Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Hľadáš svoju cestu?

Tak už stojíš na nej.

Janko B.

Online

Máme online 10 hostí Designed by:

Jednorožci a ich úžasný svet PDF Tlačiť E-mail


 

 


 

 

Jednorožci a ich úžasný svet


Dnes mám úžasný deň. Rád by som vám prostredníctvom týchto viet sprostredkoval stretnutie s bytosťami lásky, šťastia, harmónie, súcitu, pokory a liečenia s jednorožcami. Nedokážem a ani nemôžem použiť slovo rozprávkové bytosti, lebo to nie je pravda.


Pokiaľ si myslíte, že sa  vyskytujú v našom svete už len v rozprávkach a mýtoch, tak aj to je len uhol pohľadu, vnímania.  Uhol pohľadu je práve v tom, či ste pred nimi zavreli oči, srdce, dušu, alebo nie. Je to presne tak, ako s vílami, anjelmi, strážnym anjelom, svetelnými bytosťami, Bohom.


Rád by som vám uviedol  jeden fakt. Väčšina z nás Bibliu vníma, berie ako autoritu.  To, čo je tam napísané, je pravda. Berieme to, že tieto knihy ( Biblia – knihy ) boli napísané ľuďmi, ktorí boli inšpirovaní Bohom, alebo im ich  rovno diktoval. ( napr. Desať Božích prikázaní) Niektoré časti týchto kníh nám dnes už len potvrdzujú históriu. Ale aj to je len uhoľ pohľadu.

 

 

 

 

 


Vrátim sa ale k jednorožcom a Biblii. Faktom je, že aj samotná kniha kníh sa o nich zmieňuje. Píše o nich Mojžiš. Človek, ktorý s Bohom priamo komunikoval. Človek,  ktorému boli dané informácie z prvej ruky.  Človek v konaní omylný,  ako sme my všetci, ale v písaní kde mu to bolo nadiktované, dané, vnuknuté , tak tam istý.

Čo napísal Mojžiš o jednorožcoch? Aj keď to vyzerá tak, že je to len zmienka o nich, tieto informácie majú obrovský význam a hĺbku pravdy. Priatelia, čítajte to pozorne a hľadajte odpovede aj medzi riadkami.


"Silný Boh ich vyviedol z Egypta, vládu má, ako vláda jednorožca" (Štvrtá kniha Mojžišova, 24/8) ....

"A jeho rohy budú ako rohy jednorožca, nimi bude drgať národy napospol až do končín zeme" ( Piata kniha Mojžišova, 33/17)...

 

Všimli ste si? Každý z nás dobre vníma, pozná silu Boha a jeho vlády. Mojžiš túto vládu Boha prirovnáva k vláde jednorožca. O čom to všetko svedčí? Akou mocnou silou disponujú jednorožci ?  Na to si dajte odpoveď už sami. Nehľadajte ju však v hlave, ale v srdci. Rovnako hľadajte odpoveď aj z druhej zmienky, kde sa odohráva požehnanie.  Moja otázka znie: Žehnal by Boh a dával by niečo podradné, nekvalitné? Určite nie. Boh ak niekomu žehná, vždy mu dáva len to najlepšie. Vo všetkom len to „naj“ !!!

 

Niekde na internete som už dávnejšie  našiel článok o jednorožcoch.  Citujem len časť:

„Existujú vôbec jednorožce? Touto otázkou sa nezaoberali len v Stredoveku, ale mnohí  sa ňou zaoberajú doteraz. Aj keď sa nám jednorožce doteraz nepodarilo nájsť, ešte to neznamená, že nejestvujú, aj keď pri dnešnom poznaní prírody by sa dalo ťažko očakávať, že by na ne ešte nikto nenarazil“...

 

Mám len pár otázok na zamyslenie. Ak dáte dohromady informácie o ich sile z Biblie a  stretli ich tu a teraz v dnešnom svete, čo by sme asi tak chceli s nimi robiť, čo by sme asi od nich chceli?

Čo by chceli robiť vedci, politici, vojaci, rôzne organizácie a atď. ...?

