Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 20 hostí Designed by:

Přestup na vibraci Nové doby! PDF Tlačiť E-mail


Přestup na vibraci Nové doby!


10407251_345762398942688_40338921962409905_n.jpg


Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás moji milí, jsem Kryon, mistr magnetismu a v magnetické lásce pozvedám své světlo, abych vás pozdravil a uctil ve vibracích nekonečné lásky vesmíru.

Znovu se setkáváme, abych Ti přinesl nové poznatky a objasnil některá dění na tomto světě. Vnímám, jak se Tvá zář mění a jak se snažíš přizpůsobovat vibracím svého okolí. Vnímám, jak se snažíš jít co nejpřímější cestou a jak je každý Tvůj krok pečlivě zvažovánVnímám, kdy zaškobrtneš, kdy se zastavíš a vnímám i to, když přemýšlíš, zda má vůbec smysl jít dál. To vše je na Tobě vidět, aniž bys tyto myšlenky někomu sděloval. Tvé energetické pole nic neskrývá a tak lehce se v něm dá číst.Neb ve vibracích skutečné lásky neexistuje nic, co by bylo utajeno a jediným rozdílem ve čtení je komplexnost čtení, které se liší dle úrovně vědomí těch, kteří čtou. A tak i Ty získáváš informace dle svého stavu rozvoje. Neodkryjí se Ti ty, které nepotřebuješ znát, neodkryje se Ti to, na co nejsi připraven a ani to, co by Tvá duše ještě nepochopila. Odkryje se Ti to, co jsi připraven vědět a znáttémata, na kterých můžeš pracovat a rozvíjet se dál, odkrývá se Ti postupné poznávání nových sfér a galaxií, odhaluješ tajemství, při kterých se Tvé vibrace zvyšují. Neboť s každým novým poznáním se Tvé vibrace navyšují. Nepočítá se množství přečtených textů a knih, Tvé vibrace se navyšují Tvou zkušeností a tím, jak jdeš a zkoušíš to, k čemu Tě duchovní svět a Tvá intuice vyzývá.

Na Tvé cestě se Ti může stát, že Tě Tvé ego zažene ke krajnici, kde se pak potýkáš s věcmi, které by vůbec nemusely být, kdyby ses rozhodl v daný okamžik jinak.

Často zasahuješ do svobodné vůle jiných v domněnkáchže to je nejlepší, co můžeš pro druhé udělat. Stáváš se manipulátorem, ačkoli to tak sám nevidíš a zasahuješ do životního plánu jiných.To se Ti pak v životě projevuje tak, že ani Tvá svobodná vůle není respektována a jsi sám obětí manipulace jiných. Jsi v začarovaném kruhu bludného akvária, ze kterého neumíš vyplavat ven a žít na druhé straně jako bytosti, které do tohoto akvária vidí, ale jejich přístup k ostatním je přístupem vyššího konání - konání v jednotě lásky skutečnosti. Ti v akváriu ven nevidí, neboť mají svůj vlastní svět a ačkoli si myslí, že jsou probuzení, ve skutečnosti neví, co probuzení znamená. Probudili se totiž jen v omezeném prostoru a tou je prostor jejich zacílené manipulace.

Téma svobodné vůle odlišuje pracovníka světla skutečnosti od pracovníka světla duality - tedy od toho, kdo si se světlem jen hraje a pohrává.

V dualitě, v dávných dobách temného věku Země bylo světlo mnohokráte zneužito za účelem vyššího dobra. Bylo používáno k ovlivňování jiných bez jejich vědomí - a takto vznikla magie. Ta, která ubližuje, i ta které léčí. Obě magie však měly povolené zasahovat do vědomí lidí i bez jejich svobodné vůle a to je činilo výjimečnými a v dané době jedinečnými. Nebylo jiných cest a každý se sám rozhodoval, zda toto břemeno nést. I Ty sám jsi jistě v některých svých minulých inkarnacích tímto způsobem jiné manipuloval a ovlivňoval. Ať již pod známkou jejich ohrožení nebo pod známkou slibovaného dobra. Obě magie působily dle zákonů duality, který nebral v potaz energie jednoty a nerespektoval svobodnou vůli jiných.

