s vámi. Au revoir.

Pozn. administrace webu: Toto poselství navazuje na poselství Máří Magdaleny z roku 2010 "11-11 Klíčové datum Aktivace"

© Michelle Manders - www.palaceofpeace.net
All Rights Reserved

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


 

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 

 

Máří Magdalena - Poselství slunovratu 12.12. 2011

Přijala Michelle Manders v Johannesburgu, 2. prosince 2011

Já jsem Máří Magdalena a vítám vás v posvátné přítomnosti božské lásky, bezpečí a ochrany. Vítejte.
Přichází vhodná doba, abyste zhodnotili svou cestu za uplynulých dvanáct měsíců. Každý krok, který jste učinili, vás přivedl blíž k opravdovým aspektům vašeho celistvého já, které vás žádá, abyste prozkoumali oblast svého vnitřního já. Budete se tak díky sebepoznání moci povznést nad to, co vás dosud oslabovalo a bránilo vašemu porozumění; poznáte mnohé pravdy, jež leží pod povrchem vašich bolestí.

Vstupujete do sféry velkolepých změn a rok 2012 tvoří prostor pro to, aby se tyto změny odehrály. Svět Ducha je rozsáhlý a všemocný. Matka/Otec Bůh, božské protějšky, jsou s vámi a povzbuzují vás, abyste vstoupili do vědomí vítězství a uchopili světlo, které je ve vás uloženo. Je zatím skryté, neboť ve vaší minulosti se vytvořilo mnoho závojů iluze, kvůli nimž věříte i cítíte, že nejste schopni překonat boje, utrpení a výzvy, kterým čelíte.

I když se nyní vlivem velkého časového posunu odehrávají četné změny na úrovni Země, odehrává se v této době také největší posun ve vědomí lidstva. Proto na vás naléháme, abyste se již probudili ze snu o své minulosti, z iluze, která dosud živila velkou část vašeho bytí, a abyste vykročili vstříc ztělesnění vaší kolektivní duše.

Využijte čas, který nyní máte, abyste si uvědomili všechno, co jste zažili v uplynulých dvanácti měsících. Zaznamenejte si všechno, co se vám podařilo překonat, změny, které se udály, i to, co vám ještě zbývá k řešení. Tím se vám mnohé vyjasní a budete si moci lépe uvědomit, kam je třeba vložit své síly. Nemusíte už být loutka na provázku, ovládaná nesouladem, temnotou a tíhou svého předchozího bytí, tedy každého dne, týdne, měsíce a všech let, které vás dovedly až sem.

Většina lidí soustředí 95% své energie na minulost, takže v přítomnosti ponechávají jen malou část svého já. Vaše přítomnost je ale vyžadována tady a teď, abyste mohli využít to, co k vám bude přicházet v příštích třech letech.

Cesta lidstva se nyní pozvedá na jiný stupeň intenzity. Tím máme na mysli, že jste vyzýváni, abyste se skutečně probudili, více si uvědomovali, co se děje uvnitř vás, a vědomě se podíleli na hře života.

Rok 2012 je důležitým milníkem v posunu vědomí lidstva. Energie se stupňují až do doby, kdy bude Věk Vodnáře dostatečně a kolektivně zakotven ve vědomí lidstva, k čemuž dojde v roce 2020. Ovšem abyste se s tím vyrovnali, je třeba se probudit již nyní. Věku Vodnáře vévodí zlovolná planeta Saturn, která je nejvíce vzdálena Zemi. Je chladná, tmavá, hutná, těžká a zosobňuje strachy a karmu lidstva.