 

Tesne po Nežnej revolúcií som počúval rozhlasovú hru o tom,  čo by sa stalo, keby teraz a tu naozaj prišiel v tele Ježiš. Hlavnou témou bolo zistiť reakciu, či by ho mocnosti terajšieho sveta srdečne vítali a to od politikov až po všetkých náboženských vodcov, alebo nie. Mnohí so mnou možno budete súhlasiť , že keby zrazu bol tu,  všetky  nepravdy by opäť odhalil.  Čierne peniaze, tajné dohody a pod. .  Presne by ukázal,  kto a ako vodu káže a víno pije. Viete si predstaviť jeho  živé verejné vystúpenie v TV ?  Nebudem to naťahovať. Tá hra skončila tak, že namiesto kríža ho chceli dať na elektrické kreslo.

Už viete,  čo by chceli robiť s jednorožcami dnešní páni a väčšina ľudí sveta? Teraz som nemyslel na elektrické kreslo. Viem, že dokážete čítať aj medzi riadkami. Inak vám tento článok nič nedá.

 

 

 

 

 


Sľúbil som vám na začiatku článku stretnutie s jednorožcami. Tak to aj urobím a  s veľkou láskou v srdci. Nielen oni, ale aj ich svet existuje. Žijú v nádhernom svete, kde sa nachádza tá najčistejšia forma lásky. Vo svete, kde neexistuje ani zrnko nečistoty, disharmónie. Je to svet dokonalosti, harmónie vo všetkých jeho aspektoch. Rovnako ako svet anjelov, archanjelov, bytostí svetla, tak aj ich svet je mimo náš momentálny svet. Ich vibrácie , ako aj ich sveta sa oddelili od nášho sveta vtedy, keď sa tma prejavila v hmote. Chránia svoj svet a rovnakou intenzitou, silou udržiavajú jej vibráciu, jej svetlo, lásku.


Ich plachosť, nie je plachosťou ako sa o nich píše. Chránia si len svoje čisté vibrácie. Pokiaľ sme dostatočne pripravení a máme dostatok nemajetníckej čistej lásky v srdci, máme šancu sa s nimi stretnúť. Ako náhle naše vibrácie sú dostatočne vysoké a vo vnútri v srdci, duši cítime potrebu sa s nimi stretnúť, nájdu spôsob,  ako sa na nich nakontaktovať. Buď sa nám ukážu v meditáciách, snoch, alebo stretnete niekoho, kto vám pomôže naladiť sa na ich svet. Vesmír nám je v tom vždy nápomocný.


Najkrajšie sú samozrejme priame kontakty. Najprv vám dovolia aby ste vstúpili na ich posvätné územie , do ich sveta. Budú vás neviditeľne pozorovať. Vnímajú všetky vaše pocity, emócie, myšlienky, nevyrieknuté slová, vnútorné obrazy, filmy. Pozorujú, ako reagujete na všetku tú krásu, čistotu harmónie, čo sa odohráva vo vás. Málo kedy sa objavia a ukážu  ihneď. Nechajú vás , aby ste sa prejavili vo všetkých aspektoch vyžarovania vibrácií. Intuitívne vás zavedú na miesta, kde sa vám splnia všetky vaše sny. Zistíte, že v tom svete dokážete všetko, čo len chcete. A to je tá skúška!!!!! Ako sa prejavíte ak budete mať tú silu, moc? Čo sa vtedy vo vás odohrá?

 

 

 


Ak prejdete cez tieto skúšky a prejavia sa vaše cnosti, až vtedy k vám príde jeden z nich a časom vás zavedie k ostatným a ešte niekam ďalej. Skôr by som povedal, že prídu oni k vám. Kam vás možno časom zavedú  vám zatiaľ nemôžem sem napísať. Už to, že sa dostanete na ich územie, do ich sveta,  o vás niečo naznačuje a z celého srdca vám naozaj gratulujem,  ak tam chodíte.

Stále máte potrebu vedieť,  kam  vás  zavedú?  Na to mám  pre vás mám len jednu odpoveď . Teba priateľ môj asi zatiaľ nikam. Poznáš bezpodmienečnú lásku, ktorá je naozaj bez podmienok? Toto je moja,  ale aj ich odpoveď.