Zákony duality však odešly společně s tím, jak Země dosáhla vyššího stupně vibrací. Již zkrátka neplatí a tak ani Ty už nemůžeš jet v zajetých, naučených kolejích, ačkoli platily tisíce let. Tento svět totiž nestvořily. Byly zde uměle dány, aby mátly ty, kteří se snažily o návrat Země do prapůvodní vibrace.

Vystup ze starých zákonů duality a nalaď se na nové vibrace a na zákony svobodné vůle, které Tě pak odliší od těch, kteří ještě tápají. Zákon svobodné vůle patří mezi ty, které jsou součástí energie Země při jejím stvoření.

V této energii je tak mocná síla, že zatím nedokážeš pochopit její význam a moc. Je to síla, která je tvořivá, hřejivá i léčivá. Je součástí nejvyšší formy lásky a obsahuje vše, co si kdy Tvé srdce dokáže přát.

Síla svobodné vůle je v současnosti nejvyšší prioritou Země pro lidské bytosti a po několik následujících let se jí lidé budou učit a budou se k ní navracet. Ty začni už teď, ať jsi v předních řadách a dokážeš svou pomocnou ruku podat těm, kteří se na tento přechod přes most duality teprve připravují.

Co to však pro Tebe znamená?

* Znamená to vzdát se všech starých nastavení. 
* Znamená to, že už nemůžeš rozhodovat za jiné. (myšleno za dospělé)
* Znamená to, že nemůžeš žádat pomoc pro své příbuzné, když o to sami nestojí.
* Znamená to, že nemůžeš svou mocí dualitní lásky ovlivňovat okolí a svět. 
* Nemůžeš vytvářet silová pole, když o to Lady Gaia nestojí.
* Nemůžeš v zámince světla uzdravovat jiné, kteří Tě o to nežádají.
* Nemůžeš se vymlouvat na souhlasy duší, které vždy o pomoc stojí. Měl bys respektovat vědomé rozhodnutí jiných a ne sám sebe schovávat za výmluvu, že za ostatní hovoří podvědomí.

Pak dokážeš respektovat tento svěa začneš ho přetvářet uvnitř sebe. Je to těžké téma pro ty, kteří se snaží o změnu tohoto světa. Je to těžké téma pro všechny, kteří dosud zasahovali do svobodné vůle jiných včetně vůle Lady Gaia. Ale přišel čas rozprostřít čistý stůl a sdělit si na rovinu, co vzestup Země aktuálně brzdí.

To, že se někteří pracovníci světla pasují do rolí, ve kterých o jiných rozhodují, to velmi brzdí Lady Gaia v jejím směru vpřed. Neboť ona sama je připravena jet ještě vyšší rychlostí a stihnout vše v horizontu, v jakém to bylo Božským záměrem. Ten pohyb Lady Gaia je plynulý a jakékoli zdržování znamená, že se pak musí přenést rychlejším tempem přes určité úseky a to s sebou nese riziko toho, že při jízdě tímto úsekem nemusí být všichni v bezpečí.

A velikým přáním Lady Gaia je, aby s ní vzestoupili i všichni její obyvatelé. Proto dělá maximum toho, aby se tak stalo. Je k lidstvu mírná a milostivá.

Vždyť ani duchovní svět nezasahuje, jen ve výjimečných případech. Vždy vyčkává na žádost nebo výzvu těch, kterých se pomoc týká. Tak proč pracovat ve vibracích, které jsou staré a obcházet svobodnou vůli jiných. Pak tito "pracovníci světla" nepracují ve vibracích skutečnosti, jsou jen loutkami světla duality, která funguje po určitý čas. S vibrací jednoty však nemá nic společného, ačkoli tak může být některými nazývána. Zrno se odděluje od plev, moji milí. A to platí ve všech oblastech života. Nejen v duchovním světě, ale také v oblastech, které nejvíc zasahují do vašich životů.

