Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Niekedy minútka ticha napovie viac

než jedno slovo.

Janko B.

Online

Máme online 12 hostí Designed by:

Som tvorca svojej paralelnej reality ? PDF Tlačiť E-mail


 


Som tvorca  svojej  paralelnej reality ?

Každý z nás si žije svoj život tak ako chce. Každým okamžikom sa prejavujú naše rozhodnutia v 3D realite. Je to časopriestor  prezentácie našich najsilnejších rozhodnutí. Či sú to naše osobné, rodinné rozhodnutia alebo kolektívne ( pracovisko, národnostné, náboženské, voči svetovému dianiu ), všetko sa  prejavuje v našom vnútornom rozhodnutí tvorby vlastnej 3D  reality.


V každej sekunde, minúte sa rozhodujeme, čo budeme robiť, určujeme cieľ na realizáciu našich myšlienok.  Keď si povieme, že sa ma to netýka, aj to je naše rozhodnutie.  Rovnako je to aj s rozhodnutiami typu, chcem na to zabudnúť, už nemyslím na to.


Všetci dobre vieme, že súčasnú realitu tvoria naše rozhodnutia v teraz a tu. Sú to vlastne hrubohmotné energie prejavené v  3D. Nemali by sme zabudnúť ani na naše city, emócie, ktoré prežívame v každom okamihu nášho bytia. Sú to jemnohmotné energie, ktoré vypĺňajú priestor medzi hmotou a nami. Ak teraz myslíte na to, že tieto energie nevidíme a ani nemôžeme merať, tak  len čiastočne máte pravdu.  Je to vždy len uhol pohľadu.


Keby som bol vedec, tak by som povedal : „ Priateľu, niečo ako  láska, smútok, šťastie, spokojnosť, nespokojnosť a podobne, to všetko je len elektro – chemická tvorba hormónov zo žliaz, ktoré máš v sebe.  Stačí keď trocha podporíme tvorbu hormónov a budeš šťastný“.  Ešte šťastie, že nie som vedec . Nechcem tak rozmýšľať a ani aby mi niekto určoval, že si mám dať nejakú tabletku s tým, že budem umelo prežívať šťastie. To by som už ne bol ja, ale nejaký robot.


Zvláštne je, že práve tieto neviditeľné emočné energie majú najväčší vplyv na naše rozhodnutia. Veď je ich najviac. Zapĺňajú priestor v nás, ako aj v našom okolí. Určite poznáte ten vnem, keď zachytávate nervozitu, alebo šťastie toho druhého aj bez toho, že by ste si povedali  jedno slovko.


V kocke povedané, toto všetko tvorí našu súčasnú realitu.  Vráťme sa ale k paralelnej realite. Viem, že tieto svety dnes ešte ťažko vieme dokázať . Alebo predsa len áno? Momentálne najviac na tom pracujú kvantoví  fyzici.  Keď že nie som kvantový fyzik, túto časť dokazovania prenechám na nich.  Prikladám  preto ich článok s názvom: „Realita kvantových paralelných vesmírov“. Rád by som odporučil na túto tému aj knihu: Matrix – božský zdroj od Gregga Bradena.

 

 

 

 

 

 

 

V čom a ako vnímam  naše paralelné svety, reality ?

Vrátim sa k našim myšlienkam a emóciám.  Ako som už povedal,  tvoria našu prítomnosť, našu súčasnú realitu.  3D realitu potom pozorujeme len cez naše vnímanie, realizáciu v hmote.   Rád by som sa ale vrátil k našim potlačeným myšlienkam, k neuskutočneným , nemanifestovaným myšlienkam v 3D realite. Myslíte si, že len tak zanikli? Vôbec nie. Všetko je energia a energia nezaniká. Energia sa len transformuje, ale aj to len vtedy,  keď je príhodný čas. Pokiaľ sa tieto energie nepretransformujú, do vtedy v našich osobných životoch tieto energie vytvárajú naše paralelné svety, existencie, životy.


