Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 17 hostí Designed by:

AA Michael – „ČAS ROZHODNUTÍ * BUDOUCNOST JE TEĎ“ PDF Tlačiť E-mailAA Michael – „ČAS ROZHODNUTÍ * BUDOUCNOST JE TEĎ“


Zpráva od Archanděla Michaela prostřednictvím Ronny Herman, prosinec 2014

Milovaní mistři, nikdy předtím jste neměli takovou nádhernou příležitost sloužit lidstvu jako Tvůrce. Ve svém evolučním procesu jste na křižovatce, neboť svět, který jste v minulosti znali, se vytrácí. Jako Andělským Jiskrám Stvořitele vám byl dán velký dar, drahocenná truhla esence Stvořitele, abyste ji používali jakýmkoli způsobem podle svého přání.

Tento život jste začali s určitou dávkou Adamantinových Částic Světla (Esencí Nejvyššího Stvořitele) uložených ve vašem Svatém Srdci, a také jste dostali zásobu ukrytou ve vaší Kořenové čakře – Atom Semínka Svatého Ohně občas nazývaný Kundalini a znázorňovaný jako stočený had. Vždy jste měli přístup ke Svatému Ohni uloženému ve vašem Srdci; nicméně, musíte si pamatovat, jak své „Klíče ke Království“ používat, abyste zapálili a efektivně použili tento mocný zdroj Božího Světla.

Kundalini neboli Hadí Oheň je jiná látka, neboť abyste mohli těžit z této zásoby Andělského Světla Stvořitele, musíte projasnit 51% pokřivené nebo pokroucené energie, kterou jste v minulosti vytvořili. Abyste tohoto stavu dosáhli, musíte harmonizovat vibrační vzorce svého fyzického, emocionálního, mentálního a éterického těla do takové míry, že váš Energetický podpis bude v harmonii rezonovat se střední čtvrtou dimenzí a výše.

Probuzení vyššího vědomí začíná, když je zapálen Oheň Kundalini v kořenové čakře a začíná stoupat po páteřním kanále éterickým systémem čaker, čímž aktivuje proces otevírání Sedmi Pečetí (uzávěrů) Vyššího Vědomí. Medulla Oblongata (prodloužená mícha) neboli Čakra Vzestupu, občas nazývaná Boží Ústa, se aktivuje, a šišinka (mozková) začíná pulzovat a fungovat tak, jak původně měla, k čemu byla původně navržena. To naopak otevírá korunní čakru neboli lotus O-svíce-ní na vrcholu hlavy, dochází ke spojení se sloupem Světla, což nakonec vede k vašemu Atomu Božího Semínka neboli Přítomnosti Já Jsem. Jakmile jednou vytvoříte toto spojení, navždy vás to změní. Moc (posílení, vláda) vašeho ducha vámi začíná proudit, tak jak se začínáte znovu dožadovat svého mistrovství Sebe společně s božskými dary svého Andělského dědictví.

Je čas, abyste vy a další pracovníci Světla pochopili, kde je to místo, kam se do této velké vesmírné události expanze a vývoje hodíte. Teď je ten čas, na který jste byli připravováni v tomto životě a také v mnoha předešlých. Vy věrní, kteří usilujete o dosažení mistrovství Sebe, abyste se mohli stát Světelnými Služebníky Světa, jste nyní potřeba více než kdy dříve. Nyní je čas, abyste prohlásili: „Budu usilovat o to, abych se stal/a ODVÁŽNÝM NOSITELEM (POSLEM) SVĚTLA, abych k sobě mohl/a magneticky přitáhnout a vyzařovat ze sebe co největší množství Světla Stvořitele do světa, k lidstvu a celému Stvoření.“

Jak začnete otevírat balíčky Světla moudrosti a své minulosti uložené v úrovních vyšších dimenzí vaší Svaté Mysli, vytvoří se v mozku nová spojení, nové cesty. Staré cesty a bolestné vzpomínky vaší minulosti třetí a čtvrté dimenze začnou blednout, a vy zjistíte, že bude čím dál těžší vzpomenout si na neúspěchy a utrpení minulých životů. Neříkali jsme vám, že  když se posunujete ve spirále k budoucnosti, léčíte minulost? Budete si pamatovat, kdo jste a svou minulost, ale jen pozitivní, harmonické události.

