Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia PDF Tlačiť E-mailPovahy žien podľa dňa v dátume narodenia


1 – NEZÁVISLOSŤ

Žena narodená prvý deň v mesiaci je nezávislá a schopná hlbokej lásky. Je vnímavá, čestná a priama. Má tvorivý dar myslenia, schopnosť presadiť svoje ciele a vodcovskú silu s jasným pohľadom do budúcna. Je sebavedomá, ctižiadostivá, dynamická a vynaliezavá. Spolieha sa na seba. Nedostatky: Zahľadenosť do seba, žiarlivosť, panovačnosť, neústupnosť. Presadzuje si svoje “ego”, neznáša kritiku. V honbe za seba-uplatnením prehliada druhých. V partnerskom vzťahu je tvrdohlavá. Pri neúspechu prepadá smútku a pesimizmu.


2 – DRUŽNOSŤ

numerology-01

Je ohľaduplná, empatická, oddaná a citovo založená. Pracuje pre druhých a je rodinne založená. Je to romantička s umeleckými sklonmi. Má jemnú povahu, riadi sa intuíciou. Rada dáva i dostáva. Vážne rozhodnutia robí až po dôkladnom premyslení. Nedostatky: Precitlivenosť, zraniteľnosť, sklony obviňovať druhých, citová manipulácia či závislosť od nich, hlavne od partnera. Chýba jej odvaha, ctižiadostivosť a rozhodnosť.

 

3 – KAMARÁTSTVO

Táto žena je spoločenská, kamarátska a činorodá. Má plno nápadov. V milostnom vzťahu chce byť nezávislá. Je smelá, aktívna a iniciatívna. Zbožňuje úspech. Má dobrý vkus. Vie robiť naraz viac činností. Nedostatky: Povrchnosť, výstrednosť, prílišná ctižiadostivosť,
žiarlivosť, výbušnosť. Keď je nervózna, vyčíta, kritizuje a pôsobí na city druhého. Má diktátorské sklony.

 

4 – VYROVNANOSŤ

Je praktická, vyrovnaná, rozhodná a konzervatívna. Má vynikajúce organizačné schopnosti. V partnerskom vzťahu je srdečná, štedrá a verná. Tvrdo pracuje, aby dosiahla istotu. Potrebuje vášnivého, stáleho a tolerantného partnera. Nedostatky: Útočnosť, hrubosť, sebeckosť, sklon všetko kritizovať. Mala by si dať pozor na melancholické nálady.

 

5 – VNÍMAVOSŤ

Je vnímavá, otvorená, odvážna a energická. Má rada pokrok, neznáša obmedzovanie, zmeny jej nerobia problém. Má pozitívny vplyv na ľudí, vie s nimi komunikovať. Je srdečná, veselá a pohotová. Dokáže riskovať. Potrpí si na úspech a ocenenie. Nedostatky: Neurotickosť, náladovosť, nedotknuteľnosť a konfliktnosť. Klame a podvádza. Vnucuje svoje názory druhým. Ľahko podlieha stresu. Je nestála a vo vzťahu potrebuje slobodu.

 

6 – HARMÓNIA

Potrebuje lásku a teplo domova. Hľadá partnera na celý život. Je láskavá, citlivá a ohľaduplná. Miluje rodinu a ľudí a k životu potrebuje harmonický partnerský vzťah. Vie si nájsť čas na seba aj na druhých. Je spravodlivá, vnímavá, romantická a oddaná. Dôležitá je pre ňu práca v tíme a je to domácky typ. Nedostatky: Lenivosť, pomstychtivosť. Pri nedostatku pochopenia a lásky sa u nej prejavia sklony k závislosti od alkoholu a drog.

 

7 – SKÚSENOSŤ

Má dar počúvať svoj vnútorný hlas a má liečiteľské schopnosti. Je to citlivá, ústretová a vnímavá osoba. Verí hlavne sama sebe. Často sa ocitá zoči-voči výzvam, ktoré sú hybnou silou osobného rastu. Dokáže dobre analyzovať vzniknuté situácie. Je dobrosrdečná. Nedostatky: Úzkostlivosť, naivita vo vzťahoch – často vníma partnera nerealisticky. Má sklon k závislosti od alkoholu a drog. Neodpúšťa a máva trýznivé pocity.

