Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Najvyššej múdrosti sa musí každý naučiť sám.

Nedá sa ju učiť slovami.

Indiánska múdrosť

Online

Máme online 21 hostí Designed by:

Kolektivní světové meditace - 12. 7. 11 - pridajte sa PDF Tlačiť E-mail


 


Spojené léčivé síly: Kolektivní světové meditace

 


Kolektivní světové meditace za odvrácení globálního válečného střetu 16.3, 15.4.,14.5., 12.6. a 12.7. 2011 od 22:00 do 22:30 hod.


Spojené léčivé síly byly vytvořeny jako protipól destruktivních snah a tendencí na planetě Zemi. Nejde o žádnou organizaci, ale o spontánní dálkové spojení řady různých jedinců na úrovni energie mysli. Pokud lidé myslí v tutéž chvíli na tutéž věc, automaticky se propojí do vyššího celku, který získává obrovskou výkonnou moc ve „spirituální“ i FYZICKÉ realitě.


Spojené léčivé síly mají za sebou již několik úspěšných akcí. (Pákistán 2009, Peru 2009.) SLS jsou počátkem našeho nového přístupu k realitě. Jejich činnost podporuje pochopení toho, že realita je tvárná jako plastelína a jsme to MY, kdo si s ní hrajeme, kdo jí dáváme ve skutečnosti tvar. Nemusíme už dál trpět. Můžeme si kolektivně vytvořit snesitelný svět. Nemusíme vůbec dopustit pokračování lidského trpení na této planetě.


Tato změna je součástí naší masové učební lekce, kterou máme jako vtělující se duše na Zemi projít. V těchto přelomových letech  (přibližně 2010 až 2018  opravdu ZANIKNE náš starý svět a bude vytvořena v podstatě nová realita. Realita se tvoří v naší mysli. Významnými změnami v naší mysli stvoříme logicky chtě nechtě zcela nový svět. Nemusíme si toho hned nutně všimnout. Ale po roce 2018 již budeme skutečně žít v něčem, co sice bude dál fyzické a hmotné, ale od naší dnešní reality se to bude přeci jen v mnohém lišit. Budeme mít daleko lepší přístup ke Zdroji a daleko větší tvůrčí možnosti. Nastartuje se nová životní etapa celého lidstva i Země jako celku. Začne nový cyklus vývoje, který přibližně za 3 000 let vyvrcholí něčím obdivuhodným...


Co je třeba pro odvrácení konfliktu dělat?

Meditovat, meditovat a zase meditovat. Vysílat proudy mentální energie z milionů zdrojů – milionů lidských jedinců naráz. TO vše změní. Způsob boje za podobu reality, praktikovaný Spojenými léčivými silami, je na Zemi něčím novým a neexistuje způsob, jak tuto aktivitu zastavit. Máme doopravdy vysokou šanci zvítězit a nedovolit určitým silám změnit Zemi opět ve válečné peklo. Je nutné v co nejkratší době informovat co největší počet obyvatel Země o MOŽNOSTI zapojení se do celého plánu – plánu „Odvrácení“. Realita je tvárná.

Spojeným léčivým silám se podařilo významně pozměnit realitu v Peru a nedopustit zničení velké části amazonského pralesa a vyhlazení Indiánů v této oblasti Jižní Ameriky. Velkého úspěchu bylo dosaženo během působení na Pákistán, pravděpodobně došlo ke zmaření snah ničivých sil použít v této části světa jaderné zbraně. Lidská mysl má netušené schopnosti! Pokud se zapojíte do činnosti Spojených léčivých sil, přesvědčíte se o tom brzy sami. SLS nejsou a NEPOTŘEBUJÍ být politickou silou a nepotřebují žádnou organizaci v tradičním slova smyslu – a přesto mohou být paradoxně, ale logicky – silou, která v dalším vývoji Země sehraje klíčovou úlohu. SLS není organizace lidí, ale DUŠÍ. Je to volné spojení všech duší, které si nepřejí utrpení, bolest, otravu Země a lidskou bídu.


Je k tomu, aby lidé začali takto působit, nutná nějaká příprava?

Každý je duše, schopná působit na dálku. Lidé o tom všeobecně neví, je to před nimi záměrně tajeno. Celý systém pozemského „školství“ a „vzdělání“ je především o tom, aby zablokoval naše skutečné schopnosti a možnosti a naprogramoval nás k utrpení toho či jiného druhu. Ale mnozí lidé už pochopili, že jsou součástí daleko fantastičtějšího světa a daleko rozlehlejší reality, než jim jejich „kultura“ záměrně tvrdí. Čím hlubšího dosáhne lidská bytost poznání povahy reality, tím méně ve svém životě trpí. Funguje to takhle automaticky.

