Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Najvyššej múdrosti sa musí každý naučiť sám.

Nedá sa ju učiť slovami.

Indiánska múdrosť

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

Meditácia Mer - Ka - Ba / od D. Melchizedeka PDF Tlačiť E-mail

 

 

 


ČÁST 1 : PRVNÍCH ŠEST DECHŮ

Následující instrukce jsou rozděleny do čtyř oblastí:

mysl, tělo, dech a srdce 

DECH PRVNÍ: NÁDECH

SRDCE: Otevřete své srdce a pociťujte lásku k veškerému životu. Pokud to vůbec dokážete, musíte se alespoň této lásce otevřít, jak jen to je možné. Je to nejdůležitější instrukce ze všech.

MYSL: Začněte si uvědomovat svůj sluneční (mužský) čtyřstěn (jehož vrchol směřuje nahoru ke Slunci, přičemž špička základny směřuje u mužů dopředu a u žen dozadu). Vizualizujte si sluneční čtyřstěn vyplněný zářivým bílým světlem obklopujícím vaše tělo. (Zářivé bílé světlo je barvou, kterou vidíte při bouřce u blesku. Není to jen barva blesku, ale je to i energie blesku.) Vizualizujte si ji, jak nejlépe dovedete. Pokud si ji nedokážete vizualizovat, vnímejte nebo pociťujte, jak vás obklopuje. Pociťujte sluneční čtyřstěn vyplněný touto energií.

Doplnění: Potřebujete mít malou trojdimenzionální fyzickou hvězdu - čtyřstěn, abyste se na ni podívali. Uvědomte si, že každá hrana čtyřstěnu má velikost vašich roztažených paží, od prostředníčku jedné ruky k prostředníčku druhé ruky (neboli k jejim koncům). Hvězda je okolo těla poměrně velká. Můžete si namalovat trojúhelník na podlahu, nebo použít provázky, abyste viděli ve své mysli, jaká je skutečná velikost vašich čtyřstěnů. Ohromně to pomůže. Na seminářích Květu života se často používá hvězda - čtyřstěn v plné 3D velikosti a lidé do ní vstupují. Opravdu to funguje. Když si vizualizujete svoji Mer-Ka-Bu, nedívejte se na ni, jako, že je mimo vás. Nedívejte se na ni jako na malou hvězdu před vámi, ale tak, že jste uvnitř ní. To vás může odpojit z vlastního pole a nevytvoříte si tak Mer-Ka-Bu. Vaše mysl se potřebuje spojit s vaším reálným polem, tak se dívejte na Mer-Ka-Bu jako na čtyřstěny okolo svého těla, v nichž uvnitř jste. Za druhé máte různé možnosti, jak spojit svoji mysl se hvězdou - čtyřstěnem. Někteří lidé si ji umí vizualizovat; jejich schopnost vizualizace je úžasná. Druzí si jí vizualizovat nedokážou, ale mohou jí pocítit. Oba způsoby jsou rovnocenné. Vidět je levá mozková hemisféra a mužský způsob a cítit je pravá mozková hemisféra a ženský způsob. Oba fungují. Skutečně na tom nezáleží. Někteří lidé užívají oba způsoby současně, což je také v pořádku.

TĚLO: Současně během nádechu dejte obě ruce do mudry, ve které se dotýká palec s ukazováčkem. Vaše prsty se dotýkají zlehka ve špičkách  a ostatní prsty se spolu stranami nedotýkají ani se nedotýkají ničeho jiného. Dlaně jsou otočeny vzhůru.

Doplnění: Mudra je pozice ruky. Mnoho spirituálních technik využívá mudry. Používají je při svých technikách Tibeťané i Indové. Jejich účelem je, že vaše tělo se vědomě spojí  se specifickým elektrickým okruhem. Pokud změníte mudru, spojí vás to s jiným elektrickým okruhem. Existuje 8 elektrických obvodů v těle, vycházející s osmi původních buněk. Je to zde těžké vysvětlit, ale je nezbytné vyvážit pouze šest z nich, aby se dosáhla rovnováha všech osmi. Podobá se to globálnímu pozičnímu systému (GPS) , kdy tento systém určuje specifický bod na povrchu Země. Tento systém je založen na čtyřstěnech. Pokud jsou známi tři body na čtyřstěnu, pak čtvrtý může být určen. Stejným způsobem, pokud jsou tři body vyváženy, bude vyvážen i čtvrtý. Proto pokud je šest bodů čtyřstěnu vyváženo, zbylé dva nacházející se nad hlavou a pod chodidly se automaticky vyváží. To je důvod, proč existuje v této meditaci pouze šest vyvažujících (a čistících) dechů pro osm elektrických obvodů.

