Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Niekedy minútka ticha napovie viac

než jedno slovo.

Janko B.

Online

Máme online 10 hostí Designed by:

AA Michael - Druhá fáze vzestupu srdeční čakry PDF Tlačiť E-mail

 

 

AA Michael - Druhá fáze vzestupu srdeční čakry

 

 

Poselství Archanděla Michaela přijala Natalie Glasson, 28.11.2014

Cítíte, že se vaše srdeční čakra transformuje? Cítíte svou schopnost milovat a zvyšovat lásku? Vnímáte to, že se skrze vaši srdeční čakru vynořuje utrpení vaší minulosti, abyste ho ještě jednou prožili a propustili?

Teď je ten nejposvátnější čas na Zemi a na vnitřních rovinách, obzvláště během vašeho přesunu z roku 2014 do roku 2015, kdy se srdeční čakra Stvořitele, nejhlubší a nejčistší zdroj lásky, rozšiřuje a z ní proudí větší množství lásky do vibrací všeho a všech. Vše, co existuje / děje se ve Stvořiteli, existuje / děje se na vnitřních rovinách a na Zemi v každé duši. Některým lidem je to, že se nejčistší zdroj lásky v jejich srdeční čakře a duši rozšiřuje, napojuje a spojuje s celým jejich bytím, nepříjemné. Dochází tím k aktivaci hlubokého léčení. Někdy může být čistá vibrace lásky mnoha bytostmi pociťována jako něco nekalého, jako něco, co způsobuje chaos, nerovnováhu a pročišťování energií, myšlenek, emocí a vědomí. Když se člověk rozhodne těmto vzrůstajícím čistým vibracím lásky ve svém bytí klást odpor, ať už vědomě či nevědomě, pak započne bitva. Teprve když je člověk schopen zaměřit se na božskou pravdu ve svém bytí a dívat se na vše z této perspektivy, pak vnímá čistou lásku jako bonus, jako zázrak a léčení. Zažijete hlubokou expanzi srdeční čakry, rozvinete svou kapacitu být láskou a lásku vyjadřovat, stejně jako potvrzení toho, že svět kolem vás je láska.

Jde o víc než čistě o větší vlnu lásky, která vám byla poslána pro posílení vaší vibrace a vašeho vzestupu. Je to podobné hlubokému probuzení vašeho pravdivého bytí. Probuzení lásky bude mít u každé duše na Zemi jedinečný a rozličný vliv na její bytí a realitu. Pravda probuzená v duších a srdečních čakrách bude také rozmanitá, naplněná magií a hlubší esencí vaší duše.


Pokud jste hledali a hledáte své opravdové já, svou esenci nebo své poslání, pak aktivace lásky ve vašem bytí bude vším, co v tento čas hledáte. Její vibrace a energie je vibrací a energií pravdy zrozené z lásky a je přesně tím, co podle vaší duše v tomto okamžiku vzestupu potřebujete. Je tu příležitost k většímu naplnění; rozsáhlost tohoto naplnění závisí na vaší schopnosti přijímat a na rozšíření vaší perspektivy. Pravda, která se zrodí z lásky aktivované vaší duší, k vám bude přicházet pozvolna jako energie, vibrace a vědomí a bude aktivovat pozvolný proces ztělesňování, před tím, než se plně projeví ve vaší realitě. Tato aktivace od vás může vyžadovat, abyste ze svého bytí či reality nechali odejít nepotřebné energie, což podpoří to, aby vaše vibrace prudce stouply a vytvořilo se místo pro nové energie, jež jsou ve větším souladu s vaší duší.

Toto je ta nejkrásnější doba a je to druhá úroveň aktivace a rozšíření srdeční čakry v Novém Věku Lásky. První aktivace probíhala těsně před či těsně po všeobecném přechodu mezi roky 2012 a 2013. Někteří lidé na Zemi zažívají expanzi své lásky, zatímco jiní prožívají zklamání v realitě, kterou mají před sebou. Toto byla ve skutečnosti aktivace čisté zdrojové lásky Stvořitele ve všem, čímž došlo k zesílení lásky či hlubokému čištění starých energií, návyků a přesvědčení, aby byl vytvořen prostor pro lásku. Nyní, o téměř dva roky později, se opakuje totéž; Hluboké zesílení lásky a hluboké čištění všeho, co lásce brání. Od konce roku 2012 a před tím, se pohybujete na vlně energie, která se neustále vyvíjí, pokud jde o energetickou vibraci, což znamená, že rychlost vaší energetické vibrace se stále zvyšuje. Vibrace lásky, kterou jste a kterou v této době zažíváte, jsou mnohonásobně silnější a protože v této energii jste nepřetržitě, neuvědomujete si tu nádheru a naplnění toho, že se zvýšila vaše schopnost přijímat rozvinuté vibrace lásky.