 

Kdy se konají Světové meditace za „Odvrácení“?

Uskutečňují se vždy 3 dny před každým úplňkem ve 22 hodin a trvají půl hodiny. V té době jsou napojeny také bytosti z vnějšího kosmu a širší vícedimenzní reality.

Mohou být použity i jiné „speciální“ dny, které budou včas uvedeny na stránkách. Technika působení je jednoduchá a maximálně účinná. Všechny technické návody jsou přijaty skrze kontakty s „bytostmi světla“. (Techniky jsou popsány níže - viz Technika působení.)

 

Technika působení

Pokud se chystáte připojit se k nám a podpořit naši meditační akci, kdy bude využita síla mysli, máte tyto 3 možnosti, které můžete libovolně využít či vystřídat, přičemž připojit se můžete KDYKOLIV.

1. možnost – v danou dobu jednoduše myslete na to, aby Země prošla nejbližšími roky bez úhony a bez válek. Není nutné zaměřovat na to mysl celou půl hodinu nepřetržitě, stačí BĚHEM TÉTO DOBY se kdykoli na tuto představu či myšlenku v duchu naladit. Přitom můžete dokonce vykonávat jakoukoli jinou činnost, nebude-li vám bránit ve vnitřním naladění se na danou myšlenku.


2. možnost – použijte řízenou meditaci PCH namluvenou v transu během spojení s „bytostmi světla“. Doporučujeme ležet při tom na měkkém podkladu, mít zakryté oči, na sobě pohodlný oděv, nebo mít přikryté nahé tělo a být v teple a absolutním klidu. 8 hodin před meditací nejezte prosím maso, nepijte alkohol v libovolném množství, 2 hodiny před meditací nepijte kofeinové a theinové nápoje. Během této řízené meditace dojde pravděpodobně k Vašemu přímému spojení s „bytostmi světla“. „Vedlejšími účinky“ této meditace může být biologické a energetické ozdravení a posílení vašeho organismu, rozvoj mimosmyslového vnímání a schopnosti léčit a mírná prostorová dezorientace (nanejvýš 5 min) po ukončení meditace. Pozor – 2 hod po této meditaci nejezte maso a nepijte alkohol, hrozí rychlé vyčištění „horem či spodem“.


3. možnost - použijte k působení techniku "Zlatobílé světlo":


Soustřeď se na svůj dech a klidně dýchej. Úplně se uvolni, představuj si, že tělo je těžké, jako pytel naplněný teplým pískem... Představuj si, že oční víčka jsou těžká jako těžké kovové poklopy... Představuj si, že během následujících několika výdechů Tvé tělo opustí veškeré napětí... Představuj si, že během dalších několika výdechů opustí veškeré napětí i Tvoji mysl...

Vdechuj energii hlubokého klidu a uvolnění z vesmíru... představuj si, jak Tebou tato blahodárná energie prostupuje, jak proniká Tvými orgány, mozkem, tváří, prsty...

Snaž se uvědomit si nad sebou zdroj teplého zlatobílého světla. Vnímej ho zároveň jako zdroj lásky a klidu. Nadechuj z tohoto zdroje, snaž si představit, že teplá energie z tohoto zdroje začíná téct během nádechů do Tvých plic...

Naplň spolu s dalšími dechy plíce tímto životadárným, teplým světlem... a dýchej světlo pomalu, klidně dál, až se Tvá hruď naplní nezemskou lehkostí a celá se rozsvítí...

Během výdechů teď nech teplé světlo proudit z hrudi do celé své bytosti, až ho nějak pocítíš i v konečcích prstů, ve špičce nosu, v temeni a na ploše chodidel... Teď cítíš neobyčejnou lehkost, skoro jako ve stavu bez tíže... Vychutnej ten stav odpoutanosti a svobody a soustřeď se na svoji mysl.

Teď si uvědom, KÝM doopravdy jsi. Mohou Ti pomoci věty, v duchu formulované během nádechu a výdechu: „Jsem božská...(nádech) „...mocná duše.“ (výdech) – nebo: „Jsem mocná“ (nádech) „...bytost světla“ (výdech).

Uvědomuj si své napojení na univerzální božský Zdroj veškeré síly a života. Mohou Ti pomoci v duchu formulované věty: „Jsem ve spojení...“ (nádech) „...s nejvyšším Zdrojem“ (výdech) – nebo: „Božský Zdroj“ (nádech) „...mě podporuje...“(výdech).

