Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom,

ale voči Bohu.

Exupéry


Online

Máme online 13 hostí Designed by:

Kryon - Síla Tvého světla, síla manipulace PDF Tlačiť E-mail
Kryon - Síla Tvého světla, síla manipulace

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 11.09.2013Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.Já jsem Kryon z Magnetické služby a zdravím vás moji milí. Zdravím vás slovy, která jsou protkána magnetickou láskou, která mě tvoří. Jsou vibrací energie tónu skutečnosti a ty se pomocí nich ladíš na vibraci skutečnosti. Přicházím, abych tě informoval o tom, co se nyní se Zemí děje a o tom, co prožívá tvé tělo, protože to spolu úzce souvisí.Vnímáme, jak se po celém světě otevírají brány dimenzí a Země dostává impulsy světla z jiných sfér. Přesto však na Zemi žijete právě vy – právě ty konkrétně – a tvé světlo stejně tak jako světlo všech bytostí na Zemi je rozhodující pro to, co se na Zemi nyní děje. Ne vždy
o tom tvé světlo rozhodovalo.

* Byly doby, kdy bylo tvé světlo potlačené pod nánosem duality a neviděl jsi svou jasnou zář.
* Byly doby, kdy se tvé světlo schovávalo z důvodu přežití.
* Byly doby, kdy bylo tvé světlo vyhoštěno z krajiny, kam se zkrátka vibračně nehodilo.A tehdy jsi utržil zkušenosti, které ovlivňují víru ve tvé světlo až do dnešního dne.
Získal jsi zkušenosti, které se hluboce zaryly do tvého podvědomí – o tom, že je tvé světlo zranitelné, a že na něm leckdy málo záleží. Že ho dokáže smést dualita, že ho smete dav silnějších než jsi ty. A tyto zkušenosti tě vedly k tomu, že jsi své světlo odmítal, až jsi se ho téměř vzdal. A tento silný vzor je zakořeněn ve tvém světelném těle a i nyní způsobuje bolesti, které prožíváš na úrovni emocí. Lady Gaia pláče a ty spolu s ní … ve vibracích svých emocí. Však dost bylo pláče a utrpení.

Právě dnes přicházím s tímto poselství, které je pro tvůj posun důležité. A ačkoli máš informací o síle světle dost, přesto je právě tato pro tebe nová a ve svých vibracích jiná. Právě tato zpráva tě pozvedá a díky bezpečí magnetické lásky můžeš pocítit to, kým ve skutečnosti jsi. Můžeš pocítit sílu, která se ti vrací.
Právě dnes tu na Zemi stojíš se svým světlem a nevidíš, že se jeho zář doširoka rozpíná. Nevidíš, protože nechceš vidět sílu světla – sílu, která Tě tvoří. A tak Tě nyní já, Kryon, vyzývám:
Povstaň ve svém světle, povstaň v záři, která tě tvoří a uvědom si,
že tvé světlo je to, v čem se nyní síla Země ukrývá.


Nejsou žádné překážky v tom, aby tvé světlo zářilo do širokého okolí. Jedinou překážkou k tomu jsi ty sám. Jen ty v tomto sám sebe omezuješ. Země tvé světlo potřebuje, protože s tím, jak se pozvedá tvoje zář, se pozvedá i světlo Země.

A tak dovol záři tvého světla, aby se opět pozvedla a vystoupila ze stínu,
ve kterém se schovává.


V posledních týdnech světlo Země kolísalo, než se to v několika málo dnech zpět stabilizovalo. Stalo se to, že se po Zemi spojilo tisíce světelných bytostí z řad lidí a ti společně s bytostmi z jiných sfér a galaxií s úmyslem záře jasného světla pozvedli vibraci Země a mohlo se zklidnit moře, které bylo poryvy větru rozbouřené. Tak stalo se, že se Země ocitla v prostoru ticha a klidu a přestože to byl jen krátký čas, tak úsilí mnohých se vyplatilo a Země mohla provést několik hlubokých nádechů, které potřebovala.

