Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom,

ale voči Bohu.

Exupéry


Online

Máme online 9 hostí Designed by:

Súhrn o zmenách, ktoré nás vedú ďalej v tu a teraz. – Apukhe PDF Tlačiť E-mailSúhrn o zmenách, ktoré nás vedú ďalej v tu a teraz. – Apukhe


Prišiel čas, aby som vás informoval o tom, že neustále sme v pohybe vpred, či si to priznáme, uvedomujeme, alebo nie. Všetko sa deje so súhlasom nášho vyššieho ja, aj keď si to niekedy ( niektorí ) neuvedomujeme v tejto realite. Naše duše tak tiež súhlasia. Celá naša realita sa mení, akurát každý z nás to vidí, vníma po svojom.

Rád by som vás informoval o tom, že sa vytvorila nová svetelná mriežka okolo našej planéty. Je kvantového charakteru. Bola vytvorená za účelom prijímať a zosilňovať komunikáciu. Je to ako zosilňovač komunikačného kanálu pre nás. Je to nová, ďalšia svetelná kryštalická mriežka. Kým doteraz existujúca a ostávajúca bola vytvorená pre účel ochrany brán 11:11, či 21.12.2012,  prijímania vtedajších nových svetelných kódov z Centrálneho Slnka, rovnako ako aj  kvantový filter pre prípad infiltrácie správ k nám od temnoty.

Nakoľko samotná Gaia už momentálne disponuje dostatočnou silou na vlastné samočistiace, samoliečiace  procesy a je rovnako prepojená aj s touto pevne ukotvenou kryštalickou mriežkou v jej energetickom poli, tak práve preto bolo umožnené vytvoriť túto novú svetelnú, kvantovú mriežku.  Pridávam ešte vrelú vďaku od Gaii pre skupinky ale aj jednotlivcov, ktorí pravidelne spolupracujú s Gaiou, pomáhajú jej rôznymi spôsobmi.  Matka Zem vám s veľkou láskou ďakuje.

V čom nám pomáha táto ďalšia kryštalická mriežka. Už som povedal, že je to ako prijímač a zároveň ako zosilňovač.  Kým budem pokračovať o ďalších informáciách, je potrebné uviesť, že naďalej sa dodržuje sloboda jedinca v jeho vedomých rozhodnutiach. Nikto v ničom nie je nútený a tak práve naše praktické vnímania v 3D realite tohto procesu sú veľmi odlišné ( pre naše rôzne osobné vibrácie) a v niektorých častiach až prekvapujúco spoločné.

Takže v čom nám pomáha? Povedzme pri práci na rekonštrukcii novej DNA. Je to veľmi potrebná práca, nakoľko vo vedomej časti našej reality nádherne vidno toto zosilňujúce, komunikačné prepojenie.


Napríklad:

1 Medzi nami je stále viac jedincov, ktorí už využívajú „Vedomé tvorenie“ cez vedomé požiadanie. Sú to vedomé žiadosti cez nepodmienečnú lásku, kde vzniká vedomý proces, kedy sa nechávame viesť tokom udalostí k požadovanému cieľu.


2 Snové liečenie na všetkých úrovniach. Zo začiatku toto liečenie môžeme vnímať (vyžiadať) na mentálnej, či astrálnej úrovni počas spánku. Po čase, keď sme už dostatočne naladení na nové kvantové vzorce správania, prichádza možnosť liečby aj na éterickej úrovni, odkiaľ je už len skok na priame liečenie aj na reálnej 3D úrovni.


3 Snové školy, školenia, informácie v rámci pripravenosti jedinca na tieto informácie.


4 Duchovná očista. Toto môžeme hlavne vnímať v našej osobnej realite ako totálne prepustenie posledných starých vzorcov myslenia, až po fyzické prepustenie niečoho, či niekoho, alebo oboje k dosiahnutiu úplnej  osobnej duchovnej slobody.

