Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 12 hostí Designed by:

Z ktorej hviezdnej sústavy pochádzaš? 2. časť PDF Tlačiť E-mail


Z ktorej hviezdnej sústavy pochádzaš?  2. časť


Maldek


Tí, ktorí majú Maldek ako svoj planetárny pôvod, majú silné, pevné osobnosti. Sú vymedzení a sústredení vo svojich presvedčeniach, akékoľvek sú tie presvedčenia. Môže byť ťažké presvedčiť niekoho z Maldeku o platnosti nových presvedčení, pretože má vždy veľa otázok, ktoré musia byť zodpovedané ku ich spokojnosti, predtým ako príjmu nové možnosti. Často majú vodcovské schopnosti, hoci tieto môžu byť vyjadrované nenápadne.

Tí z Maldeku sú veľmi inteligentní, technicky zmýšľajúci a orientovaní na podrobnosti. Sú znalí v širokom výbere oblastí. Môžu mať niekoľko povolaní, alebo jedno povolanie so silnými záujmam mimo poľa, ktoré si vybrali ako povolanie. Snažia sa pochopiť čo je pod povrchom ľudí, vecí a udalostí, Kvôli tomu zriedka prijmú jednoduché vysvetlenia alebo ľahké odpovede. Majú sklon analyzovať udalosti, skúsenosti a vzájomné pôsobenie s ľuďmi a veria, že vždy je viac ako čo je zjavné na povrchovej úrovni. Tí z Maldeku sú jednotlivci, ktorí zvyčajne budú vedieť celkom dosť o akejkoľvek téme, ktorá môže byť uvedená v rozhovore.

Sú odmeraní a tým, ktorých dobre nepoznajú, sa môžu javiť ako zdržanliví alebo ťažko prístupní. Sú opatrní a pochybujú o tom komu a čomu dôverovať svojimi najvnútornejšími ja. Ak niekoho prijmú ako priateľa alebo v dôvernom vzťahu, sú veľmi láskyplní, ctihodní a dôveryhodní spoločníci. Sú sklamaní vo vzťahoch ak druhí neopätujú tieto kvality rovnako. Očakávajú od druhých to čo sú oni sami ochotní dať. Pre druhých je často prekvapujúce keď nájdu také hlboko pociťované presvedčenia, názory a emócie v niekom kto sa na povrchu javí tak tichý a odmeraný. Emocionálne sa otvoria len tým, ktorým úplne dôverujú, ale keď je táto dôvera prítomná, sú veľmi schopní a radujú sa zo zdieľania seba na všetkých úrovniach.

Maldekania milujú výzvy, záhady a neznáme alebo nevysvetliteľné. Často sú očarení „mágiou“ a využívajú energiu na tvorenie a prejav. Často majú skorý záujem o astronómiu, planéty a skúmanie vesmíru. Môžu milovať príbehy ako Kráľ Artur a Rytieri Okrúhleho Stola, Čarodej Merlin a ďalšie z tej éry. Túžba po cti, bezúhonnosti, vernosti a službe bežných cieľov je silná. Môžu túžiť po historických dobách keď bola ochrana týchto ideálov bežná denná činnosť. Tie časové obdobia na Zemi Maldekania obľubovali, a v súčasnej dobe na Zemi sa môžu cítiť mnohým sklamaní.

Vo vzťahoch sú Maldekania silne nápomocní a chápaví ku partnerom, za predpokladu, že ich partner je rovnako otvorený zdieľať seba úplne, a hovoriť o všetkých prvkoch ich potrieb a túžob. Keď je dosiahnuté vzájomné porozumenie, sú ochotní robiť čokoľvek je potrebné, aby pomohli tým, ktorých milujú, dosiahnuť ich ciele a sny. Je treba pochopiť, že kvôli spytujúcej povahe Maldeku by to, aby sa toto stalo, mohlo vyžadovať veľa diskusí. Maldekania majú silnú vernosť a málo problémom so záväzkami, či už to je ku vzťahu, priateľstvu, povolaniu alebo ideálu. Očakávajú to isté na oplátku a budú rýchlo rozčarovaní ak to tak nie je. Toto by bol jeden zo zriedkavých prípadov keď je možné vidieť povahu Maldeku.

