Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 23 hostí Designed by:

Duchovná cesta – cesta do raja, pekla alebo kam? - Ján Bálint PDF Tlačiť E-mail

 

 

 

Duchovná cesta – cesta do raja, pekla alebo kam?


Je toho toľko, čo by som chcel dnes napísať, že ešte sám neviem, či táto téma nebude mať voľné pokračovanie. Myšlienky, informácie  sa len tak hemžia v mojej hlave a okolo mňa vďaka posledným dňom, udalostiam, ale aj  pohľadom niektorých tzv. triezvych rozumov duchovného sveta.  Tento článok je takou nepriamou odpoveďou pre rozumy, ktoré výsmešne a so strachom v sebe označujú druhých z klamstva a to len preto, lebo ešte nenašli odpovede na tie otázky, na ktoré iní jednotlivci už dávno prišli.

Duchovná cesta je úplne individuálna cesta, proces pre každého jednotlivca. Každý z nás chápe len tú časť vedomostí, kde sa vibračne nachádza. Všetko, celý  proces má svoj čas prijímania, overenia, konania.  Za všetkým je účel, príčina a následok. Nemôžeme sa s nikým a v ničom porovnať. Buď to cítime rovnako, stotožníme sa s informáciami, alebo ich nechápeme, alebo ich transformujeme na ďalší stupeň poznania. Časovo to znamená, že niečo dokážem spracovať z týchto informácií v tomto živote a ostatné zostanú na ďalšie životy. Každý z nás je individualita a tak aj naše kroky na ceste duchovna sú individuálne. Niekto kráča rýchlejšie, niekto pomalšie, niekto sa točí dookola a len na ňom záleží, kedy sa pohne z miesta niekam.

Poslednú dobu, posledné roky sa uvoľnili žriedla duchovného poznania. Nič nové to nie je, tieto informácie  na nás čakali x rokov, x časov.  Všetci dobre vieme, že na Zemi vlastne nič nového nemôžeme vymyslieť, všetko tu už raz bolo, je vymyslené, len sa musíme vedieť dopracovať k týmto informáciám.  Rozdiel medzi  hmotou a duchovnom je, že kým hmotu dokážeme odmerať, duchovno dokážeme vnútorne, cez duchovné srdce cítiť, vnímať. V hmote je každý z nás na niečo odborník, to ovládame na 100%,  ale rovnako veríme aj ostatným odborníkom. Kto vie prečo? Naozaj veríme, alebo sa len predvádzame ( niektorí ), aby sme nevyzerali hlúpo? Chceme zapadnúť do davu? Odpovede poznáte. V duchovne nemáme zatiaľ meracie prístroje na dokazovanie pravdy o informácii. Existuje len naše srdce, ktoré  s informáciou , ktorú teraz ochutnávam, čítam buď súhlasí alebo nie.  Osobne si myslím, že ja keď s niečím nesúhlasím, to neznamená, že to nie je pravda. Predsa neexistuje 100% pravda v našom svete, s našim vnímaním, keďže sme stále v procese rastu, premeny.  Pravda je relatívna.

