Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 13 hostí Designed by:

Vzostup ľudstva nastane ešte v terajšom našom živote? PDF Tlačiť E-mail


Fotka Jána Jasa Bálinta.Vzostup ľudstva nastane ešte v terajšom našom živote?


Sú jedinci, ktorých to vôbec nezaujíma. Niektorí hľadajú informácie okolo tejto témy a sú aj takí, ktorí už majú v sebe jasno. Veria v áno, alebo nie. Niektorí veria, že určite to nastane, no nikto to nevie kedy to bude.  Na čo zameriame pozornosť , to si priťahujeme a pre to veríme že to príde ešte v terajšom živote, hovoria ďalší . Ako je to s vami? Máte svoju odpoveď?

Tento článok vzniká len preto, aby som zdieľal s vami poznanie, ktoré som nadobudol za 20 rokov okolo informácií o vzostupe. Netvrdím, že je to pravda aj keď tomu verím. Vychádzam len z laického pohľadu, nadhľadu cez možnú históriu existencie veškerenstva. Sú to informácie, ktoré mne osobne pomáhajú pochopiť aj súčasné dianie okolo nás, poprípade možnú budúcnosť.


Ani neviem odkiaľ mám začať, no cítim, že najlepšie bude ak začnem od presného stredu. Od bodu kde všetko zaniká a všetko začína. Staroindické védy nám dávajú v tomto ohľade veľmi dôležitú informáciu. Píšu o cykloch existencie a neexistencie, čo je v nich pomenované ako Brahmov deň a Brahmov noc. Ako deň tak aj noc majú rovnaké trvanie. Viac informácií určite nájdete cez vaše vyhľadávače. Pridávam len WikipédiuCEZ OKNO.


Momentálne sa nachádzame v cykle Brahmov deň. Tento cyklus môžeme sedliackym rozumom rozdeliť na dve časti. Prvá časť je „INVOLÚCIA a druhá časť „EVOLÚCIA“. Involúcia je pohyb ľudského vedomia smerom do hmoty. Evolúcia je pohyb ľudského vedomia z hmoty do stále vyšších duchovných úrovní.

Keď že sa nepovažujem za odborníka, opäť použijem svoj sedliacky rozum. Na začiatku involúcie bytosť, človek sa nachádzal v najvyšších možných svetelných vibráciách bez fyzického tela. Odborníci ho nazvali ako prvotného Adama – Adam Cadmon. Žil v tzv. raji kde sa asi po nejakej tej dobe nudil, nakoľko všetko mal a poznal len Božiu Jednotu.

Potom prišlo „biblické“ vyhnanie z raja, čo znamená skok na nižšiu úroveň vedomia smerom do hmoty, no ale aj v tejto fáze existoval dosť dlhú dobu na astrálnej úrovni. Tu sa už nachádza dualita. Verím, že niektorí z vás máte zážitky z astrálnych svetov počas spania, či keď vedome cestujte do astrálu. Tento astrálny svet je rozdelený podľa vibrácií a tak najľahšie to pochopíte ak si nájdete film na youtube NÁŠ DOMOV.


Cez postupné znižovanie vibrácií sa človek dostal do časopriestoru Lemúrie, kde v určitom bode vstúpil do fyzickej reality, duality. Sem potom môžem pridať aj Atlantídu, ktorá vznikla neskôr. Či sa budeme baviť o Lemúrii alebo Atlantíde, tieto obdobia mali jedno spoločné. Chceli sa vrátiť domov, do Jednoty. Hľadali všetky možné vymoženosti, tvorili novoty, aby našli cestu domov. Čím viac hľadali cez mozog, o toľko viac zabúdali na srdce, Božiu lásku a tak ich vibrácie naďalej klesali. A tak najprv zanikla Lemúria a časom rovnako aj Atlantída. Táto časť bytia človeka sa nachádzala na strane involúcie, čo znamená do najhlbšieho možného pádu, zníženia vibrácie bytosti, človeka.