DECH: Současně s vyprázdněnými plícemi začněte dýchat kompletním jogínským dechem. Dýchejte pouze nosními dírkami, kromě určitých míst, o nichž bude ještě zmínka. Jednoduše se nejdříve nadechněte do břicha, pak do bránice a nakonec do hrudníku. Učiňte tak jediným plynulým pohybem, nikoli třemi separátními pohyby. Výdech je pak zakončen, když se hrudník zpevní a uvolňuje se břicho s pomalým vypouštěním vzduchu, nebo také, když je zpevněné břicho a uvolňují se plíce. Nejdůležitější je to, aby dýchání bylo rytmické, tedy s nádechem a výdechem ve stejném časovém úseku. Začněte se sedmi sekundami pro nádech a sedmi sekundami pro výdech, což praktikují Tibeťané. Až si tuto meditaci zaběhnete, najdete si svůj vlastní rytmus. Dech může být tak dlouhý, jak jen vám vyhovuje, nicméně by neměl být kratší než pět sekund, ledaže byste měli fyzické problémy a dech by nemohl být delší. Pak ovšem dýchejte, jak jen nejlépe svedete.

Následující instrukce pro úplný jogínský dech pocházejí z knihy Věda o dechu: Kompletní manuál východního dýchání, jeho fylozofie fyziologická, mentální a psychická a spirituální vývoj od Jogiho Ramacharaky. Možná vám tento popis pomůže:

"Dýchejte nosem, nadechujte se rovnoměrně a nejdříve se nadechněte do spodní části plic a zapojte bránici tlakem dolů, jenž jemně tlačí na břišní orgány, které pak vytlačují přední stranu břicha. Pak se nadechněte do střední části plic s vystrčením spodních žeber, prsní kosti a hrudi dopředu. Poté se nadechněte do horní části plic, zvedněte klíční kosti za zvednutí hrudníku včetně horních šesti či sedmi párů žeber."

 

Při prvním přečtení se vám může zdát, že tento dech se skládá ze tří různých pohybů. Je to jenom zdání. Nadechování je souvislé, celá horní dutina se od bodu dolní pozice bránice k nejvyššímu bodu hrudníku v oblasti klíční kosti rozpíná jednolitým pohybem. Vyvarujte se křečovitého nadechování a snažte se dosáhnout rovnoměrného plynulého pohybu. Tím, že budete toto dýchání procvičovat, brzy překonáte tendence fázovat nadechování natřikrát a výsledkem bude jednolitý souvislý dech. po krátké době, během pár sekund, se budete schopni nadechnout tímto způsobem.

 

 

 

DECH PRVNÍ : VÝDECH

SRDCE: Láska

MYSL: Uvědomte si zemský (ženský) čtyřstěn (jehož vrchol směřuje dolů k Zemi, přičemž špička základny směřuje u mužů dozadu a u žen dopředu).  Vizualizujte si tento čtyřstěn rovněž vyplněný zářivým bílým světlem

TĚLO: Zachovejte stejnou mudru.

DECH: Neváhejte na konci nádechu ze začátkem výdechu. Vydechujte zcela pomalu, přibližně sedm sekund, jogínským způsobem. Když jsou plíce prázdné, bez nucení uvolněte hrudník a břicho a zadržujte dech. Až pocítíte znovu nucení k nádechu po zhruba pěti sekundách udělejte následující:

MYSL: Uvědomte si rovnostranný trojúhelník v základně zemského čtyřstěnu umístěný v horizontální rovině, který prochází vaším hrudníkem asi 7cm pod Kristovou čakrou nebo přibližně na solar plexu. A podobně jako blesk s pulzem energie pošlete tuto trojúhelníkovou rovinu dolů skrz zemský čtyřstěn. Cestou dolů se zmenšuje, protože se přizpůsobuje tomuto tvaru a vytlačuje veškerou negativní energii mudry či elektrického okruhu špičkou či vrcholem čtyřstěnu. Světlo vystřelí z vrcholu směrem do středu  Země. Toto světlo , pokud ho dokážete vidět, je obyčejně zkalené nebo má tmavou barvu. Cvičení mysli se provede současně s následujícími pohyby těla.