I ty můžeš přispět k tomu, co nyní Zemi sílu dává. Ta síla je v tobě, je tvou součástí. Když opustíš své strachy z toho, co vše by se se Zemí mohlo stát, tak zjistíš, že je Země v bezpečí a že nejsilněji přispíváš tak, že sám ve svém nitru nalezneš klid a necháš své strachy odplavit. Opustíš úsilí, které tě k manipulaci svádí. Protože je snadné podlehnout davu a ovlivnit s úmyslem dobra ostatní. A teď o tom hovořím záměrně moji milí. I dobrým skutkem se dá ublížit, když je veden z formy strachu. A většina prací, které na Zemi energeticky probíhají, jsou vedeny právě z této formy.

Ani my, bytosti z jemných sfér lásky a míru nemáme svolení zasahovat do procesů,
kterými kdokoli z vás prochází bez toho, aniž bychom měli jeho svolení.


Když si uvědomíš, že ve vesmírech, které žijí v energiích skutečnosti, neexistuje nic, co by bylo vedeno v energii manipulace, pak zjistíš, že nikdy nelze nutit do lásky někoho, kdo o ni nestojí. Jen, když o ni sám požádá, pak bude vyslyšen a bude mu věnována veškerá podpora. A tak když zaměříš svoji pozornost víc na sebe než na ostatní a najdeš právě u sebe to, co v tobě vytváří strach, díky kterému pak v dobré víře manipuluješ s jinými, můžeš tento strach lehce rozpustit a vydat se cestou, která Zemi pozvedá.

Stáváš se bytostí, jejíž vibrace se rovná vibraci světelných bytostí vesmíru,
protože k tomu má vést tvá cesta na Zemi, cesta pozemská.


Představ si, že rozhoduješ o celém světě a jen na tvém rozhodnutí záleží.
Představ si, že máš k dispozici ty, kteří ti dobře radí, i ty, jejichž rady tě od světla odráží.
Pak vnímej, jak k tobě přichází pomoc, o kterou nežádáš. Pomoc těch, kteří ve snaze zachránit svět, ti posílají vibraci lásky, která je však protkaná jejich strachem. A tito lidé se snaží naklonit tě na stranu, o které si myslí, že je tou jedinou správnou.
Ty vzdáváš se svého rozhodnutí a necháváš za sebe rozhodovat jiné. Stáváš se obětí manipulace, stejnou jako jsou ti, kteří s tebou takto na dálku manipulují.

Kde poděla se svoboda? Kde poděla se stěžejní energie vzestupu?


Ani sám Stvořitel nerozhoduje za jednotlivce a respektuje chování každého z nás i vás. A v tom tkví největší síla. Když svým čistým úmyslem projasníš své energetické tělo a pak Lady Gaia požádáš, aby tvou energii sama vedla tam, kam si přeje, pak je to ta největší pomoc, jakou ji můžeš dát. Je to pomoc nesena ve vysokých vibracích neutrality a tato pomoc přichází přímo z Božského pramene. Víš, co to znamená? Pamatuješ si na to, kdy jsem hovořil o tom, že se Bohové vrací na Zemi? Pak ty sám v sobě neseš kus Boha a díky své neutralitě míří tvá pomoc k Zemi nejen ze síly tvého nitra, ale je zároveň podpořena vyšším úmyslem, který se odráží až do těch částí vesmíru, které se od Země učí. Neboť Země je průkopnickou planetou a ty sám jsi příkladem pro stovky jiných. V energii neutrality nesleduješ konkrétní cíl. Máš nadhled a lásku prožíváš na zcela jiných úrovních. Oprosti se od lásky lidské, kde člověk chce vše znát, manipulovat, kontrolovat a chránit. Přejdi k lásce Božské, k té, která nehodnotí, nesoudí, dává svobodu tobě i jiným a v této lásce víš, že o tom, zda se zažehne světlo jiných, včetně těch, na kterých ti záleží, rozhoduje každý sám a ty jen svým vlastním příkladem jsi nejlepší pomocí pro své okolí i pro celou Zem. A čím více lidí se spojí s tímto čistým úmyslem, tím snadněji Země propluje obdobím, které ji čeká. A já Kryon jsem ti stále na blízku, stejně tak jako ty, které žádáš o pomoc. Neostýchej se žádat a sdělovat nám svá přání. Mnoho z nich bylo již vyslyšeno a tak se zbav strachu z toho, že by tvé přání bylo splněno a očekávej jeho splnění. Energie manifestace k Zemi přichází.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/, www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
S energií neutrality podporuje Kryon Lady Gaia ve skupinových meditacích. Souzníte-li s textem, sledujte prosím internetové nebo facebookové stránky a přidejte se svým úmyslem ze svého domova v nejbližší možný termín. Děkuji všem. Marketa Selinijana
12.00 Normal 0 false 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
O samotě a vztazích (1.část)