Môžeme veriť channelingom, posolstvám, ľudom, ktorí tieto informácie nejakou formou preberajú a predávajú verejnosti?  Osobne som sa naučil nikoho nesúdiť, neposudzovať.  Rovnako som na tom aj s rôznymi posolstvami, kanálovaním.  Taktiež  neposudzujem tých, ktorí kanálujú rovnakých majstrov, anjelov, archanjelov, svetelných pomocníkov.  Určite by ste našli viacerých, ktorí napríklad kanálujú archanjela Michaela. Prečítate si ich informácie, posolstvá a pravdepodobne nájdete odlišnosti v týchto informáciách. Sú to potom klamári?  Tie informácie sú menej hodnotné, alebo sú to vôbec informácie od týchto našich milovaných pomocníkov, nie sú to informácie nejakých entít, nízkych duchov, démonov a podobne? Mám taký pocit, že stále hľadáme zaručené, 100 % informácie a tie neexistujú. Je to len na nás, či ich dokážeme prijať alebo nie, súhlasíme s nimi alebo nie.  Každý jedinec, ktorý prijíma tieto duchovné informácie, sa nachádza na nejakom informačnom poli, odkiaľ ich preberá. Tieto informácie sú odtiaľ preberané a určené práve pre tých, ktorí rovnako korešpondujú s týmito vibráciami. Pokiaľ mám iné vibrácie, tak pravdepodobne nebudem vedieť tieto informácie chápať, alebo  ich budem vnímať s láskou ako hodnotné informácie pre tých, ktorí sa  práve  nachádzajú v tejto časti  cesty poznania. Všetky informácie sú obrovské hodnoty na tom úseku informačného poľa, kde sa nachádzajú a ich chápanie, pochopenie, záleží na tom, či sa vibračne nachádzame pred týmto  informačným poľom, v poli alebo sme už za týmto poľom. Nezabudnime na to, že toto informačné pole, ktoré môžeme nazvať  akokoľvek, či ako akášickú kroniku, knihu života a podobne má obrovské rozmery, možnosti ale aj kapacitu. Čím sme ďalej na tejto ceste poznania, tým čistejšie informácie prijímame.  Je to síce pravda, čo som sem napísal o tej čistote, ale aj tak potrebujem , cítim to, pridať nejaké doplnenie. Každá informácia je čistá na tom úseku, kde sa nachádza a v danej chvíli,  je to 100% relatívna pravda. No rovnako ako to naše teraz a tu sa posúva stále ďalej a postupne, aj keď pomaličky, predsa cez naše životné, ale aj duchovné skúsenosti sa posúvame ďalej aj na tejto ceste poznania k ďalším novým prijatým informáciám.  Niektorí z nás ich nazývajú čistejšie, kvalitnejšie, hodnotnejšie pravdy, čo nepopieram, ale čo z toho  mám momentálne, ak im zatiaľ vôbec nerozumiem? Osobne každý z nás pracuje len s tými informáciami, ktoré dokáže prijať, ktorým rozumie.

Je to o voľbe. Čo tá informácia so mnou robí? Prijímam aj túto časť mojej nevedomosti pokorou a verím, že všetko má svoj čas aj v mojom živote, ja som strojcom svojho života, šťastia a rovnako ja určujem aj rýchlosť napredovania alebo budem len závistlivo hromžiť, upozorňovať, ukazovať prstom na týchto smelých jednotlivcov a zabaľovať ich do rúcha  samozvaných prorokov? To, že nepoznám odpoveď, nezdieľam niektoré informácie, to neznamená, že tieto informácie nemajú svoju kvalitu,  opodstatnenie, účel.  Naopak, sú to perly vesmíru, ktoré sú v pravý čas  predávané pre jednotlivcov, ktorí sú pripravení ich prijať.  Ak ich skôr vnímate alebo ste ich nazvali teóriami, tak aj to je dobre. Ste na ceste, kde by ste mali túto teóriu v praxi vyskúšať. Je to pre vás výzva od vesmíru. Viem, sú medzi nami aj teoretici, ktorí pracujú presne tak, ako niektorí úradníci. Sedia za stolom a vymýšľajú si riešenia bez toho, aby to išli overiť do terénu a mali praktické skúsenosti. Aj ja som si dal voľakedy otázku, koľkí vedia o transformácii a čo je to vlastne transformácia, čo je to za duchovnú cestu? Múdri ľudia hovoria: „kto hľadá, ten nájde“. Dal som si otázky a odpovede postupne prišli. Hľadal som ich, chcel som ich vedieť, túžil som po nich a rovnakou intenzitou pokračujem ďalej s otázkami, ako aj nachádzaním odpovedí. Ak nachádzam odpovede, tak mám možnosť voľby. Voľby prijatia, ignorovania, odsunutia, voľby zmeny cez praktické skúsenosti. To je transformácia života, duchovna, kvalitnejšieho šťastia.

Pre niekoho je to cesta do „raja“,  pre niekoho cesta do „pekla“ a pre niekoho cesta do inej dimenzie, galaktickej lode, cesta cez hviezdnu bránu atď.  Každý z nás to vníma, cíti tak, ako mu to rozum, srdce dovolí. Tak, ako sú na to pripravení, schopní hľadať odpovede. Viem, vôbec to nie je ľahké a sme radi, ak niekde nájdeme nejaké informácie, ktoré nás pohladia, dajú nám nové pochopenie, nové svetlo do života. Rád by som vás ale upozornil aj na vašu zodpovednosť na tejto ceste poznania. Čo je podľa vás ľahšie?  Hľadať, prijímať informácie bez overenia,  vyhovárať sa na niekoho, že nemal pravdu a  zaviedol vás na falošnú, slepú cestu alebo prijímať informácie s nadhľadom a overiť ich?  Osobne preferujem všetko overiť.  Na mojich kurzoch, seminároch vždy pripomínam účastníkom, aby mi slepo neverili a informácie, ktoré im ponúkam, aby si overili. Vtedy viem, že to poznanie, ktoré preveria prijmú oveľa mocnejšie a bude mať veľkú hodnotu v ich životoch, napredovaní.

