Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Najvyššej múdrosti sa musí každý naučiť sám.

Nedá sa ju učiť slovami.

Indiánska múdrosť

Online

Máme online 22 hostí Designed by:

Ako dosiahnuť zmenu vo vlastnom živote – Saint Germain PDF Tlačiť E-mail
Ako dosiahnuť zmenu vo vlastnom živote – Saint Germain


Milovaní, som Saint Germain. Som jeden z vás, ktorý momentálne z dimenzie lásky s fialovým plameňom vám pomáham dosiahnuť ten istý stav, v ktorom sa nachádzame my všetci Nanebovzatý majstri. Jednou vecou je to, čo robíme my a druhou je čo robíte všetko preto aj vy. Dnes sa chcem prihovárať k vám prostredníctvom duše Apukheho.  Budem sa opakovať po všetkých mojich priateľoch archanjeloch, majstroch  ak vám poviem, aby ste všetko čo bude napísané precítili srdiečkom? Určite áno. Veď to už viete aj bez nás. Niektorý áno a niektorý nie? Skôr by som povedal, že viete. Akurát len to viacerí zabúdate praktizovať.


Apukhe:  Teším sa na dnešnú tému, cítim nádherné očisťujúce energie mysle. To my teraz pomáhaš, aby som mal čistú myseľ?


Saint Germain:   Áno, tak trocha. Bol si už nejakú tú dobu pripravený prijímať od nás správy, ale teraz chcem, aby si cítil silnejšie tieto energie a informoval o tom všetkých, ktorý čítajú tieto riadky. Ako a čo cítiš konkrétne.


Apukhe:  Skúsim to opísať. Cítim, vnímam stred bytia, ľudskosť, ľahkosť, príjem jednoduchých informácií tak, aby to bolo jasné mne. Všetko tak ľahko čitateľné, cítené, vnímané. Len som, píšem, cítim lásku, jednoduchosť, spokojnosť, radosť, pochopenie. Žiadne veľké „lietanie“.


Saint Germain:  Presne tak. Ďakujem.  Chcel by som vám dnes predať informácie, pomocou ktorých všetci môžete urobiť ďalší krok vpred. Nebudú to pre vás nejaké novosti, nakoľko všetky informácie sú vo vás už od detstva. Treba sa len na ne pozrieť z iného uhla pohľadu, alebo z nadhľadu a prijať ich ako vlastnú skutočnosť.

Najprv sa pozrieme na vaše detstvo. Vráťte sa na chvíľu do vášho detstva ako pozorovatelia. Stačia útržky, ale rovnako aj iné deje. Pozorujte sa, no zároveň nezasahujte, nič nemeňte. Najlepšie by bolo, keby ste sa  aspoň na chvíľu vedeli naladiť na spomienky, keď ste začali chodiť. Nedá sa to? Požiadajte vaše Vyššie Ja o pomoc. Niečo vám naskočí. Ale môže vám pomôcť ak pôjdete von niekam medzi detičky a budete pozorovať  tie malé telíčka, s akou húževnatosťou skúšajú rôzne veci. Skúšajú vstávať, postaviť sa, strkať niečo do niečoho, ťahať, tlačiť, upozorniť na seba. Poviete si, áno to poznám. Učia sa.

Kto ich to učí? Mama, otec, niekto iný? Najčastejšie to skúšajú sami a rodičia sú len hrdými pozorovateľmi. Všimnite si, ako si tvoria vlastnú realitu tu a teraz. Nič ich nezaujíma, len to čo robia tu a teraz a je to jedno či to trvá 5, 10, 30 minút, alebo hodinu. Nechcú nikoho potešiť, chcú len niečo odskúšať, urobiť, dosiahnuť.  Všímate v nich tú tvorivú energiu, kreativitu, čistú myseľ, srdce. Toto u nich funguje na  100% čisto do vtedy, pokiaľ sa  v nich nezačne prejavovať  systém duality, jemné detské ego. Nakoľko dnes nebudeme rozoberať detské myslenie, tak sa vráťme k vám dospelým.

Pochopili ste to, našli ste sa v tom? Ako je to s vami? Nie je vtedy u nich žiadna súťaživosť, nevraživosť, dokazovanie. Len sú tu a teraz naladený na energiu kreativity, tvorivosti, života. Vy dospelí ste to pomenovali, že sa niečo učia. Kreativitou a tvorivosťou dosahujú základy sebestačnosti. Všetci ste to isté tiež tak dosiahli. Je načase, aby ste skúsili takouto metódou pokračovať ďalej. Práve kreativita vám dáva najväčšie možnosti napredovania. Kreativita  je tvorba všetkého, čo vás len napadne. Postačí tvoriť drobnosti stále častejšie, aby ste neskôr tvorili stále väčšie a väčšie veci. Všetko to čo tvoríte, čo vás napadne realizovať, v inej vašej realite je skutočnosťou a vy sa pokúšate to len zhmotniť tu a teraz. Koľko vecí, čo všetko ste už dokázali takto zhmotniť? Tak to robte stále častejšie, aby to bolo súčasťou vášho života deň čo deň a zrazu zistíte, že dokážete všetko, na čo si len pomyslíte a je v súlade s vašim plánom duše. Chcem vám ešte prezradiť, že kreativita neslúži len na zhmotňovanie, ale rovnako aj na prijímanie nehmotného, ako sú napríklad čisté emócie.