 

8 – ROVNOVÁHA

Táto osoba má veľa energie a vodcovské sklony. Je inteligentná, bystrá, podnikavá, odhodlaná a pracovitá. Dôležitú úlohu u nej zohrávajú peniaze, úspech a postavenie.
Nedostatky: Neústupnosť, nenásytnosť, zneužívanie postavenia. Rada kritizuje a klame. Chce získať výhody na úkor iných. Je netolerantná, agresívna, panovačná a tvrdohlavá. Osmička je karmické číslo – čo robí druhým, vráti sa jej viacnásobne.

 

9 – UVÁŽLIVOSŤ

Žena narodená deviaty deň v mesiaci je veľmi citlivá a spoľahlivá. Pravdu
povie až po dôkladnom uvážení. Chce byť záchrankyňou. Je priateľská a vážna. Hľadá hlbší zmysel života. Je ctižiadostivá, tvorivá, úprimná, nezávislá a súčasne zodpovedná. Dokáže čeliť ťažkým situáciám. Vychutnáva si pocty a slávu. Má vynikajúce organizačné schopnosti. Nedostatky: Neznesiteľnosť a nedotknuteľnosť. Dá sa ľahko vyprovokovať. Je impulzívna, agresívna, niekedy až krutá. Mala by si dať pozor na vnútorný nepokoj a drogy. Chyby hľadá v druhých.

 

10 – SILA

Táto osoba je emocionálne silná, nezávislá a sebavedomá. Stráži si súkromie. Úspechy dosahuje tvrdou prácou, má vodcovské sklony. Dokáže presadiť svoje ciele a záujmy. Nedostatky: Ťažko jej rozumieť. Býva závislá od druhých ľudí. Je nadradená, neústupná, čo spôsobuje napätie vo vzťahoch.

 

11 – CITLIVOSŤ

Je citlivá, intuitívna a charizmatická. Má revolučné myslenie a autoritatívne správanie. Tiež je známa ako perfekcionistka. Nedostatky: Hnev a výbuchy emócií, tvrdohlavosť, sebeckosť, snaha manipulovať s druhými.

 

12 – VŠESTRANNOSŤ

Táto osoba je činorodá a myšlienkovo veľmi bystrá, všestranná a profesionálne schopná. Má zmysel pre rodinu. Je otvorená, priateľská a spoločenská, cieľavedomá a tvorivá. Nedostatky: Rozhoduje sa chaoticky, na poslednú chvíľu. Pociťuje stavy úzkosti a napätia. Žiarli a je majetnícka. Pozor na hnev, pomstu a prudké emócie. Chyby hľadá na druhých.

 

13 – ZRANITEĽNOSŤ

Samostatná, ctižiadostivá, verná, otvorená a oddaná – takto možno charakterizovať ženu narodenú trinásteho. Tvrdo pracuje na získaní materiálnej istoty. Je praktická, spoľahlivá, s dobrými organizačnými schopnosťami. Stále hľadá nové príležitosti a ciele. Nedostatky: Urážlivosť a nedotknuteľnosť. Niekedy dokáže veľmi ublížiť rečami. Mala by si dať pozor na výbuchy hnevu a konflikty. Presadzuje si svoje ciele bez hľadania kompromisu.

 

14 – CIEĽAVEDOMOSŤ

Zariaďuje si život podľa vlastných predstáv. Tvrdo pracuje a dokáže zarobiť peniaze, je dobrá v podnikaní a obchode. Je ohľaduplná, pozorná a pohotová. Zmena jej prináša nové podnety v činnosti. Je samostatná, zodpovedná a prispôsobivá. Nedostatky: Impulzívnosť, podceňovanie druhých. Ťažko zabúda na krivdy. Môže sa stať diktátorkou.

 

15 – ODVAHA

Je vnímavá, citlivá a nezávislá. Ale tiež hrdá, pracovitá a tvorivá. Túži po majetku a popularite. Ako matka je starostlivá a láskavá, no vyhovuje jej aj voľnosť a neviazaný život. Nedostatky: Vzdorovitosť, neústupnosť, pomstychtivosť. Mala by si dať väčší pozor aj na emocionálnu nevyrovnanosť.

 

16 – PRIAMOČIAROSŤ

Má jasný názor na to, čo je v živote dobré a čo zlé. Búri sa proti netolerancii. Má dobrú pozorovaciu schopnosť. Je nežná a milá. Dobre vychádza s druhými. Má liečiteľské schopnosti a inklinuje k duchovnému životu. Zmysel života hľadá v pomoci druhým. Dokáže na seba prevziať zodpovednosť. Nedostatky: Nepriebojnosť, precitlivenosť. Trpí neistotou, je opatrná a má obavu zo straty postavenia. Má sklon k provokácii a rebelantstvu.