Dokud sami manipulujete systémem, o kterém jsem již hovořil, tedy pod záminkou dobra, tak jste stále tím, s kým je a bude manipulováno. Stále jste součástí duality a stále budete toužit po splynutí, kterého však nemůže být dosaženo. Jste v akváriu, kdy možná měníte strukturu vody v oceánu, ve kterém se nacházíte, ale vůbec se nedotýkáte širokospektrální jednoty, která se nachází za skly akvária, tam však nevidíte.

Tím, že se stáváš zpět multidimenzionálním člověkem si bereš zpět i schopnosti, které jsi měl dřív. To s sebou nese vysokou míru zodpovědnosti, neboť tyto schopnosti byly dříve zneužívány a tak byly v lidech utlumeny. Byla utlumena Božská jiskra v rámci toho, aby lidstvo přežilo období své vlastní manipulace. Lidé jsou schopni se silou svých schopností zničit a tak se tyto schopnosti vrací až těm, kteří jsou uvědomělí. Těm, kteří se nachází na druhé straně akvária. Těm, kteří jsou ve vibracích skutečnosti, v jednotě se vším co je, ve svobodné vůli všeho, co se kolem nich nachází. Jsou to návraty Bohů, schopnosti známé z filmových pláten, schopnosti, o kterých sníte, přístup do říší, o kterých tušíte, že existují.

A jak dosáhneš tohoto stavu? Jak se tedy můžeš odlišit od jiných? Situace se vždy snaž pozorovat z vyšších úhlů, z širšího spektra možností. Vysmekni se sám ze svých forem manipulace a během dne si uvědomuj, jak manipuluješ s ostatními, a které situace Tě k tomu vedou. Mnohdy je to lítost nad ostatními, mnohdy je to pocit, že toho umíš víc než ostatní - vždy za tím stojí nějaký stav ega. Netřeba moc zkoumat, stačí si uvědomit, kde všude taháš za své nitky manipulace a kolik lidí ovlivňuješ bez jejich svobodné vůle. Projdeš očistným tunelem a pocítíš, jak moc to Tvé vibrace pozvedne.

Najednou dostaneš touhu stát se opět jednotou a nebýt manipulován. A to je stav, kdy začneš přistupovat k jiným s opravdovou láskou - s láskou skutečnosti, která dává vždy možnost volby a miluje, aniž by něco vyžadovala zpět. Je to láska, která ukazuje jiným směr, avšak bez vlivu manipulace. Je založena na svobodné vůli jiných. A kdo v sobě tuto lásku rozvíjí, ten mocně mění tento svět. To je ta změna, která přichází a která se připravuje jako veliká bouře.

Před vámi je mnoho let, kdy každý jednotlivec musí pochopit zákony svobodné vůle a vystoupit ze své vlastní manipulace. Tato léta nebudou pro mnohé jednoduchá. Jde o tříštění starých struktur, zatuhlých balvanů a skal, mýtů o tom, že jeden smí rozhodovat za jiné, aniž by se ho ptal. Konej jen to, co si přeješ, aby se Ti vracelo zpět. Neb na této vibraci funguje Země a váš svět. A první, kdo jsou vyzýváni k pochopení a napřímení svých vibrací u sebe sama jsou právě pracovníci světla. Neboť jejich skupinová síla je rovna zářivé síle hvězd a vždy, když jeden z pracovníku světla otevře své oči a prozře ten závoj hustého klamu iluze duality, je to svátek, který otevírá jiným dveře. Kousek po kousku se mění kolektivní myšlení a z toho, co bylo rozděleno se stává opět jeden velký celek - celek, který je založen na svobodné vůli a na respektování každého jednotlivce.Celek lásky, která nezná odpojení. Cestou vzestupu kráčíte do svobodné Země, ke svobodné Lady Gaia, moji milí.

S láskou Kryon"

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku:http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi


 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information