Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Krása v hlave je dočasná.

Krása v srdci je večná.

Janko B.

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

Manipulácia – moderný energetický útok dnešného sveta PDF Tlačiť E-mail

 

 

 

 


V dnešnom modernom svete niet človeka, ktorý by na vlastnej koži nespoznal, nepocítil tento nový fenomén, trend „manipuláciu“. Deti skúšajú manipulovať s rodičmi a opačne. Rovnako dospelí medzi sebou. Manipuláciu nachádzame ako doma, tak aj v práci, niekedy aj vo verejnom sektore.

Nakoľko najčastejšie sme v práci a doma, manipulácia je skoro na každodennom poriadku.

 

 

Čo je vlastne manipulácia?

Manipulácia (z latinských výrazov ruka a uchopiť) je v sociálnej psychológii a sociológii termín označujúci snahu ovládať myslenie druhej osoby či viac osôb.

 

Manipulátor sa snaží vnútiť cieľovej osobe myšlienky, názory či konania, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala a získava výhodu voči nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná.

citácia z http://sk.wikipedia.org/

 

 

V čom tkvie energetický útok v manipulácii?

 

Všetko je energia. Ako náhle niečo vyslovíme, vedome sme vyprodukovali energiu. Otázkou je ale, akú energiu? Treba si uvedomiť, že keď sa rozprávame, nikdy sa to nedeje len tak. Nerozprávame len tak z brucha. Najprv vzniká myšlienka, ktorá sa vzápätí formuluje do slov, viet, komunikácie. Takáto komunikácia sa nikdy nezaobíde bez emócií. Vždy tam vkladáme nejaké pocity, city, prežívame rozhovor.

 

Každá forma komunikácie má svoj účel. Pri komunikácii vždy chceme niečo dosiahnuť. Aj samotné oznámenie niečoho má účel niečo niekomu oznámiť, aby o tom ten druhý vedel. Nemali by sme ešte zabudnúť, pridať k účelu aj očakávanie. Myslíte si, že niečo niekto len tak oznamuje, bez očakávania nejakej reakcie? To sa stáva málokedy.

 

Vráťme sa ale k energetickým útokom cez manipuláciu. Práve účel a očakávania vyvolávajú v nás emócie pri predávaní informácie. Emócie sú veľmi silné energie, ktoré z vlastných skúseností už veľmi dobre poznáme a to už z obidvoch strán. Či už keď nás niekto presviedčal, alebo sme my niekomu niečo vysvetľovali. Vždy tam vkladáme emócie, ktoré hľadajú spôsob, ako vplývať na toho druhého.

 

Je to vlastne zákon fyziky, zákon spojených nádob. Energie sa musia vyrovnať. Preto ten, kto chce presvedčiť, manipulovať, ani nemusí niekedy vydať oveľa viac a silnejšiu energiu / emóciu / aby tento zákon sa mohol aplikovať. Znamená to, že ten ktorý počúva chtiac alebo nechtiac automaticky prijíma tieto emócie, energie. http://cs.wikipedia.org/

 

Určujúcim faktorom, či energie v nás naozaj vyvolajú tie očakávané, manipulátorské efekty, sú naše vnútorné filtre. Čo sú to naše filtre? Je to náš vnútorný stav lásky a harmónie. Podľa toho, aké osobné vibrácie máme, podľa toho sa energie vyrovnávajú. Dostatočne vysoké osobné vibrácie, nás vlastne chránia. Pokiaľ niekto na nás chce útočiť, manipulovať, čo znamená že pri komunikácii sa vytvára energeticko – komunikačný kanál, naše vibrácie sa vyrovnajú s jeho vibráciami a nie opačne. Ako už vieme, najsilnejšiu vibráciu má „Láska“!!!!

 

 

Samozrejme sú rôzne spôsoby ako sa brániť manipuláciám, ako aj iným energetickým útokom cez slovo ako je napríklad tzv. „ urieknutie“ a rôzne presvedčovacie taktiky.

 

 

 

Čo vlastne chce v nás manipulátor vedome alebo podvedome vyvolať?

Najčastejšie ide cez: súcit, vinu, strach, podvedomé alebo vedomé vyvolanie vašej osobnej nedokonalosti.

 

Niektoré príklady manipulácie:

 

Pokiaľ niekoho identifikujete aspoň v 10 bodoch, je určite vedomým manipulátorom.

1. Je egocentrický.

2. Prenáša zodpovednosť zo seba na druhých.

3. Navodzuje u obeti pocit viny.

4. Neformuluje zrozumiteľne svoje požiadavky, potreby.

5. Odpovedá väčšinou neurčito.

6. Mení svoje postoje podľa situácie a podľa osoby, s ktorou práve komunikuje.

7. Svoje potreby zakrýva logickými dôvodmi.

8. Žiada od druhých dokonalosť, nemennosť názorov a pod.

