Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Hľadáš svoju cestu?

Tak už stojíš na nej.

Janko B.

Online

Máme online 12 hostí Designed by:

12 znamení na zamyslenie PDF Tlačiť E-mail

12 znamení na zamyslenie


Jedného rána sa Boh zapozeral na svojich dvanásť detí a napadlo Mu, čo by im tak asi mohlo ešte chýbať…

Zrazu sa Jeho tvár rozžiarila myšlienkou, že by ich mohol obdariť ľudskou vôľou. Jeho synovia pred neho predstupovali jeden po druhom, aby obdržali tento božský dar…

Tebe dávam, Baran, moje prvé semienko, ktoré môžeš s úctou šíriť. Za každé semienko, ktoré zasadíš, sa ti dostane milión iných semienok. Nebudeš mať ani čas pozorovať ako semienka rastú, pretože všetko, čo zasadíš, bude výdatne dávať plody. Budeš prvým, ktorý zaseje moju myšlienku do ľudskej mysle. Nie je ale tvojou povinnosťou obhospodarovať túto myšlienku. Tvojím životom je čin a jedinou tvojou úlohou je prinútiť človeka, aby si uvedomil moje Stvorenie. Ten kto naplní svoju úlohu, tomu sa dostane cnosti, rešpektu voči sebe samému.

Baran sa v tichosti vrátil späť na svoje miesto. Bola mu venovaná energia počiatku. Má bleskové myšlienky, niekedy geniálne, a rád by stíhal viac vecí naraz. Väčšinou ich ale nesplní. Baran je prvé hviezdne znamenie obdarené vedomím svojej vlastnej existencie.

Ty, Býk, budeš obdarený silou premeniť semienka na podstatu. Tvoja práca je božská a vyžaduje trpezlivosť. Je potrebné, aby si dokončil všetko, čo už bolo začaté, inak semienka odfúkne vietor. Nikdy nezapochybuješ o svojej moci, nikdy nezmeníš názor v polke cesty a nebudeš závislý na nikom, aby si mohol dokončiť svoju prácu. Ponúkam ti silu, používaj ju múdro!

A Býk se vrátil na svoje miesto. Bola mu ponúknutá energia stability a veľká sila činiť. Dôvera a trpezlivosť sú to, vďaka čomu môže naplniť každé jednanie.

Tebe, Blíženec, sú dané nezodpovedateľné otázky aby si ukázal ostatným, čo môže človek vidieť a cítiť okolo seba. V priebehu tvojho hľadania hlbokých významov sveta objavíš môj dar: poznanie.

Blíženec odišiel zahĺbený do seba. Dostal dar uvažovať, spontánnemu porozumeniu veciam a bytostiam. Veľmi zvedavý študuje, vyhľadáva nové informácie a osvojuje si vedomosti, ktoré chce zdielať s ostatnými, takže aj oni môžu mať z jeho poznania úžitok.

Tvojou úlohou, Rak, bude učiť ľudí o citoch. Dokážeš ich rozosmiať, aj rozplakať. Takto všetko, čo uvidia, či o čom budú premýšľať, im dá buď nespokojnosť alebo vnútornú radosť. Pre toto dostávaš dar rodiny, ktorú môžeš rozširovať.

Rak nesmelo ustúpil.Bol mu ponúknutý dar vnímavosti. Dokáže prinútiť ľudí uvedomovať si svoje rozpoloženie a myšlienky. Je veľmi priťahovaný rodinným a spoločenským životom kvôli jeho potrebe rovnováhy a citového bezpečia.

Ty, Lev, máš za úlohu ukázať celému svetu moje žiariace Stvorenie. Daj si pozor na svoju hrdosť a nikdy nezabudni, že aj ty si moje stvorenie a že Stvoriteľ je len jeden. Ľudia tebou pohrdnú, ak na to zabudneš. Všetko budeš robiť so zanietením a všetko čo urobíš, bude taktiež prínosom pre ostatných. Pre toto potrebuješ ušľachtilosť, ktorú ti týmto prepožičiavam.

Lev sa na svoje miesto vrátil impozantne. Lev, žiariace znamenie vytvorené Slnkom, obdržal energiu ušľachtilosti, vlastnosti kráľov. Obdarený vitalitou, pevnou vôľou a autoritou splní vždy svoje úlohy a je vždy odmenený pre svoje prednosti.

Ty, Panna, budeš skúmať všetko, čo človek vo svete vytvoril, čo som mu ponúkol. Budeš pozorne sledovať jeho cestu a v prípade, že urobí chybu, budeš ho varovať. Takto môže  byť Stvorenie vďaka tebe dokončené. Pre toto dostaneš čistotu mysle.

