Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Krása v hlave je dočasná.

Krása v srdci je večná.

Janko B.

Online

Máme online 9 hostí Designed by:

Multi-dimenzionální vztahy PDF Tlačiť E-mail

Multi-dimenzionální vztahy


Nedávno jsem na Facebooku psala o jednom svém dlouhotrvajícím vztahu, jenž byl velice frustrující, náročný a smutný.

Již dlouho se zdál být uvízlý na mrtvém bodě, a přestože já vidím jeho skvělé možnosti, ten druhý toho není schopen.

A tu, když jsem o tom před pár dny přemýšlela, jsem pochopila, proč se nikdy neposunul kupředu, ,,nefunguje", a je tolik neuspokojivý a bolestný. To uvědomění bylo tak intenzivní, že jsem byla schopna ten vztah ukončit, propustit ho i se všemi jeho výzvami a veškerou marností, a to během několika minut. K onomu příspěvku mi přišla spousta komentářů, takže jsem pochopila, že se s vámi musím podělit o více informací.


Uvědomila jsem si tehdy cosi, co jsem předtím neviděla: že náš vztah existuje na rovině odlišných dimenzí. Já si pamatuji určité spojení s ním, které pro něj ovšem neexistuje, protože v tomto životě není na takové úrovni (a možná se nikdy nerozhodne tam být). Mým záměrem v tomto životě bylo mu pomoci se rozpomenout na něco, nač si teď vzpomenout nechce. A já pro něj udržuji energetický prostor, jenž však on nechce či není ochoten se mnou sdílet.

Ta dimenze, vibrace a frekvence, v nichž se rozhodl zakoušet svůj dnešní život, jsou součástí jeho lekcí. Já uchovávám jinou frekvenci, jež je mu k dispozici, ale musí si ji vybrat, já za něj rozhodovat nemohu. Vidím nyní onen potenciál, jenž jsme mohli sdílet jako pár, a je neuvěřitelný, ale on ho nejenže nechce vidět, děsí ho samotná myšlenka, že by se na té úrovni ocitl. Zatímco já si myslím, že mu dávám naprosto úžasnou příležitost, on si má dojem, že se ho snažím tlačit do situace, jejíž součástí prostě být nechce (a on vážně nechce) a v níž není schopen sám sebe spatřit, a neuvědomuje si hodnotu, prospěch a požehnání, jež by v takovémto vztahu se mnou získal.

Tento druh situací existuje v mém životě i mimo tento vztah. Jsou přítomny také v jiných oblastech života, kdy si pamatuji mnohem radostnější a intenzivnější spojení s druhými a udržuji pro ně energetický prostor, aby se tam ke mně mohli připojit, jenže oni to nevidí, nechápou, a často mají na mne zlost a jsou znechuceni, namísto aby mou vizi sdíleli.

Musela jsem si uvědomit, že to není v tomto životě jejich cesta, pokud si ji sami nezvolí. A doposud tam nejsou, ačkoliv jsem se velice snažila, aby k tomu došlo, a to do té míry, že jsem na to doplácela.

Zde je několik bodů, podle nichž můžete poznat, zda jste v nějakém multi-dimenzionálním vztahu (a zvažujte tyto body ve všech vztazích, nejen těch milostných):


Máte pocit, že se snažíte mnohem více, aby to celé fungovalo, než ten druhý.

Přejete si, aby se změnil.

Jste vůči němu ,,slepí", nevidíte jeho chyby, ani když se všichni ostatní ve vašem životě diví, proč na tom člověku tolik lpíte, a nechápou, co na něm vidíte.

Máte velice silné spojení, ale vztah přesto vázne.

Obáváte se, že vztah nebude fungovat a máte nepříjemný pocit, že jednoho dne skončí.

Ten druhý si skrytě či otevřeně myslí, že jste divní, zvláštní, jiní, nebo že vás je těžké pochopit.

Můžete v tom druhém vidět větší potenciál, než je v sobě a pro sebe schopen vidět on sám.

Jste schopni vidět ve vašem vztahu větší potenciál a možnosti, než vidí nebo připouští on. A vy máte pocit, že vás záměrně odmítá.

Jste-li sami k sobě upřímní, víte, že na tento vztah doplácíte.

Vztah skončí náhle a bolestivě, a vy nechápete, proč.