Doplnění: Nedělejte si starosti s negativní energií vstupující do Matky Země. Je schopná tuto energii plně asimilovat. Nicméně pokud žijete ve dvoupatrové nebo vyšší budově, je nutné provést jednu věc, abyste učinili své zodpovědnosti za dost. Pokud tato energie prochází budovou do nižších pater a dostane se do kontaktu s jinými lidmi, zamoří je. Abyste předešli této újmě, je nezbytné udělat následující: dosud jsme zde nevysvětlovali psychickou energii, tak mi musíte věřit, pokud tyto věci nechápete. Musíte vidět a vědět, že tato negativní energie, kterou jste vyslali, se nedotkne žádné osoby a celá vstoupí do matky Země, aniž způsobí újmy. Jednoduše takhle myslete a tak se to stane.

TĚLO: Následující cvik může být prováděn jak s otevřenýma, tak i zavřenýma očima. Pohněte nepatrně očima směrem k sobě, jinými slovy mírně zašilhejte. Nyní je otočte k očním důlkům nahoru (pohledem vzhůru). Pohled očí nahoru by neměl jít do krajnosti. Možná pocítíte vjem brnění mezi vašima očima v oblasti vašeho třetího oka. Nyní sklopte oči dolů, kam jen to jde, a tak rychle, jak jen to dokážete. Měli byste pocítit elektrický vzduch pohybující se dolů vaší páteří. Mysl a tělo musí výše uvedený mentální cvik zkoordinovat s pohybem očí. Oči se podívají dolů ze své nejhornější pozice ve stejný okamžik kdy se mysl pozorující trojúhelníkovitou  horizontální rovinu zemského čtyřstěnu přesune dolů k vrcholu zemského čtyřstěnu. Pak se oči navrátí do své přirozené polohy.

Toto kombinované cvičení vás vyčistí od negativních myšlenek a pocitů, které vstoupily do vašeho elektrického systému v tom konkrétním okruhu. Zvláště to očistí tu část elektrického systému, která je spojena s konkrétní použitou mudrou. Bezprostředně poté, co tato energie zapulzuje vaší páteří dolů, změňte pozici prstu na další mudru a začněte celý cyklus znovu.

 

Dalších pět dechů se opakuje stejně jako první dech s následujícími změnami muder.

 

 

 

 

MUDRA DRUHÉHO DECHU - palec se dotýká prostředníčku

MUDRA TŘETÍHO DECHU - palec se dotýká prsteníčku

MUDRA ČTVRTÉHO DECHU - palec se dotýká malíčku

MUDRA PÁTÉHO DECHU - palec se dotýká ukazováčku (stejně jako 1. dech)

MUDRA ŠESTÉHO DECHU - palec se dotýká prostředníčku (stejně jako 2.dech)


První část, prvních šest dechů, které vyvažují polarity a čistí vaše elektrické systémy, je nyní dokončena. Nyní jste připraveni na druhou část.

 

 

 

ČÁST DRUHÁ : DALŠÍCH SEDM DECHŮ, OBNOVENÍ SFÉRICKÉHO DECHU


Tady začíná zcela nový styl dechu. V této části si není potřeba vizualizovat hvězdu- čtyřstěn. Pouze dýchací trubici, která prochází středem hvězdy od vrcholu slunečního (mužského)  čtyřstěnu nad vaši hlavou k vrcholu zemského (ženského) čtyřstěnu pod vašimi chodidly. Trubice se táhne z bodu, který se nachází ve vzdálenosti délky jedné dlaně nad vaší hlavou do bodu délky jedné dlaně pod vašimi chodidly. Průměr vaší trubice je velikost kruhu vytvořeného vaším palcem a ukazovákem v sepnuté poloze. (Jelikož každý člověk je jiný, má každý vlastní měrnou jednotku.) Trubice má na každém konci fluorescentní a krystalickou špičku, která je zapuštěna do spodního a horního vrcholu obou čtyřstěnů. Prána vstupuje trubicí nesmírně malou dírkou na špici.

 

 

DECH SEDMÝ : NÁDECH

SRDCE: Láska. Na tomto místě můžete meditaci dále propracovávat, až ji dokonale zvládnete.

Doplnění: Následující upřesnění techniky je volitelné. Pokud cítíte, že není nezbytné to provádět, nedělejte to a pokračujte pouze za použití lásky. Používejte upřesňující techniku, pokud se v ní cítíte pohodlně, a dále se již nesoustřeďujte na to, jak ji správně provádět. Vypadá to následovně. Nahraďte pocit lásky, který obsahuje všech sedm dechů, následujícími sedmi pocity nebo kvalitami a držte je v mysli během těchto dechů.