Uvědomuj si, že jsi nesmrtelná, mocná duše, která tvoří realitu a svět. Uvědomuj si, že Zdroj Tě vybavil všemi svými schopnostmi, včetně schopnosti tvořit a také působit na libovolnou vzdálenost na cokoli... Můžeš měnit silou své mysli hmotu, působit na jiné tvory, na jakýkoli objekt... Přitom Ti mohou pomoci v duchu formulované věty: „Mám schopnost...“ (nádech) „...proměnit cokoli...“ (výdech) – nebo: „Proměňuji...“ (nádech) „...realitu...“ (výdech).

Soustřeď se na vizi teplého zlatobílého světla, které během výdechů vysíláš ze sebe do celé planety Země. Světlo naplňuje celou Zemi, proniká jí, zaplavuje ji... Během nádechů můžeš v duchu vyslovovat: „Láska, klid, blaho...“ a během výdechů: „...zaplavuje Zemi...“ Přitom mysli intenzivně na to, jak božská energie klidu, blaha a lásky zcela naplňuje Zemi, proniká každým lidským mozkem v každé vesnici i městě v Africe, Asii, obou Amerikách, Evropě... představuj si a vnímej, jak tato energie prostupuje každým předmětem a každou nádrží s vodou a každou hrstí hlíny na Zemi... Sleduj, jak tato blahodárná energie vstupuje do každé potravy na Zemi...

Pozorně, v klidu, s úsměvem na tváři naplněné světlem nyní vnímej, jak tato energie zcela prostě čistí celou Zemi a zbavuje ji veškerých temných sil, které se v tuto chvíli snaží rozpoutat válečný konflikt – to zbytečné běsnění strojů a lidí, které vede k otravě planety a k nezměrnému masovému utrpení a vymírání lidí, zvířat a rostlin... Poděkuj Zdroji a vesmíru za jejich nesmírnou pomoc a poděkuj jim za to, že Země bude ušetřena utrpení a otravy a bude v dalších letech krásná, silná a plná života, který se rozvíjí správným směrem...

(Pokud se světlo, s nímž budeš pracovat zbarví do jiné než zlatobílé barvy, neměň ho násilně „zpět“, posuny barevného spektra mohou být vyhovující a mohou někdy dokonce podporovat zdárný průběh meditace. Důvěřuj při práci SOBĚ, kosmu a ZDROJI.)

Vybráno z http://www.petr-chobot.eu/sls_svetovemeditace.htm


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Spojené léčivé síly: Kolektivní světové meditace

Kolektivní světové meditace za odvrácení globálního válečného střetu 16.3, 15.4.,14.5., 12.6. a 12.7. 2011 od 22:00 do 22:30 hod.

Spojené léčivé síly byly vytvořeny jako protipól destruktivních snah a tendencí na planetě Zemi. Nejde o žádnou organizaci, ale o spontánní dálkové spojení řady různých jedinců na úrovni energie mysli. Pokud lidé myslí v tutéž chvíli na tutéž věc, automaticky se propojí do vyššího celku, který získává obrovskou výkonnou moc ve „spirituální“ i FYZICKÉ realitě.

Spojené léčivé síly mají za sebou již několik úspěšných akcí. (Pákistán 2009, Peru 2009.) SLS jsou počátkem našeho nového přístupu k realitě. Jejich činnost podporuje pochopení toho, že realita je tvárná jako plastelína a jsme to MY, kdo si s ní hrajeme, kdo jí dáváme ve skutečnosti tvar. Nemusíme už dál trpět. Můžeme si kolektivně vytvořit snesitelný svět. Nemusíme vůbec dopustit pokračování lidského trpení na této planetě.

Tato změna je součástí naší masové učební lekce, kterou máme jako vtělující se duše na Zemi projít. V těchto přelomových letech  (přibližně 2010 až 2018  opravdu ZANIKNE náš starý svět a bude vytvořena v podstatě nová realita. Realita se tvoří v naší mysli. Významnými změnami v naší mysli stvoříme logicky chtě nechtě zcela nový svět. Nemusíme si toho hned nutně všimnout. Ale po roce 2018 již budeme skutečně žít v něčem, co sice bude dál fyzické a hmotné, ale od naší dnešní reality se to bude přeci jen v mnohém lišit. Budeme mít daleko lepší přístup ke Zdroji a daleko větší tvůrčí možnosti. Nastartuje se nová životní etapa celého lidstva i Země jako celku. Začne nový cyklus vývoje, který přibližně za 3 000 let vyvrcholí něčím obdivuhodným...

Co je třeba pro odvrácení konfliktu dělat?

