Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 18 hostí Designed by:

AA Sandalfon – Naša schopnosť rezonovať so Zemou PDF Tlačiť E-mail

 

 

AA Sandalfon – Naša schopnosť rezonovať so Zemou

Posolstvo od Archanjela Sandalfona přijala Natalie Glasson – 17-04-15


“Svet sa posúva za hranice vášho poznania,”
toto je prehlásenie, ktoré si želám zdieľať s vami a pre vás, pre uvedomenie si vašej vnútornej perspektívy. Nie je na vás, aby ste pochopili zmeny, ktoré prebiehajú a budú prebiehať na Zemi, možno si ich dokonca ani plne neuvedomíte. Dôležitejšie je rozpoznať ako tieto zmeny, ktoré prebiehajú vo svete ovplyvňujú vás v rámci vášho bytia. Keď hovorím o svete, nemyslím tým Zem ako takú, ale myslím tým skôr na svet ponímaný vami a z vašej perspektívy. Svet ktorý vnímate a v ktorom žijete je odrazom vášho pohľadu naň. Je to výtvor zrodený z toho, čo si nosíte v sebe, s čím rezonujete a čo označujete ako seba samých. Zem je v súlade s vami a vašou vnútornou perspektívou. Výsledkom je manifestácia vašich vnútorných presvedčení a vnútorného pohľadu na svet do reality.