V tomto ponímaní predávam informácie aj o roku 2012, ale aj o dátume28.10.2011 alebo o iných zaujímavých dátumoch. Viem, sú rôzne informácie o týchto dátumoch a niekedy sa vôbec nezhodujú. Čo je účelom, čo je za tým, že sú tak odlišné? Myslím si,  aby sme sami hľadali odpovede a sami sa rozhodli. Každý má predsa možnosť naučiť sa meditovať. Má možnosť  venovať viac času na zvýšenie osobných vibrácií. Zmeniť svoj pohľad na život cez pozitívne myslenie bez porovnávania sa s druhými. Spoznať lásku bez podmienok. Raz som sa zamyslel nad tým, ako to vlastne bude, keď sa zrazu všade hovorilo o aktivácii Merkaby,  ďalších čakier, DNA  atd.? Koľko ľudí vie o týchto informáciách, koľkí im rozumejú a myslím teraz aj na tých, ktorí sa zaoberajú aj  ezoterikou? Je ich asi málo, nie je to vysoké percento. Tak  čo s nimi bude? Ako zvládnu vzostup a vôbec, ako to bude so vzostupom, čo sa týka  ľudstva, tak aj jednotlivcov?

Počas meditácie som dostal správu. V tej správe bolo, že všetko je len tak komplikované, aké to robíme my sami. Bol som upozornení na to, že sa predsa jedná o vzostup vedomia a nie fyzického tela. Aj keď jedno s druhým predsa len súvisí, momentálne ľudstvo ako celok nedokáže zvýšiť svoje spoločné vedomie na takú výšku, aby sa to odzrkadlilo na fyzickej úrovni.  Sú tu jednotlivci, ktorí sa snažia na sebe vedome pracovať a kráčajú dopredu s míľovými krokmi, ale väčšina nevie alebo čaká ako vždy na druhých, že to za nich vybavia, alebo si myslia, že niečo rýchlo dobehnú, keď sa niečo bude diať.  Je to obrovský omyl.  Tak ako každý z nás má svoj životný plán, rovnako aj zodpovednosť za uskutočnenie tohto plánu.  Ak sme sa inkarnovali do času a priestoru 2012, tak naša existencia, náš životný plán zahrňuje aj individuálny duchovný rozvoj v tomto smere.

Taktiež by sme nemali zabudnúť na ľudí v pralesoch, džungliach, na miestach, kde žijú po tisícročia stále rovnako bez týchto informácií. Ani nevedia, aký je rok, či existuje nejaká karma, aura, čakry, merkaba a predsa sú oveľa viac spojený s vesmírom, s prírodou. Tam je odpoveď pre nás. V týchto kmeňoch, spoločenstvách nájdeme kľúč ku všetkému. Nezávidia, nekradnú, spravodlivo rozdelia, bez podmienok milujú, vážia si všetko a každého vo svojich životoch. Kam vedie ich duchovná cesta? Do raja, pekla, neba? Pravdepodobne by povedali k veľkému duchu. Čo je vlastne Jednota s vesmírom s Bohom.  Rovnako si myslím, že vôbec nevedia čo je to duchovná cesta. Jednoducho žijú svoje životy v Jednote s Jednotou bez strachu. Nepotrebujú novodobých duchovných pastorov, rovnako sa zaobídu aj bez biblie alebo iných svätých kníh. Myslíte si, že potrebujú spoznať Krista? Alebo stačí ak poznajú lásku bez podmienok? Kam sa dostanú? Do raja, pekla, nirvány, kam? Odpoveď si dajte sami.

Pravdepodobne by sme sa mali konečne prestať vyhovárať na všetky možné výhovorky. Riešenia poznáme, v srdci presne vieme, čo chceme.  Náš problém je len v tom, že nedokážeme prekonať samých seba v našich závislostiach. Konečne si priznajme, sme závislí na tom, na tom alebo na tom. Síce hľadáme riešenia, ale len také, ktoré nám vyhovujú. Priveľmi sme pripútaní k vymoženostiam tohto sveta a stále viac a viac toho chceme.  Chceme, aby sa všetko prispôsobilo k nám a nie naopak. Preto je náš svet tak zdeformovaný a rovnako aj naše životy. Takže kam nás to všetko vedie? Do raja, pekla, alebo kam?

