Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 12 hostí 



Designed by:

Rozbitie Starých Sľubov a Otvorenie sa Hojnosti PDF Tlačiť E-mail





Rozbitie Starých Sľubov a Otvorenie sa Hojnosti

Článok uvoľnený z archívu!

Archanjel Raguel prostredníctvom Bella Capozzi
21-September-2012

Minule sme mali s klientkou prekvapivú návštevu od Archanjela Raguela. Nepamätám si že by som mala veľa osobnej spolupráce s Raguelom – aspoň v tomto živote – ani moja klientka, ktorú budem volať "Katarína". Pracovali sme s ňou na niektorých veciach, ktoré blokovali jej schopnosť získať jasný smer a prejaviť hojnosť (bežné veci, ktoré som si istá, že sa vzťahujú na nás všetkých). Raguel sa mi ukázal ako vysoký mužský Anjel s malými gaštanovými kučerami a jasným úsmevom. Vypadal veľmi osobný a zhovorčivý s živým zmyslom pre humor. Po skončení sedenia sa mi predstavil ako Katarínin hlavný sprievodca. Zistili sme prostredníctvom Raguela, že Katarína mala minulé životy na Zemi ako liečiteľka a kňažka, ale tiež niekoľko životov žila v obmedzeniach Katolíckej Cirkvi. Jej minulý život ako mníška bol ten, ktorý práve teraz sabotoval jej schopnosti prejavu. Na chvíľu sa po sedení zdržal a ponúkol mi správu na zdieľanie.

Archanjel Raguel:

Prepustenie minulosti nemusí byť namáhavý proces, a čas oslobodiť sa od starých obmedzení je teraz. Negatívne programovanie a pripútania nahromadené počas mnohých životov môžu mať škodlivý účinok na vašu schopnosť prospievať a rásť. Sľuby, ktoré ste zložili musia byť rozbité. Sľuby mlčanlivosti môžu byť kľudne tým čo vám bráni výrečne hovoriť vašu pravdu. Sľuby chudoby sú často najväčšie brzdy vašej schopnosti prejaviť hojnosť a finančnú bezpečnosť pre seba a tých, o ktorých sa staráte. Sľuby celibátu je obzvlášť ťažké zistiť a oslobodiť sa od nich a majú schopnosť dosť záludne sabotovať vaše osobné vzťahy. Toto by bolo len niekoľko príkladov, ale maly by sa ukázať ako dostatočné aby ste videli kam týmto smerujem. Vaša zvedavosť na to „čo sa stalo kedy a prečo“ vás môže poslať odkotúľať sa na cestu seba-objavovania. Je prirodzené priať si vedieť viac o sebe a o vašej minulosti. Ale v žiadnom prípade nie je poznanie určitých podrobností potrebné na to, aby ste sa zbavili negatívnych následkov. Bežná mylná predstava je, že musíte „cestovať späť v čase“ a znova prežiť minulé traumy a že musíte znova zažiť koreňovú príčinu toho čo vás trápi. Tak to nie je. Ak sa cítite vedení skúmať iné životy, potom vás rozhodne povzbudzujem, hovorím áno. Skúmajte ku spokojnosti svojho srdca. Tieto objavy môžu byť nanajvýš vzrušujúce, vaše dobrodružstvá úchvatné. Predsa však nech je známe, že nemusíte v tomto procese znova prežiť starú bolesť.