DECH  7.  LÁSKA

DECH  8.  PRAVDA

DECH  9.  KRÁSA

DECH 10. VÍRA

DECH 11. HARMONIE

DECH 12. MÍR

DECH 13. ÚCTA K BOHU

 


 

Tento vzorec je nezbytný pro vstup do hvězdné brány, takové, jaká je v Orionu uprostřed Krabí mlhoviny. Pouze osoba (nebo duch), která žije těmito kvalitami, může vstoupit do takovéto hvězdné brány. Tento vzorec má jemné pole, které vám pomůže v budoucnosti. Pokud tomu teď nerozumíte, později budete.

MYSL: Vizualizujte si nebo pociťujte trubici procházející se vaším tělem. V okamžiku, kdy započnete sedmý nádech, představujte si a pozorujte zářivé bílé světlo prány současně s pohybující se trubicí shora dolů a zespoda nahoru. Tento pohyb je téměř okamžitý. Bod, kde se tyto dva světelné paprsky setkávají  ve vašem těle, je kontrolován myslí; a s tím je spojena rozsáhlá nauka známá po celém univerzu. Avšak v této výuce si ukážeme jen to, co je nezbytné k tomu, co vás přenese z vašeho trojdimenzionálního do čtyřdimenzionálního uvědomění a přesunu Země do vyšších rovin.

V tomto případě budete směrovat tyto dva paprsky prány tak, aby se setkaly ve vašem pupku - nebo správněji ve vašem těle na úrovni pupku, uvnitř trubice. V okamžiku, kdy se tyto dva paprsky setkají, což se odehraje na počátku nádechu, vytvoří se ve středu trubice koule bílého světla/prány ve velikosti zhruba grapefruitu v tomto styčném bodu trubice v místě této čakry. Vše se to odehraje během okamžiku. Když budete dále pokračovat v nádechu sedmého dechu, koule prány se začne koncentrovat a pomalu růst.

TĚLO: Pro dalších sedm dechů použijte stejnou mudru jak pro nádech, tak pro výdech - palec, ukázováček a prostředníček ve společném doteku s dlaněmi vzhůru.

DECH: Dýchejte hluboce a rytmicky jogínským způsobem, sedm sekund pro nádech a sedm sekund pro výdech nebo jak vám to nejlépe vyhovuje. Od této chvíle už nezadržujte dech. Tok prány ze dvou pólů se nezastaví  a ani jiným způsobem se nemění, když měníte nádech a výdech. Budete-li dýchat tímto způsobem, plynulý tón prány se po celou dobu nezastaví - dokonce ani po smrti, zmrtvýchvstání nebo nanebevstoupení. 

 

DECH SEDMÝ:VÝDECH

MYSL: Koule prány soustředěná v pupku začíná plynule růst. V době plného výdechu bude mít koule prány v průměru přibližně 8 nebo 9 palců (cca 20,3 nebo 22,8 cm)

DECH: Nevydechujte vzduch ze svých plic silou. Když jsou vaše plíce přirozeně prázdné, okamžitě začněte z dalším dechem.

 

DECH OSMÝ:NÁDECH

SRDCE: Láska.

MYSL: Koule prány postupně soustřeďuje energii životní síly a nabývá na velikosti.

 

DECH OSMÝ: VÝDECH

MYSL: Koule prány pokračuje v růstu a na konci tohoto dechu dosahuje maximální velikosti. Maximální velikost je pro každou osobu různá. Pokud dáte svůj nejdelší prst na okraj svého pupku, čára na vašem zápěstí ohraničující vaši ruku vám ukáže poloměr maximální velikosti této koule pro vaši osobu. Tato koule prány nemůže už dále růst; zůstává fixovaná v této velikosti, dokonce i když se později další koule zvětší přes ni.

 

DECH DEVÁTÝ: NÁDECH

MYSL: Koule prány již dál růst nemůže, prána se začne koncentrovat uvnitř koule , koule nabývá na zářivosti.

DECH: Při výdechu je koule stále jasnější a zářivější.

 

DECH DEVÁTÝ: VÝDECH

DECH: Jak vydechujete,  koule se stává stále jasnější a zářivější.

 

DECH DESÁTÝ: NÁDECH

MYSL: Při nádechu desátého dechu koule světla v oblasti vašeho břicha dosahuje maximální koncentrace. Asi v půli tohoto dechu v okamžiku maximální možné koncentrace se koule vznítí a změní barvu a kvalitu. Elektrická modrobílá barva prány se promění do zlaté barvy Slunce. Koule se změní ve zlatou kouli slunce zářivého světla. Při dokončování desátého dechu, nová zlatá koule světla rychle dosáhne nové a vyšší koncentrace. V okamžiku dosažení plného nádechu je zlatá koule světla ve vašem těle připravena na transformaci.

