Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom,

ale voči Bohu.

Exupéry


Online

Máme online 8 hostí Designed by:

AA Zadkiel - Síla slova PDF Tlačiť E-mail
AA Zadkiel - Síla slova


Poselství od archanděla Zadkiela přijala Natalia Glasson 25.3.2013

Láska, Mír, Transformace a Pravda jsou vibrace, které vám přináším prostřednictvím své andělské přítomnosti, aby obklopily celé vaše bytí. Jsem zde s vámi v tomto okamžiku, abych s vámi sdílel andělské vibrace transformace ze sedmého světelného paprsku a zakotvil tyto vysoké vibrace jako semena vědomí do vaší mysli a pochopení. Chci vás podpořit, abyste se plněji soustředili na váš jazyk a slova, která vysíláte ze svého bytí do své reality.

Já jsem Archanděl přinášející andělské vibrace nezištnosti a bezpodmínečné lásky, jsem také ztělesnění sedmého paprsku světla pod dohledem Lady Portie. Sedmý paprsek světla fialové barvy pomáhá a podporuje proces vzestupu na Zemi i celého lidstva. Sedmý paprsek světla v sobě nese vibrace, které pomáhají a podporují novou éru, která se probouzí na Zemi. Osvícení, transformace, magie a probuzení jsou jen některé z vlastností představovaných sedmým paprskem světla. Spolu s předáváním energie sedmého paprsku světla do vašeho bytí, abych podpořil všechny procesy duchovní transformace a probuzení, chci zároveň podpořit i nové možnosti úsvitu, abych urychlil vaši cestu vpřed při prožívání hlubšího spojení s vámi a Stvořitelem. Prosím, dovolte sami sobě otevřít se fialovému světlu spolu s tím, jak hlouběji vdechujete jeho esenci do svého bytí tak, aby vás toto světlo mohlo podpořit tím nejvhodnější způsobem. Až fialové světlo splyne hlouběji s vaším bytím, chci se s vámi podělit o své vědomí.

Je mou snahou zaměřit vaši pozornost na slova, která denně používáte. Slova, která si říkáte ve své mysli, nahlas nebo si je zpíváte, nesou v sobě vibrace, které pulsují jako vlna skrze vaše fyzické tělo a všechna energetická těla. Tato slova, jsou-li vyslovena, mají mocný vliv na vaše bytí. Vaše tělo a energetická těla neustále vibrují spolu s tím, jak světlo vstupuje do vašeho bytí, vibrace vašeho těla a energetických těl se zrychlují a stávají se čistějšími vibracemi více spojenými se Stvořitelem. Jestliže potom ve své mysli nebo nahlas vytváříte negativní slova, může to vést ke snížení vašich energetických vibrací. Jako pracovníci světla byste se měli vždy soustředit na léčení sebe sama, zakotvování více světla a přivolávání božské pomoci, aby to sloužilo vašemu vzestupu. Ale jestliže potom vytváříte slova s nízkými vibracemi, povzbuzujete tím nestabilní energetické vibrace, které nebudou podporovat váš duchovní růst. Vaše slova mají mocný vliv na vaše bytí, protože tento aspekt vašeho bytí je spojen s vaší schopností tvořit a spoluvytvářet společně se Stvořitelem. Vaše slova mají schopnost přetvářet vaši realitu a dokonce i vaše fyzické tělo.

Abyste dosáhli bezpečných a stabilních povznášejících vibrací, je třeba sledovat slova, která denně používáte k hlasitému vyjadřování a ve své mysli, a to nejen pouze slova, ale i tón a způsob, jakým je předáváte ostatním. Je načase, jak věřím, očistit své myšlenky a slovník, abyste mohli vnést větší objem světla a lásky do svého bytí skrze proces myšlení a mluvení. Je důležité, aby každý projev každé formy z vašeho bytí byl hluboce milující směrem k sobě i k ostatním. Dovolte sami sobě myslet ve vzorcích lásky a hovořit nejen s nesmírnou láskou proudící z vašeho srdce, ale aby každé slovo, pečlivě vámi zvolené, bylo také nejvyšší vibrací lásky.

