Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 9 hostí Designed by:

Vynovenie Sústavy Čakier PDF Tlačiť E-mail

 

 

Vynovenie Sústavy Čakier


Archanjel Michael prostredníctvom Natalie Glasson
16-Január-2014


Vaša sústava čakier je vaša brána do vyjadrenia vesmíru Stvoriteľa, je to váš zdroj duchovnej a energetickej výživy a umožňuje, aby trvalý prúd svetla Stvoriteľa podporoval vašu trvalú existenciu v jednote so Stvoriteľom. Všetky stránky vašej sústavy čakier sa neustále menia a vyvíjajú, aj ich účel sa môže zmeniť keď sa vibrácia energie vnútri a okolo vás zvyšuje. Vaše čakry sú osobné pre vás a pôsobia ako osobné spojenie a vyjadrenie Stvoriteľa prostredníctvom vašej bytosti.

Niekedy keď zažívate blokády v určitých čakrách, toto môže značiť oblasť, v ktorej je nutné uvažovať a zlepšiť vaše spojenie so Stvoriteľom. Napríklad ak máte blokádu vo vašej srdcovej čakre, potom môže byť, že máte problémy so spojením sa, prijímaním alebo vyjadrením lásky Stvoriteľa, takte je potrebné spojiť sa vedome s čakrou a rozšifrovať to čo si čakra praje s vami zdieľať ohľadom vášho spojenia so Stvoriteľom.

Pamätajte, že najväčší účel na Zemi je vyjadriť a vyžarovať najčistejšiu vibráciu svetla, lásky a vedomia Stvoriteľa. Čokoľvek čo vám bráni tak robiť vás žiada aby ste zahliadli stránku Stvoriteľa, s ktorou možno nie ste oboznámení alebo sa jej môžete báť kvôli minulým okolnostiam. Potom vám je ponúknutý najvzácnejší dar, nový zámer a porozumenie Stvoriteľa a nová cesta na získanie hlbšej jednoty so Stvoriteľom.

Vaše čakrové sústavy sú podobné energetickým bránam, pumpám, rozdeľovačom a zberačom, sú to nástroje, v ktorých ukotvujete vibrácie Stvoriteľa na mnohé energetické a fyzické úrovne vašej bytosti. Preto ak ste sústredení na stelesnenie vašej duše a vibrácií Stvoriteľa, je uchovanie ich čistoty a sily podstatné. Každý deň môžete vzývať očistu, čistiace a posilňujúce sústredné svetlo Archanjelov, aby prúdilo cez vašu sústavu čakier a udržalo a uchovalo čistotu vašich čakier a preto uchovalo vysokú vibráciu svetla v celej vašej bytosti.

"Ja vzývam Archanjela Michaela, aby dohliadol na čistenie a čírenie celej mojej sústavy čakier. Ja žiada prijatie sústredeného svetla Archanjelov zameraného na očistu, čistenie a posilnenie celej mojej sústavy čakier. Nech je energia, ktorú prijmem zrodená z lásky a naplní moje čakry požehnaním a rozpínaním lásky. Nech sú všetky nepotrebné energie mnou vytvorené alebo mnou prijaté a uchovávané vnútri alebo okolo mojich čakier úplne a absolútne vymazané. Je mojim prianím aby sa moje čakry primerane rozpínali a posilnili aby som prostredníctvom najčistejšej vibrácie v mojich čakrách mohol stelesniť a vyjadriť svetlo, lásku a vedomia mojej duše. Nech ma Archanjeli podporujú keď oslobodzujem moje čakry od obmedzení, a zažívam akékoľvek posuny v mojich čakách ako blažený ľahký proces prebudenia. Ďakujem."