Samozrejme sú veľmi radi ak ich niekto, kto je už pripravený navštívi. Milujú nás a veria, že čoskoro príde ten čas, kedy opäť spoločne budeme v jednote a láske. Rozprávať o nich, rozprávať o láske, cnostiach, čistých vibráciách je jedna vec,  ale mať to v sebe, tak to je už niečo iné.

Priatelia, pokiaľ v srdci a bytostne cítite, že chcete navštíviť ich nádherný svet a túžite sa s nimi stretnúť, podľa mňa to nie je až taký veľký problém. Ak sa vám zatiaľ nedarí, tak pokračujete ďalej v intuitívne príprave ( veľa informácií je aj medzi riadkami ktoré sa vám ukážu, keď príde váš čas ).

 

Niekedy, a to hlavne vtedy,  pokiaľ máte dohodnuté „rande“ s nimi v životnom pláne, pomáhajú vám aby ste našli  cestu k ním. Samozrejme, aj tu platí zákon slobodnej voľby. Nikto vás do ničoho nenúti. Ich pomoc spočíva v tom, že pri zvyšovaní vlastných vibrácií, stále častejšie myslíte na jednorožcov, priťahujú vás s obrovskou láskou a vy celou svojou bytosťou robíte všetko pre to,  aby ste sa naladili na ich svet a stretli sa s nimi.

 

Málokedy, ale predsa sa  stáva, že nielen v životnom, ale aj v kozmickom pláne je dané vaše stretnutie. To je už  ale o spolupráci. Vtedy buď od malička ich vnútorne vnímate, cítite, podvedome ste spojený, alebo pošlú vám pomocníka, ktorý vám odovzdá niečo a zrazu budete medzi nimi.  Samozrejme aj v tomto prípade platí, že tento jedinec  je dostatočne už vibračne pripravený.


 

 Jednorožci sú súčasťou môjho života. Tak, ako sú aj anjeli, majstri, svetelné bytosti. Rozprávam sa s nimi každý deň a večer si vždy ešte pred spaním  nájdem na nich čas. Dnes  ráno mi povedali, aby som napísal  článok. Vlastne je to ich článok, lebo  ma viedli. Už teraz viem,  prečo to chceli. Sú úžasní a láskaví.


Tento článok sú informácie, ktoré sú určené hlavne pre vás, ktorí ich podvedome, alebo vedome hľadáte. Hľadáte cestu k nim. Na druhý polrok bude pripravený kurz, kde sa naučíte, ako sa naladiť na ich svet.  Najkrajšie na tom  je, že ja zatiaľ mám len časť informácií o tom, čo všetko  bude obsahovať. Napriek tomu  som presvedčený, že oni  to vedia,  povedú ma a to je  to dôležité. Cítim v srdci, že to bude nádherná spolupráca, kde  budeme  veľmi veľa meditovať, prečisťovať, nalaďovať.  Budeme intenzívne zvyšovať naše vibrácie, čistiť srdcia, nalaďovať sa na vyššie frekvencie lásky, obnovovať spojenie s dušou, srdcovými centrami ( to nie je len 4. čakra ), zvládať ego a atď. Žiadna teória. Bude to praktická práca a na konci obrovská oslava ....  Bude to láskyplná práca, tak ako je to v ich svete.

 

Často hovoria medzi sebou, keď nás pozorujú: „Prejav sa milý priateľu, aby sme sa mohli aj mi prejaviť „.  To znamená, „ukáž svoje cnosti , aby sme ti mohli dať ten najväčší dar lásky“ .... .

 

Tí,  ktorí cítite už teraz ich volanie a máte záujem o tento jedinečný kurz,  ktorý ako to ja vnímam  nebude určite len na jeden víkend, tak vás prosím, prihláste sa nezáväzne cez môj kontaktný formulár už teraz. Podľa počtu záujemcov a regiónu,  budem sa snažiť následne riešiť priestory a informovať vás o všetkom.

Do kolónky „ vaša požiadavka“, prosím napíšte :   nezáväzná prihláška na kurz „Stretnutie s jednorožcami“.

Môžete rovno  písať aj na moju mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Rád by som vám ešte nakoniec sprostredkoval ich odkaz pre vás:

„Priatelia, smiech lieči, smiech vám dáva krídla, smiech vás pripravuje na naše stretnutie.