 

17 – ZDATNOSŤ

Táto osoba má silu a odvahu. Je citlivá, ctižiadostivá, výkonná a pracovitá, myslí logicky. Má vodcovské schopnosti, úspech dosiahne v zrelom veku. Je tiež spoločenská a materiálne založená. Veľmi dôležitý je pre ňu milostný vzťah. Nedostatky: Náchylnosť na dramatické citové prejavy, zlosť, vrtošivosť. Jej postoj prináša vnútorné konflikty. Myslí len na seba. Nestrpí odpor. Mala by si tiež dať pozor na posadnutosť úspechom a majetkom.

 

18 – ZODPOVEDNOSŤ

Táto žena je silná a zdatná. Stále pátra po múdrosti a pravde. Dokáže prekonať ťažké situácie. Je materialistka a všetko robí kvôli nadobudnutiu majetku. Túži po uznaní. Je múdra, ambiciózna, má organizačné schopnosti a silnú vôľu. Nedostatky: Hnevlivosť, nedotknuteľnosť, žiarlivosť, hrubosť, krutosť. Jej život je plný dramatických zmien. Býva tiež zlomyseľná.

 

19 – SPOLUPATRIČNOSŤ

Má veľkú silu a elán. Je intelektuálne založená, trpezlivá a snaží sa vyhovieť druhým. V milostných vzťahoch je oddaná. Vášnivo ochraňuje rodinu. Je úspešná a majetná, vynaliezavá a tvorivá. Verí sama sebe. Nedostatky: Nevyrovnanosť, náladovosť, nadradenosť, žiarlivosť, nedôvera. Je tiež tvrdohlavá a výbušná a pozor by si mala dať na hnev a sebaľútosť. Ide bezhlavo za svojím cieľom.

 

20 – INTUÍCIA

Žena narodená dvadsiateho je citlivá, oddaná a láskavá. Partner a milostný vzťah hrajú v jej živote dôležitú úlohu. Potrebuje lásku, nehu a harmóniu. Je trpezlivá, otvorená, spory rieši dohodou. Nedostatky: Zlosť, nervozita. Rýchlo mení názor a často trpí stratou sebavedomia.

 

21 – POCHOPENIE

Má veľký potenciál. Snaží sa pochopiť druhých. Je spoločenská a diplomatická. Dôležitá je pre ňu komunikácia, vie sa presadiť. Má pozitívny prístup k životu. V milostnom vzťahu je ohľaduplná a nežná. Nedostatky: Dokáže ublížiť rečami, má sklony k rozčuľovaniu. Mala by
si dať pozor na striedanie nálad, chamtivosť a vyvolávanie sporov.

 

22 – VYTRVALOSŤ

Táto osoba je citlivá a láskavá. Potrebuje preto oporu partnera. Má organizačné schopnosti, vo svojom povolaní je výkonná a presná. Túži po dosiahnutí svojich snov. Dôležitú úlohu v jej živote hrá domov a materiálne zabezpečenie rodiny. Nedostatky: Pocity krivdy, výbuchy emócií, nedostatok sebadôvery. Je necitlivá k potrebám druhých.

 

23 – SAMOSTATNOSŤ

Rozhoduje sa sama a nedá sa ovplyvniť. Žije svoj vlastný život. Niekedy sa javí, že chce slobodu, ale v skutočnosti potrebuje partnera. Je citlivá, nežná, milá a chce byť milovaná. V
práci je usilovná, v podnikaní šikovná. Túži po realizácii svojich predstáv. Nedostatky: Prelietavosť a nestálosť. Ťažko sa s ňou diskutuje o veciach, ktoré nezodpovedajú jej predstave. Ak nedokáže udržať rovnováhu vo vzťahu, žije bez lásky, lásku venuje majetku.

 

24 – PRÍVETIVOSŤ

Táto osoba je veľmi kamarátska, ochotná, veľkorysá, nežná a láskavá. Má
rada harmóniu a krásu. Veľmi dôležitý je pre ňu rodinný život. Má dobré srdce a snaží sa pomáhať druhým. Je usilovná a konštruktívna, vždy hľadá dohodu a snaží sa vyjednávať.
Nedostatky: Neistota, nízke sebavedomie, tajnostkárstvo. Neznáša stres. Mala by si tiež dať pozor na depresie a výbuchy emócií.