Můžete si všimnout mohutného čištění srdeční čakry, které probíhá v této fázi vzestupu.
Když je srdeční čakra čistá, energie duše a Stvořitele mohou s větší svobodou a jasností proudit do všech aspektů vašeho bytí a reality. Totéž platí pro srdeční čakru Matky Země, která v této době také prochází procesem mocného pročišťování a uvolňování. Matka Země zaměřuje velkou část své energie do své srdeční čakry, přivolává do své srdeční čakry všechny aspekty, energie, situace a manifestace na Zemi, které už nejsou potřebné, či propojené s vibracemi lásky, aby se rozpustily v čisté vibraci lásky, která proudí z její vlastní srdeční čakry díky aktivaci Stvořitele. Matka Země také vyvolává a přivádí k povrchu své srdeční čakry všechny v minulosti vytvořené smlouvy, přísahy a sliby, které už neladí s Věkem Lásky, aby je vykoupala v lásce, transformovala a láskyplně propustila.Srdeční čakra je domovem smluv, přísah a slibů, protože tyto projevy se tvoří a přebývají v srdeční čakře. A ať už byly vytvořeny pro vás nebo jste je vytvořili vy sami, ve vašem současném životě či minulých životech nebo byly vytvořeny vědomím lidstva pro Zemi, nyní je čas na jejich očistu a léčení, aby mohl ještě více proudit tok lásky skrz, ze a do srdeční čakry.


Mnoho z vás prožívalo nedávno bolest, utrpení, odevzdání starého anebo se tento proces léčení v srdeční čakře či spojený se srdeční čakrou děje ku prospěchu všech.
Mnoho duší na Zemi přebírá energii ze srdeční čakry Matky Země, protože Matka Země se zaměřuje na očistu energií souvisejících se srdeční čakrou tak, aby sloužila jako prostředník k očistě a léčení. Tyto bytosti si jsou vědomy svého propojení se všemi aspekty Stvořitele, proto na úrovni duše přijímají úkol, aby skrz jejich fyzický projev probíhaly určité energie a čistily tak energii na širší, celosvětové a vesmírné úrovni. Když duše přijme tento úkol, aby energie procházely naší bytostí a napomáhaly tak hromadnému léčení, pak dochází k tomu, že je do našeho bytí projektována energie, kterou prožíváme jako osobní a pro naši realitu příhodnou situaci. Může se manifestovat jako energetický vzorec, dle kterého s někým něco dokončujete, jako ztráta nebo jako realizace léčení, čímž dojde ke změně vašeho vnímání. U všeho, co potřebujete, aby se vyskytlo ve vaší realitě, aby to vytvářelo svobodu, rozšíření lásky a léčení, tak duší přijatý úkol energetického léčení podpoří to, co je třeba, aby se stalo a projevilo ve vaší realitě, a tím dochází jak k léčení a propouštění energie ve velkém rozsahu, tak to přináší odměnu pro vás. Vy všichni jste vzestoupení Mistři, všichni se vyvíjíte skrze proces vzestupu jednak sami za sebe, a co je ještě důležitější, i ku prospěchu a podpoře ostatních.

Láska je klíč; láska je ústřední ohnisko pozornosti, žijte svůj život a připomínejte sami sobě lásku, prožívejte všechno to, co je třeba ve vašem bytí léčit a při tom si stále připomínejte lásku.Člověk se nemusí chovat pořád láskyplně, aby byl láskou a přesto, když víte, že jste láska a jste si toho neustále vědomi, bude se to skrze vás odpovídajícím způsobem manifestovat.