Apukhe: Kreativita, tvorenie, čisté srdce. To tak krásne znie. Teraz a tu aj ja cítim v srdci blaženosť, radosť, spokojnosť. Ako dať  tento stav do večnosti?


Saint Germain: Celá večnosť sa nachádza v Tu a Teraz. Tvoja budúcnosť sa skladá z „x“ Tu a Teraz. Prakticky, to kde sa nachádzaš Apukhe v  Tu a Teraz, tak tento prítomný okamih  opakuj stále nekonečne ( láskyplný smiech).

Skôr by som sa zameral na čisté srdce. Uvedomte si, že čisté srdce je stav bytia. Stav bytia ste vy a nikto iný. Všetci okolo vás sú vaši pomocníci, alebo učitelia. Rovnako to platí aj na duálne duše, spriaznené duše. Pokiaľ žijete s niekým, alebo ste na diaľku prepojený, to všetko vám neustále prináša len jedno jediné, a to je zrkadlenie sa niečoho, čo potrebujete vidieť, prežiť, skúsiť, vyhodnotiť, zmeniť. Je to vždy len o vás, o vašom bytí, o vašom srdiečku, duši.

Čisté srdce, ako som už povedal je stav bytia. Nie je to žiadna zamilovanosť, žiadne podmienky, očakávania, strachy, manipulácie. Čisté srdce, toto bytie, je  stav bez podmienok, láska bez podmienok, tvorba, kreativita bez podmienok. Čisté srdce, tento stav bytia treba dosiahnuť v sebe. Je to niečo, čo vám prináša absolútnu dôveru v seba samom. Je to stav bytia, kedy sa zhmotňuje všetko, čo je v súlade s vašim životným plánom, plánom duše, o čo požiadate bez toho, že by za tým bolo niečo z vášho ega, tmavej stránky. ( K tomuto sa za chvíľu ešte vrátime).  Je to čistá emanácia, energia, ste to vy.

Prestaňte prosím teraz čítať ďalej ak môžete, a urobme spoločne malé cvičenie. Požiadajte ma, ale rovnako môžete aj Prvotného stvoriteľa, bytosti, alebo vedomie Centrálneho slnka, aby vám na chvíľu umožnili precítiť stav čistého srdca tu a teraz. Niektorý  ste sa uzemnili, to je dobré, ste učenlivý, viete to, a ostaný pokiaľ to tak cítite, urobte to taktiež. Dýchajte vedome cez srdce bez očakávania. Pomalý nádych a výdych. Sme s vami priatelia, pomáhame vám zažiť niečo úchvatné. Prežívajte to do kedy len chcete.  ( Po ukončení  cvičenia sa prosím napite vody – pozn. Apukhe ) Toto malé cvičenie môžete cvičiť  aj inokedy  a vrátiť sa k nemu.

Poďme ale teraz už ďalej. Rád by som vám niečo povedal k egu, alebo k vašej tmavej stránke. Ego je dobrým sluhom, no zlým pánom. Pomáha vám sa starať o vašu schránku duše, o vaše fyzické telo. Pokiaľ  sa nachádzate v 3D, bez ega nemôžete existovať.  Je to váš pomocník, ktorý sa stará o to, aby vaše telo bolo funkčné.  Chybu robíte vtedy, keď mu dovolíte, aby začalo  riadiť váš život a vy sa mu podriadite.  Vlastne to isté vidíte vo veľkom vo vašich krajinách, kde sa väčšina jednotlivcov  podriadila hŕstke ľudí, vláde. Čo robia vlády? Odzrkadľujú len myslenie vášho kolektívneho vedomia. Robia len to, čo chcete vy. Čo to je? Aby vám riadili životy. To sa deje už veľa storočí, tisícročí, kedy človek namiesto toho, aby prekonal svoj strach o svoje bytie, predal svoje strachy niekomu inému, o ktorom si myslel, že ho ochráni a postará sa o neho, aby žil šťastne.  Stali ste sa otrokmi vlastným strachom.