Napísal: Ján Bálint  12.11.2011

 

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Duchovná cesta – cesta do raja, pekla alebo kam?

Je toho toľko, čo by som chcel dnes napísať, že ešte sám neviem, či táto téma nebude mať voľné pokračovanie. Myšlienky, informácie  sa len tak hemžia v mojej hlave a okolo mňa vďaka posledným dňom, udalostiam, ale aj  pohľadom niektorých tzv. triezvych rozumov duchovného sveta.  Tento článok je takou nepriamou odpoveďou pre rozumy, ktoré výsmešne a so strachom v sebe označujú druhých z klamstva a to len preto, lebo ešte nenašli odpovede na tie otázky, na ktoré iní jednotlivci už dávno prišli.

Duchovná cesta je úplne individuálna cesta, proces pre každého jednotlivca. Každý z nás chápe len tú časť vedomostí, kde sa vibračne nachádza. Všetko, celý  proces má svoj čas prijímania, overenia, konania.  Za všetkým je účel, príčina a následok. Nemôžeme sa s nikým a v ničom porovnať. Buď to cítime rovnako, stotožníme sa s informáciami, alebo ich nechápeme, alebo ich transformujeme na ďalší stupeň poznania. Časovo to znamená, že niečo dokážem spracovať z týchto informácií v tomto živote a ostatné zostanú na ďalšie životy. Každý z nás je individualita a tak aj naše kroky na ceste duchovna sú individuálne. Niekto kráča rýchlejšie, niekto pomalšie, niekto sa točí dookola a len na ňom záleží, kedy sa pohne z miesta niekam.

Poslednú dobu, posledné roky sa uvoľnili žriedla duchovného poznania. Nič nové to nie je, tieto informácie  na nás čakali x rokov, x časov.  Všetci dobre vieme, že na Zemi vlastne nič nového nemôžeme vymyslieť, všetko tu už raz bolo, je vymyslené, len sa musíme vedieť dopracovať k týmto informáciám.  Rozdiel medzi  hmotou a duchovnom je, že kým hmotu dokážeme odmerať, duchovno dokážeme vnútorne, cez duchovné srdce cítiť, vnímať. V hmote je každý z nás na niečo odborník, to ovládame na 100%,  ale rovnako veríme aj ostatným odborníkom. Kto vie prečo? Naozaj veríme, alebo sa len predvádzame ( niektorí ), aby sme nevyzerali hlúpo? Chceme zapadnúť do davu? Odpovede poznáte. V duchovne nemáme zatiaľ meracie prístroje na dokazovanie pravdy o informácii. Existuje len naše srdce, ktoré  s informáciou , ktorú teraz ochutnávam, čítam buď súhlasí alebo nie.  Osobne si myslím, že ja keď s niečím nesúhlasím, to neznamená, že to nie je pravda. Predsa neexistuje 100% pravda v našom svete, s našim vnímaním, keďže sme stále v procese rastu, premeny.  Pravda je relatívna.

Môžeme veriť channelingom, posolstvám, ľudom, ktorí tieto informácie nejakou formou preberajú a predávajú verejnosti?  Osobne som sa naučil nikoho nesúdiť, neposudzovať.  Rovnako som na tom aj s rôznymi posolstvami, kanálovaním.  Taktiež  neposudzujem tých, ktorí kanálujú rovnakých majstrov, anjelov, archanjelov, svetelných pomocníkov.  Určite by ste našli viacerých, ktorí napríklad kanálujú archanjela Michaela. Prečítate si ich informácie, posolstvá a pravdepodobne nájdete odlišnosti v týchto informáciách. Sú to potom klamári?  Tie informácie sú menej hodnotné, alebo sú to vôbec informácie od týchto našich milovaných pomocníkov, nie sú to informácie nejakých entít, nízkych duchov, démonov a podobne? Mám taký pocit, že stále hľadáme zaručené, 100 % informácie a tie neexistujú. Je to len na nás, či ich dokážeme prijať alebo nie, súhlasíme s nimi alebo nie.  Každý jedinec, ktorý prijíma tieto duchovné informácie, sa nachádza na nejakom informačnom poli, odkiaľ ich preberá. Tieto informácie sú odtiaľ preberané a určené práve pre tých, ktorí rovnako korešpondujú s týmito vibráciami. Pokiaľ mám iné vibrácie, tak pravdepodobne nebudem vedieť tieto informácie chápať, alebo  ich budem vnímať s láskou ako hodnotné informácie pre tých, ktorí sa  práve  nachádzajú v tejto časti  cesty poznania. Všetky informácie sú obrovské hodnoty na tom úseku informačného poľa, kde sa nachádzajú a ich chápanie, pochopenie, záleží na tom, či sa vibračne nachádzame pred týmto  informačným poľom, v poli alebo sme už za týmto poľom. Nezabudnime na to, že toto informačné pole, ktoré môžeme nazvať  akokoľvek, či ako akášickú kroniku, knihu života a podobne má obrovské rozmery, možnosti ale aj kapacitu. Čím sme ďalej na tejto ceste poznania, tým čistejšie informácie prijímame.  Je to síce pravda, čo som sem napísal o tej čistote, ale aj tak potrebujem , cítim to, pridať nejaké doplnenie. Každá informácia je čistá na tom úseku, kde sa nachádza a v danej chvíli,  je to 100% relatívna pravda. No rovnako ako to naše teraz a tu sa posúva stále ďalej a postupne, aj keď pomaličky, predsa cez naše životné, ale aj duchovné skúsenosti sa posúvame ďalej aj na tejto ceste poznania k ďalším novým prijatým informáciám.  Niektorí z nás ich nazývajú čistejšie, kvalitnejšie, hodnotnejšie pravdy, čo nepopieram, ale čo z toho  mám momentálne, ak im zatiaľ vôbec nerozumiem? Osobne každý z nás pracuje len s tými informáciami, ktoré dokáže prijať, ktorým rozumie.