Syn, Panna, odišiel starostlivo sa dívajúc okolo. Dostal energiu príčiny a rozdielneho zaobchádzania. S použitím svojej vynaliezavosti má všetko, čo Panna robí praktický efekt. Jej tendencia lipnúť na detailoch vychádza z jej želania robiť všetky veci perfektne.

Tvojou úlohou, syn môj v znamení Váh, je pomôcť človeku uvedomovať si jeho zodpovednosť k ostatným. Takto budeš môcť žiť s pocitom bratského vzťahu a naučíš sa prenikať do skrytých aspektov svojich činov. Ak potom niekde prepukne hádka, budeš tam vyslaný a pre tvoju nekonečnú snahu ustanoviť poriadok a mier ti ponúknem lásku.

Syn, Váha, sa pokorne vrátil na svoje miesto. Váha je symbolom rovnováhy medzi mysľou a srdcom. Bol mu ponúknutý dar energie lásky. Obdarený láskyplným temperamentom a citlivosťou sa inštinktívne snaží vniesť harmóniu všade kam príde.

Tebe, Škorpión, bola pridelená naozaj náročná úloha. Budeš obdarený schopnosťou prenikať ľudskou mysľou, ale nie je ti dovolené hovoriť o svojich objavoch. Často budeš cítiť sklamanie nad tým, čo sa ti podarí odhaliť. Priblíží ťa to ale ku Mne a ty nikdy nezabudneš, že to nie som Ja, čo si objavil, ale iba odlesk mojej Myšlienky. Odhalíš toľko ľudí, čo žijú ako zvieratá a budeš s ich inštinktami bojovať s veľkou mierou, že niekedy zídeš z cesty. Skôr, či neskôr sa však vrátiš ku Mne a to je dôvod prečo sa ti dostane najvyššieho daru rozhodovania.

Škorpión sa na svoje miesto vrátil s odhodlaním. Je znamením, ktoré má najsilnejšie prepojenie s podvedomím. Môže sa priblížiť ako k božským, tak i k zvieracím aspektom podvedomého sveta, čo je dôvod prečo neustále osciluje medzi vrcholmi a priepasťami. Je obdarený mentálnymi schopnosťami a silou priamočiareho myslenia, takže skôr, či neskôr sa nakoniec spojí s Bohom skrz najvyšší akt vôle.

Tvojím poslaním, Strelec, je vedieť rozosmiať ľudí v okamihoch, kedy sú zamračení, mdlí a tvrdohlaví potom, čo nesprávne porozumeli mojej Myšlienke. Tvoj zmysel pre humor im dá silu opäť dúfať a takto Ma budú môcť opäť hľadať. Čaká na teba mnoho skúšok a v žiadnom zo svojich životov si príliš neoddýchneš. Dávam ti dar nekonečnej hojnosti, aby si mohol všade šíriť žiarivé svetlo.

Strelec ustúpil s prejavom radosti späť. Má obrovskú silu duchovnej transformácie. Je obdarený všetkými vlastnosťami, ktoré uľahčujú medziľudské vzťahy : obľúbenosťou, výrečnosťou a zhovievavosťou. Vedie život svoj, aj životy ostatných ku krajnej otvorenosti voči Vesmíru.

Od teba, Kozorožec, žiadam, aby si mi obetoval svoje úsilie a pot, pretože máš naučiť ľudí pracovať. Nie je to ľahká úloha, na svojich ramenách ponesieš pracovnú silu všetkých. Ale, pre toto tvoje bremeno, dám ti úplnú ľudskú zodpovednosť.

A Kozorožec sa oddane vrátil na svoje miesto. Kozorožec si dobýva vysoké sociálne postavenie a svoje milostné vzťahy stabilizuje cez bezpodmienečnú disciplínu, vôľu založenú na plnení svojich povinností a cez výnimočný zmysel pre zodpovednosť. Pre ostatných je vzorom rešpektu a ohľaduplnosti vďaka svojej starostlivo naplánovanej činnosti.

Ty, Vodnár, sa staneš pre ľudstvo vizionárom. Tvoje oči sú schopné vidieť všetky božie možnosti. Budeš ale žiť v osamelosti, pretože vízie ti nedovolia zhmotniť moju Lásku. Dostal si dar slobody, takže môžeš ľuďom ukazovať nové šance a môžeš poslúžiť ľudstvu vždy,keď to bude potrebné.

