Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 21 hostí Designed by:

AA MICHAEL - "ESENCE TOHO, KÝM JSTE" PDF Tlačiť E-mailAA MICHAEL - "ESENCE TOHO, KÝM JSTE"

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, květen 2013

Milovaní mistři, říkali jsme vám, že „Vy jste nádechem Stvořitele“. Nyní jsou nebývalé časy, kdy máte sílu vyřešit všechny minulé karmické události, abyste se přesunuli do harmonie s celou svou rozsáhlou Bytostí a byli integrální součástí plánu našeho Boha Otce/Matky na rozmach a rozpínání této části vesmíru. Jste připravení nechat odejít, jednou pro vždy, všechna stará omezení a různé věci, kterým jste věřili, které vás zadržují a nedovolují vám se pohnout ven z bažiny bolesti, nedostatku a utrpení? Dovolíte své mysli a srdci, aby se otevřely vyšší moudrosti vaší Duše a Ducha? Étery, nebo vyšší vibrační pole vědomí, jsou naplněny rozsáhlým potenciálem, který prostě čeká, až bude zabudován do vašich snů a přání.

Ještě jednou zopakujeme některá z našich dřívějších učení, abychom vám pomohli porozumět ucelené Cestě duše, na které se každá lidská Bytost nachází, ať už je na počáteční úrovni uvědomění nebo je pokročilým žákem Cesty. Přichází čas, kdy Duše dosáhne nejvzdálenějšího bodu své zkušenosti oddělení, rozdělení svého Já a spolutvoření.

Duše je pak připravena začít proces „sjednocení a integrace“ určený pro současný vesmírný kruh Stvoření. Já Duše je postupně naplněno Andělskou nespokojeností, která se pomalu dostává do vědomí lidské mysli. Je naděje, že v tu chvíli se lidská bytost začne obracet dovnitř, aby vyladila osobnost ega a znovu se spojila s Duší, kde sídlí Vyšší Já/Nadduše, stejně jako s mnoha dalšími stránkami Jejího většího Já. Lidstvo je uprostřed masového probuzení. Začala transformace obrovských rozměrů, která zahrnuje sjednocení globální, galaktické a vůbec této části vesmíru: počátek vzestupu do povýšeného stavu Stvořitelem/Duchem naplněného vědomí. Na úrovni vesmíru sesílá nyní Nejvyšší Stvořitel dolů záři Sebe sama prostřednictvím Obrovských centrálních Sluncí, ta proniká dolů na Zemi ve velkých dávkách Živoucí esence bílého ohně života prostřednictvím Středu svatého srdce našeho Boha Otce/Matky cestou Slunce tohoto solárního systému.

Duši můžeme popsat jako malé semínko atomu pulzující energie Síly života, která sídlí ve Svatém srdci, společně s vaší mnohostrannou diamantovou základní boží buňkou. Vaše Diamantová základní boží buňka obsahuje dvanáct Paprsků božího vědomí pro tuho část vesmíru: vlastnosti, kvality, znaky a talenty, které se snažíte znovu aktivovat, abyste se mohli stát profesionálním spolutvůrcem na materiální úrovni, k čemuž jste byli určeni. Duše může být jen malou Jiskrou života v oblasti srdce těch, kteří jsou stále ještě chyceni v iluzi nižších dimenzí; nicméně, jak vzkvétá a kvete do své dynamické síly, expanduje a stává se „Slunečním středem srdce“, který zahrnuje solární plexus, srdce, štítnou žlázu a oblast krku. V minulosti se to nazývalo „Trojitý oheň“, a srdce se nazývalo „Sídlem duše“. Duše s vámi komunikuje prostřednictvím emocionálního i mentálního těla: emocemi prostřednictvím srdce a s myslí prostřednictvím šišinky; tím zapálí balíčky Světla Moudrosti nacházející se v oblastech mozku s vyššími vibracemi, které se nazývají „Svatá mysl“. Když je spojení úplné, fyzická loďka začíná sklízet ovoce cestou lepšího zdraví a vitality, stejně jako hlubším spojením s Elementálním tělem.