samota

O vaší samotě

Ať už si uvědomujete či ne, ať už si to přiznáte či ne, je to jedno. Sami jsme sem přišli a sami odejdeme.

Jedinou skutečností proč se společně setkáváme a obohacujeme je kvůli naší samotě.

Samota je taková jaká je. Tak jako u všeho je nutností udržovat ji v rovnováze.

Tzv. když jste často s lidmi, tak aby vám to nezačalo jakkoliv vadit a stejně tak, když jsme často sami, aby vám to nezačalo vadit. Extrémy a narušování rovnováhy jsou pro každého zničující.

Nezbytností je udržovat v celém vašem životě, ve všem z čeho se skládá, rovnováhu. To je to největší umění a tajemství zároveň. Pak je všechno v pořádku, je to takové jaké to je a jste sami sebou. Když jste sami sebou, v rovnováze, automaticky tuto KVALITU přenášíte dál. Vaše jedinečná vůně se šíří po okolí a světě dál a dál...

Ti lidé co mají rádi vaši vůni, kvalitu, to že jste sami sebou, že jste takový jaký jste, vás vždy budou vyhledávat. Ne kvůli tomu co máte, co by mohli skrze vás získat, čeho dosáhnout, ale kvůli vám. Stojíte jim za to.

Ano, toto jsou skutečné vztahy, skutečné přátelství

Když druhý člověk není s vámi z jiného důvodu, než jen kvůli vám. Vy jste to prvotní, to nejdůležitější proč s vámi je. Stojíte mu za to. Je pro něj obohacující a ctí být s vámi. Bere vás takového jaký jste, se vším všudy. Ať už děláte co děláte, ať už se chováte, tak jak se chováte, ať už jste jací jste.

Pro tohoto člověka není prvotní, není pro něj důležité zda skrze vás něco získá či dosáhne. Je s vámi v prvé řadě kvůli sobě(své samotě)a kvůli vám. Stojíme mu za to.

V těchto vztazích, kdy si dovolujete vzájemně být sami sebou, kde je prostor, kde kvete svoboda, tam je i prostor, kde kvete láska. A to je to jediné na čem záleží...

Typické u těchto vztahů je to, že mají hloubku, kvalitu a smysl a není podstatné co spolu provozujete..

Typické je, že ze své samoty, že jste sami sebou, že překypujete svou hojností, tak dáváte.

Dáváte sama sebe. Dáváte si společně sama sebe, obohacujete se, váš vztah je v hojnosti a lásce.

Upozorňuji, že v těchto vztazích je hmota až na druhém místě. Proto se může setkat boháč s žebrákem a budou si rozumět, budou si rovni...

Skuteční přátelé si na vás čas prostě najdou, bez výmluv, stojíte jim za to, vyhledávají vás. Nestojí o kvantitu, ale o KVALITU. Svůj drahocenný čas/život jsou ochotni věnovat vám, neb to tak chtějí a vy taky.

Klíčové u skutečných vztahů, vztahů založených na kvalitě, na srdci, je to že je zde udržována rovnováha. Nevytváří se zde podvědomě nerovnováha. Vytváří se zde vědomě rovnováha. Neb si spolu sedíte, jste sami sebou, provozujete jen to co máte společně rádi.