 

DECH DESÁTÝ: VÝDECH

MYSL: V okamžiku výdechu se malá koule zlatého světla o průměru dvou délek dlaně nadme, aby mohla expandovat. Během jedné sekundy v kombinaci s dechem popsaným níže, koule rychle expanduje do velikosti Leonardovy koule (ke konečkům prstů vašich roztažených paží). Nyní je vaše tělo zcela uzavřeno v obrovské kouli zářivého zlatého světla. Nyní jste opět obnovili starodávnou formu sférického dýchání. Avšak v tomto bodě není koule ještě stabilní. Musíte provést ještě tři dechy (dechy 11, 12 a 13), abyste stabilizovali tuto novou zlatou kouli.

DECH: V okamžiku výdechu utvořte rty malý otvor a vyfoukněte tlakem vzduch. Všimněte si, jak se vaše břišní svaly stahují a jako by se otevíral váš krk. Během prvního okamžiku tohoto výdechu začnete pociťovat nadýmající se kouli, když nutíte vzduch, aby prošel vašimi rty. Pak se ve správný okamžik (obvykle po jedné nebo po dvou sekundách) uvolněte a nechte zbylý vzduch projít svými rty. V tento okamžik se koule bezprostředně rozšíří do velikosti Leonardovy koule. Všimněte si, že původní menší koule tam současně zůstává. Jsou tam dvě koule, jedna uvnitř druhé.


 


 

 

DECH JEDENÁCTÝ, DVANACTÝ A TŘINÁCTÝ - NÁDECH A VÝDECH

MYSL: Uvolněte se a neprovádějte vizualizaci. Prostě pociťujte tok prány proudící ze dvou pólů, které se setkávající v pupku, a dále jak expanduje ven do velké koule.

DECH: Dýchejte hluboce, rytmicky, jogínským dechem. Na konci třináctého dechu jste velkou kouli stabilizovali a jste připraveni na důležitý čtrnáctý dech.

Je důležité zde znovu poznamenat, že původní malá koule je stále uvnitř větší koule. Ve skutečnosti je malá koule vlastně zářivější a koncentrovanější, než ta větší. Právě z této vnitřní koule je vyváděna prána, a to pro různé účely, jako např. léčení.


 

ČÁST TŘETÍ: ČTRNÁCTÝ DECH

 

DECH ČTRNÁCTÝ. NÁDECH

SRDCE: Láska.

MYSL: Na začátku nádechu čtrnáctého dechu použijte svoji mysl a myšlenky, abyste přesunuli bod, kde se dva proudy prány setkávají v pupku, do bodu šířky dvou nebo tří prstů nad spodkem hrudní kosti, v místě čtyřdimenzionální čakry Kristova vědomí. Celá velká koule spolu s původní malou koulí, která je stále uvnitř velké koule, se přesune do nového styčného bodu v trubici. Ačkoliv je to velice snadné provést, je to neobyčejně silný pohyb. Dýchání z tohoto nového bodu v trubici nevyhnutelně změní vaše uvědomění z trojdimenzionálního do čtyřdimenzionálního vědomí neboli z pozemského vědomí do Kristova vědomí. Trvá to nějaký čas, než se to u vás projeví, ale jak jsem řekl, je to nevyhnutelné pokud chcete pokračovat v této technice.

TĚLO: Následující mudra se bude používat až do konce meditace. Muži dají levou ruku navrch pravé ruky s dlaněmi nahoru a ženy opačně pravou ruku na levou. Prsty se zlehka navzájem dotýkají, je to mudra pro relaxaci.

DECH: Dýchejte hluboce, rytmicky jogínským dechem. Pokud však budete pokračovat v dýchání ze svého Kristova centra, bez posunu do Mer-Ka-By (což je doporučeno, až budete mít kontakt se svým vyšším já), pak provádějte povrchní pohodlné rytmické dýchání. Jinými slovy dýchejte rytmicky, ale pohodlně, kdy je vaše pozornost zaměřena více na tok energie pohybující se trubicí nahoru a dolů, setkávající se ve sternu a expandující do velké koule. Pociťujte zkrátka jen tok. Použijte svoji ženskou stránku bytí. V tomto bodě nepřemýšlejte, jen dýchejte, pociťujte a buďte. Pociťujte své spojení s veškerým životem prostřednictvím Kristova dechu. Nezapomeňte na své důvěrné spojení s Bohem.

Doplnění: Mnoho let se doporučovalo, aby lidé dýchali pouze sférickým dechem, dokud nezískají vědomý kontakt se svým vyšším já. Jelikož se Země posunula během několika posledních let do vyššího vědomí, doporučuje se nyní, abyste bezprostředně pokračovali v části čtyři živoucí Mer-Ka-By.


