Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 12 hostí Designed by:

Dvojplameny - iluze vlastní dokonalosti a nedokonalosti partnera PDF Tlačiť E-mailDvojplameny - iluze vlastní dokonalosti a nedokonalosti partneraed27f5002ea92cdf598fdcca71feee31.jpg

Mnozí, a to nejen v dvojplamenných párech, směřují svoji pozornost vně sebe. Posuzují a hodnotí chování ostatních, snaží se pro ně najít řešení, dávat jim rady a pomáhat. Vměšují se do záležitostí, které jim nepřísluší, místo toho, aby se starali sami o sebe a řešili svoje vlastní úkoly. Vidí pravdu a dokonalost jen sami v sobě a z pohledu jejich postavení se jim ostatní jeví jako chybující a nedokonalí. Je to však pouhá iluze závisející na úhlu pohledu. Ze zorného pole osoby, dle nich chybující a nedokonalé, se právě oni mohou jevit jako naprosto omylní.

Někteří lidé bývají téměř posedlí neustálou snahou pomáhat druhým a radit jim. To je však účelné až tehdy, kdy mají sami přebytek. Není možné rozdávat na úkor sebe, tím by došlo k narušení rovnováhy. Neměli by dost sami pro sebe a byli by nuceni brát si někde jinde. Účinně radit je možné, když je člověk sám schopen zdárně řešit vlastní záležitosti a také si udržet patřičný odstup, nadhled a objektivitu. Na místě je i obezřetnost k vnucování nevyžádaných rad a nevyžádané pomoci. To zavání manipulací. Zásadou je naučit se respektovat naprostou svobodu v rozhodování a konání ostatních.

V nezralých dvojplamenných vztazích, se iluze vlastní pravdy a chyby protějšku vyskytuje často. Přestože je každý z páru samostatný jedinec, jsou vzájemně propojeni a tvoří jeden celek. Rovnováha nebo naopak nedokonalosti jednoho z páru se odrážejí a promítají do druhého. Pokud ve vztahu něco skřípe a nefunguje, problém je na obou stranách, avšak v protikladných hodnotách. Ve fázi dorovnávání a harmonizace, kdy už partneři dokončili základní transformaci a vyřešili své karmické zátěže, lze s tímto faktem úspěšně vědomě a cíleně pracovat.

Mužský dvojplamen bývá zpravidla tvrdohlavější, neústupnější, neschopen přijímat změny a přizpůsobovat se. Často si i tvrdošíjně odmítá připustit, že chyba je i na jeho straně. Pokud si je schopen přiznat, že je něco špatně, odmítá hledat řešení a snaží se z toho tak nějak taktně vybruslit, obejít to. Odmítá opustit svoji komfortní zónu a měnit staré zažité návyky. Zpravidla ho ochromí strach a jako ochranu si vytváří silné bloky jako štíty. Rezistence a neochota cokoli změnit, může vést ke značným potížím i nemoci včetně nesnesitelných bolestí a komplikací. Obdobné obtíže, ovšem v opačné polaritě, může zaznamenávat i partnerka. Mohou se stupňovat až k prahu únosnosti, kdy dojde k náhlému průlomu a zborcení. Vše se řítí ve chvíli, kdy člověk stojí na samém okraji a neví, jak dál. Pod značným náporem okolností se dostane do nesnesitelné pozice, přestane se kontrolovat, vše pustí, uvolní, nechá volný průchod. K průlomu dochází ve stejném okamžiku u obou partnerů, iniciátorem však bývá vnímavější a přizpůsobivější partnerka.

Zralý ženský dvojplamen chápe, že ze vztahu nelze uniknout ani vzájemné pouto přerušit. Uvědomuje si, že pokud složí ruce v klín a odevzdá se, bude trápení obou pokračovat. Dojde mu, že jediným způsobem vedoucím k odstranění potíží, je vyřešit je jednou pro vždy. Začne přebírat aktivitu a hledat řešení. Pokud rozpozná omezení u partnera a posléze dešifruje i své, může svým vědomým konáním zabránit extrémnímu stavu a zřícení. Iniciuje změnu i řešení u sebe a nepřímo i u svého protějšku.

Problém mužského dvojplamene protikladně poukazuje na problém ženského dvojplamene. Ženy bývající ve své podstatě vnímavější, mohou vědomou aktivací logických myšlenkových pochodů a následným skloubením analýzy s vlastním vnitřním vedením, odhalit svůj problém či blok. Ty u obou partnerů spolu souvisejí a jsou si zrcadlem. Muž má problém či blok týkající se ženské složky (např. neschopnost přiznat a otevřeně vyjádřit své city) žena

má problém či blok týkající se mužské složky (např. neschopnost přiznat a otevřeně dát najevo své potřeby). V případě, že se ženě podaří dešifrovat vlastní blok jako protiklad bloku dvojplamenného partnera, může s tímto zjištěním vědomě pracovat. Je třeba, aby k řešení svého problému přistupovala „mužským“ způsobem. Už samotná aktivace myšlenkových pochodů a snaha najít logické řešení odpovídající jejímu vnímání, rozvíjí u partnerky její mužskou složku a zároveň ji přibližuje vlastní rovnováze polarit. Rozvíjením své mužské složky současně nepřímo podporuje rozvoj ženské složky svého partnera, čímž přispívá k dorovnání jeho protikladů a k nastolení rovnováhy celého páru.

Úkolem jednotlivců v dvojplamenném páru je pracovat na sobě a řešit osobní záležitosti. Je však vhodné využít a zúročit vlastní pozorovací schopnosti. Párový dvojplamen prokazuje svému partnerovi velkou službu, neboť mu svým chováním stále něco ukazuje, zrcadlí, na něco ho upozorňuje. Pokud ženský dvojplamen zvládne využít vlastní schopnosti pozorovat a naslouchat a skloubí je s myšlenkovou analýzou, podaří se mu odhalit, co a proč v jejich páru drhne a nefunguje a nalézt způsob, jak to změnit a vyřešit. Změna a řešení je realizována vědomou iniciativou směřovanou ke konkrétnímu cíli. Hledání možností a způsobů řešení bývá součástí cesty rozvoje ženského dvojplamene.

Prozření iluze vlastní pravdy - dokonalosti a chyby - nedokonalosti partnera, posouvá dvojplamenný pár blíže k dosažení jeho rovnováhy. Dorovnávání je týmová práce, rovnováha jednoho závisí na rovnováze druhého. A právě ženské dvojplameny jsou více způsobilé odhalit a přijmout vlastní chybu s ochotou ji řešit. Dávají impulzy ke změně a k dosažení rovnováhy celého páru a jeho plné funkčnosti.

Napsala dne 28.1.2016 Ivana „Geri“ Kutnarová

 

Prevzaté:  http://divine-love.quicksnake.cz/

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information