Jako o-Svíce-ná Bytost jste začali stavět most vědomí zpět do vyšších říší tohoto Pod-vesmíru. Ten se nazývá ve starodávných esoterických učeních Antakaranou a v současné době Duhovým mostem. Abyste se navrátili k mistrovství, musíte se naučit používat tři aspekty své mentální povahy: mozek-mysl-Duši. Musíte také projasnit pokřivení podvědomé mysli a naladit svou vědomou mysl na svou Duši Sebe (své Já Duše), aby moudrost vaší Duše a vašeho Vyššího Já mohla začít proudit systémy vašich čtyř nižších těl. Pamatujte, každý atom a celá vaše fyzická Bytost mají vědomí, musí být o-Svíce-ní (Světlem) a naladěni na vyšší frekvenční vzorce vzestupu. Jste vytvořeni z Božské Esence. Vy jste Jiskry/Zlomky Nejvyššího Stvořitele. Máte skryté síly, které se musejí rozvinout. Lidstvo velmi potřebuje osvěžit svou Duchovní paměť, své Duchovní vzpomínky, aby rozvinulo moc, síly Mistra Světla.

Antakarana se skládá z pod-přítoků nebo potůčků, proudů Světla, které nakonec posílí a zvětší různá spojení mezi mnoha stránkami vašeho Vyššího Já a vaším Atomem Božího Semínka. Tyto proudy Světla mají vědomí, a obsahují inteligenci vašich multiplicitních úrovní Já, které sahají do vyšších říší. Jak jsme vám říkali, vaše podvědomá mysl se stává vědomou myslí, a vaše vědomá mysl se otevírá moudrosti vaší Nadvědomé mysli, která obsahuje záhady, mystéria, tohoto Pod-vesmíru.

Jste v posledním stádiu nejnádhernějšího experimentu: zdokonalování a splývání Ducha se hmotou v této nejvyšší formě. Tělo přání ega, vůle fyzické osobnosti, musí splynout s Vůlí Ducha ve srostlou jednotku vědomí. Abyste se vyvinuli/vzestoupili na další vyšší frekvenční úroveň vědomí, musíte se snažit, když procházíte říšemi duality, stát na cestě Světla a stínu pevně uprostřed. Je velmi důležité, abyste se napojili na Atomy Semínek naděje, inspirace a intuice, které jsou uloženy ve vaší Svaté Mysli a Svatém Srdci. Když odstraníte mlhu negativity ze svého éterického těla, ze své mysli a emocionálního těla, postupně začnou tyto vzácné Atomy Semínek pulzovat a uvolňovat mocné vesmírné ctnosti, talenty a moudrost, které jsou v nich uloženy. Musíte se snažit se uvolnit, osvobodit, od kouzla materiálního světa a omezujících sil hmoty.

Duše vždy hledá jednotu. Učíte se být mystikem praktikem – stát pevně ukotveni ve zjemnělých, pročištěných úrovních prostředí třetí a čtvrté dimenze, a přitom se postupně noříte multiplicitními stránkami své Bytosti do vstupních úrovní páté dimenze. Jste správně na své cestě zkrotit lidskou intelektuální mysl, abyste získali přístup k intuitivní vyšší mysli a používali ji. Vnitřní život mistra Sebe je prožíván a řízen z mentálního stavu vědomí. Všechny emoce, myšlenky a akce jsou filtrovány mentálními schopnostmi Duše. Výsledkem toho je, že iluze přenechá místo intuici, čímž se postupně zpřístupní vyšší frekvence znalostí. Lákadla materiálního světa postupně vyblednou, tak jak tělo egoistických tužeb ztratí svůj dominantní vliv a osobnost začne být prodchnuta Duší. Jako mistr Sebe se naučíte účinně fungovat ve spojených polích dynamické fyzické síly a vesmírné energie.

Země a lidstvo jsou na kraji velkolepějšího probuzení a transformace od dob pádu lidského vědomí do nižších říší hustoty. Jelikož Země a lidstvo se připravují na další velký skok ve vývoji a expanzi vědomí, všechno je otřeseno do nejhlubší úrovně existence. Čím výše k osvícení dosáhnete, tím hlouběji musíte jít do esence jádra své minulosti. Když čerpáte z paměťových buněk své vesmírné minulosti a začínáte si uvědomovat své královské dědictví, také si vzpomínáte, jaké to pokaždé bylo ve vaší dávné minulosti, když se zdálo, že se váš svět a vaše realita obrátily naruby. Všechno, co bylo dobře známé, se okamžitě nějak změnilo nebo zmizelo, často prostřednictvím válek mezi národy a/nebo rasami, nebo kvůli ekologickým katastrofám prostřednictvím pohnutí, (pohybu) prvků přírody, ohně, vody, vzduchu/větru a země.