Smejte sa od srdca a všetko bude v najlepšom poriadku.“

 

Podobná scenéria prírody vás čaká aj vo svete jednorožcov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Jednorožci a ich úžasný svet

Dnes mám úžasný deň. Rád by som vám prostredníctvom týchto viet sprostredkoval stretnutie s bytosťami lásky, šťastia, harmónie, súcitu, pokory a liečenia s jednorožcami. Nedokážem a ani nemôžem použiť slovo rozprávkové bytosti, lebo to nie je pravda.

Pokiaľ si myslíte, že sa  vyskytujú v našom svete už len v rozprávkach a mýtoch, tak aj to je len uhol pohľadu, vnímania.  Uhol pohľadu je práve v tom, či ste pred nimi zavreli oči, srdce, dušu, alebo nie. Je to presne tak, ako s vílami, anjelmi, strážnym anjelom, svetelnými bytosťami, Bohom.

Rád by som vám uviedol  jeden fakt. Väčšina z nás Bibliu vníma, berie ako autoritu.  To, čo je tam napísané, je pravda. Berieme to, že tieto knihy ( Biblia – knihy ) boli napísané ľuďmi, ktorí boli inšpirovaní Bohom, alebo im ich  rovno diktoval. ( napr. Desať Božích prikázaní) Niektoré časti týchto kníh nám dnes už len potvrdzujú históriu. Ale aj to je len uhoľ pohľadu.

Vrátim sa ale k jednorožcom a Biblii. Faktom je, že aj samotná kniha kníh sa o nich zmieňuje. Píše o nich Mojžiš. Človek, ktorý s Bohom priamo komunikoval. Človek,  ktorému boli dané informácie z prvej ruky.  Človek v konaní omylný,  ako sme my všetci, ale v písaní kde mu to bolo nadiktované, dané, vnuknuté , tak tam istý.

Čo napísal Mojžiš o jednorožcoch? Aj keď to vyzerá tak, že je to len zmienka o nich, tieto informácie majú obrovský význam a hĺbku pravdy. Priatelia, čítajte to pozorne a hľadajte odpovede aj medzi riadkami.

"Silný Boh ich vyviedol z Egypta, vládu má, ako vláda jednorožca" (Štvrtá kniha Mojžišova, 24/8) ....

"A jeho rohy budú ako rohy jednorožca, nimi bude drgať národy napospol až do končín zeme" ( Piata kniha Mojžišova, 33/17)...

Všimli ste si? Každý z nás dobre vníma, pozná silu Boha a jeho vlády. Mojžiš túto vládu Boha prirovnáva k vláde jednorožca. O čom to všetko svedčí? Akou mocnou silou disponujú jednorožci ?  Na to si dajte odpoveď už sami. Nehľadajte ju však v hlave, ale v srdci. Rovnako hľadajte odpoveď aj z druhej zmienky, kde sa odohráva požehnanie.  Moja otázka znie: Žehnal by Boh a dával by niečo podradné, nekvalitné? Určite nie. Boh ak niekomu žehná, vždy mu dáva len to najlepšie. Vo všetkom len to „naj“ !!!

Niekde na internete som už dávnejšie  našiel článok o jednorožcoch.  Citujem len časť:

„Existujú vôbec jednorožce? Touto otázkou sa nezaoberali len v Stredoveku, ale mnohí  sa ňou zaoberajú doteraz. Aj keď sa nám jednorožce doteraz nepodarilo nájsť, ešte to neznamená, že nejestvujú, aj keď pri dnešnom poznaní prírody by sa dalo ťažko očakávať, že by na ne ešte nikto nenarazil“...

Mám len pár otázok na zamyslenie. Ak dáte dohromady informácie o ich sile z Biblie a  stretli ich tu a teraz v dnešnom svete, čo by sme asi tak chceli s nimi robiť, čo by sme asi od nich chceli?

Čo by chceli robiť vedci, politici, vojaci, rôzne organizácie a atď. ...?