Regresná terapia už dávno dokázala, že minulé životy existujú. Veľmi účinne pomáha riešiť  súčasné problémy v našich súčasných životoch. Po takom sedení zrazu po niekoľkých dňoch sa naozaj dejú divy, ktoré len tí, ktorí toto absolvovali môžu potvrdiť.  Ak riešime našu minulosť  zistíme, že sme vlastne zašli do našej starodávnej reality. Reality, v ktorej sme doma a žijeme, konáme tak ako konáme.  Vlastne vytvárame vo  vtedajšom tu a teraz svoju realitu.  Ak by sme na regresnom sedení, alebo pri meditácii,  boli len pozorovateľmi týchto  realít, tak by sme  všetko prežívali opäť tak ako vtedy.  Koľko takýchto minulých realít máme. Regresný terapeuti určite mi dajú za pravdu, že je ich veeeeľmi veľa.  Ich existencie sú už v dnešnom svete nepopierateľné.  Existujú vedľa seba ako samostatné paralelné existencie, svety. Sú vo vlastných časopriestorových bublinách , ktoré nakoniec určitým spôsobom sú stále viac alebo menej s nami spojené, v našom súčasnom teraz a tu.


Ako ďalší príklad  by som uviedol naše súčasné myšlienky, ktoré sa neuskutočňujú, nemanifestujú v našom 3D. Prečo? Je tam určite veľa dôvodov. Nedokážeme sa dostatočne silno rozhodnúť vnútorne, zbytočne tlačíme tam kde netreba, rôzne formy strachov, nevedomosť a atď. . .

Určite to zažívate aj vy vo vašich osobných životoch, keď nedokážete na nejakú situáciu zabudnúť a riešite to stále dookola.  Či to je už v práci, doma, vo vzťahoch.  Vraciate sa v myšlienkach do tejto minulej reality .


Naozaj je to minulá realita? Alebo je to manifestácia súčasnej paralelnej reality?  Ja osobne to vnímam ako súčasnú paralelnú realitu.  Takto tvoríme súčasne svoju ďalšiu paralelnú realitu. Každá myšlienka, ktorá nie je realizovaná v 3D, tvorí našu paralelnú existenciu v našom paralelnom svete. Tieto  nami vytvorené svety sú napojené energetickým vláknom na náš súčasný svet, do nášho osobného sveta. Preto tak krásne dokážu vplývať na náš súčasný život a mi len často krútime  hlavou,  prečo sa nám nedarí. Alebo darí?


Prichytili ste sa, že stále niekoho v sebe riešite?  Hovorí sa to mu samomluva. Rozprávate sa sám so sebou, s niekým a riešite a riešite a riešite  niečo. Viete, že nedokážete zmeniť  tento stav v manifestácii 3D, chcete len pochopiť,  prečo sa to udialo tak, alebo onak. Prečo vám to urobil, povedal, zradil ...... .


Či to trvá sekundu, minútu alebo minúty, hodiny,  tento myšlienkový pochod vo vašej hlave, všetko čo prežívate, vidíte, je súčasťou tejto novej reality. Neexistuje síce v 3D ale ste jej súčasťou.  Takto tvoríte svoju paralelnú realitu v teraz ale v inej tu.


Najsmutnejšie je to, že najčastejšie tvoríme smutné paralelné reality, kam prenášame všetky naše nevyriešené problémy. Málo kedy tvoríme krásne. V živote bežného človeka, krásne paralelné svety sa tvoria väčšinou  v časoch, keď je zamilovaný a stále v jednom kuse myslí cez lásku na toho druhého.

Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých sa náhodou dotklo pomenovanie, „bežný človek“.  Nie som zástancom rozdeľovania  ľudí na takých, alebo onakých, všetci sme nejakí.


A čo sny?  Sny či už bdelé, alebo ktoré si  nepamätáme, sú rovnako súčasťou našich paralelných realít. Rovnako by som sem zaradil aj meditácie, mimozmyslové stavy, vnemy,  ktoré  zatiaľ nenabrali formu 3D.

Všetko je vo všetkom a všetko je spojené so všetkým.  3D je svet, kde sme všetko ohraničili, pomenovali. To ostatné je spojené s nami paralelne.  Preto náš život niekedy funguje tak divne, pestro.  To čo prežívame v sebe,  s tým sme spojený aj vonku, v našich paralelných existenciách.


Máš chaos v sebe?  Budeš  napojený rovnako na chaos, ktorý nedokážeš riešiť ani inde a nedokázal si riešiť ani v iných svojich realitách.