Ze skutečného vztahu, založeného na kvalitě, na srdci, na tom, že jste sami sebou, vznikají skutečné hodnoty a kvality, které se následovně upevňují a promítají do celého vašeho života. Ať už je to intimní vztah či přátelství, je zde vždycky v prvé řadě láska a vše co z ní dále pramení např. volnost, svoboda, hojnost, úcta, pokora...(a doplňte si co chcete).

Je běžné, že skutečné vztahy, skuteční přátelé, těm co na vás opravdu záleží za všech okolností, by jste mohli spočítat na prstech jedné ruky.

Časté je, že ve vašem životě je absence těchto vztahů či jen minimum, tím vzniká automaticky nerovnováha a je to pro vás zdrcující a zničující.

Proto hledáte, ať podvědomě či vědomě ve své samotě, ty lidi co by na vás skutečně záleželo a brali vás tak jak jste. Snažíte se dostat do rovnováhy...vyrovnat nerovnováhu....

A tak to máte ve všem ve vašem životě, neb jedině v rovnováze jste sami sebou, jedině pak tehdy může vzniknout prostor pro to nejcennější, pro lásku. O tom to celé je.

Proto ji hledáte a toužíte hluboce ve svém nitru po ní... To je to prvotní o co tu jde, to ostatní je bezcenné a vždy se promění v prach. Vše falešné se vždy promění v prach a odvane vítr...

zdroj : http://putujicioblak.blog.cz

O samotě a vztazích (2.část)

Falešné, povrchní a bezcenné vztahy

Těchto vztahů je nejvíce, k těmto vztahům jsme vychováváni, neboť ti před námi taky nic jiného nepoznali. Udržováním a provozováním těchto vztahů vzniká hluboká nerovnováha u vás, u druhého člověka, ve společnost a v celém světě a vše směřuje k zániku. Absence vědomí, absence lidskosti bude mít pro nás fatální následky, pokud s tím každý nezačne něco dělat. Však víte kam to všechno směřuje...

Typické je, že ať se jedná o intimní vztah, kamarádství či přátelství, tak je to jen kvůli tomu, aby jste skrze druhého člověka něco získali, měli nějaký ZISK, VÝHODU. Nejžádanější položky jsou peníze, jakýkoliv majetek, sex, uznání, společenské postavení, vše na hmotě založené atd.

Vždy chtějí druzí lidé skrze vás něco získat, něco si od vás vzít, nějak vás zneužít, použít či využít a pak vás odhodit jako kus bezcenného hadru, až vás vycucají. Typické je, že jakmile najednou nemáte a nenabízíte dostatek peněz, majetku, sexu, uznání, společenského postavení, atd., tak najednou se lidé vybarví a vy nestačíte se divit, jak to skutečně je. Že tito lidé nejsou vůbec s vámi kvůli vám, kvůli vaší jedinečnosti, že jste sami sebou. Ale pro cokoliv jiného, jen ne kvůli vám.

V těchto falešných vztazích, je vše falešné. Neboť nevycházejí ze srdce, ale z egoistické mysli.

Není zde svoboda, volnost, rovnováha, nejste si rovnocenní- sami sebou. Jsou tu jen samé lži, přetvářka, omezení, hádky, boje, napětí, strach, povyšování, hrajete si na to co nejste, ignorace a spoustu dalších falešností.

A toto si děláte, provozujete vzájemně. V tomto jste si rovni s druhým člověkem. Vzájemně si dovolujete, dovolujete druhému člověk, aby vám dělal to co nechcete. A tak si lžete, podvádíte se, vymlouváte se proč to nejde, ... a trpíte. Vaše jakékoliv vztahy, místo aby vás obohacovali, vám jen nakonec způsobují utrpení.

A kdo za to může?

Je typické, že čím falešnější je vztah, tak tím větší úsilí musíte vynaložit(byť i nevědomé), aby jste ho udrželi při životě. Jinak by se falešný vztah okamžitě rozsypal v prach. Takže je zde vždy napětí, stres, strach o jeho ztrátu a veškerá povrchnost a faleš.