Právě proto je nyní tak důležité, abyste vstoupili do svého těla a aktivně na sobě pracovali, čelili svým stínům a uzdravovali svá zranění. Až dosud totiž lidé byli schopni vidět zranění ostatních, ale přišel čas, aby světlo odráželo světlo. A přestože žijete ve světě duality, kde světlo a tma, dobro a zlo jsou skutečností, dosáhli jste již ve svém životě bodu, kdy máte přístup k vyššímu vědomí a tím i k příležitostem posunout se do citově i duchovně vhodnějších sfér. Věk Vodnáře není jen o svobodě, lásce a světle; bude to jedno z nejobtížnějších období v historii lidstva, pokud se lidé nechopí znovu své moci a nebudou již teď aktivně pracovat na získání vnitřní svobody.

Poslové vyšších světelných světů jsou zde přítomni, shromáždili se v této době slunovratu, aby vám více než kdy dříve poskytli svou podporu, vedení a zasvěcení, díky nimž budete moci postoupit výše po spirále vyššího vědomí.  Vzestup je proces povznesení se nad to, co vás oslabuje a brání vám uchopit vyšší aspekty svého mocného, skutečného já. Jste urychlovači velkolepé změny, a protože v celé historii lidstva je toto tak důležitý okamžik pro posun kolektivní duše a vědomí, je každý jeden z vás v tomto ději nepostradatelný.

Bez ustání jste svědky utrpení, zneužívání, bolesti a otřesně násilných činů, které vykonávají lidské bytosti vůči svým bratrům a sestrám. Takto bolestnými a ničivými způsoby se tato temnota projevuje následkem nedostatku lásky a světla, a proto vás já, Máří Magdalena, spolu se světelnými hierarchiemi, vznešeným řádem Archandělů a Andělů, naléhavě prosím, abyste povstali a plně a hluboce převzali zodpovědnost za uzdravení vlastních zranění, za to, že budete čelit svým temnotám a překonáte oslabující vzorce z minulosti, čímž odstraníte překážky z minulosti, které ovlivňují vaše myšlenky, skutky i slova. Tím vytvoříte prostor pro vyšší stav bytí, který se stane součástí vašeho každodenního života.

Nejdražší, tento čas nemá obdoby. V této historické chvíli se budou psát dějiny, v určitém smyslu v této chvíli přichází Armageddon a souboj světla a temna. Tuto bitvu svádí každý z vás sám v sobě, a promítá ji do okolního světa a do činů, jichž jste svědky. Máte v sobě sílu obrátit tento tok událostí. Máte schopnost zajistit, aby kolektivní vědomí přešlo do světla emocionální i duchovní inteligence a spojilo se s vědomím, které zahrnuje vyšší moudrost a nepodmíněnou lásku.

Slunovrat, který se každým rokem odehrává dne 12. prosince, je okýnkem příležitosti. Pracovníci Světla získávají příležitost vykročit na novou cestu, která je dovede k posvátným zahradám vnitřního ráje, avšak vlivem značné síly negativního kolektivního vědomí je to obtížná a namáhavá cesta, kterou mnozí vzdají, zvednou nešťastně ruce a sklesle se poddají bolestem z minulosti. Ale slyšte naše slova, k minulosti se již nemůžete dále stavět do pozice lhostejné oběti. Je nezbytné, abyste si plně uvědomili, že toto je z hlediska všech součástí a oblastí života ta nejdůležitější chvíle. Miliony z nás vám přišly nabídnout uzdravení, moudrost přítomnosti a způsoby, jak se osvobodit. Můžeme vám je ale jen ukázat, nabídnout; nemůžeme za vás nic udělat, nicméně budeme to zcela jistě dělat s vámi.

Promlouvám nyní k samému středu vaší duše a k nejhlubším a nejbolestivějším částem vás samých a ujišťuji vás, můžete se spolehnout na to, že jste v pozici, ze které se můžete povznést nad svou minulost a žít život, kde světlo odráží světlo a kde ti, se kterými jste v jakémkoli vztahu, odrážejí vaše silné stránky, krásu a moc.

