Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 13 hostí Designed by:

Tantrická láska - 2 časť - vložené 6.10. 2011 PDF Tlačiť E-mail


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantrická láska  - 2 časť

 

 

2.

Láska v dvojici


Takže sme konštatovali, že človek pozná sám seba, miluje sám seba a to tak veľmi, že si uvedomuje, že je Boh a preto mu nič nemôže chýbať, lebo je do neho všetko čo patrí Bohu vložené. Je do neho vložená možnosť vytvárať si svoju skutočnosť, presne takú akú chce mať. Keď však žije vo vedomí svojej Veľkosti, sebapoznania a seba lásky, vedomí si toho, že Je Bohom, ktorý spoznáva sám seba cez zážitky, vedomí si toho, že nie je závislí na inej forme, aby zažil skutočnú lásku; ale formy, ktoré mu život poskytuje od jeho vlastného tela po ostatné časti Stvorenia, ktoré patria do celku sú tu na to, aby mohol plne zažívať a tak spoznávať sám seba. Vtedy je človek zrelý, ako absolútne slobodná Bytosť na to, aby si pritiahol k sebe inú formu, iného človeka, inú dušu a to bez toho, že by mal iné ciele než, ako v nemom úžase pozorovať tú formu v podobe iného človeka, pozorovať ju, obdivovať ju, pozerať sa na prúd lásky tej formy s ktorou žije, pozerať sa na prúd lásky, ktorá z toho druhého človeka prúdi, na základe sebapoznania, poznatkov, skúseností a zážitkov toho druhého človeka. Jednoducho obdivovať s nemým úžasom! Tú veľkosť, ktorú vidí človek sám v sebe v seba láske a sebapoznaní, tú istú veľkosť vidí aj v tom druhom človeku s ktorým žije. Ich život pozostáva z absolútnej slobody a z možnosti Tvoriť, vytvárať, realizovať. Ich láska neustále prúdi medzi nimi a je spojená s Celkom. V tomto prúdení nastáva neuveriteľná dynamika.


Ich prejav lásky vo forme tiel pochádza z ich duší. Sú to duše, ktoré sa navzájom milujú a preukazujú si tú lásku v telesnej forme, aby tak zažili a nadobudli si nové skúsenosti, nové poznanie Nekonečnej Lásky. Ich láska sa prejavuje neustále. Nikdy nezačala a nikdy nekončí, nie nekončí ani vtedy, ak by sa rozhodli ísť v svojich životoch ďalej a spoznať iné duše s inými skúsenosťami. Vždy sa budú navzájom milovať, myslieť na seba s rešpektom a láskou a to nezávisle na tom, či sa vo forme ako takej oddelili od seba a žijú s inými formami, s inými dušami.

 

Tu niet príkazov, niet zábran, tu je len neustále prúdiaca láska, ktorá sa prejavuje v telesnej forme. Ich láska sa prejavuje malými udalosťami, ako pohladenie, bozk, objatie a podobne. Táto prúdiaca láska potom vyústi v spoločnom stretnutí sa, venovaní sa sebe navzájom a to v prítomnom okamžiku. Slov netreba, sú to dve tiché duše, ktoré si navzájom hľadia hlboko do očí, ktoré sa navzájom a intuitívne dotýkajú, ktoré sa úplne oddajú tomu druhému. V tejto láske je každá bunka na tele toho druhého človeka vzácna, je to precítenie vyžarovania vibrácií toho druhého, je to vlnenie a pohyb, kde je každý milimeter toho druhého človeka objatý, pobozkaný a milovaný.

 

Je to Viera a Sláva Božej veľkosti a Božej múdrosti pri vytvorení svojho Stvorenia. Je to jeden z najväčších darov dávať nepodmienečnú lásku druhému. Je to precítenie esencie ducha a formy toho druhého človeka. Je to Láska bez cieľov, bez konca, bez času, bez potrieb. Je to láska, ktorá Je Tu a Teraz v každom okamžiku! Je to Tantrická Láska.

Hore uvedené je len náčrt, lebo Tantra je niečo otvorené, je to niečo, čo môže každá duša sama skúmať, práve zo svojho stanoviska, zo svojich skúseností, zo svojho náhľadu.

 

Tantra má iba jedinú podmienku a to je tá, že to je nepodmienečná láska! Je to láska bez predstáv, predpisov, očakávaní, cieľov, je to láska ktorá je a neustále prúdi a v tomto prúdení sa prejavuje vo vonkajšej forme v tele!