Meditovat, meditovat a zase meditovat. Vysílat proudy mentální energie z milionů zdrojů – milionů lidských jedinců naráz. TO vše změní. Způsob boje za podobu reality, praktikovaný Spojenými léčivými silami, je na Zemi něčím novým a neexistuje způsob, jak tuto aktivitu zastavit. Máme doopravdy vysokou šanci zvítězit a nedovolit určitým silám změnit Zemi opět ve válečné peklo. Je nutné v co nejkratší době informovat co největší počet obyvatel Země o MOŽNOSTI zapojení se do celého plánu – plánu „Odvrácení“. Realita je tvárná.

Spojeným léčivým silám se podařilo významně pozměnit realitu v Peru a nedopustit zničení velké části amazonského pralesa a vyhlazení Indiánů v této oblasti Jižní Ameriky. Velkého úspěchu bylo dosaženo během působení na Pákistán, pravděpodobně došlo ke zmaření snah ničivých sil použít v této části světa jaderné zbraně. Lidská mysl má netušené schopnosti! Pokud se zapojíte do činnosti Spojených léčivých sil, přesvědčíte se o tom brzy sami. SLS nejsou a NEPOTŘEBUJÍ být politickou silou a nepotřebují žádnou organizaci v tradičním slova smyslu – a přesto mohou být paradoxně, ale logicky – silou, která v dalším vývoji Země sehraje klíčovou úlohu. SLS není organizace lidí, ale DUŠÍ. Je to volné spojení všech duší, které si nepřejí utrpení, bolest, otravu Země a lidskou bídu.

Je k tomu, aby lidé začali takto působit, nutná nějaká příprava?

Každý je duše, schopná působit na dálku. Lidé o tom všeobecně neví, je to před nimi záměrně tajeno. Celý systém pozemského „školství“ a „vzdělání“ je především o tom, aby zablokoval naše skutečné schopnosti a možnosti a naprogramoval nás k utrpení toho či jiného druhu. Ale mnozí lidé už pochopili, že jsou součástí daleko fantastičtějšího světa a daleko rozlehlejší reality, než jim jejich „kultura“ záměrně tvrdí. Čím hlubšího dosáhne lidská bytost poznání povahy reality, tím méně ve svém životě trpí. Funguje to takhle automaticky.

Kdy se konají Světové meditace za „Odvrácení“?

Uskutečňují se vždy 3 dny před každým úplňkem ve 22 hodin a trvají půl hodiny. V té době jsou napojeny také bytosti z vnějšího kosmu a širší vícedimenzní reality.

Mohou být použity i jiné „speciální“ dny, které budou včas uvedeny na stránkách. Technika působení je jednoduchá a maximálně účinná. Všechny technické návody jsou přijaty skrze kontakty s „bytostmi světla“. (Techniky jsou popsány níže - viz Technika působení.)

Technika působení

Pokud se chystáte připojit se k nám a podpořit naši meditační akci, kdy bude využita síla mysli, máte tyto 3 možnosti, které můžete libovolně využít či vystřídat, přičemž připojit se můžete KDYKOLIV.

1. možnost – v danou dobu jednoduše myslete na to, aby Země prošla nejbližšími roky bez úhony a bez válek. Není nutné zaměřovat na to mysl celou půl hodinu nepřetržitě, stačí BĚHEM TÉTO DOBY se kdykoli na tuto představu či myšlenku v duchu naladit. Přitom můžete dokonce vykonávat jakoukoli jinou činnost, nebude-li vám bránit ve vnitřním naladění se na danou myšlenku.


2. možnost – použijte řízenou meditaci PCH namluvenou v transu během spojení s „bytostmi světla“. Doporučujeme ležet při tom na měkkém podkladu, mít zakryté oči, na sobě pohodlný oděv, nebo mít přikryté nahé tělo a být v teple a absolutním klidu. 8 hodin před meditací nejezte prosím maso, nepijte alkohol v libovolném množství, 2 hodiny před meditací nepijte kofeinové a theinové nápoje. Během této řízené meditace dojde pravděpodobně k Vašemu přímému spojení s „bytostmi světla“. „Vedlejšími účinky“ této meditace může být biologické a energetické ozdravení a posílení vašeho organismu, rozvoj mimosmyslového vnímání a schopnosti léčit a mírná prostorová dezorientace (nanejvýš 5 min) po ukončení meditace. Pozor – 2 hod po této meditaci nejezte maso a nepijte alkohol, hrozí rychlé vyčištění „horem či spodem“.


