Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Hľadáš svoju cestu?

Tak už stojíš na nej.

Janko B.

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

Cez odpustenie k presvetleniu a pochopeniu karmy PDF Tlačiť E-mail


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cez odpustenie k presvetleniu a pochopeniu karmy

 

 

 


Začítal som sa ráno do jedného článku o odpustení. Boli tam pekné informácie. Zrazu  sa v mojej hlave vyrojili obrazy o odpustení. Lietajú okolo mňa ako milujúci anjeli, cítim ich slová, potrebujem ich zhmotniť na obrazovke.


Tento článok bude nie len pre vás, ale rovnako aj pre mňa. Určite sa k nemu budem aj v budúcnosti vracať, aby ma  to naďalej inšpirovalo a pomáhalo.  Vesmír nám chce opäť  pomôcť. Ďakujem.

 

 

 


Prvá moja myšlienka  - „Odpúšťam, ale nikdy nezabudnem“.


Je to výrok mojej nebohej priateľky. S jej vetou som sa nikdy nevedel stotožniť. Aj keď sa hovorí „ nikdy nehovor nikdy“, to slovo „nikdy“ v tomto kontexte vo mne vyvoláva  ohraničenie času, zabalenie časového úseku života. „Nezabudnem“, vnímam ako dej, ktorý mám stále pred sebou, pevne si ho fixujem do pamäte so všetkými prežitými informáciami.  Človek ktorý to vysloví, alebo podobne rozmýšľa,  koná vlastne podvedome, vytvára ochranný program.  Alebo, tieto informácie vkladá ako ďalší filter do svojho podvedomého antivírového programu. Malo by to slúžiť  na ochranu, obranu, varovanie.  Od tohto momentu človek všetky tieto zabalené informácie nosí v sebe ako VIP varovný systém. Nie je ich už  príliš veľa?  Niektorí z nás si možno ani  neuvedomujú, že práve tento varovný systém nám neumožňuje aby sme sa smiali, radovali, boli veselí, spontánny.  Sú stále podvedome na stráži, kontrolujú, analyzujú, vyhodnocujú stupeň imaginárneho, možného útoku.


Na chvíľu sa ale vrátim naspäť k informáciám, ktoré sme zabalili ako nejakú vzorku na kontrolu prichádzajúcich informácií z vonkajška k nám.  Myslíte si, že tieto zabalené informácie, sú neškodné? Sú to energie, vibrácie, ktoré slúžia na porovnanie  s inými energiami. V tomto prípade majú nízku, negatívnu hodnotu. Uložili sme ich predsa práve preto, lebo sa nám určitá situácia v našom živote nepáčila. Prežili sme niečo, čo už nechceme prežiť. Sú to energie, ktoré obsahujú  obrazy, filmy so silným negatívnym emočným nábojom z našej minulosti. Len tak mimochodom, koľko takýchto zabalených informácií máme už v sebe?

 

 


Druhá myšlienka znela - opäť karmická lekcia?


Karma, zákon  príčiny a následku. Riadi náš život vo všetkých aspektoch našej existencie, života v teraz a tu. Myslíte si, že jej účelom je riadiť. Nie!!!!  Jej účelom je dať šancu pochopiť, prijať, zmeniť a následne konať v súlade Božím plánom. S tým, že máme slobodnú vôľu si vybrať, kedy, čo a ako. V dnešnom prípade, keď sa bavíme o odpustení, je veľmi dôležité pochopiť  tento aspekt.

 

Pokiaľ si nazbierame, vytvoríme veľa VIP ochranných balíčkov s negatívnymi informáciami, v rámci fungovania zákona rezonancie spustíme aj príčinu a následok. Bude to ako bludný kruh, z ktorého sa nevieme vymotať. Ťahajú nás dole do nízkych vibrácií, držia nás v napätí, kto, kedy, čo, ako a dokola to stále prehodnocujeme.  Naše podvedomé ochranné mechanizmy nám nedovolia sa uvoľniť, relaxovať, dôverovať, prežívať spontánne šťastie, naozaj milovať.