 


ČÁST ČTVRTÁ. POSLEDNÍ TŘI DECHY, VYTVOŘENÍ VOZÍTKA VZESTUPU (NANEBEVSTOUPENÍ)

 

Obvykle se na semináři říká, abyste se nepouštěli do této čtvrté části, dokud nebudete mít kontakt se svým vyšším já a dokud vám vaše vyšší já nedá povolení, abyste v ní pokračovali. Nyní máte povolení pokračovat, přesto ale buďte otevřeni komunikaci se svým vyšším já. Tuto část je nutno brát vážně. Energie, které přijdou do vašeho těla a ducha a okolo těla, mají ohromnou potenci

 

 

 

 

DECH PATNÁCTÝ: NÁDECH

SRDCE: Bezpodmínečná láska k veškerému životu.

MYSL: Uvědomte si celou hvězdu - čtyřstěn. Každá jednotlivá hvězda sestává z jednoho slunečního (mužského) čtyřstěnu zaklesnutého do zemského (ženského) čtyřstěnu. Tyto dva čtyřstěny sluneční a ženský, dohromady tvoří celou jednu hvězdu - čtyřstěn (trojdimenzionální hvězdu Davidovu). Nyní si uvědomte, že existují tři samostatné hvězdy - čtyřstěny umístěné navzájem jedna přes druhou - tři kompletní sady dvojitých (hvězd) čtyřstěnů, které mají přesně stejnou velikost a jeví se jako jedna, ale ve skutečnosti jsou od sebe odděleny. Každá hvězda - čtyřstěn má vlastní polaritu, buď mužskou, ženskou nebo neutrální. Všechny hvězdy - čtyřstěny obíhají nebo se otáčejí kolem té samé osy.

První hvězda - čtyřstěn má charakter neutrální. Je to doslova tělo samotné a je zafixována v místě základny páteře. Nikdy nemění svoji orientaci kromě určitých ojedinělých situací, o kterých nebudeme hovořit. Nachází se okolo těla podle pohlaví těla.

Druhá hvězda - čtyřstěn je charakterem mužská a elektrická. Je to doslova lidská mysl a rotuje proti směru hodinových ručiček, při pohledu z těla dopředu. Jinak řečeno rotuje směrem doleva z bodu nacházejícího se před vámi.

Třetí hvězda - čtyřstěn je charakterem ženská a magnetická. Je doslova lidským emocionálním tělem a z hlediska vašeho těla rotuje  ve směru hodinových ručiček, pokud se díváte z těla dopředu. Jinak řečeno rotuje směrem doprava z bodu nacházejícího se před vámi.

Doplnění: Toto je jedno z největších nedorozumění, která lidé mají. Není zcela jasné, že existují okolo těla opravdu tři sady hvězd - čtyřstěnů, kdy jednoduše sluneční čtyřstěn rotuje proti směru hodinových ručiček a zemský čtyřstěn po směru hodinových ručiček. To je omyl, který nezpůsobí žádnou opravdovou újmu, ale zastaví další spirituální růst. Tento typ Mer-Ka-By vás dovede do alikvóty třetí dimenze této planety, která je užívána medicinmany a šamany po tisíce let, aby získali sílu a dokázali léčit. Používá se rovněž jako bitevní pole. Ale to nikam nevede  a rozhodně vám to neumožní vystoupit do vyšších světů, kam Země s námi vstupuje. Pokud to takto provádíte, začněte nanovo a s technikou zde popsanou.

Při nádechu patnáctého dechu si v mysli řekněte kódová slova "stejná rychlost". Tím dvě hvězdy - čtyřstěny začnou rotovat opačným směrem se stejnou rychlostí. Vaše mysl přesně zná váš záměr a udělá to tak, jak řeknete. Znamená to, že nastane úplná rotace čtyřstěnů mysli spolu s úplnou rotací emocionálních čtyřstěnů. Pokud se jedna soustava otočí 10krát, pak se druhá také otočí 10krát, ovšem v opačném směru.

TĚLO: Pokračujte od této chvíle dál mudrou složených rukou do misky.

Doplnění: Můžete také použít mudru proložených prstů: proložte vaše prsty s palcem jemným dotykem.

DECH: Dýchejte opět  hluboce a rytmicky jogínským dechem ale pouze po následující tři dechy. Pak se vraťte k povrchovému dechu. Znovu se pak o tom zmíníme.