Maldek bola planéta, ktorá bola na druhej strane Marsu. Už neexistuje, a súčasné pozostatky planéty sú to čo vyzerá ako pás asteroidov.


Arkturus


Tí, ktorí majú Arkturus ako svoj planetárny pôvod majú silné osobnosti a hlbokú vnútornú silu a "poznanie" vnútri. Na povrchu sa javia silní, schopní a mocní. Z detstva majú pocit, že majú v živote dôležitú úlohu, hoci zvyčajne nemajú poznanie o tom čo by to mohlo byť. Hľadajú tento účel, čo často vedie ku duchovnému bádaniu. Ak tento účel nenájdu, môžu mať vnútorný pocit nespokojnosti alebo nešťastia bez porozumenia jeho príčiny.

Arkturiáni sú veľmi tvoriví. Mnohí Arkturiáni sú spisovatelia, umelci, návrhári alebo používajú svoje schopnosti aby nejakým spôsobom tvorili. Arkturiáni sú často dobrí verejní hovorcovia, majú dobrý zmysel pre načasovanie a humor, „život slávnosti“. Radi rozosmievajú druhých. Sú láskyplní a radi cestujú. Môžu mať sklon sa ľahko začať nudiť a hľadajú nové skúsenosti, aby sa vyhli nude. Ak sa „nudia“ môžu tvoriť drámy – len aby pohli veci alebo vytvorili vzrušenie. Toto sa môže prejaviť v sklone tvoriť veľké problémy z malých, naťahovať situácie, alebo dramatizovať situácie, aby získali pozornosť.

Arkturiáni sa niekedy môžu zdať ťažko prístupní alebo odmeraní. Nemajú veľa blízkych, dôverných osobných priateľov, ale majú veľa „príležitostných“ priateľov. Ak vás Arkturián prijme ako blízkeho osobného priateľa a zdieľa s vami na vnútornej úrovni, vedzte, že ste boli pred „prijatím“ dôkladne zvážení. Arkturiáni priťahujú ľudí: ku Arkturiánskej energii a magnetizmu sú priťahovaní úplní cudzinci. Sú dobrí poradcovia a ich aura sa druhým javí že sú silní a úplní. Druhí môžu byť prekvapení keď zistia, že Arkturiáni majú problémy a cítia rovnako ako všetci ostatní. Často je široký okruh známych, ktorí sú závislí na rade a vedení svojich Arkturiánskych priateľov. Hoci sú Arkturiáni ochotní počúvať a dať radu, môžu byť netrpezliví ku tým, ktorí nie sú ochotní vynaložiť potrebné úsilie alebo sa skutočne „neusilujú“ uskutočniť to o čo sa snažia. Sú netrpezliví ku „ufňukancom“. Tí, ktorí hľadajú radu, ale nie sú ochotní využiť radu, ktorú dostanú môžu stratiť svojho Arkturiánskeho radcu keď toto zistí.

Arkturiáni majú veľa energie, fyzickej aj mentálnej. Môžu skákať z jedného miesta na druhé alebo od jednej témy ku druhej. Bežne neradi sedia a sú ticho, ale potrebujúc cítiť, že niečo uskutočňujú. Majú sklon byť nadšení a optimistickí. Keď je ich energia sústredená a dobre použití, je málo čo nedokážu uskutočniť. Keď je roztrúsená a bez zamerania, začnú veľa projektov ale málo dokončia.