Opak Tantri sú očakávania, predstavy, prikázania, kolektívne predstavy. Ešte doposiaľ platí v Amerike zákon v nejakom štáte, že žena nesmie ležať na mužovi pri akte! Ešte stále prevláda silné ponižovanie žien z pohľadu mužského pokolenia, to je len započúvať sa do zvyčajných rozhovorov dvoch mužov na ulici, keď rozprávajú o žene.

 

Koreň týchto predstáv nájdeme už v Adamovi a Eve, kde je Eva tá zvodná hriešnica, ktorej sa treba chrániť, alebo predstava o tom ako Boh stvoril svet a vysvetľovanie si slov ploďte sa a množte, ako tú hlavnú príčinu, prečo má mať človek vôbec sex! Zo ženy sa stáva liaheň oplodnených vajíčok. Je to láska, ktorá je podmienená, od ktorej sa niečo očakáva, ktorá má ciele.


Ale pravá láska nemá ciele, pravá láska je tu a teraz. Pravá láska sa odohráva medzi dušami a prejavuje sa vo vonkajšej forme v tele. Pravá láska je tá ktorá dáva, šteklí, posilňuje, vzbudzuje, zažíva a dáva bez očakávaní.


V pravej láske sa nerodia moji potomkovia! V pravej láske sa nerodia dediči, v pravej láske sa nevychovávajú deti na obraz rodičov, na obraz predstáv. Pravá láska chápe, že život je večný! Pravá láska chápe, vie a rešpektuje, že v jej láske sa tvorí nová forma života. Tvorí sa nový človek tu na zemi. Duša tohto človeka vie, čo je život, lebo pochádza zo Života, má svoje vlastné skúsenosti v svojej duši. To znamená, že pravá láska rodičov túto skutočnosť vyzdvihuje a povzbudzuje.

 

Praví a osvietení rodičia vedia, aká tá duša je, nechajú ju prekvitať, povzbudzujú ju, aby sa realizovala, zažívala, neprerábajú ju na svoj obraz, podľa svojich predstáv, ale nechajú ju takou, aká je a povzbudzujú ju v zraste. Preto povedať, toto je môj syn či dcéra, je prevrátené. Toto je duša, ktorej som dala možnosť prevteliť sa do života na zemi, je to vlastná duša, vlastná jednotka, ktorá patrí do celku, ona nepatrí mne ako rodičovi! A je to veľký dar, nesmierny dar, umožniť duši prevteliť sa a ukázať tej duši vďačnosť, že si vybrala práve nás, milujúci pár, ktorí jej to umožňujeme! Je to láska bez očakávaní, je to Tantrická láska!

 


3.

Tantrická láska v Univerze, v Celku.


Doposiaľ som tu hovoril a konštatoval o Tantrickej láske k sebe, v spojení s druhými a o Tantrickej láske pri Tvorení nového života. Ale človek a jeho duša nie je izolovaná od Celku. Ona je časťou Celku a patrí do Celku. Dokonalá Tantrická láska smeruje na všetky strany v neustálom prúde. Dokonalá Tantrická láska umožní duchovnej sfére milovať dušu človeka a bez zábran to nechá prejavovať v každej bunke svojho tela!

 

Takto sa človek nikdy nemusí cítiť sám, nikdy sa nemusí cítiť bez pohladenia, bez objatia, lebo je tu mnoho duchov, ktorí ho radi pohladia, objímu, vzbudia v ňom také pocity lásky a prežívania lásky, že na hmotnej úrovni, ak to nejde cez dušu, je nemožné takého stavu dosiahnuť. Toto vedela Terézia z Avily, ktorá kanalizovala túto lásku, ale keďže žila v dobe zaťaženou predstavami a strachom, tak to nevedela úplne chápať a je iba šťastím, že aj ona neskončila v plameňoch, do ktorých ju mohol kedykoľvek poslať inkvizičný súd. Ona cítila silu a vitalitu v každej svojej bunke, ona videla záblesky svetla a to v tej najtmavšej dobe.