Jednoducho stanovte svoj zámer pre čistenie. Privolajte svojich Anjelských sprievodcov na ochranu a pomoc. Zistite oblasti vo vašom živote, ktoré sa javia uviaznuté a blokované. Umiestnite tam svoj zámer a empaticky vyhláste, že týmto sa odpájate a uvoľňujete od akéhokoľvek a všetkého temného, cudzopasného programovania a pripútaní. Predstavte si seba ako odovzdávate toto všetko vašim drahým ochrancom , aby to bolo odnesené späť do Zdroja a premenené na Svetlo. Cíťte sa konečne oslobodení od všetkého čo vás držalo uviaznutých v opakujúcich sa vzorcoch seba-zničujúceho správania. Odstránením toho čo je v ceste vytvárate otvorený priestor pre šťastie a blahobyt, aby sa usídlili. Prekážky, ktoré vám bránili pristupovať ku vašim schopnostiam budú preč a vy budete zažívať veľkú jasnosť vízie. V tejto dobe máte doširoka otvorenú cestu, aby ste sa úplne chopili prejavenia vašich snov a napojili na neuskutočnené možnosti. Tiež vám budú dané mnohé nové podnetné príležitosti slúžiť. Spoznáte mier.

Tiež si prajem poukázať na to, že každý človek toto musí urobiť na individuálnej úrovni. Ako Láskyplné súcitné bytosti, ktorými ste, máte vrodenú túžbu starať sa. Je nanajvýš žiadúce a chvályhodné snažiť sa uchrániť druhého bolesti a priať si sňať ťažšie bremená z ich ramien a vložiť ich na vaše vlastné. Je pochopiteľné, že sa modlite, aby boli ušetrení nepríjemností a situácií vyvolávajúcich strach. Ale vedzte, že v tele aj najdrobnejšieho dieťaťa prebýva duša ostrieľaného bojovníka. Aj keď to možno nie je zvonka zrejmé, vaši milovaní sú v neustálej komunikácii s a na najvyšších úrovniach vedomia. Často sú počas spánku školení a pripravovaní na to čo prichádza ako ďalšie. Nebudú náhle zaskočení, môžete si byť istí. Vykonávajte číre modlitby v ich prospech. Pošlite im energie liečenia a bezpodmienečnú lásku. Snažte sa ich osvietiť vašimi slovami. Avšak vedzte, že len oni sami musia nasledovať cestu, ktorú si volia.

Využite naplno tento čas premeny, pretože prestávka v činnosti nebude trvať už veľmi dlho. Toto je ideálny čas na štúdium a rozpínanie, na rast a obnovu. Ja som Raguel a prajem vám mier.

Copyright © Bella Capozzi.

Preklad: SiR @ http://ee.dunres.sk/

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4




A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

Jsou dávno překonány. Nač uzavírat sňatky posvěcené úřední mocí či církví.

Láska je jediným společným jmenovatelem. Pokud jste oba jedno tělo, jedna duše a společně se vyvíjíte, krásně druhému zrcadlíte obraz duše. V době, kdy vaše láska dospěje a vy získáte přítele/přítelkyni na celý život, toužíte poznat a rozvinout jinou část své duše. Správně, zřejmě potřebujete jiné zrcadlo. Rozvod? Zbytečně ničíte společné dílo a s nenávistí jeden druhému ubližujete… Cesta poznání je cesta života. Já jsem vám připravil mnoho zkoušek, mnoho možností. Proč tolik povyku, provází-li láska vaše konání. A děti, které vzešli ze společného svazku?

Nahlížejte naprosto stejně. Kolik partnerů, tolik podnětů. To, co je jedině důležité, může dát každý z vás. Kdykoliv, komukoliv.

Láska. Láska je a bude navzdory vašim proměnám. To vaše sebelítost, ublíženost, zklamání, nenávist, vaše ego staví mosty mezi rodiče a dítě. Dítě vzešlo z lásky. Bez lásky nic nevznikne ani nemůže zaniknout. Já jsem vám je dal. Tak jako vše ostatní kolem. A jen Já a Láska rozhodnu, kdy si je vezmu zpět. Jakým právem bráníte jeho svobodnému projevu? Jakým právem určujete, že vy jste lepší rodič než ten druhý a bráníte dětem se s druhým stýkat?

Sami svým bytím určují směr své cesty, čím více podnětů, tím zralejší jedinec. Ne vy - Já - Já láska - určím, kde cesta vývoje duše projde transformačním procesem a jak se dál bude odvíjet jemné předivo mého záměru.

