Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 11 hostí Designed by:

AA Michael - „STÁHNĚTE SI SVŮJ NOVÝ ANDĚLSKÝ PLÁN“ PDF Tlačiť E-mail

 

 

AA Michael - „STÁHNĚTE SI SVŮJ NOVÝ ANDĚLSKÝ PLÁN“

 

Zpráva od Archanděla Michaela přijatá prostřednictvím Ronny Herman, Listopad 2014

Milovaní mistři, nikdy nezapomeňte, že váš nejbližší a nejdražší přítel máte být vy sami - vaše vlastní vědomí Duše. Ve svém Svatém Srdečním centru najdete moudrost, soucit, pochopení, trpělivost a ,nejdůležitější ze všeho, nekonečnou Svatou Lásku. Od počátku tvořivé zkušenosti v hustotě byly všechny lidské životní formy podrobeny souvislé, pokračující sérii odhalení. Zvědavá, zkoumavá mysl byla vestavěnou základní stránkou lidské povahy. Země se zase jednou připravuje na nový, vyvinutější druh lidstva. Vy všichni jako Hvězdná Semínka a služebníci světu máte zakódovány Atomy Paměťových Semínek, které vám dávají žhavou touhu účastnit se na projevení tohoto neuvěřitelného snu budoucnosti. Vaším osobním cílem je stát se svým sebevědomým Já, které řídí samo sebe, stát se stvořením inspirovaným Duší vprostřed zmatku a hluku proudu dnešní reality třetí a čtvrté dimenze.

Nový Božský plán naplněný rozvinutými tvořivými myšlenkami přesahujícími nejdivočejší sny dokonce těch nejzářivějších, pokročilých myslí dneška je vysílán mocnými Paprsky Božího vědomi dolů na Zem a na lidstvo z Velkého Centrálního Slunce tohoto Pod-vesmíru. Pokročilá duše kráčející po úzké stezce vzestupu se musí naučit, jak vstřebat a začlenit do sebe tři nejdůležitější Boží Paprsky nadcházejícího Věku, DUCHOVNÍ TROJICI, sestávající z BOŽSKÉ VŮLE *LÁSKY/INTUICE * INTELIGENTNÍ, CÍLEVĚDOMÉ AKCE.

Proč se nepřesunout do středu spirály vzestupujícího vědomí, do oka duality a polarity, kde je všechno v klidu a míru - naplněné látkou síly čistého vesmírného života, Adamantinovými Částicemi, jen čekajícími na to, až budou vytvarovány do vaší vize budoucnosti. Právě v tomto okamžiku, kdy se přesouváte do svého Centra Svatého Srdce, můžete zažít hlubokou lásku a soucit našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Prosím, přijměte tuto nezlomnou pravdu: jste drahocenný syn/drahocenná dcera na důležité misi, a nic z toho, co můžete říct nebo udělat nezmenší tuto lásku. Je čas otevřít mozkové průchody své mysli vyšším vibračním kódům své NadDuše/svého Vyššího Já.

Příliš mnoho z vás stále nese velká břemena z minulosti. Omyly, které jste udělali v tomto životě, a také mnohé z minulých podmínění a pohřbených vzpomínek na bolestivé události nebo akce všech předchozích životů. Držení se těchto vzpomínek nebo nesení břemen nespravedlnosti vám již neslouží. Je čas, abyste nám dovolili vyléčit bolestivé vzpomínky uložené ve vaší fyzické loďce a v aurickém poli - právě tak jako projasňujeme zkreslení a deformace vzorců víry kolektivního vědomí třetí a čtvrté dimenze - čímž vracíme tyto dimenze zpátky do jejich původního plánovaného spektra duality. Strach je emoce primitivního boje nebo útěku, která brzdí rozšíření vaší vědomé pozornosti. Je čas projasnit a přeprogramovat tyto základní instinktivní součásti vaší nižší-lidské povahy.