Máš strach si zobrať na seba zodpovednosť? Budeš rovnako dotovaný strachom cez svoje paralelné reality.

Hovoríš, chcem toto a toto? Rovnako zareaguje tá tvoja paralelná realita, kde máš podobné potreby. Chceš, len chceš, ale nerobíš to, neuskutočňuješ to , neriešiš to !!!!!


Povedzme si a to s úsmevom na tvári, smiechom a s láskou v srdci „MÁM“ !!!!!!!!!!!!!

MÁM: lásku; peniaze, čas, zdravie, súcit, pokoru, odpustenie, vďaku a vložte  sem všetko, čo potrebujete.

Vyjadrite v sebe s vnútornou istotou: JA MÁM toto všetko!!!!  Prežívam toto všetko teraz a tu v LÁSKE, vo SVETLE, v ŠŤASTÍ.  Či sa to už uskutoční  ihneď v 3D alebo,  trocha neskôr, to je jedno. Za všetko rovnako s láskou v srdci ĎAKUJTE.  Boh, vesmír to vie najlepšie,  kedy sa to má prejaviť vo vašej  osobnej 3D realite. Rovnako  takto tvorme aj naše súčasné paralelné reality a tak tiež vplývajme aj na naše už  existujúce ( tzv. minulé životy)  paralelné existencie. Nezabudnime na to, že  sme v transformačnom procese. Využime túto jedinečnú možnosť  pozitívnej premeny, zmeny v našej súčasnej existencii, ktorá dokáže zmeniť aj naše paralelné existencie, svety.


Nebojte sa prejaviť lásku, vďaku, odpustenie, šťastie. Čím častejšie a intenzívnejšie budete tieto nádherné energie vytvárať,  o to častejšie a rýchlejšie sa budú tvoriť, realizovať vo vašich súčasných existenciách.   Všetci túžime žiť stále v hojnosti, šťastí, v láske. A nielen  teraz a tu, ale aj v našich paralelných svetoch.  Teraz to už záleží len na vás. Ste tvorcami všetkých svojich realít.


Posielam vám z celého môjho bytia svetlo lásky, odpustenia a ďakujem, zároveň  vďačnosťou  prijímam vašu nádhernú energiu lásky, ktorú posielate vy mne.

Janko Bálint

 

 

 

 

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

 

 

 

 


 


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Som tvorca  svojej  paralelnej reality ?


Každý z nás si žije svoj život tak ako chce. Každým okamžikom sa prejavujú naše rozhodnutia v 3D realite. Je to časopriestor  prezentácie našich najsilnejších rozhodnutí. Či sú to naše osobné, rodinné rozhodnutia alebo kolektívne ( pracovisko, národnostné, náboženské, voči svetovému dianiu ), všetko sa  prejavuje v našom vnútornom rozhodnutí tvorby vlastnej 3D  reality.


V každej sekunde, minúte sa rozhodujeme, čo budeme robiť, určujeme cieľ na realizáciu našich myšlienok.  Keď si povieme, že sa ma to netýka, aj to je naše rozhodnutie.  Rovnako je to aj s rozhodnutiami typu, chcem na to zabudnúť, už nemyslím na to.


Všetci dobre vieme, že súčasnú realitu tvoria naše rozhodnutia v teraz a tu. Sú to vlastne hrubohmotné energie prejavené v  3D. Nemali by sme zabudnúť ani na naše city, emócie, ktoré prežívame v každom okamihu nášho bytia. Sú to jemnohmotné energie, ktoré vypĺňajú priestor medzi hmotou a nami. Ak teraz myslíte na to, že tieto energie nevidíme a ani nemôžeme merať, tak  len čiastočne máte pravdu.  Je to vždy len uhol pohľadu.


Keby som bol vedec, tak by som povedal : „ Priateľu, niečo ako  láska, smútok, šťastie, spokojnosť, nespokojnosť a podobne, to všetko je len elektro – chemická tvorba hormónov zo žliaz, ktoré máš v sebe.  Stačí keď trocha podporíme tvorbu hormónov a budeš šťastný“.  Ešte šťastie, že nie som vedec . Nechcem tak rozmýšľať a ani aby mi niekto určoval, že si mám dať nejakú tabletku s tým, že budem umelo prežívať šťastie. To by som už ne bol ja, ale nejaký robot.