Tantrická láska teda prúdi na všetky strany, prúdi voči tým na zemi, ktorých si priťahuje. prúdi bez predstáv. Ako mi niekto kto má skúsenosti s Tantrickou láskou napísal: "Ako cítime, tak jednáme". Je to, o čo sa tu jedná, absolútna pravdivosť voči tomu, čím duša človeka je, absolútna sloboda prejaviť tým, čím táto duša je v tele. Byť absolútne účastný a vedomý vo všetkom. Tie city, ktoré v tele vznikajú, byť si ich absolútne vedomý. Žiariť na všetky strany a prijímať zo všetkých strán, zo všetkých dimenzií. Nechať tieto sily túto lásku vedome prejavovať sa v sebe. Realizovať seba vo vzťahu k Univerzu a vo vzťahu k inému človeku, alebo k iným ľuďom. Tým človek vytvára sám seba. Je pravdivý voči sebe. Žije v sebe bez konfliktov.

 

Všetko čo sa v jeho živote deje, neposudzuje z nejakých stanovísk, ale to akceptuje a plne prežíva. Výsledkom je, že precitlivie. Pozerá sa inými očami na všetko okolo seba. Začne chápať veľkosť lásky a veľkosť Stvorenia. Láska v ňom expanduje. Stáva sa Bohom lásky. Ako Boh lásky si stavia ďalej svoju skutočnosť. Vytvára si svoj život založený na poznaní a expandovaní lásky. Všetko ostatné sa pre neho stáva nepodstatným.

 

Nijaká matéria, nijaké problémy mu nie sú na záťaž. Všetko zvláda s ľahkosťou. Nijaké "problémy" nie sú preňho záťažou. Je vedomím Tvorcom samého seba a tým, ktorí sa mu otvoria a chcú aby Tvoril aj ich, aby im pomohol s Tvorením ich reality a on/ona to s láskou a radosťou urobí. Rovnako ako sú spolutvorcami jeho reality tí duchovia, ktorých o to požiada. Nerobí nikoho závislého na sebe. Nemá učeníkov. Ako pravý majster v Tvorení svojej reality, pomáha druhým byť majstrami v tvorení svojej reality. Nezakladá si existenciu na hierarchii. Zakladá si ju na spolupráci. Je Bohom naplno. Na nikoho nekladie zodpovednosť za svoje Tvorenie. Neodsudzuje sa. Teší sa z toho, čo Vytvoril. Žije život plný zážitkov. Stáva sa plným a blaženým človekom. Nebeské kráľovstvo je v ňom tu a teraz. Žije v jednote so všetkým....

 


Polemika o Bohu je spracovaná na základe knihy Hovory s Bohom od (Neale Donald Walsch) a je posplietaná kanalizovaním o Tantrickej Láske, cez Ivana Björna.

 

 

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ivan Björn. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

 


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Tantrická láska  - 2 časť

2.

Láska v dvojici

Takže sme konštatovali, že človek pozná sám seba, miluje sám seba a to tak veľmi, že si uvedomuje, že je Boh a preto mu nič nemôže chýbať, lebo je do neho všetko čo patrí Bohu vložené. Je do neho vložená možnosť vytvárať si svoju skutočnosť, presne takú akú chce mať. Keď však žije vo vedomí svojej Veľkosti, sebapoznania a seba lásky, vedomí si toho, že Je Bohom, ktorý spoznáva sám seba cez zážitky, vedomí si toho, že nie je závislí na inej forme, aby zažil skutočnú lásku; ale formy, ktoré mu život poskytuje od jeho vlastného tela po ostatné časti Stvorenia, ktoré patria do celku sú tu na to, aby mohol plne zažívať a tak spoznávať sám seba. Vtedy je človek zrelý, ako absolútne slobodná Bytosť na to, aby si pritiahol k sebe inú formu, iného človeka, inú dušu a to bez toho, že by mal iné ciele než, ako v nemom úžase pozorovať tú formu v podobe iného človeka, pozorovať ju, obdivovať ju, pozerať sa na prúd lásky tej formy s ktorou žije, pozerať sa na prúd lásky, ktorá z toho druhého človeka prúdi, na základe sebapoznania, poznatkov, skúseností a zážitkov toho druhého človeka. Jednoducho obdivovať s nemým úžasom! Tú veľkosť, ktorú vidí človek sám v sebe v seba láske a sebapoznaní, tú istú veľkosť vidí aj v tom druhom človeku s ktorým žije. Ich život pozostáva z absolútnej slobody a z možnosti Tvoriť, vytvárať, realizovať. Ich láska neustále prúdi medzi nimi a je spojená s Celkom. V tomto prúdení nastáva neuveriteľná dynamika.