Je důležité, abyste chápali, - i když si už nepamatujete své minulé chyby nebo myšlenky a činy, které vás vyhodily z rovnováhy - že dokud tyto negativní myšlenkové formy nejsou uznány a přeměněny, tyto energie se stále nacházejí ve vaší buněčné struktuře a čekají na to, až budou opraveny a navráceny do vnitřní harmonie. Svou vědomou pozorností a zarovnáním, sladěním své vůle s Vůli vašeho Vyššího Já a našeho Boha Otce/Matky, se vše, co není v harmonii s vyššími frekvencemi vyšší čtvrté a páté dimenze, uvnitř otevře, rozbalí, aby to bylo vyléčeno, a tak navráceno harmoniím spolubytí v míru, harmoniím radosti a milujícího záměru. To je zdrojem takového množství vnitřní vřavy, výzev a testů, které vy, Sebe-vědomí hledající Světla, zažíváte.


Stále znovu zdůrazňujeme, že jedna z největších výzev, a přitom
jeden z nejdůležitějších úkolů, kterých má být dosaženo, abyste vstoupili na spirálu vzestupu, je udržení zaměřeného bodu vědomí, pozornosti ve svém Solárním Centru Síly. Tím budete udržovat otevřený průchod do Svatého Srdce - a tak dovolíte Světlu Stvořitele volně plynout do vás a od vás. To vám na oplátku pomáhá zkvalitnit a vylepšit svou jedinečně krásnou a harmonickou Píseň Duše.

Během této nádherné doby, i když doby plné zkoušek, máte velkou příležitost těžit z vesmírné knihovny, která obsahuje zázraky tohoto Pod-vesmíru. Vy, Hvězdná Semínka jste postupně vybavováni k tomu, abyste čerpali z těchto svatých chrámů/Pyramid Světla, kde jsou uloženy univerzální zákony a moudrost věků. Tak se naučíte, že můžete přejít každou výšinu, zdolat každou potíž, a vaše cesta vzestupu bude s jistotou odhalena. Nikdy jste neztratili božství nebo svou božskou inteligenci. Jen byly v úschovně, čekajíce na dobu, kdy se znovu probudíte abyste požadovali své rodné právo Andělského dítěte našeho Boha Otce/Matky.


Milovaní,
žádáme vás, abyste se zaměřili na sebe, abyste se mohli stát jasnou loďkou pro pročištěné frekvence Světla. Máte schopnost stát se vodičem Adamantinových částic Světla Stvořitele, které bude pronikat vaší fyzickou loďkou a plynout ven do světa formy. Nicméně, musíte osvobodit moc Svatého Ohně z nitra své fyzické loďky, Ohně Kundalini uloženého ve vaší Kořenové čakře, tím, že budete vytahovat nové zdroje prostřednictvím velkolepých Měst Světla šesté dimenze.Vodičem této energie Životní Síly je dech. Musíte se naučit používat a zdokonalovat dokonalý rytmus Svatého Dechu. Nekonečný Dech je velmi důležitou součástí transformačního procesu.Během posledních let jsme přidali k pokročilým technikám, které musíte vstřebat a začlenit, důležitější prvky, abyste rozvinuli a potvrdili mistrovství Sebe - velmi důležité informace, které máte vstřebat, a pak sdílet s těmi, kdo jsou na Cestě za vámi.


Žádáme vás, abyste si vizualizovali
Fialový Plamen zářící z pod vašich chodidel a úplně vás zahalující touto důležitou energií přeměny, která urychlí proces transformace všech nečistých látek ve vás i kolem vás, a také vám dá ochranu před vnějšími negativními vlivy. Jak se vyvíjíte v duchovní lidskou Bytost, budete schopni hlubších myšlenek a komplexnějších konceptů. Také si vyvinete větší kapacitu pro hlubší a intenzivnější lásku.