Je to o voľbe. Čo tá informácia so mnou robí? Prijímam aj túto časť mojej nevedomosti pokorou a verím, že všetko má svoj čas aj v mojom živote, ja som strojcom svojho života, šťastia a rovnako ja určujem aj rýchlosť napredovania alebo budem len závistlivo hromžiť, upozorňovať, ukazovať prstom na týchto smelých jednotlivcov a zabaľovať ich do rúcha  samozvaných prorokov? To, že nepoznám odpoveď, nezdieľam niektoré informácie, to neznamená, že tieto informácie nemajú svoju kvalitu,  opodstatnenie, účel.  Naopak, sú to perly vesmíru, ktoré sú v pravý čas  predávané pre jednotlivcov, ktorí sú pripravení ich prijať.  Ak ich skôr vnímate alebo ste ich nazvali teóriami, tak aj to je dobre. Ste na ceste, kde by ste mali túto teóriu v praxi vyskúšať. Je to pre vás výzva od vesmíru. Viem, sú medzi nami aj teoretici, ktorí pracujú presne tak, ako niektorí úradníci. Sedia za stolom a vymýšľajú si riešenia bez toho, aby to išli overiť do terénu a mali praktické skúsenosti. Aj ja som si dal voľakedy otázku, koľkí vedia o transformácii a čo je to vlastne transformácia, čo je to za duchovnú cestu? Múdri ľudia hovoria: „kto hľadá, ten nájde“. Dal som si otázky a odpovede postupne prišli. Hľadal som ich, chcel som ich vedieť, túžil som po nich a rovnakou intenzitou pokračujem ďalej s otázkami, ako aj nachádzaním odpovedí. Ak nachádzam odpovede, tak mám možnosť voľby. Voľby prijatia, ignorovania, odsunutia, voľby zmeny cez praktické skúsenosti. To je transformácia života, duchovna, kvalitnejšieho šťastia.

Pre niekoho je to cesta do „raja“,  pre niekoho cesta do „pekla“ a pre niekoho cesta do inej dimenzie, galaktickej lode, cesta cez hviezdnu bránu atď.  Každý z nás to vníma, cíti tak, ako mu to rozum, srdce dovolí. Tak, ako sú na to pripravení, schopní hľadať odpovede. Viem, vôbec to nie je ľahké a sme radi, ak niekde nájdeme nejaké informácie, ktoré nás pohladia, dajú nám nové pochopenie, nové svetlo do života. Rád by som vás ale upozornil aj na vašu zodpovednosť na tejto ceste poznania. Čo je podľa vás ľahšie?  Hľadať, prijímať informácie bez overenia,  vyhovárať sa na niekoho, že nemal pravdu a  zaviedol vás na falošnú, slepú cestu alebo prijímať informácie s nadhľadom a overiť ich?  Osobne preferujem všetko overiť.  Na mojich kurzoch, seminároch vždy pripomínam účastníkom, aby mi slepo neverili a informácie, ktoré im ponúkam, aby si overili. Vtedy viem, že to poznanie, ktoré preveria prijmú oveľa mocnejšie a bude mať veľkú hodnotu v ich životoch, napredovaní.