Predstavte si teraz Zem v jej skutočnej kráse a sláve. Predstavte si aká dych berúca a veľkolepá táto perspektíva je. V tomto momente Zem už skutočne existuje v jej absolútnej kráse, je uzdravená a nikdy jej nebolo ublížené alebo nikdy nebola skutočne poškodená. Jediná bolesť, škody a chaos objavujúci sa na Zemi, sú iba výsledkom manifestácie vašich vlastných vnútorných nastavení. V skutočnosti hlavný vplyv na skúsenosti ktoré na Zemi zažívate, ako aj vašu schopnosť rozpoznať pravdu Matky Zeme, má tá vízia, ktorú ste sa vy rozhodli vidieť, cítiť a plne si prežiť. Pokiaľ sa teda rozhodnete vnímať jej krásu, rozvinie sa táto verzia Zeme, naplnená velkolepostou a úplným uzdravením. Je to len vaše presvedčenie o vlastnej potrebe vyliečiť sa alebo, že nerezonujete v jednote so Stvoriteľom, čo ovplyvňuje váš pohľad na Zem.
Moje prehlásenie na začiatku tohto posolstva je veľmi silné. “Svet sa posúva za hranice vášho poznania,to znamená, že je potrebné, aby ste posunuli vašu doterajšiu perspektívu a predstavy o Zemi. S vaším súčasným presvedčením už viac nebudete schopný rozpoznávať a chápať pravdu o vás, o Zemi a Stvoriteľovi. Nie je to tak, žeby Zem vzostupovala natoľko, že nie ste schopný rozpoznať jej skutočnú podstatu a formu. Ide tu skôr o potrebu vášho osobneho posunu, v záujme rozpoznania a uvedomenia si pravdy o Zemi a o Stvoriteľovi. Pravdu, ktorá tu bola vždy prítomná.
Spomedzi všetkých aspektov vzostupu je práve vaša túžba vidieť, cítiť a poznať až za hranice vášho súčasne ohraničeného vedomia tou, ktorá vám umožňuje cítiť sa ako keby ste vzostupovali, zatiaľ čo v skutočnosti iba rozpoznávate pravdu, ktorá bola vo vás vždy prítomná. Aby ľudstvo pochopilo, že Zem v skutočnosti vzostúpila, je potrebné upustiť od bojov a konfliktov. Tento počin umožní akceptovať krásu Stvoriteľa. Keď si ľudstvo uvedomí, že všetko čo potrebuje k plnému prežitiu vzostupu je vidieť, cítiť a priať ho bezhranične s otvorenou mysľou, zúčastneným načúvaním a pozorným sledovaním, potom pochopí, že vzostup na Zemi započal už dávno predtym. Avšak je to práve načúvanie, videnie, cítenie a uvedomovanie si tohoto hlbokého poznania, obrovského rozvoja a túžby získať pravdu i keď sa nachádza za hranicami vašich súčasných mentálnych možností.
Prosím, ponechajte si toľko času koľko potrebujete k zamysleniu sa nad mojim výrokom “Svet sa posúva za hranice vášho poznania” a vnútornému stotožneniu sa s ním. Uvedomte si, že svet, ktorý tvoríte a želáte si zažívať, je ďaleko väčší ako vaše očakávania, predstavy a presvedčenia pochádzajúce z neotvorenej mysle. Tieto sú limitujúce a už nemajú miesto vo vašom vedomí a realite.
Zdá sa vám, ako keby Zem vždy zvyšovala a rozvíjala svoju rezonanciu s následnou transformáciou. A tak to je, všetky formy života sa vyvíjajú a rastú, dokonca aj božský Stvoriteľ. Nemôžu pomôcť a vyvíjajú sa. Je to prirodzený aspekt existencie. Energetická a štrukturálna transformácia Zeme často nemôže byť rozpoznaná vďaka unikátnemu prepojeniu ľudstva so Zemou. Zem je súčasťou vášho bytia a formy. Ste s ňou prepojený viac ako by ste si mohli predstaviť. Keď duše vstupujú do ľudskej formy stiahnu si svetelný vzorec od Matky Zeme, čo je takmer to isté ako keby si v sebe uchovali aspekty DNA samotnej Matky Zeme. Tento svetelný vzorec zostáva prítomný počas celého života danej bytosti. Napomáha vám zostať ukotvení so Zemou. Povzbudzuje vás k aktívnej spoluúčasti na vašom božskom pláne a účele vašej duše, spolu so Zemou. Sveteľný vzorec Matky Zeme je esenciálnym prvkom pre existenciu veškerého života na Zemi. Niektorí ľudia, cítiaci hlboké prepojenie so Zemou a prírodným kráľovstvom aktivovali ich svetelný vzorec Zeme s vyššou intenzitou. Toto je zvyčajne charakteristicke pre duše, ktoré sú predurčené a povolávané pracovať spoločne s Matkou Zemou počas ich existencie na Zemi. Niekedy, keď si ľudia uvedomia, že sú v nerovnováhe, alebo zažívajú ťažkosti, je to výsledkom odmietania, alebo zanedbávania ich spojenia s prírodou a Zemou samotnou. Vtedy dochádza k zníženiu intenzity svetelného vzorca, dôsledkom čoho tu nie je dostatočná energia potrebná pre podporu ich predurčenia. Keď sa takáto bytosť vedome usiluje stráviť čas v prírode, pocíti ako nadobúda rovnováhu a taktiež sa zvyšujú energie v nej prítomne. Je to dôsledok obnovy svetelného vzorca zrodeného z Matky Zeme.
Keď Zem zasiahnu katastrofy súčasne s nimi môžete zažívať neidentifikovateľný smútok, alebo dokonca pocit ujmy. Všimli ste si, ako práve v týchto okamihoch svetlo vášho srdca pohasína? Je to práve preto, že v sebe držíte svetelný vzorec energie Matky Zeme, ktorý vás s ňou prepája. Váš súcit teda nepramení z akejsi náklonnosti, ktorú prechovávate k Zemi, ale z toho, že Zem je súčasťou vás samotných. Vaše prepojenie so Zemou je omnoho väčšie ako si možno dokážete predstaviť a je spriaznené s posunom vášho tela a bytia.

