Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Krása v hlave je dočasná.

Krása v srdci je večná.

Janko B.

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

Jdeš opravdu cestou svého srdce? - Kryon PDF Tlačiť E-mail

http://nd06.jxs.cz/245/162/4c0c6a59b0_96547856_o2.jpg

 

♥Jdeš opravdu cestou svého srdce?♥
~Kryon~Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 06.01.2014


Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a i v letošním roce přicházím, abych vám předal poselství, které se dotkne vaší duše. Mnoho se toho za poslední období změnilo a prošli jste sítem, které na povrch vyplavilo vše, co byla duše schopna propustit. A přesto si část z vás ony vyplavené emoce rozhodla vědomě ponechat a právě to jsou energie, kterými jste se rozhodli vědomě zabývat.
Nový rok 2014 přitom dává mnoho příležitostí k tomu, aby se vaše cesta stala ještě jednodušší než tomu bylo dosud. Zatímco rok 2013 byl rokem uvědomění a jeho energie pracovaly převážně v úrovni emocí, rok 2014 je rokem fyzického těla. Vše, co je v hlubinách vašeho nitra, vše, co se vyplavilo na povrch a nebyli jste to schopni vědomě opustit, vše, čeho se křečovitě držíte, to vše vám vaše fyzické tělo ukáže a dá vám příležitost ke změně. Začínáte jít hlubokou transformační cestou svého fyzického těla a tyto energie nevynechají nikoho z vás. Ovšem jen vy sami rozhodujete o tom, jaká tato cesta bude.

V roce 2013 jste měli mnoho příležitostí k tomu, abyste si uvědomili pozitivní emoce. Aby jste se naučili prožívat pozitivní slova nejen jako klišé, ale každou pozitivní emoci cítili uvnitř sebe a dle ní nastavili své jednání. Mnoho z vás to pochopilo, mnoho z vás si vytvořilo iluzi o tom, že to pochopilo a jen jste přebarvili emoce, které jste si nepřiznali a nyní zůstávají skryty, avšak stále aktivní. Takového člověka snadno poznáte. Jede rovněž na duchovní vlně jako vy, jen je jeho zář velmi omezená. Kolem svého fyzického těla září, někdy velmi intenzivně, do okolí několika centimetrů, obvykle až do jednoho metru a dál se jeho zář nerozpíná. Širšího okolí se dotýká jen sem tam nějaký paprsek. Tento člověk, ačkoli duchovně pracuje, stále zůstává uvíznutý v energii duality a mění kolektivní myšlení jen velmi omezeně. Jeho kapacita je omezená, stejně jako je omezený on sám. A ačkoli si myslí, že mění svět, což nelze vyvrátit a část pravdy v této myšlence opravdu je, ve skutečnosti převážná část energie zůstává při něm a v jeho okolí. Jeho potenciál spí.

Lidé si často myslí, že když se budou chovat krásně a potlačí své dlouho vytvářené vzory chování, že se vše kolem nich změní a oni budou v krásných emocích žít natrvalo. Tato myšlenka je v prapůvodní energii základní myšlenkou stvoření vesmíru a má nesmírnou moc. Avšak proč tomu tak u mnohých není? Proč se člověk, který začne volit hezká slova, začne se usmívat a začne jednat se svým okolím vstřícně a laskavě, stále setkává s lidmi, kteří s ním rezonují? Potkává situace, ve kterých musí ustát své emoce, vztahy v rodině se rovněž moc nezměnily a obecně se mu nezačalo dařit na všech úrovních tak, jak by si přál? Proč tomu tak je, když je nyní na duchovní cestě a je otevřen spirituálnímu světu? Proč se potýká s těžkostmi života, které se opakují a někdy dokonce přibývají? Je to tak správně? Možná se dokonce v tomto obrazu sami poznáváte a je to otázka, kterou si nekladete poprvé. Rádi byste byli na cestě, která září láskou a krásou, ale přesto je pro vás tato cesta vzdálená, i když se velmi snažíte touto cestou jít.

Odpověď je jednoduchá, moji milí. A je součástí každého z vás. Není nikde vně, je ve vašich nitrech. Rok 2013 dával šance velmi, velmi niterně poznávat své pocity, uvědomovat si je a žít dle nich. Zároveň však bylo možné se díky rozumové stránce osobnosti zmýlit a jednat ve stínu svého srdce, ačkoli rozum pravil: "Ano, je to Tvé srdce." Pokud jste jednali ve stínu svého srdce, byl rok 2013 rokem plných různých zvratů a komplikací, těžkých situací, do kterých jste se uváděli, abyste je následně řešili a nebyl to rok, kterým jste pluli jako na voru klidnou hladinou unášeni proudem vaší stále se zvyšující lásky. Byl to rok, kdy se váš vor zmítal vlnkami a vlnami různých programů a omezení a přestože, jste se snažili jednat s láskou, váš vor byl stále v bouři divokého oceánu. A to vše jen kvůli tomu, že vaše pozitivní emoce vycházely z rozumu a nikoli z vašeho srdce. To vaše srdce řídí váš vor, řídí vaši cestu, udává váš směr. Hezká slova nestačí k tomu, aby se oceán zklidnil. Možná přijdou menší vlny, ale do oblasti klidných vod se dostáváte velice obtížně. Jak jsem již několikrát prostřednictvím různých médií sdělil, vše je třeba tvořit z energie srdce a prožitek je tou hlavní silou, která pohání váš vor a určuje, po jaké hladině vor pluje.

