Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokiaľ láska bolí,

tak to nie je láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 6 hostí Designed by:

Archanděl Metatron - Kde je láska? PDF Tlačiť E-mail

 

 


Archanděl Metatron - Kde je láska?

Uveřejnil(a) Láďa
Poselství přijala Natalie Glasson,  26-03-14

Milované majáčky světla a lásky na Zemi,  všem aspektům vaší bytosti adresuji moji promluvu z Pravdy. I nadále jsem přítomen a podporuji Zemi a lidstvo v procesu duchovního vzestupu, dohlížím na kroky posunu a současně jistím hlubší smysl jednoty se Stvořitelem pro všechny. Můžete mě volat, abych vám pomáhal ve všech procesech vzestupu v rámci vaší bytosti i v rámci Země, neboť mám širší obraz o tom, co se děje a mohu vás navíc pro podporu zahrnout Světlem Stvořitele.

Můj cíl byl a je nadále zaměřen na jednotu se Stvořitelem, mám na mysli všechny Jeho aspekty jako je poznávání a sladění se Stvořitelem. Chci dnes hovořit o důležitosti lásky.

Mnozí, možná dokonce všichni, mluvíte o důležitosti lásky, jak důležité je mít rád sebe a o bezpodmínečné lásce ke všem, přesto je láska i nadále předmětem duchovního růstu a současného duchovního vzestupu. Přijetí lásky jsou lekce a vibrace klíčové pro další úroveň (stupeň) vzestupu. Vědomí o důležitosti lásky na mnoha úrovních bylo na Zemi vždy, ale nyní, v tomto vašem přítomném bodě vzestupu, jste žádáni mít zkušenost lásky velmi osobní ‒ láska má vyvěrat z vašeho bytí, aniž byste očekávali, že se vám něco vrátí, přitom máte pevně držet povědomí, že vaše láska je posvátná, vychází z pramenu Stvořitele, tudíž je jí ve vás hojně a nevyčerpatelně Zkušenost lásky je nyní rozhodující; to je hlavní a klíčová lekce probíhajícího vzestupu. Mnozí z vás mají znalosti o lásce, o tom jak může být včleněna do vaší reality a dokonce i jaký to bude mít vliv na vaši bytost, ale nyní je čas nahradit teorii plným prožitkem lásky.

Všichni z vás jsou přirozeně milující; láska je vaše přirozenost, je to energie, kterou jste stvořeni, je to základní stavební kámen vaší možnosti fyzicky existovat, vázat v sobě duši a mnoho dalšího. Pravda ve vás, vaše prapůvodní podstata a vaše božské Já si nemohou pomoci, musíte být láskou, nic vám nemůže odejmout vibrace lásky, dokonce ani když se k lásce nehlásíte, je stále přítomná, věčná a neochvějná.  S ohledem na tuto skutečnost můžete nahlédnout do svého bytí, do své reality a do bytí Matky Země. Všimněte si, že někdy to vypadá, jako by láska nebyla Pokud je láska vaší přirozenou energií, kterou jste byli stvořeni coby energetické bytosti, a pokud je věčná, pak otázka, kde je láska? je oprávněná. Je to velmi mocná otázka, protože právě ta vás vrací zpět k vědomému probuzení se do lásky, bude‒li položena opravdově.

Dopřejte si třeba posadit se do meditace, nebo si užít klidné chvilky ztišení se po dobu nejméně 10 minut nad otázkou (v duchu nebo i nahlas vyslovovanou): "
Kde je láska?" Vaše bytost a vaše energie mají přirozenou schopnost pomoci vám vrátit se zpět do svého středu. Ať vám přijde cokoli, zkušenost, nebo myšlenky, když to dovolíte,  přirozeně vás to vezme zpět k energii lásky do prostoru uvnitř vás samotných. Dotazováním směřovaným k sobě samému a k vnitřnímu vědění, které není zaměřeno na nedostatek lásky ve vás nebo na Zemi, je vlastně vyjádřením žádosti o zavedení a vřazení se zpět do prostoru existence lásky uvnitř vás samotných. Tedy na bezpečné místo uvnitř vás, kde existuje spojení se vším, co je univerzem Stvořitele a co vám nabízí hojnost, vědomí, vedení, nástroje a pravdu. Je důležité si uvědomit, že vše, co obdržíte v bezpečném prostoru, není ode mne (Archanděla Metatrona) osobně, nýbrž je to plynulý proud od Stvořitele, ze kterého můžete čerpat vše, co je pro vás z hlediska božství patřičné a přiměřené. Díky praxi dotazování budete přirozeně vedeni do prostoru lásky ve vás a můžete v něm setrvat věčně. Všimněte si pak posunu ve vašem vědomí, hlubších pocitů spokojenosti nebo míru symbolizujících, že jste dosáhli tohoto prostoru.