Predstavte si, že Ja, Archanjel Michael, stojím za vami riadim a vediem sústredené svetlo Archanjelov, aby bolo vstrebané do a prúdilo cez vašu sústavu čakier. Ako zažívate proces hlbokej očisty, dovoľte si sústrediť sa na vaše dýchanie, pretože uvoľnenie tela umožní, aby akékoľvek posuny nastali s väčšou ľahkosťou. Keď ste pripravení dovolte si sústrediť sa na svetlo vašej duše, ktoré sa často môže vynoriť z vašej srdcovej čakry. Keď dovolíte svetlu vašej duše vyžarovať cez vaše čakry, všimnite si aké posilnené, výrazné a rozpínavé sú čakry a ich vyjadrenie.

S vašim sústredením na váš duchovný vývoj a prebudenie pravdy Stvoriteľa vo vašej bytosti sa vaša sústava čakier a ich účely neustále vyvíjajú, dokonca aj farby a zvukové frekvencie čakier sa môžu značne zmeniť dokonca zo dňa na deň. Vaše čakry neustále aktualizujú svoje energie ako sú nové posuny v energii a vedomí získavané vo vašej bytosti, ale tiež ľudstvom a vesmírom. V tomto čase si prajem upovedomiť vás o posunoch a vylepšovaní, ktoré nastáva vo vašich čakrách, aby ste si mohli byť vedomí a naladiť sa na proces, ktorý prebieha.

V tomto čase Archanjeli dostali povolenie dohliadať, pomáhať a inšpirovať veľa nových aktivácií pre duša na Zemi. Archanjeli prijímajú túto zodpovednosť, aby mnohí Vzostúpení Majstri na vnútorných rovinách mohli pracovať na všeobecnejšej úrovni preladenia Zeme a vesmíru Stvoriteľa ako jedno. Zem a vesmír boli vždy spojené ale Vzostúpení Majstri sú vedení tvoriť nové cestičky svetla zo Zeme do vnútorných rovín a vesmíru Stvoriteľa kvôli rýchlosti, ktorou sa ľudstvo vyvíja.

V minulosti keď Vzostúpení Majstri vzostúpili, odhodili svoje fyzické telo, prešli do svojho svetelného tela, cestovali do iných dimenzií a vnútorných rovín, aby pokračovali vo svojej ceste rastu. Tým činom vytvorili cestičky svetla podobné tunelom, ktoré pomohli ďalším a ďalším ľuďom vzostúpiť zo Zeme. Je možné to prirovnať ku budovaniu novej cesty. Čím viac [je] cestičiek, ktoré vytvorili Vzostúpení Majstri, tým ľahšie je pre ostatných zvýšiť ich vibrácie a dosiahnuť to isté, umožnili aby boli vyššie vibrácie svetla prenášané do Zeme ale tiež pomáhajú tvoriť oblasti vyššieho vibračného svetla na Zemi, ktoré by inšpirovalo ostatných a umožnilo sprístupnenie priestoru, ktorý už mal silné naladenie na Stvoriteľa a tak ľahšie vytvorili posun vzostupu. Je to rovnaké keď meditujete v tej istej miestnosti po dlhé časové obdobie, miestnosť a jej okolie má vysokú vibráciu a tak ak do priestoru vstúpia ľudia, ktorí nikdy predtým nemeditovali, sú vytvorenou energiou podporovaní, aby tak robili.

Kvôli vzostupnému procesu duší, ktoré sa vyvíjajú a [tomu že] veľa duší dokáže po vzostupe zostať vo svojich fyzických telách, sa proces a požiadavky vzostupu zmenili, v zmysle, že veľa cestičiek, ktoré vytvorili Vzostúpení Majstri už nie je potrebných. Vzostúpení Majstri teraz z vnútorných rovín tvoria nové cestičky svetla zo Zeme do vesmíru Stvoriteľa. Toto neznamená len, že vyššie vibrácie dokážu preniknúť na Zemi a do vašej bytosti, tiež to značí, že na Zemi budú posvätné miesta alebo energetické vedomie, ktoré je možné sprístupniť, aby podporilo nový proces vzostupu a zasvätenie so Stvoriteľom. Kým Vzostupní Majstri toto uskutočňujú, my Anjelské Kráľovstvo inšpirujeme a dohliadame na aktivácie svetla vo vašej bytosti. Toto je dôvod prečo vás žiadame, aby ste si boli vedomí aktualizácií, ktoré nastávajú vo vašej sústave čakier.