 

25 – NENÁROČNOSŤ

Je to skromná a nenáročná osoba, tvorivá, zábavná, má umelecké sklony. Vie počúvať druhých. Je tiež spoločenská, príťažlivá, praktická a trpezlivá. Má analytické myslenie, dokáže využiť príležitosť. Pre život potrebuje citlivého partnera.
Nedostatky: Nerozhodnosť, náladovosť a podliehanie emóciám. Nedokáže čeliť stresovým situáciám v láske, býva závislá od druhých. Máva pocity krivdy.

 

26 – PRIEBOJNOSŤ

Táto osoba je citlivá, láskavá a chápajúca. Má veľkú vnútornú silu, ktorá jej pomáha prekonávať prekážky. Má organizačné a vodcovské schopnosti, je pracovitá, ctižiadostivá, diplomatická a veľkorysá. Dokáže motivovať druhých. Vzťahy a kariéra sú pre jej život veľmi dôležité. Túži po bezpečí. Potrebuje udržať rovnováhu z hľadiska plnenia karmických úloh. Nedostatky: Arogancia, krutosť, pomstychtivosť, pýcha a preceňovanie vlastných schopností.

 

27 – SVEDOMITOSŤ

Citlivá, poctivá, pragmatická a konzervatívna – taká je žena narodená v tento deň. Je podnikavá, dokáže presadiť svoje plány a myšlienky. Dôležité sú pre ňu rodina, domov a milostný vzťah. Rozhoduje sa po až dôkladnej úvahe. Nedostatky: Neverí si, má sklony k sebazničeniu a nervovému zrúteniu. Často kritizuje a obviňuje druhých.

 

28 – ROZPORUPLNOSŤ

Je nezávislá a snaží sa o úspech. Riadi sa najprv citom, až potom rozumom. Rada má všetko pod kontrolou. Oceňuje spoluprácu a dokáže motivovať. Partnerský vzťah a rodinná pohoda sú pre ňu veľmi dôležité. Je nežná, milujúca, starostlivá, ale aj dynamická, pokroková a ambiciózna. Nedostatky: Konfliktnosť, dominancia, diktátorstvo. Niekedy je nositeľkou hnevu a neprajnosti.

 

29 – NEPREHĽADNOSŤ

Je to citlivá a vnímavá osoba. Má veľký potenciál mimozmyslového vnímania,
silnú intuíciu, hľadá pravdu. Je pracovitá a vynaliezavá. Ľahko nadväzuje
kontakty a je príťažlivá. Nedostatky: Zraniteľnosť. Má snahu skôr otupovať svoje city nikotínom, alkoholom a drogami, než ich riešiť. Občas je výstredná. Nestálosť prináša problémy v manželstve

 

30 – RÁZNOSŤ

Táto osoba vyniká kreativitou a bystrosťou. Je vynaliezavá, má svoje čaro. Dokáže tvrdo pracovať, aby dosiahla pohodlie a komfort. Je priateľská, spoločenská, so zmyslom pre humor. V milostnom vzťahu je pre ňu dôležitá komunikácia. Nedostatky: Kritickosť, vypočítavosť. Vie zneužiť schopnosti na získanie svojich cieľov. Má ostrý jazyk a sklony manipulovať s druhými. Mala by si dať pozor aj na žiarlivosť a neprajnosť.

 

31 – MOTIVÁCIA

Táto osoba vyniká vysokou mentálnou energiou. Je ochotná urobiť všetko na dosiahnutie úspechu. Vyhľadáva spoločnosť inteligentných ľudí. Je odvážna a má vodcovské sklony. Dôležitá je rôznorodosť v jej činnosti. Nedostatky: Povrchnosť, neserióznosť, sklon klamať podvádzať. Je zlomyseľná, panovačná a zneužíva bezbrannosť druhých. Pozor na nadradenosť.

Zdroj: jasnovidka.estranky.sk

Prevzaté z:

http://clanky.ezofit.sk/12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Umění milovat sebe sama II.


Jakýkoliv vztah mezi lidmi bude úspěšný jen do té míry, do jaké dokáží  vzájemně přijmout lásku toho druhého. Když náš partner přijímá jen padesát procent toho, co jsme mu vyslali, předali jsme mu ve skutečnosti jen polovinu. Vrátí-li nám tuto polovinu a my jsme schopni přijmout z ní zase jen polovinu, pak máme nazpět čtvrtinu toho, co jsme vyslali. Výsledkem pak je, že máme jeden od druhého stále méně a méně lásky. Chceme-li mít ve svém životě více lásky, buďme ochotni přijímat dary, oběti lásky, přátelství a podporu od ostatních lidí.