9. Spochybňuje kvality druhých, nenápadne druhých kritizuje a súdi, hovorí o nich s dešpektom.

10. Rád komunikuje nepriamo. Cez tretiu osobu, telefonicky, písomne a pod.

11. Zasieva nešvár, podnecuje podozrievavosť. Rozdeľuje, aby mohol lepšie panovať.

12. Často zo seba robí obeť, aby ho ostatní ľutovali.

13. Neberie ohľad na žiadosti druhých, pričom tvrdí pravý opak.

14. Využíva morálne zásady druhých k naplneniu vlastných potrieb.

15. Citovo či inak vydiera alebo sa vyhráža. Skryto alebo otvorene.

16. Často mení tému uprostred rozhovoru.

17. Vyhýba sa pracovným schôdzkam a poradám.

18. Zameriava sa na nevedomosť druhých a snaží sa tak vyvolať dojem, že „má navrch“.

19. Klame.

20. Hlása klamstvo, aby sa dozvedel pravdu. Prekrúca a interpretuje výroky druhých.

21. Závidí aj osobám veľmi blízkym.

22. Neznáša kritiku. Dokáže popierať celkom zrejmé fakty.

23. Nedbá na práva, potreby a priania druhých.

24. Často vydáva pokyny a núti druhých konať na poslednú chvíľu.

25. Jeho slovný prejav znie logicky, avšak jeho postoje, činy alebo spôsob života svedčia o pravom opaku.

26. Dáva dary, snaží sa zapáčiť, lichotí a nečakane prejavuje drobné služby.

27. V jeho prítomnosti sa ostatní cítia nepríjemne a neslobodne.

28. Ide veľmi dôsledne za svojim cieľom na úkor druhých.

29. Prinúti obeť k činom, ktorých by sa dobrovoľne pravdepodobne nedopustila.

30. Ľudia, ktorí ho poznajú, o ňom stále hovoria, aj keď nie je prítomný.

 

Prevzatá tabuľka z http://sk.wikipedia.org/

 

 

 

Dajú sa riešiť tieto problémy? Ako sa postaviť proti ním? Klamal by som, keby som povedal, že je to jednoduchá záležitosť. Všetko potrebuje svoj čas, energiu, silu a hlavne informácie, vedomosti. Ak tieto atribúty spojíme, všetko sa rieši oveľa rýchlejšie a efektne.

 

Nikto z nás nie je  dokonalý, nikto nie je ani silnejší. Niekedy si len neuvedomujeme našu silu cez našu nedokonalosť a preto sa stávame ľahšou korisťou pre energetické útoky.

 

Pokiaľ si myslíte, že by vám pomohol špeciálny kurz na túto tému, alebo posedenie, ponúkam vám oboje.

 

 

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

 

 

 

 

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Manipulácia – moderný energetický útok dnešného sveta

V dnešnom modernom svete niet človeka, ktorý by na vlastnej koži nespoznal, nepocítil tento nový fenomén, trend „manipuláciu“. Deti skúšajú manipulovať s rodičmi a opačne. Rovnako dospelí medzi sebou. Manipuláciu nachádzame ako doma, tak aj v práci, niekedy aj vo verejnom sektore.

Nakoľko najčastejšie sme v práci a doma, manipulácia je skoro na každodennom poriadku.

Čo je vlastne manipulácia?

Manipulácia (z latinských výrazov ruka a uchopiť) je v sociálnej psychológii a sociológii termín označujúci snahu ovládať myslenie druhej osoby či viac osôb.

Manipulátor sa snaží vnútiť cieľovej osobe myšlienky, názory či konania, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala a získava výhodu voči nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná.

citácia z http://sk.wikipedia.org/

V čom tkvie energetický útok v manipulácii?

Všetko je energia. Ako náhle niečo vyslovíme, vedome sme vyprodukovali energiu. Otázkou je ale, akú energiu? Treba si uvedomiť, že keď sa rozprávame, nikdy sa to nedeje len tak. Nerozprávame len tak z brucha. Najprv vzniká myšlienka, ktorá sa vzápätí formuluje do slov, viet, komunikácie. Takáto komunikácia sa nikdy nezaobíde bez emócií. Vždy tam vkladáme nejaké pocity, city, prežívame rozhovor.

Každá forma komunikácie má svoj účel. Pri komunikácii vždy chceme niečo dosiahnuť. Aj samotné oznámenie niečoho má účel niečo niekomu oznámiť, aby o tom ten druhý vedel. Nemali by sme ešte zabudnúť, pridať k účelu aj očakávanie. Myslíte si, že niečo niekto len tak oznamuje, bez očakávania nejakej reakcie? To sa stáva málokedy.

Vráťme sa ale k energetickým útokom cez manipuláciu. Práve účel a očakávania vyvolávajú v nás emócie pri predávaní informácie. Emócie sú veľmi silné energie, ktoré z vlastných skúseností už veľmi dobre poznáme a to už z obidvoch strán. Či už keď nás niekto presviedčal, alebo sme my niekomu niečo vysvetľovali. Vždy tam vkladáme emócie, ktoré hľadajú spôsob, ako vplývať na toho druhého.