  

DECH PATNÁCTÝ: VÝDECH

MYSL: Dvě soustavy čtyřstěnů nabírají na otáčkách. Během okamžiku se na svých krajních koncích začnou pohybovat přesně jednou třetinou rychlosti světla. Pravděpodobně je kvůli velké rychlosti nebudete schopni vidět, ale budete je moci pocítit. Právě jste spustili "motor" Mer-Ka-By. Nikam vás to neodnese a nebudete z něj mít žádný vzrušující zážitek. Je to něco jako spuštění motoru u auta, avšak se zařazením na neutrál. Je to základní krok k vytvoření Mer-Ka-By.

DECH: Vytvořte svými rty malý otvor, právě tak jako u dechu číslo deset. Vyfoukněte vzduch stejným způsobem, a když to uděláte, pociťte dvě soustavy čtyřstěnů, jak nabírají na otáčkách.

Doplnění: Poté, co jste vytvořili Mer-Ka-Bu a prováděli jí asi dva týdny, můžete provést vyfouknutí více symbolicky, protože vaše mysl přesně zná váš záměr a dokáže dosáhnout tohoto kroku i bez vyfouknutí (ale pokud to rádi děláte, pak je to v pořádku).

 

DECH ŠESTNÁCTÝ: NÁDECH

MYSL: Je to jeden z nejúžasnějších dechů. Při nádechu řekněte svojí mysli  "34/21". Je to kód pro vaši mysl, aby dvě soustavy čtyřstěnu rotovaly v poměru 34-21, což znamená, že čtyřstěny mysli budou rotovat doleva 34krát, zatímco emocionální čtyřstěny doprava 21krát. Když obě soustavy nabírají rychlost, tento poměr zůstává konstantní.

DECH: Dýchejte hluboce a rytmicky jogínským dechem.

Doplnění: Důvod, proč se používají čísla 34/21 je následující: jak víte z kapitoly 8, jsou to Fibonacciho čísla. Všechna proti sobě rotující pole v přírodě jako borovicové šišky, slunečnice atd., která mají různou rychlost, obsahují Fibonacciho čísla (možná existují vyjímky, ale nejsem si jich vědom). To vysvětluje jednu rovinu, ale proč zrovna 34/21? Aniž bych zacházel do dlouhého povídání, každá čakra má rozdílný poměr rychlostí spojený s touto dimenzí. Čakra, do které jsme se dostali ve čtrnáctém dechu a kterou prodýcháváme je Kristova čakra a toto je její rychlostní poměr. Následující čakra nad ní má poměr 55/34 a čakra předcházející, solar plexus , má poměr 21/13. Nyní to není důležité vědět, protože , až se dostaneme do čtvrté dimenze, získáme kompletní vědomosti o tomto tématu.

 

DECH ŠESTNÁCTÝ: VÝDECH

MYSL: Když vyprázdňujete vzduch z plic, dvě soustavy čtyřstěnů naberou okamžitě rychlost z předchozí jedné třetiny rychlosti světla na dvě třetiny rychlosti světla. Jak se rotace přibližuje dvěma třetinám rychlosti světla., objeví se specifický úkaz. Rovina disku nacházejícího se u původních osmi buněk v těle (na úrovni základny páteře) se obratem rozprostře do vzdálenosti asi 55 stop v průměru (cca 16,7m). A koule energie soustředěná okolo dvou soustav čtyřstěnů vytvoří spolu s diskem tvar, který vypadá jako létající talíř okolo těla. Tato energetická matrice se nazývá Mer-Ka-Ba.  Avšak toto pole není stabilní. Pokud uvidíte nebo pocítíte  v tomto bodu okolo sebe Mer-Ka-Bu , poznáte , že je nestabilní. Bude se pomalu kymácet. Proto je nezbytný dech číslo sedmnáct, abychom ji zrychlili.

DECH: Stejně jako dech číslo patnáct. Vytvořte svými rty malý otvor  a vyfoukněte vzduch tlakem. Právě v tomto bodě naroste rychlost. Až pocítíte vzrůstající rychlost, vypusťte silou veškerý vzduch. Tento postup bude mít za následek zvýšení rychlosti na plnou míru a Mer-Ka-Ba bude ve stabilní poloze.

  

 

 

DECH SEDMNÁCTÝ: NÁDECH

SRDCE: Nezapomeňte, v celém čase této meditace musí být pociťována bezpodmínečná láska k veškerému životu, neboť jinak nedosáhnete žádného výsledku.