3. možnost - použijte k působení techniku "Zlatobílé světlo":


Soustřeď se na svůj dech a klidně dýchej. Úplně se uvolni, představuj si, že tělo je těžké, jako pytel naplněný teplým pískem... Představuj si, že oční víčka jsou těžká jako těžké kovové poklopy... Představuj si, že během následujících několika výdechů Tvé tělo opustí veškeré napětí... Představuj si, že během dalších několika výdechů opustí veškeré napětí i Tvoji mysl...

Vdechuj energii hlubokého klidu a uvolnění z vesmíru... představuj si, jak Tebou tato blahodárná energie prostupuje, jak proniká Tvými orgány, mozkem, tváří, prsty...

Snaž se uvědomit si nad sebou zdroj teplého zlatobílého světla. Vnímej ho zároveň jako zdroj lásky a klidu. Nadechuj z tohoto zdroje, snaž si představit, že teplá energie z tohoto zdroje začíná téct během nádechů do Tvých plic...

Naplň spolu s dalšími dechy plíce tímto životadárným, teplým světlem... a dýchej světlo pomalu, klidně dál, až se Tvá hruď naplní nezemskou lehkostí a celá se rozsvítí...

Během výdechů teď nech teplé světlo proudit z hrudi do celé své bytosti, až ho nějak pocítíš i v konečcích prstů, ve špičce nosu, v temeni a na ploše chodidel... Teď cítíš neobyčejnou lehkost, skoro jako ve stavu bez tíže... Vychutnej ten stav odpoutanosti a svobody a soustřeď se na svoji mysl.

Teď si uvědom, KÝM doopravdy jsi. Mohou Ti pomoci věty, v duchu formulované během nádechu a výdechu: „Jsem božská...(nádech) „...mocná duše.“ (výdech) – nebo: „Jsem mocná“ (nádech) „...bytost světla“ (výdech).

Uvědomuj si své napojení na univerzální božský Zdroj veškeré síly a života. Mohou Ti pomoci v duchu formulované věty: „Jsem ve spojení...“ (nádech) „...s nejvyšším Zdrojem“ (výdech) – nebo: „Božský Zdroj“ (nádech) „...mě podporuje...“(výdech).

Uvědomuj si, že jsi nesmrtelná, mocná duše, která tvoří realitu a svět. Uvědomuj si, že Zdroj Tě vybavil všemi svými schopnostmi, včetně schopnosti tvořit a také působit na libovolnou vzdálenost na cokoli... Můžeš měnit silou své mysli hmotu, působit na jiné tvory, na jakýkoli objekt... Přitom Ti mohou pomoci v duchu formulované věty: „Mám schopnost...“ (nádech) „...proměnit cokoli...“ (výdech) – nebo: „Proměňuji...“ (nádech) „...realitu...“ (výdech).

Soustřeď se na vizi teplého zlatobílého světla, které během výdechů vysíláš ze sebe do celé planety Země. Světlo naplňuje celou Zemi, proniká jí, zaplavuje ji... Během nádechů můžeš v duchu vyslovovat: „Láska, klid, blaho...“ a během výdechů: „...zaplavuje Zemi...“ Přitom mysli intenzivně na to, jak božská energie klidu, blaha a lásky zcela naplňuje Zemi, proniká každým lidským mozkem v každé vesnici i městě v Africe, Asii, obou Amerikách, Evropě... představuj si a vnímej, jak tato energie prostupuje každým předmětem a každou nádrží s vodou a každou hrstí hlíny na Zemi... Sleduj, jak tato blahodárná energie vstupuje do každé potravy na Zemi...

Pozorně, v klidu, s úsměvem na tváři naplněné světlem nyní vnímej, jak tato energie zcela prostě čistí celou Zemi a zbavuje ji veškerých temných sil, které se v tuto chvíli snaží rozpoutat válečný konflikt – to zbytečné běsnění strojů a lidí, které vede k otravě planety a k nezměrnému masovému utrpení a vymírání lidí, zvířat a rostlin... Poděkuj Zdroji a vesmíru za jejich nesmírnou pomoc a poděkuj jim za to, že Země bude ušetřena utrpení a otravy a bude v dalších letech krásná, silná a plná života, který se rozvíjí správným směrem...

(Pokud se světlo, s nímž budeš pracovat zbarví do jiné než zlatobílé barvy, neměň ho násilně „zpět“, posuny barevného spektra mohou být vyhovující a mohou někdy dokonce podporovat zdárný průběh meditace. Důvěřuj při práci SOBĚ, kosmu a ZDROJI.)

Vybráno z http://www.petr-chobot.eu/sls_svetovemeditace.htm


 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information