Zvláštne je, že práve tieto neviditeľné emočné energie majú najväčší vplyv na naše rozhodnutia. Veď je ich najviac. Zapĺňajú priestor v nás, ako aj v našom okolí. Určite poznáte ten vnem, keď zachytávate nervozitu, alebo šťastie toho druhého aj bez toho, že by ste si povedali  jedno slovko.


V kocke povedané, toto všetko tvorí našu súčasnú realitu.  Vráťme sa ale k paralelnej realite. Viem, že tieto svety dnes ešte ťažko vieme dokázať . Alebo predsa len áno? Momentálne najviac na tom pracujú kvantoví  fyzici.  Keď že nie som kvantový fyzik, túto časť dokazovania prenechám na nich.  Prikladám  preto ich článok s názvom: „Realita kvantových paralelných vesmírov“. Rád by som odporučil na túto tému aj knihu: Matrix – božský zdroj od Gregga Bradena.


V čom a ako vnímam  naše paralelné svety, reality ?

Vrátim sa k našim myšlienkam a emóciám.  Ako som už povedal,  tvoria našu prítomnosť, našu súčasnú realitu.  3D realitu potom pozorujeme len cez naše vnímanie, realizáciu v hmote.   Rád by som sa ale vrátil k našim potlačeným myšlienkam, k neuskutočneným , nemanifestovaným myšlienkam v 3D realite. Myslíte si, že len tak zanikli? Vôbec nie. Všetko je energia a energia nezaniká. Energia sa len transformuje, ale aj to len vtedy,  keď je príhodný čas. Pokiaľ sa tieto energie nepretransformujú, do vtedy v našich osobných životoch tieto energie vytvárajú naše paralelné svety, existencie, životy.


Regresná terapia už dávno dokázala, že minulé životy existujú. Veľmi účinne pomáha riešiť  súčasné problémy v našich súčasných životoch. Po takom sedení zrazu po niekoľkých dňoch sa naozaj dejú divy, ktoré len tí, ktorí toto absolvovali môžu potvrdiť.  Ak riešime našu minulosť  zistíme, že sme vlastne zašli do našej starodávnej reality. Reality, v ktorej sme doma a žijeme, konáme tak ako konáme.  Vlastne vytvárame vo  vtedajšom tu a teraz svoju realitu.  Ak by sme na regresnom sedení, alebo pri meditácii,  boli len pozorovateľmi týchto  realít, tak by sme  všetko prežívali opäť tak ako vtedy.  Koľko takýchto minulých realít máme. Regresný terapeuti určite mi dajú za pravdu, že je ich veeeeľmi veľa.  Ich existencie sú už v dnešnom svete nepopierateľné.  Existujú vedľa seba ako samostatné paralelné existencie, svety. Sú vo vlastných časopriestorových bublinách , ktoré nakoniec určitým spôsobom sú stále viac alebo menej s nami spojené, v našom súčasnom teraz a tu.


Ako ďalší príklad  by som uviedol naše súčasné myšlienky, ktoré sa neuskutočňujú, nemanifestujú v našom 3D. Prečo? Je tam určite veľa dôvodov. Nedokážeme sa dostatočne silno rozhodnúť vnútorne, zbytočne tlačíme tam kde netreba, rôzne formy strachov, nevedomosť a atď. . .

Určite to zažívate aj vy vo vašich osobných životoch, keď nedokážete na nejakú situáciu zabudnúť a riešite to stále dookola.  Či to je už v práci, doma, vo vzťahoch.  Vraciate sa v myšlienkach do tejto minulej reality .


Naozaj je to minulá realita? Alebo je to manifestácia súčasnej paralelnej reality?  Ja osobne to vnímam ako súčasnú paralelnú realitu.  Takto tvoríme súčasne svoju ďalšiu paralelnú realitu. Každá myšlienka, ktorá nie je realizovaná v 3D, tvorí našu paralelnú existenciu v našom paralelnom svete. Tieto  nami vytvorené svety sú napojené energetickým vláknom na náš súčasný svet, do nášho osobného sveta. Preto tak krásne dokážu vplývať na náš súčasný život a mi len často krútime  hlavou,  prečo sa nám nedarí. Alebo darí?