Jste připraveni přispět k posunu kolektivního vědomí, tedy posunout jej do vyšších sfér emocionální a duchovní inteligence? Jste připraveni dát životu možnost ukázat vám svou odvrácenou tvář? Jste ochotni využít své schopnosti otevřít se novým věcem, které povedou k jiné kvalitě života? Žádáme vás o vaši pomoc a podporu tím, že uchopíte svou sílu a vědomě se rozhodnete dělat, co je potřeba, abyste změnili svět tím, že změníte svět ve svém vlastním nitru.

Následující tři roky budou pro lidstvo hlubokou a obtížnou výzvou. Vše, co zatím není vidět, co se skrývá pod povrchem, bude vyžadovat značnou pozornost. Bude to velice citlivé období, kde do hry vstoupí mnoho temnoty, která bude zkouškou jak jednotlivcům, tak lidstvu jako celku. Je to proto, že svět temna je velmi záludný, vkrádá se tiše a může proniknout do těch částí vás samých, které jsou nejcitlivější a nejzranitelnější. Může vás tak donutit, abyste vzdali svůj boj, odkládali ho na později, případně hledali důvody, proč se sami nemůžete uzdravit.

Znovu vám opakuji, drazí, nejdražší, že toto je pro vás i pro zbytek lidstva ta nejdůležitější doba, neboť máte možnost nadhledu, jste v bodu, kde vám může posloužit lepší porozumění fungování života. Bude to hlavně prostřednictvím vašich dovedností, které využijete ke službě ostatním. Řeč Ducha je velkolepá a Matka/Otec Bůh s vámi rozmlouvá všemi částmi stvoření, avšak protože tolik z vás se nechalo oklamat a uvěřilo vědomí oddělenosti, odpojení, odloučení se od Ducha způsobilo mnohým z vás jakési kóma, tedy mylnou představu bezpečí, i když je tento stav provázen silným znepokojením.

Přichází cyklus největšího posílení;
jste vyzýváni, abyste se nechali vést neviditelným světem. Jsme tu, přišli jsme, protože vaše modlitby byly vyslyšeny. Milujeme vás všechny a náš soucit i schopnost procítit, čím si procházíte, jsou hluboké, neboť mnoho z nás dříve kráčelo v lidských tělech. Podstoupili jsme stejné zkoušky a těžkosti, bojovali jsme a trpěli jsme jako vy, a proto vám díky své osobní cestě vzestupu a vítězství nad temnotou můžeme ukázat cestu ven z Matrixu Iluze a pomoci vám spojit se s mřížkami osvícení.

Mnoho lidí se stává hluboce skleslými v reakci na temnotu přítomnou ve světě, ale málokdo se to snaží změnit. Vy to přitom změnit můžete, a začíná to jednoduchým úkonem, kdy tuto změnu provedete v sobě samých. Každý den zavolejte podstatu svého Anděla Strážného, bytosti, která byla určena jen vám, bytosti, která vás vede, podporuje a ukazuje vám směr, kterým máte jít, abyste došli osvícení.

Následujících osm let je nesmírně důležitých, neboť bude vytvořen prostor pro ty, kdo hledají pravdu, aby skutečně porozuměli svému osudu, své minulosti, a tím objevili klíč od dveří ke svobodě. Pomůže vám to se nad svůj osud povznést a najít své místo ve vyšších sférách, kde nad vámi již osud nemá moc. Toho je dosaženo modlitbami, rituály, meditacemi, spoluprací s vaším Andělem Strážným a používáním Vědomí Alchymie.

Pokud nejste ochotni se snažit překonat své výzvy, zůstaňte klidní, nic se pro vás nezmění. Vaše snaha o plné osvobození, o to stát se Vodnářskými posly světla, se může zcela projevit, když se stanete skutečnými světelnými vůdci na cestě Opravdových.

Jak jsem již řekla, Armageddon se odehrává uvnitř vás a projevuje se ve vnějším světě. My jsme zde, přítomní, ochotní a schopní kráčet po vašem boku, ukazovat vám, co máte dělat. Až si vybudujete blízký vztah se svým Andělem Strážným, budete dostávat telepatické vzkazy a rady, které vás budou vést směrem ke vzestupu.