Možná se ptáte, jak poznat, zda slovo má v sobě negativní nebo pozitivní milující vibrace. Po pravdě řečeno, všechna slova a výrazy v sobě nesou vibraci Stvořitele a jsou proto milující vibrací, ale v průběhu času lidstvo kladlo důraz na interpretaci slov buď jako negativní nebo pozitivní, a tím vytvářelo pro každé slovo vibrační úhel pohledu. I když by toto hledisko, vytvářené po celé generace, mohlo být vyléčeno a vyčištěno, je mnohem snazší zaměřit se na svůj vlastní duchovní růst a zajistit, aby negativní slova a vibrace byly eliminovány z vašeho bytí. Zapamatujte si, že myšlenka, která je byť i pouhou vteřinu ve vaší mysli, může přetrvat ve vašem aurickém poli navždy, pokud není vyčištěna nebo uvolněna. Když dovolíte sami sobě otevřít svou srdeční čakru, představujíce si, že vdechujete a vydechujete skrze svou srdeční čakru, zatímco dovolujete slovům s milujícími nebo neutrálními vibracemi, aby se projevily ve vaší mysli a prostřednictvím vašeho hlasu, potom budete vždy udržovat a rozvíjet své energetické vibrace.

Když mluvím o negativních slovech, mám na mysli slova, která v sobě nesou negativní, hodnotící, bázlivé nebo destruktivní zabarvení. Taková slova a dokonce i posuzování sebe sama a ostatních, může být běžným a můžeme se na ně dívat jako na určitý způsob vyjádření, ale po pravdě řečeno, je možné vyjádřit vše, co chcete s vibracemi lásky a pravdy. Čím více bude láska vyjádřena myslí a hlasem při komunikaci, potom si lidstvo všimne projevu většího množství lásky na Zemi. Aby se dosáhlo lásky v mysli a skrze hlas, je jednoduše třeba nejprve sledovat své myšlenky, vibrace a povahu toho, co vytváříte, co si nesete ve své mysli a vyjadřujete svým hlasem. Potom dovolte sami sobě bezpodmínečně se milovat, oprostit se od jakéhokoliv posuzování; Porozumějte nebo si uvědomte, jak můžete změnit svůj slovník, jazyk nebo zabarvení hlasu, abyste obdrželi vyšší a rychlejší vibrace. Je důležité neomezovat svůj projev, i když se může zdát, že byste s tím měli začít jako s první věcí, ale vy nastoupíte nádhernou a novou cestu sebevyjádření a přitom budete také léčit staré negativní návyky mentálního posuzování či zneužívání sebe sama nebo ostatních.

Spolu se soustředěním na vaše slova, která v sobě nesou sílu vašich vibrací, fyzického bytí a reality, vás chci zavést do jedné komnaty na vnitřních pláních v ašrámu sedmého paprsku, který má v sobě sílu zmnožování. Je to Komnata Sedmého Paprsku Zmnožování. Mnozí Nanebevzatí Mistři a světelné bytosti navštěvují tuto komnatu, aby dosáhli zmnožení svých energií, léčení a čehokoliv na co se v té době soustřeďují. Chci vás povzbudit, abyste během meditace navštívili tuto Komnatu Zmnožování. Radím vám, abyste pronášeli slova s milujícími vibracemi, ať už se jedná o jednotlivá slova nebo o celé věty, zatímco jste v této komnatě, za účelem zmnožení vibraci slov, abyste mohli opravdu cítit, vidět a uvědomit si jak reálně ovlivňují vaše bytí. Nejen že zažijete vibrace slov, ale také zvýšíte svou energetickou vibraci a zaznamenáte vibraci slov mnohem silněji ve svém bytí a realitě. Je to nádherná zkušenost rozšířit porozumění vibracím slov, ale může to být i nástroj, který umožní a pomůže vám ve zmnožení energií ve vašem bytí, aby se pomohlo projevení. Například, jestliže máte něco, co si přejete manifestovat ve svém bytí nebo realitě, můžete navštívit tuto komnatu a říkat v duchu nebo nahlas, že už máte, co jste si přáli realizovat, a přitom se soustředili na klíčová slova, která označují kvalitu, kterou chcete ztělesňovat, abyste mohli realizovat své přání. To potom obohatí sílu vašeho projevu a dovolí vám zažít a zakotvit všechno, co jste chtěli promítnout do svého fyzického těla tak, abyste se stali tou vibrací a tím ji promítli do své reality, abyste ji mohli plně prožívat.