Jak jsme již mnohokrát dříve řekli, „náš Bůh Otec/Matka netrestá.“ Nicméně, jak je vesmírný vzorec změny stále silnější, a urychluje se Posun Věků, vše, co není založené na pravdě, harmonii a mírumilovném společném bytí bude otřeseno a třeseno až do svého jádra. Mnohé vzácné Duše, které nejsou připraveny odejít z kola reinkarnace a karmy jsou v přípravě na upgrade vědomí přesunuty do vyšších říší a připravují se na nový lepší cyklus zkušeností ve hmotných/fyzických říších zjevení. Nižší, drasticky nevyvážené dimenze, třetí a nižší čtvrtá se postupně navracejí do původně plánovaného spektra duality. Dávný pokřivený projekt nebo experiment ve spolutvoření se chýlí ke konci a nikdy už se nebude opakovat. Díky tomu, čeho jste vy, Legie Světla, dosáhli, je potvrzeno, že žádná jiná skupina Duší nikdy nezažije hlubokou úroveň utrpení, strachu, negativity a strádání, jako jste zažívali vy všichni během svých mnoha pobytů v tomto Pod-vesmíru a zvláště pak na planetě Zemi.

Na přelomu století dostali oni krásní, věrní služebníci Stvořitele a našeho Boha Otce/Matky, velké Dévy a Království Elementálů, další nový pokyn – příkaz začít Zemi napouštět a prodchnout ji zrychlením prvků života, vesmírného ohně, Adamantinovými částicemi Světla Stvořitele, energií životní síly celého stvoření: prvku vzduchu, Svatého dechu našeho Boha Otce/matky; čistícího a život podporujícího prvku vody, základu vašeho bytí na hmotné úrovni; a prvků země. Jak vaše Matka Země shazuje více hustoty a uvolňuje kritický nárůst pevně zakořeněných negativních myšlenkových forem z hloubky své fyzické loďky, všechny oblasti na Zemi zažívají kolísavé vzorce počasí a posun zemských ker. Prvky nejsou vašimi nepřáteli, jsou Andělským darem Stvořitele; nicméně, lidstvo dost dlouho zneužívalo Zemi i sebe navzájem a nesprávně s ní i se sebou navzájem zacházelo. Je čas, abyste vy všichni, jako cítící Bytosti, převzali zodpovědnost za své výtvory. Každá jednotlivá Duše na Zemi, všechny, jsou v procesu utrpení následkem nebo v odplatě za vlastní akce.

Rychle se stává zřejmým, které oblasti na planetě nejvíc potřebují čištění a vyrovnání, ale nechceme napustit vědomí mas strachem nebo pochybami. Vlastně je právě naopak chceme rozptýlit, když se snažíme vás ujišťovat, že vy a jen vy sami rozhodnete, jestli se přesunete do nového prostředí vyššího vědomí jako mistr Sebe, svého Já, nebo jestli vaše pokřivené vibrační vzorce přitáhnou do vašeho osobního prostředí pohromy a zmatek. Naším hlavním záměrem je vám pomoct pochopit, co je tu pro vás připraveno na příští kritické roky transformace Země a lidstva. Rozhodnutí, která nyní děláte a energie, které ze sebe vyzařujete a které vytvářejí vaše aurické pole, v němž existujete, budou určovat to, jaká bude vaše realita v budoucnosti, jestli se pohnete kupředu po spirále vzestupu prostřednictvím daru O-svíce-ní (Světla), který vám dá zlatou příležitost projít branou života a do budoucnosti plně vědomí a vědomi si toho, kdo a co jste. Nebo jestli musíte zažít fyzickou smrt podle starých Zákonů života a smrti v říších třetí a čtvrté dimenze.