Vodnár sa s pochopením vrátil späť. Je veľmi vynaliezavý a originálny, a preto reprezentuje budúcnosť. Jeho potreba rozvoja ho nabáda pokúšať sa zlepšovať materiálne i duchovné životy ostatných. Jedná nezávisle, so slobodou ducha, nepokračuje v metódach ustanovených svojimi kolegami, či nadriadenými osobami. Táto vlastnosť u neho často vzbudzuje horúcu ilúziu toho, že život je plný krívd a že námaha na ne reagovať sa nevypláca.

Tebe, syn môj v znamení Rýb, patrí najťažšia úloha. Žiadam ťa, aby si na svoje ramená vložil všetko ľudské utrpenie. Tvoje slzy budú mojimi Slzami. Táto bolesť je dôsledkom mylného porozumenia mojím Slovám, ale si tu ty, aby si poskytol človeku úľavu. Pre toto ti poskytnem dar z najvzácnejších. Si jediným z mojich detí, ktoré mi môže porozumieť. Schopnosť porozumieť božskému je pre teba cestou k ľuďom, cestou k šíreniu viery.

A rozochvený syn, Ryba, se vrátil na svoje miesto. Ryby žijú v znamení nekonečna, viery a mystiky. Sú plný lásky a porozumenia, vždy sa snažia uľaviť ľudskému utrpeniu. Sloveso, ktoré je pre ne charakteristické je “verím”.

Boh riekol: Každý z vás má v sebe iskru zo Mňa.

Nesmiete ale vydeliť časť z celku,

nesmiete ju zanedbávať alebo zameniť  so Stvoriteľom.

Všetkých vás dvanásť ste jedno.

Ale Stvoriteľ je niečo omnoho viac než len toto.

Povedal im: Každý z vás považuje dary ostatných za vzácnejšie,

ako je ten jeho. Preto vám dovoľujem si ich vymieňať.

Každého zo synov se zmocnilo nadšenie,

keď si predstavili všetky možnosti vyplývajúce z tohto nového poslania.

Ale Boh sa zasmial a riekol:

Častokrát sa ku Mne budete vracať,

aby som vás oslobodil od vašej úlohy

a Já vám zakaždým vyhoviem. Budete žiť mnoho životov,

pokiaľ nesplníte svoje pôvodné poslanie.

K tomu vám poskytnem nezmerateľný čas,

budete so Mnou ale môcť pobývať až vtedy,

keď úspešne zavŕšite svoje poslanie.


Prevzaté z: http://reinkarnacia.sk/12.00 Normal 0 false 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
O samotě a vztazích (1.část)

samota

O vaší samotě

Ať už si uvědomujete či ne, ať už si to přiznáte či ne, je to jedno. Sami jsme sem přišli a sami odejdeme.

Jedinou skutečností proč se společně setkáváme a obohacujeme je kvůli naší samotě.

Samota je taková jaká je. Tak jako u všeho je nutností udržovat ji v rovnováze.

Tzv. když jste často s lidmi, tak aby vám to nezačalo jakkoliv vadit a stejně tak, když jsme často sami, aby vám to nezačalo vadit. Extrémy a narušování rovnováhy jsou pro každého zničující.

Nezbytností je udržovat v celém vašem životě, ve všem z čeho se skládá, rovnováhu. To je to největší umění a tajemství zároveň. Pak je všechno v pořádku, je to takové jaké to je a jste sami sebou. Když jste sami sebou, v rovnováze, automaticky tuto KVALITU přenášíte dál. Vaše jedinečná vůně se šíří po okolí a světě dál a dál...

Ti lidé co mají rádi vaši vůni, kvalitu, to že jste sami sebou, že jste takový jaký jste, vás vždy budou vyhledávat. Ne kvůli tomu co máte, co by mohli skrze vás získat, čeho dosáhnout, ale kvůli vám. Stojíte jim za to.

Ano, toto jsou skutečné vztahy, skutečné přátelství

Když druhý člověk není s vámi z jiného důvodu, než jen kvůli vám. Vy jste to prvotní, to nejdůležitější proč s vámi je. Stojíte mu za to. Je pro něj obohacující a ctí být s vámi. Bere vás takového jaký jste, se vším všudy. Ať už děláte co děláte, ať už se chováte, tak jak se chováte, ať už jste jací jste.

Pro tohoto člověka není prvotní, není pro něj důležité zda skrze vás něco získá či dosáhne. Je s vámi v prvé řadě kvůli sobě(své samotě)a kvůli vám. Stojíme mu za to.

V těchto vztazích, kdy si dovolujete vzájemně být sami sebou, kde je prostor, kde kvete svoboda, tam je i prostor, kde kvete láska. A to je to jediné na čem záleží...

Typické u těchto vztahů je to, že mají hloubku, kvalitu a smysl a není podstatné co spolu provozujete..