Klidně seďte, soustřeďte se na svůj dech a vstupte do hluboké meditace.

Řekněte nahlas nebo v duchu, “prosím milující vibrace, podporu a přítomnost Archanděla Zadkiela a Lady Portie, aby přistoupili k mému bytí, podělili se a zakotvili svou lásku, andělský a sedmý paprsek do mého bytí.“

Představujte si, prociťujte nebo vezměte na vědomí naše světlo, které vás obklopuje, a přitom zhluboka dýchejte.

Řekněte nahlas nebo v duchu, “prosím Archanděla Zadkiela a Lady Portii, aby mě přenesli do Komnaty Zmnožení v Ašrámu Sedmého Paprsku, děkuji vám.”

Představujte si, berte na vědomí nebo prociťujte vaši přítomnost v této komnatě. Je důležité, abyste dýchali energie této komnaty a uvědomovali si, že každý aspekt vašeho bytí včetně vašich myšlenek bude zmnožen.
S pozorností upřenou na své myšlenky vyjadřujte jasná, přesná slova s vysokými vibracemi nebo věty, které v sobě nesou podstatu toho, co chcete vyjádřit.

(Pro svou první návštěvu můžete shledat užitečným zapsat si některá slova, která chcete použít v komnatě nebo si zvolit jedno slovo, na které se soustředíte po celou dobu v komnatě)

Jednoduše se soustřeďte na dech při energii zmnožování, abyste naplnili celé své bytí a přitom sledujte vliv vašich slov na vaše energetické vibrace, na vaše fyzické a energetická těla.

Toto je nádherné místo k experimentování a sledování vlivu různých slov na vaše energetické vibrace.
Až budete chtít opustit komnatu, jen požádejte Lady Portii a mě, abychom vás přenesli zpátky do vaší fyzické reality.

Dovolte svým slovům, aby se stala silou při vašem procesu vzestupu.

S andělskou Láskou,
Archanděl Zadkiel

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

Jsou dávno překonány. Nač uzavírat sňatky posvěcené úřední mocí či církví.

Láska je jediným společným jmenovatelem. Pokud jste oba jedno tělo, jedna duše a společně se vyvíjíte, krásně druhému zrcadlíte obraz duše. V době, kdy vaše láska dospěje a vy získáte přítele/přítelkyni na celý život, toužíte poznat a rozvinout jinou část své duše. Správně, zřejmě potřebujete jiné zrcadlo. Rozvod? Zbytečně ničíte společné dílo a s nenávistí jeden druhému ubližujete… Cesta poznání je cesta života. Já jsem vám připravil mnoho zkoušek, mnoho možností. Proč tolik povyku, provází-li láska vaše konání. A děti, které vzešli ze společného svazku?

Nahlížejte naprosto stejně. Kolik partnerů, tolik podnětů. To, co je jedině důležité, může dát každý z vás. Kdykoliv, komukoliv.

Láska. Láska je a bude navzdory vašim proměnám. To vaše sebelítost, ublíženost, zklamání, nenávist, vaše ego staví mosty mezi rodiče a dítě. Dítě vzešlo z lásky. Bez lásky nic nevznikne ani nemůže zaniknout. Já jsem vám je dal. Tak jako vše ostatní kolem. A jen Já a Láska rozhodnu, kdy si je vezmu zpět. Jakým právem bráníte jeho svobodnému projevu? Jakým právem určujete, že vy jste lepší rodič než ten druhý a bráníte dětem se s druhým stýkat?