Od té doby, co jste sestoupili do hmotného, fyzického světa, snažil se váš Duch-Já fungovat ve hmotném závoji, zatímco jste hráli hru duality a oddělenosti. Nyní je čas přivést všechny tyto své rozličné stránky zpět k harmonii, abyste mohli zase znovu fungovat ve stavu sjednoceného vědomí. Vaše aurické pole bude zářit jasněji a vaše vyzařování bude jasnější, a budou se rozpínat do dálky i do šířky podle toho, jak budete vstřebávat více a více stránek svého Atomu Božího Semínka – oné stránky vašeho Božského Já, která sídlí ve vyšších dimenzích bytí, onoho počátečního bodu pro zlomené, odražené (jako lom světla) Bytosti Světla v tomto Pod-vesmíru vědomé si Sebe. Není to zázrak mít neustálé průvodce, kteří vás směrují, inspirují, podporují a vychovávají, a dokonce i chrání? Není to nádherné, jak tolik rodin Duší se schází, aby sdílely vyšší pravdy, talenty a zkušeností – spojují se, aby vytvořily mocnou, synergickou myšlenkovou formu lásky, shovívavosti a posílení? Ti z vás, kteří věrně drželi kurz, si nyní stahují úžasné nové koncepty vesmírné moudrosti, a v mnoha směrech je vám pomáháno, jak se brány, jimiž plynou záplavy hojnosti, víc a víc otevírají (do šířky). Vaše nejvyšší vize, pokud jsou v souladu s nejvyšším dobrem pro všechny, se začínají zhmotňovat. Inspirované myšlenky a svěží, tvořivé nápady zaplavují mysl těch, kteří mají schopnost stáhnout si tyto pročištěné, zjemnělé koncepty, a pak je nechat dozrát ve hmotné formě pro dobro celého lidstva.

Mnohým z vás to tak možná nepřipadá, ale divukrásná nová vize, mocná pravděpodobná budoucnost lidstva a Země, začíná mít svou podobu a je každým okamžikem posilována a umocňována. Tak jak stále více z vás pomalu odvrací svou pozornost a myšlenky od starých myšlenkových vzorců, kterými se sami omezujete, tyto vzorce se pomalu rozpouštějí a začínají být neúčinné. Když dovolíte znakům svého Boha-Já, aby se vynořily, a pročištěná energie Ducha se stane hlavní dominantní silou vašeho života, projasní se vám cesta, abyste mohli začít proces vzestupu a vstřebání celého spektra součástek Dvanácti Paprsků uložených v boží Buňce Diamantového Jádra.

Mnoho pracovníků Světla a Hvězdných Semínek Duší si je vědomo toho, že toto je nejdůležitější život, který kdy na planetě Zemi zažijí. A pro mnoho moudrých rozvinutých Duší, které přišly na Zem, aby otevřely Cestu vzestupu a ukazovaly cestu, je to poslední inkarnace, kterou zažijí v hustotě čtvrté nižší dimenze hmotných plání vědomí. Našim odvážným a statečným bojovníkům Světla říkáme: „Dobrá práce.

Mí milovaní šampióni Světla, toto není čas pro slabost srdce, a je to čas pro to, aby člověk přestal fušovat do duchovnosti. Mnoho z vás přistupovalo k probuzení k moudrosti Duše a svého Vyššího Já vlažně, s vlažným úsilím. Je čas nechat své srdce vzplanout intenzivní touhou po požadování svého mistrovství a stát se Hledačem Duše místo hledačem potěšení. Tajemství toho, jak  projít dramatickými změnami a chaotickými časy transformace, vám jsou neustále odhalována. Nicméně vy sami musíte vyvinout úsilí a aktivně se snažit vstřebat do svého těla metody typu „neúspěch-záchrana“, které vám jsou k dispozici, pokud se máte úspěšně vézt na vlně změny během následujících rozbouřených let. Je čas NECHAT ODEJÍT STARÉ – UDĚLAT CESTU NOVÉMU. Vylepšení (upgrading) a pročištění a zjemnění každé stránky/Jiskry Božího vědomí, stejně jako každé dimenzionální úrovně, získává momentum, tak jak vzácné Světlo Nejvyššího Stvořitele vyzařuje až k samému okraji projeveného Stvoření v tomto Pod-vesmíru.

Milovaní, vidíme jak se Světlo na  mnoha místech po celém světě šíří a nabírá na síle. Vidíme také, jak roste vaše vyzařování a vliv, a ovlivňujete pozitivně víc životů než dříve. Když roste zmatek a strach a šíří se po planetě, musíte zůstat vycentrovaní ve svém srdci a zaměřeni na svou Duši. Máme nyní spojence a jsme a navždy budeme neporazitelní, neboť naplňujeme Andělskou moc, která nám byla dána naším Bohem Otcem/Matkou. Nesmrtelná láska, ochrana a požehnání jsou vaše, nyní a navždy.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Prevzaté: www.transformace.info

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information