Jakmile vstřebáte vibrační vzorec hojnosti a přijmete ho za svoji pravdu, stane se součástí vašeho Energetického Podpisu. Pak tyto frekvenční vzorce hojnosti budou vyzařovat ven z přední a zadní brány vašeho Solárního Centra Moci do znaku Nekonečna, čímž vytvoří neustálý proud hojnosti všech dobrých věcí. Pamatujte, abyste zhmotnili, projevili svou duchovní vizi, musíte definovat to, co si přejete vytvořit, a pak si to jasně představit, vizualizovat. Nejdříve, jako vědomý spolutvůrce, byste se měli zaměřit na zhmotnění vyčištěného, vyvinutého stavu Bytí a harmonické kvality života. Proto byste měli hledat hojnost lásky, radosti, míru, tvořivosti, dobrého zdraví, vzájemně vhodných uspokojujících vztahů, atd. To, že se budete snažit vstřebat kvality, znaky a ctnosti Božího Vědomí, vám zajistí úspěch ve vytváření všech materiálních věcí, které potřebujete k životu v pohodlí. Učíte se stát se jedincem s nekonečným plynutím hojnosti, tak jak procházíte mnoha úrovněmi a dimenzemi Stvoření. Jeden z nejdůležitějších konceptů, který musíte přijmout za svoji pravdu, je křišťálově jasné vědomí, že jste spolutvůrce reality, ve které budete nyní a v budoucnosti žít.

Mnozí z vás se ptají, co je v tomto životě vaším posláním, a my vám odpovídáme, že největším přáním vaší Duše je znovu požadovat četné stránky sebe a vrátit se do stavu nádherného mistra spolutvoření, kterým jste byli, když jste se poprvé vtělili na tyto materiální pláně. Proces vzestupu je pokračující cestou, ne cílem. Každý den se snažte dělat nejvyšší volby - zůstat v přítomném okamžiku, protože to je jediná doba, kdy máte přístup ke své Boží moci - ne zaměřování se na minulost, ani projekce do budoucnosti, ale hledání vašeho nejvyššího potenciálu v jednou každém okamžiku. Dívejte se na výzvy ve svém životě jako na příležitosti, jak se učíte nechat odejít staré způsoby, kterými sami sebe omezujete. Existují pravdy, které vám nikdo nemůže vzít, které byste si měli vštěpovat, dokud se nestanou vlastní součástí vaší lidské povahy.


Toto je váš vyrovnávací život, Hvězdná semínka, ve kterém se snažíte zharmonizovat všechny stránky své Bytosti. Hluboko v sobě jste si vědomi toho, jak je pro vás důležité ctít a vstřebat svůj aspekt ženské povahy, ony jemné a ohleduplné, intuitivní, tvořivé a do nitra zaměřené energie, stejně jako rozvinout a používat své mužské znaky. Snažte se být silní, ale jemní, zaměření ven, když vstupujete do pokladnice moudrosti uvnitř sebe. Vaše Božská povaha poroste v síle a vědomém vyjádření, když se snažíte vytahovat ven moudrost Svaté Mysli, osvícenou soucitem vašeho Svatého Srdce. Musíte se naučit mluvit stručně, konstruktivně a sebevědomě. Vězte, že pokud zůstanete ve svém středu, vycentrovaní, a zaměření ve svém Svatém Srdci, vesmír vám musí odpovědět pozitivně, a váš úspěch bude zaručen.

Jak se nalaďujete na intuici svého Vyššího Já, začnete cítit Boží Světlo pulzující ve vašem Svatém Srdci, a začnete se zaměřovat na Jiskru Tvoření v Centru Svatého Srdce každého člověka, kterého potkáte. U mnohých drahých Duší to může být slabé, ale stejně v nich hoří, protože jinak by nebyli živé. Když to děláte, automaticky se snažíte praktikovat neodsuzování, a začnete vidět pozitivní stránky povahy v každém.