Ich prejav lásky vo forme tiel pochádza z ich duší. Sú to duše, ktoré sa navzájom milujú a preukazujú si tú lásku v telesnej forme, aby tak zažili a nadobudli si nové skúsenosti, nové poznanie Nekonečnej Lásky. Ich láska sa prejavuje neustále. Nikdy nezačala a nikdy nekončí, nie nekončí ani vtedy, ak by sa rozhodli ísť v svojich životoch ďalej a spoznať iné duše s inými skúsenosťami. Vždy sa budú navzájom milovať, myslieť na seba s rešpektom a láskou a to nezávisle na tom, či sa vo forme ako takej oddelili od seba a žijú s inými formami, s inými dušami. Tu niet príkazov, niet zábran, tu je len neustále prúdiaca láska, ktorá sa prejavuje v telesnej forme. Ich láska sa prejavuje malými udalosťami, ako pohladenie, bozk, objatie a podobne. Táto prúdiaca láska potom vyústi v spoločnom stretnutí sa, venovaní sa sebe navzájom a to v prítomnom okamžiku. Slov netreba, sú to dve tiché duše, ktoré si navzájom hľadia hlboko do očí, ktoré sa navzájom a intuitívne dotýkajú, ktoré sa úplne oddajú tomu druhému. V tejto láske je každá bunka na tele toho druhého človeka vzácna, je to precítenie vyžarovania vibrácií toho druhého, je to vlnenie a pohyb, kde je každý milimeter toho druhého človeka objatý, pobozkaný a milovaný. Je to Viera a Sláva Božej veľkosti a Božej múdrosti pri vytvorení svojho Stvorenia. Je to jeden z najväčších darov dávať nepodmienečnú lásku druhému. Je to precítenie esencie ducha a formy toho druhého človeka. Je to Láska bez cieľov, bez konca, bez času, bez potrieb. Je to láska, ktorá Je Tu a Teraz v každom okamžiku! Je to Tantrická Láska.

Hore uvedené je len náčrt, lebo Tantra je niečo otvorené, je to niečo, čo môže každá duša sama skúmať, práve zo svojho stanoviska, zo svojich skúseností, zo svojho náhľadu. Tantra má iba jedinú podmienku a to je tá, že to je nepodmienečná láska! Je to láska bez predstáv, predpisov, očakávaní, cieľov, je to láska ktorá je a neustále prúdi a v tomto prúdení sa prejavuje vo vonkajšej forme v tele!

Opak Tantri sú očakávania, predstavy, prikázania, kolektívne predstavy. Ešte doposiaľ platí v Amerike zákon v nejakom štáte, že žena nesmie ležať na mužovi pri akte! Ešte stále prevláda silné ponižovanie žien z pohľadu mužského pokolenia, to je len započúvať sa do zvyčajných rozhovorov dvoch mužov na ulici, keď rozprávajú o žene. Koreň týchto predstáv nájdeme už v Adamovi a Eve, kde je Eva tá zvodná hriešnica, ktorej sa treba chrániť, alebo predstava o tom ako Boh stvoril svet a vysvetľovanie si slov ploďte sa a množte, ako tú hlavnú príčinu, prečo má mať človek vôbec sex! Zo ženy sa stáva liaheň oplodnených vajíčok. Je to láska, ktorá je podmienená, od ktorej sa niečo očakáva, ktorá má ciele.

Ale pravá láska nemá ciele, pravá láska je tu a teraz. Pravá láska sa odohráva medzi dušami a prejavuje sa vo vonkajšej forme v tele. Pravá láska je tá ktorá dáva, šteklí, posilňuje, vzbudzuje, zažíva a dáva bez očakávaní.

V pravej láske sa nerodia moji potomkovia! V pravej láske sa nerodia dediči, v pravej láske sa nevychovávajú deti na obraz rodičov, na obraz predstáv. Pravá láska chápe, že život je večný! Pravá láska chápe, vie a rešpektuje, že v jej láske sa tvorí nová forma života. Tvorí sa nový človek tu na zemi. Duša tohto človeka vie, čo je život, lebo pochádza zo Života, má svoje vlastné skúsenosti v svojej duši. To znamená, že pravá láska rodičov túto skutočnosť vyzdvihuje a povzbudzuje. Praví a osvietení rodičia vedia, aká tá duša je, nechajú ju prekvitať, povzbudzujú ju, aby sa realizovala, zažívala, neprerábajú ju na svoj obraz, podľa svojich predstáv, ale nechajú ju takou, aká je a povzbudzujú ju v zraste. Preto povedať, toto je môj syn či dcéra, je prevrátené. Toto je duša, ktorej som dala možnosť prevteliť sa do života na zemi, je to vlastná duša, vlastná jednotka, ktorá patrí do celku, ona nepatrí mne ako rodičovi! A je to veľký dar, nesmierny dar, umožniť duši prevteliť sa a ukázať tej duši vďačnosť, že si vybrala práve nás, milujúci pár, ktorí jej to umožňujeme! Je to láska bez očakávaní, je to Tantrická láska!