Sami svým bytím určují směr své cesty, čím více podnětů, tím zralejší jedinec. Ne vy - Já - Já láska - určím, kde cesta vývoje duše projde transformačním procesem a jak se dál bude odvíjet jemné předivo mého záměru.

Já, Já jsem - je jediným určujícím pravidlem stvoření. Jen Já, Já jsem - má sílu změnit stávající, ale pouze a jen ve jménu lásky.

PROMĚNA MUŽSKÉ ENERGIE A K ČEMU SLOUŽÍ

Ve vašem systému se často stává, že ženská a mužská energie vzájemně zaměňují své role. Dominantní chování žen nezřídka způsobuje zjemnělé a tzv. zženštilé chování mužů.

To vše způsobuje napojování fotonů na vaše stávající buněčné uskupení.

Úloha muže Nové doby spočívá v ochraně nových hodnotových systémů. Je fyzicky uzpůsoben k ochraně slabší konstituční formy ženy. Obsahem jeho bytí nemá být fyzický projev síly, ale využívání klidné síly Boží. Ochranou v Novém řádu se myslí klidné uspořádání dne. Dodržování řádu, na kterém se zúčastnění dohodnou. Moudrou laskavostí nahrazuje předchozí projevy agresivní síly, které provázely dřívější výchovu. Je rádcem a učitelem, oporou Nových dětí. Učí se pracovat s láskou jako všichni okolo něj. Je důsledný a trpělivý v hledání nových informací a při zkoušení nových technik i technologií. Svoji rodinu vede moudrostí, důsledností, tolerancí a láskou v době nových poznatků.

Je oporou komunitě, ve které se uvolí žít.

Nová doba přináší i nové vazby a nové formy pospolitosti. Často objevíte širší uskupení tvořené mnoha rozdílnými generacemi, kde se lidé schází pouze při společném díle nebo jídle a jinak každý upřednostňuje malé místnosti pro soukromé meditace či odpočinek.

V těchto komunitách, kde bývá více žen, je mužům předurčeno stanovovat řád, kterým se seskupení dobrovolně řídí.

Veškerá rozhodování jsou podřízena vůdci, který přebírá odpovědnost za zdroje potravy i za její dostatek. Muž určuje, která z žen se stává hlavou velkých rodin. Často se vedení ujímá nejstarší.

Zrod nového pokolení je čistě záležitostí jednotlivců, kteří se rozhodnou, zda ve společenství chtějí zůstat a společně své děti vychovávat v pospolitosti strýců a tet, nebo se rozhodnou odejít a žít zcela samostatně.

Vaše doba se velmi provinila na ženách všech ras. Dosavadní vývoj, kdy mužská síla zcela bezohledně zneužívala své fyzické síly pro degradaci ženství, je nenávratně zničen. Přesto zmrzačená těla žen (interrupce, hysterektomie) ještě dlouhou dobu nebudou schopna zaplnit mezeru v genetickém kódu zrození.

Proto přechod do jiné formy bytí umožní i zrod zcela nových bytostí. DNA lidí se promísí s jinou formou projeveného tak, aby nový člověk (člověk Nové doby) byl schopen následovat záměr boží.

Ke schopnostem dětí Nového věku patří obnova tkání. Mohou změnit opravdu mnoho z hrůz, které generace po staletí prováděly.

Apeluji ne na váš rozum, ale na vaše cítění. Mysl, která byla ovlivňována, manipulována a přeměňována, ztratila svoji původní schopnost následovat duši.

Pokud chcete pochopit Nový věk, musíte využívat vaši intuici, cítění lásky, které sice zakrnělo, přesto nikdy zcela nevymizelo. Rozum se bude bránit a vše nové odmítat. Intuice, hlas srdce vám napoví a povede v této úžasné době plné proměn a nových objevů. Nezapomeňte, že na to nejste sami. Celá planeta, fauna, flóra, voda, vše prožívá tu nádhernou změnu spolu s vámi.

Obracejte se na své neviditelné pomocníky - víly, anděly a skřítky, kteří spolu s vámi prochází proměnou tváře Matky Země.