V tomto ponímaní predávam informácie aj o roku 2012, ale aj o dátume28.10.2011 alebo o iných zaujímavých dátumoch. Viem, sú rôzne informácie o týchto dátumoch a niekedy sa vôbec nezhodujú. Čo je účelom, čo je za tým, že sú tak odlišné? Myslím si,  aby sme sami hľadali odpovede a sami sa rozhodli. Každý má predsa možnosť naučiť sa meditovať. Má možnosť  venovať viac času na zvýšenie osobných vibrácií. Zmeniť svoj pohľad na život cez pozitívne myslenie bez porovnávania sa s druhými. Spoznať lásku bez podmienok. Raz som sa zamyslel nad tým, ako to vlastne bude, keď sa zrazu všade hovorilo o aktivácii Merkaby,  ďalších čakier, DNA  atd.? Koľko ľudí vie o týchto informáciách, koľkí im rozumejú a myslím teraz aj na tých, ktorí sa zaoberajú aj  ezoterikou? Je ich asi málo, nie je to vysoké percento. Tak  čo s nimi bude? Ako zvládnu vzostup a vôbec, ako to bude so vzostupom, čo sa týka  ľudstva, tak aj jednotlivcov?

Počas meditácie som dostal správu. V tej správe bolo, že všetko je len tak komplikované, aké to robíme my sami. Bol som upozornení na to, že sa predsa jedná o vzostup vedomia a nie fyzického tela. Aj keď jedno s druhým predsa len súvisí, momentálne ľudstvo ako celok nedokáže zvýšiť svoje spoločné vedomie na takú výšku, aby sa to odzrkadlilo na fyzickej úrovni.  Sú tu jednotlivci, ktorí sa snažia na sebe vedome pracovať a kráčajú dopredu s míľovými krokmi, ale väčšina nevie alebo čaká ako vždy na druhých, že to za nich vybavia, alebo si myslia, že niečo rýchlo dobehnú, keď sa niečo bude diať.  Je to obrovský omyl.  Tak ako každý z nás má svoj životný plán, rovnako aj zodpovednosť za uskutočnenie tohto plánu.  Ak sme sa inkarnovali do času a priestoru 2012, tak naša existencia, náš životný plán zahrňuje aj individuálny duchovný rozvoj v tomto smere.

Taktiež by sme nemali zabudnúť na ľudí v pralesoch, džungliach, na miestach, kde žijú po tisícročia stále rovnako bez týchto informácií. Ani nevedia, aký je rok, či existuje nejaká karma, aura, čakry, merkaba a predsa sú oveľa viac spojený s vesmírom, s prírodou. Tam je odpoveď pre nás. V týchto kmeňoch, spoločenstvách nájdeme kľúč ku všetkému. Nezávidia, nekradnú, spravodlivo rozdelia, bez podmienok milujú, vážia si všetko a každého vo svojich životoch. Kam vedie ich duchovná cesta? Do raja, pekla, neba? Pravdepodobne by povedali k veľkému duchu. Čo je vlastne Jednota s vesmírom s Bohom.  Rovnako si myslím, že vôbec nevedia čo je to duchovná cesta. Jednoducho žijú svoje životy v Jednote s Jednotou bez strachu. Nepotrebujú novodobých duchovných pastorov, rovnako sa zaobídu aj bez biblie alebo iných svätých kníh. Myslíte si, že potrebujú spoznať Krista? Alebo stačí ak poznajú lásku bez podmienok? Kam sa dostanú? Do raja, pekla, nirvány, kam? Odpoveď si dajte sami.

Pravdepodobne by sme sa mali konečne prestať vyhovárať na všetky možné výhovorky. Riešenia poznáme, v srdci presne vieme, čo chceme.  Náš problém je len v tom, že nedokážeme prekonať samých seba v našich závislostiach. Konečne si priznajme, sme závislí na tom, na tom alebo na tom. Síce hľadáme riešenia, ale len také, ktoré nám vyhovujú. Priveľmi sme pripútaní k vymoženostiam tohto sveta a stále viac a viac toho chceme.  Chceme, aby sa všetko prispôsobilo k nám a nie naopak. Preto je náš svet tak zdeformovaný a rovnako aj naše životy. Takže kam nás to všetko vedie? Do raja, pekla, alebo kam?

Napísal: Ján Bálint  12.11.2011

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information