Není to ničí vina, je to jeden z vedlejších účinků našeho současného duchovního růstu, protože když se blížíme k vyšším dimenzím, nečiníme tak všichni stejnou rychlostí nebo stejným způsobem. Též jsme se spojili s mnoha ze svých spřízněných duší a partnerů proto, abychom jim připomněli jiné aspekty, možnosti a potenciály pro jejich životy. Takto jim předkládáme upomínku o dohodách duší a odlišnou volbu, již mohou udělat. Pokud ale dosud neukončili učení na té stezce, po níž kráčejí v této chvíli, nejsou ještě připraveni se vyvíjet do vyšší dimenze. My víme, jaké máme možnosti, budeme-li spolu, ale nemůžeme se o ně s nimi podělit, dokud nebudou schopni to sami spatřit a poznat. A to v tomto životě vůbec nemusí nastat.

V těchto vztazích můžeme mít pocit, že jsme odmítáni (a vlastně jsme, do jisté míry),jenže ve skutečnosti ti druzí odmítají naše pozvání, aby se k nám připojili v té vyšší dimenzi, vibraci či frekvenci. Co s tím můžete udělat?Nic... tedy kromě toho, že ctíte jejich stezku, že dáte volnost jim i sobě a popojdete dál, abyste k sobě přitáhli někoho, kdo je v souladu s tou dimenzí, vibrací, frekvencí, v níž jste vy.

To je také důvod, proč končí mnoho z našich vztahů v rámci biologické rodiny anacházíme nová spojení s lidmi, s nimiž nejsme příbuzní, a které jsou mnohem láskyplnější, radostně a naplňující. Jde o dlouhodobé dohody duší, které se nám vynořují, a odmítnutí bolí, na úrovni duše, protože my ctíme svůj závazek vůči nim, jenž vznikl před dávnými věky, a máme pocit, že oni porušují svůj závazek vůči nám. Je to nicméně jejich stezka a jejich putování za uzdravením, které si musí vybrat sami.

Pro řadu lidí je tento život plný rozsáhlého učení a poznávání, a ačkoliv se stali velice silnými, zdá se, že si volí projevení své síly prostřednictvím některých velice nízkých energií. Je to ale to, co potřebují zakusit, a přestože si my pamatujeme naše vzájemné spojení na úplně jiné úrovni, a takový prostor pro ně udržujeme, není to místo, kde by se rozhodli být právě teď.

Jestliže to přijmete, tehdy dosáhnete klidu, propuštění a ukončení, a během krátké doby jste schopni tyto provazce odpojit, abyste sami sebe uvolnili z oné dohody duší, z oné léčebné stezky, abyste odstranili příslušný závazek ze své vlastní energie a dali všem z vás svobodu pobývat ve své odpovídající dimenzi a být tam šťastni.


Copyright ©2012-3 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.

http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 22. 02. 2013


Zdroj: http://www.vnitrnibohyne.cz12.00 Normal 0 false 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
O samotě a vztazích (1.část)

samota

O vaší samotě

Ať už si uvědomujete či ne, ať už si to přiznáte či ne, je to jedno. Sami jsme sem přišli a sami odejdeme.

Jedinou skutečností proč se společně setkáváme a obohacujeme je kvůli naší samotě.

Samota je taková jaká je. Tak jako u všeho je nutností udržovat ji v rovnováze.

Tzv. když jste často s lidmi, tak aby vám to nezačalo jakkoliv vadit a stejně tak, když jsme často sami, aby vám to nezačalo vadit. Extrémy a narušování rovnováhy jsou pro každého zničující.

Nezbytností je udržovat v celém vašem životě, ve všem z čeho se skládá, rovnováhu. To je to největší umění a tajemství zároveň. Pak je všechno v pořádku, je to takové jaké to je a jste sami sebou. Když jste sami sebou, v rovnováze, automaticky tuto KVALITU přenášíte dál. Vaše jedinečná vůně se šíří po okolí a světě dál a dál...

Ti lidé co mají rádi vaši vůni, kvalitu, to že jste sami sebou, že jste takový jaký jste, vás vždy budou vyhledávat. Ne kvůli tomu co máte, co by mohli skrze vás získat, čeho dosáhnout, ale kvůli vám. Stojíte jim za to.

Ano, toto jsou skutečné vztahy, skutečné přátelství

Když druhý člověk není s vámi z jiného důvodu, než jen kvůli vám. Vy jste to prvotní, to nejdůležitější proč s vámi je. Stojíte mu za to. Je pro něj obohacující a ctí být s vámi. Bere vás takového jaký jste, se vším všudy. Ať už děláte co děláte, ať už se chováte, tak jak se chováte, ať už jste jací jste.

Pro tohoto člověka není prvotní, není pro něj důležité zda skrze vás něco získá či dosáhne. Je s vámi v prvé řadě kvůli sobě(své samotě)a kvůli vám. Stojíme mu za to.

V těchto vztazích, kdy si dovolujete vzájemně být sami sebou, kde je prostor, kde kvete svoboda, tam je i prostor, kde kvete láska. A to je to jediné na čem záleží...