Časem se pro vás vaši průvodci stanou viditelnými. Některé z vašich dětí je vidí již dnes. Jen jsou zmateny projevy nižších vibrací, které se v této době prolínají s vaší realitou. Věřte, že mohou vidět bytosti, které jsou vašim očím zatím skryté. Dejte jim svoji lásku - ony pak s důvěrou přijmou své schopnosti. Učitel a žák - role, která se nyní bude prolínat. Vzájemně si budete učiteli i žáky.

K tomu vám dopomáhej Bůh.

ŽENY

Ženy mají obrovský podíl na změnách, kterými lidstvo prochází.

Vždy byly a jsou předurčenými pokračovatelkami rodů. Ve všech galaktických systémech a uskupeních je ženám dána schopnost reprodukce a tím pádem i schopnost ovlivňovat budoucí četnost generace.

Některé civilizace úkol žen pochopily, ženy byla uctívány a chráněny, vzývány a oslavovány. Vaše civilizace roli žen znevážila a v rámci Stvoření se snažila o její vyhubení. Nikdy v tak velkém rozsahu nedocházelo k jejich vraždění, upalování, ničení a plenění.

Degradace ženské síly dospěla tak daleko, že ženy ubližují jedna druhé a tím pádem samy sobě. A snaží se o své sebezničení.

Planeta Lásky - jak byla dříve Země nazývána, se stala jednou z nejméně navštěvovaných planet galaktického uskupení.

V době transformace máte opět možnost vrátit ženskou energii tam, kam náleží - do čela zrození. Záleží nejen na ženách, ale i na přístupu vás všech, jak tento proces skončí.

Rozkol byl způsoben nepochopením božího řádu. Už v době ledové, přežívaly jen malé skupiny lidí. Boj o přežití změnil výsostné postavení žen na nutnost zachování společenství. Zde je počátek hlubokého propadu. Zde docházelo k zneužití ženy tím nejhrubším způsobem. Zde se Láska odvrátila a odešla daleko od Boha.

Nejtěžší období, kterým planeta Země procházela, trvalo 7 galaktických let. Nyní máte znovu možnost se navrátit zpět. Zpět ke kráse, lásce, životu.

Nepromarněte svoji šanci. Probuďte opět hluboko ukrytý plamínek lásky ve vašich srdcích. Milujte své blízké, děti, rodiče, přátele. Pečujte o zdroje pitné vody, ochraňujte přírodu, zvěř, ptactvo, vše, co vám bylo svěřeno. Bez vás, bez lásky ženy vaše planeta zahyne.

Stačila jedna z vás. Jedna jediná a dokázala láskou zvrátit jistý zánik planety Země. Co teprve, když spojíte své síly do jednoho láskyplného proudu energie, která obtočí vaši pianem a pomůžete jí se přenést do nového proudu Nového věku.

Vy ženy, od nepaměti dárkyně života, rozpomeňte se na vaši část božství ukrytou uvnitř - na lásku - a pomozte ve všech rovinách, ve všech úrovních pomozte prosadit lásku do rozhodování vašich mužů. Na úřadech, v státních institucích, v každém posledním obydlí povzneste lásku, kam patří. Do čela všech rozhodnutí.

To, co lidstvu, lidem, vašim dětem škodí, budiž smeteno z povrchu zemského. Milujte sebe sama, milujte své rodiny, své partnery, své děti tak, jak umí jen láska.

Uvěřily jste, že svět je bolest, že zrození dětí musí provázet bolest, že život přináší bolest.

Pak tedy dnes uvěřte, že život je radost, pokud žijete láskou. Zrod nového života je provázen radostí, pokud žijete s láskou. Svět vám bude vracet jen to, co do něj vložíte. Vaším nejvyšším vkladem je Láska.

A vy jste ty, kdo stály u zrodu. Rozpomeňte se a začněte jednat. S láskou.

K tomu vám pomáhej Bůh.

Z knihy DAR SVĚTLA - Askal

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information