Tesne po Nežnej revolúcií som počúval rozhlasovú hru o tom,  čo by sa stalo, keby teraz a tu naozaj prišiel v tele Ježiš. Hlavnou témou bolo zistiť reakciu, či by ho mocnosti terajšieho sveta srdečne vítali a to od politikov až po všetkých náboženských vodcov, alebo nie. Mnohí so mnou možno budete súhlasiť , že keby zrazu bol tu,  všetky  nepravdy by opäť odhalil.  Čierne peniaze, tajné dohody. Presne by ukázal,  kto a ako vodu káže a víno pije. Viete si predstaviť jeho  živé verejné vystúpenie v TV ?  Nebudem to naťahovať. Tá hra skončila tak, že namiesto kríža ho chceli dať na elektrické kreslo.

Už viete,  čo by chceli robiť s jednorožcami dnešní páni a väčšina ľudí sveta? Teraz som nemyslel na elektrické kreslo. Viem, že dokážete čítať aj medzi riadkami. Inak vám tento článok nič nedá.

Sľúbil som vám na začiatku článku stretnutie s jednorožcami. Tak to aj urobím a  s veľkou láskou v srdci. Nielen oni, ale aj ich svet existuje. Žijú v nádhernom svete, kde sa nachádza tá najčistejšia forma lásky. Vo svete, kde neexistuje ani zrnko nečistoty, disharmónie. Je to svet dokonalosti, harmónie vo všetkých jeho aspektoch. Rovnako ako svet anjelov, archanjelov, bytostí svetla, tak aj ich svet je mimo náš momentálny svet. Ich vibrácie , ako aj ich sveta sa oddelili od nášho sveta vtedy, keď sa tma prejavila v hmote. Chránia svoj svet a rovnakou intenzitou, silou udržiavajú jej vibráciu, jej svetlo, lásku.

Ich plachosť, nie je plachosťou ako sa o nich píše. Chránia si len svoje čisté vibrácie. Pokiaľ sme dostatočne pripravení a máme dostatok nemajetníckej čistej lásky v srdci, máme šancu sa s nimi stretnúť. Ako náhle naše vibrácie sú dostatočne vysoké a vo vnútri v srdci, duši cítime potrebu sa s nimi stretnúť, nájdu spôsob,  ako sa na nich nakontaktovať. Buď sa nám ukážu v meditáciách, snoch, alebo stretnete niekoho, kto vám pomôže naladiť sa na ich svet. Vesmír nám je v tom vždy nápomocný.

Najkrajšie sú samozrejme priame kontakty. Najprv vám dovolia aby ste vstúpili na ich posvätné územie , do ich sveta. Budú vás neviditeľne pozorovať. Vnímajú všetky vaše pocity, emócie, myšlienky, nevyrieknuté slová, vnútorné obrazy, filmy. Pozorujú, ako reagujete na všetku tú krásu, čistotu harmónie, čo sa odohráva vo vás. Málo kedy sa objavia a ukážu  ihneď. Nechajú vás , aby ste sa prejavili vo všetkých aspektoch vyžarovania vibrácií. Intuitívne vás zavedú na miesta, kde sa vám splnia všetky vaše sny. Zistíte, že v tom svete dokážete všetko, čo len chcete. A to je tá skúška!!!!! Ako sa prejavíte ak budete mať tú silu, moc? Čo sa vtedy vo vás odohrá?

Ak prejdete cez tieto skúšky a prejavia sa vaše cnosti, až vtedy k vám príde jeden z nich a časom vás zavedie k ostatným a ešte niekam ďalej. Skôr by som povedal, že prídu oni k vám. Kam vás možno časom zavedú  vám zatiaľ nemôžem sem napísať. Už to, že sa dostanete na ich územie, do ich sveta,  o vás niečo naznačuje a z celého srdca vám naozaj gratulujem,  ak tam chodíte.

Stále máte potrebu vedieť,  kam  vás  zavedú?  Na to mám  pre vás mám len jednu odpoveď . Teba priateľ môj asi zatiaľ nikam. Poznáš bezpodmienečnú lásku, ktorá je naozaj bez podmienok? Toto je moja,  ale aj ich odpoveď.