Ako som už povedal, že je zosilňovačom komunikačného kanálu v nás, prakticky podľa našej pripravenosti komunikácie, umožňuje nám komunikáciu s novými realitami nie len na snovej úrovni, ale aj v bdelom stave.. Môžeme to vnímať ako prelínanie realít v našej realite stále častejšie. Osobne to aj ja zažívam v podobe, že vidím niečo, čo nepochádza z 3D a keď prenesiem svoje 3D vnímanie na to miesto, tak to tam  nie je. Pripravení jedinci potom začínajú stále častejšie vedome sťahovať informácie pri bdelom stave. Táto naša premena nám časom umožní priamu telepatickú komunikáciu mimo našu realitu.  Neviem prečo, rozumom to neviem vysvetliť, mám len vnútorný pocit, že to bude niečo ako obojsmerný kvantový prenos informácií nie len v rámci našej slnečnej sústavy, či galaxie, ale sa zoznámime s novými svetmi, bytosťami, o ktorých zatiaľ ešte nemáme ani poňatia.


Okrem toho mám dnes za úlohu vám povedať o potrebe robiť si ochranu každý deň, ako aj pridávať k tomu uzemnenie a pitie čistej vody.  Pri vytvorení ochrany, pokiaľ to tak cítite, vyberte si z týchto pomocníkov: AA Metatron, Sandalfon, Michael, Uriel, Centrálne slnko, Gaia.  Môžete si vybrať tých, ktorých cítite, alebo všetkých. Najdôležitejšie je požiadať hlavne vaše svetelné rodiny o ochranu so spojením s už hore uvedenými pomocníkmi. Ak máte pocit, že ešte nemáte s nimi spojenie, netrápte sa. Stačí vysloviť váš zámer cez srdce s láskou. Oni vás vnímajú a pomôžu, aj keď vy ich zatiaľ nevnímate. To je len otázka času a vašej láskyplnej ochoty ich naozaj spoznať. Osobne okrem svetelnej rodiny vždy žiadam Gaiu, Centrálne slnko, Metatrona, Saint Germaina a ostatných podľa cítenia v srdci. Vy si sami vyberte.

Nový kvantový komunikačný kanál cez nové DNA nám umožňuje prijímať veľmi potrebné nové svetelné vzorce správania. Môžeme to preciťovať aj cez vnútornú nervozitu, cítime sa ako pred výbuchom, určité veci prestávame chápať, alebo vnímať. Ostáva nám len bezpodmienečne s láskou prijímať a reagovať. Vlastne, je to ako keď sa nechávame viesť v toku života s absolútnou dôverou v niečom, čo si nevieme vysvetliť rozumom a ani nás to netrápi a zároveň cítime v sebe, v srdci kľud, harmóniu. Nezabudnite, bezpodmienečná láska je ako filter, eliminátor a dodáva vám silu v napredovaní. Bez prijatí a ukotvení týchto nových vzorcov, nedokážeme napredovať vpred.


Pokiaľ ste cítili strach voľakedy zo zmeny,  tak teraz s láskou v srdci ste ochotní aj konať, meniť, aj keď sa vaše okolie búri, nadáva. Ste ochotní sa vzdať hocičoho a hocikoho, pokiaľ vás brzdia, ťahajú nazad. Je to pocit vnútorného, ale aj vonkajšieho generálneho upratovania vo vašom bytí. Vnútorne cítite, že pokiaľ by ste sa aj všetkého vzdali, všetko sa k vám vráti x-násobne, len v inej forme.

Všetko je len na nás, jednotlivcoch, či sme ochotní slobodne prijímať, konať, pracovať na sebe. Podľa toho vnímame výsledky nášho snaženia. Akonáhle tam vložíme nejaké očakávanie, ostávame v kruhu poučení, až kým to nevyriešime. Všetko robme a prijímajme s nepodmienečnou láskou.

S láskou v láske napísal Ján Bálint  Apukhe 17.3.2013


Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint Apukhe. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.
12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Meditace na zesílení spojení s našimi anděly strážnými


Láska vašich průvodců může být ve vašem životě přítomná a dávat vám mohutnou podporu anebo ve vašem vědomí přítomna být nemusí - to ovšem neznamená, že nejste svými průvodci zcela a bezvýhradně milováni. Ať už věříte, že máte průvodce, či ne, a propojujete se s nimi denně nebo vůbec, vaši průvodci tu jsou a jsou vždy po vašem boku. Nikdy vás neopouštějí a stále bdí nad vašimi životy, zkušenostmi a pozemskou existencí. Jejich posláním a starostí je vždy vás milovat a vést vás vaším pozemským duchovním životem, jak jen mohou. Je mnoho pracovníků světla, kteří nevěří v průvodce či jejich důležitost na své duchovní cestě; věří jen tomu, že je jen jedna energie, se kterou je možné se propojit, a to je světlo Stvořitele. Všechny ostatní energie či duše na vnitřní úrovni jsou jen odváděním od pravdy. Na tomto tvrzení je něco pravdy. Jakožto pro pracovníky světla na Zemi je vaším cílem a potřebou propojovat se se Stvořitelovým světlem, přijímat Jeho vibraci a pracovat s ní ve vaší fyzické realitě. Po pravdě není nic důležitějšího než právě toto - cítit světlo Stvořitele kolem i uvnitř sebe vám přináší velkou útěchu, ale v praxi vám také umožňuje žít na Zemi v pravdě.