Možno v sebe cítite potrebu milovať. Cítite lásku, chcete, túžite, ste si istý, že tej lásky máte v sebe na rozdávanie a predsa to neviete vyžiariť spontánne. Je to pod kontrolou. Je to pod kontrolou vášho VIP ochranného mechanizmu, ktorý ste si vytvorili zo strachu. Nepochopili ste vtedy účel príčiny a tak, ako protiopatrenie ste  vytvorili  tento ochranný systém, ktorý sa prejavuje ako následok vo vašom živote. Pokiaľ sa nevieme vymotať z toho bludného kruhu a nedokážeme odpojiť tento systém ktorý bude naďalej  rásť, silnieť, tento mohutný program začneme prenášať do ďalších životov, inkarnácií.

 

My sme tvorcami tohto programu. Keď už konečne pochopíme, že sami sme vinný a zodpovedný za všetko čo priťahujeme, čo sa deje  v našom živote a budeme mať konečne už plné zuby takéhoto života, až potom pomaly začneme tvoriť nový VIP program. Tento program  bude obsahovať len pozitívne energie, vibrácie, informácie. Konečne pripustíme, na začiatku možno aj pochopíme, že to bol strach a nevedomie, ktoré sa dali do kopy a infiltrovali  sa do  našich životov.

 

 

 


Tretia myšlienka – ako to ošetriť?


Ako som už napísal, potrebujeme vytvoriť protipól, proti opatrenie, nový program, ktorý postupne začne uvoľňovať, transformovať, meniť naše staré obranné mechanizmy. Programy, ktoré sme  vytvorili  pomocou nevedomia a strachu. Nový VIP balíček by som už ani nenazval obranným, ochranným programom. Je to program oslobodenia. Pokiaľ tam začneme dávať len pozitívne vibrácie, informácie a necháme ich aby sa postupne automaticky aktualizovali na vyšší stupeň vibrácií, začnú sa diať v našich životoch úžasné veci. Postupne sa karmické úlohy presvetlia, pochopíme ich účel. K tomu aby sme to dosiahli potrebujeme do nášho nového VIP programu vložiť ochotu prijímania, odpustenia, zmeny, ošetrenia s láskou, poďakovanie a prepustenie. Myslel som samozrejme teraz na nás priamo.  Jedná sa o náš program, cez ktorý chceme riešiť samých seba.  Preto ja musím voči sebe mať ochotu prijímať nové krajšie informácie bez obalu strachu. Ja sebe najprv musím odpustiť, odpúšťať. Až potom dokážem urobiť ďalšie vlastné zmeny a zabaliť ich do vlastnej lásky, dôvery.

 

 

 


Štvrtá myšlienka – ako zistím, že som to zvládol?


Zvládol?  Je to proces na dlhšiu dobu. Postupne to budeme musieť zvládať. Krok po kroku. Skôr by som sem dal otázku: „kedy zistím, že to začínam zvládať?“. Prichádza mi odpoveď, „až keď v tvojom živote, budeš ďakovať“.  Keď budeš vďačný za každú starú informáciu, program, ktorú zrazu budeš vítať keď ti ho osud privedie s láskou ako priateľa.  Keď naozaj bez stresu, strachu a z nadhľadu ich budeš vnímať, ako staré štruktúry tvojho ega. Vždy keď sa objavia postupne v tvojom živote, lebo ego žije z energie strachu pomocou nevedomia, privítaš ich s láskou. Poďakuješ sa im cez svoju lásku za všetko a prepustíš tieto vzorce, informácie naspäť vesmíru, kde následne sa pretransformujú do vysokých vibrácií. Na pomoc môžeš pozvať anjelov, archanjelov, nanebovzatých majstrov. Nezabudni ani na svojho strážneho anjela a ďalších duchovných sprievodcov, pomocníkov.


Zázraky, ktoré sa začnú diať v našich životoch po niekoľkých zvládnutiach takýchto skúšok začneme vnímať naozaj silno. S tým, že sa už na karmu nebudeme pozerať cez filter strachu a nevedomia, stále citlivejšie a presnejšie budeme vedieť,  čo nám ukazuje, hovorí, kam nás vedie. Prestaneme plávať proti prúdu osudu, naučíme sa využívať prúd udalostí na rýchlejšie zvládnutie karmických a životných úloh.

Tie zmeny budú na všetkých úrovniach v našich životoch. Postupne urobíme generálne upratovanie, výmenu, zmenu.

 

 

 


Piata myšlienka – čo s tými ktorý nepripúšťajú svoju chybu?


