Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Krása v hlave je dočasná.

Krása v srdci je večná.

Janko B.

Online

Máme online 12 hostí Designed by:

" AIRBRUSH " odkaz od Féwy PDF Tlačiť E-mail

 

 


" AIRBRUSH " odkaz od Féwy


9. 4. 2014


Ak poznáme tento štýl maľovania /airbrush - americká retuš/, názorne pochopíme ako to v reáli vyzerá, keď celoplošne pribúdajú na našej planéte vibrácie Zdroja, ktorými sa navyšuje zvuk, svetlo a tým sa všetko mení, vracia späť do pôvodného spektra. Nakoľko sme vytvorení svetlom a vibrácia našich atómov je nižšia ako tomu bolo kedysi - potom je prirodzené, že vychádzaním z vibrácií hmoty /materiálneho myslenia/ sa všetko zrýchľuje, postupne, plynule mení. Rozpínajú sa energetické polia nás i planéty, rozširuje sa naše vedomie, vracia sa k nám prirodzená múdrosť, vrátane nelineárne vnímaných schopností.
Je to ako keby sme nechali tiecť vodu /jej tokom, jej rýchlosťou, ktorá zodpovedá 4D frekvencii/ a nasmerovali k nej iné vibrácie /frekvenčne vyššie/. Modelovali by sme jej tok /mal by iný tvar - pre nás atypický/. Jedná sa o globálne zviditeľňovanie éterična a všetkých aktivovaných prvkov, nelineárnych zvukov, svetla, jeho farieb. To znamená všetkého čo je z nášho pohľadu atypické, anomálne, nezvyklé. A pritom pre nás prirodzené.
To je i planetárny "airbrush" /difúzne zjemňovanie a súčasne zviditeľňovanie všetkého čo bolo naším zrakom "neuchopiteľné"/. Kedy sa fyzicky neviditeľnými paprskami svetla a zvukmi opäť učíme rozoznávať, vnímať, chápať i prijímať novum vedomia ľudskej civilizácie. S tým súvisia i pravdy na ktoré sme časom zabudli a znovu sa vďaka nám i všetkým, ktorí nám pomáhajú na fyzickej úrovni prejavujú. To znamená - zabudnuté znovu ožíva.
Sme tvorcovia reality Zeme. Nie zanikajúcej, ale rozkvitajúcej, bunečne sa množiacej, rozpínajúcej do všetkých strán. To znamená nielen do nekonečného priestoru - i tam kam sme "nedosiahli" /nové planéty, hviezdy/ - do priestoru nadzemského, ale i do priestoru pod povrchom planéty. Tam všade dosahujú naše energetické polia. Naše svetlo /energia/ nemá problém pretvoriť, rekalibrovať nižšie vibrácie hmotnej reality a tým i zmeniť materiálne myslenie. Tým prenikáme hlbšie, ale stúpame i vyššie. Prerážame interdimenzionálnu blanu /vakuum/ a zosynchronizovávame sa /integrujeme/ s realitami ku ktorým sa gradovaním vibrácií vraciame. S týmito realitami pochopiteľne súvisí každý a všetko čo sa v nich nachádza. S touto realitou súvisí "nielen" Agharta, ale i mnoho ďaľších fyzickým zrakom nepostrehnuteľných svetov.
Pokúsme sa predstaviť si seba ako nádherný, jemne vybrúsený kryštál z ktorého stredu žiari zdroj svetla. Čím viac lásky zo svojho stredu vysielame /úprimnej, spontánnej, bez egových závislostí, s vierou v seba.../, tým viac paprskov projektujeme, tým viac svojím svetlom "umývame" staré vzorce myslenia a rekalibrujeme realitu. Tým sa negatív mení na pozitív. Na skutočný obraz, ktorý už nie je zatemnený, zatienený negatívnym myslením.
Tento "airbrush" svetla, je rovnomerné pribúdanie /zviditeľňovanie sa/ nielen zvukov, ale i farieb spektra, ktoré predstavujú tie farby, ktoré sme fyzickým pohľadom nevideli. Napríklad - prelínanie modrej a zelenej, pričom vnímame síce nuansy modrej a zelenej, ale nevnímame mnoho ďaľších tónov a farebných kombinácií, ktoré už predstavujú spektrum 5D a vyšších dimenzionálnych realít. Viditeľné sú pre nás vo víziach.
Je to čarovanie, kúzlenie paprskami svetla, vibráciami zvukov, myšlienkami, ktorými reaktivujeme novú planetárnu realitu Zeme i nás. Toto svetlo, jeho multifrekvenčné, nelineárne, všetvorivé paprsky tu stále sú. Len sme nedokázali ich vidieť. Svetlo v našej realite je "riedke" - v realite Agharty je neporovnateľne hutnejšie. Ak odmietame princíp akým funguje multifrekvenčná realita /láska/, preteká nám medzi prstami všetko čo s ňou súvisí. Najvýraznejším problémom v tomto zmysle je sebapodceňovanie, sebaodmietanie, absencia viery vo všetko čo dokážeme, egové závislosti, atď. Jednoducho - nemáme sa radi a inklinujeme k submisivite. Každá zmena začína u nás.
Spektrum fyzickej reality sa mení difúzne. Zjemňuje naše telo, zjemňujeme emočne. Stávame sa chápavejší, citlivejšie reagujeme. I keď sa ešte niektorí ľudia /predovšetkým muži/ snažia svoje city skrývať pred okolím.