K vlastnosti duše patří: mír, úcta, pokora, harmonie, radost, velkorysost, zdraví, hojnost, svoboda, klid, síla, integrita, důstojnost, respekt, soucítění, odpuštění, vůle, světlo, tvořivost, půvab, moudrost a láska. Na cokoliv myslíme, takoví jsme. Když si každý den vybereme jednu z vlastností Vyššího já, zahloubáme se do ní a identifikujeme se s ní, vytvoříme si ji jako prožitek sebe sama.

Milovat se předpokládá respektovat se, žít své vyšší poslání. Vážíme-li si sebe sama, svého času, lásky a vizí, budou si jich vážit i ostatní. Kdykoliv si vážíme a respektujeme sami sebe a svým jednáním ukazujeme, kdo opravdu jsme, pak nejenže rozvíjíme své Vyšší já, ale pomáháme svým příkladem také druhým.

Neschopnost říci lidem "ne" odráží názor, že pocity druhých jsou důležitější něž naše, jejich práva významnější a jako taková by měla být brána v úvahu jako první. Když takto jednáme, vytváříme si energetické bloky zadržující nevoli, zlobu, ublíženost, které pak sedí v naší auře a přitahují nám ještě více téhož.

Někteří lidé si myslí, že milovat se znamená dát najevo svou sílu a prosadit svou vůli agresivním způsobem popírajícím práva druhých. Jedná se o lidi, kteří jdou za svým a nezajímá je, jak svým jednáním působí na ostatní. Obdobně můžeme být agresivní i sami k sobě, když některá naše část dominuje a vládne ostatním.

Vůle se někdy chová jako by byla náš nepřítel. Působí na nás silou, směruje nás a nutí k nejrůznějším věcem. Možná se na sebe stále zlobíme, že nemáme větší pořádek nebo jsme ještě nezačali s něčím, co dlouho odkládáme. Možná si děláme seznamy věcí, které musíme udělat, a pak se cítíme špatně, když je nedodržíme. Tím dáváme za pravdu své vůli a odsuzujeme jiné své já- to, které se jí staví na odpor. V tomto případě jdeme vůlí proti svému já. Náš odpor mohlo vytvořit naše Vyšší já, aby nás vedlo od určitých věcí nebo nasměrovalo jiným směrem.

Spojíme-li svou vůli se srdcem a budeme ji používat k tomu, aby nám pomohla jít cestou, kterou milujeme, může nám pomoci prohloubit naši sebelásku. Vůle dokáže směrovat naši pozornost. Když ji zapojíme do toho, co děláme s láskou, naše možnosti nemají hranice a není překážek, které bychom nemohli překonat. Vůle je síla podobná řece, s níž můžeme plynout nebo se můžeme snažit plavat proti proudu. Můžeme ji využít k tomu, aby nás volala a zvala na naši vyšší cestu, nebo abychom se neustále trestali za své zdánlivé přestupky. Volba je na nás. Uvědomme si, který z těchto přístupů nás motivuje.

Když se věci nedaří, není to konec světa. Humor je snad nejlepší branou k sebelásce. Schopnost smát se, usmívat se na lidi kolem sebe a dívat se na potíže s nadhledem, je rozvinutá dovednost. Ti, kdo vycházejí z vyšší úrovně sebelásky, mají často velmi dobrý smysl pro humor, jsou vtipní a s chutí vyvolávají dětskou hravost také v ostatních. Dokáží vzbudit pocit uvolnění a štěstí také v druhých.

Až se budeme dívat na lidi v našem životě, ptejme se, jestli mají rádi sami sebe. Máme-li ve vztahu s nimi jakékoliv potíže, zamysleme se, čeho se tyto potíže týkají. Ptejme se , jestli tito lidé mají rádi sami sebe v této oblasti jejich života. Pošleme jim své soucítění, aby je mohli využít jakýmkoliv způsobem k vytvoření svého vyššího dobra a radujme se z lásky, kterou jsme právě vyslali. Ona se k nám vrátí a budeme ji moci využít k vyššímu dobru zase my...


Zpracováno dle knihy: Žít s radostí od Sanaya Roman

copyright © 2009 Iva Radulayová

Prevzaté z:

http://www.amiresah.cz/umenimilovatsebesama.htm 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information