Samozrejme sú veľmi radi ak ich niekto, kto je už pripravený navštívi. Milujú nás a veria, že čoskoro príde ten čas, kedy opäť spoločne budeme v jednote a láske. Rozprávať o nich, rozprávať o láske, cnostiach, čistých vibráciách je jedna vec,  ale mať to v sebe, tak to je už niečo iné.

Priatelia, pokiaľ v srdci a bytostne cítite, že chcete navštíviť ich nádherný svet a túžite sa s nimi stretnúť, podľa mňa to nie je až taký veľký problém. Ak sa vám zatiaľ nedarí, tak pokračujete ďalej v intuitívne príprave ( veľa informácií je aj medzi riadkami ktoré sa vám ukážu, keď príde váš čas ).

Niekedy, a to hlavne vtedy,  pokiaľ máte dohodnuté „rande“ s nimi v životnom pláne, pomáhajú vám aby ste našli  cestu k ním. Samozrejme, aj tu platí zákon slobodnej voľby. Nikto vás do ničoho nenúti. Ich pomoc spočíva v tom, že pri zvyšovaní vlastných vibrácií, stále častejšie myslíte na jednorožcov, priťahujú vás s obrovskou láskou a vy celou svojou bytosťou robíte všetko pre to,  aby ste sa naladili na ich svet a stretli sa s nimi.

Málokedy, ale predsa sa  stáva, že nielen v životnom, ale aj v kozmickom pláne je dané vaše stretnutie. To je už  ale o spolupráci. Vtedy buď od malička ich vnútorne vnímate, cítite, podvedome ste spojený, alebo pošlú vám pomocníka, ktorý vám odovzdá niečo a zrazu budete medzi nimi.  Samozrejme aj v tomto prípade platí, že tento jedinec  je dostatočne už vibračne pripravený.

Jednorožci sú súčasťou môjho života. Tak, ako sú aj anjeli, majstri, svetelné bytosti. Rozprávam sa s nimi každý deň a večer si vždy ešte pred spaním  nájdem na nich čas. Dnes  ráno mi povedali, aby som napísal  článok. Vlastne je to ich článok, lebo  ma viedli. Už teraz viem,  prečo to chceli. Sú úžasní a láskaví.

Tento článok sú informácie, ktoré sú určené hlavne pre vás, ktorí ich podvedome, alebo vedome hľadáte. Hľadáte cestu k nim. Na druhý polrok bude pripravený kurz, kde sa naučíte, ako sa naladiť na ich svet.  Najkrajšie na tom  je, že ja zatiaľ mám len časť informácií o tom, čo všetko  bude obsahovať. Napriek tomu  som presvedčený, že oni  to vedia,  povedú ma a to je  to dôležité. Cítim v srdci, že to bude nádherná spolupráca, kde  budeme  veľmi veľa meditovať, prečisťovať, nalaďovať.  Budeme intenzívne zvyšovať naše vibrácie, čistiť srdcia, nalaďovať sa na vyššie frekvencie lásky, obnovovať spojenie s dušou, srdcovými centrami ( to nie je len 4. čakra ), zvládať ego a atď. Žiadna teória. Bude to praktická práca a na konci obrovská oslava ....  Bude to láskyplná práca, tak ako je to v ich svete. Často hovoria medzi sebou, keď nás pozorujú: „Prejav sa milý priateľu, aby sme sa mohli aj mi prejaviť „.  To znamená, „ukáž svoje cnosti , aby sme ti mohli dať ten najväčší dar lásky“ .... .

Tí,  ktorí cítite už teraz ich volanie a máte záujem o tento jedinečný kurz,  ktorý ako to ja vnímam  nebude určite len na jeden víkend, tak vás prosím, prihláste sa nezáväzne cez môj kontaktný formulár. Podľa počtu záujemcov a regiónu,  budem sa snažiť následne riešiť priestory a informovať vás o všetkom.

Do kolónky „ vaša požiadavka“, prosím napíšte :   nezáväzná prihláška na kurz „Stretnutie s jednorožcami“.

Môžete rovno  písať aj na moju mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Rád by som vám ešte nakoniec sprostredkoval ich odkaz pre vás:

„Priatelia, smiech lieči, smiech vám dáva krídla, smiech vás pripravuje na naše stretnutie.

Smejte sa od srdca a všetko bude v najlepšom poriadku.“


 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information