3.

Tantrická láska v Univerze, v Celku.

Doposiaľ som tu hovoril a konštatoval o Tantrickej láske k sebe, v spojení s druhými a o Tantrickej láske pri Tvorení nového života. Ale človek a jeho duša nie je izolovaná od Celku. Ona je časťou Celku a patrí do Celku. Dokonalá Tantrická láska smeruje na všetky strany v neustálom prúde. Dokonalá Tantrická láska umožní duchovnej sfére milovať dušu človeka a bez zábran to nechá prejavovať v každej bunke svojho tela! Takto sa človek nikdy nemusí cítiť sám, nikdy sa nemusí cítiť bez pohladenia, bez objatia, lebo je tu mnoho duchov, ktorí ho radi pohladia, objímu, vzbudia v ňom také pocity lásky a prežívania lásky, že na hmotnej úrovni, ak to nejde cez dušu, je nemožné takého stavu dosiahnuť. Toto vedela Terézia z Avily, ktorá kanalizovala túto lásku, ale keďže žila v dobe zaťaženou predstavami a strachom, tak to nevedela úplne chápať a je iba šťastím, že aj ona neskončila v plameňoch, do ktorých ju mohol kedykoľvek poslať inkvizičný súd. Ona cítila silu a vitalitu v každej svojej bunke, ona videla záblesky svetla a to v tej najtmavšej dobe.

Tantrická láska teda prúdi na všetky strany, prúdi voči tým na zemi, ktorých si priťahuje. prúdi bez predstáv. Ako mi niekto kto má skúsenosti s Tantrickou láskou napísal: "Ako cítime, tak jednáme". Je to, o čo sa tu jedná, absolútna pravdivosť voči tomu, čím duša človeka je, absolútna sloboda prejaviť tým, čím táto duša je v tele. Byť absolútne účastný a vedomý vo všetkom. Tie city, ktoré v tele vznikajú, byť si ich absolútne vedomý. Žiariť na všetky strany a prijímať zo všetkých strán, zo všetkých dimenzií. Nechať tieto sily túto lásku vedome prejavovať sa v sebe. Realizovať seba vo vzťahu k Univerzu a vo vzťahu k inému človeku, alebo k iným ľuďom. Tým človek vytvára sám seba. Je pravdivý voči sebe. Žije v sebe bez konfliktov. Všetko čo sa v jeho živote deje, neposudzuje z nejakých stanovísk, ale to akceptuje a plne prežíva. Výsledkom je, že precitlivie. Pozerá sa inými očami na všetko okolo seba. Začne chápať veľkosť lásky a veľkosť Stvorenia. Láska v ňom expanduje. Stáva sa Bohom lásky. Ako Boh lásky si stavia ďalej svoju skutočnosť. Vytvára si svoj život založený na poznaní a expandovaní lásky. Všetko ostatné sa pre neho stáva nepodstatným. Nijaká matéria, nijaké problémy mu nie sú na záťaž. Všetko zvláda s ľahkosťou. Nijaké "problémy" nie sú preňho záťažou. Je vedomím Tvorcom samého seba a tým, ktorí sa mu otvoria a chcú aby Tvoril aj ich, aby im pomohol s Tvorením ich reality a on/ona to s láskou a radosťou urobí. Rovnako ako sú spolutvorcami jeho reality tí duchovia, ktorých o to požiada. Nerobí nikoho závislého na sebe. Nemá učeníkov. Ako pravý majster v Tvorení svojej reality, pomáha druhým byť majstrami v tvorení svojej reality. Nezakladá si existenciu na hierarchii. Zakladá si ju na spolupráci. Je Bohom naplno. Na nikoho nekladie zodpovednosť za svoje Tvorenie. Neodsudzuje sa. Teší sa z toho, čo Vytvoril. Žije život plný zážitkov. Stáva sa plným a blaženým človekom. Nebeské kráľovstvo je v ňom tu a teraz. Žije v jednote so všetkým....

Polemika o Bohu je spracovaná na základe knihy Hovory s Bohom od (Neale Donald Walsch) a je posplietaná kanalizovaním o Tantrickej Láske, cez Ivana Björna.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information