V romantických vzťahoch Arkturiáni potrebujú osobnú slobodu. Cítia sa uväznení vo vzťahoch, ktoré sú obmedzujúce. Potrebujú čas osamote, s priateľmi, a mať možnosť to robiť bez viny alebo vysvetľovania. Majú potrebu porozumenia, že sloboda by mala platiť pre všetkých zúčastnených – jednanie, ktoré potrebujú pre seba by malo byť rozšírené ku ostatným. Arkturiáni sa necítia pohodlne pri vyjadrovaní svojich najhlbších emócií, a majú sklon reagovať na situácie, ktoré vzbudzujú hlboké emócie odvádzaním pozornosti. Z emócií najpohodlnejšie vyjadrujú hnev a humor. Môžu tvoriť hádky, vyprávať príbehy (Arkturiáni sú skvelí vyprávači príbehov!), snažiť sa vytvoriť smiech, alebo majú náhle nutkanie "niečo urobiť" aby sa vyhli otvorenému rozhovoru o svojich emóciách.


Apollonia


Apolloniáni sa milujú učiť a pridávať ku svojim mnohým nadaniam. Často majú záujem chodiť na rôznu výuku a rozvíjať mnohé schopnosti. Apolloniáni majú hlboko spytujúcu povahu, ktorá ich vedie ku hľadaniu odpovedí a naplnenie. Toto môže mať za následok množstvo povolaní alebo záujmov v živote, pretože sa snažia neustále pridávať ku svojmu repertoáru poznania. Niekedy sa môžu cítiť ako „špongie“ pretože nasakujú mnohé rôzne kúsky poznania. Môžu sa javiť druhým ako „profesionálni študenti“, alebo vyvolávať zdanie, že sa nedokážu rozhodnúť čo si prajú robiť. Takto to nie je. Je to jednoducho tak, že Aplloniáni si nedovolia byť obmedzení na žiadnu jednu rolu, alebo definíciu toho kto a čo sú. Veľmi silno a okamžite odporujú akejkoľvek snahe druhých obmedziť alebo označiť ich. Toto je jeden prípad kde bežne kľudní Apolloniáni vykážu dramatickú reakciu. Môžu byť situácie kde Apollonián môže mať pocit, že ostatní sa snažia ich obmedziť alebo ohraničiť alebo označiť... bez ohľadu na pravdu, ak situácia vytvára tento pocit, budú silno reagovať.

Majú hlbokú túžbu byť sebestační a vyhnúť sa potrebe závislosti na druhých, finančne alebo emocionálne. Môžu si potrebovať niekedy pripomínať aby sa tešili zo života a venovali čas potešeniu, pretože majú sklon byť dosť vážni. Toto môže byť veľmi zrejmé ak sú sústredení na cestu učenia alebo dosiahnutia. Je treba si všimnúť, že aj keď si Apolloniáni zriedka vyberú namiesto vážneho učenia cestu hľadania potešenia a hry, budú rovnako hlboko a úplne sústrední na tú cestu.

Mnohí z Apollonie majú prácu ako liečitelia Zeme a cítia hlboké spojenie so Zemou a jej potrebami. Skoro rozpoznajú energetické polia, aury, duchovných priateľov alebo anjelov, čo ich vedie ku tomu, že sú priťahovaní ku duchovnému učeniu ako prostriedku nájdenia odpovedí a vysvetlení. Tieto schopnosti s energiou ich môžu viesť v niektorom bode ich životov konať liečiteľskú prácu buď s planétou, zvieratami alebo ľuďmi. Často sú priťahovaní ku deťom a túžia pomôcť deťom a tým, ktorí sú bezradní a v núdzi. Mohol by to byť rodič, učiteľ, radca alebo jednoducho priateľ so záujmom.

Majú silnú schopnosť vcítiť sa do druhých a využívajú tú schopnosť aby pomohli druhým liečiť sa a uvoľniť emocionálnu bolesť a strachy. Majú silnú lásku ku kráse a prírode. Apolloniáni sa pri liečení seba a hľadaní vnútorného mieru často spoliehajú na krásu a pokoj prírody. Majú silný zmysel intuície a duchovného spojenia. Tí z Apollonie sa môžu často považovať za exotických alebo nachádzajú potešenie v tom, že sú „iní“.