Došlo k aktivaci Stvořitelova jádra čisté lásky a abyste sami sobě dovolili úplně přijmout a plně prožívat lásku, potřebujete propustit určité energie. Zde je má rada pro vás -  zapište si všechno, co cítíte, že jste schopni, ochotni, chcete a jste připraveni nechat odejít, např. myšlenky, emoce, náhledy, návyky, lidi, situace, opakující se vzorce, nedostatek, odpor apod. Sepište si seznam a nazvěte ho „Všechno, co jsem ochotný nechat odejít, abych přijal a prožil Stvořitelovu aktivaci čisté lásky, rozšiřující se v mém bytí.“ Pak zapište všechno, co jste ochotní nechat odejít. Když se odevzdáte Stvořiteli, neboť vytvoření takového seznamu je procesem odevzdání se Stvořiteli, vyhlašujete svou ochotu prožívat ve svém bytí hlubší lásku Stvořitele. Znamená to, že mnohé z toho, co je na vašem seznamu, bude propuštěno a odejde, aniž byste si toho byli vědomi, což vám umožní projít tímto procesem očisty a léčení pomocí rozšíření lásky s větší lehkostí. Pouze pokud nejste ochotni propustit, potvrdit či přijmout to, co máte nechat odejít, tak vznikají těžkosti, bolest a nerovnováha a způsobují hluboké ponaučení, jehož často nemáte zapotřebí. Pouze pokud lpíte na tom, co musí vaše bytí a realitu opustit, vytváříte sami pro sebe obtížnější výzvy a vaše cesta vzestupu je pak strmá a kamenitá.


Přijímání lásky není vždy o propuštění toho, co už nepotřebujete, ale přesto umožňuje větší zkušenost a prožitek lásky. Čím více budete součástí lásky ve svém bytí, tím více zjistíte, že vše, co už nepotřebujete, odpadne bez vašeho strádání nebo potřeby přijetí.


Druhá fáze vzestupu srdeční čakry v novém Věku Lásky teď začala a bude pokračovat tak dlouho, dokud bude třeba a bude to vhodné pro vaše bytí. Vlastně bude pokračovat, dokud nezačne třetí fáze vzestupu srdeční čakry, což může být za měsíc nebo zase za dva roky. Všichni procházíme procesem vzestupu, který už není omezován termíny nebo cíli vázanými na čas. Země, vy, všichni a všechno se vyvíjí svobodně; každý moment vzestupu je nový a už není předepsán. Je vaší volbou, jak dlouho si přejete zůstat ve druhé fázi vzestupu srdeční čakryNení to volba vaší mysli, tužeb nebo potřeb, je to volba vaší duše a vaše osobní oddanost pravdě vašeho bytí. Takže raději se oddejte, než abyste sami na sebe tlačili, raději sami sebe milujte, než abyste byli frustrovaní sami sebou a svou úrovní růstu. Nechte vše vyvíjet v souladu se Stvořitelem.


„Dovoluji očistu a naplnění mé srdeční čakry, aby se rozvíjela v souladu se Stvořitelem.“


Zaměření na očistu vaší srdeční čakry v této době je také blahodárné.
Já, Archanděl Michael, jsem v tomto úžasném období očisty a naplnění na úrovni srdeční čakry ochráncem srdeční čakry Matky ZeměOchraňuji také srdeční čakry všech. Zavolejte, prosím, mé energie na pomoc s očistou srdeční čakry.

Archanděli Michaeli, ctím tvou přítomnost, lásku a ochranu, které mě nyní podporují. Jsem nyní připravený uvolnit a pročistit svou srdeční čakru v náležitém propojení se záměrem své duše a Stvořitele. Nechť jsou všechny smlouvy, přísahy a sliby spojené se srdeční čakrou nebo přebývající v srdeční čakře, které již nepotřebuji, snadno vyléčeny a propuštěny. Nechť jsou všechny energie, návyky, náhledy, emoce, bolest a utrpení v mé srdeční čakře nebo s ní spojené, které již nepotřebuji, nebo které vytváří překážky lásce, vyléčeny a propuštěny. Každý den přijímám čistou lásku šířící se ze Stvořitele uvnitř své duše a srdeční čakry a uznávám nyní čistou lásku jako svou pravdu v mé realitě. Děkuji.

S láskou hluboko v srdci
Archanděl Michael 

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information