Změna je přitom jednoduchá. Jdi do svého nitra a uvědom si, kolikrát jsi za poslední období nahlédl do svého nitra v tichém rozjímání nebo meditaci? Kolikrát jsi četl vysoce vibrační knížku nebo text tak niterně, že se to dalo přirovnat meditačnímu zážitku? Kolikrát sis opravdu udělal čas na sebe, vypnul mobilní telefon, odpojil se od vnějšího světa a odebral se na cestu do svého nitra? Obvykle jsou to všechno jen rychlé průběhy vašich prožitků, které se dostanou jen do některých z vašich jemnohmotných těl a právě proto jste ve své záři omezení. Rok 2013 nebyl rok o teorii. Tu potřebují lidé, kteří žijí ve strukturách duality, byl to rok praxe a emočního prožívání duchovní cesty. A rok 2014 na tuto cestu navazuje.
Protože právě tento rok je rokem fyzického těla a k Zemi bude přicházet mnoho léčivých energií, které vše to, co bylo zpracováno, dokáží ve strukturách těla obnovit, zacelit a podpořit. A to vše se bude dít samo. V tomto roce dojde k mnoha zázračným vyléčením a zároveň také dojde, obecně řečeno, k velkému zhoršení zdravotního stavu u těch, kteří si nedovolují žít energií svého srdce.

Zprávy z duchovního světa, které vám sdělují, že je třeba trpět nebo prožívat různé bolesti k tomu, aby jste se posunuli dál, zvažte v energii svého srdce než jim uvěříte. Téměř vždy, když je něco provázeno bolestí, se jedná o nějakou kolizi nebo obranu některého z vašich systému. Je to téměř vždy ukazatel toho, že je třeba se ještě více zamyslet sám nad sebou a je třeba pohlédnout na situaci z ještě vyšší perspektivy než jste se na ni dosud dívali. Týká se to i transformačních příznaků vzestupu, které budou přibývat. Pokud se však vaše vibrace zvyšují harmonicky v celém vašem systému, pak se vám transformační příznaky vyhnou.
Vzestup je radost a měl by být radostí pro vás i vaše blízké.

Pokud jste opravdu na cestě srdce, pak to poznáte tak, že se vaše zář rozprostírá do širokého okolí a rovněž vaše okolí pozvedá. Plujete na svém voru klidnou hladinou. Vaše myšlenky, vaše činy i vaše emoce pak skutečně silně mění kolektivní myšlení lidí a tím i celý svět. Právě takovému člověku se díky jeho záři a čistotě úmyslu dostává neustálé silné podpory z duchovního světa. Jeho cesta je jednoduchá, harmonická a v souladu se zákony vesmíru. Vyslaná myšlenka má okamžitou odezvu i v materiálním světě. Vše přichází samo v návaznosti na poslání daného člověka na Zemi. Mír v nitru je i mírem kolem vás. Šťastné "náhody" jsou součástí vašeho denního života. Vaše přítomnost otevírá srdce jiných lidí. Opustili jste složitou cestu utrpení a vás jediný směr je přímá cesta vzhůru. Na vaší cestě je vám k dispozici zdravé tělo, které se přizpůsobilo vašim vysokým vibracím a přestalo být ovládáno strachy lidstva. Je to cesta svobody a tak máte kdykoli možnost ze své cesty odbočit a vrátit se na cestu, kterou jste do té doby šli.

Cesta svobody je pro některé z vás neznámou cestou. Duše si na ni těžce rozvzpomíná, i když ji dobře zná, protože je pod nánosem zkušeností, kdy jste po staletí šli cestou, která byla nesvobodná. Zakazovalo se prožívání emocí, zakazovaly se cesty, které vedly k rozvzpomínání si na prapůvodní podstatu člověka nebo ty, které mohly lidem ulehčit jejich trápení. A tak je pro mnohé z vás cesta svobody spojená s emocemi, které nedokážete pořádně uchopit. Je potřísněná strachem z toho, že děláte něco, co se dříve nesmělo a za co jste byli potrestáni. Tyto vzpomínky jsou uložené ve vašem nitru a mohou být jednou z největších překážek, která vám brání se svobodě otevřít.

Energie svobody je velmi silná a jako první krok vám mohu doporučit: "Dejte své lásce svobodu." Naučte se vnímat lásku, která nemá omezení a přestaňte ji třídit a selektovat podle toho, jak se vám to hodí. Láska je jen jedna. Stejnou lásku cítíte ke svému příteli i ke všem obyvatelům planety Země, stejnou lásku cítíte ke zvířatům, k půdě, k vesmíru, na stejné úrovni lásky vnímá rodič své dítě. To znamená svoboda lásky, kterou nazýváte bezpodmínečná. Zdá se vám to nemožné? K této lásce vás vede cesta srdce.
Jakmile přestanete lásku rozlišovat a přestanete z ní mít strach, zjistíte, že vaše srdce cítí lásku jen jednu. A právě v tom okamžiku se před vámi otevírají dveře, za kterými čeká slavobrána ze světelných bytostí, které oslavují probuzení vaší svobody.
A i já tam budu stát a s otevřenou náručí vás vítat.

Nechť je rok 2014 naplněn zdravím tvého fyzického těla i emocí.
S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Další channelingy od Kryona najdete v knize:
KRYON - Najdi cestu k sobě.
Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem "otevřeného srdce". Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia prochází. Seznam prodejních míst najdete na www.zemeandelu.cz


Prevzaté z: http://gaudencia.blog.cz/12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information