Určite sa vám to stane, že budete musieť riešiť aj takéto prípady vo vašich životoch. Dnešný svet by im dal pomenovanie „ duchovne neprispôsobivý občan“. Sú to ľudia, ktorí majú všetky tie isté problémy, ktoré máme alebo sme ich mali.  Strach a nevedomosť ich opantali a držia pevne v moci.  Zo strachu pred sebou a svetom sú slepí, hluchý, nemí. Ja by som ich ale nazval „ pozemskí anjeli s dolámanými krídlami“.

Z jednej strany môžeme im byť vďační za to, že nám stále ukazujú, kde sme a kam smerujeme. Z druhej strany nám robia pomocníkov, nakoľko nás nútia aby sme sa prejavili.  Musíme sa nakoniec rozhodnúť, čo urobíme.


Vychádzajúc z toho, že naše vibrácie sa postupne zvyšujú, stále viac svetla a nemajetníckej lásky máme v sebe, postupne vedľa strachu začneme meniť aj kvalitu zvanú „vina“. Aj vina je ďalším pomocníkom nevedomia, cez ktorú sa vyvolávajú nízkovibračné emócie.  Postupne, ako hmla nevedomia ustupuje, stále viac a viac začíname chápať a odhaľovať zámer viny a strachu. Ako náhle sa dostaneme k novým poznatkom, mali by sme staré rany ošetriť láskou a odpustením. Určite nás ale ľudia, ktorý sú zakuklený vo svojich strachoch, budú chcieť poriadne vyskúšať cez vinu. Sú to ťažké psychické vydierania s účelom vyvolať v nás vinu. Pokiaľ prijmeme ich hru a necháme sa vtiahnuť do tejto hry, budeme musieť opäť skúšať od znova  naše oslobodenie.


V tomto smere naozaj náš vnútorný čertík bertík – ego, sa premieňa na anjela svetla.  Najlepšie nás pozná a preto cez falošnú ilúziu lásky, súcitu, ktorú pravdepodobne vtedy ani nezbadáme, lebo bude zahalená do krásnej nevedomej  hmly ilúzie, nám ponúkne riešenie. To riešenie  je vždy  zabalené do krásneho obalu, ale pod obalom nájdete vždy odkaz: „prehral si“.  Nebojte sa, ako náhle sa takéto niečo  deje, pocítite v sebe jemné zatrasenie, nesúhlas duše, disharmóniu. Vtedy, vždy žiadajte o pomoc vašich ozajstných duchovných pomocníkov. Ľudia s nízkymi vibráciami, ktorý vás takto skúšajú, nevydržia tieto vysoké vibrácie lásky.  Určite ste si všimli, že niektorí sa k vám už akosi nehlásia. Postupne, ako zvyšujete svoje poznanie a meníte svoju frekvenciu, rovnako rýchlo opúšťajú oni vás. Ich ego nechce, aby ste ich nakazili. Občas sa ale stáva aj to, že sa vás držia ako upíry a skúšajú vás dovtedy, kým ich sami neodpojíte.


Nedá mi, aby som priamo niečo nenapísal aj o rodinných príslušníkoch, partneroch v tomto smere v týchto skúškach. Je to naozaj len na nás. Treba ich milovať maximálne, ako ich môžeme len milovať. Mali by sme im neochvejne a stále vysielať svetlo a lásku. Ak môžem byť úprimný, nakoniec vaše vibrácie, postupne ako sa budú zvyšovať naďalej, uvoľnia vás z ich psychických pút.  Pochopíte aj túto hru a nakoniec sa rozhodnete, urobíte krok k vašej slobode. Vtedy samozrejme už nebude mať na vás ani vina, ani strach a zrazu dokážete povedať „NIE“ a urobíte to, čo budete v srdci cítiť, že je v súlade sa vašou dušou, karmou, vesmírom.

 

 

 


Čo ešte dodať?


S láskou a svetlom v srdci prijímajme všetky negatívne aspekty, pomocníkov života. Vždy sa radujme ak prídeme k novému poznaniu, zvládneme maličkosti. Tie maličkosti nás pripravujú na veľké zmeny. Pochváľte seba, objímajte seba, kúpte sa vo svetle ktoré vás vedie po ceste k jednote. Odpúšťajte a ďakujete stále a všade cez lásku agape. Len tak prekonáte strach, vinu, nevedomosť a oslobodíte  sa.

Nikdy nie sme na to sami. Máme úžasných pomocníkov ako na nebi, rovnako aj tu na Zemi. Ale ten prvý krok, rozhodnutie, musíme urobiť sami. Potom sa postupne naučíme aj chodiť, behať.