Energie podobné zlatým lupeňom sa tvoria zo sŕdc Archanjelov zrodené z vibrácie slobody a lásky. Tieto energie ako zlaté lupene sa zvinú do tvaru lievika keď sa spoja s každou z vašich čakier, vstúpia do vašich čakier najprv s najmenšou časťou lievika. Je to akoby energie podobné zlatým lupeňom mali pupočné šnúry, ktoré ich spájajú do sŕdc Archanjelov. Keď sa zlatý lupeň lievikového tvaru ukotví do jednej z vašich čakier, začne vťahovať a vlievať veľké množstvo svetla zo sŕdc Archanjelov do tej čakry a tak vylepší čakru vedomí, čírou anjelskou vibráciou lásky a slobody, ktorá sa môže zrodiť len z najvyššej a rýdzej lásky.

Toto je proces, ktorý môžete umožniť, aby nastal počas meditácie súčasne pre všetky vaše čakry. Potom môžete zažívať že každá z vašich čakier sa stane alebo uchováva vibráciu anjelského kráľovstva, s vedomím nesebeckej lásky a služby a bezpodmienečnej lásky Stvoriteľa vylievaným s veľkou hojnosťou naprieč vašou bytosťou, zaplavujúcim vašu celú bytosť so svetlom. Toto nie len že zvýši vibráciu vašich čakier ale tiež to aktivuje hlbšiu spomienku na bytie v službe z priestoru lásky, čo vám umožní začleniť túto vibráciu do celej vašej bytosti a reality.

Vylepšenie vašej sústavy čakier je zamerané na to, aby vám umožnilo plnšie zažívať Stvoriteľa vo vašej realite. Aj keď pomáha byť si vedomí [tohto] procesu, nie je nutné úplne porozumieť proces, pretože to je iné ako byť si vedomí. Môžete si priať využiť vzývanie nižšie, pre podporu vášho vedomého prijatia tohto procesu vylepšenia vašich čakier.

"Ja vzývam Archanjela Michaela a všetkých Archanjelov, aby ma úplne obklopili keď dosahujem meditatívny stav bytia. Prosím chráňte a dohliadajte na môj proces neustále. Ja volám svetlo Archnjelov, aby preniklo mojou bytosťou a sústavou čakier, nech sa energie ako zlaté lupene zo srdcových čakier Archanjelov ukotvia do mojich čakier súčasne ako lieviky zlatého svetla. Ja dovoľujem aby sa svetlo a vedomie nesebeckej lásky a služby a bezpodmienečnej lásky od Archanjelov vlievalo do mojich čakier a umožnilo vnímanie a prijatie hlbokého rozpínania a skúsenosti slobody zrodenej z lásky v mojej sústave čakier a celej bytosti. Prosím zaistite, aby všetky energie, ktoré potrebujem prijať boli ukotvené v mojich čakrách aby pomohli v ďalšej fáze môjho duchovného vzostupu a vynorení môjho vedomého uvedomenia vnútornej pravdy. Prosím podporte schopnosti mojich čakier a proces vyjadrenia a vyžarovania pravdy Stvoriteľa. Ďakujem."

Jednoducho si dovoľte dýchať a uvoľnite sa s uvedomením vašich zmyslov a energie okolo a vnútri vás, kým cítite, že proces je hotový.

Prosím vedzte, že Anjelské Kráľovstvo vás nesmierne podporuje v tejto dobe vášho vzostupu.

S Anjelskou bezpodmienečnou láskou,
Archanjel Michael

Preklad: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. @ http://ee.dunres.sk

Prevzaté z: http://www.dunres.sk/


 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information