Já, Já jsem - je jediným určujícím pravidlem stvoření. Jen Já, Já jsem - má sílu změnit stávající, ale pouze a jen ve jménu lásky.

PROMĚNA MUŽSKÉ ENERGIE A K ČEMU SLOUŽÍ

Ve vašem systému se často stává, že ženská a mužská energie vzájemně zaměňují své role. Dominantní chování žen nezřídka způsobuje zjemnělé a tzv. zženštilé chování mužů.

To vše způsobuje napojování fotonů na vaše stávající buněčné uskupení.

Úloha muže Nové doby spočívá v ochraně nových hodnotových systémů. Je fyzicky uzpůsoben k ochraně slabší konstituční formy ženy. Obsahem jeho bytí nemá být fyzický projev síly, ale využívání klidné síly Boží. Ochranou v Novém řádu se myslí klidné uspořádání dne. Dodržování řádu, na kterém se zúčastnění dohodnou. Moudrou laskavostí nahrazuje předchozí projevy agresivní síly, které provázely dřívější výchovu. Je rádcem a učitelem, oporou Nových dětí. Učí se pracovat s láskou jako všichni okolo něj. Je důsledný a trpělivý v hledání nových informací a při zkoušení nových technik i technologií. Svoji rodinu vede moudrostí, důsledností, tolerancí a láskou v době nových poznatků.

Je oporou komunitě, ve které se uvolí žít.

Nová doba přináší i nové vazby a nové formy pospolitosti. Často objevíte širší uskupení tvořené mnoha rozdílnými generacemi, kde se lidé schází pouze při společném díle nebo jídle a jinak každý upřednostňuje malé místnosti pro soukromé meditace či odpočinek.

V těchto komunitách, kde bývá více žen, je mužům předurčeno stanovovat řád, kterým se seskupení dobrovolně řídí.

Veškerá rozhodování jsou podřízena vůdci, který přebírá odpovědnost za zdroje potravy i za její dostatek. Muž určuje, která z žen se stává hlavou velkých rodin. Často se vedení ujímá nejstarší.

Zrod nového pokolení je čistě záležitostí jednotlivců, kteří se rozhodnou, zda ve společenství chtějí zůstat a společně své děti vychovávat v pospolitosti strýců a tet, nebo se rozhodnou odejít a žít zcela samostatně.

Vaše doba se velmi provinila na ženách všech ras. Dosavadní vývoj, kdy mužská síla zcela bezohledně zneužívala své fyzické síly pro degradaci ženství, je nenávratně zničen. Přesto zmrzačená těla žen (interrupce, hysterektomie) ještě dlouhou dobu nebudou schopna zaplnit mezeru v genetickém kódu zrození.

Proto přechod do jiné formy bytí umožní i zrod zcela nových bytostí. DNA lidí se promísí s jinou formou projeveného tak, aby nový člověk (člověk Nové doby) byl schopen následovat záměr boží.

Ke schopnostem dětí Nového věku patří obnova tkání. Mohou změnit opravdu mnoho z hrůz, které generace po staletí prováděly.

Apeluji ne na váš rozum, ale na vaše cítění. Mysl, která byla ovlivňována, manipulována a přeměňována, ztratila svoji původní schopnost následovat duši.

Pokud chcete pochopit Nový věk, musíte využívat vaši intuici, cítění lásky, které sice zakrnělo, přesto nikdy zcela nevymizelo. Rozum se bude bránit a vše nové odmítat. Intuice, hlas srdce vám napoví a povede v této úžasné době plné proměn a nových objevů. Nezapomeňte, že na to nejste sami. Celá planeta, fauna, flóra, voda, vše prožívá tu nádhernou změnu spolu s vámi.

Obracejte se na své neviditelné pomocníky - víly, anděly a skřítky, kteří spolu s vámi prochází proměnou tváře Matky Země.