Zatímco nacházíte, objevujete a zažíváte lásku Stvořitele uvnitř vaší bytosti, stále se ptejte, kde je láska? Touto otázkou bych chtěl dořešit, když jsme všichni přirozeně milující bytosti, proč musíme v sobě lásku hledat? Mohli bychom se zeptat, proč a kam odešla láska? Když prožíváme lásku ať už na Zemi nebo na vnitřních rovinách, mám na mysli vyzařování a šíření lásky, jsme samozřejmě v kontaktu a v souladu se Stvořitelem a veškerou pravdou. Tímto souladem a city lásky jsme celí schopni prolnout se Stvořitelem, nechat vše, co je Stvořitelem,  projevit se v naší realitě a vytvořit tím mnoho překrásných prožitků jako dobré zdraví, hojnost, štěstí, synchronicitu, zázraky, hluboké propojení  s jednotou, rozšířené porozumění a vědomí pravdy. Citem lásky tvoříme formy a základy pro vyjádření a zkušenosti Stvořitele. Proto máme tak dobré, blažené pocity, když se propojíme láskou s naším Stvořitelem, je nám to tak známé, kdežto ve vaší realitě můžete často zažívat pravý opak. Láska nás přivádí zpět k pravdě. Skrze toto uvědomění se zkuste ptát, proč každý člověk nezažívá přirozeně věčnou lásku, když ho přivádí zpět do jeho středu?  Vše mimo vás je pociťováno  hmatatelně a reálně, pokud to vzniklo z věčné lásky, tady bychom neměli hledat nedostatek.

Opět se ptejme, proč není láska přítomná ve všem věčně?
Zřejmá odpověď je, že je přítomná věčně, ale vaše schopnost rozeznat lásku a možná dokonce vnímání lásky, byly ztraceny. Láska mezi vámi a Stvořitelem nebyla nikdy ztracena, ale po mnoho životů a prožívání na Zemi, jste každý přijal a vytvořil nové myšlenky, tolik nových různých energií a situací, přesvědčení a vjemů, které jsou zavádějící… Většina z nich se rodí z bolesti nebo utrpení a nejsou v souladu s láskou. Už jste někdy přemýšleli o sobě jako o čisté bytosti lásky a pak se zeptali této čisté bytosti lásky, kdy jsem poprvé cítil/a bolest nebo strach, proč jsem cítil/a takové energie a jaký  to byl pocit předtím, když jste nikdy nezažil/a bolest nebo strach, jen lásku? Mohli byste se znovu stát závislí na starých energiích a znovu znovu se s nimi ztotožnit? Raději vám doporučuji přehodnotit vaši víru, vědomí a rozpoznávání a hodnocení lásky. Nabízím mocné cvičení, provádějte ho v klidné chvilce:

Představte si sami sebe jako původní bytost lásky, zářivou a samozářící.

Zeptejte se sami sebe: „Kdy se mé bytí v lásce poprvé zakalilo bolestí nebo strachem?“
Jaký to byl pocit?
Co vytvořilo takovou zkušenost ?

Pak požádejte mne, Archanděla Metatrona a anděly lásky a léčení, které upřednostňuje vaše duše, abychom přišli smazat a vyléčit tyto energie. Tím všechny případné zkušenosti bolesti a strachu budou vymazány, rozpustí se a vy se uzdravíte navždy.

Silný důraz dále kladu na přehodnocení návyků jak věci uchopit, jak rozpoznávat,  jak chápat lásku a za co jí být vděčný. Tož také umožňuje a podporuje návrat bytostí do jejich přirozeného vnitřního prostoru lásky, i když se to děje stokrát denně, znovu a znovu do té doby než si přestanete myslet, že nejste hodni pobývat v lásce věčně. Vaše nová vyjádření mají sílu otevřít dveře k odpovědi na otázku, kde je láska? Láska je vždy je přítomná, ale možná vy se necítíte dost dobří na to, abyste v ní byli stále přítomní. Vězte prosím, že se obracím na vás všechny,  i sám na sebe, protože je vždy možné poznat a vyjádřit lásku lépe a přivést jí do svého bytí více.

Toto léčení je možné podpořit odpuštěním si jakéhokoli nedostatku lásky ve vaší realitě a bytosti. Odpusťte si i ten první okamžik, kdy jste skutečně zažili strach nebo bolest.
Odpuštění je nesmírný hloubkový léčitel, může přeměnit jakoukoli energii, ale také vám umožní cele se přijmout.

"Nyní si odpouštím úplně a naprosto kterékoli (všechny) formy nedostatku lásky, kterékoli (všechny) způsoby strachu, bolesti a utrpení,  jakékoliv (všechny) druhy pocitů, že nejsem nehodný/á lásky a kterékoli (všechny) způsoby závislosti na něčem, co není láska.

S pomocí mé duše a mých andělů, se úplně a zcela uzdravuji a bezpodmínečně se miluji. Volím si bytí ve věčné lásce a činím tento přechod v mém bytí a realitě snadný.

A tak to je.“

Prosím vězte, že jsem s vámi v každé chvíli úplně.

Navždy vás miluji,
Archanděl Metatron


Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Oldřiška pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information