Když mluvíme o průvodcích, nemáme na mysli nějaké rozptýlené energie, ale mluvíme o shromažďování různých aspektů a kvalit Stvořitele kolem vás. Vaši průvodci mají vědomí, které je čistší než vaše současné vědomí; jejich energie je vyšší, rychlejší a jemnější. Jsou schopni vidět skrze hranice a limity, které vám v životě brání vnímat širší obraz vaší pozemské zkušenosti. Jsou to přátelé, kteří tu jsou, aby vás podporovali a vedli, kdykoli potřebujete pomoci, dodat energii a zvětšit vaše schopnosti a umění manifestace. Přátelé, kteří jsou vždy pozitivní, milující a štědře poskytují svou energii a moudrost, ať děláte nebo říkáte cokoli - vaši průvodci se k vám nikdy neobrátí zády a nikdy vás neopustí. Jakožto pracovníci světla na Zemi hledáte vzestup, jednotu se Stvořitelem a manifestaci pravdy, lásky a posvátných schopností vaší duše; vaše cesta je někdy osamělá a těžká, jak se snažíte ze všech sil dosáhnout něčeho, co se může vašemu rozumu občas zdát nemožným. Vaši průvodci jsou tu, aby vám cestu ulehčili, pomáhali vám a prohloubili vaše propojení se Stvořitelem a aby vás bezpodmínečně milovali. Když duchovně rosteme, objevujeme naše vnitřní energie a rozpouštíme temnotu v nás, je velmi důležité, abychom byli bezpodmínečně milováni a cítili lásku kolem sebe, protože nám to umožňuje zůstat soustředěni na naše cíle. Když si začnete být vědomi té lásky, která vás obklopuje, pak začne ve vaší realitě a duchovním vývoji mocně působit, protože vám umožní cítit síť či základnu (bázi) podpory, která vás obklopuje a povzbuzuje v dosahování vašich cílů.

Vaši průvodci jsou energií, se kterou můžete mluvit jak v duchu tak nahlas, se kterými se můžete podělit o své nejhlubší pocity, a co je nejdůležitější, můžete je o cokoli požádat, a oni vám pomohou tím nejlepším způsobem, pokud je to Stvořitelovou vůlí a pomůže to vašemu duchovnímu vývoji.

Když přemýšlíme o našich průvodcích, musíme si uvědomit, že jsou projevem Stvořitele, jsou pojítky a mosty ke Stvořitelovu světlu. Nejdůležitější je uvědomění, že vy jste se Stvořitelem spojeni v jedno - a tudíž i vaši průvodci. Není žádná oddělenost, ani rozdíly mezi vámi a průvodci - a totéž platí o vás a Stvořiteli. Vy jste Stvořitelem a průvodci též. Propojení a přijetí energie vašich průvodců vás nejen obrovsky podporuje a poskytuje vám rady pro vaši realitu, ale umožňuje vám to přijmout novou vyšší vibraci Stvořitelovy duše. Je důležité zbavit se myšlenky, že průvodci odvádějí vaši pozornost od Stvořitele a přijmout že, vás spojují s Jeho hlubší úrovní. Ať už se svými průvodci spolupracujete nebo ne, budou tu pro vás, takže by možná bylo dobré začít s nimi budovat vztah a být si vědomi každé i nepatrné změny, kterou to přinese do vaší pozemské reality a zkušeností. Když spolupracujete se svými průvodci, vnášíte Stvořitelovu energii do svého života s větší intenzitou.