Po dosiahnutí tohto najnižšieho bodu sa koleso otočilo osudu a postupne sme začali zvyšovať naše vibrácie. Začala éra evolúcie, transformácie, vzostupu. Po celú tú dobu ale máme jedno spoločné. Všetci si v našich srdiečkach pamätáme náš domov, raj, božie kráľovstvo, kam sa všetci tešíme. Vždy boli medzi nami jednotlivci, ktorí mali viac či menej prístup ku starým vedomostiam a pomaly pomáhali posúvať naše vibrácie vyššie. Pomáhali meniť naše staré vzorce, búrať už nepotrebné. Dnes niektorých poznáme ako nanebovzatých majstrov, no boli aj ďalší, ktorí rovnako pracovali a posúvali naše vedomie. Začali tvoriť tajné skupinky, spoločnosti.

Ak sa pozrieme nazad do éry involúcie, keď si predstavíme podľa véd koľko času to trvalo, tak jednoznačne vidno, že sme na úrovni Atlantídy, ale kľudne pripúšťam aj Lemúriu. Je mi to úplne jedno. Čo mi ale nie je jedno, že opäť sa ako ľudstvo hráme na bohov. Chceme umelo urýchliť niečo, čo nie je možné.


Určité tajné ľudské skupiny vytvorili spoločenstvá s mimozemskými entitami, bytosťami. Bolo by to v poriadku,  keby nebojovali medzi sebou a nechceli ovládnuť ovečky, väčšinu ľudstva. Snažia sa prekryť, rušiť pravé prvotné svetlo a tak neustále ponúkajú podobné, no falošné svetlo aj pod rúchom náboženstva, ale aj ezoteriky, duchovna. Využívajú svoju stratégiu, že nás zamestnajú tak veľmi, aby sme si nevšimli, že to čo sa ponúka na trhu je naozaj len maska, faloš, ilúzia. Veľmi ťažko sa niekedy rozlišuje čo je falošné a čo čisté.


Pamätáte sa z histórie kedy sa predávali odpustky? Neviem, či je to v móde aj dnes, no niečo podobné sa deje aj v duchovne, kde sa ponúkajú rôzne nefunkčné techniky, zasvätenia, aby si ľudia mysleli, že ani neviem kam sa dostanú. No stále je to dobrý biznis ako vtedy. Okrem toho  tieto falošné svetlá ich odvedú úplne niekam inam než kam chceli ísť. Viem, to sú tí dôverčiví, hľadajúci, ktorí zatiaľ si chcú kúpiť bez snaženia sa nejaké duchovné istoty.


Ďalšie také falošné svetlo čo je v ponuke sú niektoré informácie o vzostupe, kde pod ilúziou a vidinou raja ponúka veľmi rýchly vibračný výstup. Ľudkovia zlatý, nenechajte sa nachytať. Koľko trvalo ľudstvu až sa dostalo na spodný bod a teraz chcete veriť, že to urýchlime z XXXXL rokov na M rokov? To isté sa dialo v Atlantíde. Umelo chceli cez umelo vytvorenú obrovskú merkabu zmeniť časopriestor a preskočiť na stranu evolúcie, rovno do stavu keď sme boli ešte v raji. Podobné niečo ponúkal vo svojej teórii aj Einstein so zakrivením časopriestoru. Ak vás napadajú teraz hviezdne brány, tak áno, existujú a fungujú. No neboli stavané na cestovanie DOMOV, ale na medziplanetárne, či medzigalaktické a podobné cestovanie.


Viem, sú medzi nami jednotlivci, ktorí tak ako voľakedy nanebovzatý majstri vzostúpili, tak aj oni to dokážu a oni to vedia aj teraz. No nenechajte sa zlákať vidinou, že behom niekoľkých rokov sa to udeje teraz nám všetkým. Jedine čo pripúšťa moje srdce cez slovo vzostup je transformačný proces, kde nepoznáme čas, deň, kedy sa to udeje. Viem, túžime, veľmi túžime aby to nastalo povedzme aj zajtra. No prečo? Z jednej strany v rámci  transformácie stále silnejšie cítime vôňu domova, záblesky spomienok na domov a z druhej strany vie to aj tá druhá strana, ktorá nám to chce veľmi sťažiť a tak ponúka falošné verzie vzostupu. Zároveň neuveriteľnou silou kope na všetky strany. Nechce zatiaľ pochopiť, že to má márne, nakoľko neexistuje žiadna sila, ktorá dokáže zmeniť to, čo bolo dané prvotným Bohom, aj keď to neustále skúšajú aj cez umelých bohov.