Typické je, že ze své samoty, že jste sami sebou, že překypujete svou hojností, tak dáváte.

Dáváte sama sebe. Dáváte si společně sama sebe, obohacujete se, váš vztah je v hojnosti a lásce.

Upozorňuji, že v těchto vztazích je hmota až na druhém místě. Proto se může setkat boháč s žebrákem a budou si rozumět, budou si rovni...

Skuteční přátelé si na vás čas prostě najdou, bez výmluv, stojíte jim za to, vyhledávají vás. Nestojí o kvantitu, ale o KVALITU. Svůj drahocenný čas/život jsou ochotni věnovat vám, neb to tak chtějí a vy taky.

Klíčové u skutečných vztahů, vztahů založených na kvalitě, na srdci, je to že je zde udržována rovnováha. Nevytváří se zde podvědomě nerovnováha. Vytváří se zde vědomě rovnováha. Neb si spolu sedíte, jste sami sebou, provozujete jen to co máte společně rádi.

Ze skutečného vztahu, založeného na kvalitě, na srdci, na tom, že jste sami sebou, vznikají skutečné hodnoty a kvality, které se následovně upevňují a promítají do celého vašeho života. Ať už je to intimní vztah či přátelství, je zde vždycky v prvé řadě láska a vše co z ní dále pramení např. volnost, svoboda, hojnost, úcta, pokora...(a doplňte si co chcete).

Je běžné, že skutečné vztahy, skuteční přátelé, těm co na vás opravdu záleží za všech okolností, by jste mohli spočítat na prstech jedné ruky.

Časté je, že ve vašem životě je absence těchto vztahů či jen minimum, tím vzniká automaticky nerovnováha a je to pro vás zdrcující a zničující.

Proto hledáte, ať podvědomě či vědomě ve své samotě, ty lidi co by na vás skutečně záleželo a brali vás tak jak jste. Snažíte se dostat do rovnováhy...vyrovnat nerovnováhu....

A tak to máte ve všem ve vašem životě, neb jedině v rovnováze jste sami sebou, jedině pak tehdy může vzniknout prostor pro to nejcennější, pro lásku. O tom to celé je.

Proto ji hledáte a toužíte hluboce ve svém nitru po ní... To je to prvotní o co tu jde, to ostatní je bezcenné a vždy se promění v prach. Vše falešné se vždy promění v prach a odvane vítr...

zdroj : http://putujicioblak.blog.cz

O samotě a vztazích (2.část)

Falešné, povrchní a bezcenné vztahy

Těchto vztahů je nejvíce, k těmto vztahům jsme vychováváni, neboť ti před námi taky nic jiného nepoznali. Udržováním a provozováním těchto vztahů vzniká hluboká nerovnováha u vás, u druhého člověka, ve společnost a v celém světě a vše směřuje k zániku. Absence vědomí, absence lidskosti bude mít pro nás fatální následky, pokud s tím každý nezačne něco dělat. Však víte kam to všechno směřuje...

Typické je, že ať se jedná o intimní vztah, kamarádství či přátelství, tak je to jen kvůli tomu, aby jste skrze druhého člověka něco získali, měli nějaký ZISK, VÝHODU. Nejžádanější položky jsou peníze, jakýkoliv majetek, sex, uznání, společenské postavení, vše na hmotě založené atd.

Vždy chtějí druzí lidé skrze vás něco získat, něco si od vás vzít, nějak vás zneužít, použít či využít a pak vás odhodit jako kus bezcenného hadru, až vás vycucají. Typické je, že jakmile najednou nemáte a nenabízíte dostatek peněz, majetku, sexu, uznání, společenského postavení, atd., tak najednou se lidé vybarví a vy nestačíte se divit, jak to skutečně je. Že tito lidé nejsou vůbec s vámi kvůli vám, kvůli vaší jedinečnosti, že jste sami sebou. Ale pro cokoliv jiného, jen ne kvůli vám.

V těchto falešných vztazích, je vše falešné. Neboť nevycházejí ze srdce, ale z egoistické mysli.

Není zde svoboda, volnost, rovnováha, nejste si rovnocenní- sami sebou. Jsou tu jen samé lži, přetvářka, omezení, hádky, boje, napětí, strach, povyšování, hrajete si na to co nejste, ignorace a spoustu dalších falešností.

A toto si děláte, provozujete vzájemně. V tomto jste si rovni s druhým člověkem. Vzájemně si dovolujete, dovolujete druhému člověk, aby vám dělal to co nechcete. A tak si lžete, podvádíte se, vymlouváte se proč to nejde, ... a trpíte. Vaše jakékoliv vztahy, místo aby vás obohacovali, vám jen nakonec způsobují utrpení.