Časem se pro vás vaši průvodci stanou viditelnými. Některé z vašich dětí je vidí již dnes. Jen jsou zmateny projevy nižších vibrací, které se v této době prolínají s vaší realitou. Věřte, že mohou vidět bytosti, které jsou vašim očím zatím skryté. Dejte jim svoji lásku - ony pak s důvěrou přijmou své schopnosti. Učitel a žák - role, která se nyní bude prolínat. Vzájemně si budete učiteli i žáky.

K tomu vám dopomáhej Bůh.

ŽENY

Ženy mají obrovský podíl na změnách, kterými lidstvo prochází.

Vždy byly a jsou předurčenými pokračovatelkami rodů. Ve všech galaktických systémech a uskupeních je ženám dána schopnost reprodukce a tím pádem i schopnost ovlivňovat budoucí četnost generace.

Některé civilizace úkol žen pochopily, ženy byla uctívány a chráněny, vzývány a oslavovány. Vaše civilizace roli žen znevážila a v rámci Stvoření se snažila o její vyhubení. Nikdy v tak velkém rozsahu nedocházelo k jejich vraždění, upalování, ničení a plenění.

Degradace ženské síly dospěla tak daleko, že ženy ubližují jedna druhé a tím pádem samy sobě. A snaží se o své sebezničení.

Planeta Lásky - jak byla dříve Země nazývána, se stala jednou z nejméně navštěvovaných planet galaktického uskupení.

V době transformace máte opět možnost vrátit ženskou energii tam, kam náleží - do čela zrození. Záleží nejen na ženách, ale i na přístupu vás všech, jak tento proces skončí.

Rozkol byl způsoben nepochopením božího řádu. Už v době ledové, přežívaly jen malé skupiny lidí. Boj o přežití změnil výsostné postavení žen na nutnost zachování společenství. Zde je počátek hlubokého propadu. Zde docházelo k zneužití ženy tím nejhrubším způsobem. Zde se Láska odvrátila a odešla daleko od Boha.

Nejtěžší období, kterým planeta Země procházela, trvalo 7 galaktických let. Nyní máte znovu možnost se navrátit zpět. Zpět ke kráse, lásce, životu.

Nepromarněte svoji šanci. Probuďte opět hluboko ukrytý plamínek lásky ve vašich srdcích. Milujte své blízké, děti, rodiče, přátele. Pečujte o zdroje pitné vody, ochraňujte přírodu, zvěř, ptactvo, vše, co vám bylo svěřeno. Bez vás, bez lásky ženy vaše planeta zahyne.

Stačila jedna z vás. Jedna jediná a dokázala láskou zvrátit jistý zánik planety Země. Co teprve, když spojíte své síly do jednoho láskyplného proudu energie, která obtočí vaši pianem a pomůžete jí se přenést do nového proudu Nového věku.

Vy ženy, od nepaměti dárkyně života, rozpomeňte se na vaši část božství ukrytou uvnitř - na lásku - a pomozte ve všech rovinách, ve všech úrovních pomozte prosadit lásku do rozhodování vašich mužů. Na úřadech, v státních institucích, v každém posledním obydlí povzneste lásku, kam patří. Do čela všech rozhodnutí.

To, co lidstvu, lidem, vašim dětem škodí, budiž smeteno z povrchu zemského. Milujte sebe sama, milujte své rodiny, své partnery, své děti tak, jak umí jen láska.

Uvěřily jste, že svět je bolest, že zrození dětí musí provázet bolest, že život přináší bolest.

Pak tedy dnes uvěřte, že život je radost, pokud žijete láskou. Zrod nového života je provázen radostí, pokud žijete s láskou. Svět vám bude vracet jen to, co do něj vložíte. Vaším nejvyšším vkladem je Láska.

A vy jste ty, kdo stály u zrodu. Rozpomeňte se a začněte jednat. S láskou.

K tomu vám pomáhej Bůh.

Z knihy DAR SVĚTLA - Askal

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/





 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information