MYSL: Když se nadechujete , řekněte si pro sebe kód "devět desetin rychlosti světla". Tento kód řekne vaší mysli, aby zvýšila rychlost Mer-Ka-By  na 9/10 rychlosti světla, což stabilizuje rotující pole energie. Tím také provedete i něco jiného. Toto trojdimenzionální univerzum, ve kterém žijete , je naladěno na 9/10 rychlosti světla. Každý elektron ve vašem těle obíhá okolo atomu ve vašem těle rychlostí 9/10 rychlosti světla. To je důvod, proč je zvolena tato rychlost. Umožní vám to pochopit a pracovat s Mer-Ka-Bou v této třetí dimenzi, aniž byste měli zážitky čtvrté nebo vyšší dimenze. Tato informace je na začátek velmi důležitá.

Doplnění: Mnoho učitelů ve světě se rozhodlo učit lidi pohybovat se Mer-Ka-Bou  rychleji, než rychlostí světla. Je to jejich rozhodnutí, ale domnívám se, že je to extrémně nebezpečné. Většina vyšších já, těchto lidí nedovolí, aby se tak stalo, dokonce i když člověk vydá příkaz, aby se tak stalo. Pokud ale člověk dosáhl Mer-Ka-By  pohybující se rychleji, než je rychlost světla, tato osoba nebude v tomto světě viditelná a bude existovat někde jinde v univerzu. Dále už nebude žít na 3D Zemi. Nastane doba, kdy toto bude příhodné, a nazývá se to 18. dech. Budeme o něm hovořit za okamžik.

DECH: Dýchejte hluboce a rytmicky jogínským dechem.

 

DECH SEDMNÁCTÝ: VÝDECH

MYSL: Rychlost vzrostla na 9/10 rychlosti světla a stabilizuje Mer-Ka-Bu.

DECH: Stejně jako při dechu patnáct a šestnáct. Vytvořte svými rty malý otvor. Jak pocítíte vzrůstání rychlosti, vypusťte vzduch silou. Nyní jste se stabilizovali a trojdimenzionálně naladili na Mer-Ka-Bu. S pomocí svého vyššího já porozumíte, co to ve skutečnosti znamená.

Poté, co jste dokončili tuto dechovou techniku, můžete prakticky okamžitě vstát a vrátit se do svého každodenního života. Pokud tak učiníte, pokuste se nezapomenout na svůj dech a tok energie svým tělem tak dlouho, jak jen to půjde, a uvědomíte si, že život je meditace s otevřenýma očima a vše je posvátné.

Avšak bylo by žádoucí, abyste zůstali v meditaci o chvíli déle, možná patnáct minut až hodinu. Zatímco se nacházíte v tomto meditačním stavu, vaše myšlenky a emoce jsou ohromně zesíleny. Je to vhodný čas pro pozitivní afirmace. Promluvte si se svým vyšším já, abyste prozkoumali možnosti tohoto meditativního času. Pohovoříme o tom podrobněji v kapitole o psychické energii.


DECH OSMNÁCTÝ:

Tento velice zvláštní dech zde nebude vyučován. Musíte ho obdržet od svého vyššího já. Je to dech, který vás přenese skrze rychlost světla do čtvrté dimenze (nebo vyšší, podle toho, kam vás vyšší já nasměruje) Dimenze mají základ v celočíselných zlomcích, stejně jako hudba. Zmizíte z tohoto světa a objevíte se ve svém světě novém, který bude na okamžik vaším domovem. Není to konec, ale začátek vašeho rozšiřujícího se vědomí navracejíc vás ke Zdroji. Žádám vás, abyste s tímto dechem neexperimentovali. Může to být velmi nebezpečné. Až nastane ten správný čas, vaše vyšší já způsobí, že si na tento dech vzpomenete. Nedělejte si s ním starosti, přijde, když bude potřeba.

Zvláště na internetu je mnoho osob, které učí, jak provést 18. dech. Já vám nemohu říct, jak jej provést, ale buďte prosím opatrní. Mnozí z těchto učitelů říkají, že vědí, jak to provést, a že vás dokážou vzít do jiných dimenzí a pak vrátit na Zem. Ale hlavně si zapamatujte, že pokud skutečně provedete tento dech, nebudete dále existovat v této dimenzi. Myšlenka, že půjdete do vyšších dimenzí a pak se vrátíte zpátky na Zemi, je vysoce nepravděpodobná. Neznamená to, že je to nemožné, ale vysoce nepravděpodobné. Pokud jste měli doopravdy zkušenost s vyššími světy, nebudete se chtít vrátit zpátky. Buďte, proto prosím opatrní. Jak jsem řekl, až bude ten správný čas, vzpomenete si na to, co máte udělat, bez jakékoliv pomoci zvnějšku

Z knihy Prastaré tajemství květu života II. od D. Melchizedeka

 


  

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information