Žádáme vás,
abyste používali posouzení, dříve než přijmete učení kohokoli za svou pravdu. Nestaňte se závislými na teorii nebo celkové informaci, netrapte se tím. Vezměte si jen to, co s vámi v hloubi nitra rezonuje - to, co je milující, osvětlující a rozšiřuje vaši pozornost, vědomí. V učeních, která jsou nyní lidstvu předkládána, existuje mnoho polopravd. Pamatujte, vy jste ten, kdo musí ve vašem životě vytvářet svobodu, hojnost a moc, posílení. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Posouzení je důležitým znakem těch, kteří jsou na cestě vzestupu a osvícení. Cokoli si vyberete za svou pravdu, musíte vstřebat do sebe a používat ve svém životě zaměřeným záměrem a akcí. POSOUZENÍ/ ZÁMĚR, KTERÝ MÁ SVŮJ STŘED V SRDCI/ ZÁMĚRNÁ AKCE vyústí v pozitivní zhmotnění.

Nezáleží na tom, jaké jste si pro tuto inkarnaci vybrali stanoviště nebo jaké jste dosáhli úrovně vědomí, hluboko ve svém Já duše byla žhavá touha vstřebat multiplicitní úrovně stránek svého Bytí. Nicméně, ty nejdříve musejí být vyléčeny a harmonizovány, aby mohly být naplněny vzácným Světlem vyšších říší. Když dovolíte svému Vyššímu Já, aby vás oSvítilo a vedlo, budou k vám přicházet čím dál inspirovanější myšlenky. Existuje mnoho cest, jak dovolit Duchu, aby se vaším prostřednictvím projevil; nechte, ať se to stane přirozeně, drazí. Co rozesměje vaše srdce a přinese vám hluboký pocit uspokojení? Jak si přejete sloužit? Existuje mnoho způsobů a vy máte mnoho talentů (více, než uznáte); nicméně, volba je vždy vaše.

Mocné síly Andělského Království, stejně jako divukrásné Bytosti Světla, jsou zde, aby vám pomohli projít tímto časem evoluce a velké změny lehce a s grácií. Ale vy musíte žádat o pomoc, protože my nesmíme překročit vaši svobodnou vůli. Je čas znovu žádat své právoplatné místo jako Mistr Světla, a pamatujte, jak vstřebáváte do sebe vědomosti Ducha a osvícené pravdy, je velmi důležité, abyste vystoupili a svou moudrost sdíleli.

Vězte, že výzvy a možnosti před vámi vám přinesou odměnu překračující cokoli, co si umíte představit, a tak se nebojte vykročit ze své zóny pohodli, když se natahujete ke hvězdám. Přijměte svou roušku, vestu ze zářícího Světla, protože jste si ji zasloužili. Kráčejte po své vlastní cestě a nebojte se, že jste jiní, než ti kolem vás.

Opustíme vás s několika o-Svíce-nými myšlenkami, aby vám pomohly zůstat zaměřeni na mentální úrovně vědomí, s pokrývkou milujícího záměru.
Vaším cílem je být vycentrovaní ve svém Srdci a zaměřeni na Duši:

  • Vyšší mysl používá při procesu myšlení/ analyzování smysly vědomí všech vašich multiplicitních těl.
  • Znalosti, talent a vyšší inteligenční kvocient netvoří génia. Vyžaduje to koncentraci, odvahu, vytrvalost a neustálý pohon, spolu s integritou, abyste vstoupili do svého duchovního potenciálu génia. Najděte a sledujte svou znamenitou touhu a snažte se žít svou vášeň jak nejlépe umíte.
  • Návrat na úzkou cestu vzestupu vědomí je začátkem přeměny protikladů, kde není dobrého a zlého, správného a špatného, jen harmonické osobní volby v rámci přijatého spektra duality. Jako do mocí Sebe posílený, fungující mistr Sebe, budete dělat jen nejvyšší a nejlepší volby pro dobro VŠECH.
  • STRACH, NENÁVIST A ODSUZOVÁNÍ ROZDĚLUJÍ. LÁSKA PŘEMĚŇUJE A SJEDNOCUJE.Musíte se naučit povznést se nad každodenní stresující situace, abyste mohly přeměnit okamžiky nesouladu v hodiny mírumilovnosti.

Zavolejte nás, a my vás povedeme a budeme vám pomáhat jakýmkoli možným způsobem. Buďte odvážní a pevní. Vězte, že já jsem s vámi stále, a že jste významně milovaní.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information