Katastrofy sú taktiež budíkom pre ľudstvo, odkazy ktoré posielate sami sebe
. Vy, spoločne s Matkou Zemou, sa podieľate na procese neustálej spolutvorby. Prostredníctvom vašich myšlienok a túžob, ako aj myšlienok a túžob celého ľudstva, dochádza k vytvoreniu prílivovej vlny zámeru ukotvovaného hlboko vo vedomí Zeme. Spoločný výtvor je skrze energiu Zeme manifestovaný a šírený po celej planéte.V podstate hovorím o tom, že strach ľudstva môže dať vznik katastrofám. Keď sa k vám dostanú informácie o katastrofe, či už malej alebo veľkej, situovanej vo vašej blízkosti alebo ďaleko od vás, dovoľte sami sebe so súcitom a jemnosťou identifikovať tento incident ako signál pre prebudenie sa.Prevezmite zodpovednosť za každú myšlienku, alebo obavu ktorú ste v sebe mohli živiť, alebo živíte. Tým, že ju udržujete pri živote, stávala sa súčasťou súboru energií kolektívnej spolutvorby manifestovanej do daných situácií prostredníctvom Matky Zeme. Uvedomte si prosím, že je potrebné preskúmať, uzdraviť a uvoľniť všetky formy nevyvážených myšlienok, obáv a emócií. Keď sa tak stane, Matka Zem už viac nebude musieť tvoriť na základe vašich nevyvážených myšlienok a emócií. Uvedomte si, že môžete a dokážete urobiť mocný posun vo vašom bytí, vašich perspektív, sveta ktorý vnímate a rozpoznávate. Jednoducho začnite s posielaním lásky najprv sebe samým, aby ste túto energiu umocnili v sebe. Následne posielajte energiu ľudstvu vo forme odpustenia a ubezpečenia, že ľudstvo je a bude naveky milované. Nakoniec pošlite vašu lásku a energiu uzdravenia i konkrétnej situácii. Matka Zem príjme vašu lásku, liečivú energiu a súcit. Spoločne s vami sa tak bude podieľať na rozšírení, úplnom a vedomom prežití týchto posvätných energií po celej planéte.
Čím viac sa bude ľudstvo zameriavať na lásku, uzdravovanie, súcit a všetky tie nádherné kvality Stvoriteľa, tým viac sa bude posúvať za jeho doterajšie hranice. Matka Zem je obdarovaná nádhernými energiami a zámermi s ktorými môžete pracovať a podieľať sa tak na vedomom tvorení, vedomom posune. Potom skutočne uvidíte posun sveta za hranice vášho doterajšieho poznania.
“Archanjel Sandalfon, žiadam ťa, aby si ma obklopil tvojimi Anjelskými Vibráciami a hlbokou rezonanciou s Matkou Zemou. Ako tvoje svetlo prestupuje skrze celú moju bytosť, žiadam ťa, aby si aktivoval a zharmonizoval môj svetelný vzorec Matky Zeme. Nech môžem existovať a tvoriť v harmónií a miery spoločne s Matkou Zemou, plne si uvedomujúc krásu a vzostup môj ako aj vzostup Zeme. Ďakujem Ti.”

Doprajte si hlboký nádych, prijmite moje svetlo a sledujte ako sa svetelný vzorec vo vás aktivuje a dostáva do rovnováhy.
“Tu a teraz si vyberám tvoriť spoločne s Matkou Zemou lásku, mier, harmóniu, krásu a radosť, rozpúšťajúc tak všetky škodlivé energie v mojom bytí, aby som mohol zažívať a vnímať prirodzenú krásu Zeme. Tu a teraz a navždy.
Toto je nádherná afirmácia ako aj zámer ktorý zabezpečuje, že uvedomelo prevezmete zodpovednosť za vaše myšlienky a vnímanie zdieľajúc tak krásu vášho bytia s Matkou Zemou. Aby ona mohla manifestovať túto energiu pre všetkých po celej Planéte.
Vedzte, že rezonujete a tvoríte spoločne s Matkou Zemou a to je poznanie, ktoré nemôžete zanedbávať.

S pravdou a v pravde,
Archanjel Sandalfon

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Katarína G. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information