V žádném případě se nemůžete stát „ztracenou duší“ nebo ztratit své spojení se Stvořitelem. Můžete ztratit svoji cestu a můžete mít méně Stvořitelova světla, ale vaše Duše je nesmrtelná a nikdy nemůže být ztracena nebo zničena. Zachráníte se před bolestí, utrpením a iluzí oddělenosti od Stvořitele, pokud budete integrovat svoji Duši, četné stránky svého Vyššího Já a osobní Boží paprsek. Obrovská struktura víry vědomí minulosti je pomalu nahrazována Lehčími, jemnějšími a osvobozujícími myšlenkovými formami nového Andělského plánu. Je důležité, abyste chápali, že na spirále vzestupu existuje mnoho úrovní, je ne-konečná stejně jako příliv, odliv a rozvoj Stvoření.

Na vesmírné či všestranné úrovni jste „Duch“, jedna stránka nebo Semínko atomu Andělské esence, vyslané ze základu srdce Nejvyššího Stvořitele. Na té úrovni jste si plně vědomí toho, kdo jste, svého spojení s Nejvyšším Stvořitelem, své identity „JÁ JSEM“ a znáte ji. Na univerzální a poduniverzální úrovni jste Andělským spolutvůrcem, ještě jednou vyslaným na úžasném lomeném Paprsku Světla, aby ve jménu našeho Boha Otce/Matky manifestoval světy bez konce. Jste si vědomi všeobecného Božského Andělského plánu pro tuto část vesmíru a role, kterou v tom máte hrát; nicméně, na vesmírné úrovni si svůj původ nebo identitu možná nepamatujete.

Jako Duch, kterého budeme nazývat „Paprskem Boha“, jste nádherná Světelná bytost, která stejně jako Bůh vysílá různé stránky, aspekty nebo podpaprsky sebe sama, a zanechává Nadduše nebo části své Esence v různých dimenzích, galaxiích, hvězdných systémech a světech napříč touto částí vesmíru, a naopak, každá z těchto Nadduší zase vysílá Jiskry či Části duše své esence. Ono vy, které je momentálně inkarnované na této Zemi ve fyzickém těle, je jednou z těchto Jisker Duše, která souhlasila se svou cestou do neznáma, aby tvořila rozličné světy, aby je obydlela, a pak získala zkušenost toho, co vám pomáhalo vytvořit, aby jedinečné zážitky mohly být začleněny do vesmírného vědomí a do Vesmírné Mysli.

Když bylo vaše fyzické tělo poprvé vytvořeno, Éterické tělo vyslalo do tělesné formy a skrz ni miliardy maličkých Elementálních Jisker. Tyto Elementální Jiskry byly programovány, aby poskytly všem různým částem těla Adamantinové částice Světla (dar života): orgánům, krevnímu oběhu, svalům, vazům, struktuře kostí (jakož i Elemetálové přírody vysílají Adamantinové částice Slunečního světla do celého Přírodního království, a do jakékoli části Stvoření, která není obydlena duší, osazena Svatým semínkem atomu Stvořitelova Vědomí).

Mistři učitelé minulosti často hovořili s lidským Elementálním tělem a Éterickým tělem nebo Ěterickou sítí. Hluboká esoterická učení minulosti byla často napsána tak, aby jen velmi pokročilí studenti Cesty mohli rozšifrovat pravé mínění lekcí. Je čas, aby tato učení byla odhalena, omlazena a zjednodušena, aby jim všechny Duše na Cestě vzestupu, které to myslí vážně, porozuměly, a postupně je integrovaly, aby se rozšířila oblast toho, čeho jsou si vědomí. Získání pokročilých vědomostí a poté integrování moudrosti vesmírných učení vyšších světů, je součástí procesu vzestupu.

Pradávná učení říkají, že vaše fyzická těla byla původně tvořena éterickou substancí. Nejdříve jste přišli na Zem ve své zářivé křišťálové formě, a postupně během mnoha věků jste podle andělského plánu (předlohy) Adama/Evy Kadmona pro tuto část vesmíru vyvinuli krásná fyzická těla. Pokřivení nastala, jak jste se ponořili do hustoty a tělo přání ega postupně převzalo kontrolu nad mentálním a emocionálním tělem; to vyústilo v to, že velká část Duše Já byla vytažena z vašeho centra Svatého Srdce do Hvězdy Duše nad Korunní čakrou.