A kdo za to může?

Je typické, že čím falešnější je vztah, tak tím větší úsilí musíte vynaložit(byť i nevědomé), aby jste ho udrželi při životě. Jinak by se falešný vztah okamžitě rozsypal v prach. Takže je zde vždy napětí, stres, strach o jeho ztrátu a veškerá povrchnost a faleš.

Jak jsem se již zmiňoval, vše falešné potřebuje výživu, energii, zdroj, jinak to ihned zaniká. Musíte to nevědomě podporovat. Neuvědomujete si co děláte. Jakmile si to plně uvědomíte přestanete to dělat.

Jak z toho ven aneb kvalita tvoří kvalitu a kvantita kvantitu... :

Jakmile si jednou uvědomíte, že to co děláte s druhým člověkem vlastně nechcete dělat, že s ním nechcete být. Že vás jakýkoliv vztah ničí, jen bere, bere víc než dává, jakmile si toto začnete uvědomovat, vše falešné začíná být stále více odhalováno, stále víc je to zřetelnější a tento vztah je odhalením falešného odsouzen k zániku.

Jakmile si uvědomíte, že je něco špatně, že to tak nechcete, že je to jednoduše prostě falešné, tak už to nechcete.

Čím více si zjišťujete jak to v jakémkoliv vztahu je, jaká je skutečnost, na čem je vlastně založen a proč, tak se většinou nestačíte divit! A to co nemá smysl přirozeně ukončíte.

Zase to opakuji: jakmile si zjistíte skutečnost, skutečnost jak na tom jste, jak na tom je váš jakýkoliv vztah, dá se s tím od tohoto odhalení, zjištění cokoliv dělat. Do té doby to není možné. A pak to zjištěním skutečnosti přijmete a odpustíte si...

Je možné vztah upevnit či obnovit a pokud to nejde, rozpadne se. To pak uděláte v podstatě vše potřebné, aby se falešný vztah rozpadl, neb víte že je falešný, stále více si to uvědomujete a uděláte vše potřebné, aby jste to ukončili...

Stačí odhalit ve svém životě co je falešné a přestat to podporovat- být zdrojem, jednoduše řečeno přestat to falešné provozovat a jakmile vše falešné odejde, automaticky vám povstane to skutečné.

Uvidíte to na čem záleží a vždy záleželo, to co vždy zůstává...

Takže tím, že odhalíte to falešné, tím to přestáváte stále víc provozovat, neb si budete stále víc vědomi, že to nechcete, že vás to ničí, že nejste sami sebou, že nejste v rovnováze. S vaší sílící bdělostí/pozorností/uvědoměním vše falešné nakonec odejde.

A co vám zbude, to je to jediné na čem záleží, to je vaší podstatou, to je to, že jste sami sebou..

A proto je typické, že čím více odhalujete a zahazujete to falešné, čím více jste provozovali falešných vztahů, tak tím více lidí odejde z vašeho života.

Je to vždy následující: přestáváte si pomalu rozumět, přestáváte se obohacovat, vnímat, provozovat spolu cokoliv, chápat se, stále méně setkávat, až si od určitého bodu zmizíte ze života...a jakýkoliv vztah se rozpadne v prach..ten co neměl hloubku, smysl a kvalitu...

U upevňování vztahů je tomu naopak...

Jakmile znáte, víte co je falešné ve vztazích, tak takové vztahy už nevyhledáváte a neprovozujete.

Než se setkávat s těmi co vás neobohacují, co vás neberou takový jací jste, jste raději ve své samotě...sami sebou ve své samotě.

Jakmile provedete skutečně poctivou inventuru jakéhokoliv vašeho vztahu s kýmkoliv, nestačíte se pak divit...

A tak můžete být nakonec svědky toho, že např. z 30 přátel vám zůstanou jen 2...

Proto toto je vám ukazatelem, jak falešný život jste žili, jak nebyl reálný, jak byl umělý a vynucený...

A navíc v těchto časech je už vše tak zřejmé, vše je už tak viditelné, jaký každý je, jak na tom jsou vaše vztahy, že jen silný ignorant stále nevidí, ti co nechtějí vidět, tak ti nic neuvidí...žijí v tak silné ignoraci skutečnosti jaká je, že tam je vše marné...

A tak proto bezcennému a falešnému se vyhýbejte a od toho raději prchejte. To je ale možné, až víte co je falešné a bezcenné..znáte ten rozdíl, rozdíl mezi kvalitou a kvantitou.

zdroj : http://putujicioblak.blog.cz 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information