Já, Mistr Kuthumi, sloužím na Zemi mnohým jako průvodce; je to potěšení a čest otevřeně a naprosto milovat tolik duší, které přijímají mou přítomnost i Stvořitelovu duši, jež si přeji s nimi sdílet. Rád bych vám nabídl jednoduchou techniku, jak posílit přítomnost průvodců ve vaší realitě a jak ukotvit více Stvořitelova světla a vědomí ve vašem bytí, aby podporovaly růst vaší duše. Tato technika může být praktikována každý den a kýmkoli, ať už s průvodci hojně spolupracujete nebo si přejete začít.

Nyní vás prosím, abyste se klidně posadili a zaměřili se na svůj dech. Dovolte si vstoupit do hlubokého meditativního stavu bytí a mysli a každým okamžikem se oddávejte stále hlubšímu tichu i klidu.

Nejprve požádejte své osobní průvodce, aby k vám přiblížili svou energii se záměrem v lásce vás chránit a uvědomit vás o své čisté a láskyplné přítomnosti.

Uvědomte si své tělo, pocity a jakékoli vjemy, které se objeví.

Několikrát se zhluboka nadechněte a při výdechu uvolněte všechny strachy nebo bloky, které můžete mít v souvislosti s vašimi průvodci. Toto je důležité udělat, i když jste zvyklí se s nimi kontaktovat, protože to může vaše propojení prohloubit.

Požádejte své průvodce, aby skrze vaši korunní čakru zaplavili celé vaše bytí křišťálově čistou bílou energií. Prociťujte zejména to, jak křišťálová energie vplouvá do vaší mysli a odplavuje všechny myšlenky, aby mysl zůstala klidná a jen pozorovala vaše prožitky.

Požádejte svou duši, aby se zcela spojila se světlem a duší Stvořitele. Požádejte své průvodce, aby prohloubili toto propojení a postarali se o to, že každá část vašeho bytí bude propojena s duší Stvořitele a že Jeho Světlo proudí s lehkostí, silně, ale jemně do celého vašeho bytí. Soustřeďte svou mysl na pozorování celého procesu.

Až budete připraveni, požádejte své průvodce, aby s vámi nechali splynout své energie těch nejvhodnějších vibrací a kvalit. Můžete pak pociťovat, jak tato energie a světlo proudí do vašeho bytí. Jejich energie splývají s vašimi a vaše se sjednocují s jejich.

Toto je proces, kdy jsme všichni rovnocennými majáky světla a sdílíme své energie, abychom mohli vstoupit do hlubší jednoty se Stvořitelem a zažívat ji. Možná si uvědomíte barvy, obrazy, slova nebo pocity; jen je pozorujte. Dovolte tomuto procesu integrace, aby se dokončil; pak jen na chvíli spočiňte v těch energiích, aby se světlo mohlo ve vás "usadit" a zakotvit.

Účel této meditace je, aby vám pomohla v propojení s vašimi průvodci, kteří vás obklopují, umožnit vám naučit se s nimi komunikovat, rozpustit jakékoli bloky a zvýšit podíl světla ve vašem bytí.

Jak teď sedíte a přijímáte ucelenou energii společenství svých průvodců, můžete je začít žádat o pomoc ve vaší pozemské realitě a v duchovním růstu. Promlouvejte k nim ze srdce a věřte, že vás povedou, budou vás podporovat a pomáhat vám. Když je žádáte o pomoc a vedení, naslouchají vždy, ale v mocném splynutí s jejich energiemi bude mít vaše žádost větší sílu a oni budou mít větší možnost vám také pomoci. Pak si jen všímejte jakýchkoli změn nebo zážitků ve vašem životě a věřte, že jste svými průvodci a Stvořitelem bezpodmínečně milováni. Tato meditace vám umožní vyjádřit své pocity a touhy a také vám pomůže více si věřit.


Pamatujte si, že abyste mohli dostat, musíte nejprve požádat, abyste mohli požádat, musíte rozumět svým touhám. Když touha vychází z vaší vnitřní pravdy, pak vás Stvořitel vždy obdaruje hojností. Pak musíte být otevřeni přijímání. Vaši průvodci vás naučí, že Stvořitel je všude kolem vás i ve vás a že jste jedno se vším.

Oddělenost je iluze; sjednocení je proces přijímání vaší skutečné podstaty, tedy Stvořitele. Dovolte si přijmout tento proces a vnímejte ho jako odrazový můstek ke splynutí se světlem Stvořitele, které vychází z vás.

Já jsem Mistr Kuthumi.

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org.
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Hanka B.

Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information