Prichytili ste sa, že stále niekoho v sebe riešite?  Hovorí sa to mu samomluva. Rozprávate sa sám so sebou, s niekým a riešite a riešite a riešite  niečo. Viete, že nedokážete zmeniť  tento stav v manifestácii 3D, chcete len pochopiť,  prečo sa to udialo tak, alebo onak. Prečo vám to urobil, povedal, zradil ...... .

Či to trvá sekundu, minútu alebo minúty, hodiny,  tento myšlienkový pochod vo vašej hlave, všetko čo prežívate, vidíte, je súčasťou tejto novej reality. Neexistuje síce v 3D ale ste jej súčasťou.  Takto tvoríte svoju paralelnú realitu v teraz ale v inej tu.


Najsmutnejšie je to, že najčastejšie tvoríme smutné paralelné reality, kam prenášame všetky naše nevyriešené problémy. Málo kedy tvoríme krásne. V živote bežného človeka, krásne paralelné svety sa tvoria väčšinou  v časoch, keď je zamilovaný a stále v jednom kuse myslí cez lásku na toho druhého.

Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých sa náhodou dotklo pomenovanie, „bežný človek“.  Nie som zástancom rozdeľovania  ľudí na takých, alebo onakých, všetci sme nejakí.


A čo sny?  Sny či už bdelé, alebo ktoré si  nepamätáme, sú rovnako súčasťou našich paralelných realít. Rovnako by som sem zaradil aj meditácie, mimozmyslové stavy, vnemy,  ktoré  zatiaľ nenabrali formu 3D.


Všetko je vo všetkom a všetko je spojené so všetkým.  3D je svet, kde sme všetko ohraničili, pomenovali. To ostatné je spojené s nami paralelne.  Preto náš život niekedy funguje tak divne, pestro.  To čo prežívame v sebe,  s tým sme spojený aj vonku, v našich paralelných existenciách.

Máš chaos v sebe?  Budeš  napojený rovnako na chaos, ktorý nedokážeš riešiť ani inde a nedokázal si riešiť ani v iných svojich realitách.

Máš strach si zobrať na seba zodpovednosť? Budeš rovnako dotovaný strachom cez svoje paralelné reality.

Hovoríš, chcem toto a toto? Rovnako zareaguje tá tvoja paralelná realita, kde máš podobné potreby. Chceš, len chceš, ale nerobíš to, neuskutočňuješ to , neriešiš to !!!!!


Povedzme si a to s úsmevom na tvári, smiechom a s láskou v srdci „MÁM“ !!!!!!!!!!!!!

MÁM: lásku; peniaze, čas, zdravie, súcit, pokoru, odpustenie, vďaku a vložte  sem všetko, čo potrebujete.

Vyjadrite v sebe s vnútornou istotou: JA MÁM toto všetko!!!!  Prežívam toto všetko teraz a tu v LÁSKE, vo SVETLE, v ŠŤASTÍ.  Či sa to už uskutoční  ihneď v 3D alebo,  trocha neskôr, to je jedno. Za všetko rovnako s láskou v srdci ĎAKUJTE.  Boh, vesmír to vie najlepšie,  kedy sa to má prejaviť vo vašej  osobnej 3D realite. Rovnako  takto tvorme aj naše súčasné paralelné reality a tak tiež vplývajme aj na naše už  existujúce ( tzv. minulé životy)  paralelné existencie. Nezabudnime na to, že  sme v transformačnom procese. Využime túto jedinečnú možnosť  pozitívnej premeny, zmeny v našej súčasnej existencii, ktorá dokáže zmeniť aj naše paralelné existencie, svety.


Nebojte sa prejaviť lásku, vďaku, odpustenie, šťastie. Čím častejšie a intenzívnejšie budete tieto nádherné energie vytvárať,  o to častejšie a rýchlejšie sa budú tvoriť, realizovať vo vašich súčasných existenciách.   Všetci túžime žiť stále v hojnosti, šťastí, v láske. A nielen  teraz a tu, ale aj v našich paralelných svetoch.  Teraz to už záleží len na vás. Ste tvorcami všetkých svojich realít.


Posielam vám z celého môjho bytia svetlo lásky, odpustenia a ďakujem, zároveň  vďačnosťou  prijímam vašu nádhernú energiu lásky, ktorú posielate vy mne.

Janko Bálint
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information