Jak jsem se již zmiňoval, vše falešné potřebuje výživu, energii, zdroj, jinak to ihned zaniká. Musíte to nevědomě podporovat. Neuvědomujete si co děláte. Jakmile si to plně uvědomíte přestanete to dělat.

Jak z toho ven aneb kvalita tvoří kvalitu a kvantita kvantitu... :

Jakmile si jednou uvědomíte, že to co děláte s druhým člověkem vlastně nechcete dělat, že s ním nechcete být. Že vás jakýkoliv vztah ničí, jen bere, bere víc než dává, jakmile si toto začnete uvědomovat, vše falešné začíná být stále více odhalováno, stále víc je to zřetelnější a tento vztah je odhalením falešného odsouzen k zániku.

Jakmile si uvědomíte, že je něco špatně, že to tak nechcete, že je to jednoduše prostě falešné, tak už to nechcete.

Čím více si zjišťujete jak to v jakémkoliv vztahu je, jaká je skutečnost, na čem je vlastně založen a proč, tak se většinou nestačíte divit! A to co nemá smysl přirozeně ukončíte.

Zase to opakuji: jakmile si zjistíte skutečnost, skutečnost jak na tom jste, jak na tom je váš jakýkoliv vztah, dá se s tím od tohoto odhalení, zjištění cokoliv dělat. Do té doby to není možné. A pak to zjištěním skutečnosti přijmete a odpustíte si...

Je možné vztah upevnit či obnovit a pokud to nejde, rozpadne se. To pak uděláte v podstatě vše potřebné, aby se falešný vztah rozpadl, neb víte že je falešný, stále více si to uvědomujete a uděláte vše potřebné, aby jste to ukončili...

Stačí odhalit ve svém životě co je falešné a přestat to podporovat- být zdrojem, jednoduše řečeno přestat to falešné provozovat a jakmile vše falešné odejde, automaticky vám povstane to skutečné.

Uvidíte to na čem záleží a vždy záleželo, to co vždy zůstává...

Takže tím, že odhalíte to falešné, tím to přestáváte stále víc provozovat, neb si budete stále víc vědomi, že to nechcete, že vás to ničí, že nejste sami sebou, že nejste v rovnováze. S vaší sílící bdělostí/pozorností/uvědoměním vše falešné nakonec odejde.

A co vám zbude, to je to jediné na čem záleží, to je vaší podstatou, to je to, že jste sami sebou..

A proto je typické, že čím více odhalujete a zahazujete to falešné, čím více jste provozovali falešných vztahů, tak tím více lidí odejde z vašeho života.

Je to vždy následující: přestáváte si pomalu rozumět, přestáváte se obohacovat, vnímat, provozovat spolu cokoliv, chápat se, stále méně setkávat, až si od určitého bodu zmizíte ze života...a jakýkoliv vztah se rozpadne v prach..ten co neměl hloubku, smysl a kvalitu...

U upevňování vztahů je tomu naopak...

Jakmile znáte, víte co je falešné ve vztazích, tak takové vztahy už nevyhledáváte a neprovozujete.

Než se setkávat s těmi co vás neobohacují, co vás neberou takový jací jste, jste raději ve své samotě...sami sebou ve své samotě.

Jakmile provedete skutečně poctivou inventuru jakéhokoliv vašeho vztahu s kýmkoliv, nestačíte se pak divit...

A tak můžete být nakonec svědky toho, že např. z 30 přátel vám zůstanou jen 2...

Proto toto je vám ukazatelem, jak falešný život jste žili, jak nebyl reálný, jak byl umělý a vynucený...

A navíc v těchto časech je už vše tak zřejmé, vše je už tak viditelné, jaký každý je, jak na tom jsou vaše vztahy, že jen silný ignorant stále nevidí, ti co nechtějí vidět, tak ti nic neuvidí...žijí v tak silné ignoraci skutečnosti jaká je, že tam je vše marné...

A tak proto bezcennému a falešnému se vyhýbejte a od toho raději prchejte. To je ale možné, až víte co je falešné a bezcenné..znáte ten rozdíl, rozdíl mezi kvalitou a kvantitou.

zdroj : http://putujicioblak.blog.cz 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information