Jedna obyčajná nádherná žena s veľkým srdcom, babička na fb.  (Božena Viceníková ) napísala:

Kdy dojde k vzestupu ? Nikdo na Zemi čas vzestupu nemůže znát. Víme, že vše je o energiích a výšce jejich vibrací. Pro vzestup je potřebná určitá výška vibrací, kterou nikdo na Zemi nezná. Co je, ale podstatné je, že vše se neustále vyvíjí a tím se mění výška vibrací. Odkaz - čas si nepřejte znát. Váš život by neměl smysl, neměl by řád. Kdyby jste znali čas vzestupu, Vaše životy by ztratily smysl. K vzestupu dojde v době, kdy to budete nejméně čekat, nastane Boží řád. Vzestup bude velmi rychlý a každý sám se sebou bude mít co dělat. Vůbec se vzestupem neznepokojujte, snažte se navýšit svoje vibrace, aby k vzestupu mohlo dojít co nejdříve. Jak je navýšit, kvalitou svého života a pravého lidství, které v sobě všichni máte. Krásný den s láskou v srdci a světlem v duši.

K tomu sa nedá čo dodať. Ďakujem ti drahá Boženka, že som dostal povolenie od teba túto tvoju správu zverejniť.


Ďalšou zmenou je, že konečne stále viac mužov a žien chápu zbytočnosť boja medzi sebou. Prestávajú sa hrať na bohov a bohyne a stávajú sa z nich skutočný MUŽI a ŽENY = vedomí ĽUDIA. Áno, toto je pravá transformácia, kedy sa zjednocujeme, kedy pevne opäť stojíme nohami na Zemi ( čo nás spája s Gaiou ) a hlavou v nebesiach ( čo nás spája s Bohom, vesmírom ). Cítime potrebu tvoriť to, čo poznali naši pra,pra,pra predkovia, kedy rovnako boli spojení v dualite ale v tej čistejšej, vyššej vibračnej forme. Viete, zbytočne budeme utekať z jednej strany niekam na druhú, my máme byť v strede v rovnováhe a tak transformovať (meniť) všetko to, čo prichádza. Jedna noha v svetle a druhá v tme. Srdce v strede aby všetko bolo vyvážené a zároveň neustále postupujúce vyššie vo vibráciách. To je tá pravá, vzostupová cesta.


Niekto vzostup vidí ako cestu a to je správne. Kto vidí ako cieľ je tak tiež pravda, akurát časovo je to obrovský rozdiel.  Preto osobne vzostup ako cestu opisujem radšej ako transformáciu aby to bolo aspoň takto oddelené a jasné pre nás všetkých.


Raz príde čas, keď opäť vstúpime domov, do raja. Videl som to aj ja vo svojich víziách. Miesto kde všetci sme šťastní, vidíme všetky svetelné bytosti. S láskou v láske sme spojení, komunikujeme slobodne, šťastne. Tvoríme nádherné láskyplné novoty. Videl som šťastné rodiny, nikto nebol sám, obrovské čisté lesy, lúky, záhrady, potoky, jazerá, rieky.... No ani tam nebudeme do nekonečna. Síce si to budeme užívať veľmi dlhú dobu, ale len do vtedy, kým nepríde raz opäť„ Brahmov noc“. Ale ani to neberte ako nejaký koniec. Nie, opäť príde Brahmov deň v nových vibráciách.


S láskou pre nás všetkých na ceste domov.

Janko

 

Pre http://gaia2010.sk/ 7.4.2017 napísal  Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.


 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information