Čtyři známé prvky jsou oheň, země, vzduch a voda, pátým prvkem je prý éter; odtud pochází název „éterický“. Éterické tělo, či Éterická síť, které je mnohem jemnější látkou než pozemské tělo, má vztah k neviditelnému protějšku fyzického těla. Udržuje plán, předlohu, tří vašich nižších fyzických těl (fyzického, mentálního a emocionálního). Někdy se nazývá „paměťové tělo“, protože podporuje a oživuje hmotnou formu. Nemoc nebo oslabení se objevuje nejdříve v Éterickém těle a pak postupně proniká do fyzické schránky. Éterické tělo podporuje a oživuje části fyzického těla, a kontroluje zažívací a vstřebávací procesy. Také opravuje škody ve fyzickém těle způsobené opotřebením životem v dimenzích třetí/čtvrté hustoty.

Do Éterického těla byl zakódován bezpečnostní program, takže když jste se ponořili tak hluboko do hustoty a byli jste blízko bodu sebedestrukce, buňky vašeho Elementálního těla vstoupily do polospánku, a v tom stavu zůstaly tisíce let. Až jak se probouzíte ke své pravé přirozenosti a Andělskému stavu bytí, probouzejí se buňky vašeho Elementálního těla a postupně odpovídají na vaše pozitivní afirmace a vyšší frekvence Světla, které do sebe zapracováváte.

Je velmi důležité, abyste pochopili, že v celé tělesné formě každého, kdo souzní, rezonuje, s nižšími frekvencemi myšlenkových forem, jsou subatomární temné krystaly. Tyto krystaly jsou plné negativního odpadního materiálu tvořeného a přetvářeného po mnoho životních cyklů, některé z toho jsou zděděné negativní vzorce, které jste si s sebou vzali do fyzické formy, aby byly vyléčeny.

Podvědomá mysl – vaše osobní mysl – je součástí vědomí Éterického těla, a zaznamenává a ukládá vše, co zažijete, co vidíte, slyšíte, myslíte a emocionálně cítíte. Podvědomá mysl bere vše doslovně, a nezáleží na tom, jestli jste zažili nějakou událost, nebo jste si ji jen živě představili, podvědomá mysl ji uloží jako fakt. Proto je tak důležité změnit negativní, oslabující, minulé vzpomínky na pozitivní vzpomínky. Vaše myšlenky a záměry rezonují s určitými frekvencemi, a změnou vzorců frekvencí, které projektujete prostřednictvím použití síly vůle a vědomého úsilí, budete postupně tvořit život, fyzické zdraví a okolnosti, které si přejete.

Jak se probudí vaše Elementální tělo, začnete si uvědomovat vědomí svého fyzického těla, tak říkajíc, Elementální tělo s vámi začne harmonicky pracovat, aby postupně opravovalo všechno to špatné, co jste ve své fyzické formě vytvořili kvůli chybným myšlenkám. Časem budete postupně citlivější k signálům svého Elementálního těla. Vaše buňky si jsou zcela vědomé toho nebo onoho stupně. Některé jsou rozhozené a vytvářejí v sobě chaos a nepohodlí, zatímco jiné zní v harmonii, vibrují na vyšších frekvencích a poskytují pocit rovnováhy a pohody, blaha a prosperity. Dá se říct, že jste drželi hladovku na polovinu spektra Božího světla. Biliony vašich tělesných buněk se musejí znovu naučit jak poznat a použít Světlo jako živý zdroj energie.

Realita smyslů nebo vědomí fyzického těla: Pokud se nacházíte v plynulém toku Ducha, bytí ve vašem těle bude velmi lehké, často bez jakýchkoli bolestí a nepohodlí. Možná zažijete zmenšené tělesné pocity, výjimku tvoří centrum Solárního plexu a zvláště v hloubce oblasti Svatého Srdce budete postupně začínat cítit láskyplné požehnání a radost tak, jak vyzařují z našeho Boha Otce/Matky. Stále častěji budete zažívat nádherný pocit pohody, harmonie a míru.

Drahá srdce, žádáme vás, abyste studovala to, co jsme vám za ta léta odhalili, a snažila se pochopit univerzální schéma, které jsme vytvořili, a zabudovat ho pevně do své mysli, abyste byla schopna pochopit a přijmout další fázi úžasných vesmírných událostí, které se odkrývají před vašimi zraky.