V cyklu, který je před vámi, přesněji v cyklu nadcházejících tří let bude třeba využít své rozlišovací schopnosti víc než kdy dříve. Budou se objevovat mnozí nepravdiví lidé, mnozí falešní prorokové, kteří se vás budou snažit přemluvit, oklamat a budou vás nutit věřit iluzi. To je jen jedna z dalších běžných nástrah Temných, kteří se zběsile kroutí, protože jejich čas se naplňuje. Volí proto násilnější způsoby, jak udržet srdce lidstva ve své moci: zmrazí je strachem, lpěním na minulosti, jinými slovy je oddělují od pravdy.

Jak moc je pro vás důležitý mír? Jak moc toužíte po tom, podílet se na snaze, aby vědomí lidstva jako celku vstoupilo do sféry světla a pravdy? Vy, kdo hledáte pravdu, naleznete způsob, jak ukazovat cestu ostatním, kteří ji také hledají.

Prociťte světlo, lásku a přítomnost Matky/Otce Boha, jak vás obklopují. Pamatujte si, že Matka/Otec Bůh stvořil všechno a jeho podstata s vámi hovoří skrze všechno okolo vás. Učiňte svou volbu, vezměte moc nad svým životem zpět do svých rukou a odevzdejte vůli svého vyššího já Matce/Otci Bohu. Příští tři roky budou sice obtížné, ale stejně tak to bude doba největšího probuzení a posunu vědomí. Budeme proto pořád s vámi, a až vám budou před očima postupně mizet jednotlivé závoje, budete si naši přítomnost uvědomovat čím dál tím víc. Je třeba, abyste nám vyšli vstříc, abyste byli prostředky, kterými se může vyšší duch světla projevovat ve světě.

Řekneme vám, jak se stát božským nástrojem pro zázračné skutky Matky/Otce Boha. Světlo, které budete ze svého nitra vyzařovat, bude tak mocné, že jakkoli veliké množství temnoty ho nebude moci uhasit nebo ztlumit. Ještě dnes dejte sami sobě slib. Připojte se k našemu snažení, které má přinést změnu. Stanete se tak tím, co byste si sami přáli ve světě vidět.

Sebeuvědomění je ochranný plášť, který vás zahaluje a chrání před manipulací a zákeřnostmi Matrixu Iluze. Pomáhá vám navázat hlubší a pevnější vztah se sebou samými. Poznávání sebe sama je přitom nejdůležitější přísadou v receptu na váš nový život. Když se totiž znáte lépe než kdokoli jiný, nic vás už nemůže oklamat, nic vás nemůže svést z cesty, neboť budete znát pravdu bez jakýchkoli pochyb. Stanete se silou, kterou není možné přehlédnout, a světlo, které budete vyzařovat, pohltí a osvítí temnotu.

Oslavujeme v tento čas s vámi. Oslavujeme v tento den, který je okýnkem příležitosti, jež se před vámi otevírá a vítá vás. Obklopujeme vás a zveme vás, abyste učinili tento další krok na cestě opravdových, vstříc zahradám osvobození, a abyste s námi pracovali na osvobození vašeho světa.

Každý z vás má jedinečné nadání, které přispěje ke společnému uzdravení. Objevíte jej cestou ke svému vlastnímu uzdravení. Vydejte se tedy na cestu a těšte se na poklady, které na ní naleznete, a na výsledky, které vám přinese. Pojďte s námi a dovolte nám, abychom vám pomohli změnit váš svět.

Já jsem Máří Magdalena a má láska je s vámi. Au revoir.

Pozn. administrace webu: Toto poselství navazuje na poselství Máří Magdaleny z roku 2010 "11-11 Klíčové datum Aktivace"

© Michelle Manders - www.palaceofpeace.net
All Rights Reserved

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information