 

 

 

Napísal: Ján Bálint 21.7.2011


Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

 

 

 

 

 12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE


Odpustenie  = presvetlenie, pochopenie karmy  =  krajší život

Začítal som sa ráno do jedného článku o odpustení. Boli tam pekné informácie. Zrazu  sa v mojej hlave vyrojili obrazy o odpustení. Lietajú okolo mňa ako milujúci anjeli, cítim ich slová, potrebujem ich zhmotniť na obrazovke.

Tento článok bude nie len pre vás, ale rovnako aj pre mňa. Určite sa k nemu budem aj v budúcnosti vracať, aby ma  to naďalej inšpirovalo a pomáhalo.  Vesmír nám chce opäť  pomôcť. Ďakujem.

Prvá moja myšlienka  - „Odpúšťam, ale nikdy nezabudnem“.

Je to výrok mojej nebohej priateľky. S jej vetou som sa nikdy nevedel stotožniť. Aj keď sa hovorí „ nikdy nehovor nikdy“, to slovo „nikdy“ v tomto kontexte vo mne vyvoláva  ohraničenie času, zabalenie časového úseku života. „Nezabudnem“, vnímam ako dej, ktorý mám stále pred sebou, pevne si ho fixujem do pamäte so všetkými prežitými informáciami.  Človek ktorý to vysloví, alebo podobne rozmýšľa,  koná vlastne podvedome, vytvára ochranný program.  Alebo, tieto informácie vkladá ako ďalší filter do svojho podvedomého antivírového programu. Malo by to slúžiť  na ochranu, obranu, varovanie.  Od tohto momentu človek všetky tieto zabalené informácie nosí v sebe ako VIP varovný systém. Nie je ich už  príliš veľa?  Niektorí z nás si možno ani  neuvedomujú, že práve tento varovný systém nám neumožňuje aby sme sa smiali, radovali, boli veselí, spontánny.  Sú stále podvedome na stráži, kontrolujú, analyzujú, vyhodnocujú stupeň imaginárneho, možného útoku.

Na chvíľu sa ale vrátim naspäť k informáciám, ktoré sme zabalili ako nejakú vzorku na kontrolu prichádzajúcich informácií z vonkajška k nám.  Myslíte si, že tieto zabalené informácie, sú neškodné? Sú to energie, vibrácie, ktoré slúžia na porovnanie  s inými energiami. V tomto prípade majú nízku, negatívnu hodnotu. Uložili sme ich predsa práve preto, lebo sa nám určitá situácia v našom živote nepáčila. Prežili sme niečo, čo už nechceme prežiť. Sú to energie, ktoré obsahujú  obrazy, filmy so silným negatívnym emočným nábojom z našej minulosti. Len tak mimochodom, koľko takýchto zabalených informácií máme už v sebe?

Druhá myšlienka znela - opäť karmická lekcia?

Karma, zákon  príčiny a následku. Riadi náš život vo všetkých aspektoch našej existencie, života v teraz a tu. Myslíte si, že jej účelom je riadiť. Nie!!!!  Jej účelom je dať šancu pochopiť, prijať, zmeniť a následne konať v súlade Božím plánom. S tým, že máme slobodnú vôľu si vybrať, kedy, čo a ako. V dnešnom prípade, keď sa bavíme o odpustení, je veľmi dôležité pochopiť  tento aspekt. Pokiaľ si nazbierame, vytvoríme veľa VIP ochranných balíčkov s negatívnymi informáciami, v rámci fungovania zákona rezonancie spustíme aj príčinu a následok. Bude to ako bludný kruh, z ktorého sa nevieme vymotať. Ťahajú nás dole do nízkych vibrácií, držia nás v napätí, kto, kedy, čo, ako a dokola to stále prehodnocujeme.  Naše podvedomé ochranné mechanizmy nám nedovolia sa uvoľniť, relaxovať, dôverovať, prežívať spontánne šťastie, naozaj milovať.

