Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 22 hostí Designed by:

Kdy vyvrcholí duchovní krize člověka? PDF Tlačiť E-mail


Kdy vyvrcholí duchovní krize člověka?


Tento příspěvek nemá za úkol probouzet pesimistické nálady ani zavrhnout vše dobré co člověk během své pestré historie vytvořil, ale upozornit na nadcházející etapu vývoje naší civilizace.

Naše současná věda vnímá člověka pouze jako živočicha z masa a kostí, který se liší od zvířat pouze schopností myslet a tvořit. Lidské vědomí je považováno za produkt činnosti mozku, přestože není možné prokázat jeho vznik. Současné vědecké teorie o vzniku vesmíru a života jsou již neudržitelné a většina těch, kteří je podporují, nejsou ochotní přijmout vyšší stanovisko a jednou provždy opustit svůj materiální názor.

Filozofie pravdy chápe člověka jako bytost, jejíž vědomí je nezávislé na hmotném těle a veškerou existenci vesmíru, hmoty a života umisťuje do Mysli. Etické a morální zásady, stejně jako mentální principy, v ní byly přítomny po celá tisíciletí. Zpočátku však pouze ve formě tajných nauk a mystérií, které nebyly přístupné běžnému člověku, ale byly určeny především pro adepty duchovně a morálně natolik vyspělé, aby bylo vyloučeno její zneužití. Tyto tajné nauky byly předávány těm, jejichž postavení ve společnosti mělo velký význam pro všechny. Vždy po celou lidskou historii zde existovali moudří filozofové a myslitelé, kteří se snažili ovlivnit náš vývoj a zapojit vědomě každého člověka do duchovní evoluce, která je součástí jeho života. Přestože se věda ve svých výzkumech filozofii velice přiblížila, nedokázala se s ní spojit a převzít její vznešené pravdy a cíle. Nezájem o tyto principy u dnešních politiků i představitelů většiny jednotlivých států přivedl naši společnost k zásadní krizi.

Žijeme v době nevídaného rozmachu informací, které jsou díky tisku, rozhlasu, televizi a internetu snadno přístupné téměř každému člověku. Současná média jako rozhlas a televize jsou pod silným vlivem vládnoucích stran, jsou přísně cenzurované a upravované tak, aby byly v souladu s naší euroamerickou orientací. Zdá se, že jediným alespoň zčásti svobodným médiem je internet. Díky tomu, že mnoho lidí má možnost vytvořit a provozovat vlastní nezávislé internetové stránky o libovolném obsahu, se můžeme dostat k informacím, které by nám jinak byly zcela jistě odepřeny. Můžeme se tak snadno dozvědět téměř o všem z jakéhokoli oboru lidské činnosti i z oblasti historie. V tomto nekonečném množství zpráv a údajů nalezneme mnoho podrobností o historických událostech, můžeme proniknout hlouběji do jakéhokoli vědního oboru a možná pochopíme i hlubší souvislosti světových událostí. S tak velkým přísunem informací se objevuje bohužel i spousta dezinformací, pověr i nesmyslů pramenících z materiálního nebo pseudoduchovního pohledu autorů, kteří se někdy prezentují jako téměř vševědoucí, a egoisticky nás přesvědčují, že oni vědí co bude následovat v nejbližších dnech. Tak se můžeme často dočíst i o událostech, které si navzájem protiřečí. Dozvíme se o duchovní transformaci v podobě zvyšování vibrací a oddělování temnoty od světla, o konspiračních teoriích a informacích o tajných spolcích usilujících o světovou vládu, o probíhajícím přepólování naší planety, o válce která začne už zítra, o chystané invazi mimozemšťanů včetně channelingu s členy Galaktické rady a o řadě nejasných proroctví a mystérií. Toto nepřeberné množství informací bohužel nevede k vytvoření jasného obrazu o nadcházejících událostech, ale naopak vnáší chaos a obavy do myslí čtenářů. Mnozí z nich, kteří snadno podléhají emocím, se tak snadno mohou dostat do zbytečného stresu a depresí, které mohou způsobit i psychické problémy. V očekávání brzkého konce již násilně ukončily život stovky členů různých náboženských sekt a také množství sebevražd běžných lidí je alarmující.

Je zřejmé, že nikdo z nás není schopen s jistotou říci čím budeme procházet, ale jisté je, že vyvrcholení krize je nezvratné. V současné době se jistě najdou mezi námi ti, kteří si uvědomují co je smyslem lidské existence a snaží se, aby jejich život byl naplněn hledáním pravdy, ale je to bohužel jen nepatrný zlomek z celkového počtu obyvatel této planety. A tak důvodů pro současnou krizi je hned několik. V prvé řadě je to nezájem většiny lidí o naplnění svého života duchovním poznáním. Akceleruje egoismus, sobectví, násilí , touha po moci a majetku. Náplní života většiny současných lidí je honba za penězi a nadměrnou dávkou požitků. Církev, která měla člověka vést k bohu, ustrnula na svých dogmatech neschopna vlastní transformace odpovídající potřebám současného člověka. Ztráta lidských hodnot a vznešených ideálů se nepochybně podepsala na lidském charakteru.

Od konce druhé světové války jsme nebyli schopni zabránit dalším menším či větším válkám a stále se objevují konflikty vyvolané s cílem uspokojit ziskuchtivost a pokusit se získat moc nad jinými státy. Nevážíme si života a nejsme schopni žít v souladu s přírodou. Každodenně jsme svědky utrpení a násilí páchaného na lidech i zvířatech. Chyby, kterých se lidstvo během své existence dopustilo, jsou zřejmé a dodnes jsme se z nich nedokázali poučit. Měli jsme možnost přijmout vznešené poselství proroků, kteří procházejí celou naší historií, ale většina z nás si vybrala cestu vědeckého rozvoje, dlážděnou materialistickým nebo pseudoduchovním názorem naplňujícím naše představy o štěstí. A tak vývoj lidské společnosti probíhal většinou ve formě vědeckotechnického rozvoje s absencí nejvyšších morálních a etických hodnot. Skutečné lidské hodnoty jsou často zesměšňovány a na jejich místo jsou implantovány hodnoty materiální, které jsou nám důmyslně vnucovány v podobě reklam. Tak je poměrně úspěšně vytvářena iluze podstaty lidského štěstí pramenící z financí a majetku.

Světová karma není trestem, ale završením a důsledkem pramenícím z lidské činnosti a nesprávného myšlení. Hromadění zbraní nikdy nepovede k míru pokud nenastane mír v lidských srdcích.Většina lidí není schopna přijmout vznešené pravdy, které jim předkládá filozofie, a tak jedině nepříjemné zkušenosti, jakými je ztráta jejich hmotných jistot, je mohou přivést k zamyšlení nad vyšším smyslem svého života.

Duchovní evoluce je nevyhnutelná, neboť nám byla určena nekonečnou moudrostí, která je pozadím celého vesmíru a pokud jsme si vytvořili překážky bránící nám v jejím naplnění, můžeme si být jisti, že budou odstraněny. Veškeré události, kterými člověk prochází, ho nakonec nevyhnutelně dovedou k poznání své skutečné podstaty a naplnění skutečného života. Na této cestě nejsme nikdy osamoceni, Nadjá je vždy s námi, připraveno převzít naše břemeno a vynést nás ke světlu, pokud budeme ochotni vzdát se svého malého já.

*

 

*

Volně zpracováno podle knihy: Zápisky Paula Bruntona svazek 9 LIDSKÁ ZKUŠENOST * UMĚNÍ V KULTUŘE


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information