VAŠÍM CÍLEM JE INTEGROVAT VYŠŠÍ MENTÁLNÍ TĚLO, KTERÉ JE VAŠÍM OSVÍCENÝM VYŠŠÍM JÁ PRO TOTO KOLO EVOLUCE.
ABYSTE TOHO DOSÁHLI, MUSÍTE SLADIT TĚLO PŘÁNÍ EGA S PŘÁNÍM DUŠE.
MŮŽETE POUŽÍT SÍLU A KLÁST ODPOR NEBO MŮŽETE VSTOUPIT DO TRANSFORMUJÍCÍ SÍLY LÁSKY. SNAŽTE SE VSTOUPIT DO SÍLY VŮLE SVÉHO MISTROVSTVÍ, KTERÁ JE KOMBINACÍ MOUDROSTI VAŠEHO SVATÉHO SRDCE, SVATÉ MYSLI A VAŠÍ NADDUŠE/VYŠŠÍHO JÁ.
DUCH BEZ HMOTY JE BEZ POHYBU. HMOTA BEZ DUCHA JE MRTVÁ, BEZ ŽIVOTA.
PROCHÁZÍTE ZE SVĚTA ZAMĚŘENÉHO NA ČAS DO REALITY BEZ ČASU.

Mí odvážní, víme, že tím jak procházíte těmito vystupňovanými procesy, které způsobují dramatické změny v celém světě, můžete zažít mnoho bolesti, nepohodlí a strachu. Vězte, že společně překonáme veškerá protivenství. Naším úkolem je otevřít cestu pro každou drahou Duši, která vyjadřuje touhu po návratu k harmonii. Vězte, že každý z vás vytváří rozdíl. Když pochybujete, potřebujete inspiraci nebo sílu, vstupte do své osobní pyramidy Světla a my vám dáme odvahu, pozdvihneme vás vzhůru a dáme vám inspiraci. Když se cítíte osamělí a nemilovaní, přesuňte se do centra svého Svatého Srdce a my tam na vás budeme čekat, abychom vás naplnili zářící láskou našeho Boha Matky/Otce.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL


*** Nejdražší přátelé, znovu jsem získala svou sílu a cítím se mnohem lépe. Ozvali se mi lidé z celého světa, kteří procházeli nebo procházejí „čistícími procesy“ stejného druhu. Archanděl Michael nám před pár lety říkal, že „virus a/nebo teplota nejsou vždy negativním jevem. Někdy jsou prostředkem rychlejšího projasnění vlivu vibračních vzorců, které jste uvolnili uvnitř těla a které potřebují být přetvořeny.“ Připravujeme naše tělesné formy k přijetí vyšších frekvencí Světla, které potřebujeme integrovat do sebe, abychom byli schopni pokračovat v naší cestě do vyšších dimenzí a splnit naše nové „Galaktické poslání“. Všem vám děkuji za láskyplnou energii a modlitby. Během času stresu jsem se cítila obklopena vaší láskyplnou energií. S nekonečnou láskou a andělským požehnáním, Ronna.© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložily Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Solfeggio frekvencie - hudba ktorá lieči

Na hudbu reagujeme všetci, starí, mladí, deti, zvieratá . Hudba má veľmi silný vplyv na ľudský organizmus, ale ja na emócie. Pri niektorých pesničkách plačeme, iné sa nám nepáčia.


Rovnako vieme, že všetko sa skladá z frekvencií, vibrácií. Každý orgán má svoju frekvenciu a pokiaľ sa táto frekvencia naruší, orgán ochorie.

Pán Masaru Emoto okrem iného vyskúšal, aký vplyv má na vodu hudba a zistil pozoruhodné výsledky. Zistil, že na každú hudbu inak reaguje molekulárna štruktúra vody. A z čoho sa skladá telo človeka? 70 % vody.


Čo sú to ale solfeggio frekvencie?

Nie som odborník na výklad týchto informácií a preto som radšej našiel pre vás stránku, ktorá podľa mňa veľmi dobre všetko okolo týchto frekvencií vysvetľuje. http://www.antear.com/art_Solfeggio_harmonics.html


Myslím si, že aj táto forma hudby nám môže pomôcť ku zdraviu na všetkých úrovniach.  Prikladám videá a sami uvidíte, či to bude vo vás rezonovať alebo nie. Z môjho uhlu pohľadu je to niečo, čo spája spiritualitu s vedou, niečo, čo naozaj existuje, nikto nemôže povedať, že ide o čistý výmysel.


Prajem vám nádherné počúvanie a liečenie. 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information