Typické u těchto vztahů je to, že mají hloubku, kvalitu a smysl a není podstatné co spolu provozujete..

Typické je, že ze své samoty, že jste sami sebou, že překypujete svou hojností, tak dáváte.

Dáváte sama sebe. Dáváte si společně sama sebe, obohacujete se, váš vztah je v hojnosti a lásce.

Upozorňuji, že v těchto vztazích je hmota až na druhém místě. Proto se může setkat boháč s žebrákem a budou si rozumět, budou si rovni...

Skuteční přátelé si na vás čas prostě najdou, bez výmluv, stojíte jim za to, vyhledávají vás. Nestojí o kvantitu, ale o KVALITU. Svůj drahocenný čas/život jsou ochotni věnovat vám, neb to tak chtějí a vy taky.

Klíčové u skutečných vztahů, vztahů založených na kvalitě, na srdci, je to že je zde udržována rovnováha. Nevytváří se zde podvědomě nerovnováha. Vytváří se zde vědomě rovnováha. Neb si spolu sedíte, jste sami sebou, provozujete jen to co máte společně rádi.

Ze skutečného vztahu, založeného na kvalitě, na srdci, na tom, že jste sami sebou, vznikají skutečné hodnoty a kvality, které se následovně upevňují a promítají do celého vašeho života. Ať už je to intimní vztah či přátelství, je zde vždycky v prvé řadě láska a vše co z ní dále pramení např. volnost, svoboda, hojnost, úcta, pokora...(a doplňte si co chcete).

Je běžné, že skutečné vztahy, skuteční přátelé, těm co na vás opravdu záleží za všech okolností, by jste mohli spočítat na prstech jedné ruky.

Časté je, že ve vašem životě je absence těchto vztahů či jen minimum, tím vzniká automaticky nerovnováha a je to pro vás zdrcující a zničující.

Proto hledáte, ať podvědomě či vědomě ve své samotě, ty lidi co by na vás skutečně záleželo a brali vás tak jak jste. Snažíte se dostat do rovnováhy...vyrovnat nerovnováhu....

A tak to máte ve všem ve vašem životě, neb jedině v rovnováze jste sami sebou, jedině pak tehdy může vzniknout prostor pro to nejcennější, pro lásku. O tom to celé je.

Proto ji hledáte a toužíte hluboce ve svém nitru po ní... To je to prvotní o co tu jde, to ostatní je bezcenné a vždy se promění v prach. Vše falešné se vždy promění v prach a odvane vítr...

zdroj : http://putujicioblak.blog.cz

O samotě a vztazích (2.část)

Falešné, povrchní a bezcenné vztahy

Těchto vztahů je nejvíce, k těmto vztahům jsme vychováváni, neboť ti před námi taky nic jiného nepoznali. Udržováním a provozováním těchto vztahů vzniká hluboká nerovnováha u vás, u druhého člověka, ve společnost a v celém světě a vše směřuje k zániku. Absence vědomí, absence lidskosti bude mít pro nás fatální následky, pokud s tím každý nezačne něco dělat. Však víte kam to všechno směřuje...

Typické je, že ať se jedná o intimní vztah, kamarádství či přátelství, tak je to jen kvůli tomu, aby jste skrze druhého člověka něco získali, měli nějaký ZISK, VÝHODU. Nejžádanější položky jsou peníze, jakýkoliv majetek, sex, uznání, společenské postavení, vše na hmotě založené atd.

Vždy chtějí druzí lidé skrze vás něco získat, něco si od vás vzít, nějak vás zneužít, použít či využít a pak vás odhodit jako kus bezcenného hadru, až vás vycucají. Typické je, že jakmile najednou nemáte a nenabízíte dostatek peněz, majetku, sexu, uznání, společenského postavení, atd., tak najednou se lidé vybarví a vy nestačíte se divit, jak to skutečně je. Že tito lidé nejsou vůbec s vámi kvůli vám, kvůli vaší jedinečnosti, že jste sami sebou. Ale pro cokoliv jiného, jen ne kvůli vám.

V těchto falešných vztazích, je vše falešné. Neboť nevycházejí ze srdce, ale z egoistické mysli.

Není zde svoboda, volnost, rovnováha, nejste si rovnocenní- sami sebou. Jsou tu jen samé lži, přetvářka, omezení, hádky, boje, napětí, strach, povyšování, hrajete si na to co nejste, ignorace a spoustu dalších falešností.

A toto si děláte, provozujete vzájemně. V tomto jste si rovni s druhým člověkem. Vzájemně si dovolujete, dovolujete druhému člověk, aby vám dělal to co nechcete. A tak si lžete, podvádíte se, vymlouváte se proč to nejde, ... a trpíte. Vaše jakékoliv vztahy, místo aby vás obohacovali, vám jen nakonec způsobují utrpení.