Akonáhle si uvedomíte tento váš stav a urobíte protiopatrenia, všetko sa zmení. Viem, nie je to jednoduché, nakoľko veľa životov ste prežili v područí ega a budete robiť aj nejaké chyby, ktoré budú vlastne vaše skúšky pri vašich zmenách. Ale aj tak  je vás už pomerne dosť veľa, ktorý zvládate toto učivo, oslobodzujete sa, ste stále voľnejší  a pokračujete v týchto krokoch vpred deň čo deň. Úspešne zvládate prijatie zodpovednosti za svoje bytie, preberáte funkciu láskyplného vládcu, premiéra, predsedu vlastnej vlády vo vlastných existenciách, životoch.

Vaša tmavá stránka, váš tieň, ste to vy priatelia. Nemôže vás opustiť do vtedy, pokiaľ sa nevrátite do absolútneho stredu svetla. Ak si predstavíte slnko a váš tieň, čo myslíte, kedy prestane existovať váš tieň na zemi? Možno, že správna odpoveď by bola ak slnko bude nad temenom hlavy. Skúste si to predstaviť. Naoko to tak vyzerá, ale zabudli ste na vaše nohy. Pod nohami stále bude tma na zemi a pokiaľ nebudete v dostatočnej výške od zeme, tieň tam  prakticky bude stále a rovnako ostane do vtedy, pokiaľ sa nestanete svetlom.  Čo je vlastne vaša tmavá stránka? Je to to isté, o čom sme sa bavili pri egu. Je to vaše učivo, ktoré treba zmeniť na svetlo. Nakoľko čas neexistuje, neutečiete pred týmto učivom. Bude vo vašich životoch do vtedy, pokiaľ sa to nerozhodnete naučiť.

Viete, máme v našom duchovnom svete veľkú radosť, že je vás stále viac a viac, ktorý veľmi svedomite pracujete na sebe, tvoríte, využívate možnosti kreativity meniť veci, meniť svoje životy, bytie a takouto formou čistíte svoje duše, srdiečka. Prijímate späť  zodpovednosť za vlastné životy bez očakávania, strachov  atď. Je to nádherné pozorovať vaše nové láskyplné sľuby navzájom si pomáhať, nové  čisté prepojenia lásky medzi vami. Pochopili ste, že vždy je možnosť nápravy všetkého a váš čistý  impulz lásky smerom von k ostatným dokáže zmeniť hlavne vaše bytie a postupne pomôcť bez očakávania  aj ostatným. Touto formou čistíte všetko, čo vás spája s vašou temnou minulosťou. Pretínate zbytočné temné zväzky a tvoríte nové láskyplné, slobodné existencie. Lámu sa pečate minulosti, odtrhávajú sa pripútanosti k veciam, ktoré vám už neslúžia. Oslobodzujete sa stále viac.

Čím viac budete slobodnejší, tím viac budete vedieť dôverovať sami sebe. Ak hovorím sebe, myslím na vaše Vyššie Ja. Potrebujete sa deliť na nižšie a vyššie Ja? V duchu, tam vo vnútri veľmi dobre cítite, že nie. Len zatiaľ ste na ceste to všetko zvládnuť.  Nič si z toho nerobte. Ste na dobrej ceste. Tak, ako k vám prichádzajú stále nové energie,  otvárajú sa nové svetelné brány, rovnako sa zatvárajú už nepotrebné. Všetko je v pohybe a vy ste toho súčasťou priatelia. Ste teraz tam, kde máte byť a behom sekundy ste už niekde inde. Všetko je súčasťou vás a vy ste súčasťou všetkého. Všetko je len voľba vo vašej existencii tu a teraz. Nepáči sa vám vaša voľba? Zmeňte si ju. Je to len opäť vaša voľba. Pokiaľ neviete, čo máte zvoliť, začnite čítať tento článok od začiatku a hlavne kreatívne konajte. Neriešte, či to je, alebo bude dobré, keď cítite, že máte niečo urobiť. Urobte to, urobte tú voľbu, aby ste mohli potom urobiť ďalšiu a ďalšiu. Voľte slobodne za seba a pre seba. Jedine tak dokážete pomôcť sebe, ale aj druhým.  Čím viac svetla budete vyžarovať zo seba, o toľko viac vyžiarite aj ostatným. Či to pochopia, alebo nie  je to ich slobodná voľba.


Apukhe: Ďakujem Ti  za tieto ( ani neviem ako nazvať) myšlienky, pocity, vnemy, informácie. To všetko je v jednom balíku.  S láskou v srdci prijímam tvoje rady, pochopil som ďalšie potrebné zmeny v mojom živote, pochopil  niečo z minulosti a som Tu a Teraz tam kde som. Priatelia, neviem to opísať, no verím, že prežívate niečo podobné ako moje srdce, duša tu a teraz.


S láskou pre nás Apukhe.


Pre http://gaia2010.sk/ 20.2.2014 napísal Apukhe Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie. 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information