Je to vlastne zákon fyziky, zákon spojených nádob. Energie sa musia vyrovnať. Preto ten, kto chce presvedčiť, manipulovať, ani nemusí niekedy vydať oveľa viac a silnejšiu energiu / emóciu / aby tento zákon sa mohol aplikovať. Znamená to, že ten ktorý počúva chtiac alebo nechtiac automaticky prijíma tieto emócie, energie. http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_n%C3%A1doby

Určujúcim faktorom, či energie v nás naozaj vyvolajú tie očakávané, manipulátorské efekty, sú naše vnútorné filtre. Čo sú to naše filtre? Je to náš vnútorný stav lásky a harmónie. Podľa toho, aké osobné vibrácie máme, podľa toho sa energie vyrovnávajú. Dostatočne vysoké osobné vibrácie, nás vlastne chránia. Pokiaľ niekto na nás chce útočiť, manipulovať, čo znamená že pri komunikácii sa vytvára energeticko – komunikačný kanál, naše vibrácie sa vyrovnajú s jeho vibráciami a nie opačne. Ako už vieme, najsilnejšiu vibráciu má „Láska“!!!!

Samozrejme sú rôzne spôsoby ako sa brániť manipuláciám, ako aj iným energetickým útokom cez slovo ako je napríklad tzv. „ urieknutie“ a rôzne presvedčovacie taktiky.

Čo vlastne chce v nás manipulátor vedome alebo podvedome vyvolať?

Najčastejšie ide cez: súcit, vinu, strach, podvedomé alebo vedomé vyvolanie vašej osobnej nedokonalosti.

Niektoré príklady manipulácie:

Pokiaľ niekoho identifikujete aspoň v 10 bodoch, je určite vedomým manipulátorom.

1. Je egocentrický.

2. Prenáša zodpovednosť zo seba na druhých.

3. Navodzuje u obeti pocit viny.

4. Neformuluje zrozumiteľne svoje požiadavky, potreby.

5. Odpovedá väčšinou neurčito.

6. Mení svoje postoje podľa situácie a podľa osoby, s ktorou práve komunikuje.

7. Svoje potreby zakrýva logickými dôvodmi.

8. Žiada od druhých dokonalosť, nemennosť názorov a pod.

9. Spochybňuje kvality druhých, nenápadne druhých kritizuje a súdi, hovorí o nich s dešpektom.

10. Rád komunikuje nepriamo. Cez tretiu osobu, telefonicky, písomne a pod.

11. Zasieva nešvár, podnecuje podozrievavosť. Rozdeľuje, aby mohol lepšie panovať.

12. Často zo seba robí obeť, aby ho ostatní ľutovali.

13. Neberie ohľad na žiadosti druhých, pričom tvrdí pravý opak.

14. Využíva morálne zásady druhých k naplneniu vlastných potrieb.

15. Citovo či inak vydiera alebo sa vyhráža. Skryto alebo otvorene.

16. Často mení tému uprostred rozhovoru.

17. Vyhýba sa pracovným schôdzkam a poradám.

18. Zameriava sa na nevedomosť druhých a snaží sa tak vyvolať dojem, že „má navrch“.

19. Klame.

20. Hlása klamstvo, aby sa dozvedel pravdu. Prekrúca a interpretuje výroky druhých.

21. Závidí aj osobám veľmi blízkym.

22. Neznáša kritiku. Dokáže popierať celkom zrejmé fakty.

23. Nedbá na práva, potreby a priania druhých.

24. Často vydáva pokyny a núti druhých konať na poslednú chvíľu.

25. Jeho slovný prejav znie logicky, avšak jeho postoje, činy alebo spôsob života svedčia o pravom opaku.

26. Dáva dary, snaží sa zapáčiť, lichotí a nečakane prejavuje drobné služby.

27. V jeho prítomnosti sa ostatní cítia nepríjemne a neslobodne.

28. Ide veľmi dôsledne za svojim cieľom na úkor druhých.

29. Prinúti obeť k činom, ktorých by sa dobrovoľne pravdepodobne nedopustila.

30. Ľudia, ktorí ho poznajú, o ňom stále hovoria, aj keď nie je prítomný.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Manipul%C3%A1cia_%28psychol%C3%B3gia%29

Dajú sa riešiť tieto problémy? Ako sa postaviť proti ním? Klamal by som, keby som povedal, že je to jednoduchá záležitosť. Všetko potrebuje svoj čas, energiu, silu a hlavne informácie, vedomosti. Ak tieto atribúty spojíme, všetko sa rieši oveľa rýchlejšie a efektne. Nikto nie je z nás dokonalý, nikto nie je ani silnejší. Niekedy si len neuvedomujeme našu silu cez našu nedokonalosť a preto sa stávame ľahšou korisťou pre energetické útoky. Pokiaľ si myslíte, že by vám pomohol špeciálny kurz na túto tému, alebo posedenie, ponúkam vám oboje.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information