Androméda


Tí s planetárnym pôvodom v Androméde hľadajú slobodu. Majú hlboký vnútorný smäd a snahu, ktorá ich vedie hľadať tento pocit slobody. Pri svojom hľadaní môžu meniť zamestnania, domovy alebo vzťahy. V istom bode si uvedomia, že sloboda, ktorú hľadajú a pocity uväznenia, ktoré často majú nie sú spôsobené ich vlastnými okolnosťami. Skutočná sloboda, ktorú hľadajú, prichádza len z vnútra. Nachádzajú ju len rozvinutím seba-lásky a vnútorného duchovného ja. Dospelý Andromédan si toto uvedomuje a pracuje s týmto poznaním, aby vytvoril realitu, ktorá umožní, aby boli tieto potreby ctené, zatiaľ čo stále rastie v iných oblastiach.

Andromédania musia pracovať s vecami seba-dôvery a lásky. Tieto oblasti môžu byť zrejmé v ich potrebe vývoja, alebo môžu byť prezlečené. Keď rozvinú seba-lásku a seba-dôveru, vnútorná sloboda a duchovná prepojenosť budú nájdené vo vnútri... kde vždy boli, ak je prítomná dôvera a viera, umožnia, aby boli videné. Keď sa toto rozvinie, spojenie medzi Sebou a Bohom sa posilní. Toto umožní aby prúdili spomienky na minulé životy a začnú sa prebúdzať mnohé staré nadania, aby boli znova využité. Mnohí Andromédania objavia, že majú veľa čo ponúknuť druhým na duchovnej ceste a stanú sa známi ako učitelia alebo liečitelia.

Andromédania radi cestujú a darí sa im pri zažívaní mnohých druhov realít. Majú radi nadšenie, činnosť a rôznorodosť. Môžu mať skoro túžby navštíviť domovy v minulých životoch, prejavené ako túžby navštíviť určité miesta na určitých oblastiach alebo časových obdobiach bez porozumenia prečo. Môžu radi rýchlo jazdiť alebo lietať na lietadlách, pretože toto podnecuje podvedomé spomienky na "domov". Andromédania majú sklon tvoriť si pre seba dramatické výukové scenáre kvôli ich sklonu byť sebakritickí a nebrať sa vážne. Prostredníctvom učenia "všimnúť si" menšie príležitosti rastu a lekcie sa začnú vyhýbať tvoreniu väčších drám.

Andromédsky sklon byť seba-kritický ich môže viesť ku očakávaniu, že voči nim budú kritickí druhí. Často sú prekvapení keď zistia ako ich druhí obľubujú! Navonok sú mnohí Andromédania sebaistí, schopní a ústretoví s dobre rozvinutými schopnosťami komunikovať s ostatnými. Sú veľmi dobrí v schovávaní vnútorných strachov, pochybností a neistôt vnútri a ukazovaní veľmi odlišnej "tváre" vonkajšiemu svetu. Môžu byť dobre vhodní na vyučovanie, zdravotnú starostlivosť alebo povolanie, ktoré zahŕňajú cestovanie. Niektorí sa naučia spojiť príťažlivosť ku dráme s písaním alebo herectvom a vyjadrujú sa tými spôsobmi.

Andromédania majú liečiteľské a komunikačné schopnosti, ktoré sú často pociťované zavčasu v detstve. Členovia rodiny tieto [schopnosti] často prehliadajú alebo od nich odrádzajú a neskôr je nutné ich znova získať. Andromédania sú vnímaví, starostliví jednotlivci, ktorí majú veľa súcitu a schopnosť postaviť seba do pozície druhého človeka a naozaj sa vcítiť. Túžia pracovať s liečením fyzických, emocionálnych a psychických bolestí ľudstva.

Preklad: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. @ http://ee.dunres.sk

Prevzaté z: http://www.dunres.sk/


 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information