Je to difúzne štiepenie paprskov svetla, ktorým tvoríme v 4D. Svetelných lúčov je tým viac a sú jemnejšie /pribúdajúce nuansy/. Je to "návrat", zviditeľňovanie svetla, ktoré je pre nás prirodzené. Čo zomiera, odchádza, zaniká je materiálne myslenie. Pre nás už nepotrebné vzorce. Stráca sa akcent, ktorý bol egom kladený na financie, na majetok, na hmotné odprezentovanie svojej spoločenskej pozície. Dôraz sa z materiálneho myslenia presúva do srdca plného lásky, ktoré jednoducho vie.....alebo, ktoré znovu objavuje čo je pre človeka najdôležitejšie.
Máme za sebou dni, počas ktorých prebiehala neutralizácia všetkého čo nás akýmkoľvek spôsobom zväzuje a čo odmietame. Tým sa neutralizuje to, čo s nami neladí. Mohli by sme tento stav prirovnať k jazde autom, kedy vyhodíme rýchlosť a ideme na neutrál.....sledujúc síce cestu, ale viac ako k fyzickému telu sme boli vnímaví voči svojmu vnútru. To sú naše túžby, predstavy. Boli sme manuálne menej zruční a veľmi unavení.
Na fyzickej úrovni sa zviditeľňuje /individuálne i celospoločensky/ emócia. Obsahom, rozmerovosťou, výškou i hĺbkou frekvencie lásky. Čo nebolo pochopené, alebo pre niekoho pochopiteľné bude logistikou svetla zviditeľnené, doriešené, rozuzlené. A to nielen v osobnom živote jedinca, ale i celospoločensky.
Je to projekt novej civilizácie - nového galaktického vedomia lásky. Cyklicky sme sa spájali, zjednocovali s ďaľšou a ďaľšou kružnicou /kruhom/ času galaktickej špirály. Pribúdaním zjemňujúcich nás vibrácií. Boli /sú/ to naše i planetárne déja - vu. Styčné miesta, momenty vnímané na podvedomej úrovni /myšlienkovým prepojením s inou realitou v ktorej sa nachádzame a z jej nelinearity prijímame subštruktúrami vedomia inšpirácie, "návody", ktoré nás motivujú/. Sme to my - tu v 4D a súčasne v inej dimenzionálnej sfére. V lineárnom a nelineárnom čase fungujeme ako presýpacie hodiny . Postupne týmto spôsobom do nás priteká zabudnutá múdrosť. Od nás k nám. Nami. Déja-vu myšlienkovým prekopírovávaním z nelinearity do linearity. Čo je prepólovávanie vedomia zmenou myslenia, prijatím frekvencie lásky, ktorá je tak prirodzená, jednoduchá, pochopiteľná. Je to cestovný lístok, ktorý sme si pred vstupom do hustoty tela zaobstarali. Vydávajúc sa na experimentálnu cestu so zámerom znovu nájsť a zviditeľniť LÁSKU.

Ilona

Prevzaté z: FB Ilona Pálušová
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information