Možno v sebe cítite potrebu milovať. Cítite lásku, chcete, túžite, ste si istý, že tej lásky máte v sebe na rozdávanie a predsa to neviete vyžiariť spontánne. Je to pod kontrolou. Je to pod kontrolou vášho VIP ochranného mechanizmu, ktorý ste si vytvorili zo strachu. Nepochopili ste vtedy účel príčiny a tak, ako protiopatrenie ste  vytvorili  tento ochranný systém, ktorý sa prejavuje ako následok vo vašom živote. Pokiaľ sa nevieme vymotať z toho bludného kruhu a nedokážeme odpojiť tento systém ktorý bude naďalej  rásť, silnieť, tento mohutný program začneme prenášať do ďalších životov, inkarnácií.  My sme tvorcami tohto programu. Keď už konečne pochopíme, že sami sme vinný a zodpovedný za všetko čo priťahujeme, čo sa deje  v našom živote a budeme mať konečne už plné zuby takéhoto života, až potom pomaly začneme tvoriť nový VIP program. Tento program  bude obsahovať len pozitívne energie, vibrácie, informácie. Konečne pripustíme, na začiatku možno aj pochopíme, že to bol strach a nevedomie, ktoré sa dali do kopy a infiltrovali  sa do  našich životov.

Tretia myšlienka – ako to ošetriť?

Ako som už napísal, potrebujeme vytvoriť protipól, proti opatrenie, nový program, ktorý postupne začne uvoľňovať, transformovať, meniť naše staré obranné mechanizmy. Programy, ktoré sme  vytvorili  pomocou nevedomia a strachu. Nový VIP balíček by som už ani nenazval obranným, ochranným programom. Je to program oslobodenia. Pokiaľ tam začneme dávať len pozitívne vibrácie, informácie a necháme ich aby sa postupne automaticky aktualizovali na vyšší stupeň vibrácií, začnú sa diať v našich životoch úžasné veci. Postupne sa karmické úlohy presvetlia, pochopíme ich účel. K tomu aby sme to dosiahli potrebujeme do nášho nového VIP programu vložiť ochotu prijímania, odpustenia, zmeny, ošetrenia s láskou, poďakovanie a prepustenie. Myslel som samozrejme teraz na nás priamo.  Jedná sa o náš program, cez ktorý chceme riešiť samých seba.  Preto ja musím voči sebe mať ochotu prijímať nové krajšie informácie bez obalu strachu. Ja sebe najprv musím odpustiť, odpúšťať. Až potom dokážem urobiť ďalšie vlastné zmeny a zabaliť ich do vlastnej lásky, dôvery.

Štvrtá myšlienka – ako zistím, že som to zvládol?

Zvládol?  Je to proces na dlhšiu dobu. Postupne to budeme musieť zvládať. Krok po kroku. Skôr by som sem dal otázku: „kedy zistím, že to začínam zvládať?“. Prichádza mi odpoveď, „až keď v tvojom živote, budeš ďakovať“.  Keď budeš vďačný za každú starú informáciu, program, ktorú zrazu budeš vítať keď ti ho osud privedie s láskou ako priateľa.  Keď naozaj bez stresu, strachu a z nadhľadu ich budeš vnímať, ako staré štruktúry tvojho ega. Vždy keď sa objavia postupne v tvojom živote, lebo ego žije z energie strachu pomocou nevedomia, privítaš ich s láskou. Poďakuješ sa im cez svoju lásku za všetko a prepustíš tieto vzorce, informácie naspäť vesmíru, kde následne sa pretransformujú do vysokých vibrácií. Na pomoc môžeš pozvať anjelov, archanjelov, nanebovzatých majstrov. Nezabudni ani na svojho strážneho anjela a ďalších duchovných sprievodcov, pomocníkov.

Zázraky, ktoré sa začnú diať v našich životoch po niekoľkých zvládnutiach takýchto skúšok začneme vnímať naozaj silno. S tým, že sa už na karmu nebudeme pozerať cez filter strachu a nevedomia, stále citlivejšie a presnejšie budeme vedieť,  čo nám ukazuje, hovorí, kam nás vedie. Prestaneme plávať proti prúdu osudu, naučíme sa využívať prúd udalostí na rýchlejšie zvládnutie karmických a životných úloh.

Tie zmeny budú na všetkých úrovniach v našich životoch. Postupne urobíme generálne upratovanie, výmenu, zmenu.

Piata myšlienka – čo s tými ktorý nepripúšťajú svoju chybu?