A kdo za to může?

Je typické, že čím falešnější je vztah, tak tím větší úsilí musíte vynaložit(byť i nevědomé), aby jste ho udrželi při životě. Jinak by se falešný vztah okamžitě rozsypal v prach. Takže je zde vždy napětí, stres, strach o jeho ztrátu a veškerá povrchnost a faleš.

Jak jsem se již zmiňoval, vše falešné potřebuje výživu, energii, zdroj, jinak to ihned zaniká. Musíte to nevědomě podporovat. Neuvědomujete si co děláte. Jakmile si to plně uvědomíte přestanete to dělat.

Jak z toho ven aneb kvalita tvoří kvalitu a kvantita kvantitu... :

Jakmile si jednou uvědomíte, že to co děláte s druhým člověkem vlastně nechcete dělat, že s ním nechcete být. Že vás jakýkoliv vztah ničí, jen bere, bere víc než dává, jakmile si toto začnete uvědomovat, vše falešné začíná být stále více odhalováno, stále víc je to zřetelnější a tento vztah je odhalením falešného odsouzen k zániku.

Jakmile si uvědomíte, že je něco špatně, že to tak nechcete, že je to jednoduše prostě falešné, tak už to nechcete.

Čím více si zjišťujete jak to v jakémkoliv vztahu je, jaká je skutečnost, na čem je vlastně založen a proč, tak se většinou nestačíte divit! A to co nemá smysl přirozeně ukončíte.

Zase to opakuji: jakmile si zjistíte skutečnost, skutečnost jak na tom jste, jak na tom je váš jakýkoliv vztah, dá se s tím od tohoto odhalení, zjištění cokoliv dělat. Do té doby to není možné. A pak to zjištěním skutečnosti přijmete a odpustíte si...

Je možné vztah upevnit či obnovit a pokud to nejde, rozpadne se. To pak uděláte v podstatě vše potřebné, aby se falešný vztah rozpadl, neb víte že je falešný, stále více si to uvědomujete a uděláte vše potřebné, aby jste to ukončili...

Stačí odhalit ve svém životě co je falešné a přestat to podporovat- být zdrojem, jednoduše řečeno přestat to falešné provozovat a jakmile vše falešné odejde, automaticky vám povstane to skutečné.

Uvidíte to na čem záleží a vždy záleželo, to co vždy zůstává...

Takže tím, že odhalíte to falešné, tím to přestáváte stále víc provozovat, neb si budete stále víc vědomi, že to nechcete, že vás to ničí, že nejste sami sebou, že nejste v rovnováze. S vaší sílící bdělostí/pozorností/uvědoměním vše falešné nakonec odejde.

A co vám zbude, to je to jediné na čem záleží, to je vaší podstatou, to je to, že jste sami sebou..

A proto je typické, že čím více odhalujete a zahazujete to falešné, čím více jste provozovali falešných vztahů, tak tím více lidí odejde z vašeho života.

Je to vždy následující: přestáváte si pomalu rozumět, přestáváte se obohacovat, vnímat, provozovat spolu cokoliv, chápat se, stále méně setkávat, až si od určitého bodu zmizíte ze života...a jakýkoliv vztah se rozpadne v prach..ten co neměl hloubku, smysl a kvalitu...

U upevňování vztahů je tomu naopak...

Jakmile znáte, víte co je falešné ve vztazích, tak takové vztahy už nevyhledáváte a neprovozujete.

Než se setkávat s těmi co vás neobohacují, co vás neberou takový jací jste, jste raději ve své samotě...sami sebou ve své samotě.

Jakmile provedete skutečně poctivou inventuru jakéhokoliv vašeho vztahu s kýmkoliv, nestačíte se pak divit...

A tak můžete být nakonec svědky toho, že např. z 30 přátel vám zůstanou jen 2...

Proto toto je vám ukazatelem, jak falešný život jste žili, jak nebyl reálný, jak byl umělý a vynucený...

A navíc v těchto časech je už vše tak zřejmé, vše je už tak viditelné, jaký každý je, jak na tom jsou vaše vztahy, že jen silný ignorant stále nevidí, ti co nechtějí vidět, tak ti nic neuvidí...žijí v tak silné ignoraci skutečnosti jaká je, že tam je vše marné...

A tak proto bezcennému a falešnému se vyhýbejte a od toho raději prchejte. To je ale možné, až víte co je falešné a bezcenné..znáte ten rozdíl, rozdíl mezi kvalitou a kvantitou.

zdroj : http://putujicioblak.blog.cz 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information