Určite sa vám to stane, že budete musieť riešiť aj takéto prípady vo vašich životoch. Dnešný svet by im dal pomenovanie „ duchovne neprispôsobivý občan“. Sú to ľudia, ktorí majú všetky tie isté problémy, ktoré máme alebo sme ich mali.  Strach a nevedomosť ich opantali a držia pevne v moci.  Zo strachu pred sebou a svetom sú slepí, hluchý, nemí. Ja by som ich ale nazval „ pozemskí anjeli s dolámanými krídlami“.

Z jednej strany môžeme im byť vďační za to, že nám stále ukazujú, kde sme a kam smerujeme. Z druhej strany nám robia pomocníkov, nakoľko nás nútia aby sme sa prejavili.  Musíme sa nakoniec rozhodnúť, čo urobíme. Vychádzajúc z toho, že naše vibrácie sa postupne zvyšujú, stále viac svetla a nemajetníckej lásky máme v sebe, postupne vedľa strachu začneme meniť aj kvalitu zvanú „vina“. Aj vina je ďalším pomocníkom nevedomia, cez ktorú sa vyvolávajú nízkovibračné emócie.  Postupne, ako hmla nevedomia ustupuje, stále viac a viac začíname chápať a odhaľovať zámer viny a strachu. Ako náhle sa dostaneme k novým poznatkom, mali by sme staré rany ošetriť láskou a odpustením. Určite nás ale ľudia, ktorý sú zakuklený vo svojich strachoch, budú chcieť poriadne vyskúšať cez vinu. Sú to ťažké psychické vydierania s účelom vyvolať v nás vinu. Pokiaľ prijmeme ich hru a necháme sa vtiahnuť do tejto hry, budeme musieť opäť skúšať od znova  naše oslobodenie.

V tomto smere naozaj náš vnútorný čertík bertík – ego, sa premieňa na anjela svetla.  Najlepšie nás pozná a preto cez falošnú ilúziu lásky, súcitu, ktorú pravdepodobne vtedy ani nezbadáme, lebo bude zahalená do krásnej nevedomej  hmly ilúzie, nám ponúkne riešenie. To riešenie  je vždy  zabalené do krásneho obalu, ale pod obalom nájdete vždy odkaz: „prehral si“.  Nebojte sa, ako náhle sa takéto niečo  deje, pocítite v sebe jemné zatrasenie, nesúhlas duše, disharmóniu. Vtedy, vždy žiadajte o pomoc vašich ozajstných duchovných pomocníkov. Ľudia s nízkymi vibráciami, ktorý vás takto skúšajú, nevydržia tieto vysoké vibrácie lásky.  Určite ste si všimli, že niektorí sa k vám už akosi nehlásia. Postupne, ako zvyšujete svoje poznanie a meníte svoju frekvenciu, rovnako rýchlo opúšťajú oni vás. Ich ego nechce, aby ste ich nakazili. Občas sa ale stáva aj to, že sa vás držia ako upíry a skúšajú vás dovtedy, kým ich sami neodpojíte.

Nedá mi, aby som priamo niečo nenapísal aj o rodinných príslušníkoch, partneroch v tomto smere v týchto skúškach. Je to naozaj len na nás. Treba ich milovať maximálne, ako ich môžeme len milovať. Mali by sme im neochvejne a stále vysielať svetlo a lásku. Ak môžem byť úprimný, nakoniec vaše vibrácie, postupne ako sa budú zvyšovať naďalej, uvoľnia vás z ich psychických pút.  Pochopíte aj túto hru a nakoniec sa rozhodnete, urobíte krok k vašej slobode. Vtedy samozrejme už nebude mať na vás ani vina, ani strach a zrazu dokážete povedať „NIE“ a urobíte to, čo budete v srdci cítiť, že je v súlade sa vašou dušou, karmou, vesmírom.

Čo ešte dodať?

S láskou a svetlom v srdci prijímajme všetky negatívne aspekty, pomocníkov života. Vždy sa radujme ak prídeme k novému poznaniu, zvládneme maličkosti. Tie maličkosti nás pripravujú na veľké zmeny. Pochváľte seba, objímajte seba, kúpte sa vo svetle ktoré vás vedie po ceste k jednote. Odpúšťajte a ďakujete stále a všade cez lásku agape. Len tak prekonáte strach, vinu, nevedomosť a oslobodíte  sa.

Nikdy nie sme na to sami. Máme úžasných pomocníkov ako na nebi, rovnako aj tu na Zemi. Ale ten prvý krok, rozhodnutie, musíme urobiť